Publications

Sumary with citations:

Podhorská, Janette

Select year reporting publications:

Publications in 2022:
  • PODHORSKÁ, JanettePALOU, Martin T.. Návrh zloženia ťažkého betónu vo funkcii biologického tienenia pomocou jadrových elementárnych analytických techník = Design of Heavyweigth Concrete Used in Radiation Protection by Nuclear Elemental Analytical Techniques. In Juniorstav 2022 : sborníku příspěvků, 24. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí. – Brno : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2022, s. 489-496. ISBN 978-80-86433-76-9. (APVV-19-0490 : Výskum a vývoj mnohozložkových cementových zmesí pre špeciálne konštrukčné materiály. APVV-15-0631 : Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch. VEGA 2/0032/21 : Štúdium degradácie viaczložkových cementových materiálov v dôsledku uhličitej korózie v podmienkach simulujúcich geotermálne vrty. VEGA 2/0017/21 : Materiálové zloženie a vlastnosti samozhutniteľných ťažkých betónov. Juniorstav 2022 : odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí) Typ: AFC