Articles

Výzvy na predkladanie ponúk podľa § 9 ods. 9 Zák. o VO v platnosti od 1.7.2013
< - Späť

 Číslo
 výzvy

 Predmet

 CPV

 Hodnota
 v Eur

 Dátum
zverejnenia

 Dátum ukončenia Poznámka
 01/2014  Oprava kryostatu k meraču tepelnej vodivosti  50410000-2    20.01.2014  24.01.2014  
 02/2014  Dávkovače mydla  39831700-3    03.02.2014  07.02.2014  
 03/2014  Tonery do tlačiarní  30125100-2,
 30237310-5
   11.02.2014  17.02.2014  
 04/2014  Kancelárske potreby  30192000-1    13.02.2014  19.02.2014  
 05/2014  IKT  30213000-5,
 30213100-6,
 30230000-0
   20.02.2014  28.02.2014  
 06/2014  Výzva na preklad odborných textov z oblasti architektúry a urbanizmu z jazyka anglického do jazyka slovenského  79530000-8    26.02.2014  12.03.2014 Zrušená
 07/2014  Výzva na preklad odborných textov z oblasti architektúry a urbanizmu z jazyka slovenského do jazyka anglického a korektúru anglických odborných textov z oblasti  architektúry a  urbanizmu  79530000-8    26.02.2014  19.03.2014  
 08/2014  Výzva na predloženie cenovej ponuky na tlač časopisu Architektúra & urbanizmus  79810000-5    26.02.2014  12.03.2014  
 09/2014  Tégliky s viečkami sada 40 ks  38437000-7    27.02.2014  04.03.2014  
 10/2014  Samolepiace nálepky, plastové, lesklé  79810000-5    04.04.2014  08.04.2014  
 11/2014 Čistiace a hygienické prostriedky 39800000-0,
33740000, 33770000
  14.04.2014 22.04.2014  
 12/2014  Tlač máp 79810000-5   16.04.2014  23.04.2014  
 13/2014  Tlač posterov 79810000-5   16.04.2014  23.04.2014  
 14/2014  Plotrovanie vyrezávaných nálepiek 79810000-5   16.04.2014  23.04.2014  
 15/2014  Spotrebný materiál k IT technike 30237000-9   07.08.2014 11.08.2014  
 16/2014  Spectrometer USB-650 Red Tide 38300000-8   11.11.2014 18.11.2014  
 17/2014  Sky Quality Meter - LU-DL 39300000-8   11.11.2014 18.11.2014  
 18/2014  Lightmeter na meranie osvetlenia 39300000-8   11.11.2014 18.11.2014