Articles

Výzvy na predkladanie ponúk podľa § 9 ods. 9 Zák. o VO v platnosti od 1.7.2013
< - Späť

Číslo
výzvy

Predmet

CPV

Hodnota
v Eur

Dátum
zverejnenia

Dátum ukončenia
 01/2014  Oprava kryostatu k meraču tepelnej vodivosti 50410000-2    20.01.2014  24.01.2014
 02/2014  Dávkovače mydla 39831700-3    03.02.2014  07.02.2014
 03/2014  Tonery do tlačiarní 30125100-2, 30237310-5    26.02.2014  03.03.2014
 04/2014  Kancelárske potreby 30192000-1    26.02.2014  03.03.2014
 05/2014  IKT 30213000-5, 30213100-6, 30230000-0    12.03.2014  17.03.2014