Doplňujúce voľby do Správnej rady

Doplňujúce voľby do Správnej rady

Vedecká rada Ústavu stavebníctva a architektúry SAV, v.v.i. v Bratislave oznamuje konanie doplňujúcich volieb členov správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie.
Lehota na predloženie kandidatúry: 20. novembra 2023 do 12:00.
Miesto a čas konania pohovoru a voľby: 24. novembra 2023 od 10:00 online formou.

Viac informácii nájdete TU