Job offers

Postdoctoral position on skyglow modeling

The ICA of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, is seeking candidates for a postdoctoral position. The successful candidate will join the theory group at the ICA and will work for the internal research project “Night sky brightness: modeling and characterization“. The project goals are to theoretically, numerically and experimentally analyze artificial light and sky-glow, and also to characterize light emissions from cities/towns.

More information…

Výberové konanie

Výberové konanie na pracovné miesto: samostantný vedecký pracovník / vedecký pracovník
Kvalifikačné predpoklady: VŠ 3. stupňa v odbore stavebníctvo a stavebné materiály
Vhodné aj pre PhD. študenta pred obhajobou dizeratačnerj práce.
Platové podmienky: podľa platných platových taríf, minimálne 1000 Eur (brutto)

Viac informácii…

Dátum zverejnenia: 2.9.2022