News

Oznámenie o konaní voľby členov správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie

Vedecká rada Ústavu stavebníctva a architektúry SAV v Bratislave oznamuje konanie volieb členov správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie. Lehota na predloženie kandidatúry je do 25. júna 2018, do 12:00, v prípade zasielania poštou zásielka musí byť do tejto lehoty doručená na sekretariát organizácie. Miesto a čas konania pohovoru a voľby: 9. júla 2018 v zasadačke organizácie na prízemí č.dverí 921, pohovor sa začína od 10:00 hod. Voľba sa koná ihneď po skončení pohovorov s kandidátmi.

Viac informácii TU

 

NOVEL LIGHTNING THREAT INDICATOR (European patent No. 3105614 has been filed in 2018)

The patent describes a method for determining if there is an increased chance of lightning. Lightning is a threat especially to aircraft launching and landing as a lightning strike can cause loss of power and instrument failure and result in catastrophe. As a safety precaution, airports close during increased lightning threats. Such closures are expensive. Accurately assessing the threat of lightning can save resources, since airports could remain open when there is no threat.

More information

 

International conference: Thermophysics 2018

We are pleased to announce another meeting of the THERMOPHYSICS conference series.
Conference scope: experimental and theoretical investigation of thermophysical and other related
properties of materials.

Conference dates: November 7 – 9, 2018
Place: Smolenice, western Slovakia
Conference website: www.thermophysics.eu
Contact us at: info@thermophysics.eu

 

Research: Retrieval of angular emission function from whole-city light sources

The research performed by our team promises great progress in light-pollution modeling as this is the first time the indirect remote-sensing method, to retrieve the CEF from sky-brightness measurements, has been developed and successfully applied to experimental data.

Workgroup: Miroslav KOCIFAJ, Ladislav Kómar, Jaromír Petržala, František Kundracik, Ondrej Štefík
Research projects: APVV-14-0017 and VEGA 2/0016/16

More details here or here (in Slovak language).

 

Exhibition: ARCHITECT FRIEDRICH WEINWURM: NEW PATH

Dates: January 25 – May 20, 2018, 10 A.M. – 6 P.M. (except Mondays)
SNG – Esterházyho palác
Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
www.sng.sk
www.webumenia.sk
Weinwurm v SNG