Obchodná verejná súťaž


7. Obchodná verejná súťaž – Technologické laboratórium – UKONČENÁ
(zverejnená 8.3.2023)

6. Obchodná verejná súťaž – Laboratórne priestory Suterén súp. č. 6070 – UKONČENÁ
(zverejnená 8.3.2023)

5. Obchodná verejná súťaž – Kancelárske priestory – UKONČENÁ
(zverejnená 8.3.2023)

4. Obchodná verejná súťaž – Laboratórne priestory VT súp. č. 6070 – UKONČENÁ
(zverejnená 8.3.2023)

3. Obchodná verejná súťaž – Nebytové priestory, súp. č. 6070 – UKONČENÁ
(zverejnená 19.12.2022)

2. Obchodná verejná súťaž – Dielenské priestory súp. č. 5816 – UKONČENÁ
(zverejnená 16.5.2022)

1. Obchodná verejná súťaž – Laboratórne priestory súp. č. 6070 – UKONČENÁ
(zverejnená 16.5.2022)