Obchodná verejná súťaž


1. Obchodná verejná súťaž – Laboratórne priestory súp. č. 6070
(zverejnená 16.5.2022)

2. Obchodná verejná súťaž – Dielenské priestory súp. č. 5816
(zverejnená 16.5.2022)