Interdisciplinary Projects


eea-grants-logo norway-grants-logo

Vývoj cementových kompozitov z plastovej drviny z elektrických a elektronických odpadov pre aplikácie v stavebníctve.
www.pcomposites.ustarch.sav.sk

 


opvv-logo eu-efrr-logo nsrr2007-13

Centrum aplikovaného výskumu kompozitných materiálov pre hĺbkovú geotermiu
www.geothermy.ustarch.sav.sk

 

 


erdf-logo2  see-project-logo

 

 

Architecture of totalitarian regimes of the XXth century in urban management /
Architektúra totalitných režimov 20. storočia v urbánnom manažmente – ATRIUM , SEE/B/0009/4.3/X
www.atrium-see.eu