Doplňujúce voľby do Správnej rady

Doplňujúce voľby do Správnej rady

Vedecká rada Ústavu stavebníctva a architektúry SAV, v.v.i. v Bratislave oznamuje konanie doplňujúcich volieb členov správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie.
Lehota na predloženie kandidatúry: 15. marca 2024 do 12:00.
Miesto a čas konania pohovoru a voľby: 21. marca 2024 od 10:00 online formou.

Viac informácii nájdete TU