Events


Prednáška v rámci seminára organizovaného USTARCH SAV:

Minimálna odolnosť  tenkostenných konštrukcií pri výskyte stabilitných javov

Prednášajuci: Jozef Kriváček, USTARCH SAV
Miesto: USTARCH SAV, Dúbravská cesta 9 (areál na Patrónke), veľká zasadačka na prízemí
Dátum: 14. november 2017
Čas: 10.00 hod.

 info plagát