Zoznam kandidátov do správnej rady v.v.i.

Predstavy kanditátov o pôsobení v správnej rade v.v.i.

doc. Ing. Stanislav Darula, CSc.
RNDr. Ladislav Kómar, PhD.
Prof. Ing. Martin Tchingnabé Palou, PhD.
Ing. Mária Považancová
Prof. RNDr. Vladimír Sládek, PhD.