Research activities :

  • Modeling of multi-physical phenomena in composite materials.
  • Development of advanced computational methods for smart materials.
  • Complex research of silicate composites.
  • Heat and mass transfer in building materials and structures.
  • Modelling of microphysical and optical properties of materials.
  • Methods and theory of electromagnetic diagnostics of disperse systems.
  • Complex research of the 20th century and contemporary architecture in Slovakia.

Actual News :

International conference: THERMOPHYSICS 2019

We are pleased to announce another meeting of the THERMOPHYSICS conference series.
Conference scope: experimental and theoretical investigation of thermophysical and other related
properties of materials.

Conference dates: 22nd October – 24th October 2019
Place: Smolenice, western Slovakia
Conference website: HERE

Výberové konanie

Výberové konanie na pracovné miesto: samostantný vedecký pracovník / vedecký pracovník
Kvalifikačné predpoklady: VŠ 3. stupňa v odbore stavebníctvo a stavebné materiály
Vhodné aj pre PhD. študenta pred obhajobou dizeratačnerj práce.
Platové podmienky: podľa platných platových taríf, minimálne 1000 Eur (brutto)

Viac informácii…

Dátum zverejnenia: 2.9.2019

Oznámenie o konaní voľby členov správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie

logoVedecká rada Ústavu stavebníctva a architektúry SAV v Bratislave oznamuje konanie volieb členov správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie. Lehota na predloženie kandidatúry je do 25. júna 2018, do 12:00, v prípade zasielania poštou zásielka musí byť do tejto lehoty doručená na sekretariát organizácie. Miesto a čas konania pohovoru a voľby: 9. júla 2018 v zasadačke organizácie na prízemí č.dverí 921, pohovor sa začína od 10:00 hod. Voľba sa koná ihneď po skončení pohovorov s kandidátmi.

Viac informácii . . .

NOVEL LIGHTNING THREAT INDICATOR (European patent No. 3105614 has been filed in 2018)

The patent describes a method for determining if there is an increased chance of lightning. Lightning is a threat especially to aircraft launching and landing as a lightning strike can cause loss of power and instrument failure and result in catastrophe. As a safety precaution, airports close during increased lightning threats. Such closures are expensive. Accurately assessing the threat of lightning can save resources, since airports could remain open when there is no threat.

More information . . .

International conference: THERMOPHYSICS 2018

We are pleased to announce another meeting of the THERMOPHYSICS conference series.
Conference scope: experimental and theoretical investigation of thermophysical and other related
properties of materials.

Conference dates: November 7 – 9, 2018
Place: Smolenice, western Slovakia
Conference website: www.thermophysics.eu
Contact us at: info@thermophysics.eu

Research: Retrieval of angular emission function from whole-city light sources

The research performed by our team promises great progress in light-pollution modeling as this is the first time the indirect remote-sensing method, to retrieve the CEF from sky-brightness measurements, has been developed and successfully applied to experimental data.

Workgroup: Miroslav KOCIFAJ, Ladislav Kómar, Jaromír Petržala, František Kundracik, Ondrej Štefík
Research projects: APVV-14-0017 and VEGA 2/0016/16

More details – here and here (in Slovak language).

Exhibition: ARCHITECT FRIEDRICH WEINWURM: NEW PATH

Dates: January 25 – May 20, 2018, 10 A.M. – 6 P.M. (except Mondays)
SNG – Esterházyho palác
Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
www.sng.sk
www.webumenia.sk
Weinwurm v SNG