Publications

Sumary with citations:

Select year reporting publications:

Publications in 2021:
 • AUBÉ, Martin – KOCIFAJ, Miroslav. Editorial: Special issue light pollution: theory, modelling, and measurements (2019). In Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer, 2021, vol. 269, art. no. 107499. (2020: 2.468 – IF, Q2 – JCR, 0.810 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0022-4073. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jqsrt.2020.107499 Typ: BDCA
 • DARULA, Stanislav – KITTLER, Richard. The new method to calibrate ISO/CIE general skies modelled in artificial skies. In Light & Engineering, 2021, vol. 29, no. 1, p. 11-20. (2020: 0.421 – IF, Q4 – JCR, 0.218 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0236-2945. Dostupné na: https://doi.org/10.33383/2020-066 (2/0017/20 : Výskum priamej zložky dennej osvetlenosti v architektonickom a interiérovom prostredí) Typ: ADMA
 • HRYTSYNA, Olha. Local gradient Bernoulli-Euler beam model for dielectrics: effect of local mass displacement on coupled fields. In Mathematics and Mechanics of Solids, 2021, vol. 26, no. 4, p. 498-512. (2020: 2.341 – IF, Q2 – JCR, 0.672 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1081-2865. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/1081286520963374 (SK-CN-RD-18-0005 : Multiškálová flexoelektricka teória a nova metóda na detekciu mikrotrhlín v dielektrikach v realnom čase) Typ: ADCA
 • HUANG, L.W. – TANG, Y. D. – SLÁDEK, JánSLÁDEK, Vladimír – WEN, P. H.**. Meshless analysis for cracked shallow shell. In Engineering Analysis with Boudary Elements, 2021, vol. 130, p. 145-160. (2020: 2.964 – IF, Q2 – JCR, 0.925 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0955-7997. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.enganabound.2021.05.005 (APVV-18-0004 : Optimálny návrh mikro/nano konštrukcií pre metamateriály. VEGA 2/0061/20 : Multiškálové štúdium a modelovanie kompozitných makrokonštrukcií) Typ: ADCA
 • KOCIFAJ, Miroslav – BARÁ, Salvador. Night-time monitoring of the aerosol content of the lower atmosphere by differential photometry of the anthropogenic skyglow. In Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters, 2021, vol. 500, p. L47-L51. (2020: 2.067 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1745-3925. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/mnrasl/slaa181 (APVV-18-0014 : Globálna charakterizácia svetelného znečistenia. VEGA 2/0010/20 : Difúzne svetlo v mestskom prostredí: nový model zohľadňujúci vlastnosti lokálnej atmosféry) Typ: ADCA
 • KUZIELOVÁ, Eva**SLANÝ, MichalŽEMLIČKA, Matúš – MÁSILKO, Jiři – PALOU, Martin T.. Phase Composition of Silica Fume-Portland Cement Systems Formed under Hydrothermal Curing Evaluated by FTIR, XRD, and TGA. In Materials, 2021, vol. 14, art. no. 2786. (2020: 3.623 – IF, Q1 – JCR, 0.682 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma14112786 (APVV-15-0631 : Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch) Typ: ADCA
 • PETRŽALA, Jaromír. Revision of path-integral approach to radiative transfer. In Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer, 2021, vol. 270, art. no. 107670. (2020: 2.468 – IF, Q2 – JCR, 0.810 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0022-4073. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jqsrt.2021.107670 (VEGA 2/0010/20 : Difúzne svetlo v mestskom prostredí: nový model zohľadňujúci vlastnosti lokálnej atmosféry) Typ: ADCA
 • SLÁDEK, Ján**SLÁDEK, VladimírREPKA, Miroslav – DENG, Qian. Flexoelectric effect in dielectrics under a dynamic load. In Composite Structures, 2021, vol. 260, art. no. 113528. (2020: 5.407 – IF, Q1 – JCR, 1.630 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0263-8223. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2020.113528 (SK-CN-RD-18-0005 : Multiškálová flexoelektricka teória a nova metóda na detekciu mikrotrhlín v dielektrikach v realnom čase. VEGA 2/0061/20 : Multiškálové štúdium a modelovanie kompozitných makrokonštrukcií) Typ: ADCA
 • SLÁDEK, Ján**SLÁDEK, Vladimír – HOSSEINI, S. M. Analysis of a curved Timoshenko nano-beam with flexoelectricity. In Acta Mechanica, 2021, vol. 232, p. 1563-1581. (2020: 2.698 – IF, Q2 – JCR, 0.690 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0001-5970. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00707-020-02901-6 (SK-CN-RD-18-0005 : Multiškálová flexoelektricka teória a nova metóda na detekciu mikrotrhlín v dielektrikach v realnom čase. VEGA 2/0061/20 : Multiškálové štúdium a modelovanie kompozitných makrokonštrukcií) Typ: ADCA
 • SLÁDEK, JánSLÁDEK, Vladimír – XU, Mengkang – DENG, Qian. A cantilever beam analysis with flexomagnetic effect. In Meccanica, 2021, vol. 56, p. 2281–2292. (2020: 2.258 – IF, Q3 – JCR, 0.591 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0025-6455. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11012-021-01357-9 (APVV-18-0004 : Optimálny návrh mikro/nano konštrukcií pre metamateriály. VEGA 2/0061/20 : Multiškálové štúdium a modelovanie kompozitných makrokonštrukcií) Typ: ADCA
 • TIAN, XinpengSLÁDEK, Ján**SLÁDEK, Vladimír – DENG, Qian – LI, Qun. A collocation mixed finite element method for the analysis of flexoelectric solids. In International Journal of Solids and Structures, 2021, vol. 217-218, p. 27-39. (2020: 3.900 – IF, Q1 – JCR, 1.229 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0020-7683. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ijsolstr.2021.01.031 (SK-CN-RD-18-0005 : Multiškálová flexoelektricka teória a nova metóda na detekciu mikrotrhlín v dielektrikach v realnom čase. VEGA 2/0061/20 : Multiškálové štúdium a modelovanie kompozitných makrokonštrukcií) Typ: ADCA
 • WEN, P. H.** – TANG, Y. D. – SLÁDEK, JánSLÁDEK, Vladimír. BEM analysis for curved cracks. In Engineering Analysis with Boudary Elements, 2021, vol. 127, p. 91-101. (2020: 2.964 – IF, Q2 – JCR, 0.925 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0955-7997. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.enganabound.2021.03.014 (APVV-18-0004 : Optimálny návrh mikro/nano konštrukcií pre metamateriály. VEGA 2/0061/20 : Multiškálové štúdium a modelovanie kompozitných makrokonštrukcií) Typ: ADCA
 • ZHENG, H. – SLÁDEK, JánSLÁDEK, Vladimír – WANG, S. K. – WEN, P. H.**. Hybrid meshless/displacement discontinuity method for FGM Reissner’s plate with cracks. In Applied Mathematical Modeling, 2021, vol. 90, p. 1226-1244. (2020: 5.129 – IF, Q1 – JCR, 1.011 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0307-904X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.apm.2020.10.023 (APVV-18-0004 : Optimálny návrh mikro/nano konštrukcií pre metamateriály. VEGA 2/0061/20 : Multiškálové štúdium a modelovanie kompozitných makrokonštrukcií) Typ: ADCA
 • ZHENG, H. – SLÁDEK, Ján – SLÁDEK, Vladimír – WANG, S. K. – WEN, P. H.**. Fracture analysis of functionally graded material by hybrid meshless displacement discontinuity method. In Engineering Fracture Mechanics, 2021, vol. 247, art. no. 107591. (2020: 4.406 – IF, Q1 – JCR, 1.258 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0013-7944. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.engfracmech.2021.107591 (APVV-18-0004 : Optimálny návrh mikro/nano konštrukcií pre metamateriály. VEGA 2/0061/20 : Multiškálové štúdium a modelovanie kompozitných makrokonštrukcií) Typ: ADCA