Publications

Sumary with citations:

Select year reporting publications:

Publications in 2023:
 • BARÁ, Salvador** – BAO-VARELA, Carmen – KOCIFAJ, Miroslav. Modeling the artificial night sky brightness at short distances from streetlights. In Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer, 2023, vol. 296, art. no. 108456, p. 1-13. ISSN 0022-4073. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jqsrt.2022.108456 (APVV-18-0014 : Globálna charakterizácia svetelného znečistenia. VEGA 2/0010/20 : Difúzne svetlo v mestskom prostredí: nový model zohľadňujúci vlastnosti lokálnej atmosféry) Typ: ADCA
 • ČEPČIANSKA, JanaPALOU, Martin T.. Optimalizácia zloženia zmesí ťažkých samozhutniteľných vláknobetónov na základe reologických parametrov = Optimization of the heavy weight self-compacting fibre reinforced concretes composition based on rheological parametres. In JUNIORSTAV 2023 – 25. mezinárodní doktorská konference stavebního inženýrství : sborník příspěvků. – Brno : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2023, s. 187-193. ISBN 978-80-86433-80-6. (APVV-19-0490 : Výskum a vývoj mnohozložkových cementových zmesí pre špeciálne konštrukčné materiály. APVV-15-0631 : Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch. Juniorstav 2023 : mezinárodní doktorská konference stavebního inženýrství) Typ: AFC
 • ČURPEK, Jakub – ČEKON, Miroslav** – ŠIKULA, Ondřej – SLÁVIK, Richard. Thermodynamic responses of adaptive mechanisms in BiPV façade systems coupled with latent thermal energy storage. In Energy and Buildings, 2023, vol. 279, art. no. 112665, p. 1-18. ISSN 0378-7788. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2022.112665 Typ: ADCA
 • HUANG, Wang – YANG, J. J.** – SLÁDEK, JánSLÁDEK, Vladimír – WEN, P. H.**. Meshless finite block method with infinite elements for axisymmetric cracked solid made of functionally graded materials. In European Journal of Mechanics A: Solids, 2023, vol. 97, art. no. 104852, p. 1-13. ISSN 0997-7538. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.euromechsol.2022.104852 (APVV-18-0004 : Optimálny návrh mikro/nano konštrukcií pre metamateriály. VEGA 2/0061/20 : Multiškálové štúdium a modelovanie kompozitných makrokonštrukcií) Typ: ADCA
 • CHATURVEDI, Shashikant – VEDRTNAM, Ajitanshu** – YOUSSEF, Maged A. – PALOU, Martin T. – BARLUENGA, Gonzalo – KALAUNI, Kishor. Fire-Resistance Testing Procedures for Construction Elements-A Review. In Fire-Schwitzerland, 2023, vol. 6, no. 1, art. no. 5, p. 1-35. ISSN 2571-6255. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/fire6010005 Typ: BDCA
 • KUZIELOVÁ, Eva** – TATARKO, Miroslav – SLANÝ, MichalŽEMLIČKA, Matúš – MÁSILKO, Jiři – NOVOTNÝ, Radoslav – PALOU, Martin T.. Early and middle stages of multicomponent cement hydration under the effect of geothermal water and increased temperatures. In Geothermics, 2023, vol. 108, art. no. 102632, p. 1-13. ISSN 0375-6505. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.geothermics.2022.102632 (APVV-19-0490 : Výskum a vývoj mnohozložkových cementových zmesí pre špeciálne konštrukčné materiály. APVV-15-0631 : Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch. VEGA 2/0032/21 : Štúdium degradácie viaczložkových cementových materiálov v dôsledku uhličitej korózie v podmienkach simulujúcich geotermálne vrty. VEGA 2/0017/21 : Materiálové zloženie a vlastnosti samozhutniteľných ťažkých betónov) Typ: ADCA
 • MA, Liwa* – SLANÝ, Michal* – GUO, Rui – DU, Weichao – LI, Yongfei – CHEN, Gang**. Study on synergistic catalysis of ex-situ catalyst and in-situ clay in aquathermolysis of water-heavy oil-ethanol at low temperature. In Chemical Engineering Journal, 2023, vol. 453, p. 139872-1-139872-11. ISSN 1385-8947. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.cej.2022.139872 Typ: ADCA
 • OPÁLEK, Andrej** – ŠVEC, Peter – ŽEMLIČKA, Matúš – ŠTĚPÁNEK, Matěj – ŠTEFÁNIK, Pavol – KÚDELA, Stanislav, Jr. – BERONSKÁ, Naďa – IŽDINSKÝ, Karol. Ni porous preforms compacted with Al2O3 particles and Al binding agent. In Materials, 2023, vol. 16, iss. 3, no. 988. ISSN 1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma16030988 (ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied. APVV-19-0369 : Nové nano / mikroštruktúrované kovové materiály pripravené nekonvenčnými spôsobmi spracovania) Typ: ADMA
 • PUSCHNIG, Johannes** – WALLNER, Stefan – SCHWOPE, Axel – NÄSLUND, Magnus. Long-term trends of light pollution assessed from SQM measurements and an empirical atmospheric model(dagger). In Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2023, vol. 518, no. 3, p. 4449-4465. ISSN 0035-8711. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/mnras/stac3003 Typ: ADCA
 • SLÁDEK, JánSLÁDEK, VladimírREPKA, Miroslav – SCHMAUDER, Siegfried. Gradient theory of thermoelasticity for interface crack problems with a quasicrystal layer. In International Journal of Solids and Structures, 2023, vol. 264, art. no. 112097, p. 1-12. ISSN 0020-7683. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ijsolstr.2022.112097 (APVV-18-0004 : Optimálny návrh mikro/nano konštrukcií pre metamateriály. VEGA 2/0061/20 : Multiškálové štúdium a modelovanie kompozitných makrokonštrukcií) Typ: ADCA
 • SLÁDEK, Vladimír**SLÁDEK, JánSÁTOR, Ladislav – LI, Yueqiu. Micro-structural effects in phononic dielectric structures. In Composite Structures, 2023, vol. 309, art. no. 116548, p. 1-17. ISSN 0263-8223. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2022.116548 (APVV-18-0004 : Optimálny návrh mikro/nano konštrukcií pre metamateriály. VEGA 2/0061/20 : Multiškálové štúdium a modelovanie kompozitných makrokonštrukcií) Typ: ADCA
 • WEN, J. C. – SLÁDEK, JánSLÁDEK, Vladimír – ALIABADI, M.H. – WEN, P. H.**. Fracture analysis of functionally graded materials by the method of fundamental solutions. In Theoretical and Applied Fracture Mechanics, 2023, vol. 123, art. no. 103724, p. 1-13. ISSN 0167-8442. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.tafmec.2022.103724 (APVV-18-0004 : Optimálny návrh mikro/nano konštrukcií pre metamateriály. VEGA 2/0061/20 : Multiškálové štúdium a modelovanie kompozitných makrokonštrukcií) Typ: ADCA