Publications

Sumary with citations:

Select year reporting publications:

Publications in 2024:
  • KOCIFAJ, MiroslavWALLNER, Stefan – GUEYMARD, CH. A. Detailed Assessment of Multiple-Scattering Effects on Night-Sky Brightness Modeling in Turbid Environments: The Impact of Truncation and Convergence Errors. In Journal of Geophysical Research – Atmospheres, 2024, vol. 129, no. 1. ISSN 2169-897X. (APVV-18-0014 : Globálna charakterizácia svetelného znečistenia. APVV-22-0020 : Komplexný model šírenia svetelného znečistenia do okolitého prostredia. VEGA 2/0010/20 : Difúzne svetlo v mestskom prostredí: nový model zohľadňujúci vlastnosti lokálnej atmosféry. Horizont 2020 Marie Curie Skłodowska COFUND č. 945478 : SASPRO 2 č. 1384/03/01 Meranie a modelovanie svetelného znečistenia) Typ: ADCA
  • PROFANT, TomášSLÁDEK, Ján**SLÁDEK, Vladimír. Asymptotic solutions for interface cracks between two dissimilar flexoelectric materials. In Mechanics of Advanced Materials and Structures, 2024, vol. 31, no. 1, p: 64-78. ISSN 1537-6494. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/15376494.2023.2226136 (APVV-18-0004 : Optimálny návrh mikro/nano konštrukcií pre metamateriály. VEGA 2/0061/20 : Multiškálové štúdium a modelovanie kompozitných makrokonštrukcií) Typ: ADCA
  • SÁTOR, LadislavREPKA, Miroslav. Analysis of Temperature Fields in FGM Micro/Nano Solids by Moving Finite Element Method. In IEEE NAP-2023. 2023 IEEE 13th International Conference "Nanomaterials: Applications & Properties" : proceedings. – Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2023, p. TM03-1 – TM03-5. ISBN 979-835032908-7. Dostupné na: https://doi.org/10.1109/NAP59739.2023.10310824 (APVV-18-0004 : Optimálny návrh mikro/nano konštrukcií pre metamateriály. VEGA 2/0061/20 : Multiškálové štúdium a modelovanie kompozitných makrokonštrukcií. Nanomaterials: Applications & Properties – 2023 : IEEE NAP-2023) Typ: ADMB