PhD theses

 • 2015
  Ladislav Sátor:
  Meshless formulations for solution of boundary value problems in continuum mechanics.
 • 2015
  Slavomír Krahulec:
  Meshless formulation for smart structures.
 • 2013
  Peter Staňák:
  Boundary value problems for smart materials.
 • 2011
  Viera Dlháňová:
  Architecture of Theatre Buildings in Slovakia. Characteristics of Origin form and social position.
 • 2010
  Peter Mihálka:
  Modelovanie lokálneho prestupu tepla a vodnej pary v budove.
  (Modelling of local heat and mass transfer in building).
 • 2009
  Peter Szalay:
  Prijímanie zahraničných vplyvov v architektúre šesťdesiatych rokov 20. storočia na Slovensku.
  (Acceptance of abroad influences in architecture of sixties in 20th century in Slovakia)
 • 2007
  Katarína Andrášiová:
  Šesťdesiate roky v architektúre Slovenska. Výskum prostredníctvom autobiografických výpovedí
  (Sixties in architecture of Slovakia. Research via autobiographic testimonies)
 • 2006
  Mária Topolčanská:
  Rýchla a pomalá modernita. Diferencie slovenských a českých mutácií modernej architektúry.
  (Fast and slow modernity. Differences of Slovak and Czech mutations of modern architecture)
 • 2005
  Marek Sedlár:
  Medzné pôsobenie moderných kompozitných konštrukcií s novými systémami spriahnutia
  (Ultimate impact of modern composite structures with new systems of coupling)
 • 2002
  Michal Minár:
  Optimalizácia spriahovacých prostriedkov pri spolupráci rôznych materiálov
  (Optimisation of coupling elements in synergy of different materials)
 • 1999
  Elena Stoličná:
  Architektúra nemeckej provinencie na Slovensku v rokoch 1933 – 1945
  (Architecture of German provenience in Slovakia in years 1933 – 1945)