Last update:

11.3.2024

Doplňujúce voľby do Správnej rady

Vedecká rada Ústavu stavebníctva a architektúry SAV, v.v.i. v Bratislave oznamuje konanie doplňujúcich volieb členov správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie.
Lehota na predloženie kandidatúry: 15. marca 2024 do 12:00.
Miesto a čas konania pohovoru a voľby: 21. marca 2024 od 10:00 online formou.

Viac informácii nájdete TU

Deň otvorených dverí

Srdečne Vás pozývame na Deň otvorných dverí, ktorý sa uskutoční 9.11.2023 v priestoroch Ústavu stavebníctva a architektúry SAV, v.v.i. Čaká Vás prehliadka historických aj súčasných vedeckých prístrojov, krátke prednášky o našom výskume a komentované prehliadky laboratórií (umelá obloha, veterný tunel, mechanické laboratórium, …).

Začiatok exkurzií:

9:00
10:30
12:30
14:00.

Individuálny vstup na prehliadku je možný v každom termíne, skupiny s viac ako 5 účastníkmi nás prosím kontaktujte pre zaradenie do termínu. Viac informácií TU

Sympóziom ÚSTARCH – výskum v období 1953 – 2023 a dnes

Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i., si pripomenul 70. výročie založenia ústavu sympóziom ÚSTARCH – výskum v období 1953 – 2023 a dnes, ktoré sa konalo 9. – 10. októbra 2023 v Kongresovom centre Slovenskej akadémie vied v Smoleniciach. Viac informácií nájdete TU

Doplňujúce voľby do Správnej rady

Vedecká rada Ústavu stavebníctva a architektúry SAV, v.v.i. v Bratislave oznamuje konanie doplňujúcich volieb členov správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie.
Lehota na predloženie kandidatúry: 20. novembra 2023 do 12:00.
Miesto a čas konania pohovoru a voľby: 24. novembra 2023 od 10:00 online formou.

Viac informácii nájdete TU

Opustil nás doc. Ing. Richard Kittler, DrSc.

Vo veku 92 rokov nás 14. júna 2023 opustil náš dlhoročný kolega a priateľ doc. Ing. Richard Kittler, DrSc.
Vedecká osobnosť celosvetového významu, ktorá podstatne prispela k rozvoju poznania v oblasti denného osvetlenia.
Viac sa o tejto výnimočnej osobnosti môžete dočítať v časopise Světlo (článok bol publikovaný pri príležitosti jeho jubilea).

Air pollution mitigation can reduce the brightness of the night sky in and near cities

Paper published in Nature Scientific Reports: https://www.nature.com/articles/s41598-021-94241-1. We build on existing work connecting air quality with skyglow formation through a combination of radiative transfer theory and simulations, plus a field experiment simulating a persistent reduction in air pollution during which we measured a decrease in skyglow consistent with our calculations.

More information…

Postdoctoral position on skyglow modeling

The ICA of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, is seeking candidates for a postdoctoral position. The successful candidate will will work for the internal research project “Night sky brightness: modeling and characterization“. The project goals are to theoretically, numerically and experimentally analyze artificial light and sky-glow, and also to characterize light emissions from cities/towns.

More information…

Research activities :

  • Modeling of multi-physical phenomena in composite materials.
  • Development of advanced computational methods for smart materials.
  • Development of low-CO2 multicomponent binder materials for special applications.
  • Heavy-weight and self-compacting concrete with radiation shielding properties.
  • Heat and mass transfer in building materials and structures.
  • Modelling of microphysical and optical properties of materials.
  • Methods and theory of electromagnetic diagnostics of disperse systems.

Research: Retrieval of angular emission function from whole-city light sources

The research performed by our team promises great progress in light-pollution modeling as this is the first time the indirect remote-sensing method, to retrieve the CEF from sky-brightness measurements, has been developed and successfully applied to experimental data.

Workgroup: Miroslav KOCIFAJ, Ladislav Kómar, Jaromír Petržala, František Kundracik, Ondrej Štefík
Research projects: APVV-14-0017 and VEGA 2/0016/16

More details – here and here (in Slovak language).