Dokumenty Správnej rady


Zverejňovanie podľa §2 zákona č. 243/2017 Z.z. o verejnej výskumnej inštitúcii

Voľby do Správnej rady USTARCH, konané dňa: 21.1.2022

  Výsledok volieb zo dňa 21.1.2022:

   predseda: Martin-Tchingnabé Palou, Prof. Ing. Dr.
   podpredsedníčka: Miklošová Renata Mgr.

    členovia:
    Čekon Miroslav Ing., Doc.,PhD.
    Kómar Ladislav RNDr., PhD.
    Repka Miroslav Ing., PhD.

Zápisnice zasadaní Správnej rady zo dňa: