Faktúry – Dodávateľské – 2012

<- Späť


Dodávateľské :
číslo
predmet faktúry
cena
číslo
číslo
dátum
dodavateľ
faktúry
s DPH
zmluvy
objednávky
prijatia
12001
úhrada za služby STV a Sro
79,66
1.1.2012
RTVS s.r.o,Staré grunty 2.Bratislava,IČO:36857432
12002
zál.na energie a vodu 1/2012
5 699,00
1.1.2012
SÚZ SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:00398136
12003
odborné školenie pre mzdové účtovníčky a personal.
45,00
10.1.2012
Ing.R. Šimoníková-Solaryplus,Horná 327/78,Lieskovec,Zvolen,IČO: 46296441
12004
povinnosti mzdovej účtovníčky v roku 2012
55,00
10.1.2012
Softip,Galvaniho 7/D,Bratislava,IČO: 36385512
12005
paušálny popl.za 24 h.servisnú pohotovosť 1.polrok 12
107,57
12.1.2012
Agris TT, s.r.o,Vajanského 22,Trnava,IČO: 36247103
12006
predplatné za časopis Beton TKS ,r.2012
32,15
12.1.2012
Beton TKS,s.r.o,Na Zámocké 9,14000 Praha,IČO:26463407
12007
servis-výmena LCD,Inventora a testovanie
160,20
2/2012
17.1.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO31358411
12008
inzercia číslo BR111078 07.01.2012
277,84
18.1.2012
Petit Press a.s.,Lazaretská 12,Bratislava,IČO: 35790253
12009
výuka angličtiny
199,00
4/2012
20.1.2012
Empire SK, s.r.o,Pri Starej Prachárni 14,Bratislava,IČO:35895781
12010
poistné za r. 2012 v zmysle dojednanej poistnej zmluvy
827,46
7461001595
20.1.2012
Allianz,slov.poisťovňa,a.s,Dostojevského rad 4,Bratislava,IČO:00151700
12011
preklad odbor.textu z angl.jazyka pre časopis Architektúra a Urbanizmus
18,75
72/2011
26.1.2012
PhDr.Eva Riečanská,Chorvátska 12,Bratislava,IČO:40251721
12012
stravné lístky-Ticket Resturant
3 000,59
RZ z 26.7.2011
5/2012
26.1.2012
EDENRED Slovakia, s.r.o,Karadžičova 8,P.O.Box 21,Bratislava,IČO:31328695
12013
ročná servisná prehliadka -Škoda Oktávia
277,76
1/2012
27.1.2012
Auto Valušek s.r.o,M.Sch.Trnavského 14,Bratislava,IČO:31319823
12014
zál.na energie 1.polrok 2012, lokalita Pezinok
188,37
31.1.2012
ZSE Energia,a.s.,Čulenova 6,Bratislava,IČO:36677281
12015
cateringové služby
1 199,90
7/2012
31.1.2012
Creativ Catering,J.Jančíková,A.Mráza 8,Bratislava,IČO:33718601
12016
kelímky s viečkami
456,00
202/2011
1.2.2012
Mettler -Toledo,s.r.o,Hattalova 12,Bratislava,IČO:31354211
12017
pranie,sušenie,žehlenie prádla
25,61
8/2012
1.2.2012
Dúbravská žehliareň-M.Kleinová,Žatevná 6,Bratislava,IČO:40103056
12018
baukleber, sklotex.mriežka, BAU uni
99,16
6/2012
6.2.2012
Prespor,s.r.o,Turbínová 1,Bratislava,IČO:31340326
12019
poplatky za telekom.služby za 1/2012
156,91
6.2.2012
Slovak Telecom,a.s.Karadžičova 10,Bratislava,IČO:35763469
12020
záloha na energie a vodu 2/2012
5 699,00
6.2.2012
SÚZ SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:00398136
12021
úhrada za služby STV a Sro – za 2/2012
79,66
6.2.2012
RTVS s.r.o,Staré grunty 2.Bratislava,IČO:36857432
12022
služby technika PO a BOZP za mesiac 1/2012
165,00
7.2.2012
Hasička,s.r.o,Kalinčiakova 2103/50,Snina,IČO:45572267
12023
dilatometer
417,60
3/2012
9.2.2012
Pragolab,s.r.o,Drieňova 34,Bratislava,IČO:31352839
12024
kancelárska stolička
239,88
12/2012
9.2.2012
Otto Office (SK),s.r.o,Dostojevského rad 5,Bratislava,IČO:35944226
12025
mikrofon pripojiteľný k PC
13,39
11/2012
9.2.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO31358411
12026
údržba výťahu za 1/2012
28,56
ZoD č. 124/2010
9.2.2012
Zema,s.r.o,Malá ul.13,Bratislava,IČO31340491
12027
konferencia 7th ICCSM, Zadar-Croatia
380,00
13.2.2012
Studio Hrg d.o.o.Hrvatske bratske zajednice 4,Zagreb,Croatia
12028
stravné lístky-jedáleň
1 460,00
10/2012
8.2.2012
I.E.G-Igor Goruša,Stravovacie služby,Tomášikova 28,Bratislava,IČO:11707402
12029
pracovná zdravotná služba za 1/2012
159,37
zml. z 1.9.2010
13.2.2012
ProCare,a.s,Einsteinova 23-25,Bratislava,IČO:35890568
12030
publikácia”Čo má vedieť mzdová účtovníčka”
49,00
13.2.2012
AJFA+AVIS,s.r.o,Klemensova 34,Žilina,IČO:31602436
12031
prístrojová zostava
24 994,80
KZ č. 002/11/12
13.2.2012
B&K,s.r.o,Palisády 20,Bratislava,IČO:31361021
12032
konferencia -Railways 2012 (UK)
       545,-GBP
16.2.2012
Civil-Comp Ltd.,Dun Eaglais,Station Brae,Kippen,Stirling FK8 3DY,UK
12033
softvér
2 154,00
zmluva č.1/2012
16.2.2012
Humusoft,s.r.o,Pobrezní 20,Praha, ČR,IČO:40525872
12034
predľženie licencie SW
2 142,00
16.2.2012
MSC.Software GmbH,Am Moosfeld 13,Munich-Germany
12035
Lenovo ThinkPad,Lenovo TP 500GB,
215,81
252/2011
15.2.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO31358411
12036
spracovanie fotografií
45,00
13/2012
17.2.2012
Homola Peter,Studenohorská 15, Bratislava,IČO:1044517210
12037
občerstvenie na schodzu ústavu
72,53
16/2012
17.2.2012
Demovič & syn,Za koníčkom 16,Pezinok,IČO: 1020226317
12038
wc misy,pisoáre,vodoinštalačný materiál
1 198,75
17/2012
21.2.2012
SIKO Bratislava-Lamač,Hodonínska 27/8436,IČO:43864074
12039
vodoinštalačný materiál
630,73
19/2012
21.2.2012
ENTO Železiarstvo,s.r.o,Turbínová 1,Bratislava,IČO:35798505
12040
vodoinšt., stavebný materiál
1 535,37
18/2012
22.2.2012
BauMax SR,Hodonínska cesta 25,Bratislava,IČO:31384978
12041
letenka do Zagrebu a späť
254,00
20/2012
22.2.2012
One Travel Agency,Kollárovo nám.20,Bratislava,IČO:43982387
12042
letenka do Atén a späť pre 2 os.
980,00
21/2012
22.2.2012
One Travel Agency,Kollárovo nám.20,Bratislava,IČO:43982387
12043
náhradné diely Š – 1203
245,42
15/2012
9.2.2012
Autocentrum Katka,Medveďovej 1/A,Bratislava
12044
predťženie lic.NOD na 2 roky
40,25
22/2012
27.2.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO31358411
12045
oprava PC
48,02
24/2012
29.2.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO31358411
12046
záloha na energie a vodu 3/2012
5 699,00
29.2.2012
SÚZ SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:00398136
12047
konferenčný poplatok
120,00
29.2.2012
Spolok statikov Slovenska,Františkánska 27,Trnava,IČO:36079570
12048
poplatky za telekom.služby za 2/2012
174,92
29.2.2012
Slovak Telecom,a.s.Karadžičova 10,Bratislava,IČO:35763469
12049
údržba výťahu za 2/2012
28,56
ZoD č. 124/2010
9.2.2012
Zema,s.r.o,Malá ul.13,Bratislava,IČO31340491
12050
služby technika PO a BOZP za mesiac 2/2012
165,00
7.2.2012
Hasička,s.r.o,Kalinčiakova 2103/50,Snina,IČO:45572267
12051
PHM
92,39
9.3.2012
Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1,Bratislava,iČO:31322832
12052
farba na podlahu
282,24
27/2012
9.3.2012
Remstav,s.r.o,Trnavská 58,Bratislava,IČO:31319556
12053
stravné lístky
1 500,30
RZ z 26.7.2011
25/2012
6.3.2012
EDENRED Slovakia, s.r.o,Karadžičova 8,P.O.Box 21,Bratislava,IČO:31328695
12054
kniha
71,30
12.3.2012
Springer Customer Service,Haberstrasse 7,Heidelberg,Nemecko
12055
zostavenie state o menežmente kult.dedičstva
300,00
9/2012
13.3.2012
Škrovina Michal,K.Adlera 16,BratislavaIČO:40660982
12056
farby na stenu
116,10
29/2012
13.3.2012
G.D.S farby-laky,Svatoplukova 49,Bratislava,IČO: 13993372
12057
jazyková korektúra textov v českom jazyku
28,00
28/2012
13.3.2012
Teuchnerová Markéta,V rybničkách 1,Praha,IČO:43630588
12058
obojstranná farebná tlač
81,17
32/2012
20.3.2012
FaxCopy,Mickiewiczova 4,Bratislava,IČO:35729040
12059
poistenie prístrojov na r.2012
669,81
zml.č.511045487
16.3.2012
Allianz,slov.poisťovňa,a.s,Dostojevského rad 4,Bratislava,IČO:00151700
12060
pracovná zdravotná služba za 2/2012
159,37
16.3.2012
ProCare,a.s,Einsteinova 23-25,Bratislava,IČO:35890568
12061
konferenčný poplatok
955,00
22.3.2012
PSAM11&ESREL 2012 Conference,c/o CONGREX,Helsinky,Fínsko
12062
digitalizácia a úprava fotografií
1 000,00
23/2012
21.3.2012
Lelovský Matúš,Nový Tekov 139,IČO:45891389
12063
údržba zelene a komunikácií
517,44
27.3.2012
SÚZ SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:00398136
12064
tonery
66,84
37/2012
23.3.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO31358411
12065
stravné lístky-jedáleň
3 080,00
36/2012
23.3.2012
I.E.G-Igor Goruša,Stravovacie služby,Tomášikova 28,Bratislava,IČO:11707402
12066
stravné lístky – ticket
6 330,02
RZ z 26.7.2011
35/2012
23.3.2012
EDENRED Slovakia, s.r.o,Karadžičova 8,P.O.Box 21,Bratislava,IČO:31328695
12067
konferenčný poplatok
100,00
26.3.2012
Stav.fakulta, STU, Vysokoškolská 4,Košice
12068
dotlač  obálok, napálenie CD
147,00
33/212
23.3.2012
GEO-OPTIKA,s.r.o,Janotova 10,Bratislava,IČO:35885106
12069
posúdenie tech.stavu HIM
200,00
26/2013
27.3.2012
Mercell Jozef,Ing.,Hurbanova 16,Trenčianske Teplice,DIČ:1032438836
12070
povinné preskúšanie zvárača
144,00
30/2012
30.3.2012
Sasha Production,s.r.o,Medveďovej 17,Bratislava,IČO:45471649
12071
NOD ESET, predlženie licencie
79,99
39/2012
30.3.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO31358411
12072
záloha na energie a vodu 4/2012
5 699,00
4.4.2012
SÚZ SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:00398136
12073
tonery
20,16
42/2012
2.4.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO31358411
12074
kancelársky materiál
54,23
31/2012
4.4.2012
Kanex Slovakia,s.r.o,Stará Vajnorská 3/A,Bratislava,IČO:35683627
12075
čistenie prádla
37,85
2.4.2012
Dúbravská žehliareň-M.Kleinová,Žatevná 6,Bratislava,IČO:40103056
12076
poplatky za telekom.služby za 3/2012
167,65
4.4.2012
Slovak Telecom,a.s.Karadžičova 10,Bratislava,IČO:35763469
12077
služby technika PO a BOZP za mesiac 3/2012
165,00
5.4.2012
Hasička,s.r.o,Kalinčiakova 2103/50,Snina,IČO:45572267
12078
konferenčný poplatok
230,00
10.4.2012
Ústav teoret.a aplikované mechaniky AVČR,Prosecká 809/76,Praha
12079
konferenčný poplatok
230,00
10.4.2012
Ústav teoret.a aplikované mechaniky AVČR,Prosecká 809/76,Praha
12080
konferenčný poplatok
230,00
10.4.2012
Ústav teoret.a aplikované mechaniky AVČR,Prosecká 809/76,Praha
12081
konferenčný poplatok
230,00
11.4.2012
Ústav teoret.a aplikované mechaniky AVČR,Prosecká 809/76,Praha
12082
elektroinštalačný materiál
485,71
44/2012
16.4.2012
ANMIMA,s.r.o,Cablkova 3,Bratislava,IČO:44359594
12083
konferenčný poplatok
70,00
13.4.2012
Stav.fakulta, STU, Vysokoškolská 4,Košice
12084
kancelársky materiál
42,50
40/2012
5.4.2012
Kanex Slovakia,s.r.o,Stará Vajnorská 3/A,Bratislava,IČO:35683627
12085
údržba výťahu za 3/2012
28,56
ZoD č. 124/2010
11.4.2012
Zema,s.r.o,Malá ul.13,Bratislava,IČO31340491
12086
pracovná zdravotná služba za 3/2012
159,37
13.4.2012
ProCare,a.s,Einsteinova 23-25,Bratislava,IČO:35890568
12087
tonery
20,16
RZ č.1/4/2011
43/2012
13.4.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO31358411
12088
konferenčný poplatok
465,00
17.4.2012
Wessex Institute of Technology,Ashurst Lodge,Ashurst,Southampton,UK
12089
tekutý dusík
18,81
4.4.2012
Elektrotechnický ústav SAV,Dubravská cesta 9, Bratislava
12090
členské + časopis
115,00
16.4.2012
ESRA,ING.EUROPEAN BRANCH,Bruxelles,Belgium
12091
tlač materiálov
184,80
34/2012
17.4.2012
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dolná 108,Modra, IČO:35838752
12092
vrátenie stravných lístkov
-671,60
RZ z 26.7.2011
10.4.2012
EDENRED Slovakia, s.r.o,Karadžičova 8,P.O.Box 21,Bratislava,IČO:31328695
12093
tonery
272,70
RZ č.1/4/2011
41/2012
17.4.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO31358411
12094
letenka
330,00
52/2012
24.4.2012
Tucan,cestovná kancelária,Krížna 8,Bratislava,IČO:35697300
12095
jarná deratizácia
228,00
50/2012
18.4.2012
ATAK,Kollár Dušan,Belinského 5,Bratislava,IČO:37220659
12096
rozšírenie popl.systému
586,86
54/2012
24.4.2012
Agris TT, s.r.o,Vajanského 22,Trnava,IČO: 36247103
12097
zámok,kovanie,kluče
72,96
38/2012
23.4.2012
ENTO Železiarstvo,s.r.o,Turbínová 1,Bratislava,IČO:35798505
12098
vyúčtovanie,voda,energie 1.Q.2012
-3 335,80
23.4.2012
SÚZ SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:00398136
12099
realizácia odbornej prezentácie
40,00
45/2012
24.4.2012
GEO-OPTIKA,s.r.o,Janotova 10,Bratislava,IČO:35885106
12100
pracovné rukavice
2,52
56/2012
25.4.2012
Lubica,prevádzka Vajnorská 131/A,Bratislava,IČO:22649778
12101
členské + časopis
        150 CHF
26.4.2012
IABSE,ETH Honggerberg,CH-Zurich
12102
roxory,drôt,
746,42
46/2012
27.4.2012
Hutmat,Dúbravka 5801,Bratislava,IČO:35862211
12103
cement
322,38
47/2012
27.4.2012
Prespor,s.r.o,Turbínová 1,Bratislava,IČO:31340326
12104
záloha na energie a vodu 5/2012
5 699,00
2.5.2012
SÚZ SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:00398136
12105
stôl  váhový
643,10
55/2012
2.5.2012
Kusyn-laborat.zariadenia,Žitavská 22,Bratislva,IČO:22677950
12106
konferenčný poplatok
         495 GBP
2.5.2012
Civil-Comp Ltd.,Dun Eaglais,Station Brae,Kippen,Stirling FK8 3DY,UK
12107
konferenčný poplatok
180,00
2.5.2012
Higher School of Civil Engineering(VSU)175 Suhodolska,Sofia,Bulgaria
12108
služby technika PO a BOZP za mesiac 4/2012
165,00
4.5.2012
Hasička,s.r.o,Kalinčiakova 2103/50,Snina,IČO:45572267
12109
údržba výťahu za 4/2012
28,56
ZoD č. 124/2010
7.5.2012
Zema,s.r.o,Malá ul.13,Bratislava,IČO31340491
12110
doprava kameniva
90,00
49/2012
7.5.2012
Jamados,Studené 1005,Most pri Bratislave,IČO:35908254
12111
kamenivo
77,60
61/2012
7.5.2012
Sonda,Bratislavská 535,Most pri Bratislave,IČO:35792515
12112
PHM
131,45
7.5.2012
Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1,Bratislava,iČO:31322832
12113
školenie žeriavnikov
211,20
51/2012
9.5.2012
Rotez,Strijnícka 8,Bratislava,IČO:36613487
12114
poplatky za telekom.služby za 4/2012
165,41
9.5.2012
Slovak Telecom,a.s.Karadžičova 10,Bratislava,IČO:35763469
12115
letenka
340,00
66/2012
9.5.2012
One Travel Agency,Kollárovo nám.20,Bratislava,IČO:43982387
12116
preklad odbor.textu
377,00
Zmluva  o dielo
9.5.2012
Tharp Martin, Na Folimance 5,Praha,ČR,IČO:24701971
12117
materiál k meraciemu prístroju
22,27
64/2012
9.5.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO31358411
12118
konferenčný poplatok
         700 USD
9.5.2012
Secretariat ACEM 12,Daejeon,Korea
12119
konferenčný poplatok
50,00
9.5.2012
VTS pri ŽU v Žiline,Univerzizná 1,Žilina,IČO:30227582
12120
dusík
187,46
63/2012
7.5.2012
Messer Tatragas,Chalupkova 9,Bratislava,IČO:685852
12121
náj.za oceľové fľaše
1,30
63/2012
9.5.2012
Messer Tatragas,Chalupkova 9,Bratislava,IČO:685852
12122
konferenčný poplatok
380,00
11.5.2012
HSSE,Ivana Lucica 5,Zagreb,Croatia
12123
projekcia filmových materiálov
23,40
60/2012
11.5.2012
Rozhlas a televízia,Mýtna 1,Bratislava,IČO:47232480
12124
školenie
45,00
11.5.2012
CUS-Centrum účtovníkov SR,Komenského 18,B.Bystrica
12125
pracovná zdravotná služba 4/12
159,37
14.5.2012
ProCare,a.s,Einsteinova 23-25,Bratislava,IČO:35890568
12126
konferenčný poplatok
540,00
17.5.2012
Mondial Congress& Events,Operngasse 20b,Vienna,Austria
12127
konferenčný poplatok
655,00
17.5.2012
Mondial Congress& Events,Operngasse 20b,Vienna,Austria
12128
revízia zdvíhacích zariadení
642,00
51/2012
15.5.2012
Rotez,Strijnícka 8,Bratislava,IČO:36613487
12129
dentálna ortuť
541,56
68/2012
15.5.2012
Safina Slovakia,Turčianska 52,Bratislava,IČO:31677444
12130
konferenčný poplatok
380,00
18.5.2012
HSSE,Ivana Lucica 5,Zagreb,Croatia
12131
tech.podpora a návrh mapového podkladu
360,00
58/2012
17.5.2012
Lelovský Matúš,Nový Tekov 139,IČO:45891389
12132
elektroinštalačný materiál
41,30
57/2012
22.5.2012
ANMIMA,s.r.o,Cablkova 3,Bratislava,IČO:44359594
12133
konferenčný poplatok
290,00
24.5.2012
Mondial Congress& Events,Operngasse 20b,Vienna,Austria
12134
izopropylalkohol
34,56
67/2012
21.5.2012
Slavus,Nákovná 22,Bratislava,IČO:31337414
12135
posúdenie tech.stavu HIM
40,00
73/2012
25.5.2012
Servis chlad.zariadení,Slezák Ján,Planét 16,Bratislava,IČO:32085265
12136
konferenčný poplatok
216,00
23.5.2012
KONGRES management, Koceľova 15, Bratislava, IČO: 35945541
12137
platinové kelímky
1 089,60
69/2012
23.5.2012
Mettler -Toledo,s.r.o,Hattalova 12,Bratislava,IČO:31354211
12138
tlač a spracovanie mapového podkladu
324,00
70/2012
25.5.2012
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dolná 108,Modra, IČO:35838752
12139
stravné lístky – ticket
6 330,02
RZ z 26.7.2011
72/2012
25.5.2012
EDENRED Slovakia, s.r.o,Karadžičova 8,P.O.Box 21,Bratislava,IČO:31328695
12140
tech. zabezpečenie
919,78
74/2012
28.5.2012
Hurricane, sro, Seberíniho 13, Bratislava, IČO: 36749966
12141
automatické zariadenie na presné meranie
106 560,00
KZ č. 3/2012
7.5.2012
ANAMET Slovakia, 1.mája 794/29, Modra, IČO: 46053972
12142
letenka
346,91
79/2012
29.5.2012
Pelicantravelcom, sro, Cintorínska 3B, Bratislava, IČO: 35897821
12143
nájomné za pozemok
27,27
21.5.2012
Urbárska lesná spoločnosť, k .ú. Cajla, Dr. Bokesa, Pezinok
12144
obstaranie zákazky
300,00
zmluva zo 17.3.2011
28.5.2012
Tatra Tender,sro, Krčméryho 16, Bratislava, IČO: 44119313
12145
reflexné pásky
244,80
59/2012
28.5.2012
ALBO sro, Zizkova 24, Bratislava, IČO:35741899
12146
stravné lístky – jedáleň
6 160,00
71/2012
29.5.2012
I.E.G-Igor Goruša,Stravovacie služby,Tomášikova 28,Bratislava,IČO:11707402
12147
stravné lístky – jedáleň
7,04
29.5.2012
I.E.G-Igor Goruša,Stravovacie služby,Tomášikova 28,Bratislava,IČO:11707402
12148
školenie vodičov
57,60
77/2012
24.5.2012
Waso sro, Haanova 21, Bratislava, IČO: 36697800
12149
verejné použitie hudobných diel
8,40
lic.zmluva č. 24/2012
30.5.2012
SOZA, Rastislavova 3, Bratislava, IČO: 00178454
12150
konferenčný poplatok
220,00
31.5.2012
Politechnika Krakowska,Warszawska 24,Krakow, Polsko
12151
čistenie prádla
37,42
31.5.2012
Dúbravská žehliareň-M.Kleinová,Žatevná 6,Bratislava,IČO:40103056
12152
refakturácia nákladov areálových služieb
387,32
3.5.2012
SÚZ SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:00398136
12153
konferenčný poplatok
430,00
29.5.2012
TAVI Congress Bureau,Docomomo Finland, Kansakoulukatu 3, Helsinky
12154
tkanina SEH 25A, lepidlo
244,16
78/2012
4.6.212
BETOSAN sro, Na Dolinách 28, Praha 4, IČO: 48028177
12155
časopis
216,00
1.6.2012
ELSEVIER, The Boulevard, Langford Lane, Kidlington, OX5, 1GB, UK
12156
záloha na energie a vodu 6/2012
5 699,00
1.6.2012
SÚZ SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:00398136
12157
poplatky za telekom.služby za 5/2012
193,21
5.6.2012
Slovak Telecom,a.s.Karadžičova 10,Bratislava,IČO:35763469
12158
výstuž DRAMIX
216,00
75/2012
5.6.2012
Bekaert Hlohovec a. s. Mierová 2317, Hlohovec, IČO: 0036234052
12159
služby technika PO a BOZP za mesiac 5/2012
165,00
5.6.2012
Hasička,s.r.o,Kalinčiakova 2103/50,Snina,IČO:45572267
12160
konferenčný poplatok
216,00
8.6.2012
ORGWARE – Ing. Nora Badíková, Továrenská 12, Stupava, IČO: 35156783
12161
údržba výťahu za 5/2012
28,56
ZoD č. 124/2010
7.6.2012
Zema,s.r.o,Malá ul.13,Bratislava,IČO31340491
12162
konferenčný poplatok
260,00
7.6.2012
Žilinská univerzita v Žiline, SvF – KSKM, Univerzitná 8215,Žilina, IČO: 397563
12163
kniha
52,22
62/2012
8.6.2012
Malé Centrum,s r. o. Radlinského 9, Bratislava, I4O: 35812575
12164
stolový počítač
1 122,00
RKZ č. 2/1/2012
84/2012
7.6.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO31358411
12165
PHM
69,60
8.6.2012
Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1,Bratislava,iČO:31322832
12166
členský poplatok
1 515,00
5.6.2012
CIB, Kruisplein 25G, 3014 DB Rotterdam, The Netherlands
12167
rozšírenie popl.systému
277,74
81/2012
11.6.2012
Agris TT, s.r.o,Vajanského 22,Trnava,IČO: 36247103
12168
vrátenie tlakových hadíc
85,07
6.6.2012
Fisher Slovakia, s.r.o, Mäsiarska 13, 054 01 Levoča, IČO: 35483095
12169
autorské práva
61,20
lic.zmluva č. 24/2012
13.6.2012
Rozhlas a televízia,Mýtna 1,Bratislava,IČO:47232480
12170
korektúra  slov.textov
168,30
ZoD č. 27/2012
13.6.2012
Moravčíková Blažena,prom. fil., Landauova 14, 841 01 Bratislava,IČO: 40966577
12171
skener
202,98
RKZ č. 2/1/2012
89/2012
14.6.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO31358411
12172
tonery
29,52
RKZ č. 1/1/2012
91/2012
14.6.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO31358411
12173
čítačka,externý disk,
208,10
RKZ č. 2/1/2012
88/2012
14.6.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO31358411
12174
skener
202,98
RKZ č. 2/1/2012
87/2012
14.6.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO31358411
12175
pracovná zdravotná služba 5/12
159,37
14.6.2012
ProCare,a.s,Einsteinova 23-25,Bratislava,IČO:35890568
12176
inštalácia programov
132,00
86/2012
14.6.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO31358411
12177
konferenčný poplatok
216,00
27.6.2012
ORGWARE – Ing. Nora Badíková, Továrenská 12, Stupava, IČO: 35156783
12178
poistenie HIM
1 346,53
511038578
15.6.2012
Allianz,slov.poisťovňa,a.s,Dostojevského rad 4,Bratislava,IČO:00151700
12179
úradný preklad
26,40
92/2012
20.6.2012
KARPAT Agentúra, L. Derera 10, 831 03 Bratislava, IČO: 37499220
12180
počítačová grafika
28,50
83/2012
19.6.2012
GEO-OPTIKA,s.r.o,Janotova 10,Bratislava,IČO:35885106
12181
xerokópie
4,00
18.6.2012
Ústredná knižnica SAV, Klemensova 19, 814 67 Bratislava, IČO: 587001
12182
medzinárodná výpožička kníh
13,30
18.6.2012
Ústredná knižnica SAV, Klemensova 19, 814 67 Bratislava, IČO: 587001
12183
preklad textov do anglického jazyka
569,00
zml. č. 28/2012
18.6.2012
Tharp Martin, Na Folimance 5,Praha,ČR,IČO:24701971
12184
elektroinštalačný materiál
130,79
94/2012
22.6.2012
ANMIMA,s.r.o,Cablkova 3,Bratislava,IČO:44359594
12185
servis Škoda Oktávia
191,98
85/2012
25.6.2012
Auto Valušek s.r.o,M.Sch.Trnavského 14,Bratislava,IČO:31319823
12186
vodoinštalačný materiál
533,21
95/2012
27.6.2012
ENTO Železiarstvo,s.r.o,Turbínová 1,Bratislava,IČO:35798505
12187
výroba časopisu Building research journal
1 440,00
29/2012
27.6.2012
AEPress, s.r.o, Bajzova 7, 82108 Bratislava, IČO: 31388671
12188
vrtáky do jadrovej vrtačky
250,20
96/2012
27.6.2012
Elektroprodukt, s.r.o, Prípojná 1, 82106 Bratislava, IČO: 31340644
12189
stavebný materiál
884,40
93/2012
27.6.2012
BauMax SR,Hodonínska cesta 25,Bratislava,IČO:31384978
12190
konferenčný poplatok
216,00
28.6.2012
ORGWARE – Ing. Nora Badíková, Továrenská 12, Stupava, IČO: 35156783
12191
oprava PC
66,00
98/2012
29.6.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO31358411
12192
tonery
108,48
RKZ č. 1/1/2012
103/2012
28.6.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO31358411
12193
konferenčný poplatok
3600,-CZK
29.6.2012
VUT v Brne,fakulta stavební, Veverí 95, 60200 Brno, ČR
12194
konferenčný poplatok
2600,-CZK
29.6.2012
VUT v Brne,fakulta stavební, Veverí 95, 60200 Brno, ČR
12195
školenie
45,00
29.6.2012
PragmaSys-Ing.Samuel Zeman, Hlinická 1165/2,
12196
výroba časopisu Architektúra a urbanizmus 1-2/2012
1 031,80
zmluva č.31/2012
29.6.2012
VEDA, vydavateľstvo SAV, Dúbravská cesta 9, 84535 Bratislava,IČO: 166758
12197
letenka
1 510,00
29.6.2012
One Travel Agency,Kollárovo nám.20,Bratislava,IČO:43982387
12198
obsuha zvukovej techniky
200,00
76/2012
3.7.2012
Vitálošová Dana, Topoľčianska 23, 85105 Bratislava, IČO: 45507325
12199
spotreba el.energie
188,37
6500016629
6.7.2012
ZSE Energia,a.s.,Čulenova 6,Bratislava,IČO:36677281
12200
poistenie motorového vozidla
117,00
6569783238
11.7.2012
Kooperatíva poisťovňa a.s.Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 81623 Bratislava,IČO: 00585441
12201
záloha na energie a vodu 7/2012
5 699,00
1.6.2012
SÚZ SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:00398136
12202
kancelársky materiál
105,71
104/2012
3.7.2012
ŠEVT s.s., Plynárenská 6, 82109 Bratislava, IČO: 31331131
12203
tonery
85,32
RKZ č. 1/1/2012
102/2012
3.7.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO31358411
12204
tonery
177,12
RKZ č. 1/1/2012
106/2012
4.7.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO31358411
12205
služby technika PO a BOZP za mesiac 6/2012
165,00
4.7.2012
Hasička,s.r.o,Kalinčiakova 2103/50,Snina,IČO:45572267
12206
tekutý dusík
29,64
53/2012
6.7.2012
Elektrotechnický ústav SAV,Dubravská cesta 9, Bratislava
12207
poplatky za telekom.služby za 6/2012
136,54
6.7.2012
Slovak Telecom,a.s.Karadžičova 10,Bratislava,IČO:35763469
12208
softvéry, PC
1 773,06
RKZ č. 2/1/2012
97/2012
4.7.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO31358411
12209
kancelársky materiál
29,36
VZ 83/2012
91/2012
9.7.2012
ŠEVT s.s., Plynárenská 6, 82109 Bratislava, IČO: 31331131
12210
pracovná zdravotná služba 6/12
159,37
10.7.2012
ProCare,a.s,Einsteinova 23-25,Bratislava,IČO:35890568
12211
hydroxid sodný
24,24
100/2012
9.7.2012
Slavus,Nákovná 22,Bratislava,IČO:31337414
12212
paušálny popl.za 24 h.servisnú pohotovosť 2.polrok 12
107,57
2007/600/15
10.7.2012
Agris TT, s.r.o,Vajanského 22,Trnava,IČO: 36247103
12213
PHM
92,35
10.7.2012
Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1,Bratislava,iČO:31322832
12214
digitálny multimeter
110,18
101/2012
11.7.2012
GM Elektronic Slovakia, s.r.o, Mlynské Nivy 58, Bratislava, IČO: 31352324
12215
údržba výťahu za65/2012
28,56
ZoD č. 124/2010
11.7.2012
Zema,s.r.o,Malá ul.13,Bratislava,IČO31340491
12216
inzercia
229,40
109/2012
17.7.2012
Petit Press a.s.,Lazaretská 12,Bratislava,IČO: 35790253
12217
nájomné za plynové fľaše
26,35
9.7.2012
Messer Tatragas,Chalupkova 9,Bratislava,IČO:685852
12218
skúmavky
135,60
80/2012
16.7.2012
Fisher Slovakia, s.r.o, Mäsiarska 13, 054 01 Levoča, IČO: 35483095
12219
štetce, gumové kladivo, lieh
43,70
110/2012
16.7.2012
BauMax SR,Hodonínska cesta 25,Bratislava,IČO:31384978
12220
preklady textov do AJ
364,00
ZoD 28/2012
17.7.2012
Tharp Martin, Na Folimance 5,Praha,ČR,IČO:24701971
12221
poštovné služby
33,00
18.7.2012
Pegasus Logistic, Hofbauergasse 6/office 11, 1120 Wien, Austria
12222
konferenčný poplatok
1 800,00
19.7.2012
ICCES 3780 Old Nordcross Rd, Ste 103-203, Duluth, GA 30096-1740, USA
12223
letenky
1 233,00
117/2012
19.7.2012
One Travel Agency,Kollárovo nám.20,Bratislava,IČO:43982387
12224
obrusovina, kefy, utierky
36,20
111/2012
19.7.2012
Rempo, s.r.o, Stará Vajnorská 19, 83245 Bratislava, IČO: 35819081
12225
redukcia  DVI
5,64
113/2012
19.7.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO31358411
12226
nájomné za plynové fľaše
1 366,56
19.7.2012
Messer Tatragas,Chalupkova 9,Bratislava,IČO:685852
12227
exekučné trovy
70,40
25.7.2012
Exekútorský úrad, JUDr.Miroslav Šupa, Kmeťkova 30, Nitra,IČO: 37857207
12228
právne služby
49,80
30.7.2012
Fobaková Dagmar, JUDr., advokátka, Veternicová 25, 84105  Bratislava, reg.č. SAK 0906
12229
právne služby
166,10
25.7.2012
Fobaková Dagmar, JUDr., advokátka, Veternicová 25, 84105  Bratislava, reg.č. SAK 0906
12230
tonery
876,67
RKZ č. 1/1/2012
115/2012
25.7.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO31358411
12231
aktualizácia ESET
50,33
120/2012
25.7.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO31358411
12232
pracovné rukavice, montérky
31,45
KZ č. 4/2012
119/2012
27.7.2012
Lubica,prevádzka Vajnorská 131/A,Bratislava,IČO:22649778
12233
pracovné rukavice, pracovné nohavice,
20,59
KZ č. 4/2012
118/2012
27.7.2012
Lubica,prevádzka Vajnorská 131/A,Bratislava,IČO:22649778
12234
PHM
61,53
20.7.2012
Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1,Bratislava,iČO:31322832
12235
čistenie prádla
43,25
23.7.2012
Dúbravská žehliareň-M.Kleinová,Žatevná 6,Bratislava,IČO:40103056
12236
energie, voda za 2.Q.2012
-5 258,14
Zml.č.19/2000    Dod.č.3
25.7.2012
SÚZ SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:00398136
12237
výroba časopisu BRJ 1-2/2011
3 312,00
Dod.č.1 Zml.č.29/2012
31.7.2012
AEPress, s.r.o, Bajzova 7, 82108 Bratislava, IČO: 31388671
12238
síran sodný
23,16
116/2012
31.7.2012
Slavus,Nákovná 22,Bratislava,IČO:31337414
12239
záloha na energie a vodu 8/2012
5 699,00
Zml.č.19/2000    Dod.č.3
1.8.2012
SÚZ SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:00398136
12240
elektroinštalačný materiál
354,18
122/2012
1.8.2012
ANMIMA,s.r.o,Cablkova 3,Bratislava,IČO:44359594
12241
kancelársky materiál
13,03
VZ 83/2012
108/2012
1.8.2012
ŠEVT s.s., Plynárenská 6, 82109 Bratislava, IČO: 31331131
12242
kancelársky materiál
157,13
VZ 83/2012
105/2012
1.8.2012
ŠEVT s.s., Plynárenská 6, 82109 Bratislava, IČO: 31331131
12243
kancelársky materiál
178,58
VZ 83/2012
107/2012
1.8.2012
ŠEVT s.s., Plynárenská 6, 82109 Bratislava, IČO: 31331131
12244
konferenčný poplatok
140,00
2.8.2012
Slovenská spoločnosť pre mechaniku pri SAV, Dúbravská cesta 4, 84220 Bartislava, IČO: 178772
12245
pracovné ochranné prostriedky
38,96
KZ č. 4/2012
114/2012
6.8.2012
Lubica,prevádzka Vajnorská 131/A,Bratislava,IČO:22649778
12246
služby technika PO a BOZP za mesiac 7/2012
165,00
6.8.2012
Hasička,s.r.o,Kalinčiakova 2103/50,Snina,IČO:45572267
12247
nájomné za plynové fľaše
26,78
7.8.2012
Messer Tatragas,Chalupkova 9,Bratislava,IČO:685852
12248
poplatky za telekom.služby za 7/2012
123,70
7.8.2012
Slovak Telecom,a.s.Karadžičova 10,Bratislava,IČO:35763469
12249
reflexná vesta, žiarovky, autolekárnička, autobateria
120,26
125/2012
7.8.2012
Autocentrum Katka,Medveďovej 1/A,Bratislava
12250
konferenčný poplatok
46,00
8.8.2012
KONGRES management, Koceľova 15, Bratislava, IČO: 35945541
12251
konferenčný poplatok
560,00
8.8.2012
KEPENHAM HOLDING, LTD, 1 Pallados Street, 8046 Paphos, Cyprus
12252
konferenčný poplatok
950,00
8.8.2012
RUETGERS Polymers Ltd. 120, boul. de ť Industrie, Candiac, Canada
12253
konferenčný poplatok
212,00
9.8.2012
KONGRES management, Koceľova 15, Bratislava, IČO: 35945541
12254
časopis
120,-USD
9.8.2012
OSA of America, Member Services Department, P.O.Box 55480, Boston, USA
12255
konferenčný poplatok
3600,-CZK
10.8.2012
VUT v Brne,fakulta stavební, Veverí 95, 60200 Brno, ČR
12256
inštalácia programov
26,40
126/2012
14.8.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO31358411
12257
poistenie HIM
839,49
15.8.2012
Allianz,slov.poisťovňa,a.s,Dostojevského rad 4,Bratislava,IČO:00151700
12258
odvoz stavebného odpadu
180,00
125/2012
15.8.2012
MAROT s.r.o, Cabanova 15, 841 02 Bratislava, IČO: 35861754
12259
prepis dod.motorového vozidla, kolok,
84,00
15.8.2012
Krchnák Roman, Furdekova 1620/6, 851 03 Bratislava, IČO: 40225097
12260
pracovné ochranné prostriedky
54,73
KZ č.4/2012
129/2012
16.8.2012
Lubica,prevádzka Vajnorská 131/A,Bratislava,IČO:22649778
12261
poplatok za uverejnenie článku v zahr.časopise
708,00
16.8.2012
ELSEVIER, The Boulevard, Langford Lane, Kidlington, OX5, 1GB, UK
12262
ubytovanie
26790,-CZK
20.8.2012
B.H.Centrum a.s., Prague Marriott Hotel, V Celnici 10/1028, 11721 Praha , IČO: 25628771
12263
školenie – ochrana osobných údajov
40,00
20.8.2012
Management Service, Ing.V.Pažítka, 90068 Plavecký Štvrtok,IČO: 17757444
12264
konferenčný poplatok
150,00
20.8.2012
Stavebná fakulta STU, Radlinského 11, 81368 Bratislava
12265
konferenčný poplatok
140,00
20.8.2012
Slovenská spoločnosť pre mechaniku pri SAV, Dúbravská cesta 4, 84220 Bartislava, IČO: 178772
12266
konferenčný poplatok
140,00
20.8.2012
Slovenská spoločnosť pre mechaniku pri SAV, Dúbravská cesta 4, 84220 Bartislava, IČO: 178772
12267
pracovné ochranné prostriedky
88,49
KZ č.4/2012
128/2012
20.8.2012
Lubica,prevádzka Vajnorská 131/A,Bratislava,IČO:22649778
12268
stravné lístky – ticket
7 912,52
RZ z 26.7.2011
131/2012
22.8.2012
EDENRED Slovakia, s.r.o,Karadžičova 8,P.O.Box 21,Bratislava,IČO:31328695
12269
skenovanie veľkoformátových dokumentov
531,84
65/2012
22.8.2012
BOROŠ – COPEX, reprografia, Cukrová 14, 813 39 Bratislava, IČO: 22658858
12270
konferenčný poplatok
3600,-CZK
24.8.2012
Česká společnosť pro osvetlování,reg.skupina Ostarava, 17. listopadu 15, 70833 Ostrava, ČR, IČO: 64626776
12271
videokamera s príslušenstvom
644,65
130/2012
23.8.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO31358411
12272
dusík 5.0
187,46
27.8.2012
Messer Tatragas,Chalupkova 9,Bratislava,IČO:685852
12273
tlač posterov
38,70
135/2012
28.8.2012
GEO-OPTIKA,s.r.o,Janotova 10,Bratislava,IČO:35885106
12274
zahraničný časopis
35,00
127/2012
28.8.2012
Slovart G.T.G, s.r.o, P.O.Box 152, Krupinská 4, 85299 Bratislava, IČO: 31346359
12275
externé disky 2 ks
180,48
RKZ č.2/1/2012
137/2012
30.8.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO31358411
12276
pravidelná revízia poplachového systému
228,29
30.8.2012
Agris TT, s.r.o,Vajanského 22,Trnava,IČO: 36247103
12277
konferenčný poplatok
330,00
31.8.2012
Fyzikálny ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 84511 Bratislava, IČO: 166537
12278
služby filmového archívu
150,00
136/2012
31.8.2012
Slovenský filmový archív, Grosslingova 32, 811 08 Bratislava, IČO: 00891444
12279
poplatky za telekom.služby za 8/2012
147,52
6.9.2012
Slovak Telecom,a.s.Karadžičova 10,Bratislava,IČO:35763469
12280
služby technika PO a BOZP za mesiac 8/2012
165,00
6.9.2012
Hasička,s.r.o,Kalinčiakova 2103/50,Snina,IČO:45572267
12281
konferenčný poplatok
721,20
13.9.2012
SEKURKON s.r.o, Na Obvodu 1098/410, 70300 Ostrava 3, IČO: 29301998
12282
odvoz plynovej dusíkovej fľaše
6,48
10.9.2012
Messer Tatragas,Chalupkova 9,Bratislava,IČO:685852
12283
PHM
74,99
10.9.2012
Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1,Bratislava,iČO:31322832
12284
konferenčný poplatok
150,00
11.9.2012
Stavebná fakulta STU, Radlinského 11, 81368 Bratislava
12285
oprava operačného systému Windows XP
19,80
145/2012
11.9.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO31358411
12286
záloha na energie a vodu 9/2012
5 699,00
Zml.č.19/2000    Dod.č.3
1.9.2012
SÚZ SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:00398136
12287
poistenie HIM
970,43
č.p.511040478
13.9.2012
Allianz,slov.poisťovňa,a.s,Dostojevského rad 4,Bratislava,IČO:00151700
12288
vyúčtovanie vody-chata Pezinok
5,40
PZ00002632-008
19.9.2012
BVS, a.s., Prešovská 48, 82646 Bratislava, IČO: 35850370
12289
čistiace a hygienické potreby
1,30
RKZ č.37/2012
121/2012
17.9.2012
Buro profi Kanex Slovakia, s.r.o, Stará Vajnorská 3/A, 83104 Bratislava, IČO: 35683627
12290
čistiace a hygienické potreby
48,66
RKZ č.37/2012
141/2012
17.9.2012
Buro profi Kanex Slovakia, s.r.o, Stará Vajnorská 3/A, 83104 Bratislava, IČO: 35683627
12291
vozík plošinový 300 kg zaťaženie
47,95
18.9.2012
Hornbach – Baumarkt SK spol.s r.o. Galvaniho 9, 82104 Bratislava, IČO: 35838949
12292
čistiace a hygienické potreby
828,05
RKZ č.37/2012
121/2012
31.8.2012
Buro profi Kanex Slovakia, s.r.o, Stará Vajnorská 3/A, 83104 Bratislava, IČO: 35683627
12293
PHM
109,45
5611852141
20.9.2012
Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1,Bratislava,iČO:31322832
12294
kancelársky materiál
175,36
VZ 83/2012
148/2012
24.9.2012
ŠEVT s.s., Plynárenská 6, 82109 Bratislava, IČO: 31331131
12295
kancelársky materiál
73,27
VZ 83/2012
138/2012
24.9.2012
ŠEVT s.s., Plynárenská 6, 82109 Bratislava, IČO: 31331131
12296
kancelársky materiál
137,35
VZ 83/2012
146/2012
24.9.2012
ŠEVT s.s., Plynárenská 6, 82109 Bratislava, IČO: 31331131
12297
kancelársky materiál
119,99
VZ 83/2012
134/2012
24.9.2012
ŠEVT s.s., Plynárenská 6, 82109 Bratislava, IČO: 31331131
12298
laboratórne filtre
90,60
133/2012
25.9.2012
ANAMET Slovakia, 1.mája 794/29, Modra, IČO: 46053972
12299
dusík 5.0
187,46
150/2012
24.9.2012
Messer Tatragas,Chalupkova 9,Bratislava,IČO:685852
12300
výpožička kníh zo zahraničia
13,30
21.9.2012
Ústredná knižnica SAV, Klemensova 19, 814 67 Bratislava, IČO: 587001
12301
farby,štetce, stierka, valček na malovanie
91,54
157/2012
27.9.2012
G.D.S farby-laky,Svatoplukova 49,Bratislava,IČO: 13993372
12302
poistenie HIM
671,84
9872001425
28.9.2012
Allianz,slov.poisťovňa,a.s,Dostojevského rad 4,Bratislava,IČO:00151700
12303
čistenie prádla
34,51
152/2012
2.10.2012
Dúbravská žehliareň-M.Kleinová,Žatevná 6,Bratislava,IČO:40103056
12304
publikácia Divadelná architektúra na Slovensku
27,00
156/2012
1.10.2012
Divadelný ústav, Jakubovo nám.12, 81357 Bratislava, IČO: 00164691
12305
pohľadnice
120,00
144/2012
1.10.2012
VEDA, vydavateľstvo SAV, Dúbravská cesta 9, 84535 Bratislava,IČO: 166758
12306
záloha na energie a vodu 10/2012
5 699,00
Zml.č.19/2000    Dod.č.3
1.10.2012
SÚZ SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:00398136
12307
tlač farebných posterov
82,55
155/2012
3.10.2012
Ing.Juraj Rašla, CSc. – GEO -OPTIKA, Janotova 10, 84105 Bratislava, IČO: 32155514
12308
konferenčný poplatok
7000,-CZK
Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 30614 Plzeň, ČR
12309
disperzná farba
68,00
143/2012
3.10.2012
Prespor,s.r.o,Turbínová 1,Bratislava,IČO:31340326
12310
počítačová grafika
33,60
139/2012
3.10.2012
GEO-OPTIKA,s.r.o,Janotova 10,Bratislava,IČO:35885106
12311
digitálne posuvné meradlo
84,28
147/2012
9.10.2012
EH Hobby, Kraskova 10, 82108 Bratislava, IČO: 0017354153
12312
tonery
12,90
RKZ č. 1/1/2012
160/2012
4.10.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO31358411
12313
poplatky za telekom.služby za 9/2012
154,22
4.10.2012
Slovak Telecom,a.s.Karadžičova 10,Bratislava,IČO:35763469
12314
servis a údržba výťahu  za 9/2012
28,56
5.10.2012
Zema,s.r.o,Malá ul.13,Bratislava,IČO31340491
12315
služby technika PO a BOZP za mesiac 9/2012
165,00
5.10.2012
Hasička,s.r.o,Kalinčiakova 2103/50,Snina,IČO:45572267
12316
nájomné za plynové fľaše
0,86
8.10.2012
Messer Tatragas,Chalupkova 9,Bratislava,IČO:685852
12317
tonery
46,44
RKZ č. 1/1/2012
159/2012
8.10.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO31358411
12318
softvéry
276,00
161/2012
8.10.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO31358411
12319
skenovanie archívnych  materiálov
103,20
154/2012
10.10.2012
BOROŠ – COPEX, reprografia, Cukrová 14, 813 39 Bratislava, IČO: 22658858
12320
kvapalný dusík za 3.Q.2012
20,52
53/2012
8.10.2012
Elektrotechnický ústav SAV,Dubravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 598429
12321
 tlač postra
5,92
161a/2012
3.10.2012
Ing.Juraj Rašla, CSc. – GEO -OPTIKA, Janotova 10, 84105 Bratislava, IČO: 32155514
12322
 tlač postrov
50,05
161b/2012
11.10.2012
GEO-OPTIKA,s.r.o,Janotova 10,Bratislava,IČO:35885106
12323
ubytovanie -účasť na konferencii
93,03
12.10.2012
OREA Wellness Hotel Horizont, Špičák 126, 34004 Železná Ruda, IČO: 27176657
12324
údržba zelene a komunikácií , CO a PO
630,20
12.10.2012
SÚZ SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:00398136
12325
refundácia cestovných náhrad
163,73
15.10.2012
Stavebná fakulta STU, Radlinského 11, 81368 Bratislava
12326
farby, štetce, brúsny papier, lak,odstarňovač náterov
61,75
165/2012
15.10.2012
G.D.S farby-laky,Svatoplukova 49,Bratislava,IČO: 13993372
12327
kancelárska stolička
129,00
172/2012
17.10.2012
Kika Nábytok Slovensko s r.o., Galvaniho 11, 82104 Bratislava, IČO: 35883103
12328
poistenie obytného prívesu
25,13
17.10.2012
Kooperatíva poisťovňa a.s.Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 81623 Bratislava,IČO: 00585441
12329
poistenie obytného prívesu
25,13
17.10.2012
Kooperatíva poisťovňa a.s.Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 81623 Bratislava,IČO: 00585441
12330
tlač brožúry projektu Atrium
347,40
167/2012
17.10.2012
VEDA, vydavateľstvo SAV, Dúbravská cesta 9, 84535 Bratislava,IČO: 166758
12331
vysávač náhradné sáčky
136,54
158/2012
17.10.2012
EURONICS TPD, Palmova 61, 85110 Bratislava, IČO: 11790547
12332
myš Logitech LS1 Laser
13,44
171/2012
18.10.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO31358411
12333
toner
24,48
RKZ č.1/1/2012
170/2012
17.10.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO31358411
12334
energie, voda za 3.Q.2012
-7 085,13
Zml.č.19/2000    Dod.č.3
17.10.2012
SÚZ SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:00398136
12335
úhrada publikačného poplatku
500,-USD
18.10.2012
David Publishing Company, 9460 Telstar Ave Suite 5, El Monte, CA91731, USA
12336
kábel
26,47
162/2012
18.10.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO31358411
12337
knihy zo zahraničia
118,03
25.10.2012
Cambridge university Press,The Edinburgh Building, Shaftesbury Road, Cambridge CB2 8RU,UK
12338
povinné zmluvné poistenie Š-Oktávia r. 2013
201,55
6510487549
22.10.2012
Kooperatíva poisťovňa a.s.Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 81623 Bratislava,IČO: 00585441
12339
povinné zmluvné poistenie Š-1203 r. 2013
120,79
6505085553
22.10.2012
Kooperatíva poisťovňa a.s.Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 81623 Bratislava,IČO: 00585441
12340
bateria do NB,tonery, páska, predlžovačka
312,38
RKZ č. 1/1/2012
175,176/12
19.10.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO31358411
12341
myš, softwéry,
514,48
RKZ č. 2/1/2012
164/2012
22.10.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO31358411
12342
softvér
85,68
173/2012
22.10.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO31358411
12343
farebné tonery do tlačiarne
251,52
RKZ č. 1/1/2012
166/2012
22.10.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO31358411
12344
2 ks notebook Lenovo TP
2 832,00
RKZ č.2/1/2012
169/2012
22.10.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO31358411
12345
myš, softwéry, tlačiareň, farebné tonery do tlačiarne
1 341,56
RKZ č. 2/1/2012
163/2012
23.10.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO31358411
12346
farebný toner do tlačiarne
135,60
RKZ č.1/1/2012
183/2012
24.10.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO31358411
12347
PHM
57,50
23.10.2012
Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1,Bratislava,iČO:31322832
12348
servis poplachového systému
79,62
179/2012
24.10.2012
Agris TT, s.r.o,Vajanského 22,Trnava,IČO: 36247103
12349
servis PC
171,60
181/2012
25.10.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO31358411
12350
kniha zo zahraničia
73,33
25.10.2012
Cambridge university Press,The Edinburgh Building, Shaftesbury Road, Cambridge CB2 8RU,UK
12351
zabezpečenie vedeckého kolokvia
440,00
180/2012
25.10.2012
Truc sphérique, občianske združenie, Stanica Žilina -Záriečie, Závodská cesta 3/2844, 01001 Žilina, IČO: 36143693
12352
výmena sezónnych pneumatík
29,72
184/2012
30.10.2012
Auto Valušek s.r.o,M.Sch.Trnavského 14,Bratislava,IČO:31319823
12353
bateria do NB
110,40
185/2012
29.10.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO31358411
12354
ESET Antivirus pre 18 PC-predĺženie na 2 roky
569,06
186/2012
29.10.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO31358411
12355
monitor LCD LG
167,32
RKZ č.2/1/2012
188/2012
29.10.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO31358411
12356
poplatok za uverejnenie článku v zahr.časopise
49,-USD
30.10.2012
Advances In Engineering Ltd. 1880 Hennessy Crescent, Orleans, Ontario, K4A3X8, Canada
12357
školenie- ročná účtovná uzávierka 2012
53,00
30.10.2012
EDOS-PEM, s r.o. Tematínska 4, 85105 Bratislava, IČO: 36287229
12358
tonery do tlačiarne
147,36
RKZ č.1/1/2012
193/2012
5.11.201
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO31358411
12359
konferenčný poplatok
7056,-CZK
5.11.2012
ČBS Servis, s.r.o, Samcova 1177/1, 11000 Praha 1, IČO: 27151395
12360
záloha na energie a vodu 11/2012
5 699,00
Zml.č.19/2000    Dod.č.3
5.11.2012
SÚZ SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:00398136
12361
dobropis k fa 11499
-88,92
6.11.2012
Buro profi Kanex Slovakia, s.r.o, Stará Vajnorská 3/A, 83104 Bratislava, IČO: 35683627
12362
pracovné kalendáre, toalet.papier
16,68
181/2011
6.11.2012
Buro profi Kanex Slovakia, s.r.o, Stará Vajnorská 3/A, 83104 Bratislava, IČO: 35683627
12363
poplatky za telekom.služby za 10/2012
152,58
6.11.2012
Slovak Telecom,a.s.Karadžičova 10,Bratislava,IČO:35763469
12364
jesenná deratizácia
228,00
168/2012
6.11.2012
ATAK,Kollár Dušan,Belinského 5,Bratislava,IČO:37220659
12365
služby technika PO a BOZP za mesiac 10/2012
165,00
6.11.2012
Hasička,s.r.o,Kalinčiakova 2103/50,Snina,IČO:45572267
12366
kancelárske potreby
392,99
VZ 83/2012
191/2012
5.11.2012
ŠEVT s.s., Plynárenská 6, 82109 Bratislava, IČO: 31331131
12367
Manfrotto statív,Manfrotto hlava na statív
358,00
187/2012
6.11.2012
Pro.Laika, s.r.o, Palackého 12, 81102 Bartislava, IČO: 31355218
12368
PHM
55,37
8.11.2012
Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1,Bratislava,iČO:31322832
12369
tonery do tlačiarne
147,96
RKZ č.1/1/2012
194/2012
9.11.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO31358411
12370
myš Logitech LS1 Laser
13,44
RKZ č.2/1/2012
195/2012
9.11.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO31358411
12371
stravné lístky – ticket
6 330,02
RZ z 26.7.2011
200/2012
9.11.2012
EDENRED Slovakia, s.r.o,Karadžičova 8,P.O.Box 21,Bratislava,IČO:31328695
12372
knihy zo zahraničia
220,39
9.11.2012
Cambridge university Press,The Edinburgh Building, Shaftesbury Road, Cambridge CB2 8RU,UK
12373
trovy exekúcie
97,15
12.11.2012
Exekútorský úrad, JUDr.Miroslav Šupa, Kmeťkova 30, Nitra,IČO: 37857207
12374
servis a údržba výťahu  za 10/2012
28,56
13.11.2012
Zema,s.r.o,Malá ul.13,Bratislava,IČO31340491
12375
letenky
238,00
204/2012
13.11.2012
One Travel Agency,Kollárovo nám.20,Bratislava,IČO:43982387
12376
vodoinštalačný materiál
123,16
197/2012
13.11.2012
ENTO Železiarstvo,s.r.o,Turbínová 1,Bratislava,IČO:35798505
12377
stavebný materiál
69,50
182/2012
13.11.2012
Prespor,s.r.o,Turbínová 1,Bratislava,IČO:31340326
12378
biely obklad
518,70
199/2012
12.11.2012
SIKO Bratislava-Lamač,Hodonínska 27/8436,IČO:43864074
12379
stavebný materiál
424,66
198/2012
12.11.2012
BauMax SR,Hodonínska cesta 25,Bratislava,IČO:31384978
12380
elektronická kniha
121,00
15.11.2012
Wageningen Academic Publishers, P.O.Box 220, NL-6700 AE Wageningen
12381
školenie-zákoník práce Novela
54,00
15.11.2012
Poradca podnikateľa, s.r.o, Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, IČO: 31592503
12382
pracovné ochranné prostriedky
67,86
KZ č.4/2012
196/2012
16.11.2012
Lubica,prevádzka Vajnorská 131/A,Bratislava,IČO:22649778
12383
pracovné ochranné prostriedky
181,20
KZ č.4/2012
210/2012
19.11.2012
Lubica,prevádzka Vajnorská 131/A,Bratislava,IČO:22649778
12384
chladnička do 250 l
159,00
192/2012
19.11.2012
DATART INTERNATIONAL a.s., OC Avion, Ivánska cesta 12, 82102 Bratislava, IČO: 46112766
12385
archívny prieskum a sumarizácia výkres.dokumentácie
490,00
142/2012
21.11.2012
Škrovina Michal,K.Adlera 16,BratislavaIČO:40660982
12386
skenovanie historických veľkoformátových dokumentov
307,00
205/2012
21.11.2012
BOROŠ – COPEX, reprografia, Cukrová 14, 813 39 Bratislava, IČO: 22658858
12387
elektrická píla
316,00
209/2012
21.11.2012
Bohemia Trade Protile, s.r.o. Smetanovo nábr. 327/14, 11000 Praha, ČR
12388
USB kábel
4,98
206/2012
21.11.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO31358411
12389
USB káble
8,24
201/2012
22.11.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO31358411
12390
predplatné za vedecký časopis
4400,-USD
27.11.2012
Tech Science Press, 5805 State Bridge Rd,Suite G108 Duluth, GA 30097-8220, USA
12391
čistenie prádla
46,78
207/2012
23.11.2012
Dúbravská žehliareň-M.Kleinová,Žatevná 6,Bratislava,IČO:40103056
12392
tonery
544,68
RKZ č.1/1/2012
219/2012
23.11.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO31358411
12393
rekonfigurácia NB
79,20
220/2012
23.11.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO31358411
12394
oprava skeneru
26,40
215/2012
23.11.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO31358411
12395
NB Samsung
1 100,04
RKZ č.2/1/2012
218/2012
23.11.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO31358411
12396
zahraničná kniha
71,45 GBP
30.11.2012
Marston Book Services Ltd. Milton Park Abington Oxon, OX14 4SD, UK
12397
elektroinštalačný materiál
27,22
214/2012
27.11.2012
ANMIMA,s.r.o,Cablkova 3,Bratislava,IČO:44359594
12398
kniha
59,50
203/2012
26.11.2012
Art Books, s.r.o, Tomášikova 10/G, 82103 Bratislava, IČO: 36357430
12399
NB Asus
279,46
216/2012
27.11.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO31358411
12400
časopis Svetlo
15,00
28.11.2012
Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, IČO: 36631124
12401
kopírka OKI, toner, kábel
694,60
224/2012
28.11.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO31358411
12402
kábel
7,85
221/2012
29.11.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO31358411
12403
dentálna ortuť
541,56
217/2012
30.11.2012
Safina Slovakia,Turčianska 52,Bratislava,IČO:31677444
12404
výmena LED osvetlenia vo výťahu
213,00
190/2012
27.11.2012
Zema,s.r.o,Malá ul.13,Bratislava,IČO31340491
12405
senzor s adapterom
1 323,60
236/2012
30.11.2012
ANAMET Slovakia, 1.mája 794/29, Modra, IČO: 46053972
12406
oprava PC
34,88
226/2012
30.11.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO31358411
12407
služby filmového archívu
100,00
zml. č. 59/2012
174/2012
30.11.2012
Slovenský filmový archív, Grosslingova 32, 811 08 Bratislava, IČO: 00891444
12408
členské FIB
250,00
3.12.2012
SZSI, Mýtna 29, 81107 Bratislava, IČO: 584380
12409
konferenčný poplatok
54,00
3.12.2012
VUT v Brne,fakulta stavební, Veverí 95, 60200 Brno, ČR
12410
externý disk
90,24
RKZ č.2/1/2012
232/2012
1.12.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO31358411
12411
tonery
69,48
RKZ č.1/1/2012
233/2012
1.12.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO31358411
12412
záloha na energie a vodu 12/2012
5 699,00
Zml.č.19/2000    Dod.č.3
1.12.2012
SÚZ SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:00398136
12413
odborná prehliadka elektroinštalácií
4 780,80
ZoD č. 1009212
3.12.2012
Stavomal Slovakia s.r.o, Z. Kodáya 779/9, 92401 Galanta,IČO: 36231371
12414
poplatky za telekom.služby za 11/2012
129,10
4.12.2012
Slovak Telecom,a.s.Karadžičova 10,Bratislava,IČO:35763469
12415
služby technika PO a BOZP za mesiac 11/2012
165,00
4.12.2012
Hasička,s.r.o,Kalinčiakova 2103/50,Snina,IČO:45572267
12416
čistiace a hygienické potreby
29,81
RKZ č.37/2012
211/2012
4.12.2012
Buro profi Kanex Slovakia, s.r.o, Stará Vajnorská 3/A, 83104 Bratislava, IČO: 35683627
12417
preklady textov do AJ
182,00
ZoD č. 52/2011
4.12.2012
Tharp Martin, Na Folimance 5,Praha,ČR,IČO:24701971
12418
preklady a korektúry  anglického textu
1 327,00
ZoD č.28/2012
4.12.2012
Tharp Martin, Na Folimance 5,Praha,ČR,IČO:24701971
12419
sada náradia
40,78
230/2012
4.12.2012
GM Elektronic Slovakia, s.r.o, Mlynské Nivy 58, Bratislava, IČO: 31352324
12420
kancelárska stolička
157,20
229/2012
5.12.2012
B2B Partner s.r.o, Šulekova 2, 81106 Bratislava,IČO: 444413467
12421
redakčné práce
57,80
ZoD č. 18/2012
5.12.2012
Moravčíková Blažena,prom. fil., Landauova 14, 841 01 Bratislava,IČO: 40966577
12422
občerstvenie na vernisáž výstavy
54,77
238/2012
6.12.2012
Demovič & syn,Za koníčkom 16,Pezinok,IČO: 1020226317
12423
redakčné práce
122,40
zml. č.27/2012
5.12.2012
Moravčíková Blažena,prom. fil., Landauova 14, 841 01 Bratislava,IČO: 40966577
12424
tonery
192,62
RKZ č.1/1/2012
235/2012
5.12.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO31358411
12425
USB klúč
23,26
245/2012
5.12.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO31358411
12426
tlač letákov
104,50
234/2012
5.12.2012
Projects, s.r.o, Jána Stanislava 24, 84105 Bratislava, IČO: 43954782
12427
tlač materiálov
1 015,20
231/2012
5.12.2012
Double P., s.r.o. Technická 7, 82104 Bratislava, IČO: 31384641
12428
PHM
106,51
7.12.2012
Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1,Bratislava,iČO:31322832
12429
sadrokarton, hydroizolácia
103,78
212/2012
7.12.2012
Prespor,s.r.o,Turbínová 1,Bratislava,IČO:31340326
12430
výroba a montáž nosnej konštrukcie na výstavu
980,00
222/2012
7.12.2012
STALFER – Roman Ferko, Smikova 1, 83102 Bratislava, IČO: 32139993
12431
podpora pre softvér
900,00
6.12.2012
SVS FEM s.r.o, Škrochova 3886/42, 61500 Brno, IČO: 15548180, ČR
12432
elektroinštalačný materiál
924,67
234/2012
10.12.2012
ANMIMA,s.r.o,Cablkova 3,Bratislava,IČO:44359594
12433
kancelársky materiál
47,71
VZ 83/2012
191/2012
11.12.2012
ŠEVT s.s., Plynárenská 6, 82109 Bratislava, IČO: 31331131
12434
kancelársky materiál
4,78
VZ 83/2012
213/2012
11.12.2012
ŠEVT s.s., Plynárenská 6, 82109 Bratislava, IČO: 31331131
12435
paušálny servis výťahu za 11/2012
28,56
11.12.2012
Zema,s.r.o,Malá ul.13,Bratislava,IČO31340491
12436
knihy
251,30
258/2012
12.12.2012
Art Books, s.r.o, Tomášikova 10/G, 82103 Bratislava, IČO: 36357430
12437
toner
46,80
RKZ č.1/1/2012
242/2012
12.12.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO31358411
12438
adapter, bateria, puzdro na NB
82,74
247/2012
12.12.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO31358411
12439
rekonfigurácia operačného systému
52,80
251/2012
12.12.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO31358411
12440
údržba zelene a komunikácií  3.Q.2012
396,98
12.12.2012
SÚZ SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:00398136
12441
cement
228,56
246/2012
12.12.2012
Prespor,s.r.o,Turbínová 1,Bratislava,IČO:31340326
12442
pamäťové karty
215,64
253/2012
12.12.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO31358411
12443
toner, batérie
75,34
RKZ č.1/1/2012
260/2012
13.12.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO31358411
12444
kancelárske stoličky
596,66
239/2012
13.12.2012
1. BEAMI, s.r.o, Jungmannova 14-16, 85101 Bratislava, IČO: 35680865
12445
kancelársky materiál
18,04
VZ 83/2012
240/2012
13.12.2012
ŠEVT s.s., Plynárenská 6, 82109 Bratislava, IČO: 31331131
12446
kancelársky materiál
12,90
VZ 83/2012
259/2012
13.12.2012
ŠEVT s.s., Plynárenská 6, 82109 Bratislava, IČO: 31331131
12447
digitálna fotografická dokumentácia vybraných diel
5 000,00
ZoD č.60/2012
14.12.2012
Oľja Triaška Stefanovič, Mgr. Art., Palárikova 1, 84101 Bratislava, IČO: 41475470
12448
farebná tlač pohľadníc
29,70
269/2012
13.12.2012
Agentúra 2000, Dúbravská cesta 9, 84005 Bratislava, IČO: 35899255
12449
tlač plagátov
33,12
178/2012
13.12.2012
GEO-OPTIKA,s.r.o,Janotova 10,Bratislava,IČO:35885106
12450
občerstvenie na stretnutie s dôchodcami
116,09
264/2012
14.12.2012
Demovič & syn,Za koníčkom 16,Pezinok,IČO: 1020226317
12451
kancelársky materiál
25,40
VZ 83/2012
13.12.2012
ŠEVT s.s., Plynárenská 6, 82109 Bratislava, IČO: 31331131
12452
kniha
50,60
14.12.2012
Cambridge university Press,The Edinburgh Building, Shaftesbury Road, Cambridge CB2 8RU,UK
12453
tekutý dusík
15,96
53/2012
14.12.2012
Elektrotechnický ústav SAV,Dubravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 598429
12454
kalibrácia laboratornych váh
141,00
251/2012
14.12.2012
Mettler -Toledo,s.r.o,Hattalova 12,Bratislava,IČO:31354211
12455
výroba časopisu Architektúra a urbanizmus 3-4/2012
1 158,30
Zml. č. 31/2012
14.12.2012
VEDA, vydavateľstvo SAV, Dúbravská cesta 9, 84535 Bratislava,IČO: 166758
12456
knihy
139,44
249/2012
14.12.2012
Malé Centrum,s r. o. Radlinského 9, Bratislava, I4O: 35812575
12457
knihy
103,26
244/2012
17.12.2012
Malé Centrum,s r. o. Radlinského 9, Bratislava, I4O: 35812575
12458
knihy
208,77
153/2012
17.12.2012
Malé Centrum,s r. o. Radlinského 9, Bratislava, I4O: 35812575
12459
predplatné za  časopisy na rok 2013
1 588,00
266/2012
13.12.2012
Slovart G.T.G, s.r.o, P.O.Box 152, Krupinská 4, 85299 Bratislava, IČO: 31346359
12460
čistiace a hygienické potreby
478,39
RKZ č.37/2012
248/2012
18.12.2012
Buro profi Kanex Slovakia, s.r.o, Stará Vajnorská 3/A, 83104 Bratislava, IČO: 35683627
12461
puzdro na NB
44,00
268/2012
17.12.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO31358411
12462
CD, DVD, kábel USB
37,32
254,255/12
17.12.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO31358411
12463
grafické spracovanie materiálov súvisiace s výstavou
500,00
225/2012
17.12.2012
Morháčová Paulína, Mgr. Art., Turnianska 2, 85107 Bratislava
12464
ultrabook Lenovo
1 337,71
241/2012
18.12.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO31358411
12465
softvér
85,68
RKZ č. 2/1/2012
261/2012
18.12.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO31358411
12466
klávesnica, podložka
13,87
261a/2012
18.12.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO31358411
12467
digitálna kniha
128,02
18.12.2012
Customer Service Department World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. 5 Toh Tuck Link, Singapore 596224
12468
farby
168,60
267/2012
18.12.2012
G.D.S farby-laky,Svatoplukova 49,Bratislava,IČO: 13993372
12469
tonery
406,97
256/2012
18.12.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO31358411
12470
kontrola hasiacich prístrojov
592,44
227/2012
18.12.2012
Pyroteam Group, s.r.o, Čáčov 292, 90501 Senica, IČO: 36241903
12471
užívanie reprodukcie zbierkových predmetov
11400,-CZK
Zml.č. 62/2012
18.12.2012
Muzeum mesta Brna, Špilberg 210/1, 66224 Brno, IČO: 00101427
12472
softvér
734,17
250/2012
18.12.2012
AREKO, s.r.o, Tomanova 35, 83107 Bratislava, IČO: 31377530
12473
NB Lenovo, softvér
665,98
262/2012
19.12.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO31358411
12474
normy
25,63
265/2012
19.12.2012
SÚTN, Karloveská 63, 84000 Bratislava, IČO: 31753990
12475
knihy
181,65
257/2012
19.12.2012
Ikarus -Jozef Beňo, Nezvalova 50, 82106 Bratislava, IČO: 45661065
12476
kancelársky materiál
193,57
VZ 83/2012
263/2012
21.12.2012
ŠEVT s.s., Plynárenská 6, 82109 Bratislava, IČO: 31331131
12477
kancelársky materiál
213,19
VZ 83/2012
240/2012
21.12.2012
ŠEVT s.s., Plynárenská 6, 82109 Bratislava, IČO: 31331131
12478
kancelársky materiál
72,76
VZ 83/2012
245/2012
21.12.2012
ŠEVT s.s., Plynárenská 6, 82109 Bratislava, IČO: 31331131
12479
kancelársky materiál
70,37
VZ 83/2012
202/2012
21.12.2012
ŠEVT s.s., Plynárenská 6, 82109 Bratislava, IČO: 31331131
12480
PHM
58,18
21.12.2012
Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1,Bratislava,iČO:31322832
12481
uverejnenie článku v odbornom časopise
60,00
18.12.2012
Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 04200 Košice, IČO: 00397610
12482
predľženie patentu
271,00
27.12.2012
Litváková Edita, Ing. Na Grunte 1, 83152 Bratislava, IČO: 31805213
12483
kancelárske stoličky
561,97
228/2012
28.12.2012
Manutan Slovakia, s.r.o, Galvániho 7/B, 82104 Bratislava,IČO: 35885815
12484
služby technika PO a BOZP za 12/2012
165,00
14.12.2012
Hasička,s.r.o,Kalinčiakova 2103/50,Snina,IČO:45572267

<- Späť