Faktúry – Dodávateľské – 2015

<- Späť


číslo faktúry predmet
faktúry
cena s DPH číslo číslo objednávky dátum prijatia dodávateľ
15001 havarijné poistenie auta Š-Oktávia 256,81 700676301 7.1.2015 Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.,Dostojevského rad 4,81574 Bratislava, IČO:00151700
15002 el.energie od 1.1 do 30.6.2015 184,13 9.1.2015 ZSE Energie,a.s.Čulenova 6,81000 Bratislava,IČO:36677281
15003 školenie 60,00 9.1.2015 SOFTIP a.s.,Galvaniho 7/D,82104 Bratislava,IČO:36785512
15004 časopis”Čo má vedieť mzdová účtovníčka” 49,50 12.1.2015 AJFA+AVIS s.r.o,Klemensova 34,01001 Žilina,IČO:31602436
15006 podanie patentovej prihlášky 398,75 13.1.2015 GIRMAN IP Management,Ing.Zuzana Girmanová,Olivová 10,94901 Nitra, IČO:40076083
15007 poplatok za patentovú prihlášku 3 051,00 13.1.2015 Úrad priemyselného vlastníctva SR.Jána Švermu,97404 Banská Bystrica, IČO:30810787
15008 vyúčtovanie el.energie a vody za 11/2014 -7,46 10/2014 14.1.2015 Slovenská akadémia vied,Štefánikova 49,81438 Bratislava,IČO:00037869
15009 školenie 51,00 14.1.2015 EDOS-PEM s.r.o,Tematínska 4,85105 Bratislava,IČO:36287229
15010 poplatok za poplachový systém 1.polrok 2015 107,57 19.1.2015 AGRIS TT s.r.o,Vajanského 22,91700 Trnava,IČO:36247103
15011 vyúčtovanie el.energie a vody za 12/2014 35,77 10/2014 21.1.2015 Slovenská akadémia vied,Štefánikova 49,81438 Bratislava,IČO:00037869
15012 poplatok za sejf na rok 2015 180,00 21.1.2015 Slovenská sporiteľňa a.s.Tomášikova 48,83237 Bratislava,IČO:00151653
15013 konferenčný poplatok 70,00 26.1.2015 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU,Radlinského 9,81237 Bratislava,IČO:00223417
15014 poistenie chaty,hnuteľného majetku 100,00 61/2014 26.1.2015 Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.,Dostojevského rad 4,81574 Bratislava, IČO:00151700
15015 školenie 69,00 28.1.2015 PROEKO s.r.o,Strmý vŕšok 18,84106 Bratislava,IČO:35900831
15016 časopis BETON TKS 32,43 3/2015 2.2.2015 BETON TKS s.r.o,Na Zámocké 9,14000 Praha,IČO:26463407
15017 služby technika PO a BOZP 1/2015 165,00 4.2.2015 HASIČKA.SK s.r.o,Pannónska 21,90021 Svätý Jur,IČO:45572267
15018 údržba výťahu 1/2015 28,56 44/2013 12.2.2015 TREVA s.r.o,Malá 13,81102 Bratislava,IČO:31367291
15019 telekomunikačné poplatky 1/2015 84,23 9.2.2015 Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28,81762 Bratislava,IČO:35763469
15020 občerstvenie ne schôdzu ústavu 74,95 9/2015 12.2.2015 Demovič & syn,Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava, IČO:11652241
15021 oprava tlačiarne 130,37 191/2014 17.2.2015 Compex Data,s.r.o.Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava, IČO31358411
15022 posúdenie tech.stavu klimatizačných zariadení 60,00 10/2015 18.2.2015 Slezák Ján,servis chlad.zariadení.Planét 16,82102 Bratislava,IČO:32085265
15023 PHM 55,55 18.2.2015 Slovnaft  a.s.Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava,IČO:31322832
15024 batéria do notebooku 55,08 11/2015 23.2.2015 Compex Data,s.r.o.Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava, IČO31358411
15025 popl.za poštové služby 120,12 26.2.2015 TNT Express Worldwide s.r.o,Pri Starom letisku 14,83006 Bratislava, IČO:31351603
15026 stravné lístky do jedálne 3 150,00 12/2015 26.2.2015 I.E.G.-Igor Goruša,stravovacie služby,Tomášikova 28, 82108 Bratislava, IČO:11707402
15027 výročný seminár-ubytovanie,strava 88,74 8/2015 26.2.2015 Kongresové centrum SAV,Zámocká 18.91904 Smolenice,IČO:42159580
15028 dobropis za el.energie 1 581,89 25.2.2015 Slovenská akadémia vied,Štefánikova 49,81438 Bratislava,IČO:00037869
15029 služby technika PO a BOZP 2/2015 165,00 9.3.2015 HASIČKA.SK s.r.o,Pannónska 21,90021 Svätý Jur,IČO:45572267
15030 údržba výťahu 2/2015 28,56 44/2013 9.3.2015 TREVA s.r.o,Malá 13,81102 Bratislava,IČO:31367291
15031 údržba softvéru SW University 2 318,52 3.3.2015 MSC Software GmbH,Am Moosfeld 13,D-81804 Munich,ID:164/50157
15032 PHM 34,78 4.3.2015 Slovnaft  a.s.Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava,IČO:31322832
15033 telekomunikačné poplatky 2/2015 85,70 9.3.2015 Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28,81762 Bratislava,IČO:35763469
15034 poistenie prístrojov 669,81 511045487 16.3.2015 Allianz-Slovenská poisťovňa,Dostojevského rad 4,81574 Bratislava, IČO:00151700
15035 PHM 27,51 18.3.2015 Slovnaft  a.s.Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava,IČO:31322832
15036 konferenčný poplatok 1725,-GBP 20.3.2015 The University of Manchester,Oxford Road,Manchester,M13 9PL,UK
15037 konferenčný poplatok 600,00 20.3.2015 Centro CongressiInternazionale,srl,Via San Francesco da Paola 37-10123 Torino,Italy
15038 stravné lístky Ticket 6 473,88 17/2015 25.3.2015 Edenred Slovakia s.r.o,Karadžičova 8,82015 Bratislava,IČO:31328695
15039 overenie silomerného stroja 252,00 19/2015 30.3.2015 Technický a skúšobný ústav stavebný n.o. Studená 3, 82104 Bratislava,IČO:31821987
15040 inzerát na prenájom nebyt.priestorov 96,61 16/2015 26.3.2015 Petit Press a.s. divízia Bratislava,Lazaretská 12,81108 Bratislava, IČO:35790253
15041 konferenčný poplatok 3900,-CZK 27.3.2015 Výzkumný ústav stavebních hmot,a.s.Hnevkovského 30/65,61700 Brno, IČO:26232511
15042 kvapalný dusík 7,98 5/2015 1.4.2015 Elektrotechnický ústav SAV,Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava, IČO:00598429
15043 služby technika PO a BOZP 3/2015 165,00 8.4.2015 HASIČKA.SK s.r.o,Pannónska 21,90021 Svätý Jur,IČO:45572267
15044 telekomunikačné poplatky 3/2015 83,21 8.4.2015 Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28,81762 Bratislava,IČO:35763469
15045 ploché tesnenie do autoklávu 235,20 4/2015 10.4.2015 ILABO,s.r.o,Tsrtínska 13, 84106 Bratislava, IČO:35713119
15046 údržba zelene 1.Q.2015 449,58 10.4.2015 Slovenská akadémia vied,Štefánikova 49,81438 Bratislava,IČO:00037869
15047 kancelárske potreby 33,27 24/2015 14.4.2015 ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,82109 Bratislava,IČO:31331131
15048 údržba výťahu 3/2015 28,56 44/2013 13.4.2015 TREVA s.r.o,Malá 13,81102 Bratislava,IČO:31367291
15049 toner 146,76 23/2015 13.4.2015 Compex Data,s.r.o.Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava, IČO31358411
15050 posúdenie tech.stavu VT a elektronických prístrojov 201,60 13/2015 16.4.2015 Compex Data,s.r.o.Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava, IČO31358411
15051 kniha 76,00 18/2015 24.4.2015 Malé Centrum s.r.o,Radlinského 9,81237 Bratislava,IČO:35812575
15052 voda,energie 1.Q.2015 6 717,18 5/2014 27.4.2015 Slovenská akadémia vied,Štefánikova 49,81438 Bratislava,IČO:00037869
15053 konferenčný poplatok 300,00 29.4.2015 Copernicus Geseltschaft mbH,Bahnhofsalle 1e,37081 Gottingen,Germany
15054 poistenie motorového vozidla 120,00 6569783238 29.4.2015 Kooperatíva poisťovňa a.s.Rajská 15/A,81520 Bratislava,IČO:00585441
15055 medzinárodná patentová prihláška 253,75 29/2015 29.4.2015 GIRMAN IP management,Olivová 10,94901 Nitra,IČO:40076083
15056 posúdenie tech.stavu montážnej plošiny 72,00 15/2015 28.4.2015 ROTEZ s.r.o,Strojnícka 8,82105 Bratislava,IČO:36613487
15057 jarná deratizácia budov 228,00 28/2015 30.4.2015 ATAK Kollár Dušan,Belinského 5,85101 Bratislava,IČO:37220659
15058 konferenčný poplatok 300,00 30.4.2015 Copernicus Geseltschaft mbH,Bahnhofsalle 1e,37081 Gottingen,Germany
15059 konferenčný poplatok 300,00 30.4.2015 Copernicus Geseltschaft mbH,Bahnhofsalle 1e,37081 Gottingen,Germany
15060 služby technika PO a BOZP 165,00 5.5.2015 HASIČKA.SK s.r.o,Pannónska 21,90021 Svätý Jur,IČO:45572267
15061 právne služby 199,20 4.5.2015 JUDr.Forbaková Dagmar advokátka,Veternicová 25,84105 Bratislava
15062 posúdenie tech.stavu laborat. prístrojov 90,00 14/2015 4.5.2015 BestWay SK,Telocvičná 52,82105 Bratislava.IČO:47040742
15063 tesnenia, zámky do dverí,vruty,vrtáky 68,94 32/2015 6.5.2015 ENTO Železiarstvo s.r.o,Turbínová 1,83104 Bratislava,IČO:35798505
15064 oprava PC 92,40 31/2015 5.5.2015 Compex Data,s.r.o.Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava, IČO31358411
15065 housing 4.Q.2014 151,07 17/2012 6.5.2015 Výpočtové stredisko SAV,Dúbravská cesta 9,84535 Bratislava,IČO:00398144
15066 konferenčný poplatok 680,00 7.5.2015 Centro Congressi Internazionale,srl,Via San Francesco da Paola 37-10123 Torino,Italy
15067 telekomunikačné poplatky 85,24 7.5.2015 Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28,81762 Bratislava,IČO:35763469
15068 PHM 31,81 6.5.2015 Slovnaft  a.s.Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava,IČO:31322832
15069 dusík 5.0 161,35 30/2015 14.5.2015 Messer Tatragas s.r.o,Chalupkova 9,81944 Bratislava,IČO:00685852
15070 adapter k PC 97,50 34/2015 15.5.2015 Compex Data,s.r.o.Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava, IČO31358411
15071 údržba výťahu 28,56 44/2013 11.5.2015 TREVA s.r.o,Malá 13,81102 Bratislava,IČO:31367291
15072 elektroinštal.materiál 98,82 35/2015 18.5.2015 ANMIMA s.r.o. Cablkova 3,82104 Bratislava,IČO:44359594
15073 prekládka telefónnej klapky 87,60 20/2015 18.5.2015 Rodab s.r.o,Narcisova 8,82101 Bratislava,IČO:35832312
15074 konferenčný poplatok 270,00 18.5.2015 UKF v Nitre, Dražovská 4,94901 Nitra,IČO:00157717
15075 konferenčný poplatok 460,00 20.5.2015 Professor M.H.Aliabadi,BeTeq 2015,P.O.Box 425,Eastleigh, SO53 4YQ,UK
15076 konferenčný poplatok 1700,-PLN 21.5.2015 Stanislaw Staszic Scientific Society,ul.Gamcarska 5/2,31-115 Krakow.PL
15077 konferenčný poplatok 250,00 21.5.2015 INFLPR-National Institute for Laser,Plasma and Radiation Physics, Bvd. Atomistilor 409,Magurele,Bucharest, Romania
15078 kancelárske potreby 49,84 5/2015 38/2015 25.5.2015 ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,82109 Bratislava,IČO:31331131
15079 kancelárske potreby 477,46 5/2015 26/2015 25.5.2015 ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,82109 Bratislava,IČO:31331131
15080 záves pre kardanový statív 173,23 21/2015 26.5.2015 IDD,Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička,Myjavská 16,Bratislava,IČO:00585912
15081 poistenie motorového vozidla 104,55 3530045400 25.5.2015 Kooperatíva poisťovňa a.s.Rajská 15/A,81520 Bratislava,IČO:00585441
15082 oprava PC 26,40 41/2015 28.5.2015 Compex Data,s.r.o.Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava, IČO31358411
15083 elektroinštal.materiál 674,05 39/2015 28.5.2015 ANMIMA s.r.o. Cablkova 3,82104 Bratislava,IČO:44359594
15084 toner 17,56 28.5.2015 Compex Data,s.r.o.Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava, IČO31358411
15085 konferenčný poplatok 30,00 29.5.2015 Slov.spoločnosť priemyselnej chémie,Radlinského 9,81237 Bratislava, IČO:31807861
15086 housing 1.Q.2015 195,58 17/2012 1.6.2015 Výpočtové stredisko SAV,Dúbravská cesta 9,84535 Bratislava,IČO:00398144
15087 kancelárske potreby 49,28 5/2015 37/2015 1.6.2015 ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,82109 Bratislava,IČO:31331131
15088 výpožička knihy zo zahraničia 13,30 2.6.2015 Ústredná knižnica SAV,Klemensova 19,81467 Bratislava,IČO:00587001
15089 stravné lístky-jedáleň 3 150,00 42/2015 3.6.2015 I.E.G.-Igor Goruša,stravovacie služby,Tomášikova 28, 82108 Bratislava, IČO:11707402
15090 kancelárske potreby 165,77 5/2015 36/2015 3.6.2015 ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,82109 Bratislava,IČO:31331131
15091 materiál do chemického laboratória 83,06 33/2015 3.6.2015 Fisher Slovakia s.r.o,Mäsiarska 13,05401 Levoča,IČO:36483095
15092 údržba výťahu 28,56 44/2013 5.6.2015 TREVA s.r.o,Malá 13,81102 Bratislava,IČO:31367291
15093 doplatok za stravné lístky do jedálne 6,30 5.6.2015 I.E.G.-Igor Goruša,stravovacie služby,Tomášikova 28, 82108 Bratislava, IČO:11707402
15094 dusík 5.0 168,73 40/2015 5.6.2015 Messer Tatragas s.r.o,Chalupkova 9,81944 Bratislava,IČO:00685852
15095 notebook 1 465,00 Z20159885-Z 5.6.2015 Henrich Sonnenschein-ITSK,Fraňa Mojtu 22,94901 Nitra,IČO:37212931
15096 router s firewallom 182,20 Z20159471-Z 5.6.2015 Henrich Sonnenschein-ITSK,Fraňa Mojtu 22,94901 Nitra,IČO:37212931
15097 sieťové káble 7,00 Z20159476-Z 5.6.2015 Henrich Sonnenschein-ITSK,Fraňa Mojtu 22,94901 Nitra,IČO:37212931
15098 2 ks Wifi Router 94,90 Z20159473-Z 5.6.2015 Henrich Sonnenschein-ITSK,Fraňa Mojtu 22,94901 Nitra,IČO:37212931
15099 konferenčný poplatok 80,00 8.6.2015 Centro Congressi Internazionale,srl,Via San Francesco da Paola 37-10123 Torino,Italy
15100 konferenčný poplatok 360,00 8.6.2015 Česká společnost pro osvětlováni,17.listopadu 15,70833 Ostrava, IČO:40527832, ČR
15101 konferenčný poplatok 180,00 8.6.2015 Česká společnost pro osvětlováni,17.listopadu 15,70833 Ostrava, IČO:40527832, ČR
15102 školenie 51,00 8.6.2015 EDOS-PEM s.r.o,Tematínska 4,85105 Bratislava,IČO:36287229
15103 služby technika PO a BOZP 165,00 9.6.2015 HASIČKA.SK s.r.o,Pannónska 21,90021 Svätý Jur,IČO:45572267
15104 tlač postera 14,11 49/2015 9.6.2015 FaxCopy a.s.,Domkárska 15,82105 Bratislava,IČO:35729040
15105 kancelárske potreby 14,94 5/2015 43/2015 9.6.2015 ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,82109 Bratislava,IČO:31331131
15106 kancelárske potreby 54,64 5/2015 46/2015 9.6.2015 ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,82109 Bratislava,IČO:31331131
15107 3 ks PC myš 38,30 Z20159882-Z 10.6.2015 SERVISUJEM s.r.o,Pluhová 934/51,83103 Bratislava,IČO:47412534
15108 monitor 109,80 Z20159876-Z 10.6.2015 SERVISUJEM s.r.o,Pluhová 934/51,83103 Bratislava,IČO:47412534
15109 telekomunikačné poplatky 90,37 10.6.2015 Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28,81762 Bratislava,IČO:35763469
15110 CD médiá 7,90 Z201510865-Z 15.6.2015 COMPUTER ABC s.r.o,Petofiho 7,94001 Nové Zámky,IČO:36564176
15111 MS Office Home,Angl. 55,00 Z201510237-Z 15.6.2015 GEMINY s.r.o,97401 Kynceľová 4316/10, IČO:44892748
15112 MS Office Home,SK 110,00 Z201510240-Z 15.6.2015 GEMINY s.r.o,97401 Kynceľová 4316/10, IČO:44892748
15113 tonery 659,00 Z201510231-Z 16.6.2015 Viliam Štafurik-RENTON,Pod Kalváriou 2542/19,08501 Bardejov,IČO:41549708
15114 vypracovanie bezpečnostných opatrení 240,00 25/2015 17.6.2015 IOSEC s.r.o,Klincová 37/B,82108 Bratislava,IČO:45447438
15115 PHM 31,81 18.6.2015 Slovnaft  a.s.Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava,IČO:31322832
15116 stravné lístky-ticket 9 710,82 51/2015 18.6.2015 Edenred Slovakia s.r.o,Karadžičova 8,82015 Bratislava,IČO:31328695
15117 tlačiareň 147,98 Z20159879-Z 19.6.2015 nanoTECH s.r.o,Veselá 2,08001 Prešov,IČO:43798608
15118 uverejnenie článku v zahr.časopise 72,00 22.6.2015 Žilinská univerzita v Žiline,Univerzitná 8215/1,01026 Žilina,IČO:00397563
15119 stolový počítač 487,00 Z20159896-Z 19.6.2015 F.A.T. s.r.o,Ul.Mieru 2018/18,97406 Banská Bystrica,IČO:44647654
15120 tlač postera 18,07 54/2015 23.6.2015 FaxCopy a.s.,Domkárska 15,82105 Bratislava,IČO:35729040
15121 prenájom pozemku 27,27 23.6.2015 Urbárska lesná spoločnosť k.ú. Cajla, Dr.Bokesa 8,90201 Pezinok, IČO:34011684
15122 predlžovačka s prepäťovou ochranou 18,50 Z20159890-Z 25.6.2015 Tradewill s.r.o,Hollého 103,03601 Martin,IČO:36402125
15123 induktívne snímače dráhy 731,08 22/2015 29.6.2015 HBP měřící rechnika s.r.o,Modřanská 2096/6a,14300 Praha,IČO:28894260
15124 servis kopírovacieho stroja 56,40 45/2015 29.6.2015 IMPROMAT-Slov.s.r.o, Koceľova 9,82108 Bratislava, IČO:31331785
15125 poplatok za predľženie patentu”Tepelnoizolačný systém a postup jeho nanášania” 457,60 29.6.2015 Ing.Edita Litváková,Na Grunte 1, 83152 Bratislava,IČO:31805213
15126 odborné právne služby 66,40 30.6.2015 JUDr.Forbaková Dagmar advokátka,Veternicová 25,84105 Bratislava
15127 100 kg farby na stenu 109,84 56/2015 29.6.2015 G.D.S Farby-laky,Svätoplukova 49,82108 Bratislava, IČO:13993372
15128 konferenčný poplatok 800,00 30.6.2015 The Chinese Ceramic Society,No.11 Samlihe Road,Haidian District,Beijing 100831, China
15129 členské CIB na rok 2015 2 294,00 1.7.2015 CIB, Kruisplein 25G, 3014 DB Rotterdam,The Netherlands
15130 konferenčný poplatok 330,00 2.7.2015 UKF v Nitre, Dražovská 4,94901 Nitra,IČO:00157717
15131 konferenčný poplatok 560,00 2.7.2015 Departamento de Engenharia Mecanica,Rua Dr.Roberto Frias,4200-465 Porto,Portugal
15132 el.energie 184,13 3.7.2015 ZSE Energie a.s.,Čulenova 6,81000 Bratislava,IČO:36677281
15133 služby technika PO a BOZP 165,00 3.7.2015 HASIČKA.SK s.r.o,Pannónska 21,90021 Svätý Jur,IČO:45572267
15134 údržba zelene 2.Q.2015, CO a PO 526,28 3.7.2015 Slovenská akadémia vied,Štefánikova 49,81438 Bratislava,IČO:00037869
15135 kvapalný dusík 3,42 5/2015 6.7.2015 Elektrotechnický ústav SAV,Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava, IČO:00598429
15136 posúdenie tech.stavu elektron.prístrojov 117,60 13/2015 6.7.2015 Compex Data,s.r.o.Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava, IČO31358411
15137 tonery 371,70 61/2015 6.7.2015 Compex Data,s.r.o.Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava, IČO31358411
15138 kancelárske potreby 11,18 5/2015 60/2015 7.7.2015 ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,82109 Bratislava,IČO:31331131
15139 telekom.poplatky 6/2015 86,96 8.7.2015 Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28,81762 Bratislava,IČO:35763469
15140 kábel, krytky 34,32 62/2015 7.7.2015 GM Elektronic Slovakia,s.r.o,Mlynské Nivy 58,82105 Bratislava,IČO:31352324
15141 údržba výťahu 6/2015 28,56 44/2013 9.7.2015 TREVA s.r.o,Malá 13,81102 Bratislava,IČO:31367291
15142 poplatok za pohotovosť na poplachový systém 107,57 2007/600/15 6.7.2015 AGRIS TT s.r.o,Vajanského 22,91700 Trnava,IČO:36247103
15143 tlač časopisu Architektúra a urbanizmus 1 366,49 52/2015 10.7.2015 Veda vydavateľstvo SAV,Dúbravská cesta 9,84502 Bratislava,IČO:00166758
15144 preklady a korektúra anglických textov 665,00 15/2015 55/2015 13.7.2015 Martin Tharp, Na Folimance 5,12000 Praha 2,IČO:24701971
15145 konferenčný poplatok 592,00 10.7.2015 Turist Agency DA Riva,M.Tita 170, 514100 Opatija,Croatia
15146 konferenčný poplatok 780,00 14.7.2015 Wessex Institute of Technology,Ashurst Lodge, Ashurst,Southampton, SO40 7AA,UK
15147 oprava PC siete 149,93 65/2015 15.7.2015 Compex Data,s.r.o.Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava, IČO31358411
15148 štrk 49,56 57/2015 16.7.2015 Holcim(Slovensko) a.s. SK-90638 Rohožník,IČO:00214973
15149 elektroinštal.materiál 100,76 64/2015 20.7.2015 ANMIMA s.r.o. Cablkova 3,82104 Bratislava,IČO:44359594
15150 PHM 27,83 20.7.2015 Slovnaft  a.s.Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava,IČO:31322832
15151 kancelárske kreslá 3 ks 387,00 70/2015 24.7.2015 ASKO nábytok,Cesta na Senec 2B,82104 Bratislava,IČO:35909790
15152 energie, voda 2.Q.2015 8 956,50 10/2014 22.7.2015 Slovenská akadémia vied,Štefánikova 49,81438 Bratislava,IČO:00037869
15153 UTP kábel 7,10 67/2015 24.7.2015 Compex Data,s.r.o.Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava, IČO31358411
15154 dovoz štrku,odvoz odpadu 354,00 58,59/2015 30.7.2015 MAROT s.r.o,Cabanova 15,84102 Bratislava, IČO:35861754
15155 izopropylalkohol,pufer štandardný 48,13 47/2015 8.8.2015 Slavus, s.r.o. Nákovná 22,82106 Bratislava,IČO:31337414
15156 čistiace a hyg.potreby 35,81 69/2015 3.8.2015 Lamitec s.r.o,Nová Rožňavská 134,83104 Bratislava,IČO:35710691
15157 údržba výťahu 7/2015 28,56 44/2013 3.8.2015 TREVA s.r.o,Malá 13,81102 Bratislava,IČO:31367291
15158 konferenčný poplatok 600,00 6.8.2015 Professor M.H.Aliabadi,BeTeq 2015,P.O.Box 425,Eastleigh, SO53 4YQ,UK
15159 phm 56,65 6.8.2015 Slovnaft  a.s.Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava,IČO:31322832
15160 telekomunikačné poplatky 87,16 10.8.2015 Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28,81762 Bratislava,IČO:35763469
15161 služby technika PO a BOZP 190,00 17/2015 6.8.2015 HASIČKA.SK s.r.o,Pannónska 21,90021 Svätý Jur,IČO:45572267
15162 štrk 71,30 57/2015 10.8.2015 Holcim(Slovensko) a.s. SK-90638 Rohožník,IČO:00214973
15163 čistiace a hyg.potreby 703,92 68/2015 10.8.2015 Lamitec s.r.o,Nová Rožňavská 134,83104 Bratislava,IČO:35710691
15164 licencia na použitie diela- časopis A+U 1 000,00 24/2015 12.8.2015 WE WORK TOGETHER s.r.o,Miletičova 68,82109 Bratislava,IČO:47480343
15165 čistiace a hyg.potreby 34,38 68/2015 14.8.2015 Lamitec s.r.o,Nová Rožňavská 134,83104 Bratislava,IČO:35710691
15166 ploché tyče, plech, rezanie 34,12 73/2015 17.8.2015 PRESPOR s.r.o,Turbínová 1,83104 Bratislava,IČO:31340326
15167 poistenie prístrojov 834,49 511039425 17.8.2015 Allianz-Slovenská poisťovňa,Dostojevského rad 4,81574 Bratislava, IČO:00151700
15168 odborná konzultácia auditu projektu ATRIUM 200,00 63/2015 17.8.2015 Ing.arch Mária Topoľčanská,Březinova 11,18600 Praha,IČO:03896421
15169 PHM 56,43 19.8.2015 Slovnaft  a.s.Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava,IČO:31322832
15170 kancelárske potreby 107,63 5/2015 74/2015 19.8.2015 ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,82109 Bratislava,IČO:31331131
15171 3 ks PC myš 33,83 Z201519901-Z 20.8.2015 JURIGA s.ro,Gercenova 3,85101 Bratislava,IČO:31344194
15172 výpožička knihy zo zahraničia 13,30 21.8.2015 Ústredná knižnica SAV,Klemensova 19,81467 Bratislava,IČO:00587001
15173 MS Office 2 ks 80,00 Z201519890-Z 21.8.2015 GEMINY s.r.o,97401 Kynceľová 4316/10, IČO:44892748
15174 kancelárske potreby 154,20 5/2015 75/2015 24.8.2015 ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,82109 Bratislava,IČO:31331131
15175 softvér-vzorcový editor 198,91 Z201519884-Z 27.8.2015 F.A.T. s.r.o,Ul.Mieru 2018/18,97406 Banská Bystrica,IČO:44647654
15176 oprava NB 897,60 77/2015 27.8.2015 Compex Data,s.r.o.Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava, IČO31358411
15177 mikrovlnná rúra 60,99 66/2015 2.9.2015 Euronics TPD,Farského 26,85101 Bratislava,IČO:11790547
15178 ročné nájomné za plynové oceľové fľaše 1 370,30 25/2015 3.9.2015 Messer Tatragas s.r.o,Chalupkova 9,81944 Bratislava,IČO:00685852
15179 údržba výťahu 8/2015 28,56 44/2013 4.9.2015 TREVA s.r.o,Malá 13,81102 Bratislava,IČO:31367291
15180 služby technika PO a BOZP 190,00 17/2015 4.9.2015 HASIČKA.SK s.r.o,Pannónska 21,90021 Svätý Jur,IČO:45572267
15181 telekomunikačné poplatky 84,64 8.9.2015 Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28,81762 Bratislava,IČO:35763469
15182 pracovné odevy 47,54 71/2015 16.9.2015 Ľubica,Vajnorská 131/A, 83104 Bratislava,IČO:22649778
15183 poistenie prístrojov 810,41 511059077 14.9.2015 Allianz-Slovenská poisťovňa,Dostojevského rad 4,81574 Bratislava, IČO:00151700
15184 poistenie prístrojov 970,43 511040478 14.9.2015 Allianz-Slovenská poisťovňa,Dostojevského rad 4,81574 Bratislava, IČO:00151700
15185 výroba kardanového závesu 69,43 48/2015 7.9.2015 IDD,Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička,Myjavská 16,Bratislava,IČO:00585912
15186 spotreba vody -chata 2,24 54/2013 9.9.2015 Bratislavská vodárenská spol..a.s.Prešovská 48,82646 Bratislava, IČO:35850370
15187 kniha 118,50 GBP 11.9.2015 Oxford University Press,Great Clarendon Street,Oxford OX2 6DP,UK
15188 konferenčný poplatok 130,00 17.9.2015 Slovenská spoločnosť pre mechaniku pri SAV,Dúbravská cesta 4,84220 Bratislava,IČO:00178772
15189 konferenčný poplatok 70,00 18.9.2015 Hotel Marlene,Oščadnica,Dedovka 1799,IČO:17933609
15190 klimatizačná jednotka 1 456,80 80/2015 17.9.2015 ARNB SK s.r.o,Kutuzovova 3,83103 Bratislava, IČO:35905352
15191 konferenčný poplatok 305,00 18.9.2015 Slovensko društvo za razsvetljavo, Tržaška cesta 25,1000 Ljubljana
15192 konferenčný poplatok 180,00 18.9.2015 STU Stav.fakulta Radlinského 11,81005 Bratislava,IČO:00397687
15193 konferenčný poplatok 180,00 18.9.2015 STU Stav.fakulta Radlinského 11,81005 Bratislava,IČO:00397687
15194 konferenčný poplatok 230,00 22.9.2015 FINATEC Av.L3 Norte-Campus Universitário Darcy Ribeiro,Brasilia-DF
15195 úprava kardanového závesu 54,00 48/2015 18.9.2015 IDD,Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička,Myjavská 16,Bratislava,IČO:00585912
15196 PHM 30,79 21.9.2015 Slovnaft  a.s.Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava,IČO:31322832
15197 konferenčný poplatok 20723,-CZK 22.9.2015 SEKURKON s.r.o,Starobělská 1133/5,70030 Ostrava,IČO:29301998
15198 sieťové káble 12,06 85/2015 22.9.2015 Compex Data,s.r.o.Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava, IČO31358411
15199 školenie 54,00 23.9.2015 EDOS-PEM s.r.o,Tematínska 4,85105 Bratislava,IČO:36287229
15200 fotonásobič 1 551,17 23.9.2015 Hamamatsu Photonics Deutchland GmbH,Arzbergerstr.10,82211 Herrsching-Germany
15201 kancelárske potreby 4,78 5/2015 86/2015 24.9.2015 ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,82109 Bratislava,IČO:31331131
15202 právne služby 116,20 24.9.2015 JUDr.Forbaková Dagmar advokátka,Veternicová 25,84105 Bratislava
15203 výroba pečiatky 12,90 84/2015 23.9.2015 Agentúra 2000 s.r.o,Cintorínska 11,90031 Stupava.IČO:35899255
15204 jesenná deratizácia 228,00 87/2015 24.9.2015 ATAK Kollár Dušan,Belinského 5,85101 Bratislava,IČO:37220659
15205 služby verejného obstarávania 2 535,00 4/2015 28.9.2015 Alexander Rumanovský,Švermova 26,97404 Banská Bystrica,IČO:37583846
15206 konferenčný poplatok 1000,-CZK 5.10.2015 Ústav termomechaniky AVČR v.v.i.Dolejškova 5,18200 Praha,ČR
15207 kancelárske potreby 118,67 5/2015 83/2015 1.10.2015 ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,82109 Bratislava,IČO:31331131
15208 kalibrácia prístrojov 618,01 76/2015 2.10.2015 Slovenský metrologický ústav ,Karloveská 63,84255 Bratislava,IČO:30810701
15209 prekládka telefónnej klapky,tel.prístroj 91,26 82/2015 2.10.2015 Ing.Dušan Šimovič,Hrobákova 4,85102 Bratislava,IČO:41638999
15210 kvapalný dusík 5,70 5/2015 5.10.2015 Elektrotechnický ústav SAV,Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava, IČO:00598429
15211 údržba zelene 3.Q.2015 449,58 5.10.2015 Slovenská akadémia vied,Štefánikova 49,81438 Bratislava,IČO:00037869
15212 stravné lístky do jedálne 3 465,00 95/2015 5.10.2015 I.E.G.-Igor Goruša,stravovacie služby,Tomášikova 28, 82108 Bratislava, IČO:11707402
15213 oprava vŕtačky 75,00 50/2015 5.10.2015 Zvarmix s.r.o,Hlavná 34,90090 Dubová,IČO:47454369
15214 kniha 136,40 81/2015 6.10.2015 Slovart G.T.G.s.r.o,Krupinská 4,85299 Bratislava,IČO:31346359
15215 predplatné časopisu na r.2016 5420,-USD 6.10.2015 Tech Science Press,Journal Department,5805 State Bridge Road,Suite G108,Duluth.US
15216 kniha 86,-GBP 6.10.2015 Marston Book Services, Ltd.Abington Oxon,OXON,UK
15217 phm 28,70 6.10.2015 Slovnaft  a.s.Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava,IČO:31322832
15218 telekomunikačné poplatky 88,30 6.10.2015 Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28,81762 Bratislava,IČO:35763469
15219 konferenčný poplatok 30,00 6.10.2015 Ústav hydrológie SAV,Račianska 75,83102 Bratislava,IČO:35900831
15220 konferenčný poplatok 30,00 6.10.2015 Ústav hydrológie SAV,Račianska 75,83102 Bratislava,IČO:35900831
15221 služby technika PO a BOZP 190,00 17/2015 8.10.2015 HASIČKA.SK s.r.o,Pannónska 21,90021 Svätý Jur,IČO:45572267
15222 záloha na vodu a energie 10/15 2 700,00 10/2014 8.10.2015 Slovenská akadémia vied,Štefánikova 49,81438 Bratislava,IČO:00037869
15223 uverejnenie článku v zahr.časopise 150,00 8.10.2015 Slovenský zväz stavebných inžinierov,Mýtna 24,81107 Bratislava,IČO:584380
15224 MS Office Standard 78,50 Z201525087-Z 8.10.2015 Compex Data,s.r.o.Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava, IČO31358411
15225 údržba výťahu 28,56 44/2013 12.10.2015 TREVA s.r.o,Malá 13,81102 Bratislava,IČO:31367291
15226 housing 2.Q.2015 191,42 65/2012/VSSAV 12.10.2015 Výpočtové stredisko SAV,Dúbravská cesta 9,84535 Bratislava,IČO:00398144
15227 tonery 1 350,00 Z201527012-Z 14.10.2015 CLEAN TONERY s.r.o,Za hradbami 27,90201 Pezinok,IČO:35891866
15228 údržba poplachového systému 547,94 2007/600/15 14.10.2015 AGRIS TT s.r.o,Vajanského 22,91700 Trnava,IČO:36247103
15229 externý disk 55,49 Z201527247-Z 14.10.2015 JURIGA s.ro,Gercenova 3,85101 Bratislava,IČO:31344194
15230 myš.podložky 9,98 Z201527257-Z 14.10.2015 JURIGA s.ro,Gercenova 3,85101 Bratislava,IČO:31344194
15231 záložný zdroj pre PC 201,80 Z201527225-Z 14.10.2015 JURIGA s.ro,Gercenova 3,85101 Bratislava,IČO:31344194
15232 záložný zdroj pre PC 117,00 Z201527220-Z 14.10.2015 JURIGA s.ro,Gercenova 3,85101 Bratislava,IČO:31344194
15233 tlačiareň Brother 124,80 Z201527230-Z 14.10.2015 JURIGA s.ro,Gercenova 3,85101 Bratislava,IČO:31344194
15234 CD médiá 66,00 Z201527021-Z 20.10.2015 Tibor Varga TSV Papier,Adyho 14,98401 Lučenec,IČO:32627211
15235 PHM 44,70 20.10.2015 Slovnaft  a.s.Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava,IČO:31322832
15236 cement 169,14 73/2015 21.10.2015 PRESPOR s.r.o,Turbínová 1,83104 Bratislava,IČO:31340326
15237 externá optická mechanika 26,00 Z201528406-Z 22.10.2015 Henrich Sonnenschein-ITSK,Fraňa Mojtu 22,94901 Nitra,IČO:37212931
15238 externý disk HDD 94,80 Z201528411-Z 22.10.2015 Henrich Sonnenschein-ITSK,Fraňa Mojtu 22,94901 Nitra,IČO:37212931
15239 ubytovanie zahr.hostí 185,89 79/2015 22.10.2015 Ústav vzdelávania a služieb,s.r.o,Bárdošova 33, 83312 Bratislava, IČO:35810700
15240 školenie 69,00 26.10.2015 PROEKO s.r.o,Strmý vŕšok 18,84104 Bratislava,IČO:35900831
15241 knihy 1 083,88 92/2015 22.10.2015 Malé Centrum s.r.o,Radlinského 9,81237 Bratislava,IČO:35812575
15242 servis Škoda Oktávia 767,88 88/2015 23.10.2015 TODOS Bratislava,s.r.o,M.Sch.Trnavského 14,84101 Bratislava, IČO:31319823
15243 el.energie,voda 3.Q.2015 6 085,74 10/2014 26.10.2015 Slovenská akadémia vied,Štefánikova 49,81438 Bratislava,IČO:00037869
15244 PZP Škoda Oktávia 117,00 6582533890 21.10.2015 Kooperatíva poisťovňa a.s.Rajská 15/A,81520 Bratislava,IČO:00585441
15245 PZP Škoda 1203 78,30 6582533751 21.10.2015 Kooperatíva poisťovňa a.s.Rajská 15/A,81520 Bratislava,IČO:00585441
15246 konferenčný poplatok 120,00 2.11.2015 Slovenský zväz stavebných inžinierov,Mýtna 24,81107 Bratislava,IČO:584380
15247 stravné poukážky 7 709,69 Z201520541-Z 96/2015 1.11.2015 Le Cheque Dejeuner s.r.o,Tomášikova 23/D,82101 Bratislava,IČO:31396674
15248 tonery 299,99 Z201530844-Z 1.11.2015 JURIGA s.ro,Gercenova 3,85101 Bratislava,IČO:31344194
15249 pamäťové karty 2 ks 47,00 Z201530822-Z 1.11.2015 Henrich Sonnenschein-ITSK,Fraňa Mojtu 22,94901 Nitra,IČO:37212931
15250 kancelárske potreby 129,53 5/2015 89/2015 2.11.2015 ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,82109 Bratislava,IČO:31331131
15251 kancelárske potreby 64,96 5/2015 97/2015 2.11.2015 ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,82109 Bratislava,IČO:31331131
15252 kancelárske potreby 244,02 5/2015 90/2015 2.11.2015 ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,82109 Bratislava,IČO:31331131
15253 údržba výťahu 28,56 44/2013 2.11.2015 TREVA s.r.o,Malá 13,81102 Bratislava,IČO:31367291
15254 voda,energie 11/2015 2 700,00 10/2014 2.11.2015 Slovenská akadémia vied,Štefánikova 49,81438 Bratislava,IČO:00037869
15255 služby technika PO a BOZP 190,00 17/2015 4.11.2015 HASIČKA.SK s.r.o,Pannónska 21,90021 Svätý Jur,IČO:45572267
15256 phm 132,20 4.11.2015 Slovnaft  a.s.Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava,IČO:31322832
15257 housing 3.Q.2015 196,46 4.11.2015 Výpočtové stredisko SAV,Dúbravská cesta 9,84535 Bratislava,IČO:00398144
15258 softvér-vzorcový editor 1 390,29 104/2015 6.11.2015 Humusoft s.r.o,Pobřežní 20,18600 Praha,IČO:40525872
15259 telekomunikačné poplatky 94,19 6.11.2015 Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28,81762 Bratislava,IČO:35763469
15260 tlač plagátov 339,00 98/20158 10.11.2015 Plotbase s.r.o,Košická 6,82109 Bratislava,IČO:45674515
15261 notebook 218,00 105/2015 10.11.2015 Compex Data,s.r.o.Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava, IČO31358411
15262 norma 57,28 102/2015 13.11.2015 Úrad pre normalizáciu,metrológiu a skúšobníctvo SR,Štefanovičova 3,80005 Bratislava, IČO:30810710
15263 posuvné meradlo 79,85 107/2015 13.11.2015 Hornbach-Baumarkt SK s.r.o,84107 Bratislava-devínska Nová Ves, IČO:35838949
15264 vodoinštalačný materiál 734,51 100/2015 12.11.2015 ENTO Železiarstvo s.r.o,Turbínová 1,83104 Bratislava,IČO:35798505
15265 dvojzložková živica 326,92 108/2015 23.11.2015 BETOSAN s.r.o,Na Dolinách 28,14700 Praha, IČO:48028177
15266 knihy 36,49 GBP 23.11.2015 Cambridge Univers. Press,The Edinburgh Building,Cambridge CB2 8RU,UK
15267 notebook 789,90 Z201535211-Z 23.11.2015 Henrich Sonnenschein-ITSK,Fraňa Mojtu 22,94901 Nitra,IČO:37212931
15268 vyúčtovanie el.energií a vody 10/2015 1 550,77 10/2014 23.11.2015 Slovenská akadémia vied,Štefánikova 49,81438 Bratislava,IČO:00037869
15269 kancelárske potreby 103,70 5/2015 24.11.2015 ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,82109 Bratislava,IČO:31331131
15270 pracovné odevy 316,41 99/2015 25.11.2015 Ľubica,Vajnorská 131/A, 83104 Bratislava,IČO:22649778
15271 časopis Svetlo 15,00 25.11.2015 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9,97599 Banská Bystrica, IČO:36631124
15272 drobný materiál 165,31 117/2015 25.11.2015 Hornbach-Baumarkt SK s.r.o,84107 Bratislava-devínska Nová Ves, IČO:35838949
15273 koberec 759,04 115/2015 25.11.2015 Jutex Slovakia s.r.o,Ivánska cesta 9.81004 Bratislava,IČO:36250643
15274 oprava PC 32,78 122/2015 26.11.2015 Compex Data,s.r.o.Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava, IČO31358411
15275 oprava záložného zdroja 204,43 112/2015 26.11.2015 Compex Data,s.r.o.Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava, IČO31358411
15276 tonery 100,00 Z201535198-Z 25.11.2015 Zvac Systems s.r.o,Záhorácka 5365/17A,90101 Malacky,IČO:35859911
15277 taška na notebook 12,00 Z201535213-Z 24.11.2015 Henrich Sonnenschein-ITSK,Fraňa Mojtu 22,94901 Nitra,IČO:37212931
15278 energie, voda 12/2015 2 700,00 10/2014 27.11.2015 Slovenská akadémia vied,Štefánikova 49,81438 Bratislava,IČO:00037869
15279 elektroinštal.materiál 42,22 109/2015 30.11.2015 ANMIMA s.r.o. Cablkova 3,82104 Bratislava,IČO:44359594
15280 kancelárske potreby 624,13 5/2015 114/2015 30.11.2015 ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,82109 Bratislava,IČO:31331131
15281 údržba zelene 4.Q.2015 526,28 30.11.2015 Slovenská akadémia vied,Štefánikova 49,81438 Bratislava,IČO:00037869
15282 batéria do NB 98,00 Z201530824-Z 30.11.2015 JURIGA s.ro,Gercenova 3,85101 Bratislava,IČO:31344194
15283 svietdlá 5 ks 822,90 125/2015 2.12.2015 OMS s.r.o, Dojč 419,90602 Dojč,IČO:34132333
15284 svietdlá 7 ks 1 152,06 124/2015 2.12.2015 OMS s.r.o, Dojč 419,90602 Dojč,IČO:34132333
15285 zdroj na ovládanie svetla 344,88 126/2015 2.12.2015 OMS s.r.o, Dojč 419,90602 Dojč,IČO:34132333
15286 údržba výťahu 28,56 44/2013 3.12.2015 TREVA s.r.o,Malá 13,81102 Bratislava,IČO:31367291
15287 služby technika PO a BOZP 190,00 17/2015 3.12.2015 HASIČKA.SK s.r.o,Pannónska 21,90021 Svätý Jur,IČO:45572267
15288 externý HDD 64,80 Z201538466-Z 3.12.2015 Compex Data,s.r.o.Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava, IČO31358411
15289 knihy 444,00 130/2015 3.12.2015 SNK CIE,Karpatská 3,81105 Bratislava,IČO:30866731
15290 farby 131,83 118/2015 3.12.2015 G.D.S Farby-laky,Svätoplukova 49,82108 Bratislava, IČO:13993372
15291 elektroinštal.materiál 58,79 131/2015 3.12.2015 ANMIMA s.r.o. Cablkova 3,82104 Bratislava,IČO:44359594
15292 knihy 132,98 GBP 4.12.2015 Cambridge Univers. Press,The Edinburgh Building,Cambridge CB2 8RU,UK
15293 myš, klávesnica 29,98 Z201527253-Z 4.12.2015 Compex Data,s.r.o.Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava, IČO31358411
15294 ladenie a overovanie softveru 1 992,00 132/2015 4.12.2015 LMP Slovakia s.r.o, Čáčov 399,90501 Senica,IČO:46827439
15295 projekt el.rozvodov 198,00 133/2015 4.12.2015 LMP Slovakia s.r.o, Čáčov 399,90501 Senica,IČO:46827439
15296 projekt osvetľovcej sústavy 150,00 134/2015 4.12.2015 LMP Slovakia s.r.o, Čáčov 399,90501 Senica,IČO:46827439
15297 telekomunikačné poplatky 91,63 7.12.2015 Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28,81762 Bratislava,IČO:35763469
15298 knihy 101,68 101/2015 7.12.2015 Malé Centrum s.r.o,Radlinského 9,81237 Bratislava,IČO:35812575
15299 knihy 38,25 GBP 8.12.2015 Marston Book Services, Ltd.Abington Oxon,OXON,UK
15300 elektroinštal.materiál 25,08 131/2015 7.12.2015 ANMIMA s.r.o. Cablkova 3,82104 Bratislava,IČO:44359594
15301 vysávač Kärcher 109,00 140/2015 7.12.2015 NAY elektrodom a.s.Tuhovská 15,83006 Bratislava,IČO:35739487
15302 sáčky do vysávača 23,98 140/2015 7.12.2015 NAY elektrodom a.s.Tuhovská 15,83006 Bratislava,IČO:35739487
15303 USB kľúče 21,98 Z201539749-Z 9.12.2015 AXISplus s.r.o,Májkova 2,81107 Bratislava,IČO:35903643
15304 DVD,diskety 9,84 Z201539747-Z 9.12.2015 AXISplus s.r.o,Májkova 2,81107 Bratislava,IČO:35903643
15305 železné uholníky 184,85 136/2015 9.12.2015 ENTO Železiarstvo s.r.o,Turbínová 1,83104 Bratislava,IČO:35798505
15306 kancelárske potreby 12,10 5/2015 135/2015 10.12.2015 ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,82109 Bratislava,IČO:31331131
15307 tonery 374,40 Z201539754-Z 10.12.2015 TOWDY s.r.o,Planckova 4,85101 Bratislava,IČO:44801777
15308 USB kábel 3,67 137/2015 10.12.2015 Compex Data,s.r.o.Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava, IČO31358411
15309 notebook 946,89 Z201538774-Z 11.12.2015 mediaTIP s.r.o,Bratislavská 432/7,01841 Dubnica nad Váhom,IČO:36335487
15310 preklady a korektúra anglických textov 893,00 109/2015 11.12.2015 Martin Tharp, Na Folimance 5,12000 Praha 2,IČO:24701971
15311 havarijné poistenie Š-oktávia 256,81 700676301 11.12.2015 Allianz-Slovenská poisťovňa,Dostojevského rad 4,81574 Bratislava, IČO:00151700
15312 hudobná produkcia,ozvučenie výstavy 240,00 139/2015 14.12.2015 CLARA CLARA s.r.o,Prievizská 27,82109 Bratislava,IČO:44413530
15313 tlač časopisu Architektúra a urbanizmus 1 211,10 142/2015 11.12.2015 Veda vydavateľstvo SAV,Dúbravská cesta 9,84502 Bratislava,IČO:00166758
15314 občerstvenie 105,24 125/2015 14.12.2015 Demovič & syn,Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava, IČO:11652241
15315 elektrovodivá pasta 29,64 121/2015 14.12.2015 GM Electronic Slovakia s.r.o,Mlynské Nivy 58,82105 Bratislava,IČO:31352324
15316 občerstvenie 100,00 138/2015 14.12.2015 Trekland s.r.o,Vajanského nábrežie 9,81102 Bratislava,IČO:35845732
15317 softvéry 128,00 14.12.2015 nanoTECH s.r.o,Veselá 2,08001 Prešov,IČO:43798608
15318 kvapalný dusík 15,20 5/2015 14.12.2015 Elektrotechnický ústav SAV,Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava, IČO:00598429
15319 myš k PC 2 ks 22,00 Z201539751-Z 14.12.2015 JURIGA s.ro,Gercenova 3,85101 Bratislava,IČO:31344194
15320 kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov 616,32 127/2015 14.12.2015 PYROTEAM GROUP s.r.o, Čáčov 292,90501 Senica, IČO:36241903
15321 housing 10/2015 64,30 17/2012 14.12.2015 Výpočtové stredisko SAV,Dúbravská cesta 9,84535 Bratislava,IČO:00398144
15322 tlač novoročeniek 20,44 144/2015 14.12.2015 Agentúra 2000 s.r.o,Cintorínska 11,90031 Stupava.IČO:35899255
15323 taška na notebook 14,00 Z201538776-Z 15.12.2015 Henrich Sonnenschein-ITSK,Fraňa Mojtu 22,94901 Nitra,IČO:37212931
15324 prekalibrovanie laboratórnych váh 189,60 120/2015 17.12.2015 Mettler-Toledo s.r.o Hattalova 12,83103 Bratislava, IČO:31354211
15325 poistenie chaty a zariadenia 100,00 511079247 16.12.2015 Allianz-Slovenská poisťovňa,Dostojevského rad 4,81574 Bratislava, IČO:00151700
15326 tlačiarne 2 ks 552,00 Z201539740-Z 16.12.2015 Laser servis s.r.o,Lipová 3,90081 Šenkvice, IČO:35755989
15327 verifikácia hybridnej metódy 2 600,00 111/2015 15.12.2015 VTS pri Žilinskej univerzite, Univerzitná 1,01026 Žilina,IČO:30227852
15328 tlačiareň 96,00 Z201539744-Z 16.12.2015 nanoTECH s.r.o,Veselá 2,08001 Prešov,IČO:43798608
15329 stravné lístky Ticket 6 088,46 Z201520541-Z 16.12.2015 Le Cheque Dejeuner s.r.o,Tomášikova 23/D,82101 Bratislava,IČO:31396674
15330 kancelárske potreby 17,14 5/2015 135/2015 17.12.2015 ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,82109 Bratislava,IČO:31331131
15331 laboratórne pipety 310,68 119/2015 17.12.2015 Fisher Slovakia s.r.o,Mäsiarska 13,05401 Levoča,IČO:36483095
15332 brúsne kotúče, drôty na zváranie 93,40 143/2015 18.12.2015 ENTO Železiarstvo s.r.o,Turbínová 1,83104 Bratislava,IČO:35798505
15333 penetrometre 1 902,00 128/2015 18.12.2015 ANAMET Slovakia s.r.o,1.mája 794/29,90001 Modra, IČO:46053972
15334 vrátené stravné lístky -5 786,55 18.12.2015 Le Cheque Dejeuner s.r.o,Tomášikova 23/D,82101 Bratislava,IČO:31396674
15335 PHM 79,33 21.12.2015 Slovnaft  a.s.Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava,IČO:31322832
15336 monitor 705,98 Z201540430-Z 21.12.2015 JURIGA s.ro,Gercenova 3,85101 Bratislava,IČO:31344194
15337 tlač posteraov 935,00 136A/2015 22.12.2015 Ing.Milan Boroš-COPEX,Cukrová 14,81339 Bratislava, IČO:34401067
15338 pracovné odevy 36,35 72/2015 23.12.2015 Ľubica,Vajnorská 131/A, 83104 Bratislava,IČO:22649778
15339 právne služby 166,00 23.12.2015 JUDr.Forbaková Dagmar advokátka,Veternicová 25,84105 Bratislava

<- Späť