Faktúry – Dodávateľské – 2020

Aktualizované k: 31.12.2020

<- Späť


Číslo
faktúry:
Predmet
faktúry:
Cena
s DPH:
Číslo
zmluvy:
Číslo
objed.:
Dátum
prijatia:
Dodávateľ:
20001 Predplatné časopisu SVETLO 15 1/2020 2020-01-08 Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
20002 Poskytovanie služieb zodpovednej osoby za 12/2019 72 15/2018 2020-01-08 IOSEC s.r.o., Klincová 37/B, 82108 Bratislava, IČO: 45447438
20003 Telekom.poplatky 12/2019 111.7 5,7/2019 2020-01-08 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
20004 Poplatok za bezpečnostnú schránku za 12/2019 19.9 1/2017 2020-01-09 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653
20005 Kancelársky nábytok 561.6 4/2020 2020-01-10 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 81106 Bratislava, IČO 44413467
20006 Areálové služby I.Q/2020 320.04 3/2019 2020-01-10 Centrum spoločných činností SAV , SÚZ, Dúbravská cesta 9,84535 Bratislava, IČO: 00398144
20007 Servis výťahu 12/2019 28.56 44/2013 2020-01-10 TREVA s.r.o, Malá 13, 81102 Bratislava, IČO: 31367291
20008 Poplatky za patent “Blesk” 1338 133/2019 2020-01-13 Perpetuum Plus s r o, Olivová 10, 94901 Nitra, IČO: 45991685
20009 Poplatky za patent “Blesk” 428 105/2019 2020-01-13 Perpetuum Plus s r o, Olivová 10, 94901 Nitra, IČO: 45991685
20010 Stravné pokážky 7851.35 6/2020 2020-01-15 UP Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, IČO: 31396674
20011 Úradný preklad listín 174 2/2020 2020-01-16 Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220
20012 Vyúčtovanie el.energie za 11_12/2019 149.18 3/2019 2020-01-17 Centrum spoločných činností SAV , SÚZ, Dúbravská cesta 9,84535 Bratislava, IČO: 00398144
20013 Predplatné časopisu SVETLO-vyúčtovacia FA 15 1/2020 2020-01-20 Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
20014 Vyúčtovanie spotreby vody za 11_12/2019 259.08 3/2019 2020-01-20 Centrum spoločných činností SAV , SÚZ, Dúbravská cesta 9,84535 Bratislava, IČO: 00398144
20015 Zaslanie medzinárodnej zásielky 58.67 7/2020 2020-01-20 TNT Expres Worldwide,s.r.o., Pri Starom letisku č.14, 830 06 Bratislava, IČO 31351603
20016 Podlahová krytina – zálohová fa 1750.26 9/2020 2020-01-22 INTERIÉR Invest,s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice, IČO: 36190381
20017 Areálové služby I.Q/2020 -320.04 3/2019 2020-01-22 Centrum spoločných činností SAV , SÚZ, Dúbravská cesta 9,84535 Bratislava, IČO: 00398144
20018 Areálové služby I.Q/2020 266.7 3/2019 2020-01-22 Centrum spoločných činností SAV , SÚZ, Dúbravská cesta 9,84535 Bratislava, IČO: 00398144
20019 Servis PC 26.4 3/2020 2020-01-22 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
20020 Liatinová drť – zálohová fa 1058.75 12/2020 2020-01-24 IKB Sléverna Písečná s.r.o., Písečná 151, 790 82 Písečná, ČR, IČ: 29386985
20021 Farby 154.06 10/2020 2020-01-24 G.D.S. Farby-Laky, Svätoplukova 49, 821 08 Bratislava, IČO: 13993372
20022 Časopis BETON – predplatné 31.02 13/2020 2020-01-28 BETON TKS, s.r.o., Na Zámecké 9, 140 00 Praha 4, ČR, IČ: 26463407
20023 Servis PC 34.37 11/2020 2020-01-30 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
20024 Poskytovanie služieb zodpovednej osoby za 01/2020 72 15/2018 2020-01-31 IOSEC s.r.o., Klincová 37/B, 82108 Bratislava, IČO: 45447438
20025 Liatinová drť – vyúčtovacia fa k 20020 1058.75 12/2020 2020-02-04 IKB Sléverna Písečná s.r.o., Písečná 151, 790 82 Písečná, ČR, IČ: 29386985
20026 Elektroinštalačný materiál 1838.4 8/2020 2020-02-04 HAGARD: HAL s.r.o, Ivánska cesta 34, 82104 Bratislava, IČO: 34144650
20027 Servis výťahu 01/2020 28.56 44/2013 2020-02-10 TREVA s.r.o, Malá 13, 81102 Bratislava, IČO: 31367291
20028 Poplatok za bezpečnostnú schránku za 01/2020 19.9 1/2017 2020-02-10 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653
20029 Podlahová krytina – vyúčt.fa k 20016 1750.26 9/2020 2020-02-10 INTERIÉR Invest,s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice, IČO: 36190381
20030 Telekom.poplatky 01/2020 112.98 5,7/2019 2020-02-10 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
20031 Servis EZS 293.28 10/2017 2020-02-10 ATsys s.r.o, Hlavná 548, 930 25 Vrakúň, IČO: 45688052
20032 Stravné lístky do jedálne 500 ks 1965 14/2020 2020-02-10 I.E.G. – Igor Goruša, stravovacie služby, Tomášikova 28, 82108 Bratislava, IČO: 11707402
20033 BOZP a PO 01/2020 190 17/2015 2020-02-10 HASIČKA SK s.r.o, Panónska 21, 90021 Svätý Jur, IČO: 45572267
20034 Housing IV.Q/2019 134.03 65/2012 2020-02-10 Centrum spoločných činností SAV , VS, Dúbravská cesta 9,84535 Bratislava, IČO: 00398144
20035 Portlandský cement CEM I 42,5 R 69.7 15/2020 2020-02-11 PRESPOR, s.r.o., Turbínová 1, 831 04 Bratislava, IČO: 31340326
20036 Podlahová krytina 4930.09 16/2020 2020-02-13 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o., Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava, IČO: 36250643
20037 Materiál na lepenie podlahovej krytiny – zálohová fa 141.86 17/2020 2020-02-13 OBI Slovakia s.r.o., Hodonínska 25, 841 03 Bratislava, IČO: 48258946
20038 Oprava tlačiarne 76.58 18/2020 2020-02-17 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
20039 Materiál na lepenie podlahovej krytiny- vyúčt.fa k 20037 141.86 17/2020 2020-02-19 OBI Slovakia s.r.o., Hodonínska 25, 841 03 Bratislava, IČO: 48258946
20040 Vyúčtovacia fa k 20022 31.02 13/2020 2020-02-20 BETON TKS, s.r.o., Na Zámecké 9, 140 00 Praha 4, ČR, IČ: 26463407
20041 Datacom – kábel 21.53 21/2020 2020-02-20 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
20042 Sieťový rozbočovač 29.52 22/2020 2020-02-20 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
20043 Cylindrická forma – zálohová faktúra 1263.78 23/2020 2020-02-21 Testing Bluhm _Feuerherdt GmbH, Motzener Str.26b, D-12277 Berlin, Nemecko
20044 Vyúčtovanie spotreby vody za 01/2020 1929.18 3/2019 2020-02-21 Centrum spoločných činností SAV , SÚZ, Dúbravská cesta 9,84535 Bratislava, IČO: 00398144
20045 Vyúčtovanie el.energie za 01/2020 4054.02 3/2019 2020-02-21 Centrum spoločných činností SAV , SÚZ, Dúbravská cesta 9,84535 Bratislava, IČO: 00398144
20046 Elektroinštalačný materiál 212.64 25/2020 2020-02-27 HAGARD: HAL s.r.o, Ivánska cesta 34, 82104 Bratislava, IČO: 34144650
20047 Občerstvenie pre zamestnancov-výročná schôdza 67.92 24/2020 2020-02-28 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
20048 Výročný seminár 76.5 19/2020 2020-03-02 CSČ SAV, KC Smolenice, Zámocká 18, 919 04 Smolenice, IČO: 00398144
20049 Odstránenie nedostatkov z revízie 09/2019 2040 71/2019 2020-03-04 TREVA s.r.o, Malá 13, 81102 Bratislava, IČO: 31367291
20050 Poplatok za bezpečnostnú schránku za 02/2020 19.9 1/2017 2020-03-04 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653
20051 Poskytovanie služieb zodpovednej osoby za 02/2020 72 15/2018 2020-03-04 IOSEC s.r.o., Klincová 37/B, 82108 Bratislava, IČO: 45447438
20052 Cylindrická forma – vyúčt. faktúra 1263.78 23/2020 2020-03-05 Testing Bluhm _Feuerherdt GmbH, Motzener Str.26b, D-12277 Berlin, Nemecko
20053 Servis výťahu 02/2020 28.56 44/2013 2020-03-06 TREVA s.r.o, Malá 13, 81102 Bratislava, IČO: 31367291
20054 BOZP a PO 02/2020 190 17/2015 2020-03-06 HASIČKA SK s.r.o, Panónska 21, 90021 Svätý Jur, IČO: 45572267
20055 Elektroinštalačný materiál 62.88 27/2020 2020-03-09 HAGARD: HAL s.r.o, Ivánska cesta 34, 82104 Bratislava, IČO: 34144650
20056 Telekom.poplatky 02/2020 116.83 5,7/2019 2020-03-09 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
20057 Farby 171.49 26/2020 2020-03-10 G.D.S. Farby-Laky, Svätoplukova 49, 821 08 Bratislava, IČO: 13993372
20058 Kábel, zásuvka 25.39 28/2020 2020-03-10 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
20059 Vodoinštalačný materiál 411.77 29-30/2020 2020-03-18 ENTO železiarstvo, s.r.o., Turbínová 1, 831 04 Bratislava, IČO: 44 056 362
20060 Prečistenie kanalizácie a monitoring – spoluúčasť 360 31/2020 2020-03-23 Ústav hydrológie SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 00166600
20061 Vyúčtovanie spotreby vody za 02/2020 782.23 3/2019 2020-03-27 Centrum spoločných činností SAV , SÚZ, Dúbravská cesta 9,84535 Bratislava, IČO: 00398144
20062 Tekutý dusík 4.05 5/2020 2020-04-03 Elektrotechnický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00598429
20063 Poplatok za bezpečnostnú schránku za 03/2020 19.9 1/2017 2020-04-03 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653
20064 Poskytovanie služieb zodpovednej osoby za 03/2020 72 15/2018 2020-04-03 IOSEC s.r.o., Klincová 37/B, 82108 Bratislava, IČO: 45447438
20065 BOZP a PO 03/2020 – zál.fa 190 17/2015 2020-04-03 HASIČKA SK s.r.o, Panónska 21, 90021 Svätý Jur, IČO: 45572267
20066 Rúšky jednorázové 200 35/2020 2020-04-09 DIASAN, s.r.o., Dúbravská cesta 9, 842 46 Bratislava, IČO: 35716738
20067 Stravné pokážky 9814.19 34/2020 2020-04-09 UP Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, IČO: 31396674
20068 Telekom.poplatky 03/2020 111.58 5,7/2019 2020-04-09 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
20069 Servis výťahu 03/2020 28.56 44/2013 2020-04-15 TREVA s.r.o, Malá 13, 81102 Bratislava, IČO: 31367291
20070 BOZP a PO 03/2020 – vyúčt.fa 190 17/2015 2020-04-15 HASIČKA SK s.r.o, Panónska 21, 90021 Svätý Jur, IČO: 45572267
20071 Dezinfekčné prostriedky 171.6 33/2020 2020-04-20 Lamitec s.r.o, Pestovateľská 13147/9, 82104 Bratislava, IČO: 35710691
20072 Dezinfekčné prostriedky, rúšky 473.99 32/2020 2020-04-23 Zebra Group s.r.o., Ulica na Priehon 70, 949 01 Nitra, IČO: 46803564
20073 Vyúčtovanie spotreby elektriny za 02/2020 468.24 3/2019 2020-04-23 Centrum spoločných činností SAV , SÚZ, Dúbravská cesta 9,84535 Bratislava, IČO: 00398144
20074 Vyúčtovanie spotreby elektriny za 03/2020 1574.05 3/2019 2020-04-23 Centrum spoločných činností SAV , SÚZ, Dúbravská cesta 9,84535 Bratislava, IČO: 00398144
20075 Teplomer – bezkontaktný 71.66 37/2020 2020-04-29 Alza.sk, Bottova 7, 811 09 Bratislava, IČO: 36562939
20076 Vyúčtovanie spotreby vody za 03/2020 935.52 3/2019 2020-04-29 Centrum spoločných činností SAV , SÚZ, Dúbravská cesta 9,84535 Bratislava, IČO: 00398144
20077 Areálové služby II.Q/2020 266.7 3/2019 2020-05-04 Centrum spoločných činností SAV , SÚZ, Dúbravská cesta 9,84535 Bratislava, IČO: 00398144
20078 Zásobník na tekuté mydlo 34.8 32/2020 2020-05-04 Zebra Group s.r.o., Ulica na Priehon 70, 949 01 Nitra, IČO: 46803564
20079 Poskytovanie služieb zodpovednej osoby za 04/2020 72 15/2018 2020-05-04 IOSEC s.r.o., Klincová 37/B, 82108 Bratislava, IČO: 45447438
20080 PZP – Peugeot 121.13 6584614985 2020-05-04 Kooperatíva poisťovňa a.s.Štefanovičova 4, 81623 Bratislava, IČO: 00586441
20081 Telekom.poplatky 04/2020 111.58 5,7/2019 2020-05-06 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
20082 BOZP a PO 04/2020 190 17/2015 2020-05-11 HASIČKA SK s.r.o, Panónska 21, 90021 Svätý Jur, IČO: 45572267
20083 Housing I.Q/2020 158.77 65/2012 2020-05-14 Centrum spoločných činností SAV , VS, Dúbravská cesta 9,84535 Bratislava, IČO: 00398144
20084 Vyúčtovanie spotreby vody za 04/2020 852.97 3/2019 2020-05-20 Centrum spoločných činností SAV , SÚZ, Dúbravská cesta 9,84535 Bratislava, IČO: 00398144
20085 Vyúčtovanie spotreby elektriny za 04/2020 1260.73 3/2019 2020-05-20 Centrum spoločných činností SAV , SÚZ, Dúbravská cesta 9,84535 Bratislava, IČO: 00398144
20086 Kábel 38 m 7.75 42/2020 2020-05-21 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
20087 Jarná deratizácia v budovách ÚSTARCH 228 41/2020 2020-05-21 ATAK, Kollár Dušan, Belinského 5, 85101 Bratislava, IČO: 37220659
20088 Poplatok za bezpečnostnú schránku za 04/2020 19.9 1/2017 2020-05-21 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653
20089 Tekuté mydlo – Antibacterial 16.56 38/2020 2020-05-21 Lamitec s.r.o, Pestovateľská 13147/9, 82104 Bratislava, IČO: 35710691
20090 Servis výťahu 04/2020 28.56 44/2013 2020-05-22 TREVA s.r.o, Malá 13, 81102 Bratislava, IČO: 31367291
20091 Boiler 133.96 43/2020 2020-05-26 ENTO železiarstvo, s.r.o., Turbínová 1, 831 04 Bratislava, IČO: 44 056 362
20092 Forma na získ.pór.roztoku z cement.kompozitov 1676.52 39/2020 2020-05-27 TechnoUniversum,s.r.o., Wolkerova 16, 900 31 Stupava, IČO: 46849181
20093 Údržba software 2426.47 RE007840SAV 2020-05-28 MSC Software GmbH, Am Moosfeld 13, D-81804 Munich, ID: 164/50157
20094 Publikovanie Open Access 1887.38 49/2020 2020-05-29 MDPI, St. Alban-Anlage 66, 4052 Basel, Switzerland
20095 Patent Blesk – poplatky 2364 44/2020 2020-05-29 Perpetuum Plus s r o, Olivová 10, 94901 Nitra, IČO: 45991685
20096 Barlow pre DLSR k Alpy-600, Kalibračný modul k ALPY-600 807.42 47/2020 2020-06-01 nimax GmbH, Otto-Lilienthal-Str.9, 86899 Landsberg am Lech, Nemecko
20097 Poskytovanie služieb zodpovednej osoby za 05/2020 72 15/2018 2020-06-01 IOSEC s.r.o., Klincová 37/B, 82108 Bratislava, IČO: 45447438
20098 Servis prístrojov 2096.5 20/2020 2020-06-01 Mettler-Toledo,s.r.o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava, IČO:31354211
20099 Savo 30 33/2020 2020-06-01 Lamitec s.r.o, Pestovateľská 13147/9, 82104 Bratislava, IČO: 35710691
20100 Poplatok za bezpečnostnú schránku za 05/2020 19.9 1/2017 2020-06-02 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653
20101 Servis výťahu 05/2020 28.56 44/2013 2020-06-03 TREVA s.r.o, Malá 13, 81102 Bratislava, IČO: 31367291
20102 Silikónové hadičky 244.52 51/2020 2020-06-03 GUMEX SK, spol.s r.o., Stará Ivanská cesta 1E, 821 04 Bratislava, IČO: 36366811
20103 BOZP a PO 05/2020 190 17/2015 2020-06-05 HASIČKA SK s.r.o, Panónska 21, 90021 Svätý Jur, IČO: 45572267
20104 PC myš 34.86 50/2020 2020-06-05 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
20105 Servis PC 32.4 52/2020 2020-06-05 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
20106 Telekom.poplatky 05/2020 111.58 5,7/2019 2020-06-08 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
20107 Silikónové hadičky-vyúčt.fa 0 51/2020 2020-06-11 GUMEX SK, spol.s r.o., Stará Ivanská cesta 1E, 821 04 Bratislava, IČO: 36366811
20108 Olej vákuový 142.78 56/2020 2020-06-11 Lavat a.s., Tovární ulice 35, 281 03 Radim u Kolína, ČR, IČO: 46356541
20109 CANON fotoaparát, Fish Eye 2552.6 45_46/2020 2020-06-11 Alza.sk, Bottova 7, 811 09 Bratislava, IČO: 36562939
20110 Vyúčtovanie spotreby elektriny za 05/2020, zál. 06/2020 1838.18 3/2019 2020-06-15 Centrum spoločných činností SAV , SÚZ, Dúbravská cesta 9,84535 Bratislava, IČO: 00398144
20111 Vyúčtovanie spotreby vody za 05/2020, zál. 06/2020 1151.86 3/2019 2020-06-15 Centrum spoločných činností SAV , SÚZ, Dúbravská cesta 9,84535 Bratislava, IČO: 00398144
20112 Chemikálie 345.12 53/2020 2020-06-17 SLAVUS s.r.o., Nákovná 22, 821 06 Bratislava, IČO: 31337414
20113 Prečistenie kanalizácie 162 54/2020 2020-06-17 Matej Gavlík – AZ – kanalservis, Hálova 20, 85101 Bratislava, IČO: 45369623
20114 Oprava telefónnej ústredne 312 36/2020 2020-06-22 Centralis SK s.r.o., Galvániho 12/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31594476
20115 Vodoinštalačný materiál 104.5 55/2020 2020-06-25 ENTO železiarstvo, s.r.o., Turbínová 1, 831 04 Bratislava, IČO: 44 056 362
20116 Servis notebooku 61.2 57/2020 2020-06-26 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
20117 AV ochrana – ESET – predĺženie aktualizácie 1233.24 60/2020 2020-06-26 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
20118 Inzercia 106.8 64/2020 2020-07-01 Profesia, spol. s r.o., Pribinova 19, 811 09 Bratislava, IČO: 35800861
20119 Poskytovanie služieb zodpovednej osoby za 04/2020 72 15/2018 2020-07-06 IOSEC s.r.o., Klincová 37/B, 82108 Bratislava, IČO: 45447438
20120 Areálové služby III.Q/2020 266.7 3/2019 2020-07-06 Centrum spoločných činností SAV , SÚZ, Dúbravská cesta 9,84535 Bratislava, IČO: 00398144
20121 Servis výťahu 06/2020 28.56 44/2013 2020-07-06 TREVA s.r.o, Malá 13, 81102 Bratislava, IČO: 31367291
20122 Poplatok za bezpečnostnú schránku za 06/2020 19.9 1/2017 2020-07-06 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653
20123 MS Office 2 ks 167.76 59/2020 2020-07-06 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
20124 Batéria 69.6 58/2020 2020-07-06 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
20125 Telekom.poplatky 06/2020 113.93 5,7/2019 2020-07-07 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
20126 BOZP a PO 06/2020 190 17/2015 2020-07-07 HASIČKA SK s.r.o, Panónska 21, 90021 Svätý Jur, IČO: 45572267
20127 Kancelárske potreby 19.64 61/2020 2020-07-08 MIHI.SK, s.r.o, Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
20128 Kancelárske potreby 13.2 61/2020 2020-07-08 MIHI.SK, s.r.o, Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
20129 Vyúčt. Barlow pre DLSR_Alpy-600, Kalibr.modul_ALPY-600 807.42 47/2020 2020-07-13 nimax GmbH, Otto-Lilienthal-Str.9, 86899 Landsberg am Lech, Nemecko
20130 Kancelárske potreby 14.4 61/2020 2020-07-14 MIHI.SK, s.r.o, Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
20131 DispenSette Organic, zásobná fľaša, trubica 1693.84 40/2020 2020-07-14 Fisher Slovakia, s.r.o., Mäsiarska 13, 054 01 Levoča, IČO: 36483095
20132 USB porty 19.58 67/2020 2020-07-16 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
20133 Vyúčtovanie spotreby elektriny za 06/2020, zál. 07/2020 1555.25 3/2019 2020-07-20 Centrum spoločných činností SAV , SÚZ, Dúbravská cesta 9,84535 Bratislava, IČO: 00398144
20134 Vyúčtovanie spotreby vody za 06/2020, zál. 07/2020 869.15 3/2019 2020-07-20 Centrum spoločných činností SAV , SÚZ, Dúbravská cesta 9,84535 Bratislava, IČO: 00398144
20135 Servis MV Octávia + EK + STK 527.78 68/2020 2020-07-22 Todos Bratislava s.r.o., M. Sch. Trnavského 14, 841 01 Bratislava, IČO: 31 319 823
20136 Zváračské súšky 90.6 69/2020 2020-07-22 WDC Slovakia, s.r.o., Viničky 39/15, 949 11 Nitra, IČO: 47563494
20137 Toner 143.88 72/2020 2020-07-23 3P slúži Vám, s.r.o., Zátišie 1836/17 925 21 Sládkovičovo, IČO: 50975455
20138 Servis PC 79.2 70/2020 2020-07-23 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
20139 Molekul.sitá-guličky 154.5 65/2020 2020-07-30 VÚRUP, a.s., Vlčie hrdlo P.O. BOX 50, 820 03 Bratislava 23, IČO: 35691310
20140 Redukčné ventily 751.8 63/2020 2020-08-03 Messer Cutting System Slovensko, s.r.o., Krajná 10, 821 04 Bratislava, IČO: 36686808
20141 Servis výťahu 07/2020 28.56 44/2013 2020-08-04 TREVA s.r.o, Malá 13, 81102 Bratislava, IČO: 31367291
20142 Poskytovanie služieb zodpovednej osoby za 07/2020 72 15/2018 2020-08-04 IOSEC s.r.o., Klincová 37/B, 82108 Bratislava, IČO: 45447438
20143 Poplatok za bezpečnostnú schránku za 07/2020 19.9 1/2017 2020-08-05 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653
20144 BOZP a PO 07/2020 190 17/2015 2020-08-05 HASIČKA SK s.r.o, Panónska 21, 90021 Svätý Jur, IČO: 45572267
20145 Publikovanie Open Access 2553.1 75/2020 2020-08-05 Elsevier B.V., Radarweg 29, 1043 NX Amsterdam, Netherlands, HR N: 33158992
20146 Telekom.poplatky 07/2020 111.58 5,7/2019 2020-08-06 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
20147 Slávnostný obed 56 124/2019 2020-08-10 I.E.G. – Igor Goruša, stravovacie služby, Tomášikova 28, 82108 Bratislava, IČO: 11707402
20148 Servis prístroja 264 62/2020 2020-08-11 ANAMET Slovakia s.r.o, 1.mája 794/29, 90001 Modra, IČO: 46053972
20149 Tonery 310.56 76/2020 2020-08-11 3P slúži Vám, s.r.o., Zátišie 1836/17 925 21 Sládkovičovo, IČO: 50975455
20150 Housing II.Q/2020 165.45 65/2012 2020-08-12 Centrum spoločných činností SAV , VS, Dúbravská cesta 9,84535 Bratislava, IČO: 00398144
20151 Silikagel 109.8 74/2020 2020-08-12 SLAVUS s.r.o., Nákovná 22, 821 06 Bratislava, IČO: 31337414
20152 Myš k laptopu 11.4 80/2020 2020-08-14 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
20153 Dobropis spotreby elektriny za 06/2020, zál. 07/2020 -1555.25 3/2019 2020-08-19 Centrum spoločných činností SAV , SÚZ, Dúbravská cesta 9,84535 Bratislava, IČO: 00398144
20154 Vyúčtovanie spotreby elektriny za 06/2020, zál. 07/2020 1906.3 3/2019 2020-08-19 Centrum spoločných činností SAV , SÚZ, Dúbravská cesta 9,84535 Bratislava, IČO: 00398144
20155 Dobropis spotreby vody za 06/2020, zál. 07/2020 -869.15 3/2019 2020-08-19 Centrum spoločných činností SAV , SÚZ, Dúbravská cesta 9,84535 Bratislava, IČO: 00398144
20156 Vyúčtovanie spotreby vody za 06/2020, zál. 07/2020 1042.98 3/2019 2020-08-19 Centrum spoločných činností SAV , SÚZ, Dúbravská cesta 9,84535 Bratislava, IČO: 00398144
20157 Batéria k VT 90 58/2020 2020-08-19 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
20158 Batéria k VT 120 58/2020 2020-08-26 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
20159 Vyúčtovanie spotreby vody za 07/2020, zál. 08/2020 1061.23 3/2019 2020-08-26 Centrum spoločných činností SAV , SÚZ, Dúbravská cesta 9,84535 Bratislava, IČO: 00398144
20160 Vyúčtovanie spotreby elektriny za 07/2020, zál. 08/2020 1845.31 3/2019 2020-08-26 Centrum spoločných činností SAV , SÚZ, Dúbravská cesta 9,84535 Bratislava, IČO: 00398144
20161 Stravné pokážky 7851.35 78/2020 2020-08-27 UP Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, IČO: 31396674
20162 Konferenčný poplatok 200 83/2020 2020-08-28 Tallinna Technikaulikool, Ehitajate tee 5, 190866 Tallinn
20163 Poskytovanie služieb zodpovednej osoby za 08/2020 72 15/2018 2020-08-31 IOSEC s.r.o., Klincová 37/B, 82108 Bratislava, IČO: 45447438
20164 Poplatok za bezpečnostnú schránku za 08/2020 19.9 1/2017 2020-09-03 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653
20165 Výroba reklamných predmetov s potlačou-Konferencia 396.36 79/2020 2020-09-03 SPARKS,s.r.o., Gagarinova 7/a, 821 03 Bratislava, IČO: 31319921
20166 Argón 87.25 73/2020 2020-09-04 Messer Tatragas, s.r.o, Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, IČO: 00685852
20167 Servis výťahu 08/2020 28.56 44/2013 2020-09-04 TREVA s.r.o, Malá 13, 81102 Bratislava, IČO: 31367291
20168 Rýchlospojky, plastové hadice 43.06 77/2020 2020-09-07 Festo spol. s r.o., Gavlovičova ul. 1, 831 03 Bratislava, IČO: 31680500
20169 Plastový sud Curtec 179.82 86/2020 2020-09-09 Emporo, s.r.o., Lazaretská 8, 811 08 Bratislava, IČO: 44562195
20170 BOZP a PO 08/2020 190 17/2015 2020-09-09 HASIČKA SK s.r.o, Panónska 21, 90021 Svätý Jur, IČO: 45572267
20171 Telekom.poplatky 08/2020 112.81 5,7/2019 2020-09-09 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
20172 Myš k PC 2 ks 61.32 85/2020 2020-09-10 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
20173 Kyvety, senzory, spotrebný materiál 8034 71/2020 2020-09-18 Anton Paar Slovakia, s.r.o., Aupark Tower Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 50568795
20174 Úradný preklad listín 202.8 84/2020 2020-09-18 Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220
20175 Ochanné pracovné pomôcky 87.52 87/2020 2020-09-21 ĽUBICA,s.r.o., Vajnorská 131/A, 831 04 Bratislava, IČO:1020183131
20176 PHM 44.93 0520528/00 2020-09-21 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832
20177 Konferencia Thermophysics 2020 1606.36 104/2019 2020-09-21 CSČ SAV, KC Smolenice, Zámocká 18, 919 04 Smolenice, IČO: 00398144
20178 Zaslanie medzinárodnej zásielky 24.41 88/2020 2020-09-22 TNT Expres Worldwide,s.r.o., Pri Starom letisku č.14, 830 06 Bratislava, IČO 31351603
20179 Vyúčtovanie spotreby elektriny za 07/2020, zál. 08/2020 2168.7 3/2019 2020-09-23 Centrum spoločných činností SAV , SÚZ, Dúbravská cesta 9,84535 Bratislava, IČO: 00398144
20180 Poplatky za patent “Blesk”/USA 2598.8 81/2020 2020-09-28 Perpetuum Plus s r o, Olivová 10, 94901 Nitra, IČO: 45991685
20181 Notebook 578.28 96/2020 2020-09-30 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
20182 Notebook 498.6 94/2020 2020-09-30 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
20183 Vyúčtovanie spotreby vody za 08/2020, zál. 09/2020 1021.46 3/2019 2020-09-30 Centrum spoločných činností SAV , SÚZ, Dúbravská cesta 9,84535 Bratislava, IČO: 00398144
20184 Notebook 1576.8 91/2020 2020-10-01 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
20185 Svietidlo 22.52 99/2020 2020-10-01 HAGARD: HAL s.r.o, Ivánska cesta 34, 82104 Bratislava, IČO: 34144650
20186 Poplatky patent Blesk 93 111/2020 2020-10-02 LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o., Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava, IČO: 36862398
20187 Poplatky patent Blesk 1388.4 110/2020 2020-10-02 Perpetuum Plus s r o, Olivová 10, 94901 Nitra, IČO: 45991685
20188 Poskytovanie služieb zodpovednej osoby za 09/2020 72 15/2018 2020-10-02 IOSEC s.r.o., Klincová 37/B, 82108 Bratislava, IČO: 45447438
20189 Poplatok za bezpečnostnú schránku za 09/2020 19.9 1/2017 2020-10-02 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653
20190 Telekom.poplatky 09/2020 113.3 5,7/2019 2020-10-02 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
20191 BOZP a PO 09/2020 190 17/2015 2020-10-02 HASIČKA SK s.r.o, Panónska 21, 90021 Svätý Jur, IČO: 45572267
20192 Poplatky patent 678 82/2020 2020-10-06 majlingová
20193 Ochranné rúšky 299 112/2020 2020-10-06 Dr.Max 100 s.r.o., Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice, IČO: 48 115 860
20194 PC, klávesnica, monitor, myš 600 97/2020 2020-10-06 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
20195 Servis výťahu 09/2020 28.56 44/2013 2020-10-06 TREVA s.r.o, Malá 13, 81102 Bratislava, IČO: 31367291
20196 Areálové služby IV.Q/2020 266.7 3/2019 2020-10-07 Centrum spoločných činností SAV , SÚZ, Dúbravská cesta 9,84535 Bratislava, IČO: 00398144
20197 Tekutý dusík 20.7 5/2020 2020-10-07 Elektrotechnický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00598429
20198 Kancelárske potreby 48.39 107/2020 2020-10-07 MIHI.SK, s.r.o, Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
20199 Patent – poplatky 498 109/2020 2020-10-08 majlingová
20200 MS Office 419 105/2020 2020-10-08 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
20201 Inzercia 94.8 95/2020 2020-10-09 Profesia, spol. s r.o., Pribinova 19, 811 09 Bratislava, IČO: 35800861
20202 Rúška 299.8 112/2020 2020-10-12 Dr.Max 100 s.r.o., Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice, IČO: 48 115 860
20203 Komponenty výpočt.tech. 57.14 106/2020 2020-10-12 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
20204 Žiarič 826.8 93/2020 2020-10-12 Promos s.r.o., Bernolákova 531/20, 922 03 Vrbové, IČO: 34130730
20205 Respirátor 15.1 121/2020 2020-10-13 Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava, IČ: 35950226
20206 Ochranný štít 37.68 122/2020 2020-10-13 Plotbase, s.r.o., Pečnianska 5, 851 01 Bratislava, IČO: 45674515
20207 Elektroinštalačný materiál 35.5 113/2020 2020-10-13 HAGARD: HAL s.r.o, Ivánska cesta 34, 82104 Bratislava, IČO: 34144650
20208 Čistiace a dezinfekčné prostriedky 546.65 89/2020 2020-10-13 Lamitec s.r.o, Pestovateľská 13147/9, 82104 Bratislava, IČO: 35710691
20209 Preprava vzoriek 180 98/2020 2020-10-14 Michal Čamatej – KLAMZA, Nová 466/75, 010 03 Žilina
20210 Respirátor 15.1 121/2020 2020-10-15 Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava, IČO: 35950226
20211 Jesenná deratizácia 228 120/2020 2020-10-15 ATAK, Kollár Dušan, Belinského 5, 85101 Bratislava, IČO: 37220659
20212 Ochranný štít na tvár 37.68 122/2020 2020-10-15 Plotbase, s.r.o., Pečnianska 5, 851 01 Bratislava, IČO: 45674515
20213 Elektrina vyúčtovanie 09/2020 1966.72 3/2019 2020-10-16 Centrum spoločných činností SAV , SÚZ, Dúbravská cesta 9,84535 Bratislava, IČO: 00398144
20214 Myš, slúchadlá 151.9 118/2020 2020-10-16 Alza.sk, Bottova 7, 811 09 Bratislava, IČO: 36562939
20215 Skener, tlačiareň, klávesnica 227.8 126/2020 2020-10-16 Alza.sk, Bottova 7, 811 09 Bratislava, IČO: 36562939
20216 Preprava zásielky 30.24 128/2020 2020-10-20 TNT Expres Worldwide,s.r.o., Pri Starom letisku č.14, 830 06 Bratislava, IČO 31351603
20217 Oprava TGA/DSC 1964.04 114/2020 2020-10-20 Mettler-Toledo,s.r.o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava, IČO:31354211
20218 Reactor cylinder 1624 104/2020 2020-10-20 Parr Instrument Company, 211 Fifty Third Street, Moline, Illinois 61265-1770 USA
20219 USB, HDD, Cyber Power, káble 418.72 116/2020 2020-10-20 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
20220 USB, exter.SSD, myš 252.73 119/2020 2020-10-21 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
20221 Ochranné rukavice 15.48 127/2020 2020-10-21 Lamitec s.r.o, Pestovateľská 13147/9, 82104 Bratislava, IČO: 35710691
20222 600 ml sklen. nádoby PTFE 989.48 100/2020 2020-10-21 Parr Instrument Company, 211 Fifty Third Street, Moline, Illinois 61265-1770 USA
20223 Regulátor teploty JUMO 1624 101/2020 2020-10-21 Parr Instrument Company, 211 Fifty Third Street, Moline, Illinois 61265-1770 USA
20224 Ohrevné články 1682 102/2020 2020-10-21 Parr Instrument Company, 211 Fifty Third Street, Moline, Illinois 61265-1770 USA
20225 Hlava Autoklávu 1682 103/2020 2020-10-21 Parr Instrument Company, 211 Fifty Third Street, Moline, Illinois 61265-1770 USA
20226 Open Access – publikovanie 2814 134/2020 2020-10-21 Oxford University Press, Great Clarendon Street, Oxford, OX2 6DP
20227 Open Access – publikovanie 3096 133/2020 2020-10-21 Oxford University Press, Great Clarendon Street, Oxford, OX2 6DP
20228 Open Access – publikovanie 3096 125/2020 2020-10-21 Oxford University Press, Great Clarendon Street, Oxford, OX2 6DP
20229 Syntetický vzduch 132.85 136/2020 2020-10-27 Messer Tatragas spol. s r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, IČO: 00 685 852
20230 Stravné lístky 1500 ks 5888.52 129/2020 2020-10-27 UP Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, IČO: 31396674
20231 Stravné lístky – dobropis 5895 129/2020 2020-10-28 UP Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, IČO: 31396674
20232 PC doplnky, SDD kábel 70.64 135/2020 2020-10-28 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
20233 PC zostava – Office 1491.7 135/2020 2020-10-30 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
20234 Vyúčtovanie spotreby vody za 09/2020 + zál.10/2020 1035.25 3/2019 2020-10-30 Centrum spoločných činností SAV , SÚZ, Dúbravská cesta 9,84535 Bratislava, IČO: 00398144
20235 Kancelárske potreby 617.38 117/2020 2020-11-04 MIHI.SK, s.r.o, Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
20236 Poskytnutie služby zodpovednej osoby 10/2020 72 15/2018 2020-11-04 IOSEC s.r.o., Klincová 37/B, 82108 Bratislava, IČO: 45447438
20237 BOZP a PO 190 17/2015 2020-11-04 HASIČKA SK s.r.o, Panónska 21, 90021 Svätý Jur, IČO: 45572267
20238 Poplatok za bezpečnostnú schránku za 10/2020 19.9 1/2017 2020-11-04 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653
20239 Servis výťahu 28.56 44/2013 2020-11-04 TREVA s.r.o, Malá 13, 81102 Bratislava, IČO: 31367291
20240 Nájom oceľových fliaš 99.86 18/2020 2020-11-04 Messer Tatragas spol. s r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava IČO: 00685852
20241 M.Repka ECCOMAS 2020 – registračný poplatok 250 137/2020 2020-11-04 Messer Tatragas spol. s r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava IČO: 00685852
20242 Telefóny 10/2020 111.77 4, 5, 6, 7/2019 2020-11-06 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
20243 Nájom oceľových fliaš 54.72 18/20 2020-11-01 Messer Tatragas spol. s r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava IČO: 00685852
20244 Nájom oceľových fliaš 69.47 18/20 2020-11-11 Messer Tatragas spol. s r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava IČO: 00685852
20245 Nájom oceľových fliaš 16 18/20 2020-11-11 Messer Tatragas spol. s r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava IČO: 00685852
20246 Open Access – publikovanie 3405.6 140/2020 2020-11-11 Oxford University Press, Great Clarendon Street, Oxford, OX2 6DP
20247 Toner 62.95 138/2020 2020-11-11 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
20248 Adobe 263.4 132/2020 2020-11-13 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
20249 Notebook 1651.86 90/2020 2020-11-13 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
20250 Notebook 1651.86 90/2020 2020-11-13 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
20251 Pracovné odevy 227.86 130/2020 2020-11-13 ĽUBICA,s.r.o., Vajnorská 131/A, 831 04 Bratislava, IČO:1020183131
20252 Ventil 780 141/2020 2020-11-18 Anton Paar Slovakia, s.r.o., Aupark Tower Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 50568795
20253 Odborná literatúra 220.47 145/2020 2020-11-18 Springer Nature Customer, Service Center GmbH, Tiergartenstr.15-17, 69121 Heidelberg, Germany
20254 Pyranometre 611.05 115/2020 2020-11-18 EMS Brno, Kociánska 85/39, Brno, IČO: 09291434
20255 Odborná literatúra 101.2 146/2020 2020-11-20 SLOVART-G.T.G.s.r.o., Krupinská 4, P.O.Box 152, 852 99 Bratislava, IČO: 31346359
20256 PHM 47.62 0520528/00 2020-11-20 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, IČO: 31322832
20257 Monitor, klávesnica + myš 380.7 143/2020 2020-11-20 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
20258 Odborná literatúra 417.93 153/2020 2020-11-23 MEGABOOKS SK, spol.s r.o., Kopčianska 3748/41, 851 01 Bratislava, IČO: 36699594
20259 Odborná literatúra 128.54 144/2020 2020-11-25 Oxford University Press, Great Clarendon Street, Oxford, OX2 6DP, England
20260 Toner 73.6 147/2020 2020-11-25 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
20261 Úradný preklad listín 54.6 123/2020 2020-11-25 Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220
20262 Elektrina vyúčtovanie 10/2020 záloha za 11 a 12/2020 2826.21 03/2019 2020-11-25 Centrum spoločných činností SAV , SÚZ, Dúbravská cesta 9,84535 Bratislava, IČO: 00398144
20263 Voda 10/2020 a zál.11 a 12/2020 1780.38 03/2019 2020-11-25 Centrum spoločných činností SAV , SÚZ, Dúbravská cesta 9,84535 Bratislava, IČO: 00398144
20264 Odborná literatúra 94.49 145/2020 2020-11-27 Springer Nature Customer, Service Center GmbH, Tiergartenstr.15-17, 69121 Heidelberg, Germany
20265 Odborná literatúra 125.98 145/2020 2020-11-27 Springer Nature Customer, Service Center GmbH, Tiergartenstr.15-17, 69121 Heidelberg, Germany
20266 Kancelárske potreby 261.8 151/2020 2020-11-27 MIHI.SK, s.r.o, Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
20267 Servis PC 39.6 149/2020 2020-11-27 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
20268 Kancelárske potreby 89.13 151/2020 2020-11-30 MIHI.SK, s.r.o, Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
20269 Kancelárske potreby 54.47 154/2020 2020-11-30 MIHI.SK, s.r.o, Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
20270 Software 2398.22 160/2020 2020-12-02 Humusoft s.r.o., Pobřežní 20, 186 00 Praha 8, ČR, IČO: 40525872
20271 Nájom oceľových fliaš 49.68 18/2020 2020-12-02 Messer Cutting System Slovensko, s.r.o., Krajná 10, 821 04 Bratislava, IČO: 36686808
20272 Toner 65.16 157/2020 2020-12-02 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
20273 Poskytnutie služby zodpovednej osoby 11/2020 72 15/2018 2020-12-02 IOSEC s.r.o., Klincová 37/B, 82108 Bratislava, IČO: 45447438
20274 BOZP a PO 190 17/2015 2020-12-03 HASIČKA SK s.r.o, Panónska 21, 90021 Svätý Jur, IČO: 45572267
20275 Servis porozimetra 681.6 158/2020 2020-12-04 ANAMET Slovakia s.r.o, 1.mája 794/29, 90001 Modra, IČO: 46053972
20276 Nájom fliaš 49.68 18/2020 2020-12-04 Messer Cutting System Slovensko, s.r.o., Krajná 10, 821 04 Bratislava, IČO: 36686808
20277 Poplatok za bezpečnostnú schránku 11/2020 19.9 1/2017 2020-12-04 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653
20278 Nájom oceľových fliaš 1778.28 18/2020 2020-12-04 Messer Cutting System Slovensko, s.r.o., Krajná 10, 821 04 Bratislava, IČO: 36686808
20279 Odborné služby 4000 17/2020 2020-12-07 Pan Science and Engineering 4581 Barnsleing Dr. Akron OH USA
20280 Komponenty pre ostrovnú FVE 450 152/2020 2020-12-09 SolarEnergia,s.r.o., Račianska 30/A, 831 02 Bratislava, IČO: 44041641
20281 Kancelárske potreby 143.72 162/2020 2020-12-22 MIHI.SK, s.r.o, Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
20282 Servis výťahu 28.56 44/2013 2020-12-08 TREVA s.r.o, Malá 13, 81102 Bratislava, IČO: 31367291
20283 Telekom – poplatky 112.91 Zmluva 4, 5, 6, 7/2019 2020-12-09 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
20284 Servis EZS 894.11 10/2017 2020-12-09 ATsys s.r.o, Hlavná 548, 930 25 Vrakúň, IČO: 45688052
20285 Kyselina chlórovodikova 129.6 163/2020 2020-12-10 SLAVUS s.r.o., Nákovná 22, 821 06 Bratislava, IČO: 31337414
20286 Nájom oceľových fliaš 1778.28 108/2020 2020-12-10 Messer Cutting System Slovensko, s.r.o., Krajná 10, 821 04 Bratislava, IČO: 36686808
20287 Kancelárske potreby 69.5 117/2020 2020-12-11 MIHI.SK, s.r.o, Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
20288 Ihla do ventilu na ortuť 2 ks 101.4 265/2020 2020-12-15 TechnoUniversum,s.r.o., Wolkerova 16, 900 31 Stupava, IČO: 46849181
20289 Kancelárske potreby 146.15 164/2020 2020-12-17 MIHI.SK, s.r.o, Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
20290 Kontrola HP a hydrantov 599.6 148/2020 2020-12-17 Pyroteam, s.r.o., Guothova 2759/17, Bratislava 831 01, IČO: 34 130 888
20291 Prehliadka zdvíhacích zar., školenie 810 161/2020 2020-12-17 ROTEZ, s.r.o., Strojnícka 8, Bratislava – Ružinov 821 05, IČO: 36 613 487
20292 Housing 3.Q/2020 165.16 65/2012 2020-12-18 Centrum spoločných činností SAV , VS, Dúbravská cesta 9,84535 Bratislava, IČO: 00398144
20293 Kvapalný dusík 4.Q/2020 34.65 2/2019 2020-12-18 Elektrotechnický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00598429
20294 Adaptér, plast. hadica 25.22 166/2020 Festo spol. s r.o., Gavlovičova ul. 1, 831 03 Bratislava, IČO: 31680500
20295 Zodpovedná osoba za 12/2020 72 015/2018 2020-12-28 IOSEC s.r.o., Klincová 37/B, 82108 Bratislava, IČO: 45447438

<- Späť