Faktúry – Dodávateľské – 2021

Aktualizované k: 31.12.2021

<- Späť


Číslo
faktúry:
Predmet
faktúry:
Cena
s DPH:
Číslo
zmluvy:
Číslo
objed.:
Dátum
prijatia:
Dodávateľ:
21001 predplatenie časopisu SVETLO 1-6/2021, z.f. 12.5 2020-12-08 Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
21002 stravné pokážky 5888.52 001/2021 2021-01-07 UP Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, IČO: 31396674
21003 stravné lístky do jedálne – dobropis -931.4 159/2020 2021-01-07 I.E.G. – Igor Goruša, stravovacie služby, Tomášikova 28, 82108 Bratislava, IČO: 11707402
21004 telekom. poplatky 12/2020 112.7 4,5,6,7/2019 2021-01-07 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
21005 bezpečnostnú schránku za 12/2020 19.9 1/2017 2021-01-07 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653
21006 služby technika PO a BOZP 12/2020 190 17/2015 2021-01-07 Hasička. SK, Pannónska 21, 900 21 Svätý Jur, IČO: 45572267
21007 nájomné oceľových fliaš 69.47 2021-01-12 Messer Tatragas, s.r.o, Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, IČO: 00685852
21008 výťah – servis 12/2020 28.56 44/2013 2021-01-12 TREVA, s.r.o., Hálova 14, 851 01 Bratislava, IČO: 31367291
21009 on line školenie – Všetko ozadávaní zákaziek 84 004/2021 2021-01-12 PROEKO, s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava, IČO: 35900831
21010 odborná literatúra 125.65 144/2020 2021-01-14 OXFORD University Press, Hipwell Road, Kettering, Northamptonshire, NN14 1UA, GBI1255067
21011 nástrčková závitová spojka 10ks + spätný ventil 1ks 65.23 003/2021 2021-01-13 FESTO, s.r.o., Gavlovičova 1, 831 03 Bratislava, IČO: 31680500
21012 oprava prístroja na meranie priepus. betónu 318.96 005/2021 2021-01-20 Chromspec-Slovakia, s.r.o., Janošíkova 65, 927 01 Šaľa, IČO 31436820
21013 vodné, stočné + záloha 11, 12/2020 604.19 03/2019 2021-01-22 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
21014 elektrická energia (spotreba) + záloha 11, 12/2020 1809.74 03/2019 2021-01-22 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
21015 predplatenie časopisu SVETLO 1-6/2021, vyúčt. f. 12.5 2020-12-08 Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
21016 respirátor FFP2 + Nástenný dávkovač-antib.mydlo 238.44 006/2021 2021-01-28 Peter Šesták, KANPEX, SNP 107, 919 04 Smolenice, IČO: 11891581
21017 odborné právne služby 116.2 zml. o poskyt. právnických služieb 2021-02-01 JUDr. D. Forbaková, advokátka, Veternicová 25, 841 05 Bratislava, IČO: 51009218
21018 areálové služby 1.Q.2021 266.7 3/2019 2021-02-01 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
21019 bezpečnostnú schránku za 1/2021 19.9 1/2017 2021-02-03 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653
21020 Poskytovanie služieb zodpovednej osoby za 1/2021 72 15/2018 05.02.2021 IOSEC s.r.o., Klincová 37/B, 82108 Bratislava, IČO: 45447438
21021 Dezinfekčná germicídna lampa, z. f. 55.8 0/2021 05.02.2021 LUXERA, s.r.o., Šenkvická cesta 7, 902 01 Pezinok, IČO:36443085
21022 telekom. poplatky 1/2021 112.7 4,5,6,7/2019 2021-02-08 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
21023 výťah – servis 1/2021 28.56 44/2013 2021-02-08 TREVA, s.r.o., Hálova 14, 851 01 Bratislava, IČO: 31367291
21024 stravné pokážky 5888.52 10/2021 2021-02-08 UP Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, IČO: 31396674
21025 úradný preklad 81.6 002/2021 08.02.2021 Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220
21026 preprava medzinárodnej zásielky 105.65 007, 008/2021 2021-02-09 TNT Express Worldwide, spol. s r. o., Pri starom letisku 14, 830 06 Bratislava 36, IČO: 31 351 603
21027 on line školenie – Všetko ozadávaní zákaziek, v. f. k fa21009 84 004/2021 2021-02-10 PROEKO, s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava, IČO: 35900831
21028 Dezinfekčná germicídna lampa, vyúčt. f. k fa21021 55.8 0/2021 2021-02-18 LUXERA, s.r.o., Šenkvická cesta 7, 902 01 Pezinok, IČO:36443085
21029 i-tec USB, myš 65.93 011/2021 2021-02-18 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
21030 kancelárske potreby 101.03 012/2021 2021-02-18 MIHI.SK, s.r.o, Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
21031 elektrická energia (spotreba) 1/2021 + záloha 2/2021 2749.77 03/2019 2021-02-18 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
21032 vodné, stočné 1/2021 + záloha 2/2021 1482.33 03/2019 2021-02-18 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
21033 odborná literatúra 19.24 144/2020 2021-02-18 OXFORD University Press, Hipwell Road, Kettering, Northamptonshire, NN14 1UA, GBI125506730
21034 poskytovanie služieb zodpovednej osoby za 2/2021 72 15/2018 02.03.2021 IOSEC s.r.o., Klincová 37/B, 82108 Bratislava, IČO: 45447438
21035 norma STN 73 4301:2021 22.3 13/2021 2021-03-03 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava, IČO: 30810710
21036 výťah – servis 2/2021 28.56 44/2013 2021-03-03 TREVA, s.r.o., Hálova 14, 851 01 Bratislava, IČO: 31367291
21037 tlaková fľaša, ventil, spojka, kapilára, vsuvka 1058.88 14/2021 2021-03-03 Gasotech, s. r. o., Štefánikova 45, 908 45 Gbely, IČO: 36263869
21038 telekom. poplatky 2/2021 112.28 4,5,6,7/2019 2021-03-05 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
21039 bezpečnostnú schránku za 2/2021 19.9 1/2017 2021-03-05 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653
21040 úradný preklad 144 18/2021 2021-03-08 Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220
21041 služby technika PO a BOZP 1/2021 190 17/2015 2021-03-10 Hasička.SK, Pannónska 21, 900 21 Svätý Jur, IČO: 45572267
21042 služby technika PO a BOZP 2/2021 190 17/2015 2021-03-10 Hasička.SK, Pannónska 21, 900 21 Svätý Jur, IČO: 45572267
21043 vložné – konferencia 369 19/2021 2021-03-15 Last2ticket, LDA, UPTEC, Rua Alfredo Allen, n°455/461, 4200-135 Porto, Portugalsko, IČO: 509814034
21044 materiá + montáž 95.16 16/2021 2021-03-15 Gasotech, s. r. o., Štefánikova 45, 908 45 Gbely, IČO: 36263869
21045 housing 4Q/2020 158.34 17/2012 2021-03-15 CSČ SAV, VS, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
21046 oprava PC 52.8 20/2021 2021-02-18 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
21047 chybný záznam
21048 HP 652 Cartrige do tlačiarní – čierne a 3 farebná á 4ks, z. f. 104.5 23/2021 2021-03-22 Alza.cz, a.s., Jateční 33a, 170 00 Praha, ČR, IČO: 27082440
21049 silikónová hadička, z. f. 26.24 24/2021 2021-03-22 Gumex SK, s.r.o., Stará Ivanská cesta 1E, 821 04 Bratislava, IČO: 36366811
21050 časopis predplatné BETON TKS, z. f. 31.02 22/2021 2021-03-22 BETON TKS, s.r.o., Na Zámecké 9, 140 00 Praha, ČR, IČO: 26463407
21051 elektrická energia (spotreba) 2/2021 1684.74 03/2019 2021-03-22 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
21052 vodné, stočné 2/2021 990.98 03/2019 2021-03-22 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
21053 silikónová hadička, k z. f. 21049 26.24 24/2021 2021-03-02 Gumex SK, s.r.o., Stará Ivanská cesta 1E, 821 04 Bratislava, IČO: 36366811
21054 vložné – konferencia 369 21/2021 26.03.2021 Last2ticket, LDA, UPTEC, Rua Alfredo Allen, n°455/461, 4200-135 Porto, Portugalsko, IČO: 509814034
21055 kvapalný dusík 1.Q.2021 19.35 2/2019 31.03.2021 Elektrotechnický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 00598429
21056 výťah – servis 3/2021 28.56 44/2013 2021-04-06 TREVA, s.r.o., Hálova 14, 851 01 Bratislava, IČO: 31367291
21057 poskytovanie služieb zodpovednej osoby za 3/2021 72 15/2018 2021-04-06 IOSEC s.r.o., Klincová 37/B, 82108 Bratislava, IČO: 45447438
21058 bezpečnostnú schránku za 3/2021 19.9 1/2017 2021-04-06 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653
21059 telekom. poplatky 3/2021 112.75 4,5,6,7/2019 2021-04-07 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
21060 služby technika PO a BOZP 3/2021 190 17/2015 2021-04-08 Hasička.SK, Pannónska 21, 900 21 Svätý Jur, IČO: 45572267
21061 kyselina sýrová, hydroxid sodný 23.34 25/2021 2021-04-09 SLAVUS, s.r.o., Nákovná22, 821 06 Bratislava, IČO: 31337414
21062 HP 652 Cartrige do tlačiarní – čierne a 3 farebná á 4 ks, v. f. k 21048 104.5 23/2021 2021-04-09 Alza.cz, a.s., Jateční 33a, 170 00 Praha, ČR, IČO: 27082440
21063 toner 2 ks 85.87 30/2021 2021-04-12 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
21064 služba – čistenie znečistenej ortuti na požadovanú hodnotu čistenia Hg(min) 99,9995 %, z. f. 1518.55 29/2021 2021-04-14 BOME, s.r.o., Parkány 550, 391 65 Bechyně, ČR, IČO: 47217201
21065 areálové služby 2.Q.2021 266.7 3/2019 2021-04-14 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
21066 podlahová krytina PVC, lišty, lepidlo 1784.46 26/2021 2021-04-14 BRENO, s.r.o., Rožňavská 1, 831 04 BratislavA, ičo: 36660710
21067 elektroinštalačný a montážny materiál podľa prílohy 702.49 28/2021 2021-04-20 HAGARD:HAL, s.r.o., Pražská 9, 949 11 Nnitra, IČO: 50111990
21068 deratizáci budov ÚSTARCH SAV 228 32/2021 2021-04-20 Atak, D. Kollár, Belinského 5, 851 01 Bratislava, IČO: 37220659
21069 kancelársky nábytok 2792 35/2021 2021-04-20 Drevona Market,s.r.o., Výhonská 1, 831 06 Bratislava, IČO: 50443003
21070 farba maliarska a na radiátory, sádra 124.5 27/2021 2021-04-20 združenie G.D.S. Farby-Laky, Svätoplukova 49, 821 08 Bratislava, IČO: 13993372
21071 toner 2 ks, multipack OKI M332DN, z. f. 139.99 31/2021 2021-04-19 Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava. IČO: 48158836
21072 vodné, stočné 3/2021 2245.63 03/2019 2021-04-21 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
21073 elektrická energia (spotreba) 3/2021 1039.92 03/2019 2021-04-21 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
21074 preprava medzinárodnej zásielky 40.97 17/2021 2021-04-22 TNT Express Worldwide, spol. s r. o., Pri starom letisku 14, 830 06 Bratislava 36, IČO: 31 351 603
21075 publikovanie vedeckého textu 2179.15 37/2021 2021-04-23 AIP, American Institute of Physics, P.O.Box 503354, 63150-3254 St. Luis, USA, IČO: 00100609
21076 sklenená tabuľa do autoklávu 5 ks (5 % akademic. zľava) 1024 36/2021 2021-04-23 Parr Instrument Deutchland, GmbH, Zeilweg 15, 60439 Frankfurt a. M., Nemecko
21077 toner 2 ks, multipack OKI M332DN, k v. f. 21071 139.99 31/2021 2021-04-27 Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava. IČO: 48158836
21078 stravné pokážky 5888.52 38/2021 2021-04-27 UP Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, IČO: 31396674
21079 Publikovanie Open Access 2838 39/2021 2021-04-27 Oxford University Press, Great Clarendon Street, Oxford, OX2 6DP, England
21080 nepoužité číslo
21081 oceľové schodíky, upratovací vozík 161.76 42/2021 2021-04-28 Manutan Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava, IČO: 35885815
21082 vysávač na okná 51 41/2021 2021-04-28 SuperDiskont, s.r.o., Dobronická 35, 142 00 Praha, ČR, IČO: 27222357
21083 poskytovanie služieb zodpovednej osoby za 4/2021 72 15/2018 2021-05-03 IOSEC s.r.o., Klincová 37/B, 82108 Bratislava, IČO: 45447438
21084 vysávač na okná 51 41/2021 2021-05-03 SuperDiskont, s.r.o., Dobronická 35, 142 00 Praha, ČR, IČO: 27222357
21085 úprava formy frézovaním a frézovanie doplnkov 172.51 43/2021 2021-05-03 Technouniversum, s.r.o., Wolkerova 16, 900 31 Stupava, IČO: 46849181
21086 telekom. poplatky 4/2021 113.66 4,5,6,7/2019 2021-05-05 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
21087 služba – čistenie znečistenej ortuti na požadovanú hodnotu čistenia Hg(min) 99,9995 %, k z. f. 21064 1403.6 29/2021 2021-05-05 BOME, s.r.o., Parkány 550, 391 65 Bechyně, ČR, IČO: 47217201
21088 bezpečnostnú schránku za 4/2021 19.9 1/2017 2021-05-05 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653
21089 výťah – servis 4/2021 28.56 44/2013 2021-05-05 TREVA, s.r.o., Hálova 14, 851 01 Bratislava, IČO: 31367291
21090 oceľové schodíky, k z.f. 21081 28.56 42/2021 2021-05-06 Manutan Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava, IČO: 35885815
21091 služby technika PO a BOZP 4/2021 190 17/2015 2021-05-06 Hasička.SK, Pannónska 21, 900 21 Svätý Jur, IČO: 45572267
21092 upratovací vozík, k z.f. 21081 105.97 42/2021 2021-05-06 Manutan Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava, IČO: 35885815
21093 komunikačné slúchatka s mikrofónom 19.96 40/2021 2021-05-10 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
21094 páska do tlačiarne DYMO 12 mm x 4 m, 3 ks; z. f. 18.61 47/2021 2021-05-12 CDRmarket – Denic Čišič, Papírnická 4, 326 00 Plzeň, ČR, IČO: 73390453
21095 oprava PC 52.8 46/2021 2021-05-18 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
21096 kancelárske potreby 11.15 48/2021 2021-05-18 MIHI.SK, s.r.o, Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
21097 housing I.Q/2021 170.11 17/2015 2021-05-18 CSČ SAV, VS, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
21098 páska do tlačiarne DYMO 12 mm x 4 m, 3 ks; k z. f. 21094 18.61 47/2021 2021-05-20 CDRmarket – Denic Čišič, Papírnická 4, 326 00 Plzeň, ČR, IČO: 73390453
21099 poplatky spojené s vydaním poblikácie 1442.74 51/2021 2021-05-20 MDPI, St. Sldan-Anlage 66, 4052 Basal, Švajčiarsko, VAT nr.: CHE-115.694.943
21100 elektrická energia (spotreba) 4/2021 2005.28 03/2019 2021-05-21 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
21101 vodné, stočné 4/2021 1036.78 03/2019 2021-05-21 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
21102 Pipeta Transferpette S, špičky 258.29 52/2021 2021-05-24 MARCONI,s.r.o., Kozmonautov 35, 03601 Martin, IČO: 45327700
21103 Vložné, konferencia, ICTAC 2020 320 55/2021 2021-05-24 Jacek Lgendziewicz JORDAN Group, ul. Gesia 8, 31-535 Krakow, Poľsko, DIČ: 6790063497
21104 Vložné, konferencia, ICTAC 2020 400 56/2021 2021-05-24 Jacek Lgendziewicz JORDAN Group, ul. Gesia 8, 31-535 Krakow, Poľsko, DIČ: 6790063497
21105 Vložné, konferencia, ICTAC 2020 400 57/2021 2021-05-24 Jacek Lgendziewicz JORDAN Group, ul. Gesia 8, 31-535 Krakow, Poľsko, DIČ: 6790063497
21106 poskytovanie služieb zodpovednej osoby za 5/2021 72 15/2018 2021-05-31 IOSEC s.r.o., Klincová 37/B, 82108 Bratislava, IČO: 45447438
21107 Fenolfralein p.a.(indikátor) 100 g 1 ks 10.68 50/2021 2021-05-31 SLAVUS, s.r.o., Nákovná22, 821 06 Bratislava, IČO: 31337414
21108 toner 2 ks, taška – notebook, predlžovačka 58/2021 2021-06-01 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
21109 výťah – servis 5/2021 28.56 44/2013 2021-06-02 TREVA, s.r.o., Hálova 14, 851 01 Bratislava, IČO: 31367291
21110 myš 14.49 60/2021 2021-06-02 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
21111 bezpečnostnú schránku za 5/2021 19.9 1/2017 2021-06-02 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653
21112 pevný disk 2 ks, rozbočovač portov 1 ks, diagnostika PC 1 ks 144.05 59/2021 2021-06-04 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
21113 telekom. poplatky 4/2021 113.66 4,5,6,7/2019 2021-05-05 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
21114 skener EPSONperfection V600 v 275 61/2021 2021-05-07 Nay, a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO: 35739487
21115 adaptér 27.78 63/2021 2021-06-08 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
21116 registrácia domény 9/2021 2021-06-14 CSČ SAV, VS, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
21117 časopis predplatné BETON TKS, k z. f. 21050 31.02 22/2021 2021-06-14 BETON TKS, s.r.o., Na Zámecké 9, 140 00 Praha, ČR, IČO: 26463407
21118 zaškolenie obsluhy softvéru skúšovného stroja TIRAtest 620 45/2021 2021-06-14 Procházka Robert, Opavská 136a, 747 21 Kravaře u Hlučína, ČR, IČO: 46079939
21119 upgrade programového vybavenia TIRAtest 3740 44/2021 2021-06-14 Procházka Robert, Opavská 136a, 747 21 Kravaře u Hlučína, ČR, IČO: 46079939
21120 stojan na bicykle, z. f. 194.22 68/2021 2021-06-15 KOVTEC, s.r.o., Sládkovičova 5, 040 01 Košice, IČO: 50924192
21121 toner 17.88 67/2021 2021-06-16 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
21122 SSD Samsung, telefón. Redukcia 53.21 71/2021 2021-06-24 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
21123 elektrická energia (spotreba) 5/2021 2065.15 03/2019 2021-06-21 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
21124 vodné, stočné 5/2021 1074.76 03/2019 2021-06-21 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
21125 stojan na bicykle, k z. f. 21120 200 68/2021 2021-06-25 KOVTEC, s.r.o., Sládkovičova 5, 040 01 Košice, IČO: 50924192
21126 kvapalný dusík 2.Q.2021 20.7 2/2019 2021-06-30 Elektrotechnický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 00598429
21127 elektroinštalačný a montážny materiál podľa prílohy 79.6 69/2021 2021-06-30 HAGARD:HAL, s.r.o., Pražská 9, 949 11 Nnitra, IČO: 50111990
21128 kabel Gembird 3 ks, pevný disk SSD 2 ks, stojan pre PC 2 ks 145.7 66/2021 2021-06-30 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
21129 služby technika PO a BOZP 6/2021 190 17/2015 2021-06-30 Hasička. SK, Pannónska 21, 900 21 Svätý Jur, IČO: 45572267
21130 vložné – konferencia, k z. f. 21054 369 21/2021 2021-06-30 Last2ticket, LDA, UPTEC, Rua Alfredo Allen, n°455/461, 4200-135 Porto, Portugalsko, IČO: 509814034
21131 housing, apríl – máj/2021 158.34 17/2012 2021-07-02 CSČ SAV, VS, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
21132 areálové služby, 3.Q.2021 266.7 3/2019 2021-07-02 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
21133 bezpečnostnú schránku za 6/2021 19.9 1/2017 2021-07-02 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653
21134 vložné – konferencia, k z. f. 21043 396 19/2021 2021-07-06 Last2ticket, LDA, UPTEC, Rua Alfredo Allen, n°455/461, 4200-135 Porto, Portugalsko, IČO: 509814034
21135 stravné pokážky 5888.52 76/2021 2021-07-06 UP Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, IČO: 31396674
21136 pracovné odevy a pomôcky 568.75 62/2021 2021-07-07 Ľubica, s.r.o., Vajnorská 131/A, 831 04 Bratislava, IČO: 22649778
21137 doprava vzoriek, z. f. 30 78/2021 2021-07-08 PTB Berlin, Bundesallee 10, 38116 Braunschweig, Nemecko, VAT-Nr:DE811240952
21138 laboratórny materiál 85.4 53/2021 2021-07-09 KVANT, s.r.o., FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava, IČO: 31398294
21139 poskytovanie služieb zodpovednej osoby za 6/2021 72 15/2018 2021-07-06 IOSEC s.r.o., Klincová 37/B, 82108 Bratislava, IČO: 45447438
21140 telekom. poplatky 6/2021 124.91 4,5,6,7/2019 2021-07-04 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
21141 open access publikácia 1690 77/2021 2021-07-19 Springer Nature Limited, 4 Cnnan london, king Cross London, N1 9XV, Anglicko
21142 nabíjateľné batéria AAA niklová N750 mA (800) 10.62 79/2021 2021-07-19 MIHI.SK, s.r.o, Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
21143 publikovanie vedeckého článku v časopise PLOS ONE 1486.49 82/2021 2021-07-20 Public Library of Science, 1265 Battery Street, Suite 200, San Francisco, CA 94111, USA
21144 tlač a väzba autoreferátu 429 83/2021 2021-07-21 Mgr. Pavol Cibulka, P. horova 6151/22, 84107 Bratislava, IČO: 1020050988
21145 elektrická energia (spotreba) 6/2021 2065.15 03/2019 2021-07-21 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
21146 vodné, stočné 6/2021 1074.76 03/2019 2021-07-21 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
21147 proof – manuály 70/2021 2021-07-23 Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220
21148 úradný preklad listín 75/2021 2021-07-23 Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220
21149 servis zariadení Memmert INC 264 918 80/2021 2021-07-27 MARCONI,s.r.o., Kozmonautov 35, 03601 Martin, IČO: 45327700
21150 termoregulátor 2510 80/2021 2021-07-27 MARCONI,s.r.o., Kozmonautov 35, 03601 Martin, IČO: 45327700
21151 skener Epson WorkForce DS-1630 256.15 84/2021 2021-07-27 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
21152 služby technika PO a BOZP 7/2021 190 17/2015 2021-08-02 Hasička. SK, Pannónska 21, 900 21 Svätý Jur, IČO: 45572267
21153 USB token 98.4 49/2021 2021-08-02 Pos Am, s.r.o., Bajkalská 28, 82109 Bratislava, IČO: 31365078
21154 poskytovanie služieb zodpovednej osoby za 7/2021 72 15/2018 2021-08-09 IOSEC s.r.o., Klincová 37/B, 82108 Bratislava, IČO: 45447438
21155 výťah – servis 7/2021 28.56 44/2013 2021-08-09 TREVA, s.r.o., Hálova 14, 851 01 Bratislava, IČO: 31367291
21156 telekom. poplatky 7/2021 116.53 4,5,6,7/2019 2021-08-09 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
21157 bezpečnostnú schránku za 7/2021 19.9 1/2017 2021-08-09 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653
21158 PC – serviský zásah 52.8 85/2021 2021-08-10 Compex Data, s.r.o., Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
21159 Thrmocouple 11-1/2 T316, 3 ks, ferrule set 3 ks 372.47 81/2021 2021-08-10 Parr Instrument Deutchland, GmbH, Zeilweg 15, 60439 Frankfurt a. M., Nemecko
21160 poplatok za kartu, PHM 1.6 0520528/00 2021-08-18 Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832
21161 kancelárske stoličky 1 + 1, 2 bal., z.f. 331.2 89/2021 2021-08-18 B2B partner, Šulekova 2, 811 06 Bratislava, IČO: 44413467
21162 koberec 132.23 88/2021 2021-08-19 Hornbach Bratislava DNV, Nákupná zóna Bory 7179, 841 07 Bratislava, IČO: 35838949
21163 elektrická energia (spotreba) 7/2021 1753.75 03/2019 2021-08-19 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
21164 vodné, stočné 7/2021 1124.6 03/2019 2021-08-19 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
21165 ASUS RP-AC55 Dual-band Wi-Fi, z.f. 49.6 91/2021 2021-08-20 Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava,IČO: 35950226
21166 HP ProDesk 400 G6 DM/ i7-10700T/ 16GB/ SSD 512GB/Intel UHD, z. f. 737.06 90/2021 2021-08-20 iSALES EU a.s., Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5 – Smíchov, ČR, IČO: 03117324
21167 KINGSTON SupperSpeed, z.f. 22.3 92/2021 2021-08-20 iSALES EU a.s., Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5 – Smíchov, ČR, IČO: 03117324
21168 testovanie HDD 13.2 93/2021 2021-08-19 Compex Data, s.r.o., Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
21169 tlač letákov podľa podkladu 21.62 86/2021 2021-08-23 Sepia tlač s.r.o.,Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava, IČO: 4592 6662
21170 kancelárske stoličky 1 + 1, 2 bal., v.f. 331.2 89/2021 2021-08-23 B2B partner, Šulekova 2, 811 06 Bratislava, IČO: 44413467
21171 poplatok za open-access publikáciu 3703.2 96/2021 2021-08-25 John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex PO19 8SQ, UK, VAT No: GB376766987
21172 ASUS RP-AC55 Dual-band Wi-Fi repeater, v.f. k 21165 49.6 91/2021 2021-08-26 Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava,IČO: 35950226
21173 elektroinštalačný a montážny materiál 370.27 95/2021 26.8.2021 HAGARD:HAL, s.r.o., Pražská 9, 949 11 Nnitra, IČO: 50111990
21174 KINGSTON SupperSpeed, z.f. 22.3 92/2021 26.8.2021 Partner Retail, s.r.o., Klincová 37, 821 00 Bratislava, IČO: 48127124
21175 SSD HDD Samsung EVO870 250 GB, z.f. 44.9 97/2021 30.8.2021 Datacomp s.r.o., Pri Suchom mlyne 29, 811 04 Bratislava, IČO: 36212466
21176 Gigaset A170 biely – telefónny prístroj, z.f. 23.8 99/2021 2021-08-31 ELEKTROSPED, a. s., Pestovateľská 13, Bratislava 821 04, IČO: 35765038
21177 open-access publikácia, poplatok 1983.77 100/2021 2021-09-02 MDPI, St. Alban-Anlage 66, 4052 Basel, Švajčiarsko, Vat nr.: CHE-115.694.943
21178 výťah – servis 8/2021 28.56 44/2013 2021-09-02 TREVA, s.r.o., Hálova 14, 851 01 Bratislava, IČO: 31367291
21179 HP ProDesk 400 G6 DM/ i7-10700T/ 16GB/ SSD 512GB/Intel UHD, z. f. 737.06 90/2021 2021-09-02 Partner Retail, s.r.o., Klincová 37, 821 00 Bratislava, IČO: 48127124
21180 poskytovanie služieb zodpovednej osoby za 8/2021 72 15/2018 3.9.2021 IOSEC s.r.o., Klincová 37/B, 82108 Bratislava, IČO: 45447438
21181 účasť na konf., “Staveb. mat. výrobky a technologie, účastnícky poplatok, z.f. 233.86 73/2021 3.9.2021 Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno, ČR, IČO: 26232511
21182 SSD HDD Samsung EVO870 250 GB, v.f. k 21175 44.9 97/2021 3.9.2021 Datacomp s.r.o., Pri Suchom mlyne 29, 811 04 Bratislava, IČO: 36212466
21183 Gigaset A170 biely – telefónny prístroj, v.f. k 21176 23.8 99/2021 2021-09-03 ELEKTROSPED, a. s., Pestovateľská 13, Bratislava 821 04, IČO: 35765038
21184 kancelárske stoličky 1 + 1, 1 bal., z.f. 165.6 101/2021 2021-09-03 B2B partner, Šulekova 2, 811 06 Bratislava, IČO: 44413467
21185 tonery 366.74 104/2021 2021-09-06 Partner Retail, s.r.o., Klincová 37, 821 00 Bratislava, IČO: 48127124
21186 služby technika PO a BOZP 8/2021 190 17/2015 2021-09-06 Hasička. SK, Pannónska 21, 900 21 Svätý Jur, IČO: 45572267
21187 telekom. poplatky 8/2021 127.88 4,5,6,7/2019 2021-09-06 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
21188 bezpečnostnú schránku za 8/2021 19.9 1/2017 2021-09-06 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653
21189 vložné konferencia BETÓN 2021, z.f. 145 107/2021 8.9.202 Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu, Kolískova 1, 841 5 Bratislava, IČO: 31752560
21190 kábel patch FTP 11.51 102/2021 2021-09-09 Compex Data, s.r.o., Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
21191 dochádzkový lístok mesačný 500 ks 20.5 106/2021 2021-09-09 CD Inter Ltd., Štefánikova trieda 12, 949 01 Nitra, IČO: 18024271
21192 metrážny koberec š. 3 m, 6 m, z.f. 116.82 98/2021 2021-09-09 MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 11, 080 01 Prešov, IČO: 36501891
21193 Vložné, konferencia, ICTAC 2020, v. f. k 21104 400 56/2021 2021-09-09 Jacek Lgendziewicz JORDAN Group, ul. Gesia 8, 31-535 Krakow, Poľsko, DIČ: 6790063497
21194 Vložné, konferencia, ICTAC 2020, v. f. k 21105 400 57/2021 2021-09-09 Jacek Lgendziewicz JORDAN Group, ul. Gesia 8, 31-535 Krakow, Poľsko, DIČ: 6790063497
21195 Vložné, konferencia, ICTAC 2020, v. f. k 21103 400 55/2021 2021-09-16 Jacek Lgendziewicz JORDAN Group, ul. Gesia 8, 31-535 Krakow, Poľsko, DIČ: 6790063497
21196 publik. Podvojné účtovníctvo nezisk. org., z. f. 33.3 108/2021 2021-09-17 MOVServis, s.r.o., Heydukova 14,811 08 Bratislava, IČO: 35812184
21197 stravné pokážky 7851.35 110/2021 2021-09-20 UP Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, IČO: 31396674
21198 vodné, stočné 8/2021 1047.17 03/2019 2021-09-20 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
21199 tonery v. f. k 21185 366.74 2021-09-21 Partner Retail, s.r.o., Klincová 37, 821 00 Bratislava, IČO: 48127124
21200 elektrická energia (spotreba) 8/2021 2408.1 03/2019 22.9.2021 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
21201 elektroinštalačný materiál 120.52 2021-09-22 HAGARD:HAL, s.r.o., Pražská 9, 949 11 Nnitra, IČO: 50111990
21202 pracovná obuv, dobropis k fa21136 28.38 62/2021 2021-09-23 Ľubica, s.r.o., Vajnorská 131/A, 831 04 Bratislava, IČO: 22649778
21203 učast. popl. Kurz osvět. Tech XXXVI, S. Darula 107.29 112/2021 2021-09-23 Česká společnost pro osvětlení, reg. Skupina Ostrava, 17. listopadu15, 708 00 Poruba, IČO: 64626776
21204 diagnostika laptopu 26.4 111/2021 2021-09-23 Compex Data, s.r.o., Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
21205 účasť na konf., “Staveb. mat. výrobky a technologie, účastnícky poplatok, v. f. k 21181 233.86 73/2021 23.9.2021 Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno, ČR, IČO: 26232511
21206 publik. Podvojné účtovníctvo nezisk. org., v. f. k 21196 33.3 108/2021 2021-09-17 MOVServis, s.r.o., Heydukova 14,811 08 Bratislava, IČO: 35812184
21207 notebook Lenovo Legion 3 ks, z.f. 5098.79 115/2021 2021-09-29 Alza.cz, a.s., Jateční 33a, 170 00 Praha, ČR, IČO: 27082440
21208 konferenčný poplatok, M. Palou, z.f. 196.41 116/2021 2021-09-30 Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno, ČR, IČO: 26232511
21209 metrážny koberec š. 3 m, 6 m, v. f. k fa21192 116.82 98/2021 2021-09-30 MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 11, 080 01 Prešov, IČO: 36501891
21210 poplatky spojené s vydaním publikácie 586.11 117/2021 2021-10-01 MDPI, St. Alban-Anlage 66, 4052 Bazilej, Švajčiarsko, VAT Nr.: CHE-115.694.943
21211 výťah – servis 9/2021 28.56 44/2013 2021-10-01 TREVA, s.r.o., Hálova 14, 851 01 Bratislava, IČO: 31367291
21212 kancelárske potreby, z. f. 90.43 119/2021 2021-10-04 ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31331131
21213 kancelárske potreby, z. f. 72.18 118/2021 2021-10-04 ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31331131
21214 služby technika PO a BOZP 9/2021 190 17/2015 2021-10-04 Hasička. SK, Pannónska 21, 900 21 Svätý Jur, IČO: 45572267
21215 bezpečnostnú schránku za 9/2021 19.9 1/2017 2021-10-04 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653
21216 revízia bleskozvody, elektro. Spotrebiče a náradie 2160 74/2021 2021-10-04 Martin Čipčala, Riazanská 64, 831 03 Bratislava, IČO: 45459924
21217 závesná lekárnička 2 ks, z.f. 43.2 120/2021 2021-10-04 Zdravmatsk, s.r.o., Hlboká 10, 945 01 Komárno, IČO: 45506990
21218 náplň do lekárničy 14 ks, z.f. 273 121/2021 2021-10-05 Mixxer Medical s.r.o., Kollárova 49, 036 01 Martin, IČO: 36 380 725
21219 telekom. poplatky 9/2021 127.48 4,5,6,7/2019 2021-10-05 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
21220 kancelárska skriňa Cleo 246 114/2021 2021-10-06 AJ Produkty a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 36268518
21221 kvapalný dusík 3.Q.2021 29,25 2/2019 2021-10-06 Elektrotechnický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 00598429
21222 areálové služby 4.Q.2021 266.7 3/2019 2021-10-06 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
21223 notebook Lenovo Legion 3 ks, v.f. k 21207 5098.79 115/2021 2021-10-06 Alza.cz, a.s., Jateční 33a, 170 00 Praha, ČR, IČO: 27082440
21224 konferenčný poplatok, M. Palou, v.f. k 21208 196.41 116/2021 2021-10-06 Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno, ČR, IČO: 26232511
21225 slúchadlá s mikrofónom 21.4 127/2021 2021-10-06 Muziker, a.s., Drieňova 1/H, 821 01 Bratislava 2, IČO: 35840773
21226 konvektor Camry CR 7724, z.f. 76.08 128/2021 2021-10-07 e-Kosik.sk, ul. Bílkova 855/19, 110 00 Praha, ČR, IČO: 05559065
21227 radiátor Concept RO3311, z.f. 84.98 129/2021 2021-10-07 Euronics TPD, Farského 26, 851 01 Bratislava, IČO: 11790547
21228 kávovar 280.98 130/2021 2021-10-07 ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta 22, 92901 Dunajská Streda, IČO: 36277151
21229 svietidlo LED 2 ks 76.84 123/2021 2021-10-12 HAGARD:HAL, s.r.o., Pražská 9, 949 11 Nnitra, IČO: 50111990
21230 slúchadlá s mikrofónom 21.4 127/2021 2021-10-12 Muziker, a.s., Drieňova 1/H, 821 01 Bratislava 2, IČO: 35840773
21231 radiátor Concept RO3311, v. f. k 21227 84.98 129/2021 2021-10-12 Euronics TPD, Farského 26, 851 01 Bratislava, IČO: 11790547
21232 závesná lekárnička 2 ks, v. f. k 21217 43.2 120/2021 2021-10-12 Zdravmatsk, s.r.o., Hlboká 10, 945 01 Komárno, IČO: 45506990
21233 kancelárske potreby, v. f. k 21213 72.19 118/2021 2021-10-12 ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31331131
21234 kávovar 280.98 130/2021 2021-10-12 ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta 22, 92901 Dunajská Streda, IČO: 36277151
21235 účastnícky poplatok, konf., Licht – Svetlo 2021, z.f. 75 133/2021 2021-10-13 Slovenská svetlotchnická spoločnosť, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava
21236 MS Sculpt klávesnica a myš, z. f. 50.4 136/2021 2021-10-13 Datacomp s.r.o., Pri Suchom mlyne 29, 811 04 Bratislava, IČO: 36212466
21237 monitor Samsung LED LCD 27, z.f. 237.2 135/2021 2021-10-13 Alza.cz, a.s., Jateční 33a, 170 00 Praha, ČR, IČO: 27082440
21238 kancelárske potreby, v. f. k 21212 90.43 119/2021 2021-10-14 ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31331131
21239 vodné, stočné 9/2021 1037.06 03/2019 2021-10-15 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
21240 deratizáci budov ÚSTARCH SAV 228 132/2021 2021-10-18 Atak, D. Kollár, Belinského 5, 851 01 Bratislava, IČO: 37220659
21241 softver – matlab, 1 užívateľ + 1 rok update, školenie 1089 134/2021 2021-10-18 Humusoft, s.r.o., Pobřežní 20, 186 00 Praha, ČR, IČO: 40525872
21242 konvektor Camry CR 7724, k. z. f. 21231 76.08 128/2021 2021-10-07 e-Kosik.sk, ul. Bílkova 855/19, 110 00 Praha, ČR, IČO: 05559065
21243 MS Sculpt klávesnica a myš, v. f. k 21236 50.4 136/2021 2021-10-20 Datacomp s.r.o., Pri Suchom mlyne 29, 811 04 Bratislava, IČO: 36212466
21244 vložné konferencia BETÓN 2021, v. f. k 21189 145 107/2021 2021-10-20 Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu, Kolískova 1, 841 5 Bratislava, IČO: 31752560
21245 elektrická energia (spotreba) 9/2021 1829.46 03/2019 2021-10-20 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
21246 náplň do lekárničy 14 ks, z.f. 273 121/2021 2021-10-21 Mixxer Medical s.r.o., Kollárova 49, 036 01 Martin, IČO: 36 380 725
21247 reproduktory Bose companion 87.98 stornované 138/2021 2021-10-21 ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta 22, 92901 Dunajská Streda, IČO: 36277151
21248 bezdrôtový telefón, myš, nabíjacie baterky, z. f. 46.5 139/2021 2021-10-21 ELEKTROSPED, a. s., Pestovateľská 13, Bratislava 821 04, IČO: 35765038
21249 SSD 1TB Samsung externý 2 ks 30 137/2021 2021-10-26 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411
21250 predlžovací kábel 2 ks 38.39 140/2021 2021-10-26 HAGARD:HAL, s.r.o., Pražská 9, 949 11 Nnitra, IČO: 50111990
21251 bezdrôtový telefón, myš, nabíjacie baterky, v. f. k 21248 46.5 139/2021 2021-10-26 ELEKTROSPED, a. s., Pestovateľská 13, Bratislava 821 04, IČO: 35765038
21252 oprava laptopu 214.8 113/2021 2021-10-28 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411
21253 toner do HP LJ P2015 19.98 141/2021 2021-10-28 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411
21254 servis na mlecích zariadeniach 1068 125/2021 2021-10-28 MARCONI,s.r.o., Kozmonautov 35, 03601 Martin, IČO: 45327700
21255 servis sušiarní a pecí 1656 124/2021 2021-10-28 MARCONI,s.r.o., Kozmonautov 35, 03601 Martin, IČO: 45327700
21256 batéria pre Toshiba Portage Z30, z.f. 58.73 144/2021 2021-10-29 Sunnysoft, s.r.o., Kovanecká 2390, 190 00 Praha, ČR, IČO: 25753215
21257 reproduktory Bose Companion 2 III Black, z.f. 99 148/2021 2021-11-03 PLAY Electronics, s.r.o., Prielohy 1166/1D, 010 07 Žilina, IČO: 36 71 99 27
21258 kancelárske stoličky 1 + 1, 1 bal., v.f. k 21184 165.6 101/2021 2021-11-03 B2B partner, Šulekova 2, 811 06 Bratislava, IČO: 44413467
21259 kancelárske stoličky 1 + 1, 2 bal. 331.2 105/2021 2021-11-03 B2B partner, Šulekova 2, 811 06 Bratislava, IČO: 44413467
21260 Lampa LBH-V65 68.72 149/2021 2021-11-03 KAPEX, s.r.o., J. Hollého 8, 960 01  Zvolen, IČO: 36015962
21261 predpäťová ochrana, rozbočovač, predlžovačka, z.f. 104.34 151/2021 2021-11-03 Alza.sk, Bottova 7, 811 09 Bratislava, IČO: 36562939
21262 ochranný štít, respirátor, z.f. 21.42 150/2021 2021-11-03 ETERNITY & SPARK, s.r.o., Marček 80, 013 32 Svederník, IČO: 46621903
21263 poskytovanie služieb zodpovednej osoby za 10/2021 72 15/2018 4.11.2021 IOSEC s.r.o., Klincová 37/B, 82108 Bratislava, IČO: 45447438
21264 výťah – servis 10/2021 28.56 44/2013 4.11.2021 TREVA, s.r.o., Hálova 14, 851 01 Bratislava, IČO: 31367291
21265 telekom. poplatky 10/2021 127.48 4,5,6,7/2019 2021-11-05 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
21266 výmena sklených výplní okien – výroba a montáž 2 ks 249 122/2021 2021-11-05 IGLASS AKTÍV, s.r.o., Varšavská 22, 831 03  Bratislava, IČO: 35850612
21267 reproduktory Bose Companion 2 III Black, v.f. k 21257 99 148/2021 2021-11-05 PLAY Electronics, s.r.o., Prielohy 1166/1D, 010 07 Žilina, IČO: 36 71 99 27
21268 bezpečnostnú schránku za 10/2021 19.9 1/2017 2021-11-05 Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653
21269 služby technika PO a BOZP 10/2021 190 17/2015 2021-10-04 Hasička. SK, Pannónska 21, 900 21 Svätý Jur, IČO: 45572267
21270 batéria pre Toshiba Portage Z30, v.f. k21256 58.73 144/2021 2021-10-29 Sunnysoft, s.r.o., Kovanecká 2390, 190 00 Praha, ČR, IČO: 25753215
21271 monitor Samsung LED LCD 27, v.f. k 21237 237.2 135/2021 2021-10-13 Alza.cz, a.s., Jateční 33a, 170 00 Praha, ČR, IČO: 27082440
21272 ochranný štít, respirátor, v.f. k 21262 21.42 150/2021 2021-11-03 ETERNITY & SPARK, s.r.o., Marček 80, 013 32 Svederník, IČO: 46621903
21273 účastnícky poplatok, konf., Licht – Svetlo 2021, v.f. k 21235 75 133/2021 2021-11-09 Slovenská svetlotchnická spoločnosť, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava
21274 predpäťová ochrana, rozbočovač, predlžovačka, v.f. k 21261 104.34 151/2021 2021-11-03 Alza.sk, Bottova 7, 811 09 Bratislava, IČO: 36562939
21275 tlač posteru 2 ks 28.8 160/2021 2021-11-11 Sepia tlač s.r.o.,Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava, IČO: 4592 6662
21276 laboratórne chemikálie 997.8 159/2021 2021-11-12 MARCONI,s.r.o., Kozmonautov 35, 03601 Martin, IČO: 45327700
21277 poplatky spojené s vydaním poblikácie 1983.77 162/2021 2021-11-15 MDPI, St. Sldan-Anlage 66, 4052 Basal, Švajčiarsko, VAT nr.: CHE-115.694.943
21278 osobné vozidlo Peugeot, EK a TK 262.9 152/2021 2021-11-15 EUROPEA group, s.r.o., Šípová 3/A, 821 07 Bratislava, IČO: 31324932
21279 kancelárske potreby 402.15 153/2021 2021-11-16 MIHI.SK, s.r.o, Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
21280 kancelárske potreby 387.04 154/2021 2021-11-16 MIHI.SK, s.r.o, Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
21281 kancelárske potreby 212.7 157/2021 2021-11-16 MIHI.SK, s.r.o, Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
21282 čistiace prostriedky 350.26 19/2021 2021-11-16 LVSR, s.r.o., Račianska 88 B, 831 02 Bratislava, IČO: 52383911
21283 toner HP CE505A 20.57 158/2021 2021-11-16 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411
21284 softver – Origin 2021b – 5 užívateľov 2628 143/2021 2021-11-16 embt.biz s.r.o., Dolnoměcholupská 1418/12, 102 00 Praha 15, IČ: 03502104
21285 obaly na techniku, z. f. 39.48 166/2021 2021-11-18 Alza.cz, a.s., Jateční 33a, 170 00 Praha, ČR, IČO: 27082440
21286 púzdro na tablet, z. f. 40 165/2021 2021-11-18 SUPICH s.r.o., Tlustého 2258/24, 193 00 Praha 20 – Horní Počernice, ČR, IČO: 04805445
21287 ochranné štíty, respirátory, z.f. 21.42 150/2021 2021-11-18 ETERNITY & SPARK, s.r.o., Marček 80, 013 32 Svederník, IČO: 46621903
21288 poplatky patent PP 50051-2011 325.6 142/2021 2021-11-18 Litváková a spol. s.r.o., Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava, IČO: 36862398
21289 vodné, stočné 10/2021, záloha 11,12/2021 2741.47 03/2019 2021-11-19 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
21290 elektrická energia (spotreba) 10/2021, záloha 11,12/2021 5067.16 03/2019 2021-11-19 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
21291 meracie zariadenia 999.09 169/2021 2021-11-19 LEDOCOM, spol. s r. o., Říčanská 149, Sibřina, 250 84 Praha, ČR, IČO: 25622731
21292 prenosnýosobný počítač DELL Vostro, z. f. 1689 172/2021 2021-11-19 Euroline computer, s.r.o.,Svätoplukova 7, 036 01 Martin, IČO: 36395994
21293 kancelársky stôl a stolička, z. f. 368 171/2021 2021-11-19 SCONTO Nábytok, s.r.o., Nová ul. 8144/10, 917 01 Trnava, IČO: 44731159
21294 konf. popl. 20th ICBM – J. Čepčianska, J. Podhorská, z.f. 424 173/2021 2021-11-22 VÚT Brno, Veveří 331/95, 602 00 Brno, IČO: 00216305
21295 odborná publikácia, z. f. 191.18 170/2021 2021-11-23 MEGABOOKS SK, spol. s r. o., Kopčianska 3748/41, 851 01 Bratislava, IČO: 36699594
21296 tonery 2 ks, z. f. 169.8 168/2021 2021-11-23 TOWDY s.r.o., Planckova 4, 851 01 Bratislava, IČO: 44801777
21297 prenosnýosobný počítač DELL Vostro, v. f. k 21292 1689 172/2021 2021-11-23 Euroline computer, s.r.o.,Svätoplukova 7, 036 01 Martin, IČO: 36395994
21298 oprava počítača HP Zbook 184.8 131/2021 2021-11-23 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411
21299 ochranné štíty, respirátory, v. f. k 21287 21.42 150/2021 2021-11-24 ETERNITY & SPARK, s.r.o., Marček 80, 013 32 Svederník, IČO: 46621903
21300 obal na techniku, z.f. 22.1 177/2021 2021-11-25 Alza.cz, a.s., Jateční 33a, 170 00 Praha, ČR, IČO: 27082440
21301 púzdro na tablet, v. f. k 21286 40 165/2021 2021-11-24 SUPICH s.r.o., Tlustého 2258/24, 193 00 Praha 20 – Horní Počernice, ČR, IČO: 04805445
21302 občerstvenie na seminár 78.9 174/2021 2021-11-25 Demovič a syn, Za koníčkom 16, 902 01 Pezinok, IČO: 11652241
21303 nájomné oceľových fliaš za r. 2021 1778.28 18/2020 2021-11-25 Messer Tatragas, s.r.o, Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, IČO: 00685852
21304 piesok pre stavebníctvo, z. f. 301.96 175/2021 2021-11-25 Provodínské písky, a.s.Provodín 165,471 67, IČO: 46709053
21305 ag testy, z.f. 110 178/2021 2021-11-29 UNIZDRAV Prešov, s.r.o., Františkánske nám. 3/A, 080 01 Prešov, IČO: 36515388
21306 tonery 2 ks 169.8 168/2021 2021-11-29 TOWDY s.r.o., Planckova 4, 851 01 Bratislava, IČO: 44801777
21307 kancelárske potreby 313.47 176/2021 2021-11-29 MIHI.SK, s.r.o, Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
21308 konf. popl. 20th ICBM – Čepčianska, Podhorská, v k. f. 21249 424 173/2021 2021-12-01 VÚT Brno, Veveří 331/95, 602 00 Brno, IČO: 00216305
21309 obal na techniku 25 177/2021 2021-12-01 Alza.sk, Bottova 7, 811 09 Bratislava, IČO: 36562939
21310 ag testy, v. f. k 21305 110 178/2021 2021-02-01 UNIZDRAV Prešov, s.r.o., Františkánske nám. 3/A, 080 01 Prešov, IČO: 36515388
21311 obaly na techniku, v. f. k 21285 39.48 166/2021 2021-12-02 Alza.cz, a.s., Jateční 33a, 170 00 Praha, ČR, IČO: 27082440
21312 obaly na techniku, dobropis k. f. 21285 -11.11 166/2021 2021-12-02 Alza.cz, a.s., Jateční 33a, 170 00 Praha, ČR, IČO: 27082440
21313 Microsoft Office Standard MAK 90 180/2021 2021-12-02 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411
21314 kompatibilný toner do HP Laser Jet M 130nw 2 ks 49.06 179/2021 3.12.2021 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411
21315 výťah – servis 11/2021 28.56 44/2013 3.12.2021 TREVA, s.r.o., Hálova 14, 851 01 Bratislava, IČO: 31367291
21316 komora klimatizačná Binder KMF 115, z.f. 10415 123/2021 3.12.2021 MARCONI,s.r.o., Kozmonautov 35, 03601 Martin, IČO: 45327700
21317 laboratórny materiál 1306.8 164/2021 3.12.2021 MARCONI,s.r.o., Kozmonautov 35, 03601 Martin, IČO: 45327700
21318 laboratórny materiál 2018.7 163/2021 3.12.2021 MARCONI,s.r.o., Kozmonautov 35, 03601 Martin, IČO: 45327700
21319 telekom. poplatky 11/2021 95.35 4,5,6,7/2019 2021-12-06 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
21320 služby technika PO a BOZP 11/2021 190 17/2015 2021-12-06 Hasička. SK, Pannónska 21, 900 21 Svätý Jur, IČO: 45572267
21321 bezpečnostnú schránku za 11/2021 19.9 1/2017 2021-12-06 Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653
21322 piesok pre stavebníctvo, v. f. k 21304 301.96 175/2021 2021-12-08 Provodínské písky, a.s.Provodín 165,471 67, IČO: 46709053
21323 doprava materiálu zo zahraničia 924 181/2021 2021-12-09 TOPTRANS EU, a.s., Priemyselná 3, 90021 Svätý Jur, IČO: 36703923
21324 vrátenie nepoužitých stravných lístkov -660.24 182/2021 2021-12-09 UP D´jeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, IČO: 31396674
21325 kvapalný dusík 4.Q.2021 12.15 2/2019 2021-12-10 Elektrotechnický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 00598429
21326 fotonásobič 1572 103/2021 2021-12-10 KVANT, s.r.o., FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava, IČO: 31398294
31327 odbornú prezliadku a skúšky mechanických zariadení 280.8 145/2021 2021-12-10 ROTEZ, s.r.o., Strojnícka 8, 821 06 Bratislava, IČO: 36613487
21328 odborná publikácia, v. f. k 21295 191.18 170/2021 2021-12-10 MEGABOOKS SK, spol. s r. o., Kopčianska 3748/41, 851 01 Bratislava, IČO: 36699594
21329 kontrola požiarnych vodovodov a hasiacich prístrojov 660.6 146/2021 2021-12-14 PYROTEAM GROUP, s.r.o, Čáčov 292, 905 01 Senica, IČO: 36241903
21330 kancelársky stôl a stolička, v. f. k 21293 368 171/2021 2021-12-15 SCONTO Nábytok, s.r.o., Nová ul. 8144/10, 917 01 Trnava, IČO: 44731159
21331 vývoz elektroodpadu 24 155/2021 2021-12-16 Arguss, s.r.o., Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava, IČO: 31365213
21332 nabitie stravovacích kariet 1080.53 182/2021 2021-12-21 UP D´jeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, IČO: 31396674
21333 tlač novoročeniek 17.64 185/2021 2021-12-22 Sepia tlač s.r.o.,Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava, IČO: 4592 6662
21334 servis zabezpečovacieho systému 326.4 10/2017 147/2021 2021-12-27 ATsys s.r.o., Hlavná 584, 930 25 Vrakúň, ICO: 45688052
21335 preprava medzinárodnej zásielky 51.29 IP112/2021 2021-12-27 TNT Express Worldwide, spol. s r. o., Pri starom letisku 14, 830 06 Bratislava 36, IČO: 31 351 603
21336 nájomné oceľových fliaš 50.4 18/2020 2021-12-27 Messer Tatragas, s.r.o, Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, IČO: 00685852
21337 poskytovanie služieb zodpovednej osoby za 12/2021 72 15/2018 2021-12-27 IOSEC s.r.o., Klincová 37/B, 82108 Bratislava, IČO: 45447438
21338 komora klimatizačná Binder KMF 115, v f. k 21316 10415 123/2021 2021-12-29 MARCONI,s.r.o., Kozmonautov 35, 03601 Martin, IČO: 45327700
21339 služby technika PO a BOZP 11/2021 190 17/2015 2021-12-31 Hasička. SK, Pannónska 21, 900 21 Svätý Jur, IČO: 45572267

<- Späť