Faktúry – Dodávateľské – 2022

Aktualizované k: 31.12.2022

<- Späť


Číslo
faktúry:
Predmet
faktúry:
Cena
s DPH:
Číslo
zmluvy:
Číslo
objed.:
Dátum
prijatia:
Dodávateľ:
22001 telekom. poplatky 12/2021 93.31 5,6/2019; 21,22/2021 2022-01-04 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
22002 predplatenie časopisu SVETLO 1-6/2022, z.f. 12.5 2022-01-04 Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
22003 výťah – servis 12/2021 28.56 44/2013 2022-01-10 TREVA, s.r.o., Hálova 14, 851 01 Bratislava, IČO: 31367291
22004 teflónovanie vnútornej plochy autoklávu – mat Ilag R600 001/2022 2022-01-10 TeSe, s.r.o., J. Matušku 2,960 01 Zvolen, IČO: 47524006
22005 Ag testy 2 bal. po 25 ks, z.f. 98.5 003/2022 2022-01-10 LITTLE CARPATHIANS, s.r.o., Modranská 1, 917 01 Trnava, IČO: 52030814
22006 vodné, stočné + záloha 11, 12/2021 -21.28 03/2019 2022-01-12 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
22007 bezpečnostnú schránku za 12/2021 19.9 1/2017 2022-01-12 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653
22008 nájomné oceľových fliaš 53.76 18/2020 2022-01-12 Messer Tatragas, s.r.o, Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, IČO: 00685852
22009 Ag testy 2 bal. po 25 ks, v.f. k 22005 98.5 003/2022 2022-01-13 LITTLE CARPATHIANS, s.r.o., Modranská 1, 917 01 Trnava, IČO: 52030814
22010 elektrická energia (spotreba) + záloha 11, 12/2021 256.26 03/2019 2022-01-14 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
22011 predplatenie časopisu SVETLO 1-6/2022, v.f. 22002 12.5 2022-01-17 Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
22012 dietyléter pharm. Stabilizovaný 900 ml 230.4 002/2022 2022-01-18 SLAVUS, s.r.o., Nákovná22, 821 06 Bratislava, IČO: 31337414
22013 nájomné oceľových fliaš 50.4 18/2020 2022-01-19 Messer Tatragas, s.r.o, Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, IČO: 00685852
22014 piesok pre stavebníctvo, dobropis k f. 21322 -301.96 175/2021 2022-01-24 Provodínské písky, a.s.Provodín 165,471 67, IČO: 46709053
22015 piesok pre stavebníctvo 365.38 175/2021 2022-01-24 Provodínské písky, a.s.Provodín 165,471 67, IČO: 46709053
22016 nájomné oceľových fliaš, dobropis k f. 21336, 2208, 22013 -154.56 18/2020 2022-01-25 Messer Tatragas, s.r.o, Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, IČO: 00685852
22017 ústavné pečiatky 2 ks, z.f. 34.48 008/2022 2022-01-27 REPRESS, s.r.o., Plucárna 10, 659 01 Hodonín, IČO: 46969951
22018 materiál podľa prílohy, farby, štetce, tmel 161.28 005/2022 2022-01-28 združenie G.D.S. Farby-Laky, Svätoplukova 49, 821 08 Bratislava, IČO: 13993372
22019 podlahové krytiny, lišty, z.f. 1028.27 007/2022 2022-01-28 INTERIÉR INVEST, s.r.o.Kukučínova 23, 040 01 Košice, IČO: 36 190 381
22020 nabitie stravovacích kariet 157,17 20/2021 2022-02-02 Up Déjeuner s.r.o, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, IČO: 31396674
22021 nabitie stravovacích kariet 699,40 20/2021 2022-02-02 Up Déjeuner s.r.o, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, IČO: 31396674
22022 poskytovanie služieb zodpovednej osoby za 1/2022 72 15/2018 2022-02-03 IOSEC s.r.o., Klincová 37/B, 82108 Bratislava, IČO: 45447438
22023 služby technika PO a BOZP 1/2022 190 17/2015 2022-02-03 Hasička. SK, Pannónska 21, 900 21 Svätý Jur, IČO: 45572267
22024 adaptér AXAGON DisplayPort -> HDMI 9.54 010/2022 2022-02-03 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411
22025 elektroinštalačný mat. 1476.04 006/2022 2022-02-03 HAGARD:HAL, s.r.o., Pražská 9, 949 11 Nnitra, IČO: 50111990
22026 bezpečnostnú schránku za 1/2022 19.9 1/2017 2022-02-07 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653
22027 telekom. poplatky 1/2022 106.19 5,6/2019; 21,22/2021 2022-02-07 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
22028 ústavné pečiatky 2 ks, v. f. k ZF22017 34.48 008/2022 2022-02-08 REPRESS, s.r.o., Plucárna 10, 659 01 Hodonín, IČO: 46969951
22029 ústavná pečiatka – došlá pošta, z.f. 50.53 012/2022 2022-02-08 pandrlak advertising, s.r.o., Peziinská 5104, 901 01 Malacky, IČO: 52394476
22030 ochranné pomôcky, z.f. 200.06 011/2022 2022-09-09 Klimafil Praha s.r.o., Slunečná 2101/2,100 00 Praha 10, ČR, IČO: 26415879
22031 ústavná pečiatka – došlá pošta, v. f. k ZF22029 50.53 012/2022 2022-02-11 pandrlak advertising, s.r.o., Peziinská 5104, 901 01 Malacky, IČO: 52394476
22032 ochranné pomôcky, fólia 162.29 015/2022 2022-02-11 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, 832 45  Bratislava, IČO: 35819081
22033 kábel F/UTP 53.59 014/2022 2022-02-14 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411
22034 žiarovky 29.22 006/2022 2022-02-14 HAGARD:HAL, s.r.o., Pražská 9, 949 11 Nnitra, IČO: 50111990
22035 ochranné pomôcky, k ZF22030 200.06 011/2022 2022-09-09 Klimafil Praha s.r.o., Slunečná 2101/2,100 00 Praha 10, ČR, IČO: 26415879
22036 vodoinšt materiál 200.92 016/2022 2022-02-15 ENTO Železiarstvo, s.r.o., Turbínová 1,831 04 Bratislava, IČO: 35798505
22037 podlahové krytiny, lišty, k ZF22019 1028.27 007/2022 2022-02-15 INTERIÉR INVEST, s.r.o.Kukučínova 23, 040 01 Košice, IČO: 36 190 381
22038 výsledky medzinárodnej analýzy referenčných mat. 100 019/2022 2022-02-17 BMA, Unter den Eichen 87, 12205 Berlin, Nemecko,VAT-Number: DE136630222
22039 materiál podľa prílohy (rozšírenie siete) 76.08 017/2022 2022-02-17 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411
22040 registračný poplatok ICCS25, z.f. 492 020/2022 2022-02-18 viagens abreu, Prc da Trindade 142, 4000-539 Porto, Portugalsko
22041 kancelárske potreby 18.56 018/2022 2022-02-18 MIHI.SK, s.r.o, Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
22042 Wifi Dual Band Gb Router 35 021/2022 2022-02-22 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411
22043 podlahová krytina, lišta, z.f. 495.45 024/2022 2022-02-25 Breno, s.r.o., Galantská cesta 15, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36660710
22044 nabitie stravovacích kariet 990,16 20/2021 027/2022 2022-03-01 Up Déjeuner s.r.o, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, IČO: 31396674
22045 elektroinštalačný mat. 281.56 026/2022 2022-03-01 HAGARD:HAL, s.r.o., Pražská 9, 949 11 Nnitra, IČO: 50111990
22046 poskytovanie služieb zodpovednej osoby za 2/2022 72 15/2018 2022-03-02 IOSEC s.r.o., Klincová 37/B, 82108 Bratislava, IČO: 45447438
22047 výťah – servis 2/2022 28.56 44/2013 2022-03-02 TREVA, s.r.o., Hálova 14, 851 01 Bratislava, IČO: 31367291
22048 PC zostava 600 025/2022 2022-03-02 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411
22049 telekom. poplatky 02/2022 114.88 5,6/2019; 21,22/2021 2022-03-04 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
22050 bezpečnostnú schránku za 02/2022 19.9 1/2017 2022-03-03 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653
22051 služby technika PO a BOZP 02/2022 190 17/2015 2022-02-03 Hasička. SK, Pannónska 21, 900 21 Svätý Jur, IČO: 45572267
22052 registračný poplatok ICCS25, k ZF22040 492 020/2022 2022-03-07 viagens abreu, Prc da Trindade 142, 4000-539 Porto, Portugalsko
22053 elektrická energia 01/2022, záloha 02/2022 3146.88 03/2019 2022-03-07 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
22054 vodné, stočné 02/2022, záloha 03/2022 2049.42 03/2019 2022-03-07 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
22055 prepojka, nástenná zásuvka 6.8 029/2022 2022-03-11 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411
22056 areálové služby 1.Q.2022 266.7 3/2019 2022-03-14 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
22057 časopis BETON predplatné, z. f. 31.02 030/2022 2022-03-14 BETON TKS, s.r.o., Na Zámecké 9, 140 00 Praha, ČR, IČO: 26463407
22058 podlahová krytina, lišta, k ZF22043 495.45 024/2022 2022-03-12 Breno, s.r.o., Galantská cesta 15, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36660710
22059 vodné, stočné 02/2022, záloha 03/2022 900.2 03/2019 2022-03-16 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
22060 oprava vstupných dverí budovy 375.6 031/2022 2022-04-17 EMOS Alumatic, s.r.o., Považské Podhradie 435, 017 04 Považská Bystrica, IČO: 31644716
22061 elektrická energia 02/2022 1574.51 03/2019 2022-03-21 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
22062 časopis BETON predplatné, z. f. 31.02 030/2022 2022-03-22 BETON TKS, s.r.o., Na Zámecké 9, 140 00 Praha, ČR, IČO: 26463407
22063 odvoz a likvidácia dokumentov podľa prílohy 180 004/2022 2022-03-22 OZO-RECYCLING, s.r.o.,Priemyselná 2053,031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 399 795
22064 upratovanie budovy ústavu 14. – 18. 3. 200 028/2022 2022-03-23 Dóra Ayadi, Malá Mičurínska ulica 252/2, 930 02 Orechová Potôň, IČO: 50640755
22065 doprava materiálu, z. f. 35.33 034/2022 2022-03-31 DHL Freight Slovakia, s.r.o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, IČO: 53186931
22066 výťah – servis 3/2022 28.56 44/2013 2022-04-04 TREVA, s.r.o., Hálova 14, 851 01 Bratislava, IČO: 31367291
22067 poskytovanie služieb zodpovednej osoby za 3/2022 72 15/2018 2022-04-04 IOSEC s.r.o., Klincová 37/B, 82108 Bratislava, IČO: 45447438
22068 toner HP CB436A, 2 ks 35.76 036/2022 2022-04-04 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411
22069 služby technika PO a BOZP 03/2022 190 17/2015 2022-04-04 Hasička. SK, Pannónska 21, 900 21 Svätý Jur, IČO: 45572267
22070 nabitie stravovacích kariet 671,57 20/2021 035/2022 2022-04-04 Up Déjeuner s.r.o, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, IČO: 31396674
22071 telekom. poplatky 03/2022 130.64 5,6/2019; 21,22/2021 2022-04-05 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
22072 laboratórny materiál 1099.5 033/2022 5.4.2022 MARCONI,s.r.o., Kozmonautov 35, 03601 Martin, IČO: 45327700
22073 tekutý dusík na rok 1 Q 2022 25.65 038/2022 2022-04-08 Elektrotechnický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 598429
22074 bezpečnostnú schránku za 03/2022 19.9 1/2017 2022-03-03 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653
22075 teflónovanie vnútornej plochy autoklávu – mat Ilag R600 216 032/2022 2022-04-11 TeSe, s.r.o., J. Matušku 2,960 01 Zvolen, IČO: 47524006
22076 deratizáci budov ÚSTARCH SAV 228 037/2022 2021-04-12 Atak, D. Kollár, Belinského 5, 851 01 Bratislava, IČO: 37220659
22077 vodné, stočné 03/2022, záloha 04/2022 1257.54 03/2019 2022-04-13 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
22078 kancelárske potreby 63.91 040/2022 2022-04-20 MIHI.SK, s.r.o, Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
22079 CSB batérie HR1234W F2 12V/9Ah, 4 ks 99.5 041/2022 2022-04-20 Henrich Sonnenschein – ITSK, Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra, IČO: 37212931
22080 doprava materiálu, k z. f. 22065 35.33 034/2022 2022-04-20 DHL Freight Slovakia, s.r.o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, IČO: 53186931
22081 elektrická energia 03/2022, zál. 4/2022 1940.95 03/2019 2022-04-22 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
22082 Inženýrská mechanika 2022, konferenčný poplatok, T. Profant 320 043/2022 2022-04-27 Ústav teoretické a aplikovné mechaniky AV ČR, v. v. i., Prosecká 76, 190 00 Praha, ČR, IČO: 68378297
22083 servis zariadení 1962 042/2022 2022-04-28 MARCONI,s.r.o., Kozmonautov 35, 03601 Martin, IČO: 45327700
22084 poskytovanie služieb zodpovednej osoby za 04/2022 72 15/2018 2022-04-29 IOSEC s.r.o., Klincová 37/B, 82108 Bratislava, IČO: 45447438
22085 nabitie stravovacích kariet 1034,79 20/2021 046/2022 2022-05-03 Up Déjeuner s.r.o, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, IČO: 31396674
22086 výťah – servis 4/2022 28.56 44/2013 2022-05-03 TREVA, s.r.o., Hálova 14, 851 01 Bratislava, IČO: 31367291
22087 služby technika PO a BOZP 04/2022 190 17/2015 2022-05-03 Hasička. SK, Pannónska 21, 900 21 Svätý Jur, IČO: 45572267
22088 bezpečnostnú schránku za 04/2022 19.9 1/2017 2022-05-04 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653
22089 vložné konf. ECF 23, J. Sládek, z. f. 700 050/2022 2022-05-04 viagens abreu, Prc da Trindade 142, 4000-539 Porto, Portugalsko
22090 telekom. poplatky 04/2022 106.27 5,6/2019; 21,22/2021 2022-05-04 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
22091 nabitie stravovacích kariet, zohľadnenie novej ceny 31,34 20/2021 047/2022 2022-05-04 Up Déjeuner s.r.o, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, IČO: 31396674
22092 batérky, pásky 57.28 048/2022 2022-05-05 MIHI.SK, s.r.o, Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
22093 letenka 25. 6. – 2. 7. 2022, J. Sládek 585 052/2022 2022-05-09 Natália Štefanovová, ONE TRAVEL AGENCY, Kollárovo nám. 20, 811 06 Brtislava, IČO: 43982387
22094 bateria NB Toschiba Portege Z30-C-13E, servis tlačiarne 109.98 051/2022 2022-05-09 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411
22095 čistiace prostriedky 316.9 19/2021 2022-05-10 LVSR, s.r.o., Račianska 88 B, 831 02 Bratislava, IČO: 52383911
22096 batéria pre Toshiba Portage Z30, dobropis k DF21270 -51.74 144/2021 2022-05-10 Sunnysoft, s.r.o., Kovanecká 2390, 190 00 Praha, ČR, IČO: 25753215
22097 open access – poplatok za publikáciu 2592 053/2022 2022-05-11 John Eilley & Sons Ltd, The Atrium, Chichester, West Sussex PO19 8SQ, UK
22098 areálové služby 1.Q.2022 266.7 3/2019 2022-05-11 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
22099 seminár, Kvalita cementu 2022, účastnícky poplatok, M. Palou, z.f. 193.18 056/2022 12.5.2022 Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno, ČR, IČO: 26232511
22100 ochranný obal na NB 14″ 29.38 059/2022 2022-05-16 ELEKTROSPED, a. s., Diaľničná cesta 12A, 903 01 Senec, IČO: 35765038
22101 laboratórny materiál 3711.6 044/2022 2022-05-17 Mettler – Toledo, s. r. o., Hattalova 12, 831 03 Brtaislava, IČO: 31354211
22102 vodné, stočné 04/2022, zál. 05/2022 1110.83 03/2019 2022-05-18 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
22103 elektrická energia 04/2022, zál. 05/2022 1799.14 03/2019 2022-05-18 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
22104 vložné konf. ECF 23, J. Sládek, z. f. 22089 700 050/2022 2022-05-18 viagens abreu, Prc da Trindade 142, 4000-539 Porto, Portugalsko
22105 barytové kamenivo 2499 059/2022 2022-05-18 Sachtleben Bergbau GmbH & Co. KG, Meistergasse 14, 77756 Hausach, Nemecko
22106 ochranný obal na NB 14″ 29.38 058/2022 20.5.2022 ELEKTROSPED, a. s., Diaľničná cesta 12A, 903 01 Senec, IČO: 35765038
22107 projekčné plátno Aveli roleta 265 x 149 cm, z. f. 104.9 060/2022 24.5.2022 Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava,IČO: 35950226
22108 projektor Epson EB FH52, z. f. 738.9 061/2022 24.5.2022 Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 32, 040 11 Košice, IČO: 36212466
22109 ústavná pečiatka v angličtine, z. f. 20.49 062/2022 2022-05-26 REPRESS, s.r.o., Plucárna 10, 659 01 Hodonín, IČO: 46969951
22110 projektor Epson EB FH52, k z. f. 22108 738.9 061/2022 2022-05-30 Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 32, 040 11 Košice, IČO: 36212466
22111 MS 2022 – 1st Internat. Conf. on Mech. of Solids, vložné, O. Hrytsyna, z. f. 600 064/2022 2022-05-31 viagens abreu, Prc da Trindade 142, 4000-539 Porto, Portugalsko
22112 SPACE 2022, vložné na konf., O. Hrytsyna, z. f. 350 065/2022 2022-05-31 TUKE, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice, IČO: 00397610
22113 poskytovanie služieb zodpovednej osoby za 05/2022 72 15/2018 2022-06-01 IOSEC s.r.o., Klincová 37/B, 82108 Bratislava, IČO: 45447438
22114 MS 2022 – 1st Internat. Conf. on Mech. of Solids, vložné, L. Sátor, z. f. 400 067/2022 2022-06-01 viagens abreu, Prc da Trindade 142, 4000-539 Porto, Portugalsko
22115 SPACE 2022, vložné na konf., L. Sátor, z. f. 350 068/2022 2022-06-01 TUKE, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice, IČO: 00397610
22116 ústavná pečiatka v angličtine, k z. f. 22109 20.49 062/2022 2022-06-01 REPRESS, s.r.o., Plucárna 10, 659 01 Hodonín, IČO: 46969951
22117 10th ICCSM, vložné, O. Hrytsyna, z. f. 550 069/2022 2022-06-02 University of Zagreb, Ivana Lučića 5, 10000 Zagreb,Croatia
22118 nabitie stravovacích kariet, 06/2022 1030.29 20/2021 2022-06-02 Up Déjeuner s.r.o, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, IČO: 31396674
22119 služby technika PO a BOZP 05/2022 190 17/2015 2022-06-06 Hasička. SK, Pannónska 21, 900 21 Svätý Jur, IČO: 45572267
22120 výťah – servis 05/2022 28.56 44/2013 2022-06-06 TREVA, s.r.o., Hálova 14, 851 01 Bratislava, IČO: 31367291
22121 bezpečnostnú schránku za 05/2022 19.9 1/2017 2022-06-06 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653
22122 vložné konf. ICSID 2022, J. Sládek, z. f. 600 071/2022 2022-06-03 University of Zagreb, Ivana Lučica 5, 10000 Zagreb, Chorvátsko
22123 telekom. poplatky 05/2022 110.14 5,6/2019; 21,22/2021 2022-06-07 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
22124 univerzálny stropný držiak na projektor, z.f. 30.1 072/2022 2022-06-09 Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 32, 040 11 Košice, IČO: 36212466
22125 elektrická energia 05/2022, zál. 06/2022 2035 03/2019 2022-06-17 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
22126 vodné, stočné 05/2022, zál. 06/2022 1110.83 03/2019 2022-06-17 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
22127 seminár, Kvalita cementu 2022, účastnícky poplatok, M. Palou, k z.f. 22099 193.18 056/2022 20.6.2022 Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno, ČR, IČO: 26232511
22128 servis a STK služobného auta 446.87 070/2022 20.6.2022 Todos Bratislava s.r.o., M. Sch. Trnavského 14, 841 01 Bratislava, IČO: 31319823
22129 laboratórny materiál 196.02 045/2022 20.6.2022 VERKON, s.r.o., Pod Harfou 70, 190 00 Praha, ČR, IČO: 62968041
22130 Multilicencie antivírového programu 1054.94 079/2022 22.6.2022 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411
22131 tonery do tlačiarne Canon Pixma MG6350 3 ks, z.f. 185,60 081/2022 22.6.2022 ALZA.cz, Jateční 33a, 170 00 Praha, ČR, IČO: 27082440
22132 myš k laptopu 2 ks, z.f. 21,18 082/2022 22.6.2022 ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta 22, 92901 Dunajská Streda, IČO: 36277151
22133 poplatok Mid-European Clay Conference, M. Slaný 20 073/2022 2022-06-23 ÚACH SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9, 845 36 Bratislava 45, IČO: 00 586 919
22134 antikorové tkaniny, z.f. 295.9 084/2022 24.6.2022 VOMET, s.r.o., Trstínska cesta 19, 917 01 Trnava, IČO: 36239186
22135 čistenei kanalizácie 471.38 č. listu 85/2022 2022-06-24 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
22136 vložné, S. Darula, kof. Buildings Physics 2022, z.f. 600 086/2022 24.6.2022 STU SvF, Radlinského 11, 810 05 Bratislava, IČO: 00397687
22137 projektčné plátno, z. f. 107.85 085/2022 24.6.2022 COMPY-COM spol. s.r.o., Zgútha Vrbického 848/6, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO: 46555731                                                                      
22138 SPACE 2022, vložné, V. Sládek, z. f. 350 087/2022 2022-06-27 TUKE, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice, IČO: 00397610
22139 myš k laptopu 2 ks, z.f. 22132 21,18 082/2022 2022-06-28 ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta 22, 92901 Dunajská Streda, IČO: 36277151
22140 kniha, z. f. 21.44 088/2022 2022-06-28 Antikvariát Eva Kozáková,Myslíkova 259/10, 120 00 Praha 2, ČR, IČO: 13107011
22141 univerzálny stropný držiak na projektor, k z.f.22124 30.1 072/2022 2022-06-29 Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 32, 040 11 Košice, IČO: 36212466
22142 poskytovanie služieb zodpovednej osoby za 06/2022 72 15/2018 2022-07-01 IOSEC s.r.o., Klincová 37/B, 82108 Bratislava, IČO: 45447438
22143 výťah – servis 06/2022 28.56 44/2013 2022-07-01 TREVA, s.r.o., Hálova 14, 851 01 Bratislava, IČO: 31367291
22144 telekom. poplatky 06/2022 90.13 5,6/2019; 21,22/2021 2022-07-06 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
22145 bezpečnostnú schránku za 06/2022 19.9 1/2017 2022-07-06 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653
22146 čerpanie pohonných hmôt 135.72 0520528/00 2022-07-06 Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832
22147 služby technika PO a BOZP 06/2022 190 17/2015 2022-07-06 Hasička. SK, Pannónska 21, 900 21 Svätý Jur, IČO: 45572267
22148 nabitie stravovacích kariet, 07/2022 949.31 20/2021 2022-07-06 Up Déjeuner s.r.o, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, IČO: 31396674
22149 elektroinštalačný mat. 133.16 090/2022 2022-07-06 HAGARD:HAL, s.r.o., Pražská 9, 949 11 Nnitra, IČO: 50111990
22150 projektčné plátno, k z. f. 22137 107.85 085/2022 7.7.2022 COMPY-COM spol. s.r.o., Zgútha Vrbického 848/6, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO: 46555731                                                                      
22151 tonery do Canon Pixma MG6350 3 ks, k z. f. 22131 185,60 081/2022 7.7.2022 ALZA.cz, Jateční 33a, 170 00 Praha, ČR, IČO: 27082440
22152 antikorové tkaniny, k z. f. 22134 295.9 084/2022 8.7.2022 VOMET, s.r.o., Trstínska cesta 19, 917 01 Trnava, IČO: 36239186
22153 úradný preklad dokumentu 30 092/2022 2022-07-11 Agentúra Karpat, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 37499220
22154 areálové služby 3.Q.2022 266.7 3/2019 2022-07-11 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
22155 kniha, k z. f. 22140 21.44 088/2022 2022-07-12 Antikvariát Eva Kozáková,Myslíkova 259/10, 120 00 Praha 2, ČR, IČO: 13107011
22156 vodné, stočné 06/2022, zál. 07/2022 1383.05 03/2019 2022-07-13 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
22157 tonery, 2 ks 70.44 096/2022 2022-07-14 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411
22158 tekutý dusík na rok 2 Q 2022 29.25 038/2022 2022-07-15 Elektrotechnický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 598429
22159 zaslanie dokumentov 79.64 094/2022 2022-07-19 TNT Express Worldwide, spol. s r. o., Pri starom letisku 10544/14, 831 07 Bratislava, IČO: 31 351 603
22160 sáčky do vysávača Kärcher WD 3 P, 30 ks, z. f. 59.04 097/2022 VACS Slovakia, s. r. o., Opavská 8, 831 03 Bratislava, IČO: 48136522
22161 elektrická energia 06/2022, zál. 07/2022 2050.9 03/2019 2022-06-17 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
22162 open access 5500 08/2022 2022-07-20 Institute of Aerospace of Nanchang University, Xuefu Road No. 999, 330031 Nanchang, Čína
22163 Rack stainless steel pre KMF 115, 4 ks 753.6 082/2022 2022-07-21 MARCONI,s.r.o., Kozmonautov 35, 03601 Martin, IČO: 45327700
22164 letenka 3. – 8. 9. 2022, J. Sládek, Španielsko, konf. FDM 2022 665 100/2022 2022-07-22 Natália Štefanovová, ONE TRAVEL AGENCY, Kollárovo nám. 20, 811 06 Brtislava, IČO: 43982387
22165 SPACE 2022, vložné na konf., M. Hrytsyna, z. f. 350 105/2022 2022-07-26 TUKE, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice, IČO: 00397610
22166 sáčky do vysávača Kärcher WD 3 P, 30 ks, k z. f. 22160 59.04 097/2022 2022-07-27 VACS Slovakia, s. r. o., Opavská 8, 831 03 Bratislava, IČO: 48136522
22167 Aluminium honeycomb core – expanded AN.ALV.01.00128 – 2 pcs, z.f. 890 102/2022 2022-07-28 CEL Components S.r.l., Via Ca’ dell’Orbo Sud 4, 40055 Villanova di Castenaso (BO), Italia
22168 sudy 60 l, 8 ks, z. f. 179.5 108/2022 2022-07-29 Hornbach Bratislava DNV, Nákupná zóna Bory 7179, 841 07 Bratislava, IČO: 35838949
22169 poskytovanie služieb zodpovednej osoby za 07/2022 72 15/2018 2022-08-01 IOSEC s.r.o., Klincová 37/B, 82108 Bratislava, IČO: 45447438
22170 elektroinštalačný materiál 374.11 098/2022 2022-08-02 HAGARD:HAL, s.r.o., Pražská 9, 949 11 Nnitra, IČO: 50111990
22171 nabitie stravovacích kariet, 08/2022 1084.28 20/2021 2022-08-02 Up Déjeuner s.r.o, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, IČO: 31396674
22172 zaslanie dokumentov 77.91 103/2022 2022-08-02 TNT Express Worldwide, spol. s r. o., Pri starom letisku 10544/14, 831 07 Bratislava, IČO: 31 351 603
22173 likvidácia chemikálií 2818.8 074/2022 3022-08-03 Arguss, s.r.o., Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava, IČO: 31365213
22174 podlahová krytina, soklová lišta, lepidlo, z. f. 344.24 110/2022 2022-08-03 INTERIÉR INVEST, s.r.o., Alejová 18, 040 11 Košice,IČO: 36 190 381
22175 sudy 60 l, 8 ks, k z. f.22168 179.5 108/2022 2022-08-04 Hornbach Bratislava DNV, Nákupná zóna Bory 7179, 841 07 Bratislava, IČO: 35838949
22176 čerpanie pohonných hmôt 14.76 0520528/00 2022-08-04 Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832
22177 výťah – servis 07/2022 28.56 44/2013 2022-08-04 TREVA, s.r.o., Hálova 14, 851 01 Bratislava, IČO: 31367291
22178 bezpečnostnú schránku za 07/2022 19.9 1/2017 2022-08-04 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653
22179 telekom. poplatky 07/2022 90.13 5,6/2019; 21,22/2021 2022-08-05 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
22180 toner OKI (44973536), 2 ks 56.18 112/2022 2022-08-08 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411
22181 notebook Lenovo TP T14 G2 2509.8 111/2022 2022-08-09 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411
22182 vodomer EMBRA, montážny materiál, montáž 590.5 109/2022 2022-08-10 Havarijná služba, s.r.o., Nová 37, 900 26 Slovenský Grob, IČO: 50821377
22183 podlahová krytina, soklová lišta, lepidlo, k z. f. 22174 344.24 110/2022 2022-08-12 INTERIÉR INVEST, s.r.o., Alejová 18, 040 11 Košice,IČO: 36 190 381
22184 letenka 18. – 25. 9. 2022, J. Sládek, Dubrovnik 449 116/2022 2022-08-17 Natália Štefanovová, ONE TRAVEL AGENCY, Kollárovo nám. 20, 811 06 Brtislava, IČO: 43982387
22185 vodné, stočné 07/2022, zál. 08/2022 1491.71 03/2019 2022-08-19 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
22186 elektrická energia 07/2022, zál. 08/2022 2040.49 03/2019 2022-08-19 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
22187 služby technika PO a BOZP 07/2022 190 17/2015 2022-08-22 Hasička. SK, Pannónska 21, 900 21 Svätý Jur, IČO: 45572267
22188 oprva výťahu 780 44/2013 022/2022 2022-08-22 TREVA, s.r.o., Hálova 14, 851 01 Bratislava, IČO: 31367291
22189 občerstvenie na team building 112.5 116a/2022 2022-08-23 I.E.G. Stravovacie služby, Hody 1650, 924 01 Galanta, IČO: 11707402
22190 Network Switch, TP kábel 17.4 119/2022 2022-08-23 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411
22191 farba na betón, penetračný náter 128.9 118/2022 2022-08-23 MS spol. s r.o., Kráľová pri Senci 404, 900 50 Kráľová pri Senci, IČO: 34112138
22192 micro PCM 37 D (85 ks) 3568.63 101/2022 2022-08-26 microtec laboratories, inc., 2400 East River Road, Dayton, OH 45439, USA
22193 nabitie stravovacích kariet, dorovnanie ceny 15 20/2021 121/2022 2022-08-30 Up Déjeuner s.r.o, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, IČO: 31396674
22194 nabitie stravovacích kariet, 09/2022 959.81 20/2021 120/2022 2022-08-30 Up Déjeuner s.r.o, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, IČO: 31396674
22195 open access 4598 122/2022 2022-08-31 Elsevier B. V., Radarweg 29, 1043 NX Amsterdam, Holandsko,
22196 likvidácia chemikálií -1.8 074/2022 2022-08-31 Arguss, s.r.o., Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava, IČO: 31365213
22197 služby technika PO a BOZP 08/2022 190 17/2015 2022-08-31 Hasička. SK, Pannónska 21, 900 21 Svätý Jur, IČO: 45572267
22198 výťah – servis 08+B224/2022 28.56 44/2013 2022-08-31 TREVA, s.r.o., Hálova 14, 851 01 Bratislava, IČO: 31367291
22199 poskytovanie služieb zodpovednej osoby za 08/2022 72 15/2018 2022-09-05 IOSEC s.r.o., Klincová 37/B, 82108 Bratislava, IČO: 45447438
22200 Aluminium honeycomb core – expanded AN.ALV.01.00128 – 2 pcs, k z.f. 22167 890 102/2022 2022-09-05 CEL Components S.r.l., Via Ca’ dell’Orbo Sud 4, 40055 Villanova di Castenaso (BO), Italia
22201 telekom. poplatky 08/2022 88.12 5,6/2019; 21,22/2021 2022-09-05 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
22202 10th ICCSM, vložné, O. Hrytsyna, k z. f. 22117 550 069/2022 2022-09-06 University of Zagreb, Ivana Lučića 5, 10000 Zagreb, Croatia
22203 bezpečnostnú schránku za 08/2022 19.9 1/2017 2022-09-06 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653
22204 SR05-D1A3 pyranometer 2 ks 1223.76 080/2022 2022-09-09 ENVItech, s.r.o., Janka Kráľa 16,911 01 Trenčín, IČO: 31413498
22205 Testing bezpečnostný ventil 25 bar,oprava autoklávu 1908 075, 076/2022 2022-09-09 ILABO TECH, s.r.o., Ventúrska 7, 811 01 Bratislava, IČO: 43865721
22206 podlahová krytina, soklová lišta, lepidlo, z. f. 647.79 128/2022 2022-09-09 INTERIÉR INVEST, s.r.o., Alejová 18, 040 11 Košice,IČO: 36 190 381
22207 vložné, S. Darula, kof. Buildings Physics 2022, k z. f. 22136 600 086/2022 2022-09-12 STU SvF, Radlinského 11, 810 05 Bratislava, IČO: 00397687
22208 Sky Quality Meter mit Linse und Ethernet Anschluss – 5 ks, z. f. 1603.6 132/2022 2022-09-19 Teleskop-Service Ransburg, GmbH,Von-Myra-STrasse 8, D-85599 Parsdorf, Nemecko
22209 Brother PT-H107B tlačiareň samolepiacich štítkov, kompatibilná páska 4 ks, z. f. 44.2 134/2022 2022-09-19 CDRmarket – Denis Čišič, Papírnická 4, 32600 Plzeň, ČR, IČO: 73390453
22210 TESS-W photometer – 5 pcs 1030 133/2022 2022-09-20 Fundación STARS4ALL, C/ Alcalá 75, 2 CP: 28009,Madrid, Spain,Fiscal Nr.: ESG87738464
22211 AAA batérie Super Alkaline LR03 20 ks v eko-boxe – 2 ks, z. f. 16.5 136/2022 2022-09-21 Alza.cz, Jateční 33a,170 00 Praha 7, ČR, IČO: 27082440
22212 Brother PT-H107B tlačiareň samolepiacich štítkov, kompatibilná páska 4 ks, k z. f. 22209 44.2 134/2022 2022-09-21 CDRmarket – Denis Čišič, Papírnická 4, 32600 Plzeň, ČR, IČO: 73390453
22213 ubytovanie v hoteli SORE TRIGAN, v dňoch 12. – 14. 10. 2022, konferencia SPACE 2022 pre: L. Sátora, z. f. 161 137/2022 2022-09-21 SOREA s.r.o.,Odborárske námestie 3,815 70 Bratislava, IČO: 31339204
22214 ubytovanie v hoteli SORE TRIGAN, v dňoch 12. – 14. 10. 2022, konferencia SPACE 2022 pre: M. Repku, z. f. 161 137/2022 2022-09-21 SOREA s.r.o.,Odborárske námestie 3,815 70 Bratislava, IČO: 31339204
22215 ubytovanie v hoteli SORE TRIGAN, v dňoch 12. – 14. 10. 2022, konferencia SPACE 2022 pre: O. a M. Hrytsynu, z. f. 294 137/2022 2022-09-21 SOREA s.r.o.,Odborárske námestie 3,815 70 Bratislava, IČO: 31339204
22216 Sky Quality Meter mit Linse und Ethernet Anschluss – 5 ks, z. f. 1603.6 132/2022 2022-09-21 Teleskop-Service Ransburg, GmbH,Von-Myra-STrasse 8, D-85599 Parsdorf, Nemecko
22217 nepoužité číslo
22218 pracovné odevy a pomôcky 257.66 126/2022 2022-09-22 Ľubica, s.r.o., Vajnorská 131/A, 831 04 Bratislava, IČO: 22649778
22219 elektroinštalačný a montážny materiál 315.13 130/2022 2022-09-22 HAGARD:HAL, s.r.o., Pražská 9, 949 11 Nnitra, IČO: 50111990
22220 Online školenie dňa 29. 9. 2022, Dlhodobý hmot. a nehmot. maj. v podvojnom účtovníctve, K. Jakubove 129 138/2022 2022-09-22 Seminaria s.r.o.,Symfonická 1425/3,158 00 Praha 5, IČO: 26426218
22221 podlahová krytina, soklová lišta, lepidlo, k z. f. 22206 647.79 128/2022 2022-09-22 INTERIÉR INVEST, s.r.o., Alejová 18, 040 11 Košice,IČO: 36 190 381
22222 elektrická energia 08/2022, zál. 09/2022 2165.88 03/2019 2022-09-23 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
22223 vodné, stočné 08/2022, zál. 09/2022 1224.95 03/2019 2022-09-23 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
22224 opravu analytíckých váh na servisnom stredisku 435.9 125/2022 2022-09-26 Mettler – Toledo, s. r. o., Hattalova 12, 831 03 Brtaislava, IČO: 31354211
22225 Setup program, Typ: JUMO diraTRON / JUMO diraVIEW 199.66 124/2022 2022-09-27 JUMO Slovensko s.r.o.,Púchovská 8, 831 06 Bratislava, IČO: 35838922
22226 preskúšanie zvárača – účastník Martin Habovštiak, z. f. 36 142/2022 2022-09-27 VÚZ, Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 36065722
22227 pracovné odevy a pomôcky 122.93 126/2022 2022-09-28 Ľubica, s.r.o., Vajnorská 131/A, 831 04 Bratislava, IČO: 22649778
22228 služby technika PO a BOZP 09/2022 190 17/2015 2022-09-30 Hasička. SK, Pannónska 21, 900 21 Svätý Jur, IČO: 45572267
22229 micro PCM 37 D (85 ks), k z. f. 22192 3568.63 101/2022 2022-09-30 microtec laboratories, inc., 2400 East River Road, Dayton, OH 45439, USA
22230 acetón p. a., dietyleter p. a., izo-propylalkohol p. a., z.f. 450 144/2022 2022-09-30 Centralchem, s.r.o.,Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, IČO: 51324440
22231 výťah – servis 09/2022 28.56 44/2013 2022-09-30 TREVA, s.r.o., Hálova 14, 851 01 Bratislava, IČO: 31367291
22232 TP-Link Archer, Marcusys MS105G 72.22 141/2022 2022-09-30 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411
22233 modul: regulátor teplota…, relé: polovodičové…, z. f. 255.48 143/2022 2022-09-30 TME Slovakia, s.r.o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 45241791
22234 poskytovanie služieb zodpovednej osoby za 09/2022 72 15/2018 2022-10-03 IOSEC s.r.o., Klincová 37/B, 82108 Bratislava, IČO: 45447438
22235 nabitie stravovacích kariet, 10/2022 998.2 20/2021 147/2022 2022-10-04 Up Déjeuner s.r.o, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, IČO: 31396674
22236 pracovné odevy a pomôcky 409.97 148/2022 2022-10-04 Ľubica, s.r.o., Vajnorská 131/A, 831 04 Bratislava, IČO: 22649778
22237 Cement CRH Extracem 42,5R, 25 kg, 5 ks, z.f. 25.62 149/2022 2022-10-06 Stavebniny DEK,Hviezdoslavova 169,90031 Stupava, IČO: 22649778
22238 telekom. poplatky 09/2022 88.12 5,6/2019; 21,22/2021 2022-10-06 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
22239 čerpanie pohonných hmôt 5805 0520528/00 2022-10-06 Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832
22240 bezpečnostnú schránku za 09/2022 19.9 1/2017 2022-10-06 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653
22241 úradný preklad dokumentu 60 127/2022 2022-10-06 Agentúra Karpat, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 37499220
22242 areálové služby 1.Q.2022 266.7 3/2019 2022-10-07 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
22243 tekutý dusík na rok 1 Q 2022 0 038/2022 2022-10-07 Elektrotechnický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 598429
22244 elektroinštalačný mat. 639.31 146/2022 2022-10-07 HAGARD:HAL, s.r.o., Pražská 9, 949 11 Nnitra, IČO: 50111990
22245 modul: regulátor teplota…, relé: polovodičové…, k z. f. 22233 255.48 143/2022 2022-10-10 TME Slovakia, s.r.o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 45241791
22246 Cement CRH Extracem 42,5R, 25 kg, 5 ks, k z. f. 22237 25.62 149/2022 2022-10-10 Stavebniny DEK,Hviezdoslavova 169,90031 Stupava, IČO: 22649778
22247 popl. patent č. 288311 359.1 155/2022 2022-10-10 LITVÁKOVÁ a spol. s.r.o., Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava, IČO: 36862398
22248 kábel k zváraciemu agregátu – 4 m/460 A, hadica na kyslík a acetylén – 10 m 53.88 154/2022 2022-10-10 WELDSHOP – zváracia technika,Krížna 58,821 08  Bratislava, IČO: 34336508
22249 konektor, kábel, kamera 73.24 139/2022 2022-10-11 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411
22250 ultragrade 19 Oil 4 l 107.04 151/2022 2022-10-11 Activair SK, s.r.o., Cementárska cesta 16, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46692436
22251 TESS-W photometer – 5 pcs, doplatok DPH k 22210 216.3 133/2022 2022-10-11 Fundación STARS4ALL, C/ Alcalá 75, 2 CP: 28009,Madrid, Spain,Fiscal Nr.: ESG87738464
22252 preskúšanie zvárača – účastník Martin Habovštiak, z. f. 22226 36 142/2022 2022-10-13 VÚZ, Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 36065722
22253 Ossila Optical Spectrometer, z.f. 1600.83 161/2022 2022-10-14 Ossila BV, Leiden Bio Science Park, Bio Postner 3 Galileiweg 8, 2333BD Leiden, Holandsko, CCI number: 84102241
22254 otočný systém pre skener, z.f. 976.96 164/2022 2022-10-14 nimax GmbH, Otto-Lilienthal-Str. 9, 86899 Landsberg, Nemecko
22255 deratizáci budov ÚSTARCH SAV 228 153/2022 2022-10-14 Atak, D. Kollár, Belinského 5, 851 01 Bratislava, IČO: 37220659
22256 oprava PC 172.8 156/2022 2022-10-17 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411
22257 sada filtrov, šošoviek, optické vlákno, z. f. 1871.36 163/2022 2022-10-18 Thorlabs GmbH, Munchner Weg 1, 85232 Bergkirchen, Nemecko
22258 tlač posterov – akreditácia ústavu 98.76 157/2022 2022-10-18 Sepia tlač s.r.o.,Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava, IČO: 4592 6662
22259 občerstvenie na zasadnutie akreditačnej komisie 49.98 159/2022 2022-10-18 Ing. Štefan Demovič, DaS, Za koníčkom 16, 902 01 Pezinok, IČO: 11652241
22260 elektroinštalačný materiál 31.02 160/2022 2022-10-18 HAGARD:HAL, s.r.o., Pražská 9, 949 11 Nnitra, IČO: 50111990
22261 TP-Link Archer AX53, AX3000 WiFi6 router 79.79 165/2022 20.10.2022 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411
22262 opakovaná úradná skúška výťahu po šiestich rokoch 450 023/2022 20.10.2022 TREVA, s.r.o., Hálova 14, 851 01 Bratislava, IČO: 31367291
22263 odstránenie nedostatkov zistených pri odbornej prehliadke výťahu 1. 7. 2022 205 44/2013 117/2022 21.10.2022 TREVA, s.r.o., Hálova 14, 851 01 Bratislava, IČO: 31367291
22264 elektrická energia 09/2022, zál. 10/2022 2070.49 03/2019 21.10.2022 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
22265 vodné, stočné 09/2022, zál. 10/2022 1278.97 03/2019 21.10.2022 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
22266 acetón p. a., dietyleter p. a., izo-propylalkohol p. a., k z. f. 22230 450 144/2022 2022-10-21 Centralchem, s.r.o.,Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, IČO: 51324440
22267 Ossila Optical Spectrometer, k z. f. 22253 1600.83 161/2022 2022-10-21 Ossila BV, Leiden Bio Science Park, Bio Postner 3 Galileiweg 8, 2333BD Leiden, Holandsko, CCI number: 84102241
22268 optická jednotka OKI 44968301 142.6 170/2022 2022-10-21 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411
22269 solárny panel monokryštalický Longi 370Wp čierny rám 4 ks, z. f. 785 168/2022 2022-10-21 ECO PRODUKT s.r.o., Banícka 360/7, 972 17 Kanianka, IČO: 45502471
22270 Betonárske dni 2022, konferencia, vložné P. Czirák, 20. – 21. 2022 140 173/2022 2022-10-24 STU, SvF, Radlinského 11, 810 05 Bratislava, IČO: 00397687
22271 cement CEM I 42,5R, 250 kg 43 178/2022 2022-10-25 PRESPOR spol. s r. o., Turbínová 1, 831 04 Bratislava, IČO: 31340326
22272 magnetická tabuľa 90 x 120 cm, z. f. 81.4 180/2022 2022-10-25 MIHI.SK, s.r.o, Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
22273 výpočtová technika, z. f. 507.7 179/2022 2022-10-25 ALZA.cz, Jateční 33a, 170 00 Praha, ČR, IČO: 27082440
22274 silencer absorbe pre bezpečnostný ventil 144 129/2022 2022-10-25 ILABO TECH, s.r.o., Ventúrska 7, 811 01 Bratislava, IČO: 43865721
22275 solárny panel monokryštalický Longi 370Wp čierny rám 4 ks, k z. f. 22269 785 168/2022 2022-10-25 ECO PRODUKT s.r.o., Banícka 360/7, 972 17 Kanianka, IČO: 45502471
22276 SPACE 2022, vlož. na konf., O. Hrytsyna, k z. f. 22112 350 065/2022 2022-10-26 TUKE, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice, IČO: 00397610
22277 SPACE 2022, vlož. na konf., M. Hrytsyna, k z. f. 22165 350 105/2022 2022-10-26 TUKE, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice, IČO: 00397610
22278 SPACE 2022, vložné na konf., L. Sátor, k z. f. 22115 350 068/2022 2022-10-26 TUKE, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice, IČO: 00397610
22279 magnetická tabuľa 90 x 120 cm, k z. f. 22273 81.4 180/2022 2022-10-26 MIHI.SK, s.r.o, Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
22280 ubytovanie v hoteli SORE TRIGAN, v dňoch 12. – 14. 10. 2022, konferencia SPACE 2022 pre: O. a M. Hrytsynu, k z. f. 22215 300 137/2022 2022-10-26 SOREA s.r.o.,Odborárske námestie 3,815 70 Bratislava, IČO: 31339204
22281 SPACE 2022, vložné, V. Sládek, k z. f. 22138 350 087/2022 2022-10-26 TUKE, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice, IČO: 00397610
22282 Pyknometre 200, 500, 1 000 ml, z. f. 528.9 166/2022 2022-10-27 MULTISERW-Morek Jan Morek, Marcyporęba, ul. Św. Marcina 3, 34-114 Brzeznica, Pľsko
22283 konferenciu JUNIORSTAV 2023, vložné J. Čepčianska, 26. 1. 2023, z.f. 100 174/2022 2022-10-27 VUT Brno, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno,ČR, IČO: 00216305
22284 ubytovanie v hoteli SORE TRIGAN, v dňoch 12. – 14. 10. 2022, konferencia SPACE 2022 pre: L. Sátora, k z. f. 22213 168 137/2022 2022-10-27 SOREA s.r.o.,Odborárske námestie 3,815 70 Bratislava, IČO: 31339204
22285 kalendáre 2023, nástenné 12 ks, z. f. 33.69 187/2022 2022-10-28 OfficeLand, s.r.o., Mierová 183, 821 05 Bratislava, IČO: 35843136
22286 kalendáre 2023, stolové 30 ks, z. f. 60.84 186/2022 2022-10-28 Pretože TRIPSY s.r.o., Sliačska 1E, 831 02 Bratislava, IČO: 52724077
22287 trubica LED, 16 ks 175.68 181/2022 2022-10-28 HAGARD:HAL, s.r.o., Pražská 9, 949 11 Nnitra, IČO: 50111990
22288 nabitie stravovacích kariet, 11+B224/2022 921.42 20/2021 182/2022 2022-11-02 Up Déjeuner s.r.o, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, IČO: 31396674
22289 MS 2022 – 1st Internat. Conf. on Mech. of Solids, vložné, L. Sátor, k z. f. 22114 400 067/2022 2022-11-02 viagens abreu, Prc da Trindade 142, 4000-539 Porto, Portugalsko
22290 zásobník na papierové uteráky TORK MINI 81.4 158/2022 2022-11-02 MIHI.SK, s.r.o, Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
22291 výťah – servis 10/2022 28.56 44/2013 2022-11-03 TREVA, s.r.o., Hálova 14, 851 01 Bratislava, IČO: 31367291
22292 výpočtová technika, k z. f. 22273 507.7 179/2022 2022-11-03 ALZA.cz, Jateční 33a, 170 00 Praha, ČR, IČO: 27082440
22293 bezpečnostnú schránku za 10/2022 19.9 1/2017 2022-11-03 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653
22294 periodickú odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrického zariadenia rozvádzačov – 66 ks 4435.2 131/2022 2022-11-03 J. Koprda, Slepčany 14, 951 52, IČO: 43456189
22295 Brašna na notebook, čítačka na e-občiansky, z. f. 51.4 188/2022 2022-11-03 ELEKTROSPED, a. s., Diaľničná cesta 12A, 903 01 Senec, IČO: 35765038
22296 telekom. poplatky 10+B335/2022 111.28 5,6/2019; 21,22/2021 2022-11-04 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
22297 revízia prípojky k unimobunke s umiestnenými panelmi 96 176/2022 2022-11-04 J. Koprda, Slepčany 14, 951 52, IČO: 43456189
22298 kalendáre 2023, nástenné 12 ks 33.69 187/2022 2022-11-04 OfficeLand, s.r.o., Mierová 183, 821 05 Bratislava, IČO: 35843136
22299 preprava sklenej frity, z. f. 70.62 189/2022 7.11.2022 TOPTRANS EU, a.s., Na Priehon 50, 949 01 Nitra, IČO: 36703923
22300 služby technika PO a BOZP 10/2022 190 17/2015 7.11.2022 Hasička. SK, Pannónska 21, 900 21 Svätý Jur, IČO: 45572267
22301 kalendáre 2023, stolové 30 ks 60.84 186/2022 7.11.2022 Pretože TRIPSY s.r.o., Sliačska 1E, 831 02 Bratislava, IČO: 52724077
22302 sada filtrov, šošoviek, optické vlákno, k z. f. 22257 1871.36 163/2022 7.11.2022 Thorlabs GmbH, Munchner Weg 1, 85232 Bergkirchen, Nemecko
22303 oprava zariadenia Poremaster a Autosorb IQ 612 175/2022 2022-11-08 RNDr. M. Mackov, Budyšínska 20, 831 03 Bratislava, IČO: 32137061
22304 Brašna na notebook, čítačka na e-občiansky, k z. f. 22295 51.4 188/2022 2022-11-08 ELEKTROSPED, a. s., Diaľničná cesta 12A, 903 01 Senec, IČO: 35765038
22305 práce spojené s telfónnou ústredňou 330 183/2022 2022-11-08 INTEC PLUS, s.r.o., Horská 17, 831 52 Bratislava, IČO: 35750391
22306 MS 2022 – 1st Internat. Conf. on Mech. of Solids, vložné, O. Hrytsyna, k z. f. 22111 600 064/2022 2022-11-09 viagens abreu, Prc da Trindade 142, 4000-539 Porto, Portugalsko
22307 vložné konf. ICSID 2022, J. Sládek, k z. f. 22122 600 071/2022 2022-11-10 University of Zagreb, Ivana Lučica 5, 10000 Zagreb, Chorvátsko
22308 presné váhy Radwag 6100g/0,01g (PS 6000.R2.M) 765 185/2022 2022-11-10 REL ing. R. Lukoťka, Šmidkeho 12, 960 01 Zvolen, IČO: 10990062
22309 obdorná literatúra, z. f. 119.99 194/2022 2022-11-10 Springer Nature Customer Service Center GmbH, Tiergartenstr. 15 – 17, 69 121 Heidelberg, Nemecko
22310 obdorná literatúra, z. f. 226.86 195/2022 2022-11-10 Cambridge univ. Press & assessment, Univ. Printing Hous, Shaftesbury Road, Cambridge CB2 8BS, Anglicko
22311 open access 5500 08/2022 2022-11-10 Institute of Aerospace of Nanchang University, Xuefu Road No. 999, 330031 Nanchang, Čína
22312 PC príslušenstvo, kancelárske, z. f. 674.5 197/2022 2022-11-11 ALZA.cz, Jateční 33a, 170 00 Praha, ČR, IČO: 27082440
22313 CSS J-ring s podložkou, 16 tyčí + kužel, sada nerez. nádoby 4 ks 1574.11 167/2022 2022-11-11 LABWAY spol. s. r.o., Trstínska 13, 814 06 Bratislava, IČO: 31400981
22314 Nbt huawei usb-c adaptér, z. f. 34.99 184/2022 2022-11-11 Pepita.hu Zrt.,Kinizsi 78,5520 Szeghalom,Maďarsko, IČO: 04-10-001650
22315 konferenciu JUNIORSTAV 2023, vložné J. Čepčianska, 26. 1. 2023, k z.f. 22283 100 174/2022 2022-11-14 VUT Brno, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno,ČR, IČO: 00216305
22316 obnovenie licencií 1602 200/2022 2022-11-15 Humusoft, s.r.o., Pobřežní 20, 186 00 Praha, ČR, IČO: 40525872
22317 Lukopren N 1000 – Silikónový polymér (10 kg), 1 ks, z. f. 347.11 169/2022 2022-11-15 Okentěs Slovakia, s.r.o. – Žilina, Žitná 8623 / 7a, 010 01 Žilina, IČO: 36432156
22318 kancelárske potreby, z. f. 35.04 201/2022 2022-11-15 MIHI.SK, s.r.o, Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
22319 lab. Materiál, z. f. 130.04 190/2022 2022-11-16 KVANT, s.r.o., FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava, IČO: 31398294
22320 batoh na notebook, z. f. 73.4 199/2022 2022-11-16 ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta 22, 92901 Dunajská Streda, IČO: 36277151
22321 odborná literatúra, z. f. 104 202/2022 2022-11-21 Elsevier Ltd. The Boulevard Kidlington, Oxford, OX5 1 GB, Veľká Británia
22322 obdorná literatúra, k z. f. 22309 119.99 194/2022 2022-11-21 Springer Nature Customer Service Center GmbH, Tiergartenstr. 15 – 17, 69 121 Heidelberg, Nemecko
22323 kancelárske potreby, k z. f. 22318 35.04 201/2022 2022-11-21 MIHI.SK, s.r.o, Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
22324 Samsung T7, Jabra Evolve 20 171.41 196/2022 22.112022 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411
22325 tonery 77.41 205/2022 22.112022 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411
22326 elektroinštalačný a montážny materiál 179.28 193/2022 22.112022 HAGARD:HAL, s.r.o., Pražská 9, 949 11 Nnitra, IČO: 50111990
22327 online školenie, 22. 11., verejné obstaravánie 89 177/2022 2022-11-24 PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava, IČO: 35900831
22328 batoh na notebook, k z. f. 22320 73.4 199/2022 2022-11-24 ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta 22, 92901 Dunajská Streda, IČO: 36277151
22329 ťažené kamenivo 0 – 4, 4 – 8, 8 – 16 372 198/2022 2022-11-24 Danucem Slovensko, a. s., Rohožník, 906038, IČO: 00214973
22330 vodné, stočné 10/2022, zál. 11/2022 2360,64 03/2019 25.11.2022 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
22331 elektrická energia 10/2022, zál. 11/2022 3827,63 03/2019 25.11.2022 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
22332 kancelárske potreby 188,80 203/2022 25.11.2022 MIHI.SK, s.r.o, Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
22333 kancelárske potreby 553.19 204/2022 25.11.2022 MIHI.SK, s.r.o, Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
22334 Xerox C235V_DNI – tlačiareň, z. f. 392.9 171/2022 2022-11-28 Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava,IČO: 35950226
22335 aktualizácia základnej dosky, softvéru 228 206/2022 2022-11-28 Quantum Technologiees, s.r.o., Panónska cesta 4/A, 851 04 Bratislava, IČO: 45978301
22336 ALU redukcia 3 ks 16.42 208/2022 29.112022 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411
22337 monitor, LG/32GQ850/31,5″/IPS/QHD/240Hz/1ms/ Black/2R 895.51 209/2022 29.112022 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411
22338 PC príslušenstvo, kancelárske, k z. f. 22312 670.5 197/2022 29.112022 ALZA.cz, Jateční 33a, 170 00 Praha, ČR, IČO: 27082440
22339 stolná lampa, z. f. 38.9 212/2022 29.112022 Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 32, 040 11 Košice, IČO: 36212466
22340 obdorná literatúra, k z. f. 22310 68.71 195/2022 29.112022 Cambridge univ. Press & assessment, Univ. Printing Hous, Shaftesbury Road, Cambridge CB2 8BS, Anglicko
22341 Lukopren N 1000 – Silikónový polymér (10 kg), 1 ks, k z. f. 22317 347.11 169/2022 29.112022 Okentěs Slovakia, s.r.o. – Žilina, Žitná 8623 / 7a, 010 01 Žilina, IČO: 36432156
22342 Pyknometre 200, 500, 1 000 ml, k. z. f. 22282 528.9 166/2022 29.112022 MULTISERW-Morek Jan Morek, Marcyporęba, ul. Św. Marcina 3, 34-114 Brzeznica, Pľsko
22343 dochádzkový lístok mesačný 400 ks, z. f. 15 213/2022 29.112022 Quattro Fratelli, s.r.o., Kuzmányho 2, 977 01 Brezno, IČO: 36761621
22344 obdorná literatúra, k z. f. 22310 161.2 195/2022 2022-11-30 Cambridge univ. Press & assessment, Univ. Printing Hous, Shaftesbury Road, Cambridge CB2 8BS, Anglicko
22345 tonery pre tlačiareň XEROX C235V_DNI, z.f. 381.04 172/2022 2022-11-30 Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30,811 01 Bratislava,IČO: 48158836
22346 Xerox C235V_DNI – tlačiareň, k z. f. 22334 392.9 171/2022 2022-11-30 Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava,IČO: 35950226
22347 výťah – servis 11/2022 28.56 44/2013 2022-12-01 TREVA, s.r.o., Hálova 14, 851 01 Bratislava, IČO: 31367291
22348 odborná literatúra, k z. f. 22321 104 202/2022 2022-12-01 Elsevier Ltd. The Boulevard Kidlington, Oxford, OX5 1 GB, Veľká Británia
22349 Školenie IMA (dlhodobý majetok), online 21.10.2022 84 150/2022 2022-12-01 SOFTIP, a.s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava, IČO: 36785512
22350 notebook Lenovo Legion S7/16ARHA7/R5-6600H/16″/FHD/16GB/512GB SSD/RX 6600S/bez OS/Gray/2R 1416.74 211/2022 2022-12-01 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411
22351 USB kľúč 2 ks 68.06 208/2022 2022-12-01 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411
22352 Nbt huawei usb-c adaptér, k z. f. 22314 34.99 184/2022 2022-12-02 Pepita.hu Zrt.,Kinizsi 78,5520 Szeghalom, Maďarsko, IČO: 04-10-001650
22353 nabitie stravovacích kariet 1007,8 20/2021 2022-12-02 Up Déjeuner s.r.o, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, IČO: 31396674
22354 stolná lampa, k z. f. 22339 38.9 212/2022 2022-12-02 Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 32, 040 11 Košice, IČO: 36212466
22355 TP-Link CPE210, z. f. 45.7 217/2022 2022-12-02 TEKRA.SK, Dušan Valentovič, Ulica Spartakovská 6458/2, 91701 Trnava, IČO: 44274742
22356 sieťové úložisko, z. f. 157.86 218/2022 2022-12-02 AB COM CZECH, s.r.o., Stěžerská 882, 500 04 Hradec Králové, ČR, IČO: 25974939
22357 bezpečnostnú schránku za 11/2022 19.9 1/2017 2022-12-05 Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653
22358 telekom. poplatky 11+B280/2022 111.28 5,6/2019; 21,22/2021 2022-12-05 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
22359 výložník 1 ks, kábel 2 ks, z. f. 20.85 219/2022 2022-12-05 ALZA.sk, s.r.o., Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava, IČO: 36562939
22360 TP-Link Archer AX55 85.01 220/2022 2022-12-05 Extreme Computers,Štefánikova 208/7,029 01 Námestovo, IČO: 41964012
22361 služby technika PO a BOZP 11/2022 190 17/2015 2022-12-05 Hasička. SK, Pannónska 21, 900 21 Svätý Jur, IČO: 45572267
22362 dochádzkový lístok mesačný 400 ks, k z. f. 22343 15 213/2022 2022-12-05 Quattro Fratelli, s.r.o., Kuzmányho 2, 977 01 Brezno, IČO: 36761621
22363 tonery pre tlačiareň XEROX C235V_DNI, k z. f. 22345 381.04 172/2022 2022-12-05 Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30,811 01 Bratislava, IČO: 48158836
22364 operač. sys. MS Win 11 Pro 64-bit, Office 2021 stand. acad., siťový adaptér 281.51 221/2022 2022-12-06 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411
22365 práce spojené s telfónnou ústredňou 330 207/2022 2022-12-06 INTEC PLUS, s.r.o., Horská 17, 831 52 Bratislava, IČO: 35750391
22366 oprva výťahu 1392 44/2013 214/2022 2022-12-07 TREVA, s.r.o., Hálova 14, 851 01 Bratislava, IČO: 31367291
22367 karty od bočného vchodu 32.4 215/2022 2022-12-07 INCA, Poniklecová 1B, 841 07 Bratislava
22368 TP-Link CPE210, k z. f. 22355 45.7 217/2022 2022-12-07 TEKRA.SK, Dušan Valentovič, Ulica Spartakovská 6458/2, 91701 Trnava, IČO: 44274742
22369 otočný systém pre skener, k z.f. 22254 976.96 164/2022 2022-12-08 nimax GmbH, Otto-Lilienthal-Str. 9, 86899 Landsberg, Nemecko
22370 sieťové úložisko, k z. f. 22356 157.86 218/2022 2022-12-08 AB COM CZECH, s.r.o., Stěžerská 882, 500 04 Hradec Králové, ČR, IČO: 25974939
22371 toner CF259x, z. f. 86.16 223/2022 2022-12-08 Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30,811 01 Bratislava, IČO: 48158836
22372 vlaec do tlačiarne, kábel 54.59 222/2022 2022-12-12 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411
22373 výložník 1 ks, kábel 2 ks, k z. f. 22359 20.85 219/2022 2022-12-12 ALZA.sk, s.r.o., Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava, IČO: 36562939
22374 tekutý dusík na rok 1 Q 2022 25.65 038/2022 2022-12-12 Elektrotechnický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 598429
22375 teflónovanie foriem 3 ks 399.6 216/2022 2022-12-13 Technouniversum, s.r.o., Wolkerova 16, 900 31 Stupava, IČO: 46849181
22376 lab. materiál, k z. f. 22319 130.04 190/2022 2022-12-13 KVANT, s.r.o., FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava, IČO: 31398294
22377 letenka Viedeň – Bangkok – Viedeň, sept. 2023, M. Palou, konf. ICCC 2023, z. f. 753.86 224/2022 2022-12-13 Letenky.sk, pelicantravel.com s.r.o., Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 35897821
22378 letenka Viedeň – Bangkok – Viedeň, sept. 2, 023, M. Palou, konf. ICCC 2023, k z. f. 22377 753.86 224/2022 2022-12-14 Letenky.sk, pelicantravel.com s.r.o., Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 35897821
22379 toner CF259x, k z. f. 22371 86.16 223/2022 2022-12-15 Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30,811 01 Bratislava, IČO: 48158836
22380 novoročenky 121.04 225/2023 2022-12-15 RNDr. V. Autrata – VBA, Hrobákova 1, 851 02 Bratislava, IČO: 14005760
22381 skener Epson Perfection, toner 159.59 227/2023 2022-12-15 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411
22382 kancelárske potreby 31.6 226/2022 2022-12-16 MIHI.SK, s.r.o, Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
22383 nájom 14 ks tlakových nádob 12 mes. 1839.6 228/2022 2022-12-21 Messer Tatragas s.r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, IČO
00685852
22384 open access 1340 229/2022 2022-12-22 MDPI, St. Alban-Anlage 66, 4052 Basel, Švajčiarsko
22385 nabitie stravovacích kariet, 1/2023 826,03 20/2021 231/2022 2022-12-27 Up Déjeuner s.r.o, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, IČO: 31396674
22386 nabitie stravovacích kariet, zohľadnenie ceny 12,00 20/2021 230/2022 2022-12-27 Up Déjeuner s.r.o, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, IČO: 31396674
22387 kontrola požiarnych vodovodov a hasiacich prístrojov 877 191/2022 2022-12-27 PYROTEAM GROUP, s.r.o, Čáčov 292, 905 01 Senica, IČO: 36241903

<- Späť