Faktúry – Dodávateľské – 2023

Aktualizované k: 31.12.2023

<- Späť


Číslo
faktúry:
Predmet
faktúry:
Cena
s DPH:
Číslo
zmluvy:
Číslo
objed.:
Dátum
prijatia:
Dodávateľ:
23001 výťah – servis 12/2022 28.56 44/2013 2023-01-03 TREVA, s.r.o., Hálova 14, 851 01 Bratislava, IČO: 31367291
23002 bezpečnostná schránka za 12/2022 19.9 1/2017 2023-01-03 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653
23003 telekom. poplatky 12/2022 97.12 5,6/2019; 21,22/2021 2023-01-03 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
23004 školenie mzd. účt. Ročné zúčtovanie dane, z. f. 115 001/2022 2023-01-05 Micro Invent, s.r.o., Gen. Goiana 10, 911 01 Trenčín, IČO: 36333204
23005 čerpanie pohonných hmôt 47.78 0520528/00 2023-01-09 Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832
23006 školenie mzd. účt. Ročné zúčtovanie dane, k z. f. 23004 115 001/2022 2023-01-05 Micro Invent, s.r.o., Gen. Goiana 10, 911 01 Trenčín, IČO: 36333204
23007 časopis predplatné BETON TKS, z. f. 43.56 002/2023 2023-01-16 BETON TKS, s.r.o., Na Zámecké 9, 140 00 Praha, ČR, IČO: 26463407
23008 Cement CRH Extracem 42,5R, 25 kg 7 ks, z.f. 35.87 003/2023 2023-01-16 Stavebniny DEK,Hviezdoslavova 169,90031 Stupava, IČO: 22649778
23009 revízia zabezpečovacieho systému EZS budovy ústavu 326.4 192/2022 2023-01-16 ATsys, s.r.o., Svornosti 50, 821 06 Bratislava, IČO: 45688052
23010 Cement CRH Extracem 42,5R, 25 kg 7 ks, k z. f. 23008 35.87 003/2023 2023-01-19 Stavebniny DEK,Hviezdoslavova 169,90031 Stupava, IČO: 22649778
23011 open access 2380 005/2023 2023-01-19 Elsevier Ltd, The Boulevard, Langford Lane,Kidlington,Oxford, OX5 1GB, United Kingdom
23012 vodné, stočné 11, 12/2022, záloha 01/2023 1659.77 03/2019 2023-01-20 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
23013 elektrická energia 11, 12/2022, záloha 01/2023 575.29 03/2019 2023-01-20 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
23014 areálové služby 1.Q.2023 266.7 3/2019 2023-01-20 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
23015 bezpečnostnú schránku za 1/2023 26 1/2017 2023-01-24 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653
23016 kancelárske potreby 162.36 007/2023 2023-01-27 MIHI.SK, s.r.o, Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
23017 časopis predplatné BETON TKS, k z. f. 23007 43.56 002/2023 2023-01-27 BETON TKS, s.r.o., Na Zámecké 9, 140 00 Praha, ČR, IČO: 26463407
23018 vložné, konferencia, ATOMECH-1 2023, J. Sládek, z. f. 250 009/2023 30.01.2023 Princ Mohammad bin Fahd University, 617, Al Jawharah, Khobra, Dhahran 34/54, Saudská Arábia
23019 výťah – servis 1/2023 28.56 44/2013 2023-02-01 TREVA, s.r.o., Hálova 14, 851 01 Bratislava, IČO: 31367291
23020 nabitie stravovacích kariet, 2/2023 917,82 20/2021 008/2023 2023-02-02 Up Déjeuner s.r.o, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, IČO: 31396674
23021 polovodičový spínač, 2 ks, z. f. 88.9 012/2023 2023-02-03 ENIKA.CZ s.r.o., Vlkov 33, 509 01 Nová Paka, ČR, IČO 28218167
23022 služby technika PO a BOZP 01/2023 190 17/2015 2023-02-04 Hasička. SK, Pannónska 21, 900 21 Svätý Jur, IČO: 45572267
23023 telekom. poplatky 01/2023 120.65 5,6/2019; 21,22/2021 2023-02-04 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
23024 čistiace prostriedky 734.17 013/2023 2023-02-06 LVSR, s.r.o., Račianska 88 B, 831 02 Bratislava, IČO: 52383911
23025 preprava tovaru, colný dlh 21.41 195/2022 2023-02-07 TNT Express Worldwide, spol. s r. o., Pri starom letisku 10544/14, 831 07 Bratislava, IČO: 31351603
23026 polovodičový spínač, 2 ks, k z. f. 23021 88.9 012/2023 2023-02-08 ENIKA.CZ s.r.o., Vlkov 33, 509 01 Nová Paka, ČR, IČO 28218167
23027 bezpečnostná schránka za 02/2023 26 1/2017 2023-02-08 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653
23028 konf. poplatok KomPlasTech 2023 J.Sládek 599.9 014/2023 9.2.2023 Fundacja Studetów i Absolwentów ACADEMICA, Rostafinskiego 10, Krakow, PL
23029 polovodičový spínač, 2 ks, z. f. 51.75 012/2023 9.2.2023 ENIKA.CZ s.r.o., Vlkov 33, 509 01 Nová Paka, ČR, IČO 28218167
23030 letenka, Saudská Arábia J.Sládek, konf. ATOMECH-1 599 016/2023 9.2.2023 One Travel Agency, Kollárovo nám.20, 811 06 Bratislava, IČO: 43982387
23031 kompatibilný toner, HP Laser Jet ProMFP M227fdw, 2 ks, z. f. 46.9 019/2023 2023-02-14 Jaroslav Adamec – Phobosstudio SNP 1155/21 97201 Bojnice IČO: 41596404
23032 vodné, stočné 01/2023, záloha 02/2023 1321.34 03/2019 2023-02-15 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
23033 polovodičový spínač, 2 ks, k z. f. 23029 51.75 012/2023 2023-02-17 ENIKA.CZ s.r.o., Vlkov 33, 509 01 Nová Paka, ČR, IČO 28218167
23034 korekcia anglického prekladu textu zmluvy 96 006/2023 2023-02-17 Agentúra Karpat, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 37499220
23035 pracovné odevy a pomôcky 260.57 018/2023 2023-02-17 Ľubica, s.r.o., Vajnorská 131/A, 831 04 Bratislava, IČO: 22649778
23036 elektroinštalačný materiál 376.34 017/2023 2023-02-20 HAGARD:HAL, s.r.o., Pražská 9, 949 11 Nnitra, IČO: 50111990
23037 kompatibilný toner, HP Laser Jet ProMFP M227fdw, 2 ks, k z. f. 23031 46.9 019/2023 2023-02-20 Jaroslav Adamec – Phobosstudio SNP 1155/21 97201 Bojnice IČO: 41596404
23038 čistenie znečistenej ortuti na požadovanú hodnotu 390 010/2023 2023-02-22 BOME, s.r.o., Parkány 550, 391 65 Bechyne, ČR, IČO: 47217201
23039 jemne mletý vápenec balený (1 000 Kg), z. f. 280.46 021/2023 2023-02-23 BAU-MARKET, a. s., Galvaniho 8, 821 04 Bratislava, IČO: 35923652
23040 opravy a doplnenie systému na základe revízia EZS 1000.4 011/2023 2023-02-24 ATsys, s.r.o., Svornosti 50, 821 06 Bratislava, IČO: 45688052
23041 elektrická energia 01/2023, záloha 02/2023 4848.98 03/2019 2023-02-24 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
23042 opravy a doplnenie systému na základe revízia EZS 1000.4 011/2023 2023-02-24 ATsys, s.r.o., Svornosti 50, 821 06 Bratislava, IČO: 45688052
23043 výťah – servis 2/2023 28.56 44/2013 2023-03-01 TREVA, s.r.o., Hálova 14, 851 01 Bratislava, IČO: 31367291
23044 kancelárske potreby 21.57 024/2023 2023-03-03 MIHI.SK, s.r.o, Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
23045 nabitie stravovacích kariet, 3/2023 1050,39 20/2021 023/2023 2023-03-03 Up Déjeuner s.r.o, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, IČO: 31396674
23046 občerstvenie na stretnutie zamestnancov ústavu, 3. 3. 2023 116.1 022/2023 2023-03-06 Ing. Štefan Demovič, DaS, Za koníčkom 16, 902 01 Pezinok, IČO: 11652241
23047 služby technika PO a BOZP 02/2023 190 17/2015 2023-03-06 Hasička. SK, Pannónska 21, 900 21 Svätý Jur, IČO: 45572267
23048 telekom. poplatky 02/2023 90.65 5,6/2019; 21,22/2021 2023-03-06 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
23049 bezpečnostná schránka za 03/2023 26 1/2017 2023-03-13 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653
23050 jemne mletý vápenec balený (1 000 Kg), k z. f. 23039 280.46 021/2023 2023-02-23 BAU-MARKET, a. s., Galvaniho 8, 821 04 Bratislava, IČO: 35923652
23051 chladničku BEKO RCSA270K30WN, z. f. 303.79 028/2023 2023-03-14 ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta 22, 92901 Dunajská Streda, IČO: 36277151
23052 podanie inzerátov na prac. miesta 237.6 025/2023 2023-03-14 Profesia, spol. s r.o., Pribinova 19, 811 09 Bratislava, IČO: 35800861
23053 mikrovlnná rúra, z. f. 80.9 030/2023 2023-03-14 ELEKTROSPED, a. s., Diaľničná cesta 12A, 903 01 Senec, IČO: 35765038
23054 varná kanvica, z. f. 46.4 031/2023 2023-03-14 ELEKTROSPED, a. s., Diaľničná cesta 12A, 903 01 Senec, IČO: 35765038
23055 toner 2 ks 33.72 028/2023 2023-03-14 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411
23056 konf. popl., J. Sládek, ICCES 2023, 26. – 29. 5. 2023, z.f. 550 032/2023 2023-03-14 Tech Science Press LLC, 871 Coronado Center Drive, Suite 200, Henderson, Nevada, USA
23057 spojovací mat pre solárne panely, hliníkový profil SOLAR 126.98 033/2023 2023-03-15 Ostrovní elektrárny s.r.o., Náves 112, 751 19 Vlkoš, ČR, IČO: 04618262
23058 zariadenie kuchynky 3. p., z. f. 1629.19 027/2023 2023-03-16 IKEA Bratislava, Ivanská cesta18, 821 04 Bratislava, IČO: 35849436
23059 mikrovlnná rúra, z. f. 23053 80.9 030/2023 2023-03-16 ELEKTROSPED, a. s., Diaľničná cesta 12A, 903 01 Senec, IČO: 35765038
23060 varná kanvica, z. f. 23054 46.4 031/2023 2023-03-16 ELEKTROSPED, a. s., Diaľničná cesta 12A, 903 01 Senec, IČO: 35765038
23061 vodné, stočné 02/2023, záloha 03/2023 1322.78 03/2019 2023-03-17 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
23062 chladničku BEKO RCSA270K30WN, z. f. 303.79 028/2023 2023-03-17 ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta 22, 92901 Dunajská Streda, IČO: 36277151
23063 konf. popl., M. Palou, Kval. cem. 2023, 20. – 21. 4. 2023, z.f. 258.15 034/2023 2023-03-17 Výzkumní ústav stavebních hmot, a.s., Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno, ČR, IČO: 26232511
23064 zariadenie kuchynky 3. p., z. f. 23058 1629.19 027/2023 2023-03-20 IKEA Bratislava, Ivanská cesta18, 821 04 Bratislava, IČO: 35849436
23065 Výročný seminár SAV I. OV, 6. – 7. 3., ubytovanie, stravovanie 241.7 020/2023 2023-03-20 KC SAV Smolenice, Zámocká 18, 919 04 Smolenice, IČO: 00398144
23066 kovová skrinka na kľúče, 2 ks, z. f. 151.2 038/2023 2023-03-20 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava, IČO: 44413467
23067 kovová skrinka na kľúče, 2 ks, k z. f. 23066 151.2 038/2023 2023-03-23 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava, IČO: 44413467
23068 elektrická energia 02/2023, záloha 03/2023 1017.55 03/2019 2023-03-24 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
23069 vložné konf., JTACC, 20. – 23. 6. 2023, M. Palou, z. f. 480 040/2023 2023-03-27 Akadémiai Kiadó Zrt., A building III. Floor, Budafoki str. 187-189, 1117 Budapest, Maďarsko, Vat. nr.: HU11387729
23070 sieťový swich, sieťový kábel 2 m 35 041/2023 2023-03-27 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411
23071 vložné konf., JTACC, 20. – 23. 6. 2023, J. Čepčianska, z. f. 430 043/2023 2023-03-27 Akadémiai Kiadó Zrt., A building III. Floor, Budafoki str. 187-189, 1117 Budapest, Maďarsko, Vat. nr.: HU11387729
23072 zafírové disky (7 mm), 5 ks,vysokoteplotné tégliky 150 ul (s viečkom), 4 ks; abrazívny papier 2703.96 036/2023 31.3.2023 Mettler – Toledo, s. r. o., Hattalova 12, 831 03 Brtaislava, IČO: 31354211
23073 služby technika PO a BOZP 03/2023 190 17/2015 2023-04-03 Hasička. SK, Pannónska 21, 900 21 Svätý Jur, IČO: 45572267
23074 výťah – servis 3/2023 28.56 44/2013 2023-04-04 TREVA, s.r.o., Hálova 14, 851 01 Bratislava, IČO: 31367291
23075 letenka 24.5. – 12.6.2023, J. Sládek,Čína, konf. ICEES 2023 + dve pozvania na univ. 1326 045/2023 2023-04-04 Natália Štefanovová, ONE TRAVEL AGENCY, Kollárovo nám. 20, 811 06 Brtislava, IČO: 43982387
23076 nabitie stravovacích kariet, 4/2023 779,75 20/2021 042/2023 2023-04-04 Up Déjeuner s.r.o, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, IČO: 31396674
23077 pristavenie kontajneru, odvoz, likvidácia odpadu 552 037/2023 2023-04-04 MAROT, s. r. o., Polianky 17, 841 04 Bratislava, IČO: 35861754
23078 vlož. 29th Internat. Conf. Engineer. Mech. 2023, 9. – 11. 5. 2023, J. Sládka a V. Sládka 640 046/2023 2023-04-04 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Dolejškova 1402/5, 182 00 Praha, ČR, IČO: 61388998
23079 telekom. poplatky 03/2023 100.12 5,6/2019; 21,22/2021 2023-04-05 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
23080 čerpanie pohonných hmôt 71.99 0520528/00 2023-04-05 Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832
23081 vlož. 29th Internat. Conf. Engineer. Mech. 2023, 9. – 11. 5. 2023, J. Sládka a V. Sládka 640 046/2023 2023-04-11 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Dolejškova 1402/5, 182 00 Praha, ČR, IČO: 61388998
23082 náplň do tlakových nádob, syntetický vzduch čistý 99.999 139.2 048/2023 2023-04-13 Messer Tatragas s.r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, IČO
00685852
23083 tekutý dusík na rok 1 Q 2023 63 050/2023 2023-04-14 Elektrotechnický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 598429
23084 previnutie elektromotora 195 044/2023 2023-04-17 Tibor Póňa – elektroservis, Ovručská 7, 831 02 Bratislava, IČO: 32091494
23085 elektroinštalačný materiál 582.62 047/2023 2023-04-17 HAGARD:HAL, s.r.o., Pražská 9, 949 11 Nnitra, IČO: 50111990
23086 areálové služby 2.Q.2023 266.7 3/2019 2023-04-17 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
23087 podanie inzerátu na prac. miesto 118.8 052/2023 2023-04-18 Profesia, spol. s r.o., Pribinova 19, 811 09 Bratislava, IČO: 35800861
23088 myš Logitech M235 25.06 051/2023 2023-04-18 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411
23089 bezpečnostná schránka za 04/2023 26 1/2017 2023-04-20 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653
23090 vložné konf. 7th NTCC 2023, T. A. Tawfika, 25. – 28. 6. 2023, z. f. 550 053/2023 2023-04-20 Fakulta stavební (FAST), VŠB – Technická univerzita Ostrava, Ludvíka Podéště 1875/17, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO: 61989100
23091 vodné, stočné 03/2023, záloha 04/2023 1555.5 03/2019 2023-04-21 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
23092 registr., ubyt. 6th World Con. on Mat. Science and Engineer., O. Hrytsyna, 18. – 19. 9. 2023, Rím, Taliansko 1199 054/2023 2023-04-21 Mind Authors, Inc., 9450 SW Gemini Dr, Suite 71868, Beaverton, Oregon 97008, US
23093 ubyt. J. Čepčianska, M. Palou, 20. – 23. 6., konf. JTACC, z. f. 549 055/2023 2023-04-21 Danubiu Hotels Zrt, Hotel Annabella, Deák Ferenc u. 25, 8230 Balatonfured, Maďarsko, daň. č.: 10594702-2-41
23094 ústavná prečiatk apre knižnicu 24 056/2023 2023-04-21 Pečiatky Vizitky s.r.o., Mäsiarska 29, 040 01 Košice, IČO: 1000922032
23095 jarná deratizácia budov ústavu 260 057/2023 2023-04-27 Atak, D. Kollár, Belinského 5, 851 01 Bratislava, IČO: 37220659
23096 elektrická energia 03/2023, záloha 04/2023 797.24 03/2019 2023-04-28 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
23097 vlož. konf. ICCC 2023, M. Palou, 18. – 22.9.23, z. f. 850 061/2023 2023-05-02 Naresuan University, Faculty of Engineering, 99 Moo 9, Phitsanulok 65000, Thajsko
23098 bezpečnostná schránka za 05/2023 26 1/2017 2023-05-03 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653
23099 výťah – servis 4/2023 28.56 44/2013 2023-05-03 TREVA, s.r.o., Hálova 14, 851 01 Bratislava, IČO: 31367291
23100 kancelárske kreslo 118.4 062/2023 2023-05-03 Kancelárske stoličky.com s.r.o., Mánesovo nám. 3, 851 01 Bratislava, IČO: 48215686
23101 telekom. poplatky 04/2023 88.27 5,6/2019; 21,22/2021 2023-05-04 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
23102 nabitie stravovacích kariet, 05/2023 779,75 20/2021 059/2023 2023-05-04 Up Déjeuner s.r.o, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, IČO: 31396674
23103 služby technika PO a BOZP 04/2023 190 17/2015 2023-05-09 Hasička. SK, Pannónska 21, 900 21 Svätý Jur, IČO: 45572267
23104 vlož. konf. Tepl. ochr. budov 2023, R. Slávik, 17. – 19.5.23, z. f. 197 064/2023 2023-05-10 Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť, Koceľova 15, 815 94 Bratislava, IČO: 603198
23105 elektroinštalačný materiál 463.56 063/2023 2023-05-16 HAGARD:HAL, s.r.o., Pražská 9, 949 11 Nnitra, IČO: 50111990
23106 vŕtacie kladivo SDS-PLUS 800W, z. f. 135 065/2023 2023-05-16 A – Z STROJ, spol. s r.o., Trenčianska 66, 821 09 Bratislava, IČO: 31327397
23107 open access 1980 066/2023 2023-05-16 Elsevier B. V., Radarweg 29, 1043 NX Amsterdam, Holandsko,
23108 vŕtacie kladivo SDS-PLUS 800W, k z. f. 23106 135 065/2023 2023-05-24 A – Z STROJ, spol. s r.o., Trenčianska 66, 821 09 Bratislava, IČO: 31327397
23109 vodné, stočné 04/2023, záloha 05/2023 1163.5 03/2019 2023-05-24 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
23110 elektrická energia 04/2023, záloha 05/2023 2947.45 03/2019 2023-05-26 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
23111 materiál k výskumu 2631.6 060/2023 2023-05-26 ENVItech, s.r.o., Janka Kráľa 16, 911 01 Trenčín, IČO: 31413498
23112 vlož. konf. Tepl. ochr. budov 2023, R. Slávik, 17. – 19.5.23, k z. f. 23104 197 064/2023 2023-05-26 Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť, Koceľova 15, 815 94 Bratislava, IČO: 603198
23113 výroba modelu, z. f. 108.6 069/2023 2023-05-30 L. L. FOX CZ s. r. o., Srbská 497/11, Ružodol I, 460 01 Liberec, ČR, IČO: 22796070
23114 precízny kontrolný ventil pre autokláv TESTIN 326.4 026/2023 2023-06-01 ILABO TECH s.r.o., Ventúrska 7, 811 01 Bratislava, IČO: 43865721
23115 nabitie stravovacích kariet, 06/2023, dorovnanie ceny 87,94 20/2021 071/2023 2023-06-05 Up Déjeuner s.r.o, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, IČO: 31396674
23116 nabitie stravovacích kariet, 06/2023 1130,71 20/2021 072/2023 2023-06-05 Up Déjeuner s.r.o, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, IČO: 31396674
23117 materiál k výskumu 1929.71 068/2023 2023-06-05 Freestyle Factory, s.r.o., Kozmonautická 13, 821 02 Bratislava, IČO: 52334741
23118 výťah – servis 5/2023 28.56 44/2013 2023-06-05 TREVA, s.r.o., Hálova 14, 851 01 Bratislava, IČO: 31367291
23119 bezpečnostná schránka za 05/2023 26 1/2017 2023-06-05 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653
23120 služby technika PO a BOZP 05/2023 190 17/2015 2023-06-05 Hasička. SK, Pannónska 21, 900 21 Svätý Jur, IČO: 45572267
23121 telekom. poplatky 05/2023 88.06 5,6/2019; 21,22/2021 2023-06-05 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
23122 elektroinštalačný materiál 109.61 070/2023 2023-06-06 HAGARD:HAL, s.r.o., Pražská 9, 949 11 Nnitra, IČO: 50111990
23123 čerpanie pohonných hmôt 22.32 0520528/00 2023-06-06 Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832
23124 Canon i-SENSYS 276 074/2023 2023-06-07 CBC Slovakia s.r.o.Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 44 773 293
23125 nabitie nových stravovacích kariet, 06/2023 620,07 20/2021 072/2023 2023-06-08 Up Déjeuner s.r.o, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, IČO: 31396674
23126 vlož. konf. ICCC 2023, M. Palou, 18. – 22.9.23, k z. f. 23097 850 061/2023 2023-06-09 Naresuan University, Faculty of Engineering, 99 Moo 9, Phitsanulok 65000, Thajsko
23127 Externá zvuková karta M-Audio AIR 192 | 4 Vocal Studio Pro, z. f. 162.3 078/2023 12.6.2023 ALZA.cz, Jateční 33a, 170 00 Praha, ČR, IČO: 27082440
23128 MOZOS MKIT-STAND, Mikrofónny stojan, z. f. 28.07 077/2023 12.6.2023 AUDIO PARTNER s.r.o., Mezi vodami 23,143 00 Praha 4,ČR, IČO: 27114147
23129 inzercia voľného prac miesta, vedeckého pracovníka 118.8 073/2023 12.6.2023 Profesia, spol. s r.o., Pribinova 19, 811 09 Bratislava, IČO: 35800861
23130 materiál k výskumu 148.95 076/2023 12.6.2023 BOTLAND,ul. Vratimovská 681/80, 719 00 Ostrava – Kunčice, ČR
23131 vlož. konf. IEEE NAP-2023, L. Sátor, 10. – 15. 9. 2023, z. f. 400 080/2023 14.6.2023 Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 00598429
23132 MOZOS MKIT-STAND, Mikrofónny stojan, k z. f. 23128 28.07 077/2023 14.6.2023 AUDIO PARTNER s.r.o., Mezi vodami 23,143 00 Praha 4,ČR, IČO: 27114147
23133 43″ Samsung The Serif QE43LS01BA Cloud White, z. f. 619.39 083/2023 2023-06-15 ALZA.cz, Jateční 33a, 170 00 Praha, ČR, IČO: 27082440
23134 rezacia podložka 35.88 085/2023 15.6.2023 MIHI.SK, s.r.o, Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
23135 vodné, stočné 05/2023, záloha 06/2023 1559.12 03/2019 2023-06-16 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
23136 Jabra SPEAK 510+, USB, BT, LINK 360, MS 149.71 088/2023 2023-06-16 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411
23137 toner 1 ks, Q2612A 17,88 081/2023 2023-06-16 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411
23138 roztrojka, pretpäť. kábel, kábele 47,14 086/2023 2023-06-16 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411
23139 čistiace prostriedky 650.01 013/2023 2023-06-20 LVSR, s.r.o., Račianska 88 B, 831 02 Bratislava, IČO: 52383911
23140 čerpanie pohonných hmôt 51.35 0520528/00 2023-06-20 Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832
23141 konf. popl., J. Sládek, ICCES 2023, 26. – 29. 5. 2023, k z. f. 23056 550 032/2023 2023-06-20 Tech Science Press LLC, 871 Coronado Center Drive, Suite 200, Henderson, Nevada, USA
23142 Externá zvuková karta M-Audio AIR 192 | 4 Vocal Studio Pro, k z. f. 23127 162.3 078/2023 2023-06-20 ALZA.cz, Jateční 33a, 170 00 Praha, ČR, IČO: 27082440
23143 Dymo – páska do tlačiarne štítkov, 4 ks 31.84 087/2023 2023-06-20 Moje papiernictvo, Fossil Energy & Logistic s.r.o., Tomášikova 50E, 831 04 Bratislava, IČO: 50149318
23144 smútočný veniec 65 090/2023 2023-06-20 Starflora, s.r.o., Doležalova 15C, 821 04 Bratislava, IČO: 14916893
23145 43″ Samsung The Serif QE43LS01BA Cloud White, k z. f. 23133 619.39 083/2023 2023-06-20 ALZA.cz, Jateční 33a, 170 00 Praha, ČR, IČO: 27082440
23146 Microsoft Office Standart 2021 MAK, akademická licencia – trvalá 90 091/2023 2023-06-21 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411
23147 výroba modelu, k z. f. 23113 108.6 069/2023 2023-06-27 L. L. FOX CZ s. r. o., Srbská 497/11, Ružodol I, 460 01 Liberec, ČR, IČO: 22796070
23148 forma na cementové pasty 1600.56 035/2023 2023-06-27 Technouniversum, s.r.o., Wolkerova 16, 900 31 Stupava, IČO: 46849181
23149 Objednávame u Vás predlženie lehoty patentovej prihlášky 108 075/2023 2023-06-27 MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Budatínska 12, 851 06 Bratislava, IČO: 35696532
23150 Lenovo Think Center neo/30a/27FHD/i7-126OP/16GB/1TB SSD 1152 089/2023 28.6.2023 MIKOTECH, s. r. o., Hybešova 33, 831 06 Bratislava, IČO: 35917351
23151 vložné konf., JTACC, 20. – 23. 6. 2023, J. Čepčianska, z. f. 430 043/2023 2023-06-29 Akadémiai Kiadó Zrt., A building III. Floor, Budafoki str. 187-189, 1117 Budapest, Maďarsko, Vat. nr.: HU11387729
23152 vložné konf., JTACC, 20. – 23. 6. 2023, M. Palou, k z. f. 23069 480 040/2023 2023-06-29 Akadémiai Kiadó Zrt., A building III. Floor, Budafoki str. 187-189, 1117 Budapest, Maďarsko, Vat. nr.: HU11387729
23153 elektrická energia 05/2023, záloha 06/2023 1050.04 03/2019 2023-07-03 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
23154 služby technika PO a BOZP 06/2023 190 17/2015 2023-07-03 Hasička. SK, Pannónska 21, 900 21 Svätý Jur, IČO: 45572267
23155 tekutý dusík na rok 1 Q 2023 27 050/2023 2023-07-03 Elektrotechnický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 598429
23156 sudy 30 l, 10 ks, z. f. 158.39 094/2022 2023-07-03 Hornbach Bratislava DNV, Nákupná zóna Bory 7179, 841 07 Bratislava, IČO: 35838949
23157 ubyt. J. Čepčianska, M. Palou, 20. – 23. 6., konf. JTACC, k z. f. 23093 549 055/2023 2023-07-03 Danubiu Hotels Zrt, Hotel Annabella, Deák Ferenc u. 25, 8230 Balatonfured, Maďarsko, daň. č.: 10594702-2-41
23158 nabitie stravovacích kariet, 06/2023 1159,89 20/2021 092/2023 2023-07-04 Up Déjeuner s.r.o, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, IČO: 31396674
23159 elektroinštalačný materiál 222.29 093/2023 2023-07-04 HAGARD:HAL, s.r.o., Pražská 9, 949 11 Nnitra, IČO: 50111990
23160 telekom. poplatky 06/2023 57.53 5,6/2019; 21,22/2021 2023-07-04 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
23161 bezpečnostná schránka za 06/2023 26 1/2017 2023-07-06 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653
23162 areálové služby 3.Q.2023 251.46 3/2019 2023-07-07 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
23163 výťah – servis 6/2023 28.56 44/2013 2023-07-07 TREVA, s.r.o., Hálova 14, 851 01 Bratislava, IČO: 31367291
23164 sudy 30 l, 10 ks, k z. f. 23156 158.39 094/2022 2023-07-10 Hornbach Bratislava DNV, Nákupná zóna Bory 7179, 841 07 Bratislava, IČO: 35838949
23165 HDD ext. Seagate Basic External 65.9 096/2023 2023-07-10 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411
23166 vlož. NANO-2023, O. Hrytsyna, 16. – 19. 8., z. f. 120 098/2023 2023-07-11 Institute odf Physics of the National Academy of Science of Ukraine, Nauky Ave., 46, 03680 Kyiv, Ukraine
23167 AKASA – USB Type-C 5-In-1 Dock 46.37 097/2023 2023-07-12 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411
23168 vložné konf. FDM 2023, J. Sládek, 12. – 14. 9. 2023, Anglicko, z.f. 873.74 101/2023 2023-07-19 UK Forum for Engineering Structural Integrity (FESI), Suite 9: Derby House, Lytham Road, Fulwood, Preston PR2 8JE, Anglicko
23169 vlož. Konf. MMS 2023, M. Repka, 5. – 8. 9. 2023, Bojnice, z. f. 450 103/2023 2023-07-19 Vedecká spoločnosť pri ŽU, Univerzitná 1, 010 26 Žilina, IČO: 30227852
23170 vlož. Konf. MMS 2023, L. Sátor, 5. – 8. 9. 2023, Bojnice, z. f. 450 100/2023 2023-07-19 Vedecká spoločnosť pri ŽU, Univerzitná 1, 010 26 Žilina, IČO: 30227852
23171 letenka, konf. FDM 2023, J. Sládek, 12. – 14. 9. 2023, Anglicko 268 104/2023 2023-07-20 One Travel Agency, Kollárovo nám.20, 811 06 Bratislava, IČO: 43982387
23172 vodné, stočné 06/2023, záloha 07/2023 1314.76 03/2019 2023-07-21 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
23173 elektrická energia 06/2023, záloha 07/2023 1532.5 03/2019 2023-07-26 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
23174 pečiatky, z.f. 17.07 107/2023 2023-07-26 REPRESS, spol. s r.o., Plucárna 3594/10,695 01 Hodonín, ČR, IČO: 46969951
23175 materiál k výskumu 1929.71 068/2023 2023-07-27 Freestyle Factory, s.r.o., Kozmonautická 13, 821 02 Bratislava, IČO: 52334741
23176 pečiatky, k z. f. 23174 17.07 107/2023 2023-08-01 REPRESS, spol. s r.o., Plucárna 3594/10,695 01 Hodonín, ČR, IČO: 46969951
23177 bezpečnostná schránka za 08/2023 26 1/2017 2023-08-03 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653
23178 nabitie stravovacích kariet, 08/2023 1079,64 20/2021 108/2023 2023-08-03 Up Déjeuner s.r.o, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, IČO: 31396674
23179 telekom. poplatky 07/2023 9.07 5,6/2019; 21,22/2021 2023-08-04 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
23180 previnutie elektromotora 103.9 109/2023 2023-08-04 Tibor Póňa – elektroservis, Ovručská 7, 831 02 Bratislava, IČO: 32091494
23181 elektroinštalačný materiál 44.2 017/2023 2023-08-04 HAGARD:HAL, s.r.o., Pražská 9, 949 11 Nnitra, IČO: 50111990
23182 služby technika PO a BOZP 07/2023 190 17/2015 2023-08-09 Hasička. SK, Pannónska 21, 900 21 Svätý Jur, IČO: 45572267
23183 kancelárske potreby 94.62 007/2023 2023-08-09 MIHI.SK, s.r.o, Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
23184 magnetit, MagnaDense 2s, 8s, 20s, z. f. 1973 111/2023 2023-08-09 LKAB Minerals GmbH, Am Europa-Center 1a, 45145 ESSEN, Nemecko, VAT-No: DE813564377
23185 konf. popl. Betón 2023, P. Czirák, 28. – 29. 9., Štrbské pleso, z. f. 185 116/2023 2023-08-15 Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu, Kolískova 1, 841 05 Bratislava, IČO: 31752560
23186 kábel, konktor 12.96 115/2023 2023-08-18 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411
23187 Úplný prieskum patentu PP 50053-2020 232 114/2023 2023-08-18 MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Budatínska 12, 851 06 Bratislava, IČO: 35696532
23188 ubytovnaie hosťa zo zahraničia 120 DSC13/2023 2023-08-22 Ú SAV, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava, IČO:
23189 vodné, stočné 07/2023, záloha 08/2023 1049.21 03/2019 2023-08-22 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
23190 doprava magnetitu 2112 112/2023 2023-08-22 TOPTRANS EU, a.s., Na Priehon 50, 949 01 Nitra, IČO: 36703923
23191 výťah – servis 07/2023 28.56 44/2013 2023-08-25 TREVA, s.r.o., Hálova 14, 851 01 Bratislava, IČO: 31367291
23192 elektrická energia 07/2023, záloha 08/2023 1652.14 03/2019 2023-08-28 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
23193 chemilálie 489.6 117/2023 2023-08-30 Slavus, s.r.o. , Závodná 3, 821 06 Bratislava
23194 služby technika PO a BOZP 08/2023 190 17/2015 2023-09-11 Hasička. SK, Pannónska 21, 900 21 Svätý Jur, IČO: 45572267
23195 nabitie stravovacích kariet, 09/2023 744,08 20/2021 108/2023 2023-09-11 Up Déjeuner s.r.o, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, IČO: 31396674
23196 bezpečnostná schránka za 09/2023 26 1/2017 2023-09-11 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653
23197 telekom. poplatky 08/2023 66.06 5,6/2019; 21,22/2021 2023-09-11 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
23198 výťah – servis 08/2023 28.56 44/2013 2023-09-11 TREVA, s.r.o., Hálova 14, 851 01 Bratislava, IČO: 31367291
23199 PVC EXPOLINE Liana 663L 400 cm, 420cm, z. f. 226.63 125/2023 2023-09-14 BRENO E-SHOP, Rožňavská 1,831 04 Bratislava, IČO: 36660710
23200 vodné, stočné 08/2023, záloha 09/2023 1594.72 03/2019 2023-09-18 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
23201 klimatizačná jednotka, lab. priestory 1696.18 120/2023 2023-09-18 Euroklíma, s.r.o., Cabaj 867, 951 17 Cabaj – Čápor, IČO: 36560979
23202 označenie WC dámy/páni, 10 ks, z. f. 26.9 123/2023 2023-09-18 Obchodný dom Bojná, Bojná 657,956 01 Bojná, IČO: 22812741
23203 Dávkovač na papierové utierky biely 15 ks, náhradné utierky 261.7 124/2023 2023-09-18 Kancelária123 s.r.o., Jána Poničana 5, 841 08 Bratislava, IČO: 55589642
23204 poplatok za kartu 1.6 0520528/00 2023-09-19 Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832
23205 kazeta CANON PGI-550PGBK + CLI-551, 2 x, z. f. 138.54 126/2023 2023-09-19 Marián Ondrejka – Wtrade, Mikuláša Dohnányho 817/1A, 010 04 Žilina, IČO: 34933336
23206 označenie WC dámy/páni, 10 ks, k z. f. 23202 26.9 123/2023 2023-09-20 Obchodný dom Bojná, Bojná 657,956 01 Bojná, IČO: 22812741
23207 magnetit, MagnaDense 2s, 8s, 20s, k z. f. 23184 1973 111/2023 2023-09-20 LKAB Minerals GmbH, Am Europa-Center 1a, 45145 ESSEN, Nemecko, VAT-No: DE813564377
23208 vlož. Konf. MMS 2023, M. Repka, 5. – 8. 9. 2023, Bojnice, k z. f. 23169 450 103/2023 2023-09-21 Vedecká spoločnosť pri ŽU, Univerzitná 1, 010 26 Žilina, IČO: 30227852
23209 vlož. Konf. MMS 2023, L. Sátor, 5. – 8. 9. 2023, Bojnice, k z. f. 23170 450 100/2023 2023-09-21 Vedecká spoločnosť pri ŽU, Univerzitná 1, 010 26 Žilina, IČO: 30227852
23210 adapter USB-C, Hqkabel USB-c, meteostanica 35.51 128/2023 2023-09-21 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411
23211 kazeta CANON PGI-550PGBK + CLI-551, 2 x, k z. f. ZF23205 138.54 126/2023 2023-09-22 Marián Ondrejka – Wtrade, Mikuláša Dohnányho 817/1A, 010 04 Žilina, IČO: 34933336
23212 elektrická energia 09/2023, záloha 10+B252/2023 1816.93 03/2019 2023-09-22 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
23213 jasomer Unihedron SQM-LU-DL 15 ks, z. f. 4 155,65 127/2023 2023-09-20 Alemat.cz, s.r.o., Světlogorská 2771/3, 39005 Tábor, ČR, IČO: 28159233
23214 rám s klipom, 150 ks 154.8 122/2023 2023-09-27 MIHI.SK, s.r.o, Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
23215 revízia rolovacích brán, odborná prehliadka a skúška žeriavov 588 106/2023 2023-09-27 BRATEC, s.r.o., Čenkovce 255, 930 39 Čenkovce, IČO: 50106554
23216 vložné konf. FDM 2023, J. Sládek, 12. – 14. 9. 2023, Anglicko, k z. f. 23168 873.74 101/2023 2023-09-27 UK Forum for Engineering Structural Integrity (FESI), Suite 9: Derby House, Lytham Road, Fulwood, Preston PR2 8JE, Anglicko
23217 poplatky spojené s patentom č. 288311 394.5 119/2023 2023-10-02 LITVÁKOVÁ a spol. s.r.o., Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava, IČO: 36862398
23218 tlač posterov 53.84 129/2023 2023-10-02 Sepia tlač s.r.o.,Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava, IČO: 4592 6662
23219 vlož. NANO-2023, O. Hrytsyna, 16. – 19. 8., k z. f. 23166 120 098/2023 2023-10-02 Institute odf Physics of the National Academy of Science of Ukraine, Nauky Ave., 46, 03680 Kyiv, Ukraine
23220 bezpečnostná schránka za 10/2023 26 1/2017 2023-10-02 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653
23221 telekom. poplatky 09/2023 66.65 5,6/2019; 21,22/2021 2023-10-04 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
23222 taška s potlačou 50 ks, 70. výročie ústavu 170.64 132/2023 2023-10-04 Sketch s. r. o., Ružomberská 6, 821 05 Bratislava, IČO: 54087988
23223 výťah – servis 09/2023 28.56 44/2013 2023-10-04 TREVA, s.r.o., Hálova 14, 851 01 Bratislava, IČO: 31367291
23224 nabitie stravovacích kariet, 09/2023 1145,3 20/2021 131/2023 2023-10-04 Up Déjeuner s.r.o, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, IČO: 31396674
23225 pohonné hmoty 53.33 0520528/00 2023-10-04 Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832
23226 členský popl. M. Kocifaj 618.02 135/2023 2023-10-04 Optica, 2010 Massachusetts ave NW, Washington DC 20036-1023, USA
23227 dovoz materiálu 100 136/2023 2023-10-05 BAM, Unter den Eichen 87, 12205 Berlin, Nemecko
23228 tekutý dusík na rok 3 Q 2023 39 050/2023 2020-10-09 Elektrotechnický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 598429
23229 areálové služby 3.Q.2023 251.46 3/2019 2020-10-09 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
23230 služby technika PO a BOZP 09/2023 190 17/2015 2020-10-09 Hasička. SK, Pannónska 21, 900 21 Svätý Jur, IČO: 45572267
23231 konf. popl. Betón 2023, P. Czirák, 28. – 29. 9., Štrbské pleso, k z. f. 23185 185 116/2023 2020-10-09 Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu, Kolískova 1, 841 05 Bratislava, IČO: 31752560
23232 PVC EXPOLINE Liana 663L 400 cm, 420cm, k z. f. 23199 226.63 125/2023 2020-10-09 BRENO E-SHOP, Rožňavská 1,831 04 Bratislava, IČO: 36660710
23233 sáčky do vysávača, z. f. 23.36 140/2023 2023-10-12 Black.Shark, s.r.o., M. R. Štefánika 196/32, 956 18 Bošany, IČO: 50865145
23234 vodné, stočné 09/2023, záloha 10/2023 1190.12 03/2019 2023-10-12 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
23235 256GB Kingston USB 3.2 (gen 1) DT, myš Gembird 27.68 138/2023 2023-10-12 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411
23236 predlžovací kábel, baterie AA, AAA, z. f. 46.8 139/2023 2023-10-12 ELEKTROSPED, a.s., Diaľničná cesta 6015/12A, Senec 903 01, IČO: 35 765 038
23237 tonery, Canon i-SENSYS MF655Cdw, z. f. 463.36 141/2023 2023-10-12 Ledum Kamara SK s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 48158836
23238 Canon i-SENSYS MF655Cdw, multifunkč. zariadenie, z. f. 288 137/2023 2023-10-12 CBC Slovakia s.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 44773293
23239 pracovný stolový kalendár 48 ks, nástenný kalendár, z. f. 85 143/2023 2023-10-13 OfficeLand, s.r.o., Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava, IČO: 35843136
23240 pracovný stolový kalendár 48 ks, nástenný kalendár, k z. f. 232039 85 143/2023 2023-10-13 OfficeLand, s.r.o., Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava, IČO: 35843136
23241 jesenná deratizácia budov ústavu 228 144/2023 2023-10-17 Atak, D. Kollár, Belinského 5, 851 01 Bratislava, IČO: 37220659
23242 elektroinštalačný materiál 138.17 142/2023 2023-10-18 HAGARD:HAL, s.r.o., Pražská 9, 949 11 Nnitra, IČO: 50111990
23243 predlžovací kábel, baterie AA, AAA, k z. f. 23236 46.8 139/2023 2023-10-19 ELEKTROSPED, a.s., Diaľničná cesta 6015/12A, Senec 903 01, IČO: 35 765 038
23244 Canon i-SENSYS MF655Cdw, multifunkč. zariadenie, k z. f. 23238 288 137/2023 2023-10-19 CBC Slovakia s.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 44773293
23245 tonery, Canon i-SENSYS MF655Cdw, z. f. 359.49 146/2023 2023-10-19 Ledum Kamara SK s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 48158836
23246 Canon i-SENSYS MF655Cdw, multifunkč. zariadenie, z. f. 288 145/2023 2023-10-19 CBC Slovakia s.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 44773293
23247 preprava osôb mikrobusom do KC Smolenice 429 133/2023 2023-10-19 APEX SOLUTIONS s.r.o., Šándorova 17, 82103 Bratislava, IČO: 44642831
23248 Výročný seminár SAV, 6. – 7. 3., ubytovanie, stravovanie 5023 020/2023 2023-10-19 KC SAV Smolenice, Zámocká 18, 919 04 Smolenice, IČO: 00398144
23249 odborná literatúra, z. f. 86 147/2023 2023-10-19 World Scientific Publiching (UK) LTD, 57 Shelton Street, London WC2H 9HE Anglicko, VAT reg No: GB587106915
23250 odborná literatúra, z. f. 82.5 148/2023 2023-10-19 Elsevier, The Boulevard, Langford Lane, Kidlington, OX5 1GB, Oxford, Anglicko, EORI: NL801481247
23251 tonery, Canon i-SENSYS MF655Cdw, k z. f. 23237 463.36 141/2023 2023-10-24 Ledum Kamara SK s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 48158836
23252 tonery, Canon i-SENSYS MF655Cdw, k z. f. 23245 359.49 146/2023 2023-10-24 Ledum Kamara SK s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 48158836
23253 materiál k výskumu, z. f. 3120.85 130/2023 2023-10-24 Alemat.cz, s.r.o., Světlogorská 2771/3, 39005 Tábor, ČR, IČO: 28159233
23254 elektrická energia 10/2023, záloha 11/2023 1816.93 03/2019 2023-10-27 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
23255 Canon i-SENSYS MF655Cdw, multifunkč. zariadenie, k z. f. 23246 288 145/2023 2023-10-27 CBC Slovakia s.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 44773293
23256 odborná literatúra, k z. f. 23249 98.91 147/2023 2023-11-02 World Scientific Publiching (UK) LTD, 57 Shelton Street, London WC2H 9HE Anglicko, VAT reg No: GB587106915
23257 odborná literatúra, k z. f. 23250 82.5 148/2023 2023-11-02 Elsevier, The Boulevard, Langford Lane, Kidlington, OX5 1GB, Oxford, Anglicko, EORI: NL801481247
23258 výťah – servis 10/2023 28.56 44/2013 2023-11-02 TREVA, s.r.o., Hálova 14, 851 01 Bratislava, IČO: 31367291
23259 bezpečnostná schránka za 11/2023 26 1/2017 2023-11-02 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653
23260 monitor 27 Lenovo L27e-40, 3 ks, z. f. 399.19 159/2023 2023-11-03 ALZA.cz, Jateční 33a, 170 00 Praha, ČR, IČO: 27082440
23261 batéria do notebooku Lenovo, L16M4PB3 81.95 158/2023 2023-11-03 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411
23262 objednanei prípravy a podanie odpovede na výmer UPV SR 240 118/2023 2023-11-03 MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Budatínska 12, 851 06 Bratislava, IČO: 35696532
23263 reproduktory, Logitech Z-533, z. f. 81.5 160/2023 2023-11-03 K24 International s.r.o., U Studia 20, 700 30 Ostrava, IČO: 27851559
23264 služby technika PO a BOZP 10/2023 190 17/2015 2023-11-06 Hasička. SK, Pannónska 21, 900 21 Svätý Jur, IČO: 45572267
23265 penetrometer na porozimetriu, 8 ks, z. f. 2947.2 154/2023 2023-11-06 Anton Paar Slovakia s.r.o., Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava, IČO: 50568795
23266 telekom. poplatky 10/2023 65.94 5,6/2019; 21,22/2021 2023-11-06 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
23267 nabitie stravovacích kariet, 11/2023 1283,90 20/2021 1155/2023 2023-11-07 Up Déjeuner s.r.o, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, IČO: 31396674
23268 mikiny s potlačou, Deň otvorených dverí 556.36 163/2023 2023-11-07 Rock Baby, s.r.o., Pionýrská 17, 602 00 Brno, IČO: 03452794
23269 monitor 27 Lenovo L27e-40, 3 ks, k z. f. 23260 399.19 159/2023 2023-11-08 ALZA.cz, Jateční 33a, 170 00 Praha, ČR, IČO: 27082440
23270 reproduktory, Logitech Z-533, k z. f. 23263 81.5 160/2023 2023-11-08 K24 International s.r.o., U Studia 20, 700 30 Ostrava, IČO: 27851559
23271 výpočtová technika + príslušenstvo 2659.45 151, 162/2023 2023-11-08 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411
23272 jasomer Unihedron SQM-LU-DL 15 ks, k z. f. 23213 4 155,60 127/2023 2023-11-10 Alemat.cz, s.r.o., Světlogorská 2771/3, 39005 Tábor, ČR, IČO: 28159233
23273 materiál k výskumu, k z. f. 23253 3120.85 130/2023 2023-11-10 Alemat.cz, s.r.o., Světlogorská 2771/3, 39005 Tábor, ČR, IČO: 28159233
23274 pristavenie kontajneru na odpad 10 m3, 2 ks 840 152/2023 2023-11-20 Ekoslužby s.r.o., Klincová 2136/35, 821 08 Bratislava, IČO: 50586106
23275 vodné, stočné 09/2023, záloha 10/2023 2296.52 03/2019 2023-11-20 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
23276 služby cez vzialený prístup 96 164/2023 2023-11-20 SOFTIP, a.s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava, IČO: 36785512
23277 monitor 2 ks, klávesnica + myš, klávesnica, z. f. 583.09 168/2023 2023-11-20 ALZA.cz, Jateční 33a, 170 00 Praha, ČR, IČO: 27082440
23278 sáčky do vysávača, k z. f. 23233 23.36 140/2023 21.11.2023 Black.Shark, s.r.o., M. R. Štefánika 196/32, 956 18 Bošany, IČO: 50865145
23279 vlož. konf. IEEE NAP-2023, L. Sátor, 10. – 15. 9. 2023, k z. f. 23131 400 080/2023 21.11.2023 Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 00598429
23280 Corsair Flash Voyager GT 256 GB, 2 ks, z. f. 132 170/2023 21.11.2023 Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 32, 040 11 Košice, IČO: 36212466
23281 grafiský tablet, softvér, , z. f. 433.99 171/2023 21.11.2023 ALZA.cz, Jateční 33a, 170 00 Praha, ČR, IČO: 27082440
23282 Elektronický zápisník Lenovo, z. f. 488.4 172/0203 21.11.2023 Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava, IČO: 35950226
23283 chladnička, z. f. 288.99 176/2023 2023-11-22 Jozef Maťavka SELEKTRA, Družstevná 1143/24, 958 01 Partizánske, IČO: 11741562
23284 rukavice, 5 balení 63.7 166/2023 2023-11-22 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Brtaislava, IČO: 35819081
23285 vložné, ICMMICE-23, 14. – 15. 12., Španielsko, M. Hrytsyna, z. f. 483.86 177/2023 2023-11-22 ICMMICE-23, Barcelona, Španielsko
23286 mat. k výpočt. tech., MS Office Standard 2 ks 381.71 174, 175/2023 2023-11-23 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411
23287 kancelárske potreby 144.72 165/2023 2023-11-23 MIHI.SK, s.r.o, Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
23288 chladnička, k z. f. 23283 288.99 176/2023 2023-11-23 Jozef Maťavka SELEKTRA, Družstevná 1143/24, 958 01 Partizánske, IČO: 11741562
23289 monitor 2 ks, klávesnica + myš, klávesnica, k z. f. 23277 583.09 168/2023 2023-11-24 ALZA.cz, Jateční 33a, 170 00 Praha, ČR, IČO: 27082440
23290 grafiský tablet, softvér, k z. f. 23281 433.99 171/2023 2023-11-24 ALZA.cz, Jateční 33a, 170 00 Praha, ČR, IČO: 27082440
23291 licencia Origin a Origin Pro 2 ks 1932 169/2023 2023-11-24 Science Software,Martin Maršál, Zlešická 1806, 148 00 Praha 11, IČO: 88535789
23292 vložné konf. 7th NTCC 2023, T. A. Tawfika, 25. – 28. 6. 2023, k z. f. 23090 550 053/2023 2023-11-24 Fakulta stavební (FAST), VŠB – Technická univerzita Ostrava, Ludvíka Podéště 1875/17, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO: 61989100
23293 Elektronický zápisník Lenovo, k z. f. 23282 488.4 172/0203 2023-11-24 Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava, IČO: 35950226
23294 oprava, sprevádzkovanie axiálneho ventilátora ARB 1800 2733 113/2023 2023-11-29 ZVVZ-Enven Engineering, a.s., Sažinova 1339, 399 01 Milevsko, ČR, IČO: 25696882
23295 pristavenie kontajneru na odpad 10 m3, 2 ks 744 152/2023 2023-11-29 Ekoslužby s.r.o., Klincová 2136/35, 821 08 Bratislava, IČO: 50586106
23296 kancelárske potreby 314.04 167/2023 2023-11-29 MIHI.SK, s.r.o, Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
23297 elektrická energia 11/2023, záloha 12/2023 3490.87 03/2019 2023-11-29 CSČ SAV, SÚZ, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, IČO: 00398144
23298 laboratórny materiál, z. f. 1832.7 183/2023 2023-11-29 Vedius Soft s.r.o., Nad Šárkou 2069/25,160 00 Praha 6 Dejvice, IČO: 27440354
23299 Corsair Flash Voyager GT 256 GB, 2 ks, k z. f. 23280 132 170/2023 2023-11-29 Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 32, 040 11 Košice, IČO: 36212466
23300 elektroinštalačný materiál 613.75 179/2023 2023-11-29 HAGARD:HAL, s.r.o., Pražská 9, 949 11 Nnitra, IČO: 50111990
23301 pracovné odevy a pomôcky 342.84 182/2023 30.11.2023 Ľubica, s.r.o., Vajnorská 131/A, 831 04 Bratislava, IČO: 22649778
23302 inštalatérsky materiál 406.98 181/2023 1.12.2023 ENTO Železiarstvo, s.r.o., Turbínová 1, 831 04 Bratislava, IČO: 35798505
23303 výťah – servis 10/2023 28.56 44/2013 1.12.2023 TREVA, s.r.o., Hálova 14, 851 01 Bratislava, IČO: 31367291
23304 bezpečnostná schránka za 11/2023 26 1/2017 1.12.2023 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653
23305 kancelárska stolička, 2 ks, z. f. 334 185/2023 1.12.2023 Möbelix SK, s. r. o., Rožňavská 32, 821 04 Bratislava, IČO: 35903414
23306 notebook Lenovo, AUSUS 1780 173/2023 1.12.2023 MIKOTECH, s. r. o., Hybešova 33, 831 06 Bratislava, IČO: 35917351
23307 elektroinštalačný materiál, z. f. 2175.13 187/2023 2023-12-04 HAGARD:HAL, s.r.o., Pražská 9, 949 11 Nnitra, IČO: 50111990
23308 laboratórny materiál, k z. f. 23298 1832.7 183/2023 2023-12-04 Vedius Soft s.r.o., Nad Šárkou 2069/25,160 00 Praha 6 Dejvice, IČO: 27440354
23309 kazetový podhľad – zasadacia miestnosť 2002 190/2023 2023-12-04 PoPoSa s.r.o., Košická 52/A, 821 08 Bratislava, IČO: 52951634
23310 nabitie stravovacích kariet, 12/2023 1283,90 20/2021 1155/2023 2023-12-04 Up Déjeuner s.r.o, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, IČO: 31396674
23311 telekom. poplatky 10/2023 65.94 5,6/2019; 21,22/2021 2023-12-04 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
23312 vinylové podlahy, z. f. 6585.67 194/2023 2023-12-04 BRASED EUROTEXTIL CZ, spol. s r.o., Škrobárenská 497/10,617 00 Brno,ČR, IČO: 17329060
23313 pracovné náradie, z. f. 242.77 195/2023 2023-12-04 TME Slovakia s.r.o., Hollého 6, 010 01 Žilina, IČO: 45241791
23314 umývačka riadu, z. f. 344 193/2023 2023-12-04 T P D , spol. s r.o., Farského 26, 851 01 Bratislava, IČO: 17329060
23315 vodovodná batéria, z. f. 80.3 197/2023 2023-12-05 DOMOSS Technika a.s., Bratislavská 11/a, 921 01 Piešťany, IČO: 36228389
23316 44.5 184/2023 2023-12-05 Quantums Technologies, s.r.o., Panónska cesta 4/A, 851 04 Bratislava, IČO: 45978301
23317 klimatizačná jednotka, lab. priestory 1667.88 196/2023 2023-12-05 Euroklíma, s.r.o., Cabaj 867, 951 17 Cabaj – Čápor, IČO: 36560979
23318 Canon i-SENSYS/MF272dw/MFD/Laser 242.81 192/2023 2023-12-05 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411
23319 patch panel 2 ks, z. f. 223.29 198/2023 2023-12-05 ALZA.cz, Jateční 33a, 170 00 Praha, ČR, IČO: 27082440
23320 penetrometer na porozimetriu, 8 ks, z. f.23265 2947.2 154/2023 2023-12-06 Anton Paar Slovakia s.r.o., Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava, IČO: 50568795
23321 kancelárska stolička, 2 ks, z. f. 23305 334 185/2023 2023-12-06 Möbelix SK, s. r. o., Rožňavská 32, 821 04 Bratislava, IČO: 35903414
23322 kancelárske potreby 174.34 191/2023 2023-12-06 MIHI.SK, s.r.o, Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
23323 pracovné odevy 44.69 180/2023 2023-12-06 Ľubica, s.r.o., Vajnorská 131/A, 831 04 Bratislava, IČO: 22649778
23324 granitový drez, z. f. 118.39 199/2023 2023-12-06 RASUB s.r.o., Vojtaššákova 602, 02744 Tvrdošín, IČO : 47107570
23325 papierový obrus 5 ks, z. f. 19.8 202/2023 2023-12-06 Slovpap SK s.r.o., Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina, IČO: 44229950
23326 vložné, ICMMICE-23, 14. – 15. 12., Španielsko, M. Hrytsyna, k z. f. 232895 489.83 177/2023 2023-12-06 ICMMICE-23, Barcelona, Španielsko
23327 služby technika PO a BOZP 11/2023 190 17/2015 2023-12-06 Hasička. SK, Pannónska 21, 900 21 Svätý Jur, IČO: 45572267
23328 umývačka riadu, k z. f. 23314 344 193/2023 2023-12-07 T P D , spol. s r.o., Farského 26, 851 01 Bratislava, IČO: 17329060
23329 elektroinštalačný materiál, k z. f. 23307 2175.13 187/2023 2023-12-07 HAGARD:HAL, s.r.o., Pražská 9, 949 11 Nnitra, IČO: 50111990
23330 vodovodná batéria, k z. f. 80.3 197/2023 2023-12-07 DOMOSS Technika a.s., Bratislavská 11/a, 921 01 Piešťany, IČO: 36228389
23331 open-access 3330 203/2023 2023-12-07 John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex PO19 8SQ, UK, VAT No: GB376766987
23332 oprava notebooku 235 184/2023 2023-12-08 Quantums Technologies, s.r.o., Panónska cesta 4/A, 851 04 Bratislava, IČO: 45978301
23333 tekutý dusík na rok 4 Q 2023 6 050/2023 2023-12-08 Elektrotechnický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 598429
23334 pracovné náradie, k z. f. 23313 242.77 195/2023 2023-12-08 TME Slovakia s.r.o., Hollého 6, 010 01 Žilina, IČO: 45241791
23335 patch panel 2 ks, k z. f. 23319 223.29 198/2023 2023-12-11 ALZA.cz, Jateční 33a, 170 00 Praha, ČR, IČO: 27082440
23336 nájom 14 ks tlakových nádob 12 mes. 1900.92 206/2023 2023-12-11 Messer Tatragas s.r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, IČO:
00685852
23337 oprava notebooku 29 184/2023 2023-12-11 Quantums Technologies, s.r.o., Panónska cesta 4/A, 851 04 Bratislava, IČO: 45978301
23338 papierový obrus 5 ks, k z. f. 23325 19.8 202/2023 2023-12-13 Slovpap SK s.r.o., Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina, IČO: 44229950
23339 vinylové podlahy, k z. f. 23312 6546.66 194/2023 2023-12-14 BRASED EUROTEXTIL CZ, spol. s r.o., Škrobárenská 497/10,617 00 Brno,ČR, IČO: 17329060
23340 toner do tlačiarne 40.33 207/2023 2023-12-14 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411
23341 príslušenstvo k PC 100.94 210/2023 2023-12-14 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411
23342 kontrola požiarnych vodovodov a hasiacich prístrojov 900 178/2023 2023-12-14 PYROTEAM GROUP, s.r.o, Čáčov 292, 905 01 Senica, IČO: 36241903
23343 osvetlenie výstavnej miestnosti, z. f. 5868 209/2023 15.12.2023 INTELES electrical solutions, Riazanská 64, 831 03 Bratislava, IČO: 46428283
23344 kancelárske potreby 189.31 211/2023 2023-12-15 MIHI.SK, s.r.o, Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
23345 elektroinštalačný materiál 548.71 212/2023 2023-12-15 HAGARD:HAL, s.r.o., Pražská 9, 949 11 Nnitra, IČO: 50111990
23346 občerstvenie na stretnutie zamestnancov ústavu, 15. 12. 2023 302.96 200/2023 2023-12-15 Ing. Štefan Demovič, DaS, Za koníčkom 16, 902 01 Pezinok, IČO: 11652241
23347 pracovné náradie 173.48 216/2023 2023-12-18 TME Slovakia s.r.o., Hollého 6, 010 01 Žilina, IČO: 45241791
23348 inštalatérsky materiál, z. f. 454.96 215/2023 2023-12-18 ENTO Železiarstvo, s.r.o., Turbínová 1, 831 04 Bratislava, IČO: 35798505
23349 čerpanie pohonných hmôt 39.21 0520528/00 2023-12-19 Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832
23350 inštalatérsky materiál, k z. f. 23348 454.96 215/2023 2023-12-19 ENTO Železiarstvo, s.r.o., Turbínová 1, 831 04 Bratislava, IČO: 35798505
23351 kazetový podhľad – zasadacia miestnosť 1512 190/2023 2023-12-19 PoPoSa s.r.o., Košická 52/A, 821 08 Bratislava, IČO: 52951634
23352 osvetlenie – výstavná miestnosť 721.44 213/2023 2023-12-19 CASA Svietidlá s.r.o., Ivnaská cesta 15, 821 04 Bratislava, IČO: 50 956 299
23353 objednanei prípravy a podanie odpovede na výmer UPV SR 108 118/2023 2023-12-19 MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Budatínska 12, 851 06 Bratislava, IČO: 35696532
23354 sudy, murárska lyžica chemoprén 183.56 221/2023 2023-12-19 Hornbach Bratislava DNV, Nákupná zóna Bory 7179, 841 07 Bratislava, IČO: 35838949
23355 elektroinštalačný materiál 272.99 212/2023 2023-12-19 HAGARD:HAL, s.r.o., Pražská 9, 949 11 Nnitra, IČO: 50111990
23356 klimat. Jednotka – montáž potrubia 612 220/2023 2023-12-19 Euroklíma, s.r.o., Cabaj 867, 951 17 Cabaj – Čápor, IČO: 36560979
23357 elektroinštalačný materiál 952.07 212/2023 2023-12-19 HAGARD:HAL, s.r.o., Pražská 9, 949 11 Nnitra, IČO: 50111990
23358 nabitie stravovacích kariet, 01/2024 992,11 20/2021 219/2023 2023-12-20 Up Déjeuner s.r.o, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, IČO: 31396674
23359 servis foriem 3115.32 214/2023 2023-12-20 Technouniversum, s.r.o., Wolkerova 16, 900 31 Stupava, IČO: 46849181
23360 256GB Kingston 1 ks, Logitech M650L 2 ks 115.27 222/2023 2023-12-20 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31358411
23361 podlahy – výstavná miestnosť 6915 218/2023 2023-12-20 František Galba, Malé Leváre 370, 908 74 Malé Leváre, IČO: 5193380
23362 podlahy – zasadacia miestnosť 2000 218/2023 2023-12-20 František Galba, Malé Leváre 370, 908 74 Malé Leváre, IČO: 5193380
23363 osvetlenie výstavnej miestnosti, k z. f. 23343 5868 209/2023 2023-12-20 INTELES electrical solutions, Riazanská 64, 831 03 Bratislava, IČO: 46428283
23364 granitový drez, k z. f. 23324 118.39 199/2023 2023-12-21 RASUB s.r.o., Vojtaššákova 602, 02744 Tvrdošín, IČO : 47107570
23365 žeriavy – revízia elektrických zariadení 588 201/2023 2023-12-22 BRATEC, s.r.o., Čenkovce 255, 930 39 Čenkovce, IČO: 50106554
23366 zasadačka, Stôl Rico 8 ks 1913.6 223/2023 2023-12-27 Möbelix SK, s. r. o., Rožňavská 32, 821 04 Bratislava, IČO: 35903414

<- Späť