Faktúry – Odoberateľské – 2012

<- Späť


číslo
predmet faktúry
cena
číslo
číslo
dátum
 odberateľ
faktúry
s DPH
zmluvy
objednávky
vystavenia
12001
refakturácia tel.hovorov za 12/2011
3,13
13.1.2012
GF SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:00586935
12002
refakturácia tel.hovorov za 12/2011
2,70
13.1.2012
GEO-OPTIKA,s.r.o,Janotova 10,Bratislava,IČO:35885106
12003
časopis Architektúra a urbanizmus 3-4/2011
18,90
13.1.2012
Art Books, s.r.o,Tomášikova 10/G,Bratislava,IČO:36357430
12004
časopis Architektúra a urbanizmus 3-4/2011
11,25
16.1.2012
Artforum,s.r.o,Kozia 20,Bratislava,IČO:35716584
12005
nájomné a služby nebytových priestorov za 2/2012
237,75
náj.zml.z 13.4.11
23.1.2012
Karpat agentúra,K.Valach,L.Dérera 10,Bratislava,IČO:37499220
12006
nájomné a služby nebytových priestorov za 2/2012
251,75
23.1.2012
Sometile,s.r.o,Radlonského 36/B,Bratislava,IČO:44960506
12007
nájomné a služby nebytových priestorov za 2/2012
709,59
23.1.2012
Studio b52,s.r.o,Ing.J.Lukáč,Gallayova 21/3155,Bratislava,IČO:36813478
12008
nájomné a služby nebytových priestorov za 2/2012
180,20
náj.zml.z 12.5.11
23.1.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:31358411
12009
nájomné a služby nebytových priestorov za 2/2012
230,84
Dod.k náj.zmluve zo 17.3.11
23.1.2012
Axxence Slovakia s.r.o,Poštová 1,Bratislava,IČO:31442901
12010
nájomné a služby nebytových priestorov za 2/2012
1 495,21
23.1.2012
Demovič & syn,Ing.Denovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
12011
nájomné a služby nebytových priestorov za 2/2012
326,70
23.1.2012
FX,s.r.o,Azalková 6,Bratislava,IČO:31382762
12012
nájomné a služby nebytových priestorov za 2/2012
143,30
23.1.2012
DGM,s.r.o,Dpt.J.Dugovič,Cementárska 15,Stupava,IČO:35755245
12013
nájomné a služby nebytových priestorov za 2/2012
520,80
23.1.2012
Ing.Juraj Rašla,CSc,GEO-OPTIKA,Janotova 10,Bratislava,IČO:32155514
12014
nájomné a služby nebytových priestorov za 2/2012
269,12
náj.zml.z 13.4.11
23.1.2012
GEO-OPTIKA,s.r.o,Janotova 10,Bratislava,IČO:35885106
12015
úschova materiálu za 2/2012
49,79
23.1.2012
Ing.Juraj Rašla,CSc,GEO-OPTIKA,Janotova 10,Bratislava,IČO:32155514
12016
nájomné a služby nebytových priestorov za 2/2012
165,37
23.1.2012
GF SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:00586935
12017
nájomné a služby nebytových priestorov za 2/2012
2 203,94
23.1.2012
IDD,Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička,Myjavská 16,Bratislava,IČO:00585912
12018
nájomné a služby nebytových priestorov za 2/2012
427,37
23.1.2012
IPRES INŽINIERING,s.r.o,Dubravská cesta 9,Bratislava,IČO:35707739
12019
nájomné a služby nebytových priestorov za 2/2012
83,59
23.1.2012
Kubiš Vladimír,Ing.arch.,Jurigovo nám.13a,Bratislava,IČO:31809383
12020
nájomné a služby nebytových priestorov za 2/2012
98,15
23.1.2012
Ing.Mihalovič,MI-KL,Pútnická 16,Bratislava,IČO:32164521
12021
nájomné a služby nebytových priestorov za 2/2012
467,10
23.1.2012
Palčo Igor,s.r.o,Dúbravská cesta 9,P.O.Box 121,Bratislava,IČO:35921226
12022
nájomné a služby nebytových priestorov za 2/2012
802,47
23.1.2012
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dolná 108,Modra,IČO:35838752
12023
nájomné a služby nebytových priestorov za 2/2012
1 257,88
23.1.2012
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dolná 108,Modra,IČO:35838752
12024
nájomné a služby nebytových priestorov za 2/2012
351,84
23.1.2012
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dolná 108,Modra,IČO:35838752
12025
nájomné a služby nebytových priestorov za 2/2012
486,22
náj.zml.z 13.4.11
23.1.2012
MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
12026
nájomné a služby nebytových priestorov za 2/2012
98,15
23.1.2012
Hlasná Jana,Ing,Rizlingova 8,Bratislava,IČO:34536094
12027
nájomné a služby nebytových priestorov za 2/2012
98,15
23.1.2012
Bilačičová Alena,Belinského 17,Bratislava,IČO:35147784
12028
nájomné a služby nebytových priestorov za 2/2012
83,59
23.1.2012
Bróska Ján,Ing.arch.Čapkova 6,Bratislava,IČO:30858275
12029
nájomné a služby nebytových priestorov za 2/2012
369,57
Dod.k náj.zmluve z 29.7.2009
23.1.2012
ADINIS,s.r.o,Jánošíkova 822/21,Trnava,IČO:44874065
12030
nájomné a služby nebytových priestorov za 2/2012
429,89
23.1.2012
Geothermal Anywhere,a.s.,Piešťanská 3,Trnava,IČO:31382606
12031
refakt.odberu el.energie od 1.10.-31.12.2011
939,06
23.1.2012
Demovič & syn,Ing.Denovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
12032
refakt.odberu el.energie od 1.10.-31.12.2011
130,14
23.1.2012
MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
12033
refakt.odberu el.energie od 1.10.-31.12.2011
15,84
23.1.2012
IPRES INŽINIERING,s.r.o,Dubravská cesta 9,Bratislava,IČO:35707739
12034
refakt.odberu el.energie od 1.10.-31.12.2011
1 632,06
23.1.2012
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dolná 108,Modra,IČO:35838752
12035
refakt.odberu el.energie od 1.10.-31.12.2011
400,68
23.1.2012
IDD,Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička,Myjavská 16,Bratislava,IČO:00585912
12036
refakt.odberu el.energie od 1.10.-31.12.2011
27,36
23.1.2012
Sometile,s.r.o,Radlonského 36/B,Bratislava,IČO:44960506
12037
refakt.odberu el.energie od 1.10.-31.12.2011
156,24
23.1.2012
Geothermal Anywhere,a.s.,Piešťanská 3,Trnava,IČO:31382606
12038
odber studenej vody  od 1.10.-31.12.2011-refakturácia
55,29
23.1.2012
Demovič & syn,Ing.Denovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
12039
odber studenej vody  od 1.10.-31.12.2011-refakturácia
10,05
23.1.2012
MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
12040
časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2012
12,00
1237004921
30.1.2012
Myris Trade,s.r.o,P.O.Box 2,V Štíhlách 1311/3,Praha,IČO: 62585576
12041
tel.popl.1/12
3,28
16.2.2012
GF SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:00586935
12042
nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2012
237,75
náj.zml.z 13.4.11
23.2.2012
Karpat agentúra,K.Valach,L.Dérera 10,Bratislava,IČO:37499220
12043
nájomné a služby nebyt .priestorov za 3/2012
251,75
23.2.2012
Sometile,s.r.o,Radlonského 36/B,Bratislava,IČO:44960506
12044
nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2012
548,00
23.2.2012
Studio b52,s.r.o,Ing.J.Lukáč,Gallayova 21/3155,Bratislava,IČO:36813478
12045
nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2012
180,20
náj.zml.z 12.5.11
23.2.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:31358411
12046
nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2012
230,84
Dod.k náj.zml.zo 17.3.11
23.2.2012
Axxence Slovakia s.r.o,Poštová 1,Bratislava,IČO:31442901
12047
nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2012
1 495,21
23.2.2012
Demovič & syn,Ing.Denovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
12048
nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2012
326,70
23.2.2012
FX,s.r.o,Azalková 6,Bratislava,IČO:31382762
12049
nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2012
143,30
23.2.2012
DGM,s.r.o,Dpt.J.Dugovič,Cementárska 15,Stupava,IČO:35755245
12050
nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2012
520,80
23.2.2012
Ing.Juraj Rašla,CSc,GEO-OPTIKA,Janotova 10,Bratislava,IČO:32155514
12051
nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2012
269,12
náj.zml.z.13.4.11
23.2.2012
GEO-OPTIKA,s.r.o,Janotova 10,Bratislava,IČO:35885106
12052
úschova materiálu za 3/2012
49,79
23.2.2012
Ing.Juraj Rašla,CSc,GEO-OPTIKA,Janotova 10,Bratislava,IČO:32155514
12053
nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2012
165,37
23.2.2012
GF SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:00586935
12054
nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2012
2 203,94
23.2.2012
IDD,Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička,Myjavská 16,Bratislava,IČO:00585912
12055
nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2012
427,37
23.2.2012
IPRES INŽINIERING,s.r.o,Dubravská cesta 9,Bratislava,IČO:35707739
12056
nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2012
83,59
23.2.2012
Kubiš Vladimír,Ing.arch.,Jurigovo nám.13a,Bratislava,IČO:31809383
12057
nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2012
98,15
23.2.2012
Ing.Mihalovič,MI-KL,Pútnická 16,Bratislava,IČO:32164521
12058
nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2012
467,10
23.2.2012
Palčo Igor,s.r.o,Dúbravská cesta 9,P.O.Box 121,Bratislava,IČO:35921226
12059
nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2012
802,47
23.2.2012
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dolná 108,Modra,IČO:35838752
12060
nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2012
1 257,88
23.2.2012
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dolná 108,Modra,IČO:35838752
12061
nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2012
351,84
23.2.2012
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dolná 108,Modra,IČO:35838752
12062
nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2012
486,22
náj.zml.z.13.4.11
23.2.2012
MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
12063
nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2012
98,15
23.2.2012
Hlasná Jana,Ing,Rizlingova 8,Bratislava,IČO:34536094
12064
nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2012
98,15
23.2.2012
Bilačičová Alena,Belinského 17,Bratislava,IČO:35147784
12065
nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2012
83,59
23.2.2012
Bróska Ján,Ing.arch.Čapkova 6,Bratislava,IČO:30858275
12066
nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2012
369,57
Dod.k náj.zmluve z 29.7.2009
23.2.2012
ADINIS,s.r.o,Jánošíkova 822/21,Trnava,IČO:44874065
12067
nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2012
429,89
23.2.2012
Geothermal Anywhere,a.s.,Piešťanská 3,Trnava,IČO:31382606
12068
vyúčt. náj. za rok 2011
-49,80
23.2.2012
Bróska Ján,Ing.arch.Čapkova 6,Bratislava,IČO:30858275
12069
vyúčt. náj. za rok 2011
-1 072,79
23.2.2012
Palčo Igor,s.r.o,Dúbravská cesta 9,P.O.Box 121,Bratislava,IČO:35921226
12070
vyúčt. náj. za rok 2011
-357,82
23.2.2012
Studio b52,s.r.o,Ing.J.Lukáč,Gallayova 21/3155,Bratislava,IČO:36813478
12071
vyúčt. náj. za rok 2011
-102,50
27.2.2012
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dolná 108,Modra,IČO:35838752
12072
vyúčt. náj. za rok 2011
139,07
27.2.2012
Sometile,s.r.o,Radlonského 36/B,Bratislava,IČO:44960506
12073
vyúčt. náj. za rok 2011
-715,51
27.2.2012
ADINIS,s.r.o,Jánošíkova 822/21,Trnava,IČO:44874065
12074
vyúčt. náj. za rok 2011
-521,76
27.2.2012
GEO-OPTIKA,s.r.o,Janotova 10,Bratislava,IČO:35885106
12075
vyúčt. náj. za rok 2011
-17,80
27.2.2012
IPRES INŽINIERING,s.r.o,Dubravská cesta 9,Bratislava,IČO:35707739
12076
vyúčt. náj. za rok 2011
194,71
27.2.2012
Geothermal Anywhere,a.s.,Piešťanská 3,Trnava,IČO:31382606
12077
vyúčt. náj. za rok 2011
-187,98
27.2.2012
FX,s.r.o,Azalková 6,Bratislava,IČO:31382762
12078
vyúčt. náj. za rok 2011
-49,80
27.2.2012
Kubiš Vladimír,Ing.arch.,Jurigovo nám.13a,Bratislava,IČO:31809383
12079
vyúčt. náj. za rok 2011
-59,85
27.2.2012
Bilačičová Alena,Belinského 17,Bratislava,IČO:35147784
12080
vyúčt. náj. za rok 2011
-59,85
27.2.2012
Hlasná Jana,Ing,Rizlingova 8,Bratislava,IČO:34536094
12081
vyúčt. náj. za rok 2011
-59,85
27.2.2012
Ing.Mihalovič,MI-KL,Pútnická 16,Bratislava,IČO:32164521
12082
vyúčt. náj. za rok 2011
-69,74
27.2.2012
DGM,s.r.o,Dpt.J.Dugovič,Cementárska 15,Stupava,IČO:35755245
12083
vyúčt. náj. za rok 2011
-60,27
27.2.2012
ASCO,Valachová,L.Dérera č.10,Bratislava,IČO:37498975
12084
vyúčt. náj. za rok 2011
-94,64
27.2.2012
Karpat agentúra,K.Valach,L.Dérera 10,Bratislava,IČO:37499220
12085
vyúčt. náj. za rok 2011
-41,74
27.2.2012
Monoprix,s.r.o,Poštová 1,Bratislava,IČO:31442901
12086
vyúčt. náj. za rok 2011
-69,55
27.2.2012
Axxence Slovakia s.r.o,Poštová 1,Bratislava,IČO:31442901
12087
vyúčt. náj. za rok 2011
-134,44
27.2.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:31358411
12088
vyúčt. náj. za rok 2011
3,58
27.2.2012
MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
12089
vyúčt. náj. za rok 2011
-771,84
27.2.2012
Demovič & syn,Ing.Denovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
12090
vyúčt. náj. za rok 2011
956,97
27.2.2012
IDD,Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička,Myjavská 16,Bratislava,IČO:00585912
12091
exkurzia v Bratislave
75,00
8.3.2012
TU-Wien,Karlsplatz 13,Wien,Austria
12092
príprava vzoriek kameniva v muflovej peci
100,00
200/087/12
12.3.2012
Qualiform Slovakia,Pasienková 9D,Bratislava,IČO:35826045
12093
časopis A+U/2012
10,00
19.3.2012
Ptačin Ján.Hálova 20,Bratislava
12094
analýza porovej štruktúry betónu
400,00
HA/03/2012
20.3.2012
Beton Racio,Skladová 2,Trnava,IČO:34127836
12095
nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2012
237,75
náj.zml.z 13.4.11
22.3.2012
Karpat agentúra,K.Valach,L.Dérera 10,Bratislava,IČO:37499220
12096
nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2012
251,75
22.3.2012
Sometile,s.r.o,Radlonského 36/B,Bratislava,IČO:44960506
12097
nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2012
548,00
22.3.2012
Studio b52,s.r.o,Ing.J.Lukáč,Gallayova 21/3155,Bratislava,IČO:36813478
12098
nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2012
180,20
náj.zml.z 12.5.11
22.3.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:31358411
12099
nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2012
230,84
Dod.k náj.zml.zo 17.3.11
22.3.2012
Axxence Slovakia s.r.o,Poštová 1,Bratislava,IČO:31442901
12100
nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2012
1 495,21
22.3.2012
Demovič & syn,Ing.Denovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
12101
nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2012
326,70
22.3.2012
FX,s.r.o,Azalková 6,Bratislava,IČO:31382762
12102
nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2012
143,30
22.3.2012
DGM,s.r.o,Dpt.J.Dugovič,Cementárska 15,Stupava,IČO:35755245
12103
nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2012
520,80
22.3.2012
Rašla Juraj,Ing,CSc,GEO-OPTIKA,Janotova 10,Bratislava,IČO:32155514
12104
nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2012
269,12
náj.zml.z.13.4.11
22.3.2012
GEO-OPTIKA,s.r.o,Janotova 10,Bratislava,IČO:35885106
12105
úschova materiálu za 4/2012
49,79
22.3.2012
Rašla Juraj,Ing,CSc,GEO-OPTIKA,Janotova 10,Bratislava,IČO:32155514
12106
nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2012
165,37
22.3.2012
GF SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:00586935
12107
nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2012
2 203,94
22.3.2012
IDD,Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička,Myjavská 16,Bratislava,IČO:00585912
12108
nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2012
427,37
22.3.2012
IPRES INŽINIERING,s.r.o,Dubravská cesta 9,Bratislava,IČO:35707739
12109
nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2012
83,59
22.3.2012
Kubiš Vladimír,Ing.arch.,Jurigovo nám.13a,Bratislava,IČO:31809383
12110
nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2012
98,15
22.3.2012
Mihalovič, Ing , MI-KL,Pútnická 16,Bratislava,IČO:32164521
12111
nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2012
467,10
22.3.2012
Palčo Igor,s.r.o,Dúbravská cesta 9,P.O.Box 121,Bratislava,IČO:35921226
12112
nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2012
802,47
22.3.2012
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dolná 108,Modra,IČO:35838752
12113
nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2012
1 257,88
22.3.2012
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dolná 108,Modra,IČO:35838752
12114
nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2012
351,84
22.3.2012
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dolná 108,Modra,IČO:35838752
12115
nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2012
486,22
náj.zml.z.13.4.11
22.3.2012
MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
12116
nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2012
98,15
22.3.2012
Hlasná Jana,Ing,Rizlingova 8,Bratislava,IČO:34536094
12117
nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2012
98,15
22.3.2012
Bilačičová Alena,Belinského 17,Bratislava,IČO:35147784
12118
nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2012
83,59
22.3.2012
Bróska Ján,Ing.arch.Čapkova 6,Bratislava,IČO:30858275
12119
nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2012
369,57
Dod.k náj.zmluve z 29.7.2009
22.3.2012
ADINIS,s.r.o,Jánošíkova 822/21,Trnava,IČO:44874065
12120
nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2012
429,89
22.3.2012
Geothermal Anywhere,a.s.,Piešťanská 3,Trnava,IČO:31382606
12121
skúšky stenových panelov
4 000,00
P1250-677
3.4.2012
Hornex,Agátová 1,Bratislava,IČO:35802570
12122
nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2012
237,75
náj.zml.z 13.4.11
25.4.2012
Karpat agentúra,K.Valach,L.Dérera 10,Bratislava,IČO:37499220
12123
nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2012
251,75
25.4.2012
Sometile,s.r.o,Radlonského 36/B,Bratislava,IČO:44960506
12124
nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2012
548,00
25.4.2012
Studio b52,s.r.o,Ing.J.Lukáč,Gallayova 21/3155,Bratislava,IČO:36813478
12125
nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2012
180,20
náj.zml.z 12.5.11
25.4.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:31358411
12126
nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2012
230,84
Dod.k náj.zml.zo 17.3.11
25.4.2012
Axxence Slovakia s.r.o,Poštová 1,Bratislava,IČO:31442901
12127
nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2012
1 495,21
25.4.2012
Demovič & syn,Ing.Denovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
12128
nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2012
326,70
25.4.2012
FX,s.r.o,Azalková 6,Bratislava,IČO:31382762
12129
nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2012
143,30
25.4.2012
DGM,s.r.o,Dpt.J.Dugovič,Cementárska 15,Stupava,IČO:35755245
12130
nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2012
520,80
25.4.2012
Rašla Juraj,Ing,CSc,GEO-OPTIKA,Janotova 10,Bratislava,IČO:32155514
12131
nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2012
269,12
náj.zml.z.13.4.11
25.4.2012
GEO-OPTIKA,s.r.o,Janotova 10,Bratislava,IČO:35885106
12132
úschova materiálu za mesiac 5/2012
49,79
25.4.2012
Rašla Juraj,Ing,CSc,GEO-OPTIKA,Janotova 10,Bratislava,IČO:32155514
12133
nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2012
165,57
25.4.2012
GF SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:00586935
12134
nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2012
2 203,94
25.4.2012
IDD,Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička,Myjavská 16,Bratislava,IČO:00585912
12135
nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2012
427,37
25.4.2012
IPRES INŽINIERING,s.r.o,Dubravská cesta 9,Bratislava,IČO:35707739
12136
nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2012
83,59
25.4.2012
Kubiš Vladimír,Ing.arch.,Jurigovo nám.13a,Bratislava,IČO:31809383
12137
nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2012
98,15
25.4.2012
Mihalovič, Ing , MI-KL,Pútnická 16,Bratislava,IČO:32164521
12138
nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2012
467,10
25.4.2012
Palčo Igor,s.r.o,Dúbravská cesta 9,P.O.Box 121,Bratislava,IČO:35921226
12139
nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2012
802,47
25.4.2012
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dolná 108,Modra,IČO:35838752
12140
nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2012
1 257,88
25.4.2012
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dolná 108,Modra,IČO:35838752
12141
nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2012
351,84
25.4.2012
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dolná 108,Modra,IČO:35838752
12142
nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2012
486,22
náj.zml.z.13.4.11
25.4.2012
MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
12143
nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2012
98,15
25.4.2012
Hlasná Jana,Ing,Rizlingova 8,Bratislava,IČO:34536094
12144
nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2012
98,15
25.4.2012
Bilačičová Alena,Belinského 17,Bratislava,IČO:35147784
12145
nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2012
83,59
25.4.2012
Bróska Ján,Ing.arch.Čapkova 6,Bratislava,IČO:30858275
12146
nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2012
369,57
Dod.k náj.zmluve z 29.7.2009
25.4.2012
ADINIS,s.r.o,Jánošíkova 822/21,Trnava,IČO:44874065
12147
nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2012
429,89
25.4.2012
Geothermal Anywhere,a.s.,Piešťanská 3,Trnava,IČO:31382606
12148
tel.popl.2,3/12
3,74
25.4.2012
GF SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:00586935
12149
tel.popl.1,2,3/2012
3,01
25.4.2012
GEO-OPTIKA,s.r.o,Janotova 10,Bratislava,IČO:35885106
12150
nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2012
664,59
Náj.zml. č.16/12
7.5.2012
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
12151
refakt.odberu el.energie od 1.1.-31.3.2012
874,38
9.5.2012
Demovič & syn,Ing.Denovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
12152
refakt.odberu el.energie od 1.1.-31.3.2012
160,55
9.5.2012
MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
12153
refakt.odberu el.energie od 1.1.-31.3.2012
16,34
9.5.2012
IPRES INŽINIERING,s.r.o,Dubravská cesta 9,Bratislava,IČO:35707739
12154
refakt.odberu el.energie od 1.1.-31.3.2012
1 702,97
9.5.2012
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
12155
refakt.odberu el.energie od 1.1.-31.3.2012
648,28
9.5.2012
IDD,Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička,Myjavská 16,Bratislava,IČO:00585912
12156
refakt.odberu el.energie od 1.1.-31.3.2012
347,51
9.5.2012
Geothermal Anywhere,a.s.,Piešťanská 3,Trnava,IČO:31382606
12157
refakt.odberu el.energie od 1.1.-31.3.2012
872,09
9.5.2012
Sometile,s.r.o,Radlonského 36/B,Bratislava,IČO:44960506
12158
refakt.odberu vody od 1.1. -31.3.2012
24,80
9.5.2012
Demovič & syn,Ing.Denovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
12159
refakt.odberu vody od 1.1. -31.3.2012
52,07
9.5.2012
MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
12160
nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2012
237,75
náj.zml.z 13.4.11
25.5.2012
Karpat agentúra,K.Valach,L.Dérera 10,Bratislava,IČO:37499220
12161
nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2012
251,75
25.5.2012
Sometile,s.r.o,Radlonského 36/B,Bratislava,IČO:44960506
12162
nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2012
548,00
25.5.2012
Studio b52,s.r.o,Ing.J.Lukáč,Gallayova 21/3155,Bratislava,IČO:36813478
12163
nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2012
180,20
náj.zml.z 12.5.11
25.5.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:31358411
12164
nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2012
230,84
Dod.k náj.zml.zo 17.3.11
25.5.2012
Axxence Slovakia s.r.o,Poštová 1,Bratislava,IČO:31442901
12165
nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2012
1 495,21
25.5.2012
Demovič & syn,Ing.Denovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
12166
nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2012
326,70
25.5.2012
FX,s.r.o,Azalková 6,Bratislava,IČO:31382762
12167
nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2012
143,30
25.5.2012
DGM,s.r.o,Dpt.J.Dugovič,Cementárska 15,Stupava,IČO:35755245
12168
nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2012
520,80
25.5.2012
Rašla Juraj,Ing,CSc,GEO-OPTIKA,Janotova 10,Bratislava,IČO:32155514
12169
nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2012
269,12
N.z. z 13.4.2011
25.5.2012
GEO-OPTIKA,s.r.o,Janotova 10,Bratislava,IČO:35885106
12170
úschova materiálu za mesiac 6/2012
49,79
25.5.2012
Rašla Juraj,Ing,CSc,GEO-OPTIKA,Janotova 10,Bratislava,IČO:32155514
12171
nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2012
165,37
25.5.2012
GF SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:00586935
12172
nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2012
2 203,94
25.5.2012
IDD,Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička,Myjavská 16,Bratislava,IČO:00585912
12173
nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2012
427,37
25.5.2012
IPRES INŽINIERING,s.r.o,Dubravská cesta 9,Bratislava,IČO:35707739
12174
nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2012
83,59
25.5.2012
Kubiš Vladimír,Ing.arch.,Jurigovo nám.13a,Bratislava,IČO:31809383
12175
nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2012
98,15
25.5.2012
Mihalovič, Ing , MI-KL,Pútnická 16,Bratislava,IČO:32164521
12176
nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2012
467,10
25.5.2012
Palčo Igor,s.r.o,Dúbravská cesta 9,P.O.Box 121,Bratislava,IČO:35921226
12177
nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2012
802,47
25.5.2012
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
12178
nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2012
1 257,88
25.5.2012
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
12179
nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2012
351,84
25.5.2012
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
12180
nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2012
486,22
N.z. z 13.4.2011
25.5.2012
MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
12181
nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2012
98,15
25.5.2012
Hlasná Jana,Ing,Rizlingova 8,Bratislava,IČO:34536094
12182
nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2012
98,15
25.5.2012
Bilačičová Alena,Belinského 17,Bratislava,IČO:35147784
12183
nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2012
83,59
25.5.2012
Bróska Ján,Ing.arch.Čapkova 6,Bratislava,IČO:30858275
12184
nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2012
369,57
Dod.k náj.zmluve z 29.7.2009
25.5.2012
ADINIS,s.r.o,Jánošíkova 822/21,Trnava,IČO:44874065
12185
nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2012
429,89
25.5.2012
Geothermal Anywhere,a.s.,Piešťanská 3,Trnava,IČO:31382606
12186
nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2012
664,59
N.z. č. 16/2012
25.5.2012
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
12187
nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2012
237,75
náj.zml.z 13.4.11
27.6.2012
Karpat agentúra,K.Valach,L.Dérera 10,Bratislava,IČO:37499220
12188
nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2012
251,75
27.6.2012
Sometile,s.r.o,Radlonského 36/B,Bratislava,IČO:44960506
12189
nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2012
180,20
náj.zml.z 12.5.11
27.6.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:31358411
12190
nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2012
230,84
Dod.k náj.zml.zo 17.3.11
27.6.2012
Axxence Slovakia s.r.o,Poštová 1,Bratislava,IČO:31442901
12191
nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2012
1 495,21
27.6.2012
Demovič & syn,Ing.Denovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
12192
nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2012
326,70
27.6.2012
FX,s.r.o,Azalková 6,Bratislava,IČO:31382762
12193
nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2012
143,30
27.6.2012
DGM,s.r.o,Dpt.J.Dugovič,Cementárska 15,Stupava,IČO:35755245
12194
nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2012
520,80
27.6.2012
Rašla Juraj,Ing,CSc,GEO-OPTIKA,Janotova 10,Bratislava,IČO:32155514
12195
nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2012
269,12
N.z. z 13.4.2011
27.6.2012
GEO-OPTIKA,s.r.o,Janotova 10,Bratislava,IČO:35885106
12196
úschova materiálu za mesiac 7/2012
49,79
27.6.2012
Rašla Juraj,Ing,CSc,GEO-OPTIKA,Janotova 10,Bratislava,IČO:32155514
12197
nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2012
165,37
27.6.2012
GF SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:00586935
12198
nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2012
2 203,94
27.6.2012
IDD,Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička,Myjavská 16,Bratislava,IČO:00585912
12199
nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2012
427,37
27.6.2012
IPRES INŽINIERING,s.r.o,Dubravská cesta 9,Bratislava,IČO:35707739
12200
nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2012
83,59
27.6.2012
Kubiš Vladimír,Ing.arch.,Jurigovo nám.13a,Bratislava,IČO:31809383
12201
nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2012
98,15
27.6.2012
Mihalovič, Ing , MI-KL,Pútnická 16,Bratislava,IČO:32164521
12202
nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2012
467,10
27.6.2012
Palčo Igor,s.r.o,Dúbravská cesta 9,P.O.Box 121,Bratislava,IČO:35921226
12203
nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2012
802,47
27.6.2012
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
12204
nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2012
1 257,88
27.6.2012
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
12205
nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2012
351,84
27.6.2012
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
12206
nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2012
486,22
N.z. z 13.4.2011
27.6.2012
MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
12207
nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2012
98,15
27.6.2012
Hlasná Jana,Ing,Rizlingova 8,Bratislava,IČO:34536094
12208
nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2012
98,15
27.6.2012
Bilačičová Alena,Belinského 17,Bratislava,IČO:35147784
12209
nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2012
83,59
27.6.2012
Bróska Ján,Ing.arch.Čapkova 6,Bratislava,IČO:30858275
12210
nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2012
369,57
Dod.k náj.zmluve z 29.7.2009
27.6.2012
ADINIS,s.r.o,Jánošíkova 822/21,Trnava,IČO:44874065
12211
nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2012
429,89
27.6.2012
Geothermal Anywhere,a.s.,Piešťanská 3,Trnava,IČO:31382606
12212
nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2012
664,59
N.z. č. 16/2012
27.6.2012
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
12213
meranie ortuťovej porozimetrie
399,60
OBJ/0403/0008/12
3.7.2012
Slovenská technická univerzita v Bratislave,Vazovova 5, 81243 Bratislava,IČO: 397687
12214
časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2012
12,00
OBJ/0520/0006/11
3.7.2012
Slovenská technická univerzita v Bratislave,Vazovova 5, 81243 Bratislava,IČO: 397687
12215
časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2012
12,00
3.7.2012
Ustav krajinnej ekológie SAV,Štefánikova 3, 81499 Bratislava, IČO: 679119
12216
časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2012
12,00
PÚ-11/1611-4/9067
3.7.2012
Pamiatkový úrad, Cesta na červený most 6, 81406 Bratislava, IČO: 31755194
12217
časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2012
12,00
3.7.2012
Mestská knižnica, Klariská 16, 81479 Bratislava, IČO: 31755194
12218
časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2012
12,00
3.7.2012
Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 08001 Prešov, IČO: 31755194
12219
časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2012
12,00
3.7.2012
šujan-stassel s.r.o, Karloveské rameno 6, 84104 Bratislava, IČO: 36681407
12220
časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2012
12,00
3.7.2012
Prírodovedecká fakulta UK, Geografická knižnica, Mlynská dolina, 84215 Bratislava, IČO: 397865
12221
časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2012
36,00
6.1.2012
3.7.2012
SUWECO CZ, s.r.o, Klečákova 347, 18021 Praha 9, ČR, IČO: 25094769
12222
časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2012
12,00
3.7.2012
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Vazovova 5, 81243 Bratislava,IČO: 397687
12223
časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2012
12,00
923/11/Du
3.7.2012
Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 81473 Bratislava, IČO:00166545
12224
časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2012
48,00
580/8/2011
3.7.2012
Ústredná knižnica SAV, Klemensova 19, 81467 Bratislava, IČO: 00587001
12225
časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2012
12,00
3.7.2012
Emika  Therm, s.r.o, 17. novembra 106, 08001 Prešov, IČO: 36451827
12226
časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2012
12,00
3.7.2012
Švikruhová Zuzana, Ing. Arch. Železničiarska 10, 94901 Nitra
12227
storno fa 12227
0,00
3.7.2012
12228
časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2012
12,00
OTS1102767
3.7.2012
Hlavné mesto SR , odd. vnútornej správy, Primaciálne nám.1, 81499 Bratislava, IČO: 00603481
12229
časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2012
12,00
3.7.2012
Balneologické múzeum, Beethovenova 5, 92101 Piešťany, IČO: 36086967
12230
časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2012
12,00
3.7.2012
Umelecko prumyslové muzeum v Prahe, ul.17. listopadu 2, 11001 Praha, ČR,
12231
časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2012
12,00
3.7.2012
Slovenská agentúra životného prostredia, oblastná pobočka, Dolný val 20, 01206 Žilina, IČO: 00626031
12232
časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2012
12,00
3.7.2012
Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 25, 04001 Košice, IČO: 31755194
12233
časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2012
12,00
3.7.2012
Drahovský Ing. Arch., AA, Tomášikova 31, 04001 Košice, IČO: 35544694
12234
časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2012
12,00
3.7.2012
Kohlmayer, Ing. Arch. Hlavná 108, 08001 Prešov
12235
časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2012
12,00
3.7.2012
Somora Branislav, Ing. arch. Blumentálska 13, 81107 Bratislava, IČO: 460119712
12236
storno fa 12236
0,00
3.7.2012
12237
časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2012
12,00
3.7.2012
NEO DOMUS, Legionárska 5/7158, 91101 Trenčín, IČO: 36300489
12238
časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2012
12,00
3.7.2012
TU Košice FU, katedra architektúry, Letná 9,  04200 Košice, IČO: 00397610
12239
časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2012
12,00
3.7.2012
MARKROP, s.r.o, Bárdošova 54, 83101 Bratislava, IČO: 17372329
12240
časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2012
12,00
3.7.2012
Gutgut s.r.o, ul. 29 augusta 2281/28, 81109 Bratislava, IČO: 35881241
12241
časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2012
12,00
330
3.7.2012
Centrum VTI SR, Lamačská cesta 8/A, 81104 Bratislava, IČO: 00151882
12242
časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2012
12,00
3.7.2012
Slovenská národné múzeum, etnografické múzeum, Malá hora 2, 03608 Martin, IČO: 00164721
12243
časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2012
12,00
3.7.2012
Atelier Bogár, Králik, Urban, Panenská 13, 81101 Bratislava
12244
časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2012
12,00
4.7.2012
Vedecká knihovna, odd. časopisu, Bezručova 2, 77911 Olomouc, ČR
12245
časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2012
12,00
4.7.2012
Litomericzky, Ing.arch. Petofiho 7/410, 94501 Komárno
12246
časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2012
12,00
4.7.2012
Guldan Patrik, Dulovo nám.7, 82109 Bratislava
12247
časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2012
12,00
36/2011
4.7.2012
Academia Istropolitana Nova, knižnica, Prostredná 13, 90021 Svatý Jur,IČO: 31755976
12248
časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2012
12,00
1485/MAT
4.7.2012
Ministerstvo dopravy, výstavby, a regionálneho rozvoja SR, knižnica MVDVRR SR, Nám. Slobody 6, 81005 Bratislava, IČO: 30416094
12249
časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2012
161,00
14/2012
4.7.2012
SLOVART G.T.G., P.O.Box 152, Krupinská 4, 85299 Bratislava, IČO: 31346359
12250
časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2012
12,00
4.7.2012
Slovenská národná galéria, Riečna 1, 81513 Bratislava, IČO: 00164712
12251
časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2012
12,00
4.7.2012
SAP s.r.o, Šafárikovo nám. 2, 81102 Bratislava, IČO: 17324149
12252
časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2012
12,00
4.7.2012
Moravčík Peter, Ing. Arch. Stromová 50, 83101 Bratislava, IČO: 30854954
12253
storno fa 12253
0,00
4.7.2012
12254
časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2012
12,00
4.7.2012
Tatranská galéria Poprad, Hviezdoslavova 12, 05801 Poprad, IČO: 37781481
12255
storno fa 12255
0,00
4.7.2012
12256
časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2012
24,00
4500384575
4.7.2012
Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, IČO: 36631124
12257
časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2012
12,00
4.7.2012
Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 81104 Bratislava, IČO: 31755194
12258
časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2012
12,00
4.7.2012
Vaňová Jana, Gessayova 37, 85103 Bratislava
12259
časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2012
12,00
10.11.2011
4.7.2012
Univerzitná knižnica TUKE, B. Nemcovej 7, 04001 Košice, IČO: 00397610
12260
časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2012
12,00
4.7.2012
EBSCO International Inc. USA, Klimentská 52, 11000 Praha, IČO: 682158249
12261
posudok k hydroizolácii XYPEX
3 000,00
4200552165/4458
17.7.2012
Skanska SK a.s., Krajná 29, 82104 Bratislava, IČO: 31611788
12262
časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2012
22,50
23.7.2012
24.7.2012
Artforum,s.r.o,Kozia 20,Bratislava,IČO:35716584
12263
časopis BRJ 1-4/2011
60,00
588/8/2010
24.7.2012
Ústredná knižnica SAV, Klemensova 19, 81467 Bratislava, IČO: 00587001
12264
časopis BRJ 1-4/2011
72,00
15.4.2011
24.7.2012
SUWECO CZ, s.r.o, Klečákova 347, 18021 Praha 9, ČR, IČO: 25094769
12265
časopis BRJ 1-4/2011
46,00
dod.č.1/2011
24.7.2012
SLOVART G.T.G., P.O.Box 152, Krupinská 4, 85299 Bratislava, IČO: 31346359
12266
nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2012
237,75
náj.zml.z 13.4.11
25.7.2012
Karpat agentúra,K.Valach,L.Dérera 10,Bratislava,IČO:37499220
12267
nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2012
251,75
25.7.2012
Sometile,s.r.o,Radlonského 36/B,Bratislava,IČO:44960506
12268
nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2012
180,20
N.z. z 12.5.2011
25.7.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:31358411
12269
nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2012
230,84
Dod.k náj.zml.zo 17.3.11
25.7.2012
Axxence Slovakia s.r.o,Poštová 1,Bratislava,IČO:31442901
12270
nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2012
1 495,21
25.7.2012
Demovič & syn,Ing.Denovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
12271
nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2012
326,70
25.7.2012
FX,s.r.o,Azalková 6,Bratislava,IČO:31382762
12272
nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2012
143,30
25.7.2012
DGM,s.r.o,Dpt.J.Dugovič,Cementárska 15,Stupava,IČO:35755245
12273
nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2012
520,80
25.7.2012
Rašla Juraj,Ing,CSc,GEO-OPTIKA,Janotova 10,Bratislava,IČO:32155514
12274
nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2012
269,12
N.z. z 13.4.2011
25.7.2012
GEO-OPTIKA,s.r.o,Janotova 10,Bratislava,IČO:35885106
12275
úschova materiálu za mesiac 8/2012
49,79
25.7.2012
Rašla Juraj,Ing,CSc,GEO-OPTIKA,Janotova 10,Bratislava,IČO:32155514
12276
nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2012
165,37
25.7.2012
GF SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:00586935
12277
nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2012
2 203,94
25.7.2012
IDD,Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička,Myjavská 16,Bratislava,IČO:00585912
12278
nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2012
427,37
25.7.2012
IPRES INŽINIERING,s.r.o,Dubravská cesta 9,Bratislava,IČO:35707739
12279
nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2012
83,59
25.7.2012
Kubiš Vladimír,Ing.arch.,Jurigovo nám.13a,Bratislava,IČO:31809383
12280
nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2012
98,15
25.7.2012
Mihalovič, Ing , MI-KL,Pútnická 16,Bratislava,IČO:32164521
12281
nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2012
467,10
25.7.2012
Palčo Igor,s.r.o,Dúbravská cesta 9,P.O.Box 121,Bratislava,IČO:35921226
12282
nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2012
802,47
25.7.2012
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
12283
nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2012
568,12
25.7.2012
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
12284
nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2012
351,84
25.7.2012
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
12285
nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2012
486,22
N.z. z 13.4.2011
25.7.2012
MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
12286
nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2012
98,15
25.7.2012
Hlasná Jana,Ing,Rizlingova 8,Bratislava,IČO:34536094
12287
nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2012
98,15
25.7.2012
Bilačičová Alena,Belinského 17,Bratislava,IČO:35147784
12288
nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2012
83,59
25.7.2012
Bróska Ján,Ing.arch.Čapkova 6,Bratislava,IČO:30858275
12289
nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2012
369,57
Dod.k N.z  z 29.7.2009
25.7.2012
ADINIS,s.r.o,Jánošíkova 822/21,Trnava,IČO:44874065
12290
nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2012
429,89
25.7.2012
Geothermal Anywhere,a.s.,Piešťanská 3,Trnava,IČO:31382606
12291
nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2012
664,59
N.Z.č. 16/2012
25.7.2012
Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
12292
storno fa 12222
-12,00
25.7.2012
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Vazovova 5, 81243 Bratislava,IČO: 397687
12293
časopis A+U/2012
37,80
3.8.2012
Art Books, s.r.o,Tomášikova 10/G,Bratislava,IČO:36357430
12294
časopis BRJ 1-4/2011
12,00
3.8.2012
Myris Trade,s.r.o,P.O.Box 2,V Štíhlách 1311/3,Praha,IČO: 62585576
12295
časopis BRJ 1-4/2011
16,00
3.8.2012
Vysoká škola báňská, TU Ostrava, 17.listopadu 15/2172, 70833 Ostrava
12296
refakt.odberu vody od 1.4. -30.6.2012
30,02
6.8.2012
Demovič & syn,Ing.Denovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
12297
refakt.odberu vody od 1.4. -30.6.2012
20,01
6.8.2012
MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
12298
refakt.odberu el.energie od 1.4.-30.6.2012
904,50
6.8.2012
Demovič & syn,Ing.Denovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
12299
refakt.odberu el.energie od 1.4.-30.6.2012
135,72
6.8.2012
MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
12300
refakt.odberu el.energie od 1.4.-30.6.2012
1 189,56
7.8.2012
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
12301
refakt.odberu el.energie od 1.4.-30.6.2012
7,92
7.8.2012
IPRES INŽINIERING,s.r.o,Dubravská cesta 9,Bratislava,IČO:35707739
12302
refakt.odberu el.energie od 1.4.-30.6.2012
511,20
7.8.2012
IDD,Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička,Myjavská 16,Bratislava,IČO:00585912
12303
refakt.odberu el.energie od 1.4.-30.6.2012
247,14
7.8.2012
Geothermal Anywhere,a.s.,Piešťanská 3,Trnava,IČO:31382606
12304
refakt.odberu el.energie od 1.4.-30.6.2012
201,06
7.8.2012
Sometile,s.r.o,Radlonského 36/B,Bratislava,IČO:44960506
12305
časopis BRJ 1-4/2011
12,00
 31.7.2012
7.8.2012
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 10, 042 30 Košice, IČO: 00164674
12306
poplatok za telefónne hovory
20,44
7.8.2012
GEO-OPTIKA,s.r.o,Janotova 10,Bratislava,IČO:35885106
12307
poplatok za telefónne hovory
21,05
7.8.2012
GF SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:00586935
12308
provízia za predané knihy  od 1.1. až 30.6.2012
3 565,10
Zmluva o predaji č. 36/2012
8.8.2012
Vydavateľstvo Slovart, sro, Bojnická 10, 830 00 Bratislava, I4O: 17311462
12309
nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2012
832,49
Náj.zmluva č. 45/2012
13.8.2012
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
12310
nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2012
237,75
náj.zml.z 13.4.11
27.8.2012
Karpat agentúra,K.Valach,L.Dérera 10,Bratislava,IČO:37499220
12311
nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2012
251,75
27.8.2012
Sometile,s.r.o,Radlonského 36/B,Bratislava,IČO:44960506
12312
nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2012
180,20
N.z. z 12.5.2011
27.8.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:31358411
12313
nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2012
230,84
Dod.k náj.zml.zo 17.3.11
27.8.2012
Axxence Slovakia s.r.o,Poštová 1,Bratislava,IČO:31442901
12314
nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2012
1 495,21
27.8.2012
Demovič & syn,Ing.Denovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
12315
nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2012
326,70
27.8.2012
FX,s.r.o,Azalková 6,Bratislava,IČO:31382762
12316
nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2012
143,30
27.8.2012
DGM,s.r.o,Dpt.J.Dugovič,Cementárska 15,Stupava,IČO:35755245
12317
nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2012
520,80
27.8.2012
Rašla Juraj,Ing,CSc,GEO-OPTIKA,Janotova 10,Bratislava,IČO:32155514
12318
nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2012
269,12
N.z. z 13.4.2011
27.8.2012
GEO-OPTIKA,s.r.o,Janotova 10,Bratislava,IČO:35885106
12319
úschova materiálu za mesiac 9/2012
49,79
27.8.2012
Rašla Juraj,Ing,CSc,GEO-OPTIKA,Janotova 10,Bratislava,IČO:32155514
12320
nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2012
165,37
27.8.2012
GF SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:00586935
12321
nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2012
2 203,94
27.8.2012
IDD,Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička,Myjavská 16,Bratislava,IČO:00585912
12322
nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2012
427,37
27.8.2012
IPRES INŽINIERING,s.r.o,Dubravská cesta 9,Bratislava,IČO:35707739
12323
nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2012
83,59
27.8.2012
Kubiš Vladimír,Ing.arch.,Jurigovo nám.13a,Bratislava,IČO:31809383
12324
nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2012
98,15
27.8.2012
Mihalovič, Ing , MI-KL,Pútnická 16,Bratislava,IČO:32164521
12325
nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2012
467,10
27.8.2012
Palčo Igor,s.r.o,Dúbravská cesta 9,P.O.Box 121,Bratislava,IČO:35921226
12326
nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2012
802,47
27.8.2012
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
12327
nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2012
1 517,99
N.Z.č.45/2012
27.8.2012
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
12328
nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2012
351,84
27.8.2012
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
12329
nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2012
664,59
N.Z.č. 16/2012
27.8.2012
Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
12330
nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2012
486,22
N.z. z 13.4.2011
27.8.2012
MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
12331
nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2012
98,15
27.8.2012
Hlasná Jana,Ing,Rizlingova 8,Bratislava,IČO:34536094
12332
nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2012
98,15
27.8.2012
Bilačičová Alena,Belinského 17,Bratislava,IČO:35147784
12333
nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2012
83,59
27.8.2012
Bróska Ján,Ing.arch.Čapkova 6,Bratislava,IČO:30858275
12334
nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2012
369,57
Dod.k N.z  z 29.7.2009
27.8.2012
ADINIS,s.r.o,Jánošíkova 822/21,Trnava,IČO:44874065
12335
nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2012
429,89
27.8.2012
Geothermal Anywhere,a.s.,Piešťanská 3,Trnava,IČO:31382606
12336
nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2012
237,75
náj.zml.z 13.4.11
24.9.2012
Karpat agentúra,K.Valach,L.Dérera 10,Bratislava,IČO:37499220
12337
nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2012
251,75
24.9.2012
Sometile,s.r.o,Radlonského 36/B,Bratislava,IČO:44960506
12338
nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2012
180,20
N.z. z 12.5.2011
24.9.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:31358411
12339
nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2012
230,84
Dod.k náj.zml.zo 17.3.11
24.9.2012
Axxence Slovakia s.r.o,Poštová 1,Bratislava,IČO:31442901
12340
nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2012
1 495,21
24.9.2012
Demovič & syn,Ing.Denovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
12341
nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2012
326,70
24.9.2012
FX,s.r.o,Azalková 6,Bratislava,IČO:31382762
12342
nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2012
520,80
24.9.2012
Rašla Juraj,Ing,CSc,GEO-OPTIKA,Janotova 10,Bratislava,IČO:32155514
12343
úschova materiálu za mesiac 10/2012
49,79
24.9.2012
Rašla Juraj,Ing,CSc,GEO-OPTIKA,Janotova 10,Bratislava,IČO:32155514
12344
nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2012
269,12
N.z. z 13.4.2011
24.9.2012
GEO-OPTIKA,s.r.o,Janotova 10,Bratislava,IČO:35885106
12345
nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2012
165,37
24.9.2012
GF SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:00586935
12346
nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2012
2 203,94
24.9.2012
IDD,Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička,Myjavská 16,Bratislava,IČO:00585912
12347
nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2012
427,37
24.9.2012
IPRES INŽINIERING,s.r.o,Dubravská cesta 9,Bratislava,IČO:35707739
12348
nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2012
83,59
24.9.2012
Kubiš Vladimír,Ing.arch.,Jurigovo nám.13a,Bratislava,IČO:31809383
12349
nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2012
98,15
24.9.2012
Mihalovič, Ing , MI-KL,Pútnická 16,Bratislava,IČO:32164521
12350
nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2012
467,10
24.9.2012
Palčo Igor,s.r.o,Dúbravská cesta 9,P.O.Box 121,Bratislava,IČO:35921226
12351
nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2012
802,47
24.9.2012
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
12352
nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2012
1 517,99
N.Z.č.45/2012
24.9.2012
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
12353
nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2012
351,84
24.9.2012
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
12354
nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2012
664,59
N.Z.č. 16/2012
24.9.2012
Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
12355
nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2012
486,22
N.z. z 13.4.2011
24.9.2012
MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
12356
nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2012
98,15
24.9.2012
Hlasná Jana,Ing,Rizlingova 8,Bratislava,IČO:34536094
12357
nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2012
98,15
24.9.2012
Bilačičová Alena,Belinského 17,Bratislava,IČO:35147784
12358
nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2012
83,59
24.9.2012
Bróska Ján,Ing.arch.Čapkova 6,Bratislava,IČO:30858275
12359
nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2012
369,57
Dod.k N.z  z 29.7.2009
24.9.2012
ADINIS,s.r.o,Jánošíkova 822/21,Trnava,IČO:44874065
12360
nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2012
429,89
24.9.2012
Geothermal Anywhere,a.s.,Piešťanská 3,Trnava,IČO:31382606
12361
ortuťová porozimetria
5 000,00
P20/005/2012
26.9.2012
Technický a skúšobný ústav Stavebný, n.o., Studená 3, 82104 Bratislava, IČO: 31821987
12362
 exurzia Bratislavy konanej v dňoch 27. a 28.10.2012
300,00
23.10.2012
Institut fur Architektur und Entwerfen TU Wien, Karlplatz 13, A-1040 Wien
12363
 meranie modulu pružnosti keramických vzoriek
960,00
 OBJ/0403/0018/12
23.10.2012
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, IČO: 00397687
12364
nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2012
237,75
náj.zml.z 13.4.11
24.10.2012
Karpat agentúra,K.Valach,L.Dérera 10,Bratislava,IČO:37499220
12365
nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2012
251,75
24.10.2012
Sometile,s.r.o,Radlonského 36/B,Bratislava,IČO:44960506
12366
nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2012
180,20
N.z. z 12.5.2011
24.10.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:31358411
12367
nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2012
230,84
Dod.k náj.zml.zo 17.3.11
24.10.2012
Axxence Slovakia s.r.o,Poštová 1,Bratislava,IČO:31442901
12368
nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2012
1 495,21
24.10.2012
Demovič & syn,Ing.Denovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
12369
nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2012
326,70
24.10.2012
FX,s.r.o,Azalková 6,Bratislava,IČO:31382762
12370
nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2012
520,80
24.10.2012
Rašla Juraj,Ing,CSc,GEO-OPTIKA,Janotova 10,Bratislava,IČO:32155514
12371
nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2012
269,12
N.z. z 13.4.2011
24.10.2012
GEO-OPTIKA,s.r.o,Janotova 10,Bratislava,IČO:35885106
12372
úschova materiálu za mesiac 11/2012
49,79
24.10.2012
Rašla Juraj,Ing,CSc,GEO-OPTIKA,Janotova 10,Bratislava,IČO:32155514
12373
služby nebyt. priestorov za 11/2012
165,37
24.10.2012
GF SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:00586935
12374
nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2012
2 203,94
24.10.2012
IDD,Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička,Myjavská 16,Bratislava,IČO:00585912
12375
nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2012
427,37
24.10.2012
IPRES INŽINIERING,s.r.o,Dubravská cesta 9,Bratislava,IČO:35707739
12376
nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2012
83,59
24.10.2012
Kubiš Vladimír,Ing.arch.,Jurigovo nám.13a,Bratislava,IČO:31809383
12377
nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2012
98,15
24.10.2012
Mihalovič, Ing , MI-KL,Pútnická 16,Bratislava,IČO:32164521
12378
nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2012
467,10
24.10.2012
Palčo Igor,s.r.o,Dúbravská cesta 9,P.O.Box 121,Bratislava,IČO:35921226
12379
nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2012
802,47
24.10.2012
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
12380
nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2012
1 517,99
N.Z.č.45/2012
24.10.2012
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
12381
nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2012
351,84
24.10.2012
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
12382
nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2012
664,59
N.Z.č. 16/2012
24.10.2012
Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
12383
nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2012
486,22
N.z. z 13.4.2011
24.10.2012
MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
12384
nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2012
98,15
24.10.2012
Hlasná Jana,Ing,Rizlingova 8,Bratislava,IČO:34536094
12385
nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2012
98,15
24.10.2012
Bilačičová Alena,Belinského 17,Bratislava,IČO:35147784
12386
nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2012
83,59
24.10.2012
Bróska Ján,Ing.arch.Čapkova 6,Bratislava,IČO:30858275
12387
nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2012
369,57
Dod.k N.z  z 29.7.2009
24.10.2012
ADINIS,s.r.o,Jánošíkova 822/21,Trnava,IČO:44874065
12388
refakt.odberu vody od 1.7. do 30.9.2012
25,58
24.10.2012
Demovič & syn,Ing.Denovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
12389
refakt.odberu el.energie od 1.7. do 30.9.2012
846,24
24.10.2012
Demovič & syn,Ing.Denovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
12390
refakt.odberu vody od 1.7. do 30.9.2012
13,95
N.z. z 13.4.2011
24.10.2012
MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
12391
refakt.odberu el.energie od 1.7. do 30.9.2012
100,80
N.z. z 13.4.2011
24.10.2012
MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
12392
refakt.odberu el.energie od 1.7. do 30.9.2012
470,72
24.10.2012
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
12393
refakt.odberu el.energie od 1.7. do 30.9.2012
1,44
24.10.2012
IPRES INŽINIERING,s.r.o,Dubravská cesta 9,Bratislava,IČO:35707739
12394
refakt.odberu el.energie od 1.7. do 30.9.2012
627,04
24.10.2012
IDD,Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička,Myjavská 16,Bratislava,IČO:00585912
12395
refakt.odberu el.energie od 1.7. do 30.9.2012
35,20
24.10.2012
Geothermal Anywhere,a.s.,Piešťanská 3,Trnava,IČO:31382606
12396
refakt.odberu el.energie od 1.7. do 30.9.2012
179,36
24.10.2012
Sometile,s.r.o,Radlonského 36/B,Bratislava,IČO:44960506
12397
časopis Architektúra a urbanizmus/2009
4,00
6.11.2012
Cyril Jaroslav, Brázda OFM, Františkánska 1, 91701 Trnava
12398
predaj obytného prívesu ASTRA 360
260,00
Zml.č.57/2012
12.11.2012
Blahová Viera, Nová 132, 90031 Stupava
12399
predaj obytného prívesu ASTRA 360
256,00
zml.č.58/2012
19.11.2012
Sadovský Michal, Kvetná 14, 82108 Bratislava
12400
vyhodnotenie výsledkov porozimetrického merania
250,00
19.11.2012
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, IČO: 00397687
12401
vyhodnotenie výsledkov porozimetrického merania
350,00
19.11.2012
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, IČO: 00397687
12402
nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2012
237,75
náj.zml.z 13.4.11
23.11.2012
Karpat agentúra,K.Valach,L.Dérera 10,Bratislava,IČO:37499220
12403
nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2012
251,75
23.11.2012
Sometile,s.r.o,Radlonského 36/B,Bratislava,IČO:44960506
12404
nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2012
180,20
N.z. z 12.5.2011
23.11.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:31358411
12405
nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2012
230,84
Dod.k náj.zml.zo 17.3.11
23.11.2012
Axxence Slovakia s.r.o,Poštová 1,Bratislava,IČO:31442901
12406
nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2012
1 495,21
23.11.2012
Demovič & syn,Ing.Denovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
12407
nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2012
326,70
23.11.2012
FX,s.r.o,Azalková 6,Bratislava,IČO:31382762
12408
nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2012
520,80
23.11.2012
Rašla Juraj,Ing,CSc,GEO-OPTIKA,Janotova 10,Bratislava,IČO:32155514
12409
nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2012
269,12
N.z. z 13.4.2011
23.11.2012
GEO-OPTIKA,s.r.o,Janotova 10,Bratislava,IČO:35885106
12410
úschova materiálu za 12/2012
49,79
23.11.2012
Rašla Juraj,Ing,CSc,GEO-OPTIKA,Janotova 10,Bratislava,IČO:32155514
12411
služby nebyt. priestorov za 12/2012
165,37
23.11.2012
GF SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:00586935
12412
nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2012
2 203,94
23.11.2012
IDD,Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička,Myjavská 16,Bratislava,IČO:00585912
12413
nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2012
427,37
23.11.2012
IPRES INŽINIERING,s.r.o,Dubravská cesta 9,Bratislava,IČO:35707739
12414
nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2012
83,59
23.11.2012
Kubiš Vladimír,Ing.arch.,Jurigovo nám.13a,Bratislava,IČO:31809383
12415
nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2012
98,15
23.11.2012
Mihalovič, Ing , MI-KL,Pútnická 16,Bratislava,IČO:32164521
12416
nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2012
467,10
23.11.2012
Palčo Igor,s.r.o,Dúbravská cesta 9,P.O.Box 121,Bratislava,IČO:35921226
12417
nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2012
802,47
23.11.2012
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
12418
nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2012
1 517,99
N.Z.č.45/2012
23.11.2012
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
12419
nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2012
351,84
23.11.2012
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
12420
nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2012
664,59
N.Z.č. 16/2012
23.11.2012
Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
12421
nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2012
486,22
N.z. z 13.4.2011
23.11.2012
MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
12422
nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2012
98,15
23.11.2012
Hlasná Jana,Ing,Rizlingova 8,Bratislava,IČO:34536094
12423
nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2012
98,15
23.11.2012
Bilačičová Alena,Belinského 17,Bratislava,IČO:35147784
12434
nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2012
83,59
23.11.2012
Bróska Ján,Ing.arch.Čapkova 6,Bratislava,IČO:30858275
12425
nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2012
369,57
Dod.k N.z  z 29.7.2009
23.11.2012
ADINIS,s.r.o,Jánošíkova 822/21,Trnava,IČO:44874065
12426
časopis Architektúra a urbanizmus
12,00
23.11.2012
Vysoká škola výtvarných umení, Hviezdoslavovo nám. 18, 81437 Bratislava, IČO: 00157805
12427
telefónne poplatky za 8,9/2012
3,92
23.11.2012
GEO-OPTIKA,s.r.o,Janotova 10,Bratislava,IČO:35885106
12428
telefónne poplatky za 8,9/2012
14,79
23.11.2012
GF SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:00586935
12429
nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2012
85,85
zml.o výpožičke č. 61/2012
3.12.2012
Technologický inštitút SAV, Dúbravská cesta 9, 84513 Bratislava,IČO: 42129486
12430
časopis Architektúra a urbanizmus
12,00
2013
4.12.2012
Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Gondova 2, 81499 Bratislava, IČO: 39786505
12431
vyhodnotenie výsledkov porozimetrického merania
500,00
OBJ/0114/0016/12
6.12.2012
STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, IČO: 00397687
12432
vyhodnotenie výsledkov analýzy troch vzoriek betónu
800,00
HA/07A/2012
27.12.2012
BetónRacio, s.r.o, Skladová 2, 91701 Trnava, IČO: 34127836
12433
nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2013
237,75
náj.zml.z 13.4.11
27.12.2012
Karpat agentúra,K.Valach,L.Dérera 10,Bratislava,IČO:37499220
12434
nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2013
251,75
27.12.2012
Sometile,s.r.o,Radlonského 36/B,Bratislava,IČO:44960506
12435
nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2013
180,20
N.z. z 12.5.2011
27.12.2012
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:31358411
12436
nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2013
230,84
Dod.k náj.zml.zo 17.3.11
27.12.2012
Axxence Slovakia s.r.o,Poštová 1,Bratislava,IČO:31442901
12437
nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2013
1 495,21
27.12.2012
Demovič & syn,Ing.Denovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
12438
nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2013
326,70
27.12.2012
FX,s.r.o,Azalková 6,Bratislava,IČO:31382762
12439
nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2013
520,80
27.12.2012
Rašla Juraj,Ing,CSc,GEO-OPTIKA,Janotova 10,Bratislava,IČO:32155514
12440
nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2013
269,12
N.z. z 13.4.2011
27.12.2012
GEO-OPTIKA,s.r.o,Janotova 10,Bratislava,IČO:35885106
12441
úschova materiálu za 1/2013
49,79
27.12.2012
Rašla Juraj,Ing,CSc,GEO-OPTIKA,Janotova 10,Bratislava,IČO:32155514
12442
služby nebyt. priestorov za 1/2013
165,37
27.12.2012
GF SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:00586935
12443
nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2013
2 203,94
27.12.2012
IDD,Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička,Myjavská 16,Bratislava,IČO:00585912
12444
nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2013
427,37
27.12.2012
IPRES INŽINIERING,s.r.o,Dubravská cesta 9,Bratislava,IČO:35707739
12445
nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2013
83,59
27.12.2012
Kubiš Vladimír,Ing.arch.,Jurigovo nám.13a,Bratislava,IČO:31809383
12446
nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2013
98,15
27.12.2012
Mihalovič, Ing , MI-KL,Pútnická 16,Bratislava,IČO:32164521
12447
nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2013
467,10
27.12.2012
Palčo Igor,s.r.o,Dúbravská cesta 9,P.O.Box 121,Bratislava,IČO:35921226
12448
nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2013
802,47
27.12.2012
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
12449
nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2013
1 517,99
N.Z.č.45/2012
27.12.2012
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
12450
nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2013
427,00
N.Z.č.46/2012
27.12.2012
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
12451
nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2013
664,59
N.Z.č. 16/2012
27.12.2012
Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
12452
nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2013
486,22
N.z. z 13.4.2011
27.12.2012
MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
12453
nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2013
98,15
27.12.2012
Hlasná Jana,Ing,Rizlingova 8,Bratislava,IČO:34536094
12454
nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2013
98,15
27.12.2012
Bilačičová Alena,Belinského 17,Bratislava,IČO:35147784
12455
nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2013
83,59
27.12.2012
Bróska Ján,Ing.arch.Čapkova 6,Bratislava,IČO:30858275
12456
nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2013
369,57
Dod.k N.z  z 29.7.2009
27.12.2012
ADINIS,s.r.o,Jánošíkova 822/21,Trnava,IČO:44874065
12457
služby nebyt. priestorov za 1/2013
85,85
zml.o výpožičke č. 61/2012
27.12.2012
Technologický inštitút SAV, Dúbravská cesta 9, 84513 Bratislava,IČO: 42129486

<- Späť