Faktúry – Odoberateľské – 2013

<- Späť


číslo
predmet faktúry
cena
číslo
číslo
dátum
odberateľ
faktúry
 
s DPH
zmluvy
objednávky
vystavenia
 
13001
architektonicko-historický výskum objektu
1 027,00
z 15.11.2012
22.1.2013
Prima bývanie, s.r.o, Drotárska cesta 102, 81102 Bratislava, IČO: 36859222
13002
časopis Architektúra a urbanizmus
18,75
22.1.2013
Artforum s.r.o, Kozia 20, 81103 Bratislava, 35716584
13003
nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2013
237,75
náj.zml.z 13.4.11
24.1.2013
Karpat agentúra,K.Valach,L.Dérera 10,Bratislava,IČO:37499220
13004
nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2013
251,75
24.1.2013
Sometile,s.r.o,Radlonského 36/B,Bratislava,IČO:44960506
13005
nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2013
180,20
N.z. z 12.5.2011
24.1.2013
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:31358411
13006
nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2013
230,84
Dod.k náj.zml.zo 17.3.11
24.1.2013
Axxence Slovakia s.r.o,Poštová 1,Bratislava,IČO:31442901
13007
nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2013
1 495,21
24.1.2013
Demovič & syn,Ing.Denovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
13008
nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2013
326,70
24.1.2013
FX,s.r.o,Azalková 6,Bratislava,IČO:31382762
13009
nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2013
520,80
24.1.2013
Rašla Juraj,Ing,CSc,GEO-OPTIKA,Janotova 10,Bratislava,IČO:32155514
13010
nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2013
269,12
N.z. z 13.4.2011
24.1.2013
GEO-OPTIKA,s.r.o,Janotova 10,Bratislava,IČO:35885106
13011
úschova materiálu za 2/2013
49,79
24.1.2013
Rašla Juraj,Ing,CSc,GEO-OPTIKA,Janotova 10,Bratislava,IČO:32155514
13012
služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 2/2013
165,37
24.1.2013
GF SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:00586935
13013
nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2013
2 203,94
24.1.2013
IDD,Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička,Myjavská 16,Bratislava,IČO:00585912
13014
nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2013
427,37
24.1.2013
IPRES INŽINIERING,s.r.o,Dubravská cesta 9,Bratislava,IČO:35707739
13015
nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2013
83,59
24.1.2013
Kubiš Vladimír,Ing.arch.,Jurigovo nám.13a,Bratislava,IČO:31809383
13016
nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2013
98,15
24.1.2013
Mihalovič, Ing , MI-KL,Pútnická 16,Bratislava,IČO:32164521
13017
nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2013
467,10
24.1.2013
Palčo Igor,s.r.o,Dúbravská cesta 9,P.O.Box 121,Bratislava,IČO:35921226
13018
nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2013
802,47
24.1.2013
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
13019
nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2013
1 517,99
N.Z.č.45/2012
24.1.2013
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
13020
nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2013
427,00
N.Z.č.46/2012
24.1.2013
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
13021
nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2013
664,59
N.Z.č.16/2012
24.1.2013
Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
13022
nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2013
486,22
N.z. z 13.4.2011
24.1.2013
MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
13023
nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2013
98,15
24.1.2013
Hlasná Jana,Ing,Rizlingova 8,Bratislava,IČO:34536094
13024
nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2013
98,15
24.1.2013
Bilačičová Alena,Belinského 17,Bratislava,IČO:35147784
13025
nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2013
83,59
24.1.2013
Bróska Ján,Ing.arch.Čapkova 6,Bratislava,IČO:30858275
13026
nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2013
369,57
Dod.k N.z z 29.7.2009
24.1.2013
ADINIS,s.r.o,Jánošíkova 822/21,Trnava,IČO:44874065
13027
služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 2/2013
85,85
zml.o výpožičke č. 61/2012
24.1.2013
Technologický inštitút SAV, Dúbravská cesta 9, 84513 Bratislava,IČO: 42129486
13028
refakturácia studenej vody od 1.10. do 31.12.2012
27,34
28.1.2013
Demovič & syn,Ing.Denovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
13029
refakturácia studenej vody od 1.10. do 31.12.2012
15,95
28.1.2013
MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
13030
príprava vzoriek kameniva v muflovej peci
100,00
200/340/Ot/12
28.1.2013
QUALIFORM Slovakia, s.r.o, Pasienková 9D, 82106 Bratislava, IČO: 35826045
13031
vyhodnotenie výsledkov merania porozimetrie
2 000,00
P20/055/2012
28.1.2013
Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Studená 3, 82104 Bratislava, IČO: 31821987
13032
vyhodnotenie výsledkov merania porozimetrie
60,00
obj.z 21.12.2012
28.1.2013
Ústav anorganickej chémie SAV, Dúbravská cesta 9, 84536 Bratislava, IČO: 586919
13033
refakturácia el.energie od 1.10. do 31.12.2012
740,64
28.1.2013
Demovič & syn,Ing.Denovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
13034
refakturácia el.energie od 1.10. do 31.12.2012
123,20
28.1.2013
MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
13035
refakturácia el.energie od 1.10. do 31.12.2012
740,96
28.1.2013
Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
13036
refakturácia el.energie od 1.10. do 31.12.2012
6,24
28.1.2013
IPRES INŽINIERING,s.r.o,Dubravská cesta 9,Bratislava,IČO:35707739
13037
refakturácia el.energie od 1.10. do 31.12.2012
539,04
28.1.2013
IDD,Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička,Myjavská 16,Bratislava,IČO:00585912
13038
refakturácia el.energie od 1.10. do 31.12.2012
76,32
28.1.2013
Sometile,s.r.o,Radlonského 36/B,Bratislava,IČO:44960506
13039
telefónne poplatky za 11,12/2012
3,61
28.1.2013
GF SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:00586935
13040
časopis Architektúra a urbanizmus
18,90
30.1.2013
4.2.2013
Art Books, s.r.o, Tomašikova 10/G, 82103 Bratislava, IČO: 36357430
13041
vyhodnotenie výsledkov porozimetrického merania
90,00
4.2.2013
TU Košice, Stavebná fakulta, Vysokoškolská 4, 04001 Košice, IČO: 397610
13042
nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2013
237,75
náj.zml.z 13.4.11
21.2.2013
Karpat agentúra,K.Valach,L.Dérera 10,Bratislava,IČO:37499220
13043
nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2013
251,75
21.2.2013
Sometile,s.r.o,Radlonského 36/B,Bratislava,IČO:44960506
13044
nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2013
180,20
N.z. z 12.5.2011
21.2.2013
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:31358411
13045
nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2013
230,84
Dod.k náj.zml.zo 17.3.11
21.2.2013
Axxence Slovakia s.r.o,Poštová 1,Bratislava,IČO:31442901
13046
nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2013
1 495,21
21.2.2013
Demovič & syn,Ing.Denovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
13047
nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2013
326,70
21.2.2013
FX,s.r.o,Azalková 6,Bratislava,IČO:31382762
13048
nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2013
520,80
21.2.2013
Rašla Juraj,Ing,CSc,GEO-OPTIKA,Janotova 10,Bratislava,IČO:32155514
13049
nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2013
269,12
N.z. z 13.4.2011
21.2.2013
GEO-OPTIKA,s.r.o,Janotova 10,Bratislava,IČO:35885106
13050
úschova materiálu za 3/2013
49,79
21.2.2013
Rašla Juraj,Ing,CSc,GEO-OPTIKA,Janotova 10,Bratislava,IČO:32155514
13051
služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 3/2013
165,37
21.2.2013
GF SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:00586935
13052
nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2013
2 307,76
N.z.č. 4/2013
21.2.2013
IDD,Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička,Myjavská 16,Bratislava,IČO:00585912
13053
nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2013
427,37
21.2.2013
IPRES INŽINIERING,s.r.o,Dubravská cesta 9,Bratislava,IČO:35707739
13054
nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2013
83,59
21.2.2013
Kubiš Vladimír,Ing.arch.,Jurigovo nám.13a,Bratislava,IČO:31809383
13055
nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2013
98,15
21.2.2013
Mihalovič, Ing , MI-KL,Pútnická 16,Bratislava,IČO:32164521
13056
nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2013
467,10
21.2.2013
Palčo Igor,s.r.o,Dúbravská cesta 9,P.O.Box 121,Bratislava,IČO:35921226
13057
nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2013
802,47
21.2.2013
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
13058
nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2013
1 517,99
N.Z.č.45/2012
21.2.2013
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
13059
nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2013
427,00
N.Z.č.46/2012
21.2.2013
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
13060
nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2013
664,59
N.Z.č.16/2012
21.2.2013
Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
13061
nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2013
486,22
N.z. z 13.4.2011
21.2.2013
MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
13062
nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2013
98,15
21.2.2013
Hlasná Jana,Ing,Rizlingova 8,Bratislava,IČO:34536094
13063
nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2013
98,15
21.2.2013
Bilačičová Alena,Belinského 17,Bratislava,IČO:35147784
13064
nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2013
83,59
21.2.2013
Bróska Ján,Ing.arch.Čapkova 6,Bratislava,IČO:30858275
13065
nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2013
369,57
Dod.k N.z z 29.7.2009
21.2.2013
ADINIS,s.r.o,Jánošíkova 822/21,Trnava,IČO:44874065
13066
služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 2/2013
85,85
zml.o výpožičke č. 61/2012
21.2.2013
Technologický inštitút SAV, Dúbravská cesta 9, 84513 Bratislava,IČO: 42129486
13067
provízia za predané knihy od 1.7. až 31.12.2012
1 901,90
Zmluva o predaji č. 36/2012
21.2.2013
Vydavateľstvo Slovart, sro, Bojnická 10, 830 00 Bratislava, I4O: 17311462
13068
vyúčtovanie nájomného a služieb za r. 2012
223,33
N.z.č. 4/2013
11.3.2013
IDD,Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička,Myjavská 16,Bratislava,IČO:00585912
13069
vyúčtovanie nájomného a služieb za r. 2012
136,49
11.3.2013
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
13070
vyúčtovanie nájomného a služieb za r. 2012
145,37
11.3.2013
Sometile,s.r.o,Radlonského 36/B,Bratislava,IČO:44960506
13071
vyúčtovanie nájomného a služieb za r. 2012
171,85
11.3.2013
Geothermal Anywhere,a.s.,Piešťanská 3,Trnava,IČO:31382606
13072
vyúčtovanie nájomného a služieb za r. 2012
27,79
N.z. z 13.4.2011
11.3.2013
MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
13073
vyúčtovanie nájomného a služieb za r. 2012
-427,47
Dod.k N.z z 29.7.2009
11.3.2013
ADINIS,s.r.o,Jánošíkova 822/21,Trnava,IČO:44874065
13074
vyúčtovanie nájomného a služieb za r. 2012
-274,70
11.3.2013
Rašla Juraj,Ing,CSc,GEO-OPTIKA,Janotova 10,Bratislava,IČO:32155514
13075
vyúčtovanie nájomného a služieb za r. 2012
-246,27
N.z. z 13.4.2011
11.3.2013
GEO-OPTIKA,s.r.o,Janotova 10,Bratislava,IČO:35885106
13076
vyúčtovanie nájomného a služieb za r. 2012
-20,36
11.3.2013
IPRES INŽINIERING,s.r.o,Dubravská cesta 9,Bratislava,IČO:35707739
13077
vyúčtovanie nájomného a služieb za r. 2012
-104,25
N.z. z 12.5.2011
11.3.2013
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:31358411
13078
vyúčtovanie nájomného a služieb za r. 2012
-723,84
11.3.2013
Palčo Igor,s.r.o,Dúbravská cesta 9,P.O.Box 121,Bratislava,IČO:35921226
13079
vyúčtovanie nájomného a služieb za r. 2012
-182,21
Dod.k náj.zml.zo 17.3.11
11.3.2013
Axxence Slovakia s.r.o,Poštová 1,Bratislava,IČO:31442901
13080
vyúčtovanie nájomného a služieb za r. 2012
-195,96
náj.zml.z 13.4.11
11.3.2013
Karpat agentúra,K.Valach,L.Dérera 10,Bratislava,IČO:37499220
13081
vyúčtovanie nájomného a služieb za r. 2012
-61,14
11.3.2013
DGM,s.r.o,Dpt.J.Dugovič,Cementárska 15,Stupava,IČO:35755245
13082
vyúčtovanie nájomného a služieb za r. 2012
-211,16
11.3.2013
FX,s.r.o,Azalková 6,Bratislava,IČO:31382762
13083
vyúčtovanie nájomného a služieb za r. 2012
-67,95
11.3.2013
Mihalovič, Ing , MI-KL,Pútnická 16,Bratislava,IČO:32164521
13084
vyúčtovanie nájomného a služieb za r. 2012
-67,95
11.3.2013
Bilačičová Alena,Belinského 17,Bratislava,IČO:35147784
13085
vyúčtovanie nájomného a služieb za r. 2012
-67,95
11.3.2013
Hlasná Jana,Ing,Rizlingova 8,Bratislava,IČO:34536094
13086
vyúčtovanie nájomného a služieb za r. 2012
-56,48
11.3.2013
Bróska Ján,Ing.arch.Čapkova 6,Bratislava,IČO:30858275
13087
vyúčtovanie nájomného a služieb za r. 2012
-56,48
11.3.2013
Kubiš Vladimír,Ing.arch.,Jurigovo nám.13a,Bratislava,IČO:31809383
13088
vyúčtovanie nájomného a služieb za r. 2012
-174,86
11.3.2013
Studio b52,s.r.o,Ing.J.Lukáč,Gallayova 21/3155,Bratislava,IČO:36813478
13089
vyúčtovanie nájomného a služieb za r. 2012
-771,84
11.3.2013
Demovič & syn,Ing.Denovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
13090
predaj časopisu Architektúra a urbanizmus 3-4/2012
53,50
12.3.2013
M.Romeo Negrescu, 7.Rue de la Mare, 75020 Paris-France
13091
predaj článkov časopisu Architektúra a urbanizmus
137,00
12.3.2013
Questa Soft GmbH, Offenbacher Landstrasse 368, 60599 Frankfurt am Main
13092
vyhodnotenie výsledkov porozimetrickej analýzy
60,00
25.3.2013
Prírodovedecká fakulta UK, Katedra mineralógie a petrológie, Mlynská dolina, 84215 Bratislava,IČO:00397865
13093
nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2013
237,75
náj.zml.z 13.4.11
26.3.2013
Karpat agentúra,K.Valach,L.Dérera 10,Bratislava,IČO:37499220
13094
nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2013
251,75
26.3.2013
Sometile,s.r.o,Radlonského 36/B,Bratislava,IČO:44960506
13095
nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2013
180,20
N.z. z 12.5.2011
26.3.2013
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:31358411
13096
nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2013
230,84
Dod.k náj.zml.zo 17.3.11
26.3.2013
Axxence Slovakia s.r.o,Poštová 1,Bratislava,IČO:31442901
13097
nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2013
1 495,21
26.3.2013
Demovič & syn,Ing.Denovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
13098
nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2013
326,70
26.3.2013
FX,s.r.o,Azalková 6,Bratislava,IČO:31382762
13099
nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2013
520,80
26.3.2013
Rašla Juraj,Ing,CSc,GEO-OPTIKA,Janotova 10,Bratislava,IČO:32155514
13100
nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2013
269,12
N.z. z 13.4.2011
26.3.2013
GEO-OPTIKA,s.r.o,Janotova 10,Bratislava,IČO:35885106
13101
nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2013
49,79
26.3.2013
Rašla Juraj,Ing,CSc,GEO-OPTIKA,Janotova 10,Bratislava,IČO:32155514
13102
služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 4/2013
165,37
26.3.2013
GF SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:00586935
13103
nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2013
2 307,76
N.z.č. 4/2013
26.3.2013
IDD,Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička,Myjavská 16,Bratislava,IČO:00585912
13104
nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2013
427,37
26.3.2013
IPRES INŽINIERING,s.r.o,Dubravská cesta 9,Bratislava,IČO:35707739
13105
nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2013
83,59
26.3.2013
Kubiš Vladimír,Ing.arch.,Jurigovo nám.13a,Bratislava,IČO:31809383
13106
nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2013
98,15
26.3.2013
Mihalovič, Ing , MI-KL,Pútnická 16,Bratislava,IČO:32164521
13107
nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2013
467,10
26.3.2013
Palčo Igor,s.r.o,Dúbravská cesta 9,P.O.Box 121,Bratislava,IČO:35921226
13108
nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2013
802,47
26.3.2013
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
13109
nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2013
1 517,99
N.Z.č.45/2012
26.3.2013
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
13110
nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2013
427,00
N.Z.č.46/2012
26.3.2013
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
13111
nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2013
664,59
N.Z.č.16/2012
26.3.2013
Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
13112
nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2013
486,22
N.z. z 13.4.2011
26.3.2013
MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
13113
nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2013
98,15
26.3.2013
Hlasná Jana,Ing,Rizlingova 8,Bratislava,IČO:34536094
13114
nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2013
98,15
26.3.2013
Bilačičová Alena,Belinského 17,Bratislava,IČO:35147784
13115
nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2013
83,59
26.3.2013
Bróska Ján,Ing.arch.Čapkova 6,Bratislava,IČO:30858275
13116
nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2013
369,57
Dod.k N.z z 29.7.2009
26.3.2013
ADINIS,s.r.o,Jánošíkova 822/21,Trnava,IČO:44874065
13117
služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 4/2013
85,85
zml.o výpožičke č. 61/2012
26.3.2013
Technologický inštitút SAV, Dúbravská cesta 9, 84513 Bratislava,IČO: 42129486
13118
architektonická prehliadka mesta Bratislava
150,00
3.4.2013
Universität Stuttgart, Fakultät Architektur und Stadtplanung, Institut fur Architekturgeschichte, Christiane Fulser, Keplerstrasse 11, 70174 Stuttgart
13119
vyhodnotenie výsledkov porozimetrickej analýzy
90,00
3.4.2013
VUM a.s., Priemyselná 12, 96563 Žiar nad Hronom. IČO: 36629766
13120
analýza príčin vzniku nadmerných trhlín
8 000,00
Zmluva o dielo,č. 33/2012
3.4.2013
HOLCIM ( Slovensko) a.s. 90638 Rohožník, IČO: 00214973
13121
výskum neznámeho materiálu
100,00
18.4.2013
Truc sphérique, Stanica Žilina – Záriečie, Závodská cesta 3, 01001 Žilina, IČO: 36143693
13122
nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2013
237,75
náj.zml.z 13.4.11
22.4.2013
Karpat agentúra,K.Valach,L.Dérera 10,Bratislava,IČO:37499220
13123
nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2013
251,75
22.4.2013
Sometile,s.r.o,Radlonského 36/B,Bratislava,IČO:44960506
13124
nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2013
180,20
N.z. z 12.5.2011
22.4.2013
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:31358411
13125
nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2013
230,84
Dod.k náj.zml.zo 17.3.11
22.4.2013
Axxence Slovakia s.r.o,Poštová 1,Bratislava,IČO:31442901
13126
nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2013
1 495,21
22.4.2013
Demovič & syn,Ing.Denovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
13127
nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2013
326,70
22.4.2013
FX,s.r.o,Azalková 6,Bratislava,IČO:31382762
13130
nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2013
49,79
22.4.2013
Rašla Juraj,Ing,CSc,GEO-OPTIKA,Janotova 10,Bratislava,IČO:32155514
13131
služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 5/2013
165,37
22.4.2013
GF SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:00586935
13132
nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2013
2 307,76
N.z.č. 4/2013
22.4.2013
IDD,Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička,Myjavská 16,Bratislava,IČO:00585912
13133
nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2013
427,37
22.4.2013
IPRES INŽINIERING,s.r.o,Dubravská cesta 9,Bratislava,IČO:35707739
13134
nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2013
83,59
22.4.2013
Kubiš Vladimír,Ing.arch.,Jurigovo nám.13a,Bratislava,IČO:31809383
13135
nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2013
98,15
22.4.2013
Mihalovič, Ing , MI-KL,Pútnická 16,Bratislava,IČO:32164521
13136
nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2013
467,10
22.4.2013
Palčo Igor,s.r.o,Dúbravská cesta 9,P.O.Box 121,Bratislava,IČO:35921226
13137
nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2013
802,47
22.4.2013
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
13138
nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2013
1 517,99
N.Z.č.45/2012
22.4.2013
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
13139
nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2013
427,00
N.Z.č.46/2012
22.4.2013
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
13140
nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2013
664,59
N.Z.č.16/2012
22.4.2013
Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
13141
nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2013
486,22
N.z. z 13.4.2011
22.4.2013
MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
13142
nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2013
98,15
22.4.2013
Hlasná Jana,Ing,Rizlingova 8,Bratislava,IČO:34536094
13143
nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2013
98,15
22.4.2013
Bilačičová Alena,Belinského 17,Bratislava,IČO:35147784
13144
nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2013
83,59
22.4.2013
Bróska Ján,Ing.arch.Čapkova 6,Bratislava,IČO:30858275
13145
nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2013
369,57
Dod.k N.z z 29.7.2009
22.4.2013
ADINIS,s.r.o,Jánošíkova 822/21,Trnava,IČO:44874065
13146
nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2013
85,85
zml.o výpožičke č. 61/2012
22.4.2013
Technologický inštitút SAV, Dúbravská cesta 9, 84513 Bratislava,IČO: 42129486
13147
telefónne poplatky za 2,3/2013
13,73
22.4.2013
GF SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:00586935
13148
refakturácia el.energií od 1.1. do 31.3.2013
176,97
10.5.2013
Sometile,s.r.o,Radlonského 36/B,Bratislava,IČO:44960506
13149
refakturácia el.energií od 1.1. do 31.3.2013
596,87
N.z.č. 4/2013
10.5.2013
IDD,Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička,Myjavská 16,Bratislava,IČO:00585912
13150
refakturácia el.energií od 1.1. do 31.3.2013
2,04
10.5.2013
IPRES INŽINIERING,s.r.o,Dubravská cesta 9,Bratislava,IČO:35707739
13151
refakturácia el.energií od 1.1. do 31.3.2013
662,98
N.Z.č.16/2012
10.5.2013
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
13152
refakturácia el.energií od 1.1. do 31.3.2013
118,15
N.z. z 13.4.2011
10.5.2013
MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
13153
refakturácia el.energií od 1.1. do 31.3.2013
683,06
10.5.2013
Demovič & syn,Ing.Denovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
13154
refakturácia vody od 1.1. do 31.3.2013
20,96
10.5.2013
Demovič & syn,Ing.Denovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
13155
refakturácia vody od 1.1. do 31.3.2013
16,31
N.z. z 13.4.2011
10.5.2013
MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
13156
architektonická exkurzia mesta Bratislava
75,00
21.5.2013
HCU Hamburg, Studiengang Stadtplanung Winterhuder Weg 31, D-22085 Hamburg
13157
nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2013
237,75
náj.zml.z 13.4.11
27.5.2013
Karpat agentúra,K.Valach,L.Dérera 10,Bratislava,IČO:37499220
13158
nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2013
251,75
27.5.2013
Sometile,s.r.o,Radlonského 36/B,Bratislava,IČO:44960506
13159
nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2013
180,20
N.z. z 12.5.2011
27.5.2013
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:31358411
13160
nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2013
230,84
Dod.k náj.zml.zo 17.3.11
27.5.2013
Axxence Slovakia s.r.o,Poštová 1,Bratislava,IČO:31442901
13161
nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2013
1 495,21
27.5.2013
Demovič & syn,Ing.Denovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
13162
nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2013
326,70
27.5.2013
FX,s.r.o,Azalková 6,Bratislava,IČO:31382762
13163
nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2013
49,79
27.5.2013
Rašla Juraj,Ing,CSc,GEO-OPTIKA,Janotova 10,Bratislava,IČO:32155514
13164
služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 6/2013
165,37
27.5.2013
GF SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:00586935
13165
nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2013
2 307,76
N.z.č. 4/2013
27.5.2013
IDD,Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička,Myjavská 16,Bratislava,IČO:00585912
13166
nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2013
427,37
27.5.2013
IPRES INŽINIERING,s.r.o,Dubravská cesta 9,Bratislava,IČO:35707739
13167
nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2013
83,59
27.5.2013
Kubiš Vladimír,Ing.arch.,Jurigovo nám.13a,Bratislava,IČO:31809383
13168
nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2013
319,13
N.z.č.20/2013
27.5.2013
Mihalovič, Ing , MI-KL,Pútnická 16,Bratislava,IČO:32164521
13169
nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2013
467,10
27.5.2013
Palčo Igor,s.r.o,Dúbravská cesta 9,P.O.Box 121,Bratislava,IČO:35921226
13170
nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2013
802,47
27.5.2013
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
13171
nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2013
1 517,99
N.Z.č.45/2012
27.5.2013
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
13172
nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2013
427,00
N.Z.č.46/2012
27.5.2013
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
13173
nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2013
664,59
N.Z.č.16/2012
27.5.2013
Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
13174
nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2013
486,22
N.z. z 13.4.2011
27.5.2013
MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
13175
nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2013
83,59
27.5.2013
Bróska Ján,Ing.arch.Čapkova 6,Bratislava,IČO:30858275
13176
nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2013
369,57
Dod.k N.z z 29.7.2009
27.5.2013
ADINIS,s.r.o,Jánošíkova 822/21,Trnava,IČO:44874065
13177
nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2013
85,85
zml.o výpožičke č. 61/2012
27.5.2013
Technologický inštitút SAV, Dúbravská cesta 9, 84513 Bratislava,IČO: 42129486
13178
stanovenie porozity a vyhodnotenie výsledkov
360,00
OBJ/0403/0005/13
27.5.2013
STU v Bratislave. Fakulta chem. a potrav. technológie, Radlinského 9, Bratislava, IČO:00397687
13179
vyhodnotenie analýzy vzoriek z procesu odsírovania
530,00
42148695
18.6.2013
ZF SACHS Slovakia, a.s., Strojárenská 2, 91702 Trnava, IČO:36234621
13180
nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2013
237,75
náj.zml.z 13.4.11
24.6.2013
Karpat agentúra,K.Valach,L.Dérera 10,Bratislava,IČO:37499220
13181
nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2013
251,75
24.6.2013
Sometile,s.r.o,Radlonského 36/B,Bratislava,IČO:44960506
13182
nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2013
180,20
N.z. z 12.5.2011
24.6.2013
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:31358411
13183
nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2013
230,84
Dod.k náj.zml.zo 17.3.11
24.6.2013
Axxence Slovakia s.r.o,Poštová 1,Bratislava,IČO:31442901
13184
nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2013
1 495,21
24.6.2013
Demovič & syn,Ing.Denovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
13185
nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2013
326,70
24.6.2013
FX,s.r.o,Azalková 6,Bratislava,IČO:31382762
13186
úschova materiálu v mesiaci 7/2013
49,79
24.6.2013
Rašla Juraj,Ing,CSc,GEO-OPTIKA,Janotova 10,Bratislava,IČO:32155514
13187
služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 7/2013
165,37
24.6.2013
GF SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:00586935
13188
nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2013
2 307,76
N.z.č. 4/2013
25.6.2013
IDD,Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička,Myjavská 16,Bratislava,IČO:00585912
13189
nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2013
427,37
25.6.2013
IPRES INŽINIERING,s.r.o,Dubravská cesta 9,Bratislava,IČO:35707739
13190
nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2013
83,59
25.6.2013
Kubiš Vladimír,Ing.arch.,Jurigovo nám.13a,Bratislava,IČO:31809383
13191
nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2013
319,13
N.z.č.20/2013
25.6.2013
Mihalovič, Ing , MI-KL,Pútnická 16,Bratislava,IČO:32164521
13192
nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2013
467,10
25.6.2013
Palčo Igor,s.r.o,Dúbravská cesta 9,P.O.Box 121,Bratislava,IČO:35921226
13193
nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2013
802,47
25.6.2013
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
13194
nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2013
1 517,99
N.Z.č.45/2012
25.6.2013
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
13195
nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2013
427,00
N.Z.č.46/2012
25.6.2013
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
13196
nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2013
664,59
N.Z.č.16/2012
25.6.2013
Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
13197
nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2013
486,22
N.z. z 13.4.2011
25.6.2013
MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
13198
nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2013
83,59
25.6.2013
Bróska Ján,Ing.arch.Čapkova 6,Bratislava,IČO:30858275
13199
nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2013
369,57
Dod.k N.z z 29.7.2009
25.6.2013
ADINIS,s.r.o,Jánošíkova 822/21,Trnava,IČO:44874065
13200
služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 7/2013
85,85
zml.o výpožičke č. 61/2012
25.6.2013
Technologický inštitút SAV, Dúbravská cesta 9, 84513 Bratislava,IČO: 42129486
13201
časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2013
12,00
26.6.2013
EBSCO International Inc.USA, c/o EBSCO Information Services, Klimentská 52, 11000 Praha, IČO:682158249
13202
časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2013
24,00
1337004921
26.6.2013
Myris Trade s.r.o, P.O.Box 2, V Štíhlách 1311/3, 14201 Praha, IČO:62585576
13203
časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2013
12,00
26.6.2013
Vedecká knihovna v Olomouci, odd.časopisu, Bezručova 2, 77911 Olomouc, ČR
13204
časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2013
24,00
26.6.2013
SUWECO CZ, s.r.o, Klečákova 347, 18021 Praha, IČO:25094769
13205
časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2013
149,50
27.6.2013
SLOVART G.T.G, Krupinská 4, 85299 Bratislava, IČO:31346359
13206
vyhodnotenie výsledkov termickej analýzy
600,00
OBJ/0114/0008/13
8.7.2013
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, IČO:397687
13207
vyhodnotenie výsledkov porozimetrickej analýzy
300,00
OBJ/0114/0009/13
8.7.2013
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, IČO:397687
13208
časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2013
12,00
8.7.2013
Prírodovedecká fakulta UK, Geografická knižnica, Mlynská dolina B1-206, 84215 Bratislava, IČO:397865
13209
časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2013
12,00
8.7.2013
Patrik Guldan, Dulovo nám.7, 82109 Bratislava
13210
časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2013
12,00
8.7.2013
Bogár Králik Urban, atelier architektúry a designu, Panská 13, 81101 Bratislava
13211
časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2013
12,00
8.7.2013
šujan-stassel, Karloveské rameno 6, 84104 Bratislava, IČO:36681407
13212
časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2013
12,00
8.7.2013
Ing.arch Drahovský, AA SKA Drahovský a Pásztor, Tomášikova 31, 04001 Košice, IČO:35544694
13213
časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2013
12,00
8.7.2013
Balneologické múzeum, Beethovenova 5, 92101 Piešťany, IČO:36086967
13214
časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2013
12,00
8.7.2013
NeoDomus s.r.o, Legionárska 7158/5, 91101 Trenčín, IČO:36300489
13215
časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2013
12,00
122/2012 SPT
8.7.2013
Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, IČO:36631124
13216
časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2013
12,00
144-12/0001
8.7.2013
Ústav krajinnej ekológie SAV, Štefánikova 3, 81499 Bratislava, IČO:679119
13217
časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2013
12,00
8.7.2013
Mestká knižnica v Bratislave, úsek fondov, Klariská 16, 81479 Bratislava, IČO:179736
13218
časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2013
12,00
82/955/Du
9.7.2013
Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 81473 Bratislava, IČO:166545
13219
časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2013
48,00
583/2012
9.7.2013
Ústredná knižnica SAV, Klemensova 19, 81467 Bratislava, IČO:587001
13220
časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2013
11,50
9.7.2013
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, IČO:397687
13221
časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2013
12,00
9.7.2013
EMIKA Therm s.r.o, 17.novembra 106, 08001 Prešov, IČO:36451827
13222
časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2013
12,00
9.7.2013
Ing.arch.Somora, Blumentálska 13, 81107 Bratislava, IČO:460119712
13223
časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2013
12,00
OKF/2012/271
9.7.2013
Centrum VTI SR, Lamčská cesta 8/A, 81104 Bratislava, IČO:151882
13224
časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2013
12,00
2647/MAT
9.7.2013
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg.rozvoja SR, Nám.Slobody 6, 81005 Bratislava, IČO:30416094
13225
časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2013
12,00
9.7.2013
Univerzitná knižnica TU, Letná 9, 04001 Košice, IČO:397610
13226
refakturácia studenej vody a el.energie 4-5/2013
565,65
N.z.z 24.4.2009
9.7.2013
Demovič & syn,Ing.Denovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
13227
refakturácia studenej vody a el.energie 4-5/2013
84,17
N.z. z 13.4.2011
9.7.2013
MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
13228
refakturácia el.energie za 4-5/2013
265,60
45/2012,46/2012,16/2012
9.7.2013
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
13229
refakturácia el.energie za 4-5/2013
0,32
9.7.2013
IPRES INŽINIERING,s.r.o,Dubravská cesta 9,Bratislava,IČO:35707739
12230
refakturácia el.energie za 4-5/2013
382,72
N.z.č. 4/2013
9.7.2013
IDD,Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička,Myjavská 16,Bratislava,IČO:00585912
12231
refakturácia el.energie za 4-5/2013
14,24
N.Z. z 29.7.2010
9.7.2013
Sometile,s.r.o,Radlonského 36/B,Bratislava,IČO:44960506
13232
nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2013
237,75
náj.zml.z 13.4.11
29.7.2013
Karpat agentúra,K.Valach,L.Dérera 10,Bratislava,IČO:37499220
13233
nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2013
251,75
29.7.2013
Sometile,s.r.o,Radlonského 36/B,Bratislava,IČO:44960506
13234
nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2013
180,20
N.z. z 12.5.2011
29.7.2013
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:31358411
13235
nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2013
1 495,21
29.7.2013
Demovič & syn,Ing.Denovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
13236
nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2013
326,70
29.7.2013
FX,s.r.o,Azalková 6,Bratislava,IČO:31382762
13237
úschova materiálu v mesiaci 8/2013
49,79
29.7.2013
Rašla Juraj,Ing,CSc,GEO-OPTIKA,Janotova 10,Bratislava,IČO:32155514
13238
služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 7/2013
165,37
29.7.2013
GF SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:00586935
13239
nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2013
2 307,76
N.z.č. 4/2013
29.7.2013
IDD,Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička,Myjavská 16,Bratislava,IČO:00585912
13240
nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2013
427,37
29.7.2013
IPRES INŽINIERING,s.r.o,Dubravská cesta 9,Bratislava,IČO:35707739
13241
nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2013
83,59
29.7.2013
Kubiš Vladimír,Ing.arch.,Jurigovo nám.13a,Bratislava,IČO:31809383
13242
nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2013
319,13
N.z.č.20/2013
29.7.2013
Mihalovič, Ing , MI-KL,Pútnická 16,Bratislava,IČO:32164521
13243
nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2013
467,10
29.7.2013
Palčo Igor,s.r.o,Dúbravská cesta 9,P.O.Box 121,Bratislava,IČO:35921226
13244
nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2013
802,47
29.7.2013
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
13245
nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2013
1 517,99
N.Z.č.45/2012
29.7.2013
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
13146
nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2013
427,00
N.Z.č.46/2012
29.7.2013
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
13247
nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2013
664,59
N.Z.č.16/2012
29.7.2013
Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
13248
nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2013
486,22
N.z. z 13.4.2011
29.7.2013
MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
13249
nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2013
83,59
29.7.2013
Bróska Ján,Ing.arch.Čapkova 6,Bratislava,IČO:30858275
13250
nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2013
369,57
Dod.k N.z z 29.7.2009
29.7.2013
ADINIS,s.r.o,Jánošíkova 822/21,Trnava,IČO:44874065
13251
služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 8/2013
85,85
zml.o výpožičke č. 61/2012
29.7.2013
Technologický inštitút SAV, Dúbravská cesta 9, 84513 Bratislava,IČO: 42129486
13252
predaj časopisu Bratislava-atlas sídlisk
446,60
36/2013
29.7.2013
Vydavateľstvo Slovart, s.r.o, Bojnická 10, 83000 Bratislava, IČO:17311462
13253
časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2013
12,00
29.7.2013
Švikruhová Zuzana, Ing.arch, Železničiarska 10, 94901 Nitra
13254
časopis Architektúra a urbanizmus 1-2/2013
22,50
1.8.2013
Artforum, s.r.o, Kozia 20, 81103 Bratislava, IČO:35716584
13255
refundácia cest. nákladov do Košíc
60,00
15.8.2013
TU Košice, Stavebná fakulta, Vysokoškolská 4, 04001 Košice, IČO:00397610
13256
experimentálne práce
2 886,00
2013/3/1
22.8.2013
ISPO s.r.o, Slovenská 86, 08001 Prešov, IČO:17085501
13257
časopis Architektúra a urbanizmus 1-2/2013
11,50
22.8.2013
Slovart G.T.G. Ltd., Krupinská 4, 85299 Bratislava, IČO:31346359
13258
časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2013
12,00
22.8.2013
Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 81406 Bratislava, IČO:31755194
13259
nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2013
237,75
náj.zml.z 13.4.11
26.9.2013
Karpat agentúra,K.Valach,L.Dérera 10,Bratislava,IČO:37499220
13260
nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2013
251,75
26.9.2013
Sometile,s.r.o,Radlinského 36/B,Bratislava,IČO:44960506
13261
nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2013
180,20
N.z. z 12.5.2011
26.9.2013
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:31358411
13262
nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2013
1 495,21
26.9.2013
Demovič & syn,Ing.Denovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
13263
nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2013
326,70
26.9.2013
FX,s.r.o,Azalková 6,Bratislava,IČO:31382762
13264
úschova materiálu v mesiaci 9/2013
49,79
26.9.2013
Rašla Juraj,Ing,CSc,GEO-OPTIKA,Janotova 10,Bratislava,IČO:32155514
13265
služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 9/2013
165,37
26.9.2013
GF SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:00586935
13266
nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2013
2 307,76
N.z.č. 4/2013
26.9.2013
IDD,Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička,Myjavská 16,Bratislava,IČO:00585912
13267
nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2013
427,37
26.9.2013
IPRES INŽINIERING,s.r.o,Dubravská cesta 9,Bratislava,IČO:35707739
13268
nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2013
83,59
26.9.2013
Kubiš Vladimír,Ing.arch.,Jurigovo nám.13a,Bratislava,IČO:31809383
13269
nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2013
319,13
N.z.č.20/2013
26.9.2013
Mihalovič, Ing , MI-KL,Pútnická 16,Bratislava,IČO:32164521
13270
nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2013
467,10
26.9.2013
Palčo Igor,s.r.o,Dúbravská cesta 9,P.O.Box 121,Bratislava,IČO:35921226
13271
nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2013
802,47
26.9.2013
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
13272
nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2013
1 517,99
N.Z.č.45/2012
26.9.2013
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
13273
nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2013
427,00
N.Z.č.46/2012
26.9.2013
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
13274
nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2013
664,59
N.Z.č.16/2012
26.9.2013
Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
13275
nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2013
486,22
N.z. z 13.4.2011
26.9.2013
MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
13276
nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2013
83,59
26.9.2013
Bróska Ján,Ing.arch.Čapkova 6,Bratislava,IČO:30858275
13277
nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2013
369,57
Dod.k N.z z 29.7.2009
26.9.2013
ADINIS,s.r.o,Jánošíkova 822/21,Trnava,IČO:44874065
13278
služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 9/2013
85,85
zml.o výpožičke č. 61/2012
26.9.2013
Technologický inštitút SAV, Dúbravská cesta 9, 84513 Bratislava,IČO: 42129486
13279
nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2013
237,75
náj.zml.z 13.4.11
26.9.2013
Karpat agentúra,K.Valach,L.Dérera 10,Bratislava,IČO:37499220
13280
nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2013
251,75
26.9.2013
Sometile,s.r.o,Radlinského 36/B,Bratislava,IČO:44960506
13281
nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2013
180,20
N.z. z 12.5.2011
26.9.2013
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:31358411
13282
nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2013
1 495,21
26.9.2013
Demovič & syn,Ing.Denovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
13283
nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2013
326,70
26.9.2013
FX,s.r.o,Azalková 6,Bratislava,IČO:31382762
13284
úschova materiálu v mesiaci 10/2013
49,79
26.9.2013
Rašla Juraj,Ing,CSc,GEO-OPTIKA,Janotova 10,Bratislava,IČO:32155514
13285
služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 10/2013
165,37
26.9.2013
GF SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:00586935
13286
nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2013
2 307,76
N.z.č. 4/2013
26.9.2013
IDD,Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička,Myjavská 16,Bratislava,IČO:00585912
13287
nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2013
427,37
26.9.2013
IPRES INŽINIERING,s.r.o,Dubravská cesta 9,Bratislava,IČO:35707739
13288
nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2013
83,59
26.9.2013
Kubiš Vladimír,Ing.arch.,Jurigovo nám.13a,Bratislava,IČO:31809383
13289
nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2013
319,13
N.z.č.20/2013
26.9.2013
Mihalovič, Ing , MI-KL,Pútnická 16,Bratislava,IČO:32164521
13290
nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2013
467,10
26.9.2013
Palčo Igor,s.r.o,Dúbravská cesta 9,P.O.Box 121,Bratislava,IČO:35921226
13291
nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2013
802,47
26.9.2013
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
13292
nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2013
1 517,99
N.Z.č.45/2012
26.8.2013
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
13293
nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2013
427,00
N.Z.č.46/2012
26.9.2013
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
13294
nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2013
664,59
N.Z.č.16/2012
26.9.2013
Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
13295
nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2013
486,22
N.z. z 13.4.2011
26.9.2013
MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
13296
nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2013
83,59
26.9.2013
Bróska Ján,Ing.arch.Čapkova 6,Bratislava,IČO:30858275
13297
nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2013
369,57
Dod.k N.z z 29.7.2009
26.9.2013
ADINIS,s.r.o,Jánošíkova 822/21,Trnava,IČO:44874065
13298
služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 10/2013
85,85
zml.o výpožičke č. 61/2012
26.9.2013
Technologický inštitút SAV, Dúbravská cesta 9, 84513 Bratislava,IČO: 42129486
13299
stanovenie odolnosti cementového betónu
1 200,00
OBJ/0401/0049/13
3.10.2013
STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, IČO:00397687
13300
nájomné a služby nebyt. priestorov od 14.10.-23.10.13
75,00
52/2013
14.10.2013
IGS-HS Art Service, s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava, IČO:35702613
13301
vyhodnotenie výsledkov merania pevnosti vzoriek
600,00
OBJ/0403/0012/13
24.10.2013
STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, IČO:00397687
13302
vyhodnotenie výsledkov termickej a porozimetr. analýzy
1 000,00
OBJ/0114/0028/13
24.10.2013
STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, IČO:00397687
13303
nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2013
237,75
náj.zml.z 13.4.11
24.10.2013
Karpat agentúra,K.Valach,L.Dérera 10,Bratislava,IČO:37499220
13304
nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2013
251,75
24.10.2013
Sometile,s.r.o,Radlinského 36/B,Bratislava,IČO:44960506
13305
nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2013
180,20
N.z. z 12.5.2011
24.10.2013
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:31358411
13306
nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2013
1 495,21
24.10.2013
Demovič & syn,Ing.Denovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
13307
nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2013
326,70
24.10.2013
FX,s.r.o,Azalková 6,Bratislava,IČO:31382762
13308
úschova materiálu v mesiaci 10/2013
49,79
24.10.2013
Rašla Juraj,Ing,CSc,GEO-OPTIKA,Janotova 10,Bratislava,IČO:32155514
13309
služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 11/2013
165,37
24.10.2013
GF SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:00586935
13310
nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2013
2 307,76
N.z.č. 4/2013
24.10.2013
IDD,Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička,Myjavská 16,Bratislava,IČO:00585912
13311
nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2013
427,37
24.10.2013
IPRES INŽINIERING,s.r.o,Dubravská cesta 9,Bratislava,IČO:35707739
13312
nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2013
83,59
24.10.2013
Kubiš Vladimír,Ing.arch.,Jurigovo nám.13a,Bratislava,IČO:31809383
13313
nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2013
319,13
N.z.č.20/2013
24.10.2013
Mihalovič, Ing , MI-KL,Pútnická 16,Bratislava,IČO:32164521
13314
nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2013
467,10
24.10.2013
Palčo Igor,s.r.o,Dúbravská cesta 9,P.O.Box 121,Bratislava,IČO:35921226
13315
nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2013
802,47
24.10.2013
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
13316
nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2013
1 517,99
N.Z.č.45/2012
24.10.2013
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
13317
nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2013
427,00
N.Z.č.46/2012
24.10.2013
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
13318
nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2013
664,59
N.Z.č.16/2012
24.10.2013
Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
13319
nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2013
486,22
N.z. z 13.4.2011
24.10.2013
MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
13320
nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2013
83,59
24.10.2013
Bróska Ján,Ing.arch.Čapkova 6,Bratislava,IČO:30858275
13321
služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 11/2013
85,85
zml.o výpožičke č. 61/2012
24.10.2013
Technologický inštitút SAV, Dúbravská cesta 9, 84513 Bratislava,IČO: 42129486
13322
telefónne poplatky
14,19
24.10.2013
GF SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:00586935
13323
predaj obytného prívesu ASTRA
410,00
56/2013
6.11.2013
Ing.Sadovský Michal, Kvetná 14, 82108 Bratislava
13324
predaj obytného prívesu ASTRA
370,00
57/2013
6.11.2013
Ing.Sadovský Adam, Kopanice 21, 82104 Bratislava
13325
časopis Architektúra a urbanizmus, 2014
12,00
6.11.2013
Vysoká škola výtvarných umení, Hviezdoslavovo nám.18, 81437 Bratislava, IČO:00157805
13326
časopis Architektúra a urbanizmus, 2012
6,00
14.11.2013
Horínková Lucia, Palmova 40, 85110 Bratislava
13327
časopis Architektúra a urbanizmus, 2014
12,00
14.11.2013
Univerzitná knižnica TU, Letná 9, 04001 Košice,IČO:00397610
13328
refakturácia spotreby el.energie za 6-9/2013
161,68
19.11.2013
Sometile,s.r.o,Radlinského 36/B,Bratislava,IČO:44960506
13329
refakturácia spotreby el.energie za 6-9/2013
453,55
N.z.č. 4/2013
19.11.2013
IDD,Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička,Myjavská 16,Bratislava,IČO:00585912
13330
refakturácia spotreby el.energie za 6-9/2013
1,22
19.11.2013
IPRES INŽINIERING,s.r.o,Dubravská cesta 9,Bratislava,IČO:35707739
13331
refakturácia spotreby el.energie za 6-9/2013
-278,91
19.11.2013
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
13332
refakturácia spotreby el.energie a vody za 6-9/2013
98,36
N.z. z 13.4.2011
19.11.2013
MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
13333
refakturácia spotreby el.energie a vody za 6-9/2013
749,61
19.11.2013
Demovič & syn,Ing.Denovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
13334
vyhodnotenie porozimetrickej analýzy
450,00
OBJ/0114/0033/13
19.11.2013
STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava,IČO:00397687
13335
nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2013
237,75
náj.zml.z 13.4.11
25.11.2013
Karpat agentúra,K.Valach,L.Dérera 10,Bratislava,IČO:37499220
13336
nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2013
251,75
25.11.2013
Sometile,s.r.o,Radlinského 36/B,Bratislava,IČO:44960506
13337
nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2013
180,20
N.z. z 12.5.2011
25.11.2013
Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:31358411
13368
nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2013
1 495,21
25.11.2013
Demovič & syn,Ing.Denovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
13339
nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2013
326,70
25.11.2013
FX,s.r.o,Azalková 6,Bratislava,IČO:31382762
13340
úschova materiálu v mesiaci 12/2013
49,79
25.11.2013
Rašla Juraj,Ing,CSc,GEO-OPTIKA,Janotova 10,Bratislava,IČO:32155514
13341
služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 12/2013
165,37
25.11.2013
GF SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:00586935
13342
nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2013
2 307,76
N.z.č. 4/2013
25.11.2013
IDD,Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička,Myjavská 16,Bratislava,IČO:00585912
13343
nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2013
427,37
25.11.2013
IPRES INŽINIERING,s.r.o,Dubravská cesta 9,Bratislava,IČO:35707739
13344
nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2013
83,59
25.11.2013
Kubiš Vladimír,Ing.arch.,Jurigovo nám.13a,Bratislava,IČO:31809383
13345
nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2013
319,13
N.z.č.20/2013
25.11.2013
Mihalovič, Ing , MI-KL,Pútnická 16,Bratislava,IČO:32164521
13346
nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2013
467,10
25.11.2013
Palčo Igor,s.r.o,Dúbravská cesta 9,P.O.Box 121,Bratislava,IČO:35921226
13347
nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2013
802,47
25.11.2013
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
13348
nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2013
1 517,99
N.Z.č.45/2012
25.11.2013
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
13349
nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2013
427,00
N.Z.č.46/2012
25.11.2013
Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
13350
nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2013
664,59
N.Z.č.16/2012
25.11.2013
Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
13351
nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2013
486,22
N.z. z 13.4.2011
25.11.2013
MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
13352
nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2013
83,59
25.11.2013
Bróska Ján,Ing.arch.Čapkova 6,Bratislava,IČO:30858275
13353
služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 12/2013
85,85
zml.o výpožičke č. 61/2012
25.11.2013
Technologický inštitút SAV, Dúbravská cesta 9, 84513 Bratislava,IČO: 42129486
13354 vyhodnotenie porozimetrickej analýzy 1 200,00 OBJ/0114/0033/13 28.11.2013 STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava,IČO:00397687
13555 vyhodnotenie  pórovej štruktúry 3 500,00 P20/004/2013 28.11.2013 Technický a skúšobný ústav stavebný,n.o.Studená 3,82104 Bratislava, IČO:31821987
13356 časopis A+U 12,00 3108/MAT 9.12.2013 Ministerstvo dopravy, výstavby a reg.rozvoja SR, Nám.slobody 6, 81005 Bratislava, IČO:30416094
13357 refakturácia spotreby el.energie a vody za 10/2013 47,25 N.z. z 13.4.2011 27.12.2013 MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
13258 refakturácia spotreby el.energie a vody za 10/2013 275,75 27.12.2013 Demovič & syn,Ing.Denovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
13259 refakturácia spotreby el.energie za 10/2013 40,78 27.12.2013 Sometile,s.r.o,Radlinského 36/B,Bratislava,IČO:44960506
13260 refakturácia spotreby el.energie za 10/2013 140,02 27.12.2013 IDD,Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička,Myjavská 16,Bratislava,IČO:00585912
13361 refakturácia spotreby el.energie za 10/2013 191,45 27.12.2013 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
13362 doplatok k refakturácii energií za 10/2013 52,25 27.12.2013 Sometile,s.r.o,Radlinského 36/B,Bratislava,IČO:44960506
13363 doplatok k refakturácii energií za 7-9/2013 411,24 27.12.2013 Demovič & syn,Ing.Denovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
13364 doplatok k refakturácii energií za 7-9/2013 47,55 N.z. z 13.4.2011 30.12.2013 MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
13365 doplatok k refakturácii energií za 7-9/2013 73,17 30.12.2013 Sometile,s.r.o,Radlinského 36/B,Bratislava,IČO:44960506
13366 doplatok k refakturácii energií za 7-9/2013 553,59 30.12.2013 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
13367 doplatok k refakturácii energií za 7-9/2013 278,10 30.12.2013 IDD,Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička,Myjavská 16,Bratislava,IČO:00585912
13368 doplatok k refakturácii energií za 7-9/2013 1,36 30.12.2013 IPRES INŽINIERING,s.r.o,Dubravská cesta 9,Bratislava,IČO:35707739
13369 nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2014 237,75 náj.zml.z 13.4.11 30.12.2013 Karpat agentúra,K.Valach,L.Dérera 10,Bratislava,IČO:37499220
13370 nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2014 251,75 30.12.2013 Sometile,s.r.o,Radlinského 36/B,Bratislava,IČO:44960506
13371 nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2014 180,20 N.z. z 12.5.2011 30.12.2013 Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:31358411
13372 nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2014 1 495,21 30.12.2013 Demovič & syn,Ing.Denovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
13373 nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2014 326,70 30.12.2013 FX,s.r.o,Azalková 6,Bratislava,IČO:31382762
13374 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 1/2014 165,37 30.12.2013 GF SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:00586935
13375 nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2014 2 307,76 N.z.č. 4/2013 30.12.2013 IDD,Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička,Myjavská 16,Bratislava,IČO:00585912
13376 nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2014 427,37 30.12.2013 IPRES INŽINIERING,s.r.o,Dubravská cesta 9,Bratislava,IČO:35707739
13377 nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2014 83,59 30.12.2013 Kubiš Vladimír,Ing.arch.,Jurigovo nám.13a,Bratislava,IČO:31809383
13378 nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2014 319,13 N.z.č.20/2013 30.12.2013 Mihalovič, Ing , MI-KL,Pútnická 16,Bratislava,IČO:32164521
13379 nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2014 467,10 30.12.2013 Palčo Igor,s.r.o,Dúbravská cesta 9,P.O.Box 121,Bratislava,IČO:35921226
13380 nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2014 802,47 30.12.2013 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
13381 nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2014 851,95 N.Z.č.61/2013 30.12.2013 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
13382 nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2014 427,00 N.Z.č.46/2012 30.12.2013 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
13383 nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2014 664,59 N.Z.č.16/2012 30.12.2013 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
13384 nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2014 486,22 N.z. zo 17.3.2011 30.12.2013 MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
13385 nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2014 83,59 30.12.2013 Bróska Ján,Ing.arch.Čapkova 6,Bratislava,IČO:30858275
13386 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 1/2014 85,85 zml.o výpožičke č. 61/2012 30.12.2013 Technologický inštitút SAV, Dúbravská cesta 9, 84513 Bratislava,IČO: 42129486
13387 telefónne hovory vrátane poplatkov za 10,11/2013 3,53 30.12.2013 GF SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:00586935

<- Späť