Faktúry – Odoberateľské – 2014

<- Späť


číslo faktúry predmet
faktúry
cena s DPH
číslo
zmluvy
číslo
objedn.
dátum vystavenia
odberateľ
14001 refundácia cestovných nákladov 68,00 CP 69/2013 8.1.2014 TU Košice,Stavebná fakulta,Vysokoškolská 4,04001 Košice,IČO:00397610
14002 nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2014 90,44 N.z.č.3/2014 8.1.2014 Ing.Juraj Rašla,GEO-OPTIKA,Janotova 10,84105 Bratislava,IČO:32155514
14003 nájomné nebytových priestorov za 1/2014 61,04 N.z.č.2/2014 8.1.2014 IGS-HS Art Service s.r.o,Jamnického 2,84105 Bratislava,IČO:35702613
14004 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 1/2014 69,76 zml.o výpožičke č. 4/2014 16.1.2014 Slovenská akadémia vied,Štefánikova 49,81438 Bratislava,IČO:00037869
14005 nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2014 237,75 náj.zml.z 13.4.11 23.1.2014 Karpat agentúra,K.Valach,L.Dérera 10,Bratislava,IČO:37499220
14006 nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2014 251,75 23.1.2014 Sometile,s.r.o,Radlinského 36/B,Bratislava,IČO:44960506
14007 nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2014 180,20 N.z. z 12.5.2011 23.1.2014 Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:31358411
14008 nájomné nebytových priestorov za 2/2014 67,50 N.z.č.2/2014 23.1.2014 IGS-HS Art Service s.r.o,Jamnického 2,84105 Bratislava,IČO:35702613
14009 nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2014 1 495,21 23.1.2014 Demovič & syn,Ing.Denovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
14010 nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2014 326,70 23.1.2014 FX,s.r.o,Azalková 6,Bratislava,IČO:31382762
14011 nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2014 100,26 N.z.č.3/2014 23.1.2014 Ing.Juraj Rašla,GEO-OPTIKA,Janotova 10,84105 Bratislava,IČO:32155514
14012 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 2/2014 165,37 23.1.2014 GF SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:00586935
14013 nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2014 2 307,76 N.z.č. 4/2013 23.1.2014 IDD,Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička,Myjavská 16,Bratislava,IČO:00585912
14014 nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2014 427,37 23.1.2014 IPRES INŽINIERING,s.r.o,Dubravská cesta 9,Bratislava,IČO:35707739
14015 nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2014 83,59 23.1.2014 Kubiš Vladimír,Ing.arch.,Jurigovo nám.13a,Bratislava,IČO:31809383
14016 nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2014 319,13 N.z.č.20/2013 23.1.2014 Mihalovič, Ing , MI-KL,Pútnická 16,Bratislava,IČO:32164521
14017 nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2014 467,10 23.1.2014 Palčo Igor,s.r.o,Dúbravská cesta 9,P.O.Box 121,Bratislava,IČO:35921226
14018 nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2014 802,47 23.1.2014 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
14019 nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2014 851,95 N.Z.č.61/2013 23.1.2014 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
14020 nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2014 427,00 N.Z.č.46/2012 23.1.2014 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
14021 nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2014 664,59 N.Z.č.16/2012 23.1.2014 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
14022 nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2014 486,22 N.z. z 13.4.2011 23.1.2014 MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
14023 nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2014 83,59 23.1.2014 Bróska Ján,Ing.arch.Čapkova 6,Bratislava,IČO:30858275
14024 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 2/2014 85,85 zml.o výpožičke č. 61/2012 23.1.2014 Technologický inštitút SAV, Dúbravská cesta 9, 84513 Bratislava,IČO: 42129486
14025 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 2/2014 135,05 zml.o výpožičke č.4/2014 23.1.2014 Slovenská akadémia vied,Štefánikova 49,81438 Bratislava,IČO:00037869
14026 Stavebnícky časopis 72,00 5/0/8/2011 27.1.2014 Ústredná knižnica SAV,Klemensova 19,81467 Bratislava,IČO:00587001
14027 časopis Architektúra a urbanizmus 11,34 27.1.2014 Art Books s.r.o,Tomášikova 10/G,82103 Bratislava,IČO:36357430
14028 Stavebnícky časopis 34,50 27.1.2014 SLOVART-G.T.G.,Krupinská 4,85299 Bratislava,IČO:31346359
14029 Stavebnícky časopis 12,00 27.1.2014 Štátna vedecká knižnica,Hlavná 10,04023 Košice,IČO:00164674
14030 Stavebnícky časopis 72,00 28.1.2014 SUWECO CZ,s.r.o,Sestupná 153/11,16200 Praha,IČO:25094769
14031 Stavebnícky časopis 16,40 28.1.2014 Vysoká škola banská,Technická univerzita Ostrava,17.listopadu 15/2172,70833 Ostrava-Poruba,IČO:61989100
14032 refakturácia el.energií za 11,12/2013 26,59 28.1.2014 Sometile,s.r.o,Radlinského 36/B,Bratislava,IČO:44960506
14033 refakturácia el.energií za 11,12/2013 253,91 N.z.č. 4/2013 28.1.2014 IDD,Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička,Myjavská 16,Bratislava,IČO:00585912
14034 refakturácia el.energií za 11,12/2013 1,19 28.1.2014 IPRES INŽINIERING,s.r.o,Dubravská cesta 9,Bratislava,IČO:35707739
14035 refakturácia el.energií za 11,12/2013 356,50 28.1.2014 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
14036 refakturácia el.energií a vody za 11,12/2013 449,72 28.1.2014 Demovič & syn,Ing.Denovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
14037 refakturácia el.energií a vody za 11,12/2013 74,59 28.1.2014 MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
14038 vyúčtovanie služieb nebyt.priestorov za r.2013 -40,00 20.2.2014 IPRES INŽINIERING,s.r.o,Dubravská cesta 9,Bratislava,IČO:35707739
14039 vyúčtovanie služieb nebyt.priestorov za r.2013 -128,63 20.2.2014 GEO-OPTIKA s.r.o,Janotova10, 84105 Bratislava,IČO:35885106
14040 vyúčtovanie služieb nebyt.priestorov za r.2013 -181,38 20.2.2014 Ing.Juraj Rašla,GEO-OPTIKA,Janotova 10,84105 Bratislava,IČO:32155514
14041 vyúčtovanie služieb nebyt.priestorov za r.2013 -591,44 20.2.2014 ADINIS s.r.o,Jánošíkova 822/21,91701 Trnava,IČO:44874065
14042 vyúčtovanie služieb nebyt.priestorov za r.2013 59,66 20.2.2014 Sometile,s.r.o,Radlinského 36/B,Bratislava,IČO:44960506
14043 vyúčtovanie služieb nebyt.priestorov za r.2013 -725,77 20.2.2014 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
14044 vyúčtovanie služieb nebyt.priestorov za r.2013 208,91 20.2.2014 IDD,Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička,Myjavská 16,Bratislava,IČO:00585912
14045 vyúčtovanie služieb nebyt.priestorov za r.2013 29,89 20.2.2014 MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
14046 vyúčtovanie služieb nebyt.priestorov za r.2013 -771,84 20.2.2014 Demovič & syn,Ing.Denovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
14047 vyúčtovanie služieb nebyt.priestorov za r.2013 -155,98 20.2.2014 Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:31358411
14048 vyúčtovanie služieb nebyt.priestorov za r.2013 -162,00 20.2.2014 Axxence Slovakia s.r.o,Poštová 1,81106 Bratislava,IČO:31442901
14049 vyúčtovanie služieb nebyt.priestorov za r.2013 -297,04 20.2.2014 Karpat agentúra,K.Valach,L.Dérera 10,Bratislava,IČO:37499220
14050 vyúčtovanie služieb nebyt.priestorov za r.2013 -371,37 20.2.2014 FX,s.r.o,Azalková 6,Bratislava,IČO:31382762
14051 vyúčtovanie služieb nebyt.priestorov za r.2013 -902,78 20.2.2014 Palčo Igor,s.r.o,Dúbravská cesta 9,P.O.Box 121,Bratislava,IČO:35921226
14052 vyúčtovanie služieb nebyt.priestorov za r.2013 -91,86 20.2.2014 Kubiš Vladimír,Ing.arch.,Jurigovo nám.13a,Bratislava,IČO:31809383
14053 vyúčtovanie služieb nebyt.priestorov za r.2013 -91,53 20.2.2014 Bróska Ján,Ing.arch.Čapkova 6,Bratislava,IČO:30858275
14054 vyúčtovanie služieb nebyt.priestorov za r.2013 -78,04 20.2.2014 Mihalovič, Ing , MI-KL,Pútnická 16,Bratislava,IČO:32164521
14055 vyúčtovanie služieb nebyt.priestorov za r.2013 -49,84 20.2.2014 Bilačičová Alena,Belinského 17,85101 Bratislava,IČO:35147784
14056 vyúčtovanie služieb nebyt.priestorov za r.2013 -49,84 20.2.2014 Hlasná Jana Ing,Rizlingová 8,83102 Bratislava,IČO:34536094
14057 vyúčtovanie služieb nebyt.priestorov za r.2013 -49,84 20.2.2014 Mihalovič, Ing , MI-KL,Pútnická 16,Bratislava,IČO:32164521
14058 provízia za predané knihy Atlas sídlisk 608,30 36/2012 21.2.2014 Vydavareľstvo Slovart s.r.o,Bojnická 10,83000 Bratislava,IČO:17311462
14059 nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2014 237,75 náj.zml.z 13.4.11 21.2.2014 Karpat agentúra,K.Valach,L.Dérera 10,Bratislava,IČO:37499220
14060 nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2014 251,75 21.2.2014 Sometile,s.r.o,Radlinského 36/B,Bratislava,IČO:44960506
14061 nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2014 180,20 N.z. z 12.5.2011 21.2.2014 Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:31358411
14062 nájomné nebytových priestorov za 3/2014 67,50 N.z.č.2/2014 21.2.2014 IGS-HS Art Service s.r.o,Jamnického 2,84105 Bratislava,IČO:35702613
14063 nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2014 1 495,21 21.2.2014 Demovič & syn,Ing.Denovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
14064 nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2014 326,70 21.2.2014 FX,s.r.o,Azalková 6,Bratislava,IČO:31382762
14065 nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2014 100,26 N.z.č.3/2014 21.2.2014 Ing.Juraj Rašla,GEO-OPTIKA,Janotova 10,84105 Bratislava,IČO:32155514
14066 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 3/2014 165,37 21.2.2014 GF SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:00586935
14067 nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2014 2 307,76 N.z.č. 4/2013 21.2.2014 IDD,Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička,Myjavská 16,Bratislava,IČO:00585912
14068 nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2014 427,37 21.2.2014 IPRES INŽINIERING,s.r.o,Dubravská cesta 9,Bratislava,IČO:35707739
14069 nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2014 83,59 21.2.2014 Kubiš Vladimír,Ing.arch.,Jurigovo nám.13a,Bratislava,IČO:31809383
14070 nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2014 319,13 N.z.č.20/2013 21.2.2014 Mihalovič, Ing , MI-KL,Pútnická 16,Bratislava,IČO:32164521
14071 nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2014 467,10 21.2.2014 Palčo Igor,s.r.o,Dúbravská cesta 9,P.O.Box 121,Bratislava,IČO:35921226
14072 nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2014 802,47 21.2.2014 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
14073 nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2014 851,95 N.Z.č.61/2013 21.2.2014 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
14074 nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2014 427,00 N.Z.č.46/2012 21.2.2014 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
14075 nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2014 664,59 N.Z.č.16/2012 21.2.2014 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
14076 nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2014 486,22 N.z. z 13.4.2011 21.2.2014 MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
14077 storno
14078 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 3/2014 85,85 zml.o výpožičke č. 61/2012 21.2.2014 Technologický inštitút SAV, Dúbravská cesta 9, 84513 Bratislava,IČO: 42129486
14079 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 3/2014 135,05 zml.o výpožičke č.4/2014 21.2.2014 Slovenská akadémia vied,Štefánikova 49,81438 Bratislava,IČO:00037869
14080 vyhodnotenie výsledkov porozimetrie 90,00 10.3.2014 Ústav anorganickej chémie SAV,Dúbravská cesta 9,84536 Bratislava,IČO:00586919
14081 vyhodnotenie výsledkov porozimetrie 100,00 NEV11400075 13.3.2014 VUM a.s.,Priemyselná 12,96563 Žiar nad Hronom,IČO:36629766
14082 meranie výkonu ohrevných/chladiacich panelov 20 833,33 49/2013 25.3.2014 Technologický inštitút SAV, Dúbravská cesta 9, 84513 Bratislava,IČO: 42129486
14083 refakturácia telefónnych hovorov 3,95 25.3.2014 GF SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:00586935
14084 nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2014 237,75 náj.zml.z 13.4.11 25.3.2014 Karpat agentúra,K.Valach,L.Dérera 10,Bratislava,IČO:37499220
14085 nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2014 251,75 25.3.2014 Sometile,s.r.o,Radlinského 36/B,Bratislava,IČO:44960506
14086 nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2014 180,20 N.z. z 12.5.2011 25.3.2014 Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:31358411
14087 nájomné nebytových priestorov za 4/2014 67,50 N.z.č.2/2014 25.3.2014 IGS-HS Art Service s.r.o,Jamnického 2,84105 Bratislava,IČO:35702613
14088 nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2014 1 495,21 25.3.2014 Demovič & syn,Ing.Denovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
14089 nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2014 326,70 25.3.2014 FX,s.r.o,Azalková 6,Bratislava,IČO:31382762
14090 nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2014 100,26 N.z.č.3/2014 25.3.2014 Ing.Juraj Rašla,GEO-OPTIKA,Janotova 10,84105 Bratislava,IČO:32155514
14091 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 4/2014 165,37 25.3.2014 GF SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:00586935
14092 nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2014 2 307,76 N.z.č. 4/2013 25.3.2014 IDD,Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička,Myjavská 16,Bratislava,IČO:00585912
14093 nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2014 427,37 25.3.2014 IPRES INŽINIERING,s.r.o,Dubravská cesta 9,Bratislava,IČO:35707739
14094 nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2014 83,59 25.3.2014 Kubiš Vladimír,Ing.arch.,Jurigovo nám.13a,Bratislava,IČO:31809383
14095 nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2014 319,13 N.z.č.20/2013 25.3.2014 Mihalovič, Ing , MI-KL,Pútnická 16,Bratislava,IČO:32164521
14096 nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2014 467,10 25.3.2014 Palčo Igor,s.r.o,Dúbravská cesta 9,P.O.Box 121,Bratislava,IČO:35921226
14097 nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2014 802,47 25.3.2014 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
14098 nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2014 851,95 N.Z.č.61/2013 25.3.2014 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
14099 nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2014 427,00 N.Z.č.46/2012 25.3.2014 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
14100 nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2014 664,59 N.Z.č.16/2012 25.3.2014 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
14101 nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2014 486,22 N.z. z 13.4.2011 25.3.2014 MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
14102 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 4/2014 85,85 zml.o výpožičke č. 61/2012 25.3.2014 Technologický inštitút SAV, Dúbravská cesta 9, 84513 Bratislava,IČO: 42129486
14103 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 4/2014 135,05 zml.o výpožičke č.4/2014 25.3.2014 Slovenská akadémia vied,Štefánikova 49,81438 Bratislava,IČO:00037869
14104 vyhodnotenie výsledkov porozimetrie 120,00 26.3.2014 GEMINI združenie PriF UK,Mlynská dolina CH-2,84215 Bratislava,IČO:31744630
14105 stanovenie pracovného diagramu dodaných vzoriek 801,00 26.3.2014 Musculuc a.s.,Pribinova 25,81109 Bratislava,IČO:46726632
14106 pevnostné skúšky tlakovým zaťažením 720,00 45030749 11.4.2014 NAFTA a.s.Votrubova 1,82109 Bratislava,IČO:36286192
14107 nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2014 237,75 náj.zml.z 13.4.11 28.4.2014 Karpat agentúra,K.Valach,L.Dérera 10,Bratislava,IČO:37499220
14108 nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2014 251,75 28.4.2014 Sometile,s.r.o,Radlinského 36/B,Bratislava,IČO:44960506
14109 nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2014 180,20 N.z. z 12.5.2011 28.4.2014 Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:31358411
14110 nájomné nebytových priestorov za 5/2014 67,50 N.z.č.2/2014 28.4.2014 IGS-HS Art Service s.r.o,Jamnického 2,84105 Bratislava,IČO:35702613
14111 nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2014 1 495,21 28.4.2014 Demovič & syn,Ing.Denovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
14112 nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2014 326,70 28.4.2014 FX,s.r.o,Azalková 6,Bratislava,IČO:31382762
14113 nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2014 100,26 N.z.č.3/2014 28.4.2014 Ing.Juraj Rašla,GEO-OPTIKA,Janotova 10,84105 Bratislava,IČO:32155514
14114 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 5/2014 165,37 28.4.2014 GF SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:00586935
14115 nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2014 2 307,76 N.z.č. 4/2013 28.4.2014 IDD,Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička,Myjavská 16,Bratislava,IČO:00585912
14116 nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2014 83,59 28.4.2014 Kubiš Vladimír,Ing.arch.,Jurigovo nám.13a,Bratislava,IČO:31809383
14117 nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2014 319,13 N.z.č.20/2013 28.4.2014 Mihalovič, Ing , MI-KL,Pútnická 16,Bratislava,IČO:32164521
14118 nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2014 467,10 28.4.2014 Palčo Igor,s.r.o,Dúbravská cesta 9,P.O.Box 121,Bratislava,IČO:35921226
14119 nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2014 802,47 28.4.2014 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
14120 nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2014 851,95 N.Z.č.61/2013 28.4.2014 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
14121 nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2014 427,00 N.Z.č.46/2012 29.4.2014 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
14122 nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2014 664,59 16/2012 29.4.2014 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
14123 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 5/2014 85,85 zml.o výpožičke č. 61/2012 29.4.2014 Technologický inštitút SAV, Dúbravská cesta 9, 84513 Bratislava,IČO: 42129486
14124 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 5/2014 135,05 zml.o výpožičke č.4/2014 29.4.2014 Slovenská akadémia vied,Štefánikova 49,81438 Bratislava,IČO:00037869
14125 nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2014 486,22 N.z. z 13.4.2011 29.4.2014 MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
14126 nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2014 203,92 26/2014 6.5.2014 MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
14127 nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2014 425,09 27/2014 6.5.2014 IPRES s.r.o,Klincová 37/B,82108 Bratislava,IČO:46089268
14128 refakturácia el.energie 1.Q.2014 437,44 14.5.2014 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
14129 refakturácia el.energie 1.Q.2014 0,64 14.5.2014 IPRES s.r.o,Klincová 37/B,82108 Bratislava,IČO:46089268
14130 refakturácia el.energie 1.Q.2014 419,64 14.5.2014 IDD,Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička,Myjavská 16,Bratislava,IČO:00585912
14131 refakturácia el.energie 1.Q.2014 48,88 14.5.2014 Sometile,s.r.o,Radlinského 36/B,Bratislava,IČO:44960506
14132 refakturácia el.energie 1.Q.2014 1 133,07 14.5.2014 Výpočtové stredisko SAV,Dúbravská cesta 9,84513 Bratislava,IČO:00398144
14133 refakturácia el.energie a vody 1.Q.2014 101,55 14.5.2014 MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
14134 refakturácia el.energie a vody 1.Q.2014 616,55 14.5.2014 Demovič & syn,Ing.Denovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
14135 nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2014 237,75 náj.zml.z 13.4.11 20.5.2014 Karpat agentúra,K.Valach,L.Dérera 10,Bratislava,IČO:37499220
14136 nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2014 251,75 20.5.2014 Sometile,s.r.o,Radlinského 36/B,Bratislava,IČO:44960506
14137 nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2014 180,20 N.z. z 12.5.2011 20.5.2014 Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:31358411
14138 nájomné nebytových priestorov za 6/2014 67,50 2/2014 20.5.2014 IGS-HS Art Service s.r.o,Jamnického 2,84105 Bratislava,IČO:35702613
14139 nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2014 1 495,00 29/2014 20.5.2014 Demovič & syn,Ing.Denovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
14140 nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2014 326,70 20.5.2014 FX,s.r.o,Azalková 6,Bratislava,IČO:31382762
14141 nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2014 100,26 3/2014 20.5.2014 Ing.Juraj Rašla,GEO-OPTIKA,Janotova 10,84105 Bratislava,IČO:32155514
14142 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 6/2014 165,37 20.5.2014 GF SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:00586935
14143 nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2014 2 295,41 4/2013,30/2014 20.5.2014 IDD,Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička,Myjavská 16,Bratislava,IČO:00585912
14144 nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2014 454,41 27/2014 20.5.2014 IPRES s.r.o,Klincová 37/B,82108 Bratislava,IČO:46089268
14145 nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2014 319,13 20/2013 20.5.2014 Mihalovič, Ing , MI-KL,Pútnická 16,Bratislava,IČO:32164521
14146 nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2014 467,10 20.5.2014 Palčo Igor,s.r.o,Dúbravská cesta 9,P.O.Box 121,Bratislava,IČO:35921226
14147 nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2014 802,47 20.5.2014 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
14148 nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2014 851,95 61/2013 20.5.2014 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
14149 nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2014 427,00 46/2012 20.5.2014 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
14150 nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2014 664,59 16/2012 20.5.2014 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
14151 nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2014 486,22 N.z. z 13.4.2011 20.5.2014 MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
14152 nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2014 217,98 26/2014 20.5.2014 MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
14153 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 6/2014 85,85 61/2012 20.5.2014 Technologický inštitút SAV, Dúbravská cesta 9, 84513 Bratislava,IČO: 42129486
14154 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 6/2014 135,05 4/2014 20.5.2014 Slovenská akadémia vied,Štefánikova 49,81438 Bratislava,IČO:00037869
14155 nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2014 121,80 28/2014 20.5.2014 Kubiš Vladimír,Ing.arch.,Jurigovo nám.13a,Bratislava,IČO:31809383
14156 refundácia tel hovorov za 3,4/2014 486,22 20.5.2014 GF SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:00586935
14157 výstava ” Dni architektúry 2014″ 650,00 3.6.2014 Osterreichische Gesellschaft fur Architektur,Liechtensteinstrasse 46a/5,1090 Wien
14158 pevnostné skúšky cementového kameňa 650,00 45031302 13.6.2014 NAFTA a.s.,Votrubova 1,82109 Bratislava,IČO:36286192
14159 nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2014 237,75 náj.zml.z 13.4.11 24.6.2014 Karpat agentúra,K.Valach,L.Dérera 10,Bratislava,IČO:37499220
14160 nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2014 251,75 24.6.2014 Sometile,s.r.o,Radlinského 36/B,Bratislava,IČO:44960506
14161 nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2014 180,20 N.z. z 12.5.2011 24.6.2014 Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:31358411
14162 nájomné nebytových priestorov za 7/2014 67,50 2/2014 24.6.2014 IGS-HS Art Service s.r.o,Jamnického 2,84105 Bratislava,IČO:35702613
14163 nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2014 1 495,00 29/2014 24.6.2014 Demovič & syn,Ing.Denovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
14164 nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2014 326,70 24.6.2014 FX,s.r.o,Azalková 6,Bratislava,IČO:31382762
14165 nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2014 100,26 3/2014 24.6.2014 Ing.Juraj Rašla,GEO-OPTIKA,Janotova 10,84105 Bratislava,IČO:32155514
14166 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 7/2014 165,37 24.6.2014 GF SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:00586935
14167 nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2014 2 295,41 4/2013,30/2014 24.6.2014 IDD,Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička,Myjavská 16,Bratislava,IČO:00585912
14168 nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2014 454,41 27/2014 24.6.2014 IPRES s.r.o,Klincová 37/B,82108 Bratislava,IČO:46089268
14169 nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2014 319,13 20/2013 24.6.2014 Mihalovič, Ing , MI-KL,Pútnická 16,Bratislava,IČO:32164521
14170 nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2014 467,10 24.6.2014 Palčo Igor,s.r.o,Dúbravská cesta 9,P.O.Box 121,Bratislava,IČO:35921226
14171 nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2014 776,78 31/2014 24.6.2014 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
14172 nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2014 851,95 61/2013 24.6.2014 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
14173 nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2014 427,45 46/2012 24.6.2014 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
14174 nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2014 664,59 16/2012 24.6.2014 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
14175 nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2014 486,22 N.z. z 13.4.2011 24.6.2014 MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
14176 nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2014 217,98 26/2014 24.6.2014 MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
14177 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 7/2014 85,85 61/2012 24.6.2014 Technologický inštitút SAV, Dúbravská cesta 9, 84513 Bratislava,IČO: 42129486
14178 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 7/2014 135,05 4/2014 24.6.2014 Slovenská akadémia vied,Štefánikova 49,81438 Bratislava,IČO:00037869
14179 nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2014 121,80 28/2014 24.6.2014 Kubiš Vladimír,Ing.arch.,Jurigovo nám.13a,Bratislava,IČO:31809383
14180 časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2014 12,00 7.7.2014 Ing.arch.Somora,s.r.o,Blumentálska 13,81107 Bratislava,IČO:460119712
14181 časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2014 12,00 0037/14/EO 7.7.2014 Bratislavský samosprávny kraj,Sabinovská 16,82005 Bratislava,IČO:36063606
14182 časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2014 12,00 7.7.2014 Holigová Jaroslava,Drieňova 11,82103 Bratislava
14183 časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2014 12,00 7.7.2014 Slovenské národné múzeum-múzeá v Martine,Malá Hora 2,03680 Martin,IČO:00164721
14184 časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2014 12,00 7.7.2014 Mestská knižnica v Bratislave,Klariská 16,81479 Bratislava,IČO:00179736
14185 časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2014 12,00 OKF/2013/26 7.7.2014 Centrum VTI SR,Lamačská cesta 8/A,81104 Bratislava,IČO:00151882
14186 časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2014 12,00 195-13/0001 7.7.2014 Ústav krajinnej ekológie SAV,Štefánikova 3,81499 Bratislava,IČO:00679119
14187 časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2014 36,00 7.7.2014 SUWECO CZ s.r.o,Klečákova 347,18021 Praha,ČR,IČO:25094769
14188 časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2014 12,00 7.7.2014 Kusá Mária,Timravina 3,81106 Bratislava
14189 časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2014 11,50 OBJ/0519/0009/13 7.7.2014 Fakulta architektúry STU,Námestie slobody 19,81245 Bratislava,IČO:00397687
14190 časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2014 12,00 95/2013 7.7.2014 Geografický ústav SAV,Štefánikova 49,81473 Bratislava,IČO:00166545
14191 časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2014 12,00 7.7.2014 Ing.arch.Drahovský Martin,Tomášikova 31,04001 Košice.IČO:35544694
14192 časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2014 12,00 7.7.2014 Prírodovedecká fakulta UL,Mlynská dolina B1-206,84215 Bratislava,IČO:00397865
14193 časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2014 12,00 7.7.2014 Bogár Urban Kralik,atelier architektúry a designu,Panská 13,81101 Bratislava
14194 časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2014 12,00 7.7.2014 šujan-stassel s.r.o,Karloveské rameno 8,84104 Bratislava,IČO:36681407
14195 časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2014 12,00 7.7.2014 Balneologické muzeum,Beethovenova 5,92101 Piešťany,IČO:36086967
14196 časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2014 48,00 661/8/2013 7.7.2014 Ústredná knižnica SAV,Klemensova 19,81467 Bratislava,IČO:00587001
14197 časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2014 24,00 10/2014 SPT 7.7.2014 Slovenská pošta a.s.,Partizánska cesta 9,97599 Banská Bystrica,IČO:36631124
14198 časopis Architektúra a urbanizmus 1-4/2014 11,50 7.7.2014 SLOVART G.T.G,Krupinská 4,85299 Bratislava,IČO:31346359
14199 vyhodnotenie výsledkov porozimetrie 90,00 11.7.2014 Fyzikálny ústav SAV,Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava,IČO:00166537
14200 nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2014 237,75 náj.zml.z 13.4.11 16.7.2014 Karpat agentúra,K.Valach,L.Dérera 10,Bratislava,IČO:37499220
14201 nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2014 251,75 16.7.2014 Sometile,s.r.o,Radlinského 36/B,Bratislava,IČO:44960506
14202 nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2014 180,20 N.z. z 12.5.2011 16.7.2014 Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:31358411
14203 nájomné nebytových priestorov za 8/2014 67,50 2/2014 16.7.2014 IGS-HS Art Service s.r.o,Jamnického 2,84105 Bratislava,IČO:35702613
14204 nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2014 1 495,00 29/2014 16.7.2014 Demovič & syn,Ing.Denovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
14205 nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2014 326,70 16.7.2014 FX,s.r.o,Azalková 6,Bratislava,IČO:31382762
14206 nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2014 100,26 3/2014 16.7.2014 Ing.Juraj Rašla,GEO-OPTIKA,Janotova 10,84105 Bratislava,IČO:32155514
14207 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 8/2014 165,37 16.7.2014 GF SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:00586935
14208 nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2014 2 295,41 4/2013,30/2014 16.7.2014 IDD,Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička,Myjavská 16,Bratislava,IČO:00585912
14209 nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2014 454,41 27/2014 16.7.2014 IPRES s.r.o,Klincová 37/B,82108 Bratislava,IČO:46089268
14210 nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2014 319,13 20/2013 16.7.2014 Mihalovič, Ing , MI-KL,Pútnická 16,Bratislava,IČO:32164521
14211 nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2014 467,10 16.7.2014 Palčo Igor,s.r.o,Dúbravská cesta 9,P.O.Box 121,Bratislava,IČO:35921226
14212 nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2014 776,78 31/2014 16.7.2014 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
14213 nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2014 851,95 61/2013 16.7.2014 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
14214 nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2014 427,45 46/2012 16.7.2014 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
14215 nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2014 664,59 16/2012 16.7.2014 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
14216 nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2014 486,22 N.z. z 13.4.2011 16.7.2014 MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
14217 nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2014 217,98 26/2014 16.7.2014 MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
14218 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 8/2014 85,85 61/2012 16.7.2014 Technologický inštitút SAV, Dúbravská cesta 9, 84513 Bratislava,IČO: 42129486
14219 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 8/2014 135,05 4/2014 16.7.2014 Slovenská akadémia vied,Štefánikova 49,81438 Bratislava,IČO:00037869
14220 nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2014 121,80 28/2014 16.7.2014 Kubiš Vladimír,Ing.arch.,Jurigovo nám.13a,Bratislava,IČO:31809383
14221 časopis Architektúra a urbanizmus 4,00 16.7.2014 Art Books s.r.o,Anenská 3,81105 Bratislava,IČO:36357430
14222 provízia za predané knihy Bratislava-Atlas sídlisk 323,40 36/2012 16.7.2014 Vydavateľstvo Slovart s.r.o,Bojnická 10,83000 Bratislava,IČO:17311462
14223 provízia za predané knihy Moderné a/alebo totalitné 669,33 7/2014 16.7.2014 Vydavateľstvo Slovart s.r.o,Bojnická 10,83000 Bratislava,IČO:17311462
14224 časopis Arhitektúra a urbanizmus 12,00 8.8.2014 Krajský pamiatkový úrad,Hlavná 25,84001 Košice,IČO:31755194
14225 časopis Arhitektúra a urbanizmus 12,00 8.8.2014 Tatranská galéria Poprad,Hviezdoslavova 12,05801 Poprad,IČO:37781481
14226 časopis Arhitektúra a urbanizmus 12,00 8.8.2014 SUWECO CZ s.r.o,Klečákova 347,18021 Praha.IČO:25094769
14227 časopis Arhitektúra a urbanizmus 12,00 8.8.2014 Krajský pamiatkový úrad Bratislava,Leškova 17,81104 Bratislava,IČO:31755194
14228 časopis Arhitektúra a urbanizmus 12,00 8.8.2014 Ing.arch Kohlmayer,Hlavná 108.08001 Prešov
14229 časopis Arhitektúra a urbanizmus 12,00 8.8.2014 Patrik Guldan,Dulovo nám.7,82109 Bratislava
14230 nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2014 237,75 náj.zml.z 13.4.11 20.8.2014 Karpat agentúra,K.Valach,L.Dérera 10,Bratislava,IČO:37499220
14231 nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2014 180,20 N.z. z 12.5.2011 20.8.2014 Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:31358411
14232 nájomné nebytových priestorov za 9/2014 67,50 2/2014 20.8.2014 IGS-HS Art Service s.r.o,Jamnického 2,84105 Bratislava,IČO:35702613
14233 nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2014 1 495,00 29/2014 20.8.2014 Demovič & syn,Ing.Denovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
14234 nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2014 326,70 20.8.2014 FX,s.r.o,Azalková 6,Bratislava,IČO:31382762
14235 nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2014 100,26 3/2014 20.8.2014 Ing.Juraj Rašla,GEO-OPTIKA,Janotova 10,84105 Bratislava,IČO:32155514
14236 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 9/2014 165,37 20.8.2014 GF SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:00586935
14237 nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2014 2 295,41 4/2013,30/2014 20.8.2014 IDD,Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička,Myjavská 16,Bratislava,IČO:00585912
14238 nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2014 454,41 27/2014 20.8.2014 IPRES s.r.o,Klincová 37/B,82108 Bratislava,IČO:46089268
14239 nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2014 319,13 20/2013 20.8.2014 Mihalovič, Ing , MI-KL,Pútnická 16,Bratislava,IČO:32164521
14240 nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2014 467,10 20.8.2014 Palčo Igor,s.r.o,Dúbravská cesta 9,P.O.Box 121,Bratislava,IČO:35921226
14241 nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2014 776,78 31/2014 20.8.2014 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
14242 nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2014 851,95 61/2013 20.8.2014 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
14243 nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2014 427,45 46/2012 20.8.2014 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
14244 nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2014 664,59 16/2012 20.8.2014 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
14245 nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2014 486,22 N.z. z 13.4.2011 20.8.2014 MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
14246 nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2014 217,98 26/2014 20.8.2014 MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
14247 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 9/2014 85,85 61/2012 20.8.2014 Technologický inštitút SAV, Dúbravská cesta 9, 84513 Bratislava,IČO: 42129486
14248 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 9/2014 135,05 4/2014 20.8.2014 Slovenská akadémia vied,Štefánikova 49,81438 Bratislava,IČO:00037869
14249 nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2014 121,80 28/2014 20.8.2014 Kubiš Vladimír,Ing.arch.,Jurigovo nám.13a,Bratislava,IČO:31809383
14250 vyúčtovanie energií za 2.Q.2014 845,49 20.8.2014 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
14251 vyúčtovanie energií za 2.Q.2014 750,00 20.8.2014 IDD,Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička,Myjavská 16,Bratislava,IČO:00585912
14252 vyúčtovanie energií za 2.Q.2014 46,49 20.8.2014 Sometile,s.r.o,Radlinského 36/B,Bratislava,IČO:44960506
14253 vyúčtovanie energií za 2.Q.2014 957,47 21.8.2014 Demovič & syn,Ing.Denovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
14254 vyúčtovanie energií za 2.Q.2014 127,83 21.8.2014 MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
14255 časopis Arhitektúra a urbanizmus 17,00 28.8.2014 Vedecká knihovna v Olomouci,Bezručova 2,77911 Olomouc,ČR
14256 časopis Architektúra a urbanizmus 18,75 18.9.2014 Artforum s.r.o,kozia 20,81103 Bratislava,IČO:35716584
14257 vyhodnotenie výsledkov meraní 440,00 221/2014 23.9.2014 Ústav anorganickej chémie SAV,Dúbravská cesta 9,84536 Bratislava,IČO:00586919
14258 vyhodnotenie stanovenia merného povrchu katalyzátorov 504,00 OBJ/0430/0124/14 23.9.2014 Slovenská technická univerzita v Bratislave,Vazovova 5,81243 Bratislava,IČO:00397687
14259 nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2014 237,75 náj.zml.z 13.4.11 25.9.2014 Karpat agentúra,K.Valach,L.Dérera 10,Bratislava,IČO:37499220
14260 nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2014 180,20 N.z. z 12.5.2011 25.9.2014 Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:31358411
14261 nájomné nebytových priestorov za 10/2014 67,50 2/2014 25.9.2014 IGS-HS Art Service s.r.o,Jamnického 2,84105 Bratislava,IČO:35702613
14262 nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2014 1 495,00 29/2014 25.9.2014 Demovič & syn,Ing.Denovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
14263 nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2014 326,70 25.9.2014 FX,s.r.o,Azalková 6,Bratislava,IČO:31382762
14264 nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2014 100,26 3/2014 25.9.2014 Ing.Juraj Rašla,GEO-OPTIKA,Janotova 10,84105 Bratislava,IČO:32155514
14265 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 10/2014 165,37 25.9.2014 GF SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:00586935
14266 nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2014 2 295,41 4/2013,30/2014 25.9.2014 IDD,Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička,Myjavská 16,Bratislava,IČO:00585912
14267 nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2014 454,41 27/2014 25.9.2014 IPRES s.r.o,Klincová 37/B,82108 Bratislava,IČO:46089268
14268 nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2014 319,13 20/2013 25.9.2014 Mihalovič, Ing , MI-KL,Pútnická 16,Bratislava,IČO:32164521
14269 nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2014 467,10 25.9.2014 Palčo Igor,s.r.o,Dúbravská cesta 9,P.O.Box 121,Bratislava,IČO:35921226
14270 nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2014 776,78 31/2014 25.9.2014 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
14271 nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2014 851,95 61/2013 25.9.2014 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
14272 nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2014 427,45 46/2012 25.9.2014 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
14273 nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2014 664,59 16/2012 25.9.2014 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
14274 nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2014 486,22 N.z. z 13.4.2011 25.9.2014 MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
14275 nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2014 217,98 26/2014 25.9.2014 MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
14276 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 10/2014 85,85 61/2012 25.9.2014 Technologický inštitút SAV, Dúbravská cesta 9, 84513 Bratislava,IČO: 42129486
14277 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 10/2014 135,05 4/2014 25.9.2014 Slovenská akadémia vied,Štefánikova 49,81438 Bratislava,IČO:00037869
14278 nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2014 121,80 28/2014 25.9.2014 Kubiš Vladimír,Ing.arch.,Jurigovo nám.13a,Bratislava,IČO:31809383
14279 poplatky za telefónne hovory 7,27 25.9.2014 GF SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:00586935
14280 predaj znečistenej ortute 17,16 25.9.2014 Safina Slovakia s.r.o,Turčianska 52,82109 Bratislava,IČO:31677444
14281 vyhodnotenie analýzy produktu odsírenia 530,00 42174049 6.10.2014 ZF SACHS Slovakia, a.s.Strojárenská 2,91702 Trnava.IČO:36234621
14282 časopis Architektúra a urbanizmus 17,00 15.10.2014 EBSCO international Inc.USA,Klimentská 52,11000 Praha 1, ČR
14283 nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2014 237,75 náj.zml.z 13.4.11 27.10.2014 Karpat agentúra,K.Valach,L.Dérera 10,Bratislava,IČO:37499220
14284 nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2014 180,20 N.z. z 12.5.2011 27.10.2014 Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:31358411
14285 nájomné nebytových priestorov za 11/2014 67,50 2/2014 27.10.2014 IGS-HS Art Service s.r.o,Jamnického 2,84105 Bratislava,IČO:35702613
14286 nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2014 1 495,00 29/2014 27.10.2014 Demovič & syn,Ing.Denovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
14287 nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2014 326,70 27.10.2014 FX,s.r.o,Azalková 6,Bratislava,IČO:31382762
14288 nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2014 100,26 3/2014 27.10.2014 Ing.Juraj Rašla,GEO-OPTIKA,Janotova 10,84105 Bratislava,IČO:32155514
14289 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 11/2014 165,37 27.10.2014 GF SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:00586935
14290 nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2014 2 295,41 4/2013,30/2014 27.10.2014 IDD,Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička,Myjavská 16,Bratislava,IČO:00585912
14291 nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2014 319,13 20/2013 27.10.2014 Mihalovič, Ing , MI-KL,Pútnická 16,Bratislava,IČO:32164521
14292 nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2014 467,10 27.10.2014 Palčo Igor,s.r.o,Dúbravská cesta 9,P.O.Box 121,Bratislava,IČO:35921226
14293 nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2014 776,78 31/2014 27.10.2014 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
14294 nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2014 851,95 61/2013 27.10.2014 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
14295 nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2014 427,45 46/2012 27.10.2014 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
14296 nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2014 664,59 16/2012 27.10.2014 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
14297 nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2014 486,22 27.10.2014 MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
14298 nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2014 217,98 26/2014 27.10.2014 MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
14299 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 11/2014 85,85 61/2012 27.10.2014 Technologický inštitút SAV, Dúbravská cesta 9, 84513 Bratislava,IČO: 42129486
14300 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 11/2014 135,05 4/2014 27.10.2014 Slovenská akadémia vied,Štefánikova 49,81438 Bratislava,IČO:00037869
14301 nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2014 121,80 28/2014 27.10.2014 Kubiš Vladimír,Ing.arch.,Jurigovo nám.13a,Bratislava,IČO:31809383
14302 nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2014 454,41 27/2014 27.10.2014 IPRES s.r.o,Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava,IČO:46089268
14303 časopis Architektúra a urbanizmus 12,00 12.11.2014 TU v Košiciach,Univerzitná knižnica,Letná 9,04001 Košice,IČO:00397610
14304 refundácia cestovných nákladov 48,06 12.11.2014 TU v Košiciach,Stavebná fakulta,Vysokoškolská 4,04001 Košice,IČO:00397610
14305 vyhodnotenie výsledkov analýzy vzoriek 990,00 G25/4500192098 12.11.2014 Univerzita Komenského v Bratislave,Prírodovedecká fakulta,Mlynská dolina B1-206,84215 Bratislava,IČO:00397865
14306 refakturácia spotreby vody a el.energie 3.Q.2014 855,55 29/2014 12.11.2014 Demovič & syn,Ing.Denovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
14307 refakturácia spotreby vody a el.energie 3.Q.2014 116,85 12.11.2014 MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
14308 refakturácia  el.energie 3.Q.2014 479,17 12.11.2014 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
14309 refakturácia  el.energie 3.Q.2014 654,66 12.11.2014 IDD,Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička,Myjavská 16,Bratislava,IČO:00585912
14310 refakturácia  el.energie 3.Q.2014 14,95 12.11.2014 Sometile s.r.o,Radlinského 36/B,81107 Bratislava,IČO:31744630
14311 vyhodnotenie výsledkov analýzy vzoriek 90,00 14032 14.11.2014 GEMINI,združenie PriF UK,Mlynská dolina CH-2,84215 Bratislava,I4O:31744630
14312 vyhodnotenie meranía eroelastickej odozvy 980,00 H11/4500191234 19.11.2014 Univerzita Komenského v Bratislave,Šafárikovo nám.6,81102 Bratislava,IČO:00397865
14313 vyhodnotenie výsledkov termickej analýzy vzoriek 250,00 19.11.2014 STU v Bratislave,Vazovova 5,81243 Bratislava,IČO:00397687
14314 časopis Architektúra a urbanizmus 12,00 010/4500005907 19.11.2014 Vysoká škola výtvarných umení,Hviezdoslavove nám.18,81437 Bratislava.IČO:00157805
14315 nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2014 237,75 náj.zml.z 13.4.11 24.11.2014 Karpat agentúra,K.Valach,L.Dérera 10,Bratislava,IČO:37499220
14316 nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2014 180,20 N.z. z 12.5.2011 24.11.2014 Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:31358411
14317 nájomné nebytových priestorov za 12/2014 67,50 2/2014 24.11.2014 IGS-HS Art Service s.r.o,Jamnického 2,84105 Bratislava,IČO:35702613
14318 nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2014 1 495,00 29/2014 24.11.2014 Demovič & syn,Ing.Denovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
14319 nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2014 326,70 24.11.2014 FX,s.r.o,Azalková 6,Bratislava,IČO:31382762
14320 nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2014 100,26 3/2014 24.11.2014 Ing.Juraj Rašla,GEO-OPTIKA,Janotova 10,84105 Bratislava,IČO:32155514
14321 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 12/2014 165,37 24.11.2014 GF SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:00586935
14322 nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2014 2 295,41 4/2013,30/2014 24.11.2014 IDD,Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička,Myjavská 16,Bratislava,IČO:00585912
14323 nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2014 454,41 27/2014 24.11.2014 IPRES s.r.o,Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava,IČO:46089268
14324 nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2014 319,13 20/2013 24.11.2014 Mihalovič, Ing , MI-KL,Pútnická 16,Bratislava,IČO:32164521
14325 nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2014 467,10 24.11.2014 Palčo Igor,s.r.o,Dúbravská cesta 9,P.O.Box 121,Bratislava,IČO:35921226
14326 nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2014 776,78 31/2014 24.11.2014 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
14327 nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2014 851,95 61/2013 24.11.2014 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
14328 nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2014 427,45 46/2012 24.11.2014 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
14329 nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2014 664,59 16/2012 24.11.2014 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
14330 nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2014 217,98 26/2014 24.11.2014 MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
14331 nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2014 486,22 24.11.2014 MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
14332 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 12/2014 85,85 61/2012 24.11.2014 Technologický inštitút SAV, Dúbravská cesta 9, 84513 Bratislava,IČO: 42129486
14333 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 12/2014 135,05 4/2014 24.11.2014 Slovenská akadémia vied,Štefánikova 49,81438 Bratislava,IČO:00037869
14334 nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2014 121,80 28/2014 24.11.2014 Kubiš Vladimír,Ing.arch.,Jurigovo nám.13a,Bratislava,IČO:31809383
14335 vyhodnotenie pórovej štruktúry betónov 3 000,00 P20/0012/2014 4.12.2014 Technický a skúšobný ústav stavebný,n.o.,Studená 3,82104 Bratislava, IČO:31821987
14336 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 1/2015 85,85 61/2012 11.12.2014 Technologický inštitút SAV, Dúbravská cesta 9, 84513 Bratislava,IČO: 42129486
14337 nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2015 237,75 náj.zml.z 13.4.11 18.12.2014 Karpat agentúra,K.Valach,L.Dérera 10,Bratislava,IČO:37499220
14338 nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2015 180,20 N.z. z 12.5.2011 18.12.2014 Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:31358411
14339 nájomné nebytových priestorov za 1/2015 67,50 2/2014 18.12.2014 IGS-HS Art Service s.r.o,Jamnického 2,84105 Bratislava,IČO:35702613
14340 nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2015 1 495,00 29/2014 18.12.2014 Demovič & syn,Ing.Denovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
14341 nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2015 326,70 18.12.2014 FX,s.r.o,Azalková 6,Bratislava,IČO:31382762
14342 nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2015 100,26 3/2014 18.12.2014 Ing.Juraj Rašla,GEO-OPTIKA,Janotova 10,84105 Bratislava,IČO:32155514
14343 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 1/2015 165,37 19.12.2014 GF SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:00586935
14344 nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2015 2 295,41 4/2013,30/2014 19.12.2014 IDD,Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička,Myjavská 16,Bratislava,IČO:00585912
14345 nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2015 454,41 27/2014 19.12.2014 IPRES s.r.o,Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava,IČO:46089268
14346 nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2015 319,13 20/2013 19.12.2014 Mihalovič, Ing , MI-KL,Pútnická 16,Bratislava,IČO:32164521
14347 nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2015 467,10 19.12.2014 Palčo Igor,s.r.o,Dúbravská cesta 9,P.O.Box 121,Bratislava,IČO:35921226
14348 nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2015 776,78 31/2014 19.12.2014 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
14349 nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2015 851,95 61/2013 19.12.2014 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
14350 nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2015 427,45 46/2012 19.12.2014 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
14351 nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2015 664,59 16/2012 19.12.2014 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
14352 nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2015 217,98 26/2014 19.12.2014 MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
14353 nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2015 486,22 19.12.2014 MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
14354 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 1/2015 135,05 4/2014 19.12.2014 Slovenská akadémia vied,Štefánikova 49,81438 Bratislava,IČO:00037869
14355 nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2015 121,80 28/2014 19.12.2014 Kubiš Vladimír,Ing.arch.,Jurigovo nám.13a,Bratislava,IČO:31809383
14356 refakturécia tel.hovorov a poplatkov za 9,10,11/2014 3,36 19.12.2014 GF SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:00586935

<- Späť