Faktúry – Odoberateľské – 2015

<- Späť


číslo faktúry predmet faktúry cena s DPH číslo zmluvy číslo objedn. dátum vystavenia odberateľ
15001 nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2015 237,75 náj.zml.z 13.4.11 23.1.2015 Karpat agentúra,K.Valach,L.Dérera 10,Bratislava,IČO:37499220
15002 nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2015 180,20 N.z. z 12.5.2011 23.1.2015 Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:31358411
15003 nájomné nebytových priestorov za 2/2015 67,50 2/2014 23.1.2015 IGS-HS Art Service s.r.o,Jamnického 2,84105 Bratislava,IČO:35702613
15004 nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2015 1 495,00 29/2014 23.1.2015 Demovič & syn,Ing.Demovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
15005 nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2015 326,70 23.1.2015 FX,s.r.o,Azalková 6,Bratislava,IČO:31382762
15006 nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2015 100,26 3/2014 23.1.2015 Ing.Juraj Rašla,GEO-OPTIKA,Janotova 10,84105 Bratislava,IČO:32155514
15007 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 2/2015 165,37 23.1.2015 GF SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:00586935
15008 nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2015 2 295,41 4/2013,30/2014 23.1.2015 IDD,Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička,Myjavská 16,Bratislava,IČO:00585912
15009 nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2015 454,41 27/2014 23.1.2015 IPRES s.r.o,Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO:46089268
15010 nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2015 319,13 20/2013 23.1.2015 Mihalovič, Ing , MI-KL,Pútnická 16,Bratislava,IČO:32164521
15011 nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2015 467,10 23.1.2015 Palčo Igor,s.r.o,Dúbravská cesta 9,P.O.Box 121,Bratislava,IČO:35921226
15012 nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2015 776,78 31/2014 23.1.2015 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
15013 nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2015 851,95 61/2013 23.1.2015 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
15014 nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2015 427,45 46/2012 23.1.2015 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
15015 nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2015 664,59 16/2012 23.1.2015 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
15016 nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2015 217,98 26/2014 23.1.2015 MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
15017 nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2015 486,22 23.1.2015 MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
15018 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 2/2015 85,85 61/2012 23.1.2015 Technologický inštitút SAV, Dúbravská cesta 9, 84513 Bratislava,IČO: 42129486
15019 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 2/2015 135,05 4/2014 23.1.2015 Slovenská akadémia vied,Štefánikova 49,81438 Bratislava,IČO:00037869
15020 nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2015 121,80 28/2014 23.1.2015 Kubiš Vladimír,Ing.arch.,Jurigovo nám.13a,Bratislava,IČO:31809383
15021 časopis Architektúra a urbanizmus 17,00 27.1.2015 Umelecko prumyslové muzeum v Prahe,ul.17.listopadu 2,11001 Praha, ČR
15022 časopis Architektúra a urbanizmus 36,00 27.1.2015 PMArchitekti s.r.o,Trenčianska 56/G,82109 Bratislava,IČO:44629175
15023 časopis Architektúra a urbanizmus 36,00 27.1.2015 SUWECO CZ s.r.o,Sestupná 153/11,16200 Praha 6,IČO:25094769
15024 časopis Architektúra a urbanizmus 12,00 71/2014 27.1.2015 Geografický ústav SAV,Štefánikova 49,81473 Bratislava,IČO:00166545
15025 časopis Architektúra a urbanizmus 12,00 139-14/0669 27.1.2015 Ústav krajinnej ekológie SAV,Štefánikova 3,81499 Bratislava,IČO:00679119
15026 časopis Architektúra a urbanizmus 120,00 27.1.2015 SLOVART G.T.G.,Krupinská 4,85299 Bratislava,IČO:31346359
15027 časopis Architektúra a urbanizmus 11,50 OBJ/0520/0002/14 27.1.2015 Slovenská technická univerzita v Bratislave,Vazovova 5,81243 Bratislava,IČO:00397687
15028 časopis Architektúra a urbanizmus 12,00 3745/MAT 27.1.2015 Ministerstvo dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja SR,Nám.Slobody 6,81005 Bratislava,IČO:30416094
15029 refundácia energií 3. a 4.Q.2014 6,14 27.1.2015 IPRES s.r.o,Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava,IČO:46089268
15030 refundácia energií 4.Q.2014 457,66 27.1.2015 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
15031 refundácia energií  4.Q.2014 420,82 27.1.2015 IDD,Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička,Myjavská 16,Bratislava,IČO:00585912
15032 refundácia energií a vody 4.Q.2014 753,42 27.1.2015 Demovič & syn,Ing.Demovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
15033 refundácia energií a vody 4.Q.2014 110,08 27.1.2015 MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
15034 časopis Architektúra a urbanizmus 23,10 3.2.2015 Vydavateľstvo EUROSTAV s.r.o,Seberíniho 1,82103 Bratislava,IČO:31394515
15035 časopis Architektúra a urbanizmus 6,80 3.2.2015 Arhitektonski fakultet Andrije Kačica Miošica 26,10000 Zagreb,IV kat/409
15036 časopis Architektúra a urbanizmus 14,00 20.2.2015 Pekná Katarína,Antona Bernoláka 2170/45,01001 Žilina
15037 provízia za predané knihy Bratislava Atlas sídlisk, Moderné a/alebo totalitné… 1 318,59 36/2012,7/2014 23.2.2015 Vydavateľstvo Slovart s.ro,Bojnická 10,83000 Bratislava.IČO:17311462
15038 nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2015 237,75 náj.zml.z 13.4.11 23.2.2015 Karpat agentúra,K.Valach,L.Dérera 10,Bratislava,IČO:37499220
15039 nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2015 180,20 N.z. z 12.5.2011 23.2.2015 Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:31358411
15040 nájomné nebytových priestorov za 3/2015 67,50 2/2014 23.2.2015 IGS-HS Art Service s.r.o,Jamnického 2,84105 Bratislava,IČO:35702613
15041 nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2015 1 495,00 29/2014 23.2.2015 Demovič & syn,Ing.Demovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
15042 nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2015 326,70 23.2.2015 FX,s.r.o,Azalková 6,Bratislava,IČO:31382762
15043 nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2015 100,26 3/2014 23.2.2015 Ing.Juraj Rašla,GEO-OPTIKA,Janotova 10,84105 Bratislava,IČO:32155514
15044 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 3/2015 165,37 23.2.2015 GF SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:00586935
15045 nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2015 2 295,41 4/2013,30/2014 23.2.2015 IDD,Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička,Myjavská 16,Bratislava,IČO:00585912
15046 nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2015 454,41 27/2014 23.2.2015 IPRES s.r.o,Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava,IČO:46089268
15047 nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2015 319,13 20/2013 23.2.2015 Mihalovič, Ing , MI-KL,Pútnická 16,Bratislava,IČO:32164521
15048 nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2015 467,10 23.2.2015 Palčo Igor,s.r.o,Dúbravská cesta 9,P.O.Box 121,Bratislava,IČO:35921226
15049 nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2015 776,78 31/2014 23.2.2015 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
15050 nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2015 851,95 61/2013 23.2.2015 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
15051 nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2015 427,45 46/2012 23.2.2015 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
15052 nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2015 664,59 16/2012 23.2.2015 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
15053 nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2015 486,22 23.2.2015 MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
15054 nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2015 217,98 26/2014 23.2.2015 MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
15055 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 3/2015 85,85 61/2012 23.2.2015 Technologický inštitút SAV, Dúbravská cesta 9, 84513 Bratislava,IČO: 42129486
15056 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 3/2015 135,05 4/2014 23.2.2015 Slovenská akadémia vied,Štefánikova 49,81438 Bratislava,IČO:00037869
15057 nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2015 121,80 28/2014 23.2.2015 Kubiš Vladimír,Ing.arch.,Jurigovo nám.13a,Bratislava,IČO:31809383
15058 vyúčtovanie služieb nebyt.priestorov za r.2014 -870,40 5.3.2015 Palčo Igor,s.r.o,Dúbravská cesta 9,P.O.Box 121,Bratislava,IČO:35921226
15059 vyúčtovanie služieb nebyt.priestorov za r.2014 -52,19 28/2014 5.3.2015 Kubiš Vladimír,Ing.arch.,Jurigovo nám.13a,Bratislava,IČO:31809383
15060 vyúčtovanie služieb nebyt.priestorov za r.2014 -14,18 5.3.2015 Bróska Ján,Ing.arch,Čapkova 6,81104 Bratislava,IČO:30858275
15061 vyúčtovanie služieb nebyt.priestorov za r.2014 -139,49 20/2013 5.3.2015 Mihalovič, Ing , MI-KL,Pútnická 16,Bratislava,IČO:32164521
15062 vyúčtovanie služieb nebyt.priestorov za r.2014 -357,50 5.3.2015 FX,s.r.o,Azalková 6,Bratislava,IČO:31382762
15063 vyúčtovanie služieb nebyt.priestorov za r.2014 -129,46 5.3.2015 Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:31358411
15064 vyúčtovanie služieb nebyt.priestorov za r.2014 -280,80 5.3.2015 Karpat agentúra,K.Valach,L.Dérera 10,Bratislava,IČO:37499220
15065 vyúčtovanie služieb nebyt.priestorov za r.2014 49,39 5.3.2015 MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
15066 vyúčtovanie služieb nebyt.priestorov za r.2014 -321,60 5.3.2015 Demovič & syn,Ing.Demovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
15067 vyúčtovanie služieb nebyt.priestorov za r.2014 267,61 5.3.2015 IDD,Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička,Myjavská 16,Bratislava,IČO:00585912
15068 vyúčtovanie služieb nebyt.priestorov za r.2014 -276,79 5.3.2015 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
15069 vyúčtovanie služieb nebyt.priestorov za r.2014 -26,73 5.3.2015 IPRES s.r.o,Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava,IČO:46089268
15070 časopis Architektúra a urbanizmus 18,75 9.3.2015 Artforum s.r.o,Kozia 20,81103 Bratislava,IČO:35716584
15071 skúška č.1, záloha 2 105,00 OBJ1404875 19.3.2015 Váhostav-SK a.s.Priemyselná 6,82109 Bratislava,IČO:31356648
15072 časopis Architektúra a urbanizmus 18,00 23.3.2015 Slovart G.T.G, Krupinská 4,85299 Bratislava,IČO:31346359
15073 nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2015 237,75 náj.zml.z 13.4.11 23.3.2015 Karpat agentúra,K.Valach,L.Dérera 10,Bratislava,IČO:37499220
15074 nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2015 180,20 N.z. z 12.5.2011 23.3.2015 Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:31358411
15075 nájomné nebytových priestorov za 4/2015 67,50 2/2014 23.3.2015 IGS-HS Art Service s.r.o,Jamnického 2,84105 Bratislava,IČO:35702613
15076 nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2015 1 495,00 29/2014 23.3.2015 Demovič & syn,Ing.Demovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
15077 nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2015 326,70 23.3.2015 FX,s.r.o,Azalková 6,Bratislava,IČO:31382762
15078 nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2015 100,26 3/2014 23.3.2015 Ing.Juraj Rašla,GEO-OPTIKA,Janotova 10,84105 Bratislava,IČO:32155514
15079 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 4/2015 165,37 23.3.2015 GF SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:00586935
15080 nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2015 2 295,41 4/2013,30/2014 23.3.2015 IDD,Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička,Myjavská 16,Bratislava,IČO:00585912
15081 nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2015 454,41 27/2014 23.3.2015 IPRES s.r.o,Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava,IČO:46089268
15082 nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2015 319,13 20/2013 23.3.2015 Mihalovič, Ing , MI-KL,Pútnická 16,Bratislava,IČO:32164521
15083 nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2015 467,10 23.3.2015 Palčo Igor,s.r.o,Dúbravská cesta 9,P.O.Box 121,Bratislava,IČO:35921226
15084 nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2015 776,78 31/2014 23.3.2015 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
15085 nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2015 851,95 61/2013 23.3.2015 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
15086 nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2015 427,45 46/2012 23.3.2015 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
15087 nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2015 664,59 16/2012 23.3.2015 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
15088 nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2015 486,22 23.3.2015 MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
15089 nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2015 217,98 26/2014 23.3.2015 MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
15090 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 4/2015 85,85 61/2012 23.3.2015 Technologický inštitút SAV, Dúbravská cesta 9, 84513 Bratislava,IČO: 42129486
15091 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 4/2015 135,05 4/2014 23.3.2015 Slovenská akadémia vied,Štefánikova 49,81438 Bratislava,IČO:00037869
15092 nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2015 121,80 28/2014 23.3.2015 Kubiš Vladimír,Ing.arch.,Jurigovo nám.13a,Bratislava,IČO:31809383
15093 skúška č.2, záloha 2 000,00 OBJ1404875 31.3.2015 Váhostav-SK a.s.Priemyselná 6,82109 Bratislava,IČO:31356648
15094 skúška č.1, vyúčtovanie 2 105,00 OBJ1404875 31.3.2015 Váhostav-SK a.s.Priemyselná 6,82109 Bratislava,IČO:31356648
15095 skúška č.2, vyúčtovanie 2 000,00 OBJ1404875 14.4.2015 Váhostav-SK a.s.Priemyselná 6,82109 Bratislava,IČO:31356648
15096 skúška č.3, záloha 2 000,00 OBJ1404875 14.4.2015 Váhostav-SK a.s.Priemyselná 6,82109 Bratislava,IČO:31356648
15097 časopis Architektúra a urbanizmus 19,80 20.4.2015 Vydavateľstvo EUROSTAV s.r.o,Seberíniho 1,82103 Bratislava,IČO:31394515
15098 nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2015 237,75 náj.zml.z 13.4.11 21.4.2015 Karpat agentúra,K.Valach,L.Dérera 10,Bratislava,IČO:37499220
15099 nájomné nebytových priestorov za 5/2015 67,50 2/2014 21.4.2015 IGS-HS Art Service s.r.o,Jamnického 2,84105 Bratislava,IČO:35702613
15100 nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2015 1 495,00 29/2014 21.4.2015 Demovič & syn,Ing.Demovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
15101 nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2015 100,26 3/2014 21.4.2015 Ing.Juraj Rašla,GEO-OPTIKA,Janotova 10,84105 Bratislava,IČO:32155514
15102 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 5/2015 165,37 21.4.2015 GF SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:00586935
15103 nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2015 2 295,41 4/2013,30/2014 21.4.2015 IDD,Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička,Myjavská 16,Bratislava,IČO:00585912
15104 nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2015 454,41 27/2014 21.4.2015 IPRES s.r.o,Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava,IČO:46089268
15105 nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2015 319,13 20/2013 21.4.2015 Mihalovič, Ing , MI-KL,Pútnická 16,Bratislava,IČO:32164521
15106 nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2015 467,10 21.4.2015 Palčo Igor,s.r.o,Dúbravská cesta 9,P.O.Box 121,Bratislava,IČO:35921226
15107 nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2015 776,78 31/2014 21.4.2015 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
15108 nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2015 851,95 61/2013 21.4.2015 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
15109 nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2015 427,45 46/2012 21.4.2015 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
15110 nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2015 664,59 16/2012 21.4.2015 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
15111 nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2015 486,22 21.4.2015 MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
15112 nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2015 217,98 26/2014 21.4.2015 MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
15113 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 5/2015 85,85 61/2012 21.4.2015 Technologický inštitút SAV, Dúbravská cesta 9, 84513 Bratislava,IČO: 42129486
15114 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 5/2015 135,05 4/2014 21.4.2015 Slovenská akadémia vied,Štefánikova 49,81438 Bratislava,IČO:00037869
15115 nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2015 121,80 28/2014 21.4.2015 Kubiš Vladimír,Ing.arch.,Jurigovo nám.13a,Bratislava,IČO:31809383
15116 telefónne poplatky 4,65 21.4.2015 GF SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:00586935
15117 skúška č.3, vyúčtovanie 2 000,00 OBJ1404875 24.4.2015 Váhostav-SK a.s.Priemyselná 6,82109 Bratislava,IČO:31356648
15118 nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2015 107,90 12/2015 4.5.2015 FX,s.r.o,Azalková 6,Bratislava,IČO:31382762
15119 nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2015 171,59 11/2015 4.5.2015 Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:31358411
15120 refakturácia el.energií 1.Q.2015 456,64 4/2013,30/2014 22.5.2015 IDD,Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička,Myjavská 16,Bratislava,IČO:00585912
15121 refakturácia el.energií 1.Q.2015 194,26 22.5.2015 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
15122 refakturácia el.energií a vody 1.Q.2015 688,49 29/2014 22.5.2015 Demovič & syn,Ing.Demovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
15123 refakturácia el.energií a vody 1.Q.2015 109,17 22.5.2015 MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
15124 nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2015 237,75 náj.zml.z 13.4.11 25.5.2015 Karpat agentúra,K.Valach,L.Dérera 10,Bratislava,IČO:37499220
15125 nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2015 171,59 11/2015 25.5.2015 Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:31358411
15126 nájomné nebytových priestorov za 6/2015 67,50 2/2014 25.5.2015 IGS-HS Art Service s.r.o,Jamnického 2,84105 Bratislava,IČO:35702613
15127 nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2015 1 495,00 29/2014 25.5.2015 Demovič & syn,Ing.Demovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
15128 nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2015 107,90 12/2015 25.5.2015 FX,s.r.o,Azalková 6,Bratislava,IČO:31382762
15129 nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2015 100,26 3/2014 25.5.2015 Ing.Juraj Rašla,GEO-OPTIKA,Janotova 10,84105 Bratislava,IČO:32155514
15130 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 6/2015 165,37 25.5.2015 GF SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:00586935
15131 nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2015 2 295,41 4/2013,30/2014 25.5.2015 IDD,Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička,Myjavská 16,Bratislava,IČO:00585912
15132 nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2015 454,41 27/2014 25.5.2015 IPRES s.r.o,Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava,IČO:46089268
15133 nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2015 319,13 20/2013 25.5.2015 Mihalovič, Ing , MI-KL,Pútnická 16,Bratislava,IČO:32164521
15134 nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2015 467,10 25.5.2015 Palčo Igor,s.r.o,Dúbravská cesta 9,P.O.Box 121,Bratislava,IČO:35921226
15135 nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2015 776,78 31/2014 25.5.2015 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
15136 nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2015 851,95 61/2013 25.5.2015 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
15137 nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2015 427,45 46/2012 25.5.2015 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
15138 nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2015 664,59 16/2012 25.5.2015 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
15139 nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2015 486,22 25.5.2015 MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
15140 nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2015 217,98 26/2014 25.5.2015 MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
15141 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 6/2015 85,85 61/2012 25.5.2015 Technologický inštitút SAV, Dúbravská cesta 9, 84513 Bratislava,IČO: 42129486
15142 nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2015 121,80 28/2014 25.5.2015 Kubiš Vladimír,Ing.arch.,Jurigovo nám.13a,Bratislava,IČO:31809383
15143 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 6/2015 135,05 4/2014 25.5.2015 Slovenská akadémia vied,Štefánikova 49,81438 Bratislava,IČO:00037869
15144 exkurzia mesta Bratislava 400,00 28.5.2015 The Twentieth Century Society,70 Cowcross Street,EC1M 6EJ London-UK
15145 príprava betonových zmesí a výroba vzoriek 3 500,00 152000008 22.6.2015 GA Drilling a.s. Piešťanská 3,91701 Trnava.IČO:31382606
15146 nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2015 237,75 náj.zml.z 13.4.11 24.6.2015 Karpat agentúra,K.Valach,L.Dérera 10,Bratislava,IČO:37499220
15147 nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2015 171,59 11/2015 24.6.2015 Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:31358411
15148 nájomné nebytových priestorov za 6/2015 67,50 2/2014 24.6.2015 IGS-HS Art Service s.r.o,Jamnického 2,84105 Bratislava,IČO:35702613
15149 nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2015 1 495,00 29/2014 24.6.2015 Demovič & syn,Ing.Demovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
15150 nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2015 107,90 12/2015 24.6.2015 FX,s.r.o,Azalková 6,Bratislava,IČO:31382762
15151 nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2015 100,26 3/2014 24.6.2015 Ing.Juraj Rašla,GEO-OPTIKA,Janotova 10,84105 Bratislava,IČO:32155514
15152 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 7/2015 165,37 24.6.2015 GF SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:00586935
15153 nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2015 2 295,41 4/2013,30/2014 24.6.2015 IDD,Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička,Myjavská 16,Bratislava,IČO:00585912
15154 nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2015 454,41 27/2014 24.6.2015 IPRES s.r.o,Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava,IČO:46089268
15155 nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2015 319,13 20/2013 24.6.2015 Mihalovič, Ing , MI-KL,Pútnická 16,Bratislava,IČO:32164521
15156 nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2015 776,78 9/2014 24.6.2015 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
15157 nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2015 851,95 61/2013 24.6.2015 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
15158 nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2015 427,45 46/2012 24.6.2015 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
15159 nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2015 664,59 16/2012 24.6.2015 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
15160 nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2015 486,28 24.6.2015 MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
15161 nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2015 217,98 26/2014 24.6.2015 MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
15162 storno 24.6.2015 Technologický inštitút SAV, Dúbravská cesta 9, 84513 Bratislava,IČO: 42129486
15163 nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2015 121,80 28/2014 24.6.2015 Kubiš Vladimír,Ing.arch.,Jurigovo nám.13a,Bratislava,IČO:31809383
15164 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 7/2015 135,05 4/2014 24.6.2015 Slovenská akadémia vied,Štefánikova 49,81438 Bratislava,IČO:00037869
15165 časopis Architektúra a urbanizmus 45,50 10.7.2015 Vydavateľstvo EUROSTAV s.r.o,Seberíniho 1,82103 Bratislava,IČO:31394515
15166 časopis Architektúra a urbanizmus 12,00 10.7.2015 UK v Bratislave,Prírodovedecká fakulta,Mlynská dolina B1-206,                                  84215 Bratislava,IČO:00397865
15167 časopis Architektúra a urbanizmus 48,00 19/2015 10.7.2015 Ústredná knižnica SAV,Klemensova 19.81467 Bratislava,IČO:00587001
15168 časopis Architektúra a urbanizmus 12,00 10.7.2015 Kusá Mária,Timravina 3,81106 Bratislava
15169 časopis Architektúra a urbanizmus 12,00 10.7.2015 Balneologické múzeum,Beethowenova 5,92101 Piešťany,IČO:36086967
15170 časopis Architektúra a urbanizmus 12,00 02/2015/131 10.7.2015 Pamiatkový úrad SR,Cesta na Červený most 8,81406 Bratislava,IČO:31755194
15171 časopis Architektúra a urbanizmus 12,00 10.7.2015 Ing.arch.Drahovský Martin,Tomášikova 31,04001 Košice,IČO:35544694
15172 časopis Architektúra a urbanizmus 12,00 10.7.2015 Branislav Somora,arch.,s.r.o,Blumentálska 13,81107 Bratislava,IČO:36652059
15173 časopis Architektúra a urbanizmus 12,00 U01/4500072643 10.7.2015 TU v Košiciach,fakulta umení,Letná 9,04001 Košice,IČO:00397610
15174 časopis Architektúra a urbanizmus 12,00 OKF/8/2015/22 10.7.2015 Centrum VTI SR,Lamčská cesta 8/A,81104 Bratislava,IČO:00151882
15175 časopis Architektúra a urbanizmus 12,00 10.7.2015 Slovenské národné múzeum v Martine,Malá hora 2,03680 Martin,IČO:00164721
15176 časopis Architektúra a urbanizmus 16,40 10.7.2015 Vedecká knihovna v Olomouci,Bezručova 2,77911 Olomouc,ČR
15177 časopis Architektúra a urbanizmus 23,00 10.7.2015 Slovart G.T.G,Krupinská 4,85299 Bratislava,IČO:31346359
15178 časopis Architektúra a urbanizmus 12,00 10.7.2015 Pamiatkový úrad SR,Cesta na Červený most 8,81406 Bratislava,IČO:31755194
15179 časopis Architektúra a urbanizmus 12,00 22/2015SPT 10.7.2015 Slovenská pošta a.s.,Partizánska cesta 9,97599 Banská Bystrica,IČO:36631124
15180 časopis Architektúra a urbanizmus 16,40 10.7.2015 Česká zemědelská univerzita v Praze,Kamýcká 129,16521 Praha-Suchdol,ČR
15181 nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2015 237,75 náj.zml.z 13.4.11 22.7.2015 Karpat agentúra,K.Valach,L.Dérera 10,Bratislava,IČO:37499220
15182 nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2015 171,59 11/2015 22.7.2015 Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:31358411
15183 nájomné nebytových priestorov za 8/2015 67,50 2/2014 22.7.2015 IGS-HS Art Service s.r.o,Jamnického 2,84105 Bratislava,IČO:35702613
15184 nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2015 1 495,00 29/2014 22.7.2015 Demovič & syn,Ing.Demovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
15185 nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2015 107,90 12/2015 22.7.2015 FX,s.r.o,Azalková 6,Bratislava,IČO:31382762
15186 nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2015 100,26 3/2014 22.7.2015 Ing.Juraj Rašla,GEO-OPTIKA,Janotova 10,84105 Bratislava,IČO:32155514
15187 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 8/2015 165,37 22.7.2015 Ústav vied o Zemi SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO: 00586943
15188 nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2015 2 295,41 4/2013,30/2014 22.7.2015 IDD,Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička,Myjavská 16,Bratislava,IČO:00585912
15189 nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2015 454,41 27/2014 22.7.2015 IPRES s.r.o,Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava,IČO:46089268
15190 nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2015 319,13 20/2013 22.7.2015 Mihalovič, Ing , MI-KL,Pútnická 16,Bratislava,IČO:32164521
15191 nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2015 776,78 9/2014 22.7.2015 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
15192 nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2015 851,95 61/2013 22.7.2015 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
15193 nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2015 427,45 46/2012 22.7.2015 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
15194 nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2015 664,59 16/2012 22.7.2015 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
15195 nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2015 486,28 22.7.2015 MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
15196 nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2015 217,98 26/2014 22.7.2015 MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
15197 nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2015 121,80 28/2014 22.7.2015 Kubiš Vladimír,Ing.arch.,Jurigovo nám.13a,Bratislava,IČO:31809383
15198 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 8/2015 135,05 4/2014 22.7.2015 Slovenská akadémia vied,Štefánikova 49,81438 Bratislava,IČO:00037869
15199 časopis Architektúra a urbanizmus 75,00 6.8.2015 PARTNER TECHNIC s.r.o,Nám.Slobody 17,81106 Bratislava,IČO:17337879
15200 refakturácia el.energie za 2.Q.2015 28,77 9/2014,61/2013,46/2012,16/2012 13.8.2015 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
15201 refakturácia el.energie za 2.Q.2015 509,67 4/2013,30/2014 13.8.2015 IDD,Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička,Myjavská 16,Bratislava,IČO:00585912
15202 refakturácia el.energie za 2.Q.2015 111,77 26/2014 13.8.2015 MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
15203 refakturácia el.energie za 2.Q.2015 770,28 29/2014 13.8.2015 Demovič & syn,Ing.Demovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
15204 nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2015 237,75 náj.zml.z 13.4.11 20.8.2015 Karpat agentúra,K.Valach,L.Dérera 10,Bratislava,IČO:37499220
15205 nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2015 171,59 11/2015 20.8.2015 Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:31358411
15206 nájomné nebytových priestorov za 8/2015 67,50 2/2014 20.8.2015 IGS-HS Art Service s.r.o,Jamnického 2,84105 Bratislava,IČO:35702613
15207 nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2015 1 495,00 29/2014 20.8.2015 Demovič & syn,Ing.Demovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
15208 nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2015 107,90 12/2015 20.8.2015 FX,s.r.o,Azalková 6,Bratislava,IČO:31382762
15209 nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2015 100,26 3/2014 20.8.2015 Ing.Juraj Rašla,GEO-OPTIKA,Janotova 10,84105 Bratislava,IČO:32155514
15210 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 9/2015 165,37 20.8.2015 Ústav vied o Zemi SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO: 00586943
15211 nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2015 2 295,41 4/2013,30/2014 20.8.2015 IDD,Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička,Myjavská 16,Bratislava,IČO:00585912
15212 nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2015 454,41 27/2014 20.8.2015 IPRES s.r.o,Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava,IČO:46089268
15213 nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2015 319,13 20/2013 20.8.2015 Mihalovič, Ing , MI-KL,Pútnická 16,Bratislava,IČO:32164521
15214 nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2015 776,78 9/2014 20.8.2015 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
15215 nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2015 851,95 61/2013 20.8.2015 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
15216 nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2015 427,45 46/2012 20.8.2015 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
15217 nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2015 664,59 16/2012 20.8.2015 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
15218 nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2015 486,28 20.8.2015 MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
15219 nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2015 217,98 26/2014 20.8.2015 MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
15220 nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2015 121,80 28/2014 20.8.2015 Kubiš Vladimír,Ing.arch.,Jurigovo nám.13a,Bratislava,IČO:31809383
15221 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 9/2015 135,05 3/2015 20.8.2015 Slovenská akadémia vied,Štefánikova 49,81438 Bratislava,IČO:00037869
15222 časopis Architektúra a urbanizmus 12,00 20.8.2015 Patrik Guldan,Dulovo nám.7,82109 Bratislava
15223 časopis Architektúra a urbanizmus 12,00 20.8.2015 šujan-stassel s.r.o,Karloveské rameno 8, 84104 Bratislava,IČO:36681407
15224 časopis Architektúra a urbanizmus 12,00 20.8.2015 Mestská knižnica v Bratislave,Klariská 16,81479 Bratislava,IČO:00179736
15225 časopis Architektúra a urbanizmus 6,80 4.9.2015 Matyáš Cigler, PB 39, 5841 Bergen, Nórsko
15226 časopis Architektúra a urbanizmus 12,00 4.9.2015 Kohlmayer – Atelier Archus,Hlavná 108,08001 Prešov,IČO:10740813
15227 časopis Architektúra a urbanizmus 18,75 21.9.2015 Artfórum,Kozia 20,81103 Bratislava,IČO:35716584
15228 časopis Architektúra a urbanizmus 73,50 21.9.2015 Carmen Popescu.7rua de la Mare,75020 Paris,FR
15229 nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2015 237,75 náj.zml.z 13.4.11 25.9.2015 Karpat agentúra,K.Valach,L.Dérera 10,Bratislava,IČO:37499220
15230 nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2015 171,59 11/2015 25.9.2015 Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:31358411
15231 nájomné nebytových priestorov za 10/2015 67,50 2/2014 25.9.2015 IGS-HS Art Service s.r.o,Jamnického 2,84105 Bratislava,IČO:35702613
15232 nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2015 1 495,00 29/2014 25.9.2015 Demovič & syn,Ing.Demovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
15233 nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2015 107,90 12/2015 25.9.2015 FX,s.r.o,Azalková 6,Bratislava,IČO:31382762
15234 nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2015 100,26 3/2014 25.9.2015 Ing.Juraj Rašla,GEO-OPTIKA,Janotova 10,84105 Bratislava,IČO:32155514
15235 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 10/2015 165,37 25.9.2015 Ústav vied o Zemi SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO: 00586943
15236 nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2015 2 295,41 4/2013,30/2014 25.9.2015 IDD,Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička,Myjavská 16,Bratislava,IČO:00585912
15237 nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2015 454,41 27/2014 25.9.2015 IPRES s.r.o,Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava,IČO:46089268
15238 nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2015 319,13 20/2013 25.9.2015 Mihalovič, Ing , MI-KL,Pútnická 16,Bratislava,IČO:32164521
15239 nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2015 776,78 9/2014 25.9.2015 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
15240 nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2015 851,95 61/2013 25.9.2015 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
15241 nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2015 427,45 46/2012 25.9.2015 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
15242 nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2015 664,59 16/2012 25.9.2015 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
15243 nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2015 486,28 25.9.2015 MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
15244 nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2015 217,98 26/2014 25.9.2015 MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
15245 nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2015 121,80 28/2014 25.9.2015 Kubiš Vladimír,Ing.arch.,Jurigovo nám.13a,Bratislava,IČO:31809383
15246 nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2015 135,05 3/2015 25.9.2015 Slovenská akadémia vied,Štefánikova 49,81438 Bratislava,IČO:00037869
15247 nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2015 237,75 náj.zml.z 13.4.11 19.10.2015 Karpat agentúra,K.Valach,L.Dérera 10,Bratislava,IČO:37499220
15248 nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2015 171,59 11/2015 19.10.2015 Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:31358411
15249 nájomné nebytových priestorov za 11/2015 67,50 2/2014 19.10.2015 IGS-HS Art Service s.r.o,Jamnického 2,84105 Bratislava,IČO:35702613
15250 nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2015 1 495,00 29/2014 19.10.2015 Demovič & syn,Ing.Demovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
15251 nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2015 107,90 12/2015 19.10.2015 FX,s.r.o,Azalková 6,Bratislava,IČO:31382762
15252 nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2015 100,26 3/2014 19.10.2015 Ing.Juraj Rašla,GEO-OPTIKA,Janotova 10,84105 Bratislava,IČO:32155514
15253 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 11/2015 165,37 19.10.2015 Ústav vied o Zemi SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO: 00586943
15254 nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2015 2 295,41 4/2013,30/2014 19.10.2015 IDD,Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička,Myjavská 16,Bratislava,IČO:00585912
15255 nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2015 454,41 27/2014 19.10.2015 IPRES s.r.o,Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava,IČO:46089268
15256 nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2015 319,13 20/2013 19.10.2015 Mihalovič, Ing , MI-KL,Pútnická 16,Bratislava,IČO:32164521
15257 nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2015 776,78 9/2014 19.10.2015 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
15258 nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2015 851,95 61/2013 19.10.2015 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
15259 nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2015 427,45 46/2012 19.10.2015 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
15260 nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2015 664,59 16/2012 19.10.2015 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
15261 nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2015 486,28 19.10.2015 MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
15262 nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2015 217,98 26/2014 19.10.2015 MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
15263 nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2015 121,80 28/2014 19.10.2015 Kubiš Vladimír,Ing.arch.,Jurigovo nám.13a,Bratislava,IČO:31809383
15264 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 11/2015 135,05 3/2015 19.10.2015 Slovenská akadémia vied,Štefánikova 49,81438 Bratislava,IČO:00037869
15265 časopis Architektúra a urbanizmus 12,00 28.10.2015 Vysoká škola výtvarných umení,Hviezdoslavovo nám.18,81437 Bratislava, IČO:00157805
15266 vyhodnotenie výsledkov vplyvu odpadu na tuhnutie cementovej pasty 2 970,00 4501039922 9.11.2015 Knaufinsulation s.r.o,Železničný rad 24,96801 Nová Baňa,IČO:31624109
15267 časopis Architektúra a urbanizmus 12,00 9.11.2015 TU v Košiciach,knižnica,Letná 9,04001 Košice,IČO:00397610
15268 vyhodnotenie výsledkov analýzy vzoriek 224,00 9.11.2015 GEMINI,združenie PriF UK,Mlynská dolina CH-2,84215 Bratislava,IČO:31744530
15269 refakturácia odberu el.energie 3.Q.15 546,36 4/2013,30/2014 13.11.2015 IDD,Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička,Myjavská 16,Bratislava,IČO:00585912
15270 refakturácia odberu el.energie 3.Q.15 25,25 9/2014,61/2013 13.11.2015 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
15271 refakturácia odberu el.energie a vody 3.Q.15 116,82 26/2014 13.11.2015 MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
15272 refakturácia odberu el.energie a vody 3.Q.15 808,87 29/2014 13.11.2015 Demovič & syn,Ing.Demovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
15273 provízia za predané knihy 641,69 36/2012,7/2014 20.11.2015 Vydavateľstvo Slovart s.r.o,Bojnická 10,83000 Bratislava,IČO:17311462
15274 nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2015 237,75 náj.zml.z 13.4.11 25.11.2015 Karpat agentúra,K.Valach,L.Dérera 10,Bratislava,IČO:37499220
15275 nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2015 171,59 11/2015 25.11.2015 Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:31358411
15276 nájomné nebytových priestorov za 12/2015 67,50 2/2014 25.11.2015 IGS-HS Art Service s.r.o,Jamnického 2,84105 Bratislava,IČO:35702613
15277 nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2015 1 495,00 29/2014 25.11.2015 Demovič & syn,Ing.Demovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
15278 nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2015 107,90 12/2015 25.11.2015 FX,s.r.o,Azalková 6,Bratislava,IČO:31382762
15279 nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2015 100,26 3/2014 25.11.2015 Ing.Juraj Rašla,GEO-OPTIKA,Janotova 10,84105 Bratislava,IČO:32155514
15280 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 12/2015 165,37 25.11.2015 Ústav vied o Zemi SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO: 00586943
15281 nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2015 2 295,41 4/2013,30/2014 25.11.2015 IDD,Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička,Myjavská 16,Bratislava,IČO:00585912
15282 nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2015 454,41 27/2014 25.11.2015 IPRES s.r.o,Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava,IČO:46089268
15283 nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2015 319,13 20/2013 25.11.2015 Mihalovič, Ing , MI-KL,Pútnická 16,Bratislava,IČO:32164521
15284 nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2015 776,78 9/2014 25.11.2015 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
15285 nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2015 851,95 61/2013 25.11.2015 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
15286 nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2015 427,45 46/2012 25.11.2015 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
15287 nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2015 664,59 16/2012 25.11.2015 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
15288 nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2015 486,28 25.11.2015 MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
15289 nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2015 217,98 26/2014 25.11.2015 MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
15290 nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2015 121,80 28/2014 25.11.2015 Kubiš Vladimír,Ing.arch.,Jurigovo nám.13a,Bratislava,IČO:31809383
15291 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 12/2015 135,05 3/2015 25.11.2015 Slovenská akadémia vied,Štefánikova 49,81438 Bratislava,IČO:00037869
15292 vyhodnotenie výsledkov z analýzy povrchu vzoriek 575,00 2120/394/15 26.11.2015 VÚRUP a.s. Vlčie hrdlo,P.O.Box 50,82003 Bratislava,IČO:35691310
15293 vyhodnotenie výsledkov  zo stanovenia porozimetrických charakteristík 784,00 NEV11500256 26.11.2015 VUM a.s., Priemyselná 12,96563 Žiar nad Hronom, IČO:36629766
15294 vyhodnotenie pórovej štruktúry betónov 3 000,00 P20/010/2015 26.11.2015 Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. Studená 3,82104 Bratislava, IČO:31821987
15295 poplatok za tel.hovory 4-10/15 9,80 7.12.2015 Ústav vied o Zemi SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO: 00586943
15296 vyhodnotenie výsledkov analýzy vzoriek 300,00 OBJ/0401/0078/15 8.12.2015 STU v Bratislave, Vazovova 5,81243 Bratislava, IČO:00397687
15297 poplatok za prednášku 100,00 15.12.2015 Grupa arhitekata, Venizelosova 19/12,11000 Beograd
15298 refakturácia odberu el.energie 10/2015 221,10 9/2014,61/2013 16.12.2015 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
15299 refakturácia odberu el.energie 10/2015 150,13 4/2013,30/2014 16.12.2015 IDD,Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička,Myjavská 16,Bratislava,IČO:00585912
15300 refakturácia odberu el.energie a vody 10/2015 269,76 29/2014 16.12.2015 Demovič & syn,Ing.Demovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
15301 refakturácia odberu el.energie a vody 10/2015 40,68 26/2014 16.12.2015 MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
15302 nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2016 237,75 náj.zml.z 13.4.11 21.12.2015 Karpat agentúra,K.Valach,L.Dérera 10,Bratislava,IČO:37499220
15303 nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2016 171,59 11/2015 21.12.2015 Compex Data,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:31358411
15304 nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2016 1 495,00 29/2014 21.12.2015 Demovič & syn,Ing.Demovič,Dúbravská cesta 9.Bratislava,IČO:11652241
15305 nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2016 107,90 12/2015 21.12.2015 FX,s.r.o,Azalková 6,Bratislava,IČO:31382762
15306 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 1/2016 165,37 21.12.2015 Ústav vied o Zemi SAV,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO: 00586943
15307 nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2016 2 295,41 4/2013,30/2014 21.12.2015 IDD,Inž.dod.družstvo. Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO:00585912
15308 nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2016 454,41 27/2014 21.12.2015 IPRES s.r.o,Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava,IČO:46089268
15309 nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2016 319,13 20/2013 21.12.2015 Mihalovič, Ing , MI-KL,Pútnická 16,Bratislava,IČO:32164521
15310 nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2016 776,78 9/2014 21.12.2015 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
15311 nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2016 851,95 61/2013 21.12.2015 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
15312 nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2016 427,45 46/2012 21.12.2015 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
15313 nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2016 664,59 16/2012 21.12.2015 Tlačiareň Dóša,s.r.o,Dúbravská cesta 9,Bratislava,IČO:35838752
15314 nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2016 486,28 21.12.2015 MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
15315 nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2016 217,98 26/2014 21.12.2015 MIHI.SK,s.r.o,Lichardova 13,Slov.Ľupča,IČO:36645095
15316 nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2016 121,80 28/2014 21.12.2015 Kubiš Vladimír,Ing.arch.,Jurigovo nám.13a,Bratislava,IČO:31809383
15317 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 1/2016 135,05 3/2015 21.12.2015 Slovenská akadémia vied,Štefánikova 49,81438 Bratislava,IČO:00037869
15318 časopis Architektúra a urbanizmus 18,10 22.12.2015 Prenax Ltd.Stationers Hall,89 Sherborne Road,Yeovil, Somerset BA21 4He,UK

<- Späť