Faktúry – Odoberateľské – 2016

Aktualizované k: 03.01.2017

<- Späť


Číslo
faktúry:
Predmet
faktúry:
Cena
s DPH:
Číslo
zmluvy:
Číslo
objed.:
Dátum
prijatia:
Odoberateľ:
16001 refakturácia odberu el.energie za r.2015 89.76 2016-01-14 Ústav hydrológie SAV, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600
16002 časopis Architektúra a urbanizmus 46.8 2016-01-15 Vydavateľstvo EUROSTAV s.r.o, Seberíniho 1, 82103 Bratislava, IČO: 31394515
16003 časopis Architektúra a urbanizmus 18.75 2016-01-18 Artforum s.r.o, kozia 20.81103 Bratislava, IČO: 35716584
16004 provízia z predaja kníh 749.49 26/2012, 7/2014 2016-01-18 Vydavateľstvo Slovart s.r.o, Bojnická 10, 83000 Bratislava, IČO: 17311462
16005 nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2016 237.75 N.Z. zo 17.3.11 2016-01-26 Karpat agentúra, K.Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220
16006 nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2016 171.59 11/2015 2016-01-27 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
16007 nájomné za nebytové priestory za 1/2016 13.08 2/2016 2016-01-27 IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava.IČO: 35702613
16008 nájomné za nebytové priestory za 2/2016 67.5 2/2016 2016-01-27 IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava.IČO: 35702613
16009 nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2016 1495 29/2014 2016-01-27 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
16010 nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2016 107.9 12/2015 2016-01-27 FX, s.r.o, Azalková 6, Bratislava, IČO: 31382762
16011 nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2016 19.44 1/2016 2016-01-27 GEO-OPTIKA s.r.o, Janotova 10, 84105 Bratislava, IČO: 35885106
16012 nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2016 100.26 1/2016 2016-01-27 GEO-OPTIKA s.r.o, Janotova 10, 84105 Bratislava, IČO: 35885106
16013 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 2/2016 165.37 doh. č. 059/94 2016-01-27 Ústav vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943
16014 nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2016 2295.41 4/2013, 30/2014 2016-01-27 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
16015 nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2016 454.41 27/2014 2016-01-27 IPRES s.r.o, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 46089268
16016 nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2016 319.13 20/2013 2016-01-27 Mihalovič, Ing , MI-KL, Pútnická 16, Bratislava, IČO: 32164521
16017 nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2016 851.95 61/2013 2016-01-27 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
16018 nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2016 776.78 9/2014 2016-01-27 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
16019 nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2016 427.45 46/2012 2016-01-27 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
16020 nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2016 664.59 16/2012 2016-01-27 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
16021 nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2016 486.28 N.Z. zo 17.3.11 2016-01-27 MIHI.SK, s.r.o, Lichardova 13, 97613 Slov. Ľupča, IČO: 36645095
16022 nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2016 217.98 26/2014 2016-01-27 MIHI.SK, s.r.o, Lichardova 13, 97613 Slov. Ľupča, IČO: 36645095
16023 nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2016 121.8 28/2014 2016-01-27 Kubiš Vladimír, Ing.arch., Jurigovo nám.13a, Bratislava, IČO: 31809383
16023 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 10/2015 135.05 4/2014 2016-01-27 Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 81438 Bratislava, IČO: 00037869
16024 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 2/2016 135.05 3/2015 2016-01-27 Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 81438 Bratislava, IČO: 00037869
16025 refakturácia odberu el.energie za 11,12/2015 310.14 4/2013, 30/2014 2016-01-27 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
16026 refakturácia odberu el.energie za 11,12/2015 267.81 16/2012 2016-01-27 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
16027 refakturácia odberu el.energie a vody za 11,12/2015 68.48 26/2014 2016-01-27 MIHI.SK, s.r.o, Lichardova 13, 97613 Slov. Ľupča, IČO: 36645095
16028 refakturácia odberu el.energie a vody za 11,12/2015 457.36 29/2014 2016-01-27 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
16029 refakturácia odberu el.energie za r.2015 0.67 27/2014 2016-01-27 IPRES s.r.o, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 46089268
16030 časopis Architektúra a urbanizmus 5 2016-01-28 Janček Marian, Okšovská 677, 95622 Prašice
16031 nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2016 237.75 N.Z. zo 17.3.11 2016-02-22 Karpat agentúra, K.Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220
16032 nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2016 171.59 11/2015 2016-02-22 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
16033 nájomné za nebytové priestory za 3/2016 67.5 2/2016 2016-02-22 IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava.IČO: 35702613
16034 nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2016 1495 29/2014 2016-02-22 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
16035 nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2016 107.9 12/2015 2016-02-22 FX, s.r.o, Azalková 6, Bratislava, IČO: 31382762
16036 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 3/2016 165.37 doh.č. 059/94 2016-02-22 Ústav vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943
16037 nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2016 2295.41 4/2013, 30/2014 2016-02-22 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
16038 nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2016 454.41 27/2014 2016-02-22 IPRES s.r.o, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 46089268
16039 nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2016 319.13 20/2013 2016-02-22 Mihalovič, Ing , MI-KL, Pútnická 16, Bratislava, IČO: 32164521
16040 nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2016 776.78 9/2014 2016-02-22 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
16041 nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2016 851.95 61/2013 2016-02-22 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
16042 nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2016 427.45 46/2012 2016-02-22 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
16043 nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2016 664.59 16/2012 2016-02-22 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
16044 nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2016 486.28 N.Z. zo 17.3.11 2016-02-22 MIHI.SK, s.r.o, Lichardova 13, 97613 Slov. Ľupča, IČO: 36645095
16045 nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2016 217.98 26/2014 2016-02-22 MIHI.SK, s.r.o, Lichardova 13, 97613 Slov. Ľupča, IČO: 36645095
16046 nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2016 121.8 28/2014 2016-02-22 Kubiš Vladimír, Ing.arch., Jurigovo nám.13a, Bratislava, IČO: 31809383
16047 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 3/2016 135.05 3/2015 2016-02-22 Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 81438 Bratislava, IČO: 00037869
16048 nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2016 100.26 1/2016 2016-02-22 GEO-OPTIKA s.r.o, Janotova 10, 84105 Bratislava, IČO: 35885106
16049 vyúčtovanie služieb za rok 2015 223.75 2016-03-21 MIHI.SK, s.r.o, Lichardova 13, 97613 Slov. Ľupča, IČO: 36645095
16050 vyúčtovanie služieb za rok 2015 -397 2016-03-21 Karpat agentúra, K.Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220
16051 vyúčtovanie služieb za rok 2015 -397.89 2016-03-21 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
16052 vyúčtovanie služieb za rok 2015 -107.17 2016-03-21 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
16053 vyúčtovanie služieb za rok 2015 -7.42 2016-03-21 Kubiš Vladimír, Ing.arch., Jurigovo nám.13a, Bratislava, IČO: 31809383
16054 vyúčtovanie služieb za rok 2015 -309.64 2016-03-21 Mihalovič, Ing , MI-KL, Pútnická 16, Bratislava, IČO: 32164521
16055 vyúčtovanie služieb za rok 2015 -8.49 2016-03-21 IPRES s.r.o, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 46089268
16056 vyúčtovanie služieb za rok 2015 -905.19 2016-03-21 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
16057 nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2016 237.75 N.Z. zo 17.3.11 2016-03-21 Karpat agentúra, K.Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220
16058 nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2016 171.59 11/2015 2016-03-21 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
16059 nájomné za nebytové priestory za 4/2016 67.5 2/2016 2016-03-21 IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava.IČO: 35702613
16060 nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2016 1495 29/2014 2016-03-21 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
16061 nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2016 107.9 12/2015 2016-03-21 FX, s.r.o, Azalková 6, Bratislava, IČO: 31382762
16062 nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2016 100.26 1/2016 2016-03-21 GEO-OPTIKA s.r.o, Janotova 10, 84105 Bratislava, IČO: 35885106
16063 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 4/2016 165.37 doh. č. 059/94 2016-03-21 Ústav vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943
16064 nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2016 2295.41 4/2013, 30/2014 2016-03-21 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
16065 nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2016 454.41 27/2014 2016-03-21 IPRES s.r.o, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 46089268
16066 nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2016 319.13 20/2013 2016-03-21 Mihalovič, Ing , MI-KL, Pútnická 16, Bratislava, IČO: 32164521
16067 nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2016 776.78 9/2014 2016-03-21 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
16068 nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2016 851.95 61/2013 2016-03-21 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
16069 nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2016 427.45 46/2012 2016-03-21 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
16070 nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2016 664.59 16/2012 2016-03-21 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
16071 nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2016 486.28 N.Z. zo 17.3.11 2016-03-21 MIHI.SK, s.r.o, Lichardova 13, 97613 Slov. Ľupča, IČO: 36645095
16072 nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2016 217.98 26/2014 2016-03-21 MIHI.SK, s.r.o, Lichardova 13, 97613 Slov. Ľupča, IČO: 36645095
16073 nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2016 121.8 28/2014 2016-03-21 Kubiš Vladimír, Ing.arch., Jurigovo nám.13a, Bratislava, IČO: 31809383
16074 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 3/2016 135.05 3/2015 2016-03-21 Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 81438 Bratislava, IČO: 00037869
16075 el.energie, voda za 3/2016 221.16 2016-04-05 Ústav hydrológie SAV, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600
16076 nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2016 171.59 11/2015 2016-04-22 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
16077 nájomné za nebytové priestory za 5/2016 67.5 2/2016 2016-04-22 IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava.IČO: 35702613
16078 nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2016 1495 29/2014 2016-04-22 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
16079 nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2016 107.9 12/2015 2016-04-22 FX, s.r.o, Azalková 6, Bratislava, IČO: 31382762
16080 nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2016 100.26 1/2016 2016-04-22 GEO-OPTIKA s.r.o, Janotova 10, 84105 Bratislava, IČO: 35885106
16081 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 5/2016 165.37 doh. č. 059/94 2016-04-22 Ústav vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943
16082 nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2016 2295.41 4/2013, 30/2014 2016-04-22 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
16083 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 5/2016 135.05 3/2015 2016-04-25 Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 81438 Bratislava, IČO: 00037869
16084 nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2016 319.13 20/2013 2016-04-25 Mihalovič, Ing , MI-KL, Pútnická 16, Bratislava, IČO: 32164521
16085 nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2016 851.95 61/2013 2016-04-25 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
16086 nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2016 107.38 N.Z. zo 17.3.11 2016-04-25 Karpat agentúra, K.Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220
16087 nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2016 776.78 9/2014 2016-04-25 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
16088 nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2016 427.45 46/2012 2016-04-25 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
16089 nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2016 664.59 16/2012 2016-04-25 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
16090 nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2016 486.22 N.Z. zo 17.3.11 2016-04-25 MIHI.SK, s.r.o, Lichardova 13, 97613 Slov. Ľupča, IČO: 36645095
16091 nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2016 121.8 28/2014 2016-04-25 Kubiš Vladimír, Ing.arch., Jurigovo nám.13a, Bratislava, IČO: 31809383
16092 refundácia el.energií 1.Q.2016 495.03 4/2013, 30/2014 2016-05-06 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
16093 refundácia el.energií 1.Q.2016 296.11 2016-05-06 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
16094 refundácia el.energií a vody 1.Q.2016 659.72 29/2014 2016-05-06 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
16095 refundácia el.energií a vody 1.Q.2016 118.98 2016-05-06 MIHI.SK, s.r.o, Lichardova 13, 97613 Slov. Ľupča, IČO: 36645095
16096 nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2016 171.59 11/2015 2016-05-24 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
16097 nájomné za nebytové priestory za 6/2016 67.5 2/2016 2016-05-24 IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava.IČO: 35702613
16098 nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2016 107.9 12/2015 2016-05-24 FX, s.r.o, Azalková 6, Bratislava, IČO: 31382762
16099 nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2016 100.26 1/2016 2016-05-24 GEO-OPTIKA s.r.o, Janotova 10, 84105 Bratislava, IČO: 35885106
16100 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 6/2016 165.37 doh. č. 059/94 2016-05-24 Ústav vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943
16101 nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2016 543.74 4/2013 2016-05-24 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
16102 nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2016 319.13 20/2013 2016-05-24 Mihalovič, Ing , MI-KL, Pútnická 16, Bratislava, IČO: 32164521
16103 nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2016 851.95 61/2013 2016-05-24 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
16104 nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2016 776.78 9/2014 2016-05-24 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
16105 nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2016 427.45 46/2012 2016-05-24 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
16106 nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2016 664.59 16/2012 2016-05-24 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
16107 nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2016 486.22 N.Z. zo 17.3.11 2016-05-24 MIHI.SK, s.r.o, Lichardova 13, 97613 Slov. Ľupča, IČO: 36645095
16108 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 6/2016 135.05 3/2015 2016-05-24 Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 81438 Bratislava, IČO: 00037869
16109 nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2016 231.53 14/2016 2016-06-02 MIHI.SK, s.r.o, Lichardova 13, 97613 Slov. Ľupča, IČO: 36645095
16110 nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2016 121.8 15/2016 2016-06-02 Kubiš Vladimír, Ing.arch., Jurigovo nám.13a, Bratislava, IČO: 31809383
16111 nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2016 211.24 16/2016 2016-06-02 Karpat agentúra, K.Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220
16112 nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2016 211.24 16/2016 2016-06-22 Karpat agentúra, K.Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220
16113 nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2016 171.59 11/2015 2016-06-22 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
16114 nájomné za nebytové priestory za 7/2016 67.5 2/2016 2016-06-22 IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava.IČO: 35702613
16115 nájomné a služby nebyt. priestorov za 6,7/2016 1113.58 20/2016 2016-06-22 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
16116 nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2016 107.9 12/2015 2016-06-22 FX, s.r.o, Azalková 6, Bratislava, IČO: 31382762
16117 nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2016 100.26 1/2016 2016-06-22 GEO-OPTIKA s.r.o, Janotova 10, 84105 Bratislava, IČO: 35885106
16118 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 7/2016 165.37 doh. č. 059/94 2016-06-23 Ústav vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943
16119 nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2016 523.8 23/2016 2016-06-23 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
16120 nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2016 2289.74 4/2013, 23/2016 2016-06-23 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
16121 nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2016 201.97 19/2016 2016-06-23 IPRES s.r.o, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 46089268
16122 nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2016 319.13 20/2013 2016-06-23 Mihalovič, Ing , MI-KL, Pútnická 16, Bratislava, IČO: 32164521
16123 nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2016 851.95 61/2013 2016-06-23 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
16124 nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2016 778 21/2016 2016-06-23 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
16125 nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2016 427.45 46/2012 2016-06-23 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
16126 nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2016 664.59 16/2012 2016-06-23 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
16127 nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2016 231.53 14/2016 2016-06-23 MIHI.SK, s.r.o, Lichardova 13, 97613 Slov. Ľupča, IČO: 36645095
16128 nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2016 121.8 15/2016 2016-06-23 Kubiš Vladimír, Ing.arch., Jurigovo nám.13a, Bratislava, IČO: 31809383
16129 nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2016 135.05 3/2015 2016-06-23 Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 81438 Bratislava, IČO: 00037869
16130 nájomné za nebytové priestory za 6,7/2016 21.11 22/2015 2016-06-23 PSJ Hydrotranzit a.s., Vlčie hrdlo 9, 82107 Bratislava, IČO: 35833106
16131 časopis Architektúra a urbanizmus 3.6 2016-06-30 Vydavateľstvo EUROSTAV s.r.o, Seberíniho 1, 82103 Bratislava, IČO: 31394515
16132 nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2016 1042.74 24/2016 2016-07-08 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
16133 časopis Architektúra a urbanizmus 12 2016-07-08 Ústav krajinnej ekológie SAV, Štefánikova 3, 81499 Bratislava, IČO: 00679119
16134 časopis Architektúra a urbanizmus 12 2016-07-08 Mestská knižnica v Bratislave, Klariská 16, 81479 Bratislava, IČO: 00179736
16135 časopis Architektúra a urbanizmus 12 2016-07-08 šujan-stassel s.r.o, Karloveské rameno 8, 84104 Bratislava, IČO: 366814407
16136 časopis Architektúra a urbanizmus 12 2016-07-08 UK v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Mlynská dolina B1-206, 84215 Bratislava, IČO: 00397865
16137 časopis Architektúra a urbanizmus 24 2016-07-08 SUWECO CZ s.r.o, Sestupná 153/11, 16200 Praha 6, IČO: 25094769
16138 časopis Architektúra a urbanizmus 12 2016-07-08 Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 81473 Bratislava, IČO: 00166545
16139 časopis Architektúra a urbanizmus 48 24/2016 2016-07-11 Ústredná knižnica SAV, Klemensova 19, 81467 Bratislava, IČO: 00587001
16140 časopis Architektúra a urbanizmus 11.5 OBJ/0520/0011/15 2016-07-11 STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, IČO: 00397687
16141 časopis Architektúra a urbanizmus 12 2016-07-11 Kusá Mária, Timravina 3, 81106 Bratislava
16142 časopis Architektúra a urbanizmus 12 2016-07-11 Balneologické múzeum, Beethovenova 5, 82101 Piešťany, IČO: 36086967
16143 časopis Architektúra a urbanizmus 16.5 2016-07-11 Umeleckoprumyslové muzeum v Prahe, ul.17.listopadu 2, 11001 Praha, ČR
16144 časopis Architektúra a urbanizmus 12 2016-07-11 Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 25, 04001 Košice, IČO: 31755194
16145 časopis Architektúra a urbanizmus 16.5 2016-07-11 Vysoká škola báňská TU Ostrava, 17, listopadu 15, 70833 Ostrava-poruba
16146 časopis Architektúra a urbanizmus 12 OKF/18/2015/352 2016-07-11 Centrum VTI SR, Lamačská cesta 8/A, 81104 Bratislava, IČO: 00151882
16147 časopis Architektúra a urbanizmus 12 2016-07-11 Slovenské národné múzeum, Malá hora 2, 03680 Martin, IČO: 00164721
16148 časopis Architektúra a urbanizmus 16.5 2016-07-11 Vedecká knihovna v Olomouci, Bezručova 2, 77911 Olomouc, IČO: 00100625, ČR
16149 časopis Architektúra a urbanizmus 36 4110-212/DJ 2016-07-11 Slovenská národná knižnica, Námestie J.C.Hronského 1, 03601 Martin, IČO: 36138517
16150 časopis Architektúra a urbanizmus 16.5 B16595083 2016-07-11 EBSCO International Inc. USA c/o EBSCO Informations Services, Klimentská 52, 11000 Praha1, ČR
16151 časopis Architektúra a urbanizmus 12 2016-07-11 Patrik Guldan, Dulovo nám.7, 82109 Bratislava
16152 časopis Architektúra a urbanizmus 12 4290MAT 2016-07-11 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Nám.Slobody 6, 81005 Bratislava, IČO: 30416094
16153 časopis Architektúra a urbanizmus 161 2016-07-11 SLOVART-G.T.G, Krupinská 4, 85299 Bratislava, IČO: 31346359
16154 časopis Architektúra a urbanizmus 12 2016-07-11 PMArchitekti, s.r.o, Trenčianska 56/G, 82109 Bratislava, IČO: 44629175
16155 časopis Architektúra a urbanizmus 16.4 2016-07-11 Česká zemědelská univerzita v Prahe, Kamýcká 129, 16521 Praha, IČO: 60460709
16156 vyhotovenie skúšok na 7 vzorkách 1400 01/06/2016 Šr 2016-07-15 Centroom s.r.o, Panenská 6, 81103 Bratislava, IČO: 36251607
16157 nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2016 157.2 31/2016 2016-07-28 MIHI.SK, s.r.o, Lichardova 13, 97613 Slov. Ľupča, IČO: 36645095
16158 nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2016 82.7 32/2016 2016-07-28 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
16159 nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2016 211.24 16/2016 2016-07-28 Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220
16160 nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2016 171.59 11/2015 2016-07-28 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
16161 nájomné za nebytové priestory za 8/2016 67.5 2/2016 2016-07-28 IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava.IČO: 35702613
16162 nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2016 848.88 20/2016 2016-07-28 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
16163 nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2016 1197.4 24/2016 2016-07-28 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
16164 nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2016 256.5 32/2016 2016-07-28 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
16165 nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2016 107.9 12/2015 2016-07-28 FX, s.r.o, Azalková 6, Bratislava, IČO: 31382762
16166 nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2016 100.26 1/2016 2016-07-28 GEO-OPTIKA s.r.o, Janotova 10, 84105 Bratislava, IČO: 35885106
16167 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 8/2016 165.37 doh. č. 059/94 2016-07-28 Ústav vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943
16168 nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2016 2289.74 4/2013, 23/2016 2016-07-28 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
16169 nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2016 155.35 19/2016 2016-07-28 IPRES s.r.o, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 46089268
16170 nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2016 319.13 20/2013 2016-07-28 Mihalovič, Ing , MI-KL, Pútnická 16, Bratislava, IČO: 32164521
16171 nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2016 851.95 61/2013 2016-07-28 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
16172 nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2016 778 21/2016 2016-07-28 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
16173 nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2016 427.45 46/2012 2016-07-28 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
16174 nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2016 664.59 16/2012 2016-07-28 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
16175 nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2016 487.1 31/2016 2016-07-28 MIHI.SK, s.r.o, Lichardova 13, 97613 Slov. Ľupča, IČO: 36645095
16176 nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2016 231.53 14/2016 2016-07-28 MIHI.SK, s.r.o, Lichardova 13, 97613 Slov. Ľupča, IČO: 36645095
16177 nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2016 121.8 15/2016 2016-07-28 Kubiš Vladimír, Ing. arch., Jurigovo nám.13a, Bratislava, IČO: 31809383
16178 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 8/2016 135.05 3/2015 2016-07-28 Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 81438 Bratislava, IČO: 00037869
16179 nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2016 16.25 22/2016 2016-07-28 PSJ Hydrotranzit a.s., Vlčie hrdlo 9, 82107 Bratislava, IČO: 35833106
16180 časopis Architektúra a urbanizmus 11.5 2016-07-28 SLOVART-G.T.G, Krupinská 4, 85299 Bratislava, IČO: 31346359
16181 časopis Architektúra a urbanizmus 12 38/2016 2016-08-05 Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, IČO: 36631124
16182 časopis Architektúra a urbanizmus 12 2016-08-05 Kohlmayer-Atelier Archus, Hlavná 108, 08001 Prešov, IČO: 10740813
16183 časopis Architektúra a urbanizmus 39 2016-08-05 Vydavateľstvo EUROSTAV s.r.o, Seberíniho 1, 82103 Bratislava, IČO: 31394515
16184 náklady spojené s prevádzkou budovy za 2.Q.2016 1878.53 10/2016 2016-08-12 Ústav hydrológie SAV, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600
16185 provízia z predaja kníh 444.42 36/2012, 7/2014 2016-08-16 Vydavateľstvo Slovart s.r.o, Bojnická 10, 83000 Bratislava, IČO: 17311462
16186 refakturácia spotreby el.energie za 2.Q.2016 452.76 4/2013, 23/2016 2016-08-16 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
16187 refakturácia spotreby el.energie za 2.Q.2016 148.53 2016-08-16 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
16188 refakturácia spotreby el.energie za 2.Q.2016 4.31 22/2016 2016-08-16 PSJ Hydrotranzit a.s., Vlčie hrdlo 9, 82107 Bratislava, IČO: 35833106
16189 refakturácia spotreby el.energie a vody za 2.Q.2016 829.13 2016-08-16 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
16190 refakturácia spotreby el.energie a vody za 2.Q.2016 94.12 2016-08-16 MIHI.SK, s.r.o, Lichardova 13, 97613 Slov. Ľupča, IČO: 36645095
16191 nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2016 211.24 16/2016 2016-08-22 Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220
16192 nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2016 171.59 11/2015 2016-08-22 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
16193 nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2016 848.88 20/2016 2016-08-22 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
16194 nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2016 1197.4 24/2016 2016-08-22 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
16195 nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2016 256.5 32/2016 2016-08-22 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
16196 nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2016 107.9 12/2015 2016-08-22 FX, s.r.o, Azalková 6, Bratislava, IČO: 31382762
16197 nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2016 100.26 1/2016 2016-08-22 GEO-OPTIKA s.r.o, Janotova 10, 84105 Bratislava, IČO: 35885106
16198 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 9/2016 165.37 doh. č. 059/94 2016-08-22 Ústav vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943
16199 nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2016 2289.74 4/2013,23/2016 2016-08-22 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
16200 nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2016 155.35 16/2016 2016-08-22 IPRES s.r.o, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 46089268
16201 nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2016 319.13 20/2013 2016-08-22 Mihalovič, Ing , MI-KL, Pútnická 16, Bratislava, IČO: 32164521
16202 nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2016 851.95 61/2013 2016-08-22 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
16203 nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2016 778 21/2016 2016-08-22 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
16204 nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2016 427.45 46/2012 2016-08-22 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
16205 nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2016 664.59 16/2012 2016-08-22 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
16206 nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2016 487.1 31/2016 2016-08-22 MIHI.SK, s.r.o, Lichardova 13, 97613 Slov. Ľupča, IČO: 36645095
16207 nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2016 231.53 14/2016 2016-08-22 MIHI.SK, s.r.o, Lichardova 13, 97613 Slov. Ľupča, IČO: 36645095
16208 nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2016 121.8 15/2016 2016-08-22 Kubiš Vladimír, Ing. arch., Jurigovo nám.13a, Bratislava, IČO: 31809383
16209 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 9/2016 135.05 3/2015 2016-08-22 Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 81438 Bratislava, IČO: 00037869
16210 nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2016 16.25 22/2016 2016-08-22 PSJ Hydrotranzit a.s., Vlčie hrdlo 9, 82107 Bratislava, IČO: 35833106
16211 dobropis k faktúre č. 16149 -36 2016-09-09 Slovenská národná knižnica, Námestie J.C.Hronského 1, 03601 Martin, IČO: 36138517
16212 nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2016 211.24 16/2016 2016-09-21 Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220
16213 nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2016 171.59 11/2015 2016-09-21 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
16214 nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2016 848.88 20/2016 2016-09-21 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
16215 nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2016 1197.4 24/2016 2016-09-21 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
16216 nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2016 256.5 32/2016 2016-09-21 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
16217 nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2016 107.9 12/2015 2016-09-21 FX, s.r.o, Azalková 6, Bratislava, IČO: 31382762
16218 nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2016 100.26 1/2016 2016-09-21 GEO-OPTIKA s.r.o, Janotova 10, 84105 Bratislava, IČO: 35885106
16219 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 10/2016 165.37 doh. č. 059/94 2016-09-21 Ústav vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943
16220 nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2016 2289.74 4/2013,23/2016 2016-09-21 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
16221 nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2016 155.35 16/2016 2016-09-21 IPRES s.r.o, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 46089268
16222 nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2016 319.13 20/2013 2016-09-21 Mihalovič, Ing , MI-KL, Pútnická 16, Bratislava, IČO: 32164521
16223 nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2016 851.95 61/2013 2016-09-22 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
16224 nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2016 778 21/2016 2016-09-22 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
16225 nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2016 427.45 46/2012 2016-09-22 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
16226 nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2016 664.59 16/2012 2016-09-22 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
16227 nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2016 487.1 31/2016 2016-09-22 MIHI.SK, s.r.o, Lichardova 13, 97613 Slov. Ľupča, IČO: 36645095
16228 nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2016 231.53 14/2016 2016-09-22 MIHI.SK, s.r.o, Lichardova 13, 97613 Slov. Ľupča, IČO: 36645095
16229 nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2016 121.8 15/2016 2016-09-22 Kubiš Vladimír, Ing. arch., Jurigovo nám.13a, Bratislava, IČO: 31809383
16230 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 10/2016 135.05 3/2015 2016-09-22 Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 81438 Bratislava, IČO: 00037869
16231 nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2016 16.25 22/2016 2016-09-22 PSJ Hydrotranzit a.s., Vlčie hrdlo 9, 82107 Bratislava, IČO: 35833106
16232 exkurzia na Dni architektúry 2016 1000 2016-10-07 Osterreichische Gesellschaft fur Architektur, Liechtensteinstrasse 46a/5,Wien
16233 časopis Architektúra a urbanizmus 23 2016-10-07 EBSCO International Inc. USA c/o EBSCO Informations Services, Klimentská 52, 11000 Praha1, ČR
16234 časopis Architektúra a urbanizmus 12 2016-10-07 Tatranská galéria poprad, Hviezdoslavova 12, 05801 Poprad, IČO: 37781481
16235 vyhodnotenie pórovej štruktúry betónov 3000 P20/0038/120/JI2 2016-10-10 Technický a skúšobný ústav stavebný n.o. Studená 3, 82104 Bratislava,IČO: 31821987
16236 predaj znečistenej ortute 4.03 2016-10-10 SAFINA Slovakia s.r.o, Turčianska 52, 82109 Bratislava, IČO: 31677444
16237 nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2016 211.24 16/2016 2016-10-20 Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220
16238 nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2016 171.59 11/2015 2016-10-20 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
16239 nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2016 848.88 20/2016 2016-10-20 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
16240 nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2016 1197.4 24/2016 2016-10-20 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
16241 nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2016 256.5 32/2016 2016-10-20 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
16242 nájomné a služby nebyt. priestorov za 9,10,11/2016 162.67 42/2016 2016-10-20 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
16243 nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2016 107.9 12/2015 2016-10-20 FX, s.r.o, Azalková 6, Bratislava, IČO: 31382762
16244 nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2016 100.26 1/2016 2016-10-20 GEO-OPTIKA s.r.o, Janotova 10, 84105 Bratislava, IČO: 35885106
16245 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 11/2016 165.37 doh. č. 059/94 2016-10-20 Ústav vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943
16246 nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2016 2289.74 4/2013,23/2016 2016-10-20 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
16247 nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2016 155.35 16/2016 2016-10-20 IPRES s.r.o, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 46089268
16248 nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2016 319.13 20/2013 2016-10-20 Mihalovič, Ing , MI-KL, Pútnická 16, Bratislava, IČO: 32164521
16249 nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2016 851.95 61/2013 2016-10-20 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
16250 nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2016 778 21/2016 2016-10-20 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
16251 nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2016 427.45 46/2012 2016-10-20 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
16252 nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2016 664.59 16/2012 2016-10-20 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
16253 nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2016 487.1 31/2016 2016-10-20 MIHI.SK, s.r.o, Lichardova 13, 97613 Slov. Ľupča, IČO: 36645095
16254 nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2016 231.53 14/2016 2016-10-20 MIHI.SK, s.r.o, Lichardova 13, 97613 Slov. Ľupča, IČO: 36645095
16255 nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2016 121.8 15/2016 2016-10-20 Kubiš Vladimír, Ing. arch., Jurigovo nám.13a, Bratislava, IČO: 31809383
16256 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 11/2016 135.05 3/2015 2016-10-20 Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 81438 Bratislava, IČO: 00037869
16257 nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2016 16.25 22/2016 2016-10-20 PSJ Hydrotranzit a.s., Vlčie hrdlo 9, 82107 Bratislava, IČO: 35833106
16258 telefónne poplatky za 1-9/2016 3.9 2016-10-20 Ústav vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943
16259 časopis Architektúra a urbanizmus 12 010/4500007147 2016-10-24 Vysoká škola výtvarných umení, Hviezdoslavove nám.18, 81437 Bratislava, IČO: 00157805
16260 časopis Architektúra a urbanizmus -16.5 2016-10-27 EBSCO International Inc. USA c/o EBSCO Informations Services, Klimentská 52, 11000 Praha1, ČR
16261 refundácia cestovných nákladov 274.5 2016-10-28 Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 81438 Bratislava, IČO: 00037869
16262 exkurzia Bratislavy 150 2016-11-03 Fachhochschule Nordwestschweiz Finanzbuchhaltung, Bahnhofstrasse 6, 5210 Windisch
16263 refakturácia spotreby el.energie za 3.Q.2016 230.3 2016-11-07 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
16264 refakturácia spotreby el.energie za 3.Q.2016 396.29 2016-11-07 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
16265 refakturácia spotreby el.energie a vody za 3.Q.2016 88.3 2016-11-07 MIHI.SK, s.r.o, Lichardova 13, 97613 Slov. Ľupča, IČO: 36645095
16266 refakturácia spotreby el.energie a vody za 3.Q.2016 3004.07 2016-11-07 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
16267 refakturácia spotreby el.energie za 3.Q.2016 -22.19 2016-11-07 PSJ Hydrotranzit a.s., Vlčie hrdlo 9, 82107 Bratislava, IČO: 35833106
16268 náklady spojené s prevádzkou budovy za 3.Q.2016 2193.28 10/2016 2016-11-09 Ústav hydrológie SAV, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600
16269 nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2016 211.24 16/2016 2016-11-24 Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220
16270 nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2016 171.59 11/2015 2016-11-24 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
16271 nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2016 2382.78 20,24,32,42/2016 2016-11-24 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
16272 nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2016 107.9 12/2015 2016-11-24 FX, s.r.o, Azalková 6, Bratislava, IČO: 31382762
16273 nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2016 100.26 1/2016 2016-11-24 GEO-OPTIKA s.r.o, Janotova 10, 84105 Bratislava, IČO: 35885106
16274 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 12/2016 165.37 doh. č. 059/94 2016-11-24 Ústav vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943
16275 nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2016 2289.74 4/2013,23/2016 2016-11-24 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
16276 nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2016 155.35 16/2016 2016-11-24 IPRES s.r.o, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 46089268
16277 nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2016 319.13 20/2013 2016-11-24 Mihalovič, Ing , MI-KL, Pútnická 16, Bratislava, IČO: 32164521
16278 nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2016 851.95 61/2013 2016-11-24 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
16279 nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2016 778 21/2016 2016-11-24 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
16280 nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2016 427.45 46/2012 2016-11-24 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
16281 nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2016 664.59 16/2012 2016-11-24 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
16282 nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2016 487.1 31/2016 2016-11-24 MIHI.SK, s.r.o, Lichardova 13, 97613 Slov. Ľupča, IČO: 36645095
16283 nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2016 231.53 14/2016 2016-11-24 MIHI.SK, s.r.o, Lichardova 13, 97613 Slov. Ľupča, IČO: 36645095
16284 nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2016 121.8 15/2016 2016-11-24 Kubiš Vladimír, Ing. arch., Jurigovo nám.13a, Bratislava, IČO: 31809383
16285 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 12/2016 135.05 3/2015 2016-11-24 Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 81438 Bratislava, IČO: 00037869
16286 nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2016 16.25 22/2016 2016-11-24 PSJ Hydrotranzit a.s., Vlčie hrdlo 9, 82107 Bratislava, IČO: 35833106
16287 vyhodnotenie pórovej štruktúry betónov 1200 P20/0880/IX/2016/J12 2016-12-01 Technický a skúšobný ústav stavebný n.o. Studená 3, 82104 Bratislava,IČO: 31821987
16288 vyhodnotenie skúšky na súčiniteľ tepelnej vodivosti 480 OBJ/0115/0054/16 2016-12-05 STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, IČO: 00397687
15289 časopis Architektúra a urbanizmus 18.75 2016-12-07 Artforum s.r.o, kozia 20.81103 Bratislava, IČO: 35716584
16290 nájomné a služby nebyt. Priestorov od 24.11. do 31.12.2016 -doplatok 621.22 dodatok k zmluvám č.20,24,32/2016 2016-12-16 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
16291 nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2017 211.24 16/2016 2016-12-21 Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220
16292 nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2017 171.59 11/2015 2016-12-21 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
16293 nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2017 107.9 12/2015 2016-12-21 FX, s.r.o, Azalková 6, Bratislava, IČO: 31382762
16294 nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2017 100.26 1/2016 2016-12-21 GEO-OPTIKA s.r.o, Janotova 10, 84105 Bratislava, IČO: 35885106
16295 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 1/2017 165.37 doh. č. 059/94 2016-12-21 Ústav vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943
16296 nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2017 2289.74 4/2013,23/2016 2016-12-21 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
16297 nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2017 155.35 16/2016 2016-12-21 IPRES s.r.o, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 46089268
16298 nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2017 319.13 20/2013 2016-12-21 Mihalovič, Ing , MI-KL, Pútnická 16, Bratislava, IČO: 32164521
16299 nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2017 851.95 61/2013 2016-12-21 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
16300 nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2017 778 21/2016 2016-12-21 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
16301 nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2017 427.45 46/2012 2016-12-21 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
16302 nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2017 664.59 16/2012 2016-12-21 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
16303 nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2017 487.1 31/2016 2016-12-21 MIHI.SK, s.r.o, Lichardova 13, 97613 Slov. Ľupča, IČO: 36645095
16304 nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2017 231.53 14/2016 2016-12-21 MIHI.SK, s.r.o, Lichardova 13, 97613 Slov. Ľupča, IČO: 36645095
16305 nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2017 121.8 15/2016 2016-12-21 Kubiš Vladimír, Ing. arch., Jurigovo nám.13a, Bratislava, IČO: 31809383
16306 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 1/2017 135.05 3/2015 2016-12-21 Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 81438 Bratislava, IČO: 00037869
16307 nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2017 16.25 22/2016 2016-12-21 PSJ Hydrotranzit a.s., Vlčie hrdlo 9, 82107 Bratislava, IČO: 35833106
16308 nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2017 2872.72 20,24,32,42/2016 2016-12-21 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
16309 náklady spojené s prevádzkou budovy za 10,11/2016 1166.32 10/2016 2016-12-27 Ústav hydrológie SAV, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600
16310 el.energie za obdobie od 15.12 do 31.12.2016 4.59 49/2016 2016-12-29 Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 81438 Bratislava, IČO: 00037869

<- Späť