Faktúry – Odoberateľské – 2019

Aktualizované k: 31.12.2019

<- Späť


Číslo
faktúry:
Predmet
faktúry:
Cena
s DPH:
Číslo
zmluvy:
Číslo
objed.:
Dátum
prijatia:
Odoberateľ:
19001 refundácia nákladov na ochranu PV na základe zmluvy o vysporiadaní spolumajiteľských podielov k predmetu PV 2383.16 2019-01-23 Univerzita Komenského v Bratislave, Vedecký park, Ilkovičova 8, 84104 Bratislava, IČO: 00397865
19002 refundácia nákladov na ochranu PV na základe zmluvy o vysporiadaní spolumajiteľských podielov k predmetu PV 2503.8 2019-01-23 Univerzita Komenského v Bratislave, Vedecký park, Ilkovičova 8, 84104 Bratislava, IČO: 00397865
19003 nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2019 211.24 16/2016 2019-01-24 Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220
19004 nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2019 171.59 11/2015 2019-01-24 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
19005 nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2019 2872.72 20,24,32,42/2016 2019-01-24 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
19006 nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2019 107.9 12/2015 2019-01-24 FX, s.r.o, Azalková 6, Bratislava, IČO: 31382762
19007 nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2019 100.26 1/2016 2019-01-24 GEO-OPTIKA s.r.o, Janotova 10, 84105 Bratislava, IČO: 35885106
19008 nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2019 2289.74 4/2013,23/2016 2019-01-24 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
19009 nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2019 155.35 16/2016 2019-01-24 IPRES s.r.o, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 46089268
19010 nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2019 824.58 14/2017 2019-01-24 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
19011 nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2019 778 21/2016 2019-01-24 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
19012 nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2019 414.8 27/2017 2019-01-24 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
19013 nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2019 664.59 2/2017 2019-01-24 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
19014 nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2019 487.1 31/2016 2019-01-24 MIHI.SK, s.r.o, Lichardova 13, 97613 Slov. Ľupča, IČO: 36645095
19015 nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2019 231.53 14/2016 2019-01-24 MIHI.SK, s.r.o, Lichardova 13, 97613 Slov. Ľupča, IČO: 36645095
19016 nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2019 121.8 15/2016 2019-01-24 Kubiš Vladimír, Ing. arch., Jurigovo nám.13a, Bratislava, IČO: 31809383
19017 nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2019 306.4 23/2017 2019-01-24 IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava, IČO: 35702613
19018 nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2019 6.25 22/2016 2019-01-24 PSJ Hydrotranzit a.s., Vlčie hrdlo 9, 82107 Bratislava, IČO: 35833106
19019 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 2/2019 135.05 3/2015 2019-01-24 Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 81438 Bratislava, IČO: 00037869
19020 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 2/2019 165.37 doh. č. 059/94 2019-01-24 Ústav vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943
19021 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 2/2019 175.84 26/2018 2019-01-24 Historický ústav SAV, Klemensova 19, 81499 Bratislava, IČO: 00166944
19022 el. energie na rok 2019 94.35 49/2016 2019-01-24 Centrum spoločných činností SAV, organiz.zložka: Správa účelových zariadení, Dúbravská cesta 9, 84535 Bratislava, IČO: 00398144
19023 práce s VZV našimi zamestnancami 170 2019-01-24 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
19024 náklady spojené s prevádzkou budovy za 11-12/2018 1094.53 10/2016 2019-01-31 Ústav hydrológie SAV, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600
19025 refundácia el.energiíí za IV.Q.2018 115.63 2019-01-31 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
19026 refundácia el.energiíí za IV.Q.2018 -22.6 22/2016 2019-01-31 PSJ Hydrotranzit a.s., Vlčie hrdlo 9, 82107 Bratislava, IČO: 35833106
19027 refundácia el.energiíí za IV.Q.2018 366.91 6/2018,23/2016 2019-01-31 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
19028 refundácia el.energiíí za IV.Q.2018 34.02 2019-01-31 Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 81438 Bratislava, IČO: 00037869
19029 refundácia el.energiíí za IV.Q.2018 81.33 2019-01-31 Výpočtové stredisko, Centrum spoločných činností SAV, Dúbravská cesta 9, 84535 Bratislava, IČO: 00398144
19030 refundácia el.energiíí a vody za IV.Q.2018 86.53 14,31/2016 2019-01-31 MIHI.SK, s.r.o, Lichardova 13, 97613 Slov. Ľupča, IČO: 36645095
19031 refundácia el.energiíí a vody za IV.Q.2018 2759.53 2019-01-31 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
19032 rezanie vzoriek kameňa 73.36 292/2263/20189 2019-02-07 Fyzikálny ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166537
19033 vyúčtovanie služieb za rok 2018 227.29 2019-02-08 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
19034 vyúčtovanie služieb za rok 2018 64.52 2019-02-08 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
19035 vyúčtovanie služieb za rok 2018 580.55 4/2013,23/2016 2019-02-08 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
19036 vyúčtovanie služieb za rok 2018 -0.14 23/2017 2019-02-08 IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava, IČO: 35702613
19037 vyúčtovanie služieb za rok 2018 77.11 14,31/2016 2019-02-08 MIHI.SK, s.r.o, Lichardova 13, 97613 Slov. Ľupča, IČO: 36645095
19038 vyúčtovanie služieb za rok 2018 19.4 16/2016 2019-02-08 Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220
19039 vyúčtovanie služieb za rok 2018 0.4 11/2015 2019-02-08 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
19040 vyúčtovanie služieb za rok 2018 -0.12 15/2016 2019-02-08 Kubiš Vladimír, Ing. arch., Jurigovo nám.13a, Bratislava, IČO: 31809383
19041 nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2019 211.24 16/2016 2019-02-22 Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220
19042 nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2019 171.59 11/2015 2019-02-22 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
19043 nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2019 2872.72 20,24,32,42/2016 2019-02-22 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
19044 nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2019 107.9 12/2015 2019-02-22 FX, s.r.o, Azalková 6, Bratislava, IČO: 31382762
19045 nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2019 100.26 1/2016 2019-02-22 GEO-OPTIKA s.r.o, Janotova 10, 84105 Bratislava, IČO: 35885106
19046 nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2019 2289.74 4/2013,23/2016 2019-02-22 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
19047 nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2019 155.35 16/2016 2019-02-22 IPRES s.r.o, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 46089268
19048 nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2019 824.58 14/2017 2019-02-22 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
19049 nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2019 778 21/2016 2019-02-22 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
19050 nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2019 414.8 27/2017 2019-02-22 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
19051 nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2019 664.59 2/2017 2019-02-22 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
19052 nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2019 487.1 31/2016 2019-02-22 MIHI.SK, s.r.o, Lichardova 13, 97613 Slov. Ľupča, IČO: 36645095
19053 nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2019 231.53 14/2016 2019-02-22 MIHI.SK, s.r.o, Lichardova 13, 97613 Slov. Ľupča, IČO: 36645095
19054 nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2019 121.8 15/2016 2019-02-22 Kubiš Vladimír, Ing. arch., Jurigovo nám.13a, Bratislava, IČO: 31809383
19055 nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2019 306.4 23/2017 2019-02-22 IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava, IČO: 35702613
19056 nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2019 6.25 22/2016 2019-02-22 PSJ Hydrotranzit a.s., Vlčie hrdlo 9, 82107 Bratislava, IČO: 35833106
19057 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 3/2019 135.05 3/2015 2019-02-22 Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 81438 Bratislava, IČO: 00037869
19058 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 3/2019 165.37 doh. č. 059/94 2019-02-22 Ústav vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943
19059 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 3/2019 175.84 26/2018 2019-02-22 Historický ústav SAV, Klemensova 19, 81499 Bratislava, IČO: 00166944
19060 náklady spojené s prevádzkou budovy za 1/2019 526.16 10/2016 2019-03-04 Ústav hydrológie SAV, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600
19061 nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2019 211.24 16/2016 2019-03-21 Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220
19062 nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2019 171.59 11/2015 2019-03-21 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
19063 nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2019 2872.72 20,24,32,42/2016 2019-03-21 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
19064 nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2019 107.9 12/2015 2019-03-21 FX, s.r.o, Azalková 6, Bratislava, IČO: 31382762
19065 nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2019 100.26 1/2016 2019-03-21 GEO-OPTIKA s.r.o, Janotova 10, 84105 Bratislava, IČO: 35885106
19066 nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2019 2289.74 4/2013,23/2016 2019-03-21 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
19067 nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2019 155.35 16/2016 2019-03-29 IPRES s.r.o, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 46089268
19068 nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2019 824.58 14/2017 2019-03-29 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
19069 nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2019 778 21/2016 2019-03-29 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
19070 nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2019 414.8 27/2017 2019-03-29 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
19071 nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2019 664.59 2/2017 2019-03-29 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
19072 nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2019 487.1 31/2016 2019-03-29 MIHI.SK, s.r.o, Lichardova 13, 97613 Slov. Ľupča, IČO: 36645095
19073 nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2019 231.53 14/2016 2019-03-29 MIHI.SK, s.r.o, Lichardova 13, 97613 Slov. Ľupča, IČO: 36645095
19074 nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2019 121.8 15/2016 2019-03-29 Kubiš Vladimír, Ing. arch., Jurigovo nám.13a, Bratislava, IČO: 31809383
19075 nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2019 306.4 23/2017 2019-03-29 IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava, IČO: 35702613
19076 nájomné a služby nebyt. priestorov za 4/2019 6.25 22/2016 2019-03-29 PSJ Hydrotranzit a.s., Vlčie hrdlo 9, 82107 Bratislava, IČO: 35833106
19077 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 4/2019 135.05 3/2015 2019-03-29 Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 81438 Bratislava, IČO: 00037869
19078 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 4/2019 165.37 doh. č. 059/94 2019-03-29 Ústav vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943
19079 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 4/2019 175.84 26/2018 2019-03-29 Historický ústav SAV, Klemensova 19, 81499 Bratislava, IČO: 00166944
19080 náklady spojené s prevádzkou budovy za 2/2019 465.82 10/2016 2019-04-09 Ústav hydrológie SAV, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600
19081 nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2019 211.24 16/2016 2019-04-16 Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220
19082 nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2019 171.59 11/2015 2019-04-16 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
19083 nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2019 2872.72 20,24,32,42/2016 2019-04-16 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
19084 nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2019 107.9 12/2015 2019-04-16 FX, s.r.o, Azalková 6, Bratislava, IČO: 31382762
19085 nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2019 100.26 1/2016 2019-04-16 GEO-OPTIKA s.r.o, Janotova 10, 84105 Bratislava, IČO: 35885106
19086 nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2019 2289.74 4/2013,23/2016 2019-04-16 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
19087 nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2019 155.35 16/2016 2019-04-16 IPRES s.r.o, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 46089268
19088 nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2019 824.58 14/2017 2019-04-16 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
19089 nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2019 778 21/2016 2019-04-16 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
19090 nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2019 414.8 27/2017 2019-04-16 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
19091 nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2019 664.59 2/2017 2019-04-16 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
19092 nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2019 487.1 31/2016 2019-04-16 MIHI.SK, s.r.o, Lichardova 13, 97613 Slov. Ľupča, IČO: 36645095
19093 nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2019 231.53 14/2016 2019-04-16 MIHI.SK, s.r.o, Lichardova 13, 97613 Slov. Ľupča, IČO: 36645095
19094 nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2019 121.8 15/2016 2019-04-16 Kubiš Vladimír, Ing. arch., Jurigovo nám.13a, Bratislava, IČO: 31809383
19095 nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2019 306.4 23/2017 2019-04-16 IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava, IČO: 35702613
19096 nájomné a služby nebyt. priestorov za 5/2019 6.25 22/2016 2019-04-16 PSJ Hydrotranzit a.s., Vlčie hrdlo 9, 82107 Bratislava, IČO: 35833106
19097 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 5/2019 135.05 3/2015 2019-04-16 Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 81438 Bratislava, IČO: 00037869
19098 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 5/2019 165.37 doh. č. 059/94 2019-04-16 Ústav vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943
19099 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 5/2019 175.84 26/2018 2019-04-16 Historický ústav SAV, Klemensova 19, 81499 Bratislava, IČO: 00166944
19100 náklady spojené s prevádzkou budovy za 3/2019 501.94 10/2016 2019-05-03 Ústav hydrológie SAV, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600
19101 refundácia el.energie a vody za I.Q.2019 2527.21 2019-05-03 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
19102 refundácia el.energie a vody za I.Q.2019 83.9 14,31/2016 2019-05-03 MIHI.SK, s.r.o, Lichardova 13, 97613 Slov. Ľupča, IČO: 36645095
19103 refundácia el.energie za I.Q.2019 66.64 2019-05-03 Výpočtové stredisko, Centrum spoločných činností SAV, Dúbravská cesta 9, 84535 Bratislava, IČO: 00398144
19104 refundácia el.energie za I.Q.2019 24.64 2019-05-03 Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 81438 Bratislava, IČO: 00037869
19105 refundácia el.energie za I.Q.2019 323.08 6/2018,23/2016 2019-05-03 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
19106 refundácia el.energie za I.Q.2019 -180.81 2019-05-03 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
19107 analýza vzoriek metódou Hg – Hg porozimetrie 840 OBJ/0112/0003/19 2019-05-15 STU v Bratislave, Stavebná fakulta, Vazovova 5, 81243 Bratislava, IČO: 00397687
19108 nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2019 211.24 16/2016 2019-05-24 Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220
19109 nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2019 171.59 11/2015 2019-05-24 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
19110 nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2019 2872.72 20,24,32,42/2016 2019-05-24 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
19111 nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2019 107.9 12/2015 2019-05-24 FX, s.r.o, Azalková 6, Bratislava, IČO: 31382762
19112 nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2019 100.26 1/2016 2019-05-24 GEO-OPTIKA s.r.o, Janotova 10, 84105 Bratislava, IČO: 35885106
19113 nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2019 2289.74 4/2013,23/2016 2019-05-24 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
19114 nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2019 155.35 16/2016 2019-05-24 IPRES s.r.o, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 46089268
19115 nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2019 824.58 14/2017 2019-05-24 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
19116 nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2019 778 21/2016 2019-05-24 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
19117 nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2019 414.8 27/2017 2019-05-24 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
19118 nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2019 664.59 2/2017 2019-05-24 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
19119 nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2019 487.1 31/2016 2019-05-24 MIHI.SK, s.r.o, Lichardova 13, 97613 Slov. Ľupča, IČO: 36645095
19120 nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2019 231.53 14/2016 2019-05-24 MIHI.SK, s.r.o, Lichardova 13, 97613 Slov. Ľupča, IČO: 36645095
19121 nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2019 121.8 15/2016 2019-05-24 Kubiš Vladimír, Ing. arch., Jurigovo nám.13a, Bratislava, IČO: 31809383
19122 nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2019 306.4 23/2017 2019-05-24 IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava, IČO: 35702613
19123 nájomné a služby nebyt. priestorov za 6/2019 4.41 22/2016 2019-05-24 PSJ Hydrotranzit a.s., Vlčie hrdlo 9, 82107 Bratislava, IČO: 35833106
19124 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 6/2019 135.05 3/2015 2019-05-24 Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 81438 Bratislava, IČO: 00037869
19125 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 6/2019 165.37 doh. č. 059/94 2019-05-24 Ústav vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943
19126 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 6/2019 175.84 26/2018 2019-05-24 Historický ústav SAV, Klemensova 19, 81499 Bratislava, IČO: 00166944
19127 náklady spojené s prevádzkou budovy za 4/2019 429.34 10/2016 2019-05-31 Ústav hydrológie SAV, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600
19128 nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2019 211.24 16/2016 2019-06-18 Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220
19129 nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2019 171.59 11/2015 2019-06-18 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
19130 nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2019 2872.72 20,24,32,42/2016 2019-06-18 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
19131 nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2019 107.9 12/2015 2019-06-18 FX, s.r.o, Azalková 6, Bratislava, IČO: 31382762
19132 nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2019 100.26 1/2016 2019-06-18 GEO-OPTIKA s.r.o, Janotova 10, 84105 Bratislava, IČO: 35885106
19133 nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2019 2289.74 4/2013,23/2016 2019-06-18 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
19134 nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2019 155.35 16/2016 2019-06-18 IPRES s.r.o, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 46089268
19135 nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2019 824.58 14/2017 2019-06-18 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
19136 nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2019 778 21/2016 2019-06-18 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
19137 nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2019 414.8 27/2017 2019-06-18 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
19138 nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2019 664.59 2/2017 2019-06-18 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
19139 nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2019 487.1 31/2016 2019-06-18 MIHI.SK, s.r.o, Lichardova 13, 97613 Slov. Ľupča, IČO: 36645095
19140 nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2019 231.53 14/2016 2019-06-18 MIHI.SK, s.r.o, Lichardova 13, 97613 Slov. Ľupča, IČO: 36645095
19141 nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2019 121.8 15/2016 2019-06-18 Kubiš Vladimír, Ing. arch., Jurigovo nám.13a, Bratislava, IČO: 31809383
19142 nájomné a služby nebyt. priestorov za 7/2019 306.4 23/2017 2019-06-18 IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava, IČO: 35702613
19143 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 7/2019 135.05 3/2015 2019-06-18 Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 81438 Bratislava, IČO: 00037869
19144 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 7/2019 165.37 doh. č. 059/94 2019-06-18 Ústav vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943
19145 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 7/2019 175.84 26/2018 2019-06-18 Historický ústav SAV, Klemensova 19, 81499 Bratislava, IČO: 00166944
19146 refundácia nákladov na prečistenie kanalizačnej prípojky 216 2019-06-20 Ústav hydrológie SAV, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600
19147 nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2019 211.24 16/2016 2019-07-18 Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220
19148 nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2019 171.59 11/2015 2019-07-18 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
19149 nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2019 2872.72 20,24,32,42/2016 2019-07-18 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
19150 nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2019 107.9 12/2015 2019-07-18 FX, s.r.o, Azalková 6, Bratislava, IČO: 31382762
19151 nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2019 100.26 1/2016 2019-07-18 GEO-OPTIKA s.r.o, Janotova 10, 84105 Bratislava, IČO: 35885106
19152 nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2019 2289.74 4/2013,23/2016 2019-07-18 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
19153 nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2019 155.35 16/2016 2019-07-18 IPRES s.r.o, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 46089268
19154 nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2019 824.58 14/2017 2019-07-18 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
19155 nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2019 778 21/2016 2019-07-18 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
19156 nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2019 414.8 27/2017 2019-07-18 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
19157 nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2019 664.59 2/2017 2019-07-18 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
19158 nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2019 487.1 31/2016 2019-07-18 MIHI.SK, s.r.o, Lichardova 13, 97613 Slov. Ľupča, IČO: 36645095
19159 nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2019 231.53 14/2016 2019-07-18 MIHI.SK, s.r.o, Lichardova 13, 97613 Slov. Ľupča, IČO: 36645095
19160 nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2019 121.8 15/2016 2019-07-18 Kubiš Vladimír, Ing. arch., Jurigovo nám.13a, Bratislava, IČO: 31809383
19161 nájomné a služby nebyt. priestorov za 8/2019 306.4 23/2017 2019-07-18 IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava, IČO: 35702613
19162 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 8/2019 135.05 3/2015 2019-07-18 Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 81438 Bratislava, IČO: 00037869
19163 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 8/2019 165.37 doh. č. 059/94 2019-07-18 Ústav vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943
19164 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 8/2019 175.84 26/2018 2019-07-18 Historický ústav SAV, Klemensova 19, 81499 Bratislava, IČO: 00166944
19165 refundácia CP Košice 45.4 2019-07-18 TU Košice, Stavebná fakulta, Vysokoškolská 4, 04001 Košice, IČO: 00397610
19166 náklady spojené s prevádzkou budovy za 5/2019 469.42 10/2016 2019-08-06 Ústav hydrológie SAV, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600
19167 náklady spojené s prevádzkou budovy za 6/2019 464.86 10/2016 2019-08-06 Ústav hydrológie SAV, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600
19168 nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2019 211.24 16/2016 2019-08-21 Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220
19169 nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2019 171.59 11/2015 2019-08-21 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
19170 nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2019 2872.72 20,24,32,42/2016 2019-08-21 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
19171 nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2019 107.9 12/2015 2019-08-21 FX, s.r.o, Azalková 6, Bratislava, IČO: 31382762
19172 nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2019 100.26 1/2016 2019-08-21 GEO-OPTIKA s.r.o, Janotova 10, 84105 Bratislava, IČO: 35885106
19173 nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2019 2289.74 4/2013,23/2016 2019-08-21 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
19174 nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2019 155.35 16/2016 2019-08-21 IPRES s.r.o, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 46089268
19175 nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2019 824.58 14/2017 2019-08-21 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
19176 nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2019 778 21/2016 2019-08-21 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
19177 nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2019 414.8 27/2017 2019-08-21 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
19178 nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2019 664.59 2/2017 2019-08-21 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
19179 nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2019 487.1 31/2016 2019-08-21 MIHI.SK, s.r.o, Lichardova 13, 97613 Slov. Ľupča, IČO: 36645095
19180 nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2019 231.53 14/2016 2019-08-21 MIHI.SK, s.r.o, Lichardova 13, 97613 Slov. Ľupča, IČO: 36645095
19181 nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2019 121.8 15/2016 2019-08-21 Kubiš Vladimír, Ing. arch., Jurigovo nám.13a, Bratislava, IČO: 31809383
19182 nájomné a služby nebyt. priestorov za 9/2019 306.4 23/2017 2019-08-21 IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava, IČO: 35702613
19183 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 9/2019 135.05 3/2015 2019-08-21 Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 81438 Bratislava, IČO: 00037869
19184 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 9/2019 165.37 doh. č. 059/94 2019-08-21 Ústav vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943
19185 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 9/2019 175.84 26/2018 2019-08-21 Historický ústav SAV, Klemensova 19, 81499 Bratislava, IČO: 00166944
19186 refundácia el.energie za II.Q.2019 303.39 6/2018,23/2016 2019-08-23 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
19187 refundácia el.energie za II.Q.2019 61.47 3/2019 2019-08-23 VS, Centrum spoločných činností SAV, Dúbravská cesta 9, 84535 Bratislava, IČO: 00398144
19188 refundácia el.energie za II.Q.2019 15.13 11/2018 2019-08-23 Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 81438 Bratislava, IČO: 00037869
19189 refundácia el.energie za II.Q.2019 -214.99 2/2017 2019-08-23 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
19190 refundácia el.energie a vody za II.Q.2019 1998.82 20,24,32,42/2016 2019-08-23 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
19191 refundácia el.energie a vody za II.Q.2019 62.98 14,31/2016 2019-08-23 MIHI.SK, s.r.o, Lichardova 13, 97613 Slov. Ľupča, IČO: 36645095
19192 Konfer.popl. 300 2019-09-04 Laboratoire EM, Vandoeuvre cedex – FRANCE
19193 nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2019 211.24 16/2016 2019-09-12 Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220
19194 nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2019 171.59 11/2015 2019-09-12 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
19195 nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2019 2872.72 20,24,32,42/2016 2019-09-12 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
19196 nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2019 107.9 12/2015 2019-09-12 FX, s.r.o, Azalková 6, Bratislava, IČO: 31382762
19197 nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2019 100.26 1/2016 2019-09-12 GEO-OPTIKA s.r.o, Janotova 10, 84105 Bratislava, IČO: 35885106
19198 nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2019 2289.74 23/2016 2019-09-12 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
19199 nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2019 155.35 16/2016 2019-09-12 IPRES s.r.o, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 46089268
19200 nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2019 824.58 14/2017 2019-09-12 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
19201 nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2019 778 21/2016 2019-09-12 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
19202 nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2019 414.8 27/2017 2019-09-12 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
19203 nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2019 664.59 2/2017 2019-09-12 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
19204 nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2019 487.1 31/2016 2019-09-12 MIHI.SK, s.r.o, Lichardova 13, 97613 Slov. Ľupča, IČO: 36645095
19205 nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2019 231.53 14/2016 2019-09-12 MIHI.SK, s.r.o, Lichardova 13, 97613 Slov. Ľupča, IČO: 36645095
19206 nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2019 121.8 15/2016 2019-09-12 Kubiš Vladimír, Ing. arch., Jurigovo nám.13a, Bratislava, IČO: 31809383
19207 nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2019 306.4 23/2017 2019-09-12 IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava, IČO: 35702613
19208 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 10/2019 135.05 3/2015 2019-09-12 Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 81438 Bratislava, IČO: 00037869
19209 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 10/2019 165.37 doh. č. 059/94 2019-09-12 Ústav vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943
19210 služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 10/2019 175.84 26/2018 2019-09-12 Historický ústav SAV, Klemensova 19, 81499 Bratislava, IČO: 00166944
19211 Náklady spojené s prevádzkou budovy za 07/2019 582.15 10/2016 2019-09-13 Ústav hydrológie SAV, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600
19212 Náklady spojené s prevádzkou budovy za 08/2019 490.77 10/2016 2019-09-30 Ústav hydrológie SAV, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600
19213 Konfer.popl. 900 2019-10-03 Hot Disk AB, Sven Hultins gata 9 A, SE-41288 Gothenburg, Švédsko
19214 Obsluha VZV 200 2019-10-15 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
19215 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2019 211.24 16/2016 2019-10-16 Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220
19216 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2019 171.59 11/2015 2019-10-16 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
19217 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2019 2872.72 20,24,32,42/2016 2019-10-16 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
19218 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2019 107.9 12/2015 2019-10-16 FX, s.r.o, Azalková 6, Bratislava, IČO: 31382762
19219 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2019 100.26 1/2016 2019-10-16 GEO-OPTIKA s.r.o, Janotova 10, 84105 Bratislava, IČO: 35885106
19220 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2019 2289.74 23/2016 2019-10-16 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
19221 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2019 155.35 16/2016 2019-10-16 IPRES s.r.o, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 46089268
19222 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2019 824.58 14/2017 2019-10-16 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
19223 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2019 778 21/2016 2019-10-16 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
19224 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2019 414.8 27/2017 2019-10-16 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
19225 Nájomné a energie nebyt. priestorov za 11/2019 664.59 2/2017 2019-10-16 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
19226 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2019 487.1 31/2016 2019-10-16 MIHI.SK, s.r.o, Lichardova 13, 97613 Slov. Ľupča, IČO: 36645095
19227 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2019 231.53 14/2016 2019-10-16 MIHI.SK, s.r.o, Lichardova 13, 97613 Slov. Ľupča, IČO: 36645095
19228 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2019 121.8 15/2016 2019-10-16 Kubiš Vladimír, Ing. arch., Jurigovo nám.13a, Bratislava, IČO: 31809383
19229 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2019 306.4 23/2017 2019-10-16 IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava, IČO: 35702613
19230 Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 11/2019 135.05 3/2015 2019-10-16 Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 81438 Bratislava, IČO: 00037869
19231 Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 11/2019 165.37 doh. č. 059/94 2019-10-16 Ústav vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943
19232 Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 11/2019 175.84 26/2018 2019-10-16 Historický ústav SAV, Klemensova 19, 81499 Bratislava, IČO: 00166944
19233 Konfer.popl.-Thermophysics 2019 200 2019-10-21 VUT v Brne, Veveří 331/65, 602 00 Brno, ČR, DIČ: CZ00216305
19234 Konfer.popl.-Thermophysics 2019 200 2019-10-21 VŠ Chemicko-techn. v Prahe, Technická 5, 166 28 Praha, ČR
19235 Konfer.popl.-Thermophysics 2019 200 2019-10-21 VŠ Chemicko-techn. v Prahe, Technická 5, 166 28 Praha, ČR
19236 Konfer.popl.-Thermophysics 2019 200 2019-10-21 VŠ Chemicko-techn. v Prahe, Technická 5, 166 28 Praha, ČR
19237 Konfer.popl.-Thermophysics 2019 200 2019-10-21 VUT v Brne, Veveří 331/65, 602 00 Brno, ČR
19238 Konfer.popl.-Thermophysics 2019 300 2019-10-21 Vojenská univ.Varšava, ul.gen. S.Kaliskiego 2, 00908 Varšava, PL
19239 Konfer.popl.-Thermophysics 2019 300 2019-10-21 Vojenská univ.Varšava, ul.gen. S.Kaliskiego 2, 00908 Varšava, PL
19240 Konfer.popl.-Thermophysics 2019 700 2019-10-21 ČVUT v Prahe, Thákurova 7, 166 29 Praha, ČR
19241 Konfer.popl.-Thermophysics 2019 200 2019-10-21 STU v BA, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, IČO: 00397687
19242 Konfer.popl.-Thermophysics 2019 200 2019-10-21 VŠ Chemicko-techn. v Prahe, Technická 5, 166 28 Praha, ČR
19243 Konfer.popl.-Thermophysics 2019 200 2019-10-21 VŠ Chemicko-techn. v Prahe, Technická 5, 166 28 Praha, ČR
19244 Konfer.popl.-Thermophysics 2019 200 2019-10-21 VUT v Brne, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, ČR
19245 Konfer.popl.-Thermophysics 2019 200 2019-10-23 Fyzikálny ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 00166537
19246 Náklady spojené s prevádzkou budovy za 09/2019 495.55 10/2016 2019-10-25 Ústav hydrológie SAV, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600
19247 Refundácia el.energie za III.Q.2019 411.88 6/2018,23/2016 2019-10-28 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
19248 Refundácia el.energie za III.Q.2019 71.93 3/2019 2019-10-28 VS, Centrum spoločných činností SAV, Dúbravská cesta 9, 84535 Bratislava, IČO: 00398144
19249 Refundácia el.energie za III.Q.2019 18.42 11/2018 2019-10-28 Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 81438 Bratislava, IČO: 00037869
19250 Refundácia el.energie za III.Q.2019 -46.54 2/2017 2019-10-28 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
19251 Refundácia el.energie a vody za III.Q./2019 2692.47 20,24,32,42/2016 2019-10-28 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
19252 Refundácia el.energie a vody za III.Q./2019 82.53 14,31/2016 2019-10-28 MIHI.SK, s.r.o, Lichardova 13, 97613 Slov. Ľupča, IČO: 36645095
19253 Refundácia el.energie za I. až III. Q/2019 162.78 2019-10-30 Centrum spoločných činností SAV-SÚZ, Dúbravská cesta 9, 84535 Bratislava, IČO: 00398144
19254 Konfer.popl.-Thermophysics 2019 100 2019-11-06 VUT v Brne, Veveří 331/65, 602 00 Brno, ČR, DIČ: CZ00216305
19255 Konfer.popl.-Thermophysics 2019 200 2019-11-06 Politechnika Lubelska, Nadbystrycka 38D, 20618 Lublin
19256 Konfer.popl.-Thermophysics 2019 200 2019-11-06 Silikátová společnost, Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1, IČO: 00550043
19257 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2019 211.24 16/2016 2019-11-13 Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220
19258 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2019 171.59 11/2015 2019-11-13 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
19259 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2019 2872.72 20,24,32,42/2016 2019-11-13 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
19260 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2019 107.9 12/2015 2019-11-13 FX, s.r.o, Azalková 6, Bratislava, IČO: 31382762
19261 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2019 100.26 1/2016 2019-11-13 GEO-OPTIKA s.r.o, Janotova 10, 84105 Bratislava, IČO: 35885106
19262 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2019 2289.74 23/2016 2019-11-13 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
19263 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2019 155.35 16/2016 2019-11-13 IPRES s.r.o, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 46089268
19264 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2019 824.58 14/2017 2019-11-13 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
19265 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2019 778 21/2016 2019-11-13 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
19266 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2019 414.8 27/2017 2019-11-13 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
19267 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2019 664.59 2/2017 2019-11-13 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
19268 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2019 487.1 31/2016 2019-11-13 MIHI.SK, s.r.o, Lichardova 13, 97613 Slov. Ľupča, IČO: 36645095
19269 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2019 231.53 14/2016 2019-11-13 MIHI.SK, s.r.o, Lichardova 13, 97613 Slov. Ľupča, IČO: 36645095
19270 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2019 121.8 15/2016 2019-11-13 Kubiš Vladimír, Ing. arch., Jurigovo nám.13a, Bratislava, IČO: 31809383
19271 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2019 306.4 23/2017 2019-11-13 IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava, IČO: 35702613
19272 Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 12/2019 135.05 3/2015 2019-11-13 Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 81438 Bratislava, IČO: 00037869
19273 Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 12/2019 165.37 doh. č. 059/94 2019-11-13 Ústav vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943
19274 Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 12/2019 175.84 26/2018 2019-11-13 Historický ústav SAV, Klemensova 19, 81499 Bratislava, IČO: 00166944
19275 Elektromer – ref. 33.11 2019-11-13 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
19276 Konfer.popl.-Thermophysics 2019 100 2019-11-13 VUT v Brne, Veveří 331/65, 602 00 Brno, ČR, DIČ: CZ00216305
19277 Náklady spojené s prevádzkou budovy za 10/2019 532.64 10/2016 2019-12-04 Ústav hydrológie SAV, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600
19278 Vyhodnotenie pórovitej štruktúry betónu 3000 P20/26/19/JI2 2019-12-04 Technický a skúš.ústav stavebný, Studená 3, 821 04 Bratislava, IČO:31821987
19279 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 01/2020 211.24 16/2016 2019-12-09 Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220
19280 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 01/2020 171.59 11/2015 2019-12-09 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
19281 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 01/2020 2872.72 20,24,32,42/2016 2019-12-09 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
19282 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 01/2020 107.9 12/2015 2019-12-09 FX, s.r.o, Azalková 6, Bratislava, IČO: 31382762
19283 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 01/2020 100.26 1/2016 2019-12-09 GEO-OPTIKA s.r.o, Janotova 10, 84105 Bratislava, IČO: 35885106
19284 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 01/2020 2289.74 23/2016 2019-12-09 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
19285 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 01/2020 155.35 16/2016 2019-12-09 IPRES s.r.o, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 46089268
19286 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 01/2020 824.58 14/2017 2019-12-09 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
19287 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 01/2020 778 21/2016 2019-12-09 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
19288 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 01/2020 414.8 27/2017 2019-12-09 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
19289 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 01/2020 664.59 2/2017 2019-12-09 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
19290 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 01/2020 487.1 31/2016 2019-12-09 MIHI.SK, s.r.o, Lichardova 13, 97613 Slov. Ľupča, IČO: 36645095
19291 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 01/2020 231.53 14/2016 2019-12-09 MIHI.SK, s.r.o, Lichardova 13, 97613 Slov. Ľupča, IČO: 36645095
19292 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 01/2020 121.8 15/2016 2019-12-09 Kubiš Vladimír, Ing. arch., Jurigovo nám.13a, Bratislava, IČO: 31809383
19293 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 01/2020 306.4 23/2017 2019-12-09 IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava, IČO: 35702613
19294 Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 01/2020 135.05 3/2015 2019-12-09 Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 81438 Bratislava, IČO: 00037869
19295 Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 01/2020 165.37 doh. č. 059/94 2019-12-09 Ústav vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943
19296 Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 01/2020 175.84 26/2018 2019-12-09 Historický ústav SAV, Klemensova 19, 81499 Bratislava, IČO: 00166944
19297 Elektromer – ref. 25.26 82-19-Obj/VS 2019-12-13 VS, Centrum spoločných činností SAV, Dúbravská cesta 9, 84535 Bratislava, IČO: 00398144

<- Späť