Faktúry – Odoberateľské – 2020

Aktualizované k: 31.12.2020

<- Späť


Číslo
faktúry:
Predmet
faktúry:
Cena
s DPH:
Číslo
zmluvy:
Číslo
objed.:
Dátum
prijatia:
Odoberateľ:
20001 Refundácia el.energie za IV.Q.2019 74.06 3/2019 2020-01-20 CSČ SAV, organiz.zložka: SÚZ, Dúbravská cesta 9, 84535 Bratislava, IČO: 00398144
20002 El. energie – rok 2020 89.41 49/2016 2020-01-20 CSČ SAV, organiz.zložka: SÚZ, Dúbravská cesta 9, 84535 Bratislava, IČO: 00398144
20003 Refundácia el.energie za IV.Q.2019 26.66 11/2018 2020-01-21 Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 81438 Bratislava, IČO: 00037869
20004 Refundácia el.energie za IV.Q.2019 49.79 3/2019 2020-01-21 CSČ SAV, organiz.zložka: VS, Dúbravská cesta 9, 84535 Bratislava, IČO: 00398144
20005 Refundácia el.energie za IV.Q.2019 382.6 4/2013,23/2016 2020-01-21 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
20006 Refundácia el.energie za IV.Q.2019 -90.87 2/2017 2020-01-21 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
20007 Refundácia energií za IV.Q.2019 2642.75 20,24,32,42/2016 2020-01-21 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
20008 Refundácia energií za IV.Q.2019 80.12 14/2016 2020-01-21 MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
20009 Refundácia energií za 11/2019 500.27 10/2016 2020-01-21 Ústav hydrológie SAV, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600
20010 Refundácia energií za 12/2019 515.72 10/2016 2020-01-21 Ústav hydrológie SAV, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600
20011 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 02/2020 211.24 16/2016 2020-01-22 Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220
20012 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 02/2020 171.59 11/2015 2020-01-22 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
20013 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 02/2020 2872.72 20,24,32,42/2016 2020-01-22 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
20014 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 02/2020 107.9 12/2015 2020-01-22 FX, s.r.o, Azalková 6, Bratislava, IČO: 31382762
20015 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 02/2020 100.26 1/2016 2020-01-22 GEO-OPTIKA s.r.o, Janotova 10, 84105 Bratislava, IČO: 35885106
20016 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 02/2020 2289.74 4/2013,23/2016 2020-01-22 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
20017 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 02/2020 155.35 19/2016 2020-01-22 IPRES s.r.o, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 46089268
20018 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 02/2020 824.58 14/2017 2020-01-22 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
20019 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 02/2020 778 21/2016 2020-01-22 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
20020 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 02/2020 414.8 27/2017 2020-01-22 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
20021 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 02/2020 664.59 2/2017 2020-01-22 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
20022 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 02/2020 487.1 31/2016 2020-01-22 MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
20023 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 02/2020 231.53 14/2016 2020-01-22 MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
20024 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 02/2020 121.8 15/2016 2020-01-22 Kubiš Vladimír, Ing. arch., Jurigovo nám.13a, Bratislava, IČO: 31809383
20025 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 02/2020 306.4 23/2017 2020-01-22 IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava, IČO: 35702613
20026 Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 02/2020 135.05 3/2015 2020-01-22 Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 81438 Bratislava, IČO: 00037869
20027 Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 02/2020 165.37 Doh.z 01.07.2007 2020-01-22 Ústav vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943
20028 Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 02/2020 175.84 26/2018 2020-01-22 Historický ústav SAV, Klemensova 19, 81499 Bratislava, IČO: 00166944
20029 Vyúčtovanie služieb za rok 2019 -23.09 20,24,32,42/2016 2020-02-11 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
20030 Vyúčtovanie služieb za rok 2019 -15.64 21/16,2,14,27/17 2020-02-11 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
20031 Vyúčtovanie služieb za rok 2019 202.02 4/2013,23/2016 2020-02-11 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
20032 Vyúčtovanie služieb za rok 2019 7.37 23/2017 2020-02-11 IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava, IČO: 35702613
20033 Vyúčtovanie služieb za rok 2019 77.9 14,31/2016 2020-02-11 MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
20034 Vyúčtovanie služieb za rok 2019 77.62 16/2016 2020-02-11 Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220
20035 Vyúčtovanie služieb za rok 2019 2.57 11/2015 2020-02-11 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
20036 Vyúčtovanie služieb za rok 2019 -16.53 15/2016 2020-02-11 Kubiš Vladimír, Ing. arch., Jurigovo nám.13a, Bratislava, IČO: 31809383
20037 Vyúčtovanie služieb za rok 2019 -1.61 19/2016 2020-02-11 IPRES s.r.o, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 46089268
20038 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 03/2020 211.24 16/2016 2020-02-14 Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220
20039 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 03/2020 171.59 11/2015 2020-02-14 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
20040 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 03/2020 2872.72 20,24,32,42/2016 2020-02-14 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
20041 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 03/2020 107.9 12/2015 2020-02-14 FX, s.r.o, Azalková 6, Bratislava, IČO: 31382762
20042 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 03/2020 100.26 1/2016 2020-02-14 GEO-OPTIKA s.r.o, Janotova 10, 84105 Bratislava, IČO: 35885106
20043 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 03/2020 2289.74 4/2013,23/2016 2020-02-14 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
20044 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 03/2020 155.35 19/2016 2020-02-14 IPRES s.r.o, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 46089268
20045 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 03/2020 824.58 14/2017 2020-02-14 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
20046 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 03/2020 778 21/2016 2020-02-14 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
20047 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 03/2020 414.8 27/2017 2020-02-14 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
20048 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 03/2020 664.59 2/2017 2020-02-14 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
20049 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 03/2020 487.1 31/2016 2020-02-14 MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
20050 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 03/2020 231.53 14/2016 2020-02-14 MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
20051 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 03/2020 121.8 15/2016 2020-02-14 Kubiš Vladimír, Ing. arch., Jurigovo nám.13a, Bratislava, IČO: 31809383
20052 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 03/2020 306.4 23/2017 2020-02-14 IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava, IČO: 35702613
20053 Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 03/2020 165.37 Doh.z 01.07.2007 2020-02-14 Ústav vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943
20054 Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 03/2020 175.84 26/2018 2020-02-14 Historický ústav SAV, Klemensova 19, 81499 Bratislava, IČO: 00166944
20055 Refundácia energií za 01/2020 579.65 10/2016 2020-02-25 Ústav hydrológie SAV, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600
20056 Refundácia energií za 01/2020 900.39 20,24,32,42/2016 2020-02-25 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
20057 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 04/2020 211.24 16/2016 2020-03-10 Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220
20058 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 04/2020 171.59 11/2015 2020-03-10 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
20059 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 04/2020 2872.72 20,24,32,42/2016 2020-03-10 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
20060 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 04/2020 107.9 12/2015 2020-03-10 FX, s.r.o, Azalková 6, Bratislava, IČO: 31382762
20061 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 04/2020 100.26 1/2016 2020-03-10 GEO-OPTIKA s.r.o, Janotova 10, 84105 Bratislava, IČO: 35885106
20062 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 04/2020 2289.74 4/2013,23/2016 2020-03-10 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
20063 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 04/2020 155.35 19/2016 2020-03-10 IPRES s.r.o, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 46089268
20064 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 04/2020 824.58 14/2017 2020-03-10 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
20065 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 04/2020 778 21/2016 2020-03-10 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
20066 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 04/2020 414.8 27/2017 2020-03-10 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
20067 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 04/2020 664.59 2/2017 2020-03-10 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
20068 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 04/2020 487.1 31/2016 2020-03-10 MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
20069 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 04/2020 231.53 14/2016 2020-03-10 MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
20070 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 04/2020 121.8 15/2016 2020-03-10 Kubiš Vladimír, Ing. arch., Jurigovo nám.13a, Bratislava, IČO: 31809383
20071 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 04/2020 306.4 23/2017 2020-03-10 IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava, IČO: 35702613
20072 Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 04/2020 165.37 Doh.z 01.07.2007 2020-03-10 Ústav vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943
20073 Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 04/2020 175.84 26/2018 2020-03-10 Historický ústav SAV, Klemensova 19, 81499 Bratislava, IČO: 00166944
20074 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 05/2020 211.24 16/2016 2020-04-09 Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220
20075 Refundácia energií za 02/2020 511.31 10/2016 2020-04-09 Ústav hydrológie SAV, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600
20076 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 05/2020 2872.72 20,24,32,42/2016 2020-04-09 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
20077 Refundácia energií za 02/2020 1020.31 20,24,32,42/2016 2020-04-09 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
20078 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 05/2020 100.26 1/2016 2020-04-09 GEO-OPTIKA s.r.o, Janotova 10, 84105 Bratislava, IČO: 35885106
20079 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 05/2020 2289.74 4/2013,23/2016 2020-04-09 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
20080 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 05/2020 155.35 19/2016 2020-04-09 IPRES s.r.o, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 46089268
20081 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 05/2020 824.58 14/2017 2020-04-09 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
20082 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 05/2020 778 21/2016 2020-04-09 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
20083 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 05/2020 414.8 27/2017 2020-04-09 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
20084 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 05/2020 664.59 2/2017 2020-04-09 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
20085 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 05/2020 487.1 31/2016 2020-04-09 MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
20086 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 05/2020 231.53 14/2016 2020-04-09 MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
20087 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 05/2020 121.8 15/2016 2020-04-09 Kubiš Vladimír, Ing. arch., Jurigovo nám.13a, Bratislava, IČO: 31809383
20088 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 05/2020 306.4 23/2017 2020-04-09 IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava, IČO: 35702613
20089 Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 05/2020 165.37 Doh.z 01.07.2007 2020-04-09 Ústav vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943
20090 Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 05/2020 175.84 26/2018 2020-04-09 Historický ústav SAV, Klemensova 19, 81499 Bratislava, IČO: 00166944
20091 Refundácia energií za 03/2020 726.49 20,24,32,42/2016 2020-05-13 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
20092 Refundácia energií za 03/2020 550.42 10/2016 2020-05-13 Ústav hydrológie SAV, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600
20093 Refundácia el.energie za I.Q.2020 67.86 3/2019 2020-05-13 CSČ SAV, organiz.zložka: SÚZ, Dúbravská cesta 9, 84535 Bratislava, IČO: 00398144
20094 Refundácia el.energie za I.Q.2020 443.61 4/2013,23/2016 2020-05-13 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
20095 Refundácia el.energie za I.Q.2020 -66.61 2/2017 2020-05-13 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
20096 Refundácia energií za I.Q.2020 133.89 14/2016 2020-05-13 MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
20097 Refundácia el.energie za I.Q.2020 79.83 11/2018 2020-05-18 Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 81438 Bratislava, IČO: 00037869
20098 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 06/2020 211.24 16/2016 2020-05-18 Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220
20099 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 06/2020 2872.72 20,24,32,42/2016 2020-05-18 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
20100 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 06/2020 100.26 1/2016 2020-05-18 GEO-OPTIKA s.r.o, Janotova 10, 84105 Bratislava, IČO: 35885106
20101 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 06/2020 2289.74 4/2013,23/2016 2020-05-18 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
20102 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 06/2020 155.35 19/2016 2020-05-18 IPRES s.r.o, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 46089268
20103 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 06/2020 824.58 14/2017 2020-05-18 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
20104 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 06/2020 487.1 31/2016 2020-05-18 MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
20105 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 06/2020 231.53 14/2016 2020-05-18 MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
20106 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 06/2020 121.8 15/2016 2020-05-18 Kubiš Vladimír, Ing. arch., Jurigovo nám.13a, Bratislava, IČO: 31809383
20107 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 06/2020 306.4 23/2017 2020-05-18 IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava, IČO: 35702613
20108 Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 06/2020 165.37 Doh.z 01.07.2007 2020-05-18 Ústav vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943
20109 Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 06/2020 175.84 26/2018 2020-05-18 Historický ústav SAV, Klemensova 19, 81499 Bratislava, IČO: 00166944
20110 Refundácia energií za 04/2020 471.47 20,24,32,42/2016 2020-05-22 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
20111 Refundácia energií za 04/2020 549.74 10/2016 2020-05-22 Ústav hydrológie SAV, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600
20112 Dobropis/ Rozhodnutie č.1 -143.1 16/2016 2020-05-25 Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220
20113 Dobropis/ Rozhodnutie č.2 -294.96 26/2018 2020-05-25 Historický ústav SAV, Klemensova 19, 81499 Bratislava, IČO: 00166944
20114 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 07/2020 100.26 1/2016 2020-05-29 GEO-OPTIKA s.r.o, Janotova 10, 84105 Bratislava, IČO: 35885106
20115 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 07/2020 211.24 16/2016 2020-06-05 Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220
20116 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 07/2020 2872.72 20,24,32,42/2016 2020-06-05 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
20117 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 07/2020 2289.74 4/2013,23/2016 2020-06-05 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
20118 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 07/2020 155.35 19/2016 2020-06-05 IPRES s.r.o, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 46089268
20119 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 07/2020 824.58 14/2017 2020-06-05 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
20120 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 07/2020 487.1 31/2016 2020-06-05 MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
20121 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 07/2020 231.53 14/2016 2020-06-05 MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
20122 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 07/2020 121.8 15/2016 2020-06-05 Kubiš Vladimír, Ing. arch., Jurigovo nám.13a, Bratislava, IČO: 31809383
20123 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 07/2020 306.4 23/2017 2020-06-05 IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava, IČO: 35702613
20124 Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 07/2020 165.37 Doh.z 01.07.2007 2020-06-05 Ústav vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943
20125 Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 07/2020 175.84 26/2018 2020-06-05 Historický ústav SAV, Klemensova 19, 81499 Bratislava, IČO: 00166944
20126 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 06/2020 73.84 9/2020 2020-06-18 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
20127 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 07/2020 170.41 9/2020 2020-06-18 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
20128 Dobropis 03/2020 -633.94 Z.č.71/2013 z.z. 2020-06-25 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
20129 Dobropis 04/2020 -1188.64 Z.č.71/2013 z.z. 2020-06-25 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
20130 Dobropis 05/2020 -1228.26 Z.č.71/2013 z.z. 2020-06-25 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
20131 Dobropis 06/2020 -356.59 Z.č.71/2013 z.z. 2020-06-25 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
20132 Refundácia energií za 05/2020 636.49 10/2016 2020-07-01 Ústav hydrológie SAV, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600
20133 Refundácia energií za 05/2020 830.9 20,24,32,42/2016 2020-07-03 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
20134 Elektrická energia – meranie hluku 50 Ž/5.6.2020 2020-07-03 Ing. Martin Hoťka CSc. – S O U N D, Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, IČO: 32094876
20135 Služba – vykladanie VZV 180 17OB361 2020-07-09 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
20136 Prenájom sústruhu 660 20OB026 2020-07-09 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
20137 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 08/2020 100.26 1/2016 2020-07-17 GEO-OPTIKA s.r.o, Janotova 10, 84105 Bratislava, IČO: 35885106
20138 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 08/2020 170.41 9/2020 2020-07-17 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
20139 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 08/2020 211.24 16/2016 2020-07-17 Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220
20140 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 08/2020 2872.72 20,24,32,42/2016 2020-07-17 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
20141 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 08/2020 2289.74 4/2013,23/2016 2020-07-17 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
20142 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 08/2020 155.35 19/2016 2020-07-17 IPRES s.r.o, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 46089268
20143 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 08/2020 824.58 14/2017 2020-07-17 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
20144 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 08/2020 487.1 31/2016 2020-07-17 MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
20145 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 08/2020 231.53 14/2016 2020-07-17 MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
20146 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 08/2020 121.8 15/2016 2020-07-17 Kubiš Vladimír, Ing. arch., Jurigovo nám.13a, Bratislava, IČO: 31809383
20147 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 08/2020 306.4 23/2017 2020-07-17 IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava, IČO: 35702613
20148 Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 08/2020 165.37 Doh.z 01.07.2007 2020-07-17 Ústav vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943
20149 Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 08/2020 175.84 26/2018 2020-07-17 Historický ústav SAV, Klemensova 19, 81499 Bratislava, IČO: 00166944
20150 Konferencia Smolenice 2020 600 K_2020 2020-07-20 České vysoké učení technické v Praze, Thákurova 7, 166 29 Praha, IČ: 68407700
20151 Konferencia Smolenice 2020 100 K_2020 2020-07-22 Vysoká škola technická a ekonomická v Č.Budejovice, Okružní 517/10, 370 01 ČB, IČ:75081431
20152 Konferencia Smolenice 2020 100 K_2020 2020-07-22 Vysoká škola technická a ekonomická v Č.Budejovice, Okružní 517/10, 370 01 ČB, IČ:75081431
20153 Refundácia energií za 06/2020 548.43 10/2016 2020-07-24 Ústav hydrológie SAV, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600
20154 Refundácia energií za 06/2020 1060.2 20,24,32,42/2016 2020-07-24 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
20155 Refundácia el.energie za II.Q.2020 -119.4 14/2017 2020-07-24 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
20156 Refundácia el.energie za II.Q.2020 489.5 4/2013,23/2016 2020-07-24 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
20157 Refundácia el.energie za II.Q.2020 83.14 3/2019 2020-07-24 CSČ SAV, organiz.zložka: VS, Dúbravská cesta 9, 84535 Bratislava, IČO: 00398144
20158 Refundácia el.energie za II.Q.2020 25.1 11/2018 2020-07-24 Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 81438 Bratislava, IČO: 00037869
20159 Refundácia energií za II.Q.2020 108.03 14_31/2016 2020-07-24 MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
20160 Konferencia Smolenice 2020 200 K_2020 2020-08-07 VUT v Brne, Veveří 331/65, 602 00 Brno, ČR, DIČ: CZ00216305
20161 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 09/2020 170.41 9/2020 2020-08-11 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
20162 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 09/2020 211.24 16/2016 2020-08-11 Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220
20163 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 09/2020 2872.72 20,24,32,42/2016 2020-08-11 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
20164 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 09/2020 2289.74 4/2013,23/2016 2020-08-11 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
20165 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 09/2020 155.35 19/2016 2020-08-11 IPRES s.r.o, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 46089268
20166 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 09/2020 487.1 31/2016 2020-08-11 MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
20167 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 09/2020 231.53 14/2016 2020-08-11 MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
20168 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 09/2020 121.8 15/2016 2020-08-11 Kubiš Vladimír, Ing. arch., Jurigovo nám.13a, Bratislava, IČO: 31809383
20169 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 09/2020 306.4 23/2017 2020-08-11 IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava, IČO: 35702613
20170 Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 09/2020 165.37 Doh.z 01.07.2007 2020-08-11 Ústav vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943
20171 Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 09/2020 175.84 26/2018 2020-08-11 Historický ústav SAV, Klemensova 19, 81499 Bratislava, IČO: 00166944
20172 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 09/2020 824.58 14/2017 2020-08-11 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
20173 Refundácia el.energie za II.Q.2020 128.44 3/2019 2020-08-14 CSČ SAV, organiz.zložka: SÚZ, Dúbravská cesta 9, 84535 Bratislava, IČO: 00398144
20174 Dobropis 03/2020 -633.94 Z.č.71/2013 z.z. 2020-08-14 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
20175 Dobropis 04/2020 -1188.64 Z.č.71/2013 z.z. 2020-08-14 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
20176 Dobropis 05/2020 -1228.26 Z.č.71/2013 z.z. 2020-08-14 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
20177 Dobropis 06/2020 -356.59 Z.č.71/2013 z.z. 2020-08-14 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
20178 Konferencia Smolenice 2020 100 K_2020 2020-08-14 Lojka
20179 Konferencia Smolenice 2020 100 K_2020 2020-08-14 Jankovský
20180 Konferencia Smolenice 2020 100 K_2020 2020-08-17 Sklenka
20181 Konferencia Smolenice 2020 200 K_2020 2020-08-20 Skrbek
20182 Konferencia Smolenice 2020 200 K_2020 2020-08-21 Lauermannová
20183 Konferencia Smolenice 2020 100 K_2020 2020-08-27 Faltysová
20184 Konferencia Smolenice 2020 100 K_2020 2020-08-27 Antoncik
20185 Konferencia Smolenice 2020 300 K_2020 2020-08-27 Politechnika Lubelska, Nadbystrycka 38D, 20618 Lublin
20186 Konferencia Smolenice 2020 100 K_2020 2020-09-02 Gatapova
20187 Konferencia Smolenice 2020 100 K_2020 2020-09-02 Lishchuk
20188 Konferencia Smolenice 2020 100 K_2020 2020-09-08 Shatskiy
20189 Konferencia Smolenice 2020 200 K_2020 2020-09-08 Fyzikálny ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 00166537
20190 Konferencia Smolenice 2020 200 K_2020 2020-09-09 Maráčková
20191 Konferencia Smolenice 2020 1000 K_2020 2020-09-11 Hot Disk AB, Sven Hultins gata 9 A, SE-41288 Gothenburg, Švédsko
20192 Konferencia Smolenice 2020 400 K_2020 2020-09-11 VUT v Brne, Veveří 331/65, 602 00 Brno, ČR, DIČ: CZ00216305
20193 Konferencia Smolenice 2020 200 K_2020 2020-09-18 Fyzikálny ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 00166537
20194 Refundácia energií za 07/2020 451.25 10/2016 2020-09-18 Ústav hydrológie SAV, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600
20195 Refundácia energií za 07/2020 1014.64 20,24,32,42/2016 2020-09-18 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
20196 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2020 170.41 9/2020 2020-09-21 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
20197 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2020 211.24 16/2016 2020-09-21 Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220
20198 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2020 2872.72 20,24,32,42/2016 2020-09-21 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
20199 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2020 2289.74 4/2013,23/2016 2020-09-21 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
20200 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2020 155.35 19/2016 2020-09-21 IPRES s.r.o, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 46089268
20201 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2020 824.58 14/2017 2020-09-21 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
20202 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2020 487.1 31/2016 2020-09-21 MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
20203 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2020 231.53 14/2016 2020-09-21 MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
20204 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2020 121.8 15/2016 2020-09-21 Kubiš Vladimír, Ing. arch., Jurigovo nám.13a, Bratislava, IČO: 31809383
20205 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2020 306.4 23/2017 2020-09-21 IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava, IČO: 35702613
20206 Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 10/2020 165.37 Doh.z 01.07.2007 2020-09-21 Ústav vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943
20207 Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 10/2020 175.84 26/2018 2020-09-21 Historický ústav SAV, Klemensova 19, 81499 Bratislava, IČO: 00166944
20208 Vyhodnotenie vzoriek 500 G23/4500217133 2020-10-07 UK V BA, Prírodovedecká fakulta, KIG, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava, IČO: 00397865
20209 Refundácia energií za 08/2020 590.35 10/2016 2020-10-14 Ústav hydrológie SAV, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600
20210 Refundácia energií za 08/2020 1096.65 20,24,32,42/2016 2020-10-14 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
20211 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2020 170.41 9/2020 2020-10-14 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
20212 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2020 211.24 16/2016 2020-10-14 Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220
20213 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2020 2872.72 20,24,32,42/2016 2020-10-14 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
20214 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2020 2289.74 4/2013,23/2016 2020-10-14 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
20215 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2020 155.35 19/2016 2020-10-14 IPRES s.r.o, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 46089268
20216 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2020 824.58 14/2017 2020-10-14 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
20217 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2020 487.1 31/2016 2020-10-14 MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
20218 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2020 231.53 14/2016 2020-10-14 MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
20219 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2020 121.8 15/2016 2020-10-14 Kubiš Vladimír, Ing. arch., Jurigovo nám.13a, Bratislava, IČO: 31809383
20220 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2020 306.4 23/2017 2020-10-14 IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava, IČO: 35702613
20221 Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 11/2020 165.37 Doh.z 01.07.2007 2020-10-14 Ústav vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943
20222 Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 11/2020 175.84 26/2018 2020-10-14 Historický ústav SAV, Klemensova 19, 81499 Bratislava, IČO: 00166944
20223 Meranie špecifického povrchu na karboniz.vzorke 75 208/2020/2106/398 2020-10-21 ÚMMS SAV, Dúbravská cesta 9, 845 13 Bratislava, IČO: 00490750
20224 Meranie so študentami SvF STU 150 0108/0017/20 2020-10-30 STU v BA, (SvF), Vazovova 5, 812043 Bratislava,IČO: 00397687
20225 Refundácia – Patent Blesk 1675.54 2/2018 2020-10-30 UK V BA, Prírodovedecká fakulta, KIG, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava, IČO: 00397865
20226 Refundácia – Patent CTC 117.23 50/2014 2020-10-30 UK V BA, Prírodovedecká fakulta, KIG, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava, IČO: 00397865
20227 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2020 170.41 9/2020 2020-11-16 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
20228 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2020 211.24 16/2016 2020-11-16 Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220
20229 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2020 2872.72 20,24,32,42/2016 2020-11-16 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
20230 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2020 2289.74 4/2013,23/2016 2020-11-16 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
20231 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2020 155.35 19/2016 2020-11-16 IPRES s.r.o, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 46089268
20232 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2020 824.58 14/2017 2020-11-16 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
20233 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2020 487.1 31/2016 2020-11-16 MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
20234 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2020 231.53 14/2016 2020-11-16 MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
20235 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2020 121.8 15/2016 2020-11-16 Kubiš Vladimír, Ing. arch., Jurigovo nám.13a, Bratislava, IČO: 31809383
20236 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2020 306.4 23/2017 2020-11-16 IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava, IČO: 35702613
20237 Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 12/2020 165.37 Doh.z 01.07.2007 2020-11-16 Ústav vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943
20238 Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 12/2020 175.84 26/2018 2020-11-16 Historický ústav SAV, Klemensova 19, 81499 Bratislava, IČO: 00166944
20239 Vyhodnotenie pórovitej štruktúry betónu 3000 P20/0319/2020/JI2 2020-11-27 Technický a skúš.ústav stavebný, Studená 3, 821 04 Bratislava, IČO:31821987
20240 Refundácia energií za 07- 09/2020 112.45 31_14/2016 2020-11-27 MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
20241 Refundácia energií za 07- 09/2020 143.17 14/2017 2020-11-27 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
20242 Refundácia energií za 07- 09/2020 406.73 4/2013,23/2016 2020-11-27 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
20243 Refundácia energií za 07- 09/2020 109.94 3/2019 2020-11-27 CSČ SAV, organiz.zložka: VS, Dúbravská cesta 9, 84535 Bratislava, IČO: 00398144
20244 Refundácia energií za 07- 09/2020 39.58 11/2018 2020-11-27 Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 81438 Bratislava, IČO: 00037869
20245 Refundácia energií za 09/2020 1003.16 20,24,32,42/2016 2020-11-27 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
20246 Refundácia energií za 09/2020 610.51 10/2016 2020-11-30 Ústav hydrológie SAV, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600
20247 Refundácia energií za 10/2020 584.48 10/2016 2020-12-08 Ústav hydrológie SAV, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600
20248 Refundácia energií za 10/2020 863.96 20,24,32,42/2016 2020-12-08 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
20249 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 01/2021 170.41 9/2020 2020-12-09 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
20250 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 01/2021 211.24 16/2016 2020-12-09 Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220
20251 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 01/2021 2872.72 20,24,32,42/2016 2020-12-09 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
20252 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 01/2021 2289.74 4/2013,23/2016 2020-12-09 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
20253 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 01/2021 155.35 19/2016 2020-12-10 IPRES s.r.o, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 46089268
20254 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 01/2021 824.58 14/2017 2020-12-10 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
20255 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 01/2021 487.1 31/2016 2020-12-10 MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
20256 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 01/2021 231.53 14/2016 2020-12-10 MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
20257 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 01/2021 306.4 23/2017 2020-12-10 IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava, IČO: 35702613
20258 Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 01/2021 165.37 Doh.z 01.07.2007 2020-12-10 Ústav vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943
20259 Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 01/2021 175.84 26/2018 2020-12-10 Historický ústav SAV, Klemensova 19, 81499 Bratislava, IČO: 00166944
20260 Dobropis/ Rozhodnutie č.3 -63.22 16/2016 2020-12-11 Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220
20261 Refakt. na EZS + Dobropis 224.15 139/2020 2020-12-21 Historický ústav SAV, Klemensova 19, 81499 Bratislava, IČO: 00166944
20262 Dobropis/Rozhodnutie č.1 -211.24 16/2016 2020-12-31 Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220

<- Späť