Faktúry – Odoberateľské – 2022

Aktualizované k: 30.07.2022

<- Späť


Číslo
faktúry:
Predmet
faktúry:
Cena
s DPH:
Číslo
zmluvy:
Číslo
objed.:
Dátum
prijatia:
Odoberateľ:
22001 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 02/2022 149.19 8/2021 2022-02-02 Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220
22002 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 02/2022 170.41 9/2020 2022-02-02 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
22003 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 02/2022 2926.02 10/2021 2022-02-02 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
22004 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 02/2022 2280.86 6/2018;7/2021 2022-02-02 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
22005 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 02/2022 824.58 14/2017 2022-02-02 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
22006 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 02/2022 770.31 11/2021 2022-02-02 MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
22007 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 02/2022 306.4 23/2017 2022-02-02 IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava, IČO: 35702613
22008 Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 02/2022 376.71 Zml.13/2021 2022-02-02 Ústav vied o Zemi SAV,v.v.i. Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943
22009 Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 02/2022 175.84 Zml. 26/2018 2022-02-02 Historický ústav SAV,v.v.i. Klemensova 19, 81499 Bratislava, IČO: 00166944
22010 Refundácia el.energie za IV.Q.2021 100.14 14/2017 2022-02-03 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
22011 Refundácia el.energie za IV.Q 2021 363.32 6/2018,7/2021 2022-02-03 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
22012 Refundácia el.energie za IV.Q. 2021 29.34 11/2018 2022-02-03 Slovenská akadémia vied,v.v.i. Štefánikova 49, 81438 Bratislava, IČO: 00037869
22013 Refundácia el.energie za IV.Q 2021 708.64 3/2019 2022-02-03 CSČ SAV,v.v.i. organiz.zložka: VS, Dúbravská cesta 9, 84535 Bratislava, IČO: 00398144
22014 Refundácia energií za 10,11/2021 1737.03 10/2021 2022-02-03 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
22015 Refundácia energií a vody IV.Q 2021 121.48 11/2021 2022-02-03 MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
22016 Refundácia energií a služieb 11/2021 521.09 10/2016 2022-02-04 Ústav hydrológie SAV,v.v.i. Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600
22017 Refundácia energií a služieb 12/2021 498.4 10/2016 2022-02-04 Ústav hydrológie SAV,v.v.i. Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600
22018 Vyúčtovanie služieb za rok 2021 -22.05 10/2021 2022-02-04 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
22019 Vyúčtovanie služieb za rok 2021 -17.89 9/2020 2022-02-04 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
22020 Vyúčtovanie služieb za rok 2021 82.81 6/2018;7/2021 2022-02-04 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
22021 Vyúčtovanie služieb za rok 2021 20.41 8/2021 2022-02-04 Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220
22022 Vyúčtovanie služieb za rok 2021 13.69 23/2017 2022-02-04 IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava, IČO: 35702613
22023 Vyúčtovanie služieb za rok 2021 49.43 11/2021 2022-02-04 MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
22024 Vyúčtovanie služieb za rok 2021 7.41 14/2017 2022-02-04 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
22025 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 03/2022 170.41 Zml. 9/2020 2022-02-17 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
22026 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 03/2022 2926.02 10/2021 2022-02-17 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
22027 Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 03/2022 175.84 Zml. 26/2018 2022-02-17 Historický ústav SAV, v.v.i.Klemensova 19, 81499 Bratislava, IČO: 00166944
22028 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 03/2022 2280.86 Zml. 6/2018, 7/2021 2022-02-17 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
22029 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 03/2022 306.4 Zml. 23/2017 2022-02-17 IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava, IČO: 35702613
22030 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 03/2022 149.19 Zml. 8/2021 2022-02-17 Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220
22031 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 03/2022 770.31 Zml.11/2021 2022-02-17 MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
22032 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 03/2022 824.58 Zml. 14/2017 2022-02-17 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
22033 Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 03/2022 376.71 Zml.13/2021 2022-02-17 Ústav vied o Zemi SAV,v.v.i. Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943
22034 Refundácia energií a služieb 01/2022 533.26 10/2016 2022-03-08 Ústav hydrológie SAV,v.v.i. Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600
22035 Refundácia energií za 01/2022 798.76 10/2021 2022-03-08 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
22036 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 04/2022 170.41 9/2020 2022-03-14 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
22037 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 04/2022 2926.02 10/2021 2022-03-14 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
22038 Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 04/2022 175.84 Zml. 26/2018 2022-03-14 Historický ústav SAV,v.v.i. Klemensova 19, 81499 Bratislava, IČO: 00166944
22039 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 04/2022 2280.86 6/2018;7/2021 2022-03-14 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
22040 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 04/2022 306.4 23/2017 2022-03-14 IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava, IČO: 35702613
22041 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 04/2022 149.19 8/2021 2022-03-14 Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220
22042 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 04/2022 770.31 11/2021 2022-03-14 MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
22043 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 04/2022 824.58 14/2017 2022-03-14 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
22044 Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 04/2022 376.71 Zml.13/2021 2022-03-14 Ústav vied o Zemi SAV,v.v.i. Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943
22045 Služba – vykladanie VZV I.Q.2022 90 22OB096 2022-04-01 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
22046 Refundácia energií a služieb za 02/2022 770.84 10/2021 2022-04-01 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
22047 Refundácia energií a služieb 02/2022 507.74 10/2016 2022-04-01 Ústav hydrológie SAV,v.v.i. Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600
22048 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 05/2022 170.41 9/2020 2022-04-12 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
22049 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 05/2022 2926.02 10/2021 2022-04-12 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
22050 Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 05/2022 175.84 Zml. 26/2018 2022-04-12 Historický ústav SAV,v.v.i. Klemensova 19, 81499 Bratislava, IČO: 00166944
22051 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 05/2022 2280.86 6/2018;7/2021 2022-04-12 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
22052 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 05/2022 306.4 23/2017 2022-04-12 IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava, IČO: 35702613
22053 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 05/2022 149.19 8/2021 2022-04-12 Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220
22054 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 05/2022 770.31 11/2021 2022-04-12 MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
22055 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 05/2022 824.58 14/2017 2022-04-12 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
22056 Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 05/2022 376.71 Zml.13/2021 2022-04-12 Ústav vied o Zemi SAV,v.v.i. Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943
22057 Refundácia el.energie za I.Q.2022 91.65 14/2017 2022-04-25 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
22058 Refundácia el.energie za I.Q 2022 408.26 6/2018,7/2021 2022-04-25 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
22059 Refundácia el.energie za I.Q 2022 67.2 3/2019 2022-04-25 CSČ SAV,v.v.i. organiz.zložka: VS, Dúbravská cesta 9, 84535 Bratislava, IČO: 00398144
22060 Refundácia el.energie za I.Q. 2021 9.41 11/2018 2022-04-25 Slovenská akadémia vied,v.v.i. Štefánikova 49, 81438 Bratislava, IČO: 00037869
22061 Refundácia energií za 03/2022 975.31 10/2021 2022-04-25 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
22062 Refundácia energií a služieb 03/2022 616.66 10/2016 2022-04-25 Ústav hydrológie SAV,v.v.i. Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600
22063 Refundácia energií a vody I.Q 2022 105.37 11/2021 2022-04-25 MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
22064 El. energie na r.2022 – kam.systém a svet.nápis 221.19 49/2016 2022-04-25 CSČ SAV,v.v.i. organiz.zložka: SÚZ, Dúbravská cesta 9, 84535 Bratislava, IČO: 00398144
22065 Refundácia 50% open access článku 1296 2022-05-12 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK BA, Mlynská dolina 21, 842 48 Bratislava, IČO: 00397865
22066 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 06/2022 170.41 9/2020 2022-05-16 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
22067 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 06/2022 2926.02 10/2021 2022-05-16 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
22068 Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 06/2022 175.84 Zml. 26/2018 2022-05-16 Historický ústav SAV,v.v.i. Klemensova 19, 81499 Bratislava, IČO: 00166944
22069 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 06/2022 2280.86 6/2018;7/2021 2022-05-16 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
22070 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 06/2022 306.4 23/2017 2022-05-16 IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava, IČO: 35702613
22071 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 06/2022 149.19 8/2021 2022-05-16 Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220
22072 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 06/2022 770.31 11/2021 2022-05-16 MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
22073 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 06/2022 824.58 14/2017 2022-05-16 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
22074 Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 06/2022 376.71 Zml.13/2021 2022-05-16 Ústav vied o Zemi SAV,v.v.i. Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943
22075 Refundácia energií za 04/2022 813.08 10/2021 2022-05-20 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
22076 Refundácia energií a služieb 04/2022 540.16 10/2016 2022-05-20 Ústav hydrológie SAV,v.v.i. Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600
22077 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 07/2022 170.41 9/2020 2022-06-20 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
22078 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 07/2022 2926.02 10/2021 2022-06-20 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
22079 Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 07/2022 175.84 Zml. 26/2018 2022-06-20 Historický ústav SAV,v.v.i. Klemensova 19, 81499 Bratislava, IČO: 00166944
22080 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 07/2022 2280.86 6/2018;7/2021 2022-06-20 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
22081 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 07/2022 306.4 23/2017 2022-06-20 IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava, IČO: 35702613
22082 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 07/2022 149.19 8/2021 2022-06-20 Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220
22083 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 07/2022 770.31 11/2021 2022-06-20 MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
22084 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 07/2022 824.58 14/2017 2022-06-20 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
22085 Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 07/2022 376.71 Zml.13/2021 2022-06-20 Ústav vied o Zemi SAV,v.v.i. Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943
22086 Refundácia energií za 05/2022 1042.78 10/2021 2022-05-20 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
22087 Refundácia energií a služieb 05/2022 573.88 10/2016 2022-05-20 Ústav hydrológie SAV,v.v.i. Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600
22088 Služba – vykladanie VZV II.Q.2022 720 22OB096 2022-07-14 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
22089 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 08/2022 170.41 9/2020 2022-07-14 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
22090 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 08/2022 2926.02 10/2021 2022-07-14 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
22091 Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 08/2022 175.84 Zml. 26/2018 2022-07-14 Historický ústav SAV,v.v.i. Klemensova 19, 81499 Bratislava, IČO: 00166944
22092 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 08/2022 2280.86 6/2018;7/2021 2022-07-14 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
22093 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 08/2022 306.4 23/2017 2022-07-14 IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava, IČO: 35702613
22094 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 08/2022 149.19 8/2021 2022-07-14 Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220
22095 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 08/2022 770.31 11/2021 2022-07-14 MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
22096 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 08/2022 824.58 14/2017 2022-07-14 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
22097 Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 08/2022 376.71 Zml.13/2021 2022-07-14 Ústav vied o Zemi SAV,v.v.i. Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943
22098 Refakturácia spotreby vody za 06/2022 129.02 22OB201 2022-07-21 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
22099 Refundácia el.energie za II.Q 2022 556.46 6/2018,7/2021 2022-07-21 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
22100 Refundácia el.energie za II.Q 2022 456.15 3/2019 2022-07-21 CSČ SAV,v.v.i. organiz.zložka: VS, Dúbravská cesta 9, 84535 Bratislava, IČO: 00398144
22101 Refundácia energií za 06/2022 1056.61 10/2021 2022-07-21 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
22102 Refundácia energií a vody II.Q 2022 105.98 11/2021 2022-07-21 MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
22103 Refundácia el.energie za II.Q.2022 110.07 14/2017 2022-07-21 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
22104 Refundácia el.energie za II.Q. 2021 9.85 11/2018 2022-07-21 Slovenská akadémia vied,v.v.i. Štefánikova 49, 81438 Bratislava, IČO: 00037869
22105 Refundácia energií a služieb 06/2022 569.17 10/2016 2022-07-21 Ústav hydrológie SAV,v.v.i. Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600

<- Späť