Faktúry – Odoberateľské – 2023

Aktualizované k: 31.12.2023

<- Späť


Číslo
faktúry:
Predmet
faktúry:
Cena
s DPH:
Číslo
zmluvy:
Číslo
objed.:
Dátum
prijatia:
Odoberateľ:
23001 Služba – vykladanie VZV IV.Q.2022 140 22OB096 2023-01-11 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
23002 El. energie na r.2023 – kam.systém a svet.nápis 221.19 49/2016 2023-01-12 CSČ SAV,v.v.i. organiz.zložka: SÚZ, Dúbravská cesta 9, 84535 Bratislava, IČO: 00398144
23003 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 02/2023 170.41 9/2020 2023-01-16 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
23004 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 02/2023 2926.02 10/2021 2023-01-16 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
23005 Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 02/2023 175.84 Zml. 26/2018 2023-01-16 Historický ústav SAV,v.v.i. Klemensova 19, 81499 Bratislava, IČO: 00166944
23006 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 02/2023 2280.86 6/2018;7/2021 2023-01-16 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
23007 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 02/2023 640.47 22/2022 2023-01-16 IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava, IČO: 35702613
23008 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 02/2023 149.19 8/2021 2023-01-16 Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220
23009 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 02/2023 770.31 11/2021 2023-01-16 MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
23010 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 02/2023 836.84 21/2022 2023-01-16 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
23011 Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 02/2023 376.71 Zml.13/2021 2023-01-16 Ústav vied o Zemi SAV,v.v.i. Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943
23012 Refundácia energií a služieb 11/2022 665.66 10/2016 2023-01-23 Ústav hydrológie SAV,v.v.i. Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600
23013 Refundácia energií a služieb 12/2022 555.56 10/2016 2023-01-23 Ústav hydrológie SAV,v.v.i. Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600
23014 Refundácia el.energie za IV.Q.2022 115.74 14/2017 2023-01-24 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
23015 Refundácia el.energie za IV.Q 2022 331.66 6/2018,7/2021 2023-01-24 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
23016 Refundácia el.energie za IV.Q 2022 305.1 3/2019 2023-01-24 CSČ SAV,v.v.i. organiz.zložka: VS, Dúbravská cesta 9, 84535 Bratislava, IČO: 00398144
23017 Refundácia el.energie za IV.Q. 2022 105.07 11/2018 2023-01-24 Slovenská akadémia vied,v.v.i. Štefánikova 49, 81438 Bratislava, IČO: 00037869
23018 Refundácia energií a vody IV.Q 2022 110.28 11/2021 2023-01-24 MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
23019 Refundácia energií za 11/2022 759.61 10/2021 2023-01-24 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
23020 Refundácia energií za 12/2022 272.82 10/2021 2023-01-24 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
23021 Refakturácia spotreby vody za 11/2022 42.11 22OB201 2023-01-24 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
23022 Refakturácia spotreby vody za 12/2022 65.85 22OB201 2023-01-24 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
23023 Vyúčtovanie služieb za rok 2022 44.83 9/2020 2023-01-26 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
23024 Vyúčtovanie služieb za rok 2022 -20.4 10/2021 2023-01-26 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
23025 Vyúčtovanie služieb za rok 2022 53.52 6/2018;7/2021 2023-01-26 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
23026 Vyúčtovanie služieb za rok 2022 34.08 14/2017 2023-01-26 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
23027 Vyúčtovanie služieb za rok 2022 30.01 8/2021 2023-01-26 Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220
23028 Vyúčtovanie služieb za rok 2022 32.36 11/2021 2023-01-26 MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
23029 Vyúčtovanie služieb za rok 2022 -3.94 23/2017 2023-01-26 IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava, IČO: 35702613
23030 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 03/2023 170.41 9/2020 2023-02-13 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
23031 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 03/2023 2926.02 10/2021 2023-02-13 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
23032 Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 03/2023 175.84 Zml. 26/2018 2023-02-13 Historický ústav SAV,v.v.i. Klemensova 19, 81499 Bratislava, IČO: 00166944
23033 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 03/2023 1737.12 7/2021 2023-02-13 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
23034 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 03/2023 640.47 22/2022 2023-02-13 IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava, IČO: 35702613
23035 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 03/2023 149.19 8/2021 2023-02-13 Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220
23036 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 03/2023 770.31 11/2021 2023-02-13 MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
23037 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 03/2023 836.84 21/2022 2023-02-13 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
23038 Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 03/2023 376.71 Zml.13/2021 2023-02-13 Ústav vied o Zemi SAV,v.v.i. Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943
23039 Refundácia energií za 01/2023 1469.03 10/2021 2023-02-28 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
23040 Refakturácia spotreby vody za 01/2023 76.66 22OB201 2023-02-28 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
23041 Refundácia energií a služieb 01/2023 920.63 10/2016 2023-03-06 Ústav hydrológie SAV,v.v.i. Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600
23042 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 04/2023 170.41 9/2020 2023-03-14 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
23043 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 04/2023 2926.02 10/2021 2023-03-14 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
23044 Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 04/2023 175.84 Zml. 26/2018 2023-03-14 Historický ústav SAV,v.v.i. Klemensova 19, 81499 Bratislava, IČO: 00166944
23045 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 04/2023 640.47 22/2022 2023-03-14 IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava, IČO: 35702613
23046 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 04/2023 149.19 8/2021 2023-03-14 Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220
23047 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 04/2023 770.31 11/2021 2023-03-14 MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
23048 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 04/2023 836.84 21/2022 2023-03-14 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
23049 Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 04/2023 376.71 Zml.13/2021 2023-03-14 Ústav vied o Zemi SAV,v.v.i. Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943
23050 Refakturácia spotreby vody za 02/2023 90.41 22OB201 2023-03-20 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
23051 Refundácia energií a služieb 02/2023 801.73 10/2016 2023-03-27 Ústav hydrológie SAV,v.v.i. Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600
23052 Refundácia energií za 02/2023 744.48 10/2021 2023-03-27 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
23053 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 03/2023 88.4 4/2023 2023-03-28 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
23054 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 04/2023 2422.19 7/2021;4/2023 2023-03-28 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
23055 Mletie vápenca na frakciu 8mm-16mm 1200 984 370 2023-03-29 VUCHT,a.s., Nobelova 34, 836 03 Bratislava, IČO:31322034
23056 Nájomné za HM – sústruhu TOS – SV-189-RB 19.35 5/2023 2023-04-11 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
23057 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 05/2023 170.41 9/2020 2023-04-17 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
23058 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 05/2023 2926.02 10/2021 2023-04-17 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
23059 Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 05/2023 175.84 Zml. 26/2018 2023-04-17 Historický ústav SAV,v.v.i. Klemensova 19, 81499 Bratislava, IČO: 00166944
23060 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 05/2023 2422.19 7/2021;4/2023 2023-04-17 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
23061 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 05/2023 640.47 22/2022 2023-04-17 IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava, IČO: 35702613
23062 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 05/2023 149.19 8/2021 2023-04-17 Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220
23063 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 05/2023 770.31 11/2021 2023-04-17 MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
23064 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 05/2023 836.84 21/2022 2023-04-17 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
23065 Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 05/2023 376.71 Zml.13/2021 2023-04-17 Ústav vied o Zemi SAV,v.v.i. Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943
23066 Refakturácia spotreby vody za 03/2023 47.43 22OB201 2023-04-21 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
23067 Služba – vykladanie VZV I.Q.2023 210 22OB096 2023-04-21 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
23068 Refundácia energií a služieb 03/2023 876.84 10/2016 2023-05-02 Ústav hydrológie SAV,v.v.i. Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600
23069 Refundácia energií za 03/2023 296.6 10/2021 2023-05-02 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
23070 Refundácia el.energie za I.Q 2023 520.56 6/2018,7/2021 2023-05-02 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
23071 Nájomné za HM – sústruhu TOS – SV-189-RB 150 5/2023 2023-05-02 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
23072 Refundácia energií a vody I.Q 2023 168.95 11/2021 2023-05-02 MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
23073 Refundácia el.energie za I.Q.2023 164.15 14/2017 2023-05-02 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
23074 Refundácia el.energie za I.Q. 2023 77,.38 11/2018 2023-05-02 Slovenská akadémia vied,v.v.i. Štefánikova 49, 81438 Bratislava, IČO: 00037869
23075 Charakterizácia pórovej štruktúry ortuťou 2600 BE-210786 2023-05-03 RHP-Technology GmbH, Seibersdorf 2444, FN352783z
23076 Nájomné a služby nebyt.priestorov za 05/2023 606.08 07/2023 2023-05-03 OFFICE110architekti, 29.augusta 811 09 Bratislava, IČO: 36738034
23077 Nájomné a služby nebyt.priestorov za 05/2023 205.34 08/2023 2023-05-03 InMusic o.z., Lehockého 2, 811 05 Bratislava, IČO: 37926373
23078 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 06/2023 170.41 9/2020 2023-05-15 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
23079 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 06/2023 2926.02 10/2021 2023-05-15 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
23080 Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 06/2023 175.84 Zml. 26/2018 2023-05-15 Historický ústav SAV,v.v.i. Klemensova 19, 81499 Bratislava, IČO: 00166944
23081 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 06/2023 2422.19 7/2021;4/2023 2023-05-15 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
23082 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 06/2023 640.47 22/2022 2023-05-15 IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava, IČO: 35702613
23083 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 06/2023 149.19 8/2021 2023-05-15 Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220
23084 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 06/2023 770.31 11/2021 2023-05-15 MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
23085 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 06/2023 836.84 21/2022 2023-05-15 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
23086 Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 06/2023 376.71 Zml.13/2021 2023-05-15 Ústav vied o Zemi SAV,v.v.i. Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943
23087 Nájomné a služby nebyt.priestorov za 06/2023 219.5 08/2023 2023-05-15 InMusic o.z., Lehockého 2, 811 05 Bratislava, IČO: 37926373
23088 Nájomné a služby nebyt.priestorov za 06/2023 606.08 07/2023 2023-05-15 OFFICE110architekti, 29.augusta 811 09 Bratislava, IČO: 36738034
23089 Refundácia energií a služieb 03/2023 789.82 10/2016 2023-05-30 Ústav hydrológie SAV,v.v.i. Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600
23090 Refundácia el.energie za I.Q 2023 27.61 6/2018,7/2021 2023-05-30 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
23091 Refundácia energií za 03/2023 1266.63 10/2021 2023-05-30 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
23092 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 06/2023 5246.91 11/2023 2023-06-01 4Dimenzia,s.r.o.; Levočská 2101/1, 851 01 Bratislava, IČO:53646622
23093 Nájomné za HM – sústruhu TOS – SV-189-RB za 05/2023 150 5/2023 2023-06-05 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
23094 Vývoj počítačového programu 3000 2/2023 2023-06-07 Heliobus AG, Sittertalstrasse 34,St.Gallen, CH, ID:CHF 785150.04
23095 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 07/2023 170.41 9/2020 2023-06-13 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
23096 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 07/2023 2926.02 10/2021 2023-06-13 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
23097 Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 07/2023 175.84 Zml. 26/2018 2023-06-13 Historický ústav SAV,v.v.i. Klemensova 19, 81499 Bratislava, IČO: 00166944
23098 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 07/2023 2422.19 7/2021;4/2023 2023-06-13 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
23099 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 07/2023 640.47 22/2022 2023-06-13 IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava, IČO: 35702613
23100 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 07/2023 149.19 8/2021 2023-06-13 Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220
23101 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 07/2023 770.31 11/2021 2023-06-13 MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
23102 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 07/2023 836.84 21/2022 2023-06-13 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
23103 Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 07/2023 376.71 Zml.13/2021 2023-06-13 Ústav vied o Zemi SAV,v.v.i. Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943
23104 Nájomné a služby nebyt.priestorov za 07/2023 219.5 08/2023 2023-06-13 InMusic o.z., Lehockého 2, 811 05 Bratislava, IČO: 37926373
23105 Nájomné a služby nebyt.priestorov za 07/2023 606.08 07/2023 2023-06-13 ooo, Vyšehradská 14, 851 06 Bratislava, IČO: 53073118
23106 Nájomné a služby nebyt.priestorov za 07/2023 606.08 07/2023 2023-06-13 OFFICE110architekti, 29.augusta 811 09 Bratislava, IČO: 36738034
23107 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 07/2023 5246.91 11/2023 2023-06-13 4Dimenzia,s.r.o.; Levočská 2101/1, 851 01 Bratislava, IČO:53646622
23108 Refundácia vody za 05/2023 111.77 22OB096 2023-07-03 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
23109 Nájomné za HM – sústruhu TOS – SV-189-RB za 06/2023 150 5/2023 2023-07-03 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
23110 Refundácia energií za 05/2023 720.6 10/2021 2023-07-03 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
23111 Refundácia energií a služieb 05/2023 780.59 10/2016 2023-07-03 Ústav hydrológie SAV,v.v.i. Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600
23112 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 08/2023 170.41 9/2020 2023-07-24 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
23113 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 08/2023 2926.02 10/2021 2023-07-24 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
23114 Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 08/2023 234.34 Zml. 26/2018 2023-07-24 Historický ústav SAV,v.v.i. Klemensova 19, 81499 Bratislava, IČO: 00166944
23115 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 08/2023 2422.19 7/2021;4/2023 2023-07-24 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
23116 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 08/2023 640.47 22/2022 2023-07-24 IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava, IČO: 35702613
23117 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 08/2023 149.19 8/2021 2023-07-24 Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220
23118 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 08/2023 770.31 11/2021 2023-07-24 MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
23119 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 08/2023 836.84 21/2022 2023-07-24 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
23120 Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 08/2023 376.71 Zml.13/2021 2023-07-24 Ústav vied o Zemi SAV,v.v.i. Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943
23121 Nájomné a služby nebyt.priestorov za 08/2023 219.5 08/2023 2023-07-24 InMusic o.z., Lehockého 2, 811 05 Bratislava, IČO: 37926373
23122 Nájomné a služby nebyt.priestorov za 08/2023 606.08 07/2023 2023-07-24 ooo, Vyšehradská 14, 851 06 Bratislava, IČO: 53073118
23123 Nájomné a služby nebyt.priestorov za 08/2023 606.08 07/2023 2023-07-24 OFFICE110architekti, 29.augusta 811 09 Bratislava, IČO: 36738034
23124 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 08/2023 5246.91 11/2023 2023-07-24 4Dimenzia,s.r.o.; Levočská 2101/1, 851 01 Bratislava, IČO:53646622
23125 Realizácia infračervenej spektroskopie 150 CP23/07/01 2023-07-24 Premac, spol. s r.o., Stará Vajnorská 25, 831 04 Bratislava, IČO:17316138
23126 Refundácia energií a služieb 06/2023 730.34 10/2016 2023-07-26 Ústav hydrológie SAV,v.v.i. Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600
23127 Refundácia el.energie za II.Q.2023 85.57 14/2017 2023-07-26 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
23128 Refundácia el.energie za II.Q 2023 407.45 6/2018,7/2021 2023-07-27 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
23129 Refundácia el.energie za II.Q. 2023 98.76 11/2018 2023-07-27 Slovenská akadémia vied,v.v.i. Štefánikova 49, 81438 Bratislava, IČO: 00037869
23130 Refundácia energií a vody II.Q 2023 84.04 11/2021 2023-07-27 MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
23131 Refakturácia spotreby vody za 06/2023 61.62 22OB201 1900-01-27 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
23132 Refundácia energií za 06/2023 727.72 10/2021 2023-07-27 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
23133 Refundácia energií a vody za 06/2023 88.35 11/2023 2023-07-27 4Dimenzia,s.r.o.; Levočská 2101/1, 851 01 Bratislava, IČO:53646622
23134 Služba – vykladanie VZV II.Q.2023 280 22OB096 2023-07-27 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
23135 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 09/2023 170.41 9/2020 2023-07-24 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
23136 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 09/2023 2926.02 10/2021 2023-07-24 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
23137 Nájomné za HM – sústruhu TOS – SV-189-RB za 07/2023 150 5/2023 2023-07-03 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
23138 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 09/2023 2422.19 7/2021;4/2023 2023-07-24 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
23139 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 09/2023 640.47 22/2022 2023-07-24 IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava, IČO: 35702613
23140 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 09/2023 149.19 8/2021 2023-07-24 Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220
23141 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 09/2023 770.31 11/2021 2023-07-24 MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
23142 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 09/2023 836.84 21/2022 2023-07-24 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
23143 Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 09/2023 376.71 Zml.13/2021 2023-07-24 Ústav vied o Zemi SAV,v.v.i. Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943
23144 Nájomné a služby nebyt.priestorov za 09/2023 219.5 08/2023 2023-07-24 InMusic o.z., Lehockého 2, 811 05 Bratislava, IČO: 37926373
23145 Nájomné a služby nebyt.priestorov za 09/2023 606.08 07/2023 2023-07-24 ooo, Vyšehradská 14, 851 06 Bratislava, IČO: 53073118
23146 Nájomné a služby nebyt.priestorov za 09/2023 606.08 07/2023 2023-07-24 OFFICE110architekti, 29.augusta 811 09 Bratislava, IČO: 36738034
23147 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 09/2023 5246.91 11/2023 2023-07-24 4Dimenzia,s.r.o.; Levočská 2101/1, 851 01 Bratislava, IČO:53646622
23148 Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 09/2023 234.34 Zml. 26/2018 2023-07-24 Historický ústav SAV,v.v.i. Klemensova 19, 81499 Bratislava, IČO: 00166944
23149 Refundácia vody za 07/2023 92.88 22OB096 2023-09-08 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
23150 Refundácia energií za 07/2023 642.44 10/2021 2023-09-08 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
23151 Refundácia energií a služieb 07/2023 735 10/2016 2023-09-08 Ústav hydrológie SAV,v.v.i. Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600
23152 Refundícia energie za 07/2023 0.64 07/2023 2023-09-08 ooo, Vyšehradská 14, 851 06 Bratislava, IČO: 53073118
23153 Refundácia energií a vody za 07/2023 154.3 11/2023 2023-09-08 4Dimenzia,s.r.o.; Levočská 2101/1, 851 01 Bratislava, IČO:53646622
23154 Nájomné za HM – sústruhu TOS – SV-189-RB 150 5/2023 2023-09-08 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
23155 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2023 170.41 9/2020 2023-09-13 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
23156 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2023 2926.02 10/2021 2023-09-13 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
23157 Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 10/2023 234.34 Zml. 26/2018 2023-09-13 Historický ústav SAV,v.v.i. Klemensova 19, 81499 Bratislava, IČO: 00166944
23158 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2023 2422.19 7/2021;4/2023 2023-09-13 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
23159 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2023 640.47 22/2022 2023-09-13 IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava, IČO: 35702613
23160 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2023 149.19 8/2021 2023-09-13 Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220
23161 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2023 770.31 11/2021 2023-09-13 MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
23162 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2023 836.84 21/2022 2023-09-13 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
23163 Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 10/2023 376.71 Zml.13/2021 2023-09-13 Ústav vied o Zemi SAV,v.v.i. Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943
23164 Nájomné a služby nebyt.priestorov za 10/2023 219.5 08/2023 2023-09-13 InMusic o.z., Lehockého 2, 811 05 Bratislava, IČO: 37926373
23165 Nájomné a služby nebyt.priestorov za 10/2023 606.08 07/2023 2023-09-13 ooo, Vyšehradská 14, 851 06 Bratislava, IČO: 53073118
23166 Nájomné a služby nebyt.priestorov za 10/2023 606.08 07/2023 2023-09-13 OFFICE110architekti, 29.augusta 811 09 Bratislava, IČO: 36738034
23167 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 10/2023 5246.91 11/2023 2023-09-13 4Dimenzia,s.r.o.; Levočská 2101/1, 851 01 Bratislava, IČO:53646622
23168 Meranie tepelných vodivostí vybraných materiálov 660 zo dňa 19.6.2023 2023-09-13 Koppert,s.r.o.,Komárňanská cesta 13 940 43 Nové Zámky, IČO:36519057
23169 Refundácia energií za 08/2023 700.87 10/2021 2023-10-02 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
23170 Refundácia vody za 08/2023 68.3 22OB096 2023-10-02 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
23171 Nájomné za HM – sústruhu TOS – SV-189-RB 150 5/2023 2023-10-02 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
23172 Refundácia energií a služieb 07/2023 752.6 10/2016 2023-10-02 Ústav hydrológie SAV,v.v.i. Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600
23173 Refundácia energií a vody za 07/2023 175.81 11/2023 2023-10-02 4Dimenzia,s.r.o.; Levočská 2101/1, 851 01 Bratislava, IČO:53646622
23174 Služba – vykladanie VZV III.Q.2023 170 22OB096 2023-10-06 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
23175 Refundácia vody za 09/2023 43.66 22OB096 2023-10-16 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
23176 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2023 170.41 9/2020 2023-10-16 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
23177 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2023 2926.02 10/2021 2023-10-16 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
23178 Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 11/2023 234.34 Zml. 26/2018 2023-10-16 Historický ústav SAV,v.v.i. Klemensova 19, 81499 Bratislava, IČO: 00166944
23179 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2023 2422.19 7/2021;4/2023 2023-10-16 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
23180 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2023 640.47 22/2022 2023-10-16 IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava, IČO: 35702613
23181 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2023 149.19 8/2021 2023-10-16 Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220
23182 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2023 770.31 11/2021 2023-10-16 MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
23183 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2023 836.84 21/2022 2023-10-16 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
23184 Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 11/2023 376.71 Zml.13/2021 2023-10-16 Ústav vied o Zemi SAV,v.v.i. Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943
23185 Nájomné a služby nebyt.priestorov za 11/2023 219.5 08/2023 2023-10-16 InMusic o.z., Lehockého 2, 811 05 Bratislava, IČO: 37926373
23186 Nájomné a služby nebyt.priestorov za 11/2023 606.08 07/2023 2023-10-16 ooo, Vyšehradská 14, 851 06 Bratislava, IČO: 53073118
23187 Nájomné a služby nebyt.priestorov za 11/2023 606.08 07/2023 2023-10-16 OFFICE110architekti, 29.augusta 811 09 Bratislava, IČO: 36738034
23188 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 11/2023 5246.91 11/2023 2023-10-16 4Dimenzia,s.r.o.; Levočská 2101/1, 851 01 Bratislava, IČO:53646622
23189 Refundácia el.energie za III.Q.2023 100.38 14/2017 2023-11-06 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
23190 Refundácia el.energie za III.Q 2023 388.69 6/2018,7/2021 2023-11-06 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
23191 Refundácia el.energie za III.Q. 2023 110.02 11/2018 2023-11-06 Slovenská akadémia vied,v.v.i. Štefánikova 49, 81438 Bratislava, IČO: 00037869
23192 Refundácia energií za 09/2023 625.92 10/2021 2023-11-06 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
23193 Refundácia energií a vody III.Q 2023 111.22 11/2021 2023-11-06 MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
23194 Refundácia energií a služieb 09/2023 713.37 10/2016 2023-11-06 Ústav hydrológie SAV,v.v.i. Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600
23195 Nájomné a služby nebyt.priestorov za 11/2023 0.8 07/2023 2023-11-06 ooo, Vyšehradská 14, 851 06 Bratislava, IČO: 53073118
23196 Refundícia energie za 08 a 09/2023 204.81 11/2023 2023-11-06 4Dimenzia,s.r.o.; Levočská 2101/1, 851 01 Bratislava, IČO:53646622
23197 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2023 170.41 9/2020 2023-11-20 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
23198 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2023 2926.02 10/2021 2023-11-20 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
23199 Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 12/2023 234.34 Zml. 26/2018 2023-11-20 Historický ústav SAV,v.v.i. Klemensova 19, 81499 Bratislava, IČO: 00166944
23200 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2023 2422.19 7/2021;4/2023 2023-11-20 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
23201 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2023 640.47 22/2022 2023-11-20 IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava, IČO: 35702613
23202 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2023 149.19 8/2021 2023-11-20 Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220
23203 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2023 770.31 11/2021 2023-11-20 MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
23204 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2023 836.84 21/2022 2023-11-20 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
23205 Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 12/2023 376.71 Zml.13/2021 2023-11-20 Ústav vied o Zemi SAV,v.v.i. Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943
23206 Nájomné a služby nebyt.priestorov za 12/2023 219.5 08/2023 2023-11-20 InMusic o.z., Lehockého 2, 811 05 Bratislava, IČO: 37926373
23207 Nájomné a služby nebyt.priestorov za 12/2023 606.08 07/2023 2023-11-20 ooo, Vyšehradská 14, 851 06 Bratislava, IČO: 53073118
23208 Nájomné a služby nebyt.priestorov za 12/2023 606.08 07/2023 2023-11-20 OFFICE110architekti, 29.augusta 811 09 Bratislava, IČO: 36738034
23209 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 12/2023 5246.91 11/2023 2023-11-20 4Dimenzia,s.r.o.; Levočská 2101/1, 851 01 Bratislava, IČO:53646622
23210 Nájomné za HM – sústruhu TOS – SV-189-RB 150 5/2023 2023-11-20 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
23211 Refundácia vody za 10/2023 44.47 22OB096 2023-11-22 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
23212 Refundícia energie za 10/2023 132.39 11/2023 2023-11-30 4Dimenzia,s.r.o.; Levočská 2101/1, 851 01 Bratislava, IČO:53646622
23213 Refundácia energií za 10/2023 663.45 10/2021 2023-11-30 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
23214 Refundácia energií a služieb 10/2023 755.54 10/2016 2023-12-01 Ústav hydrológie SAV,v.v.i. Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600
23215 Nájomné za HM – sústruhu TOS – SV-189-RB 150 5/2023 2023-12-05 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
23216 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2024 170.41 9/2020 2023-12-15 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
23217 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2024 2926.02 10/2021 2023-12-15 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
23218 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2024 2422.19 7/2021;4/2023 2023-12-15 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
23219 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2024 640.47 22/2022 2023-12-15 IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava, IČO: 35702613
23220 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2024 149.19 8/2021 2023-12-15 Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220
23221 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2024 770.31 11/2021 2023-12-15 MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
23222 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2024 836.84 21/2022 2023-12-15 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
23223 Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 1/2024 376.71 Zml.13/2021 2023-12-15 Ústav vied o Zemi SAV,v.v.i. Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943
23224 Nájomné a služby nebyt.priestorov za 1/2024 219.5 08/2023 2023-12-15 InMusic o.z., Lehockého 2, 811 05 Bratislava, IČO: 37926373
23225 Nájomné a služby nebyt.priestorov za 1/2024 606.08 07/2023 2023-12-15 ooo, Vyšehradská 14, 851 06 Bratislava, IČO: 53073118
23226 Nájomné a služby nebyt.priestorov za 1/2024 606.08 07/2023 2023-12-15 OFFICE110architekti, 29.augusta 811 09 Bratislava, IČO: 36738034
23227 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 1/2024 5246.91 11/2023 2023-12-15 4Dimenzia,s.r.o.; Levočská 2101/1, 851 01 Bratislava, IČO:53646622
23228 Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 1/2024 234.34 Zml. 26/2018 2023-12-15 Historický ústav SAV,v.v.i. Klemensova 19, 81499 Bratislava, IČO: 00166944

<- Späť