Faktúry – Odoberateľské – 2024

Aktualizované k: 29.2.2024

<- Späť


Číslo
faktúry:
Predmet
faktúry:
Cena
s DPH:
Číslo
zmluvy:
Číslo
objed.:
Dátum
prijatia:
Odoberateľ:
24001 Nájomné za HM – sústruhu TOS – SV-189-RB 150 5/2023 2024-01-09 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
24002 El. energie na r.2023 – kam.systém a svet.nápis 221.19 49/2016 2024-01-09 CSČ SAV,v.v.i. organiz.zložka: SÚZ, Dúbravská cesta 9, 84535 Bratislava, IČO: 00398144
24003 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2024 170.41 9/2020 2024-01-15 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
24004 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2024 2926.02 10/2021 2024-01-15 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
24005 Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 2/2024 234.34 Zml. 26/2018 2024-01-15 Historický ústav SAV,v.v.i. Klemensova 19, 81499 Bratislava, IČO: 00166944
24006 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2024 2422.19 7/2021;4/2023 2024-01-15 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
24007 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2024 640.47 22/2022 2024-01-15 IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava, IČO: 35702613
24008 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2024 149.19 8/2021 2024-01-15 Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220
24009 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2024 770.31 11/2021 2024-01-15 MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
24010 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 2/2024 836.84 21/2022 2024-01-15 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
24011 Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 2/2024 376.71 Zml.13/2021 2024-01-15 Ústav vied o Zemi SAV,v.v.i. Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943
24012 Nájomné a služby nebyt.priestorov za 2/2024 219.5 08/2023 2024-01-15 InMusic o.z., Lehockého 2, 811 05 Bratislava, IČO: 37926373
24013 Nájomné a služby nebyt.priestorov za 2/2024 314.48 07/2023 2024-01-15 ooo, Vyšehradská 14, 851 06 Bratislava, IČO: 53073118
24014 Nájomné a služby nebyt.priestorov za 02/2024 606.08 07/2023 2024-01-15 OFFICE110architekti, 29.augusta 811 09 Bratislava, IČO: 36738034
24015 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 02/2024 5246.91 11/2023 2024-01-15 4Dimenzia,s.r.o.; Levočská 2101/1, 851 01 Bratislava, IČO:53646622
24016 Refundácia vody za 11/2023 84.45 22OB096 2024-01-17 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
24017 Refundácia vody za 12/2023 81.05 22OB096 2024-01-17 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
24018 Refundácia energií za 11/2023 611 10/2021 2024-01-22 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
24019 Refundácia energií za 12/2023 570.64 10/2021 2024-01-22 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
24020 Refundácia el.energie za IV.Q 2023 392.99 6/2018,7/2021 2024-01-22 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
24021 Refundácia energií a vody IV.Q 2023 105.56 11/2021 2024-01-22 MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
24022 Refundácia el.energie za IV.Q.2023 125.55 14/2017 2024-01-22 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
24023 Refundácia el.energie za IV.Q. 2023 283.31 11/2018 2024-01-22 Slovenská akadémia vied,v.v.i. Štefánikova 49, 81438 Bratislava, IČO: 00037869
24024 Refundícia energie za IV:Q/2023 2.28 10/2023 2024-01-22 ooo, Vyšehradská 14, 851 06 Bratislava, IČO: 53073118
24025 Refundácia energií a vody za 11/2023 65.25 11/2023 2024-01-22 4Dimenzia,s.r.o.; Levočská 2101/1, 851 01 Bratislava, IČO:53646622
24026 Refundácia energií a vody za 12/2023 89.9 11/2023 2024-01-22 4Dimenzia,s.r.o.; Levočská 2101/1, 851 01 Bratislava, IČO:53646622
24027 Refundácia energií a služieb 11/2023 732.42 10/2016 2024-01-23 Ústav hydrológie SAV,v.v.i. Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600
24028 Refundácia energií a služieb 12/2023 740.36 10/2016 2024-01-23 Ústav hydrológie SAV,v.v.i. Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, IČO: 00166600
24029 Vývoj počítačového programu 4800 2/2023 2024-02-05 Heliobus AG, Sittertalstrasse 34,St.Gallen, CH, ID:CHF 785150.04
24030 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2024 170.41 9/2020 2024-02-14 Compex Data, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31358411
24031 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2024 2926.02 10/2021 2024-02-14 Demovič & syn, Ing.Demovič, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 11652241
24032 Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 3/2024 234.34 Zml. 26/2018 2024-02-14 Historický ústav SAV,v.v.i. Klemensova 19, 81499 Bratislava, IČO: 00166944
24033 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2024 2422.19 7/2021;4/2023 2024-02-14 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
24034 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2024 640.47 22/2022 2024-02-14 IGS-HS Art Service s.r.o, Jamnického 2, 84105 Bratislava, IČO: 35702613
24035 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2024 149.19 8/2021 2024-02-14 Karpat agentúra, K. Valach, L.Dérera 10, Bratislava, IČO: 37499220
24036 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2024 770.31 11/2021 2024-02-14 MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36645095
24037 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2024 836.84 21/2022 2024-02-14 Tlačiareň Dóša, s.r.o, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 35838752
24038 Služby spojené s užívaním nebyt. priestorov za 3/2024 376.71 Zml.13/2021 2024-02-14 Ústav vied o Zemi SAV,v.v.i. Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00586943
24039 Nájomné a služby nebyt.priestorov za 3/2024 219.5 08/2023 2024-02-14 InMusic o.z., Lehockého 2, 811 05 Bratislava, IČO: 37926373
24040 Nájomné a služby nebyt.priestorov za 3/2024 314.48 07/2023 2024-02-14 ooo, Vyšehradská 14, 851 06 Bratislava, IČO: 53073118
24041 Nájomné a služby nebyt.priestorov za 3/2024 606.08 07/2023 2024-02-14 OFFICE110architekti, 29.augusta 811 09 Bratislava, IČO: 36738034
24042 Nájomné a služby nebyt. priestorov za 3/2024 5246.91 11/2023 2024-02-14 4Dimenzia,s.r.o.; Levočská 2101/1, 851 01 Bratislava, IČO:53646622
24043 Nájomné za HM – sústruhu TOS – SV-189-RB 150 5/2023 2024-02-12 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912
24044 Refundácia vody za 01/2024 80.86 22OB096 2024-02-15 IDD, Inž.dod..družstvo.Ing.A Hrdlička, Myjavská 16, Bratislava, IČO: 00585912

<- Späť