Profil 2014

Výzvy na predkladanie ponúk podľa § 9 ods. 9 Zák. o VO v platnosti od 1.7.2013

Číslo
výzvy
Predmet CPV Hodnota
v Eur
Dátum
zverejnenia
Dátum ukončenia
 01/2014  Oprava kryostatu k meraču tepelnej vodivosti 50410000-2  20.01.2014  24.01.2014
 02/2014  Dávkovače mydla 39831700-3  03.02.2014  07.02.2014
 03/2014  Tonery do tlačiarní 30125100-2, 30237310-5  26.02.2014  03.03.2014
 04/2014  Kancelárske potreby 30192000-1  26.02.2014  03.03.2014
 05/2014  IKT 30213000-5, 30213100-6, 30230000-0  12.03.2014  17.03.2014