Register ponúkaného majetku štátu

Register je prístupný na webovom sídle Ministerstva financií SR www.ropk.sk