Správy o zákazkách

Zoznam od 1.7.2013 po súčastnosť:

Štvrťročné súhrnné správy o zákazkach s nízkou hodnotou.
V zmysle zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov.