Výzvy 2014

Výzvy na predkladanie ponúk podľa § 9 ods. 9 Zák. o VO v platnosti od 1.7.2013

 Číslo
výzvy
 Predmet  CPV  Hodnota
v Eur
 Dátum
zverejnenia
 Dátum ukončenia Poznámka
 01/2014  Oprava kryostatu k meraču tepelnej vodivosti  50410000-2  20.01.2014  24.01.2014
 02/2014  Dávkovače mydla  39831700-3  03.02.2014  07.02.2014
 03/2014  Tonery do tlačiarní  30125100-2,
30237310-5
 11.02.2014  17.02.2014
 04/2014  Kancelárske potreby  30192000-1  13.02.2014  19.02.2014
 05/2014  IKT  30213000-5,
30213100-6,
30230000-0
 20.02.2014  28.02.2014
 06/2014  Výzva na preklad odborných textov z oblasti architektúry a urbanizmu z jazyka anglického do jazyka slovenského  79530000-8  26.02.2014  12.03.2014 Zrušená
 07/2014  Výzva na preklad odborných textov z oblasti architektúry a urbanizmu z jazyka slovenského do jazyka anglického a korektúru anglických odborných textov z oblasti  architektúry a  urbanizmu  79530000-8  26.02.2014  19.03.2014
 08/2014  Výzva na predloženie cenovej ponuky na tlač časopisu Architektúra & urbanizmus  79810000-5  26.02.2014  12.03.2014
 09/2014  Tégliky s viečkami sada 40 ks  38437000-7  27.02.2014  04.03.2014
 10/2014  Samolepiace nálepky, plastové, lesklé  79810000-5  04.04.2014  08.04.2014
 11/2014 Čistiace a hygienické prostriedky 39800000-0,
33740000, 33770000
14.04.2014 22.04.2014
 12/2014  Tlač máp 79810000-5 16.04.2014  23.04.2014
 13/2014  Tlač posterov 79810000-5 16.04.2014  23.04.2014
 14/2014  Plotrovanie vyrezávaných nálepiek 79810000-5 16.04.2014  23.04.2014
 15/2014  Spotrebný materiál k IT technike 30237000-9 07.08.2014 11.08.2014
 16/2014  Spectrometer USB-650 Red Tide 38300000-8 11.11.2014 18.11.2014
 17/2014  Sky Quality Meter – LU-DL 39300000-8 11.11.2014 18.11.2014
 18/2014  Lightmeter na meranie osvetlenia 39300000-8 11.11.2014 18.11.2014