Účasť na výstavách


Názov výstavy Miesto konania Zhodnotenie Dátum konania  
KONČEK SKOČEK TITL, výstava diela Fakulta architektúry STU výstava sa konala 2.5. – 24. 5. 2013 02.05.2018  
 
Aký bude areál SAV? Výstavný priestor ÚSTARCHu SAV ukončenie 31. 12. 2015 (L. Pastoreková – K. Andrášiová – H. Moravčíková) 09.11.2015  
 
Architecture is here! Architekt Vladimír Dedeček Práce Brno, ČR ukončenie 15. 1. 2016 (P. Szalay) 04.12.2015  
 
Architekt Vladimír Dedeček Arbeiten Ambasáda SR, Berlin, Nemecko ukončenie 15. 1. 2016 (P. Szalay) 09.12.2015  
 
Architekt Vladimír Dedeček Arbeiten F.E.A. – forum für experimentelle architektur, Viedeň, Rakúsko ukončenie 31. 12. 2015 (P. Szalay) 12.12.2015  
 
Architekt Vladimír Dedeček Práce Galerie Jaroslava Fragnera, Praha, ČR ukončenie 10. 1. 2016 (P. Szalay) 19.11.2015  
 
Emancipované: prvá generácia architektiek na Slovensku Výstavný priestor Foyer FA STU, Bratislava ukončenie 15. 1. 2016 (H. Moravčíková – L. Pastoreková) 09.12.2015  
 
Prečo pyramída? Náučný chodník pred budovou Slovenského rozhlasu Bratislava, Slovenský rozhlas stála expozícia (P. Szalay) 27.03.2015  
 
Lifting the curtain. Central European Achitectural Networks, 14. bienále architektúry Venezia, Italy trvanie podujatia: 7. 6. – 23. 11. 2014 07.06.2014  
 
Monitoring moderny Bratislava trvanie podujatia: 15. 5. – 30. 6. 2014 15.05.2014  
 
Na okraji alebo Miesta architektonického vz(d)oru Bratislava trvanie podujatia: 26. 5 – 6.6. 2014 26.05.2014  
 
Na okraji / Súčasná slovenská architektúra mimo centra Praha, ČR trvanie podujatia: 26. 3. – 23. 4. 2014 26.03.2014  
 
Práca/Work Bratislava trvanie podujatia: 22. – 29. 9. 2014 22.09.2014  
 
Spätmoderne Slowakei: gebaute Ideologie? Vienna, Austria trvanie podujatia: 10. 2. – 14. 3. 2014 10.02.2014  
 
CONECO 2013 Bratislava verejná prezentácia výsledkov projektu Kapilárne aktívny tepelnoizolačný systém pre obnovu budov (projekt APVV 0744-07) 09.04.2013  
 
Fake Cities True Stories in Archizines world tour 2013/14 Lisabon, Portugalsko Trienále architektúry 01.10.2013  
 
KONČEK SKOČEK TITL, výstava diela Fakulta architektúry STU, Bratislava výstava sa konala od 2. 5. do 24. 5. 2013 02.05.2013  
 
Moderné a / alebo totalitné v slovenskej architektúre 20. storočia ÚSTARCH SAV, Bratislava výstava sa konala od 7. 12. 2012 do 1. 2. 2013 01.01.2013  
 
13th International architectural exhibition – La Biennale di Venezia, 29.8. – 25.11. 2012. Benátky Sensing the common ground: Czech and Slovak Pavilion. In: Common Pavilions. Curated by Adele Re Rebaudengo, Diener & Diener, with photos by Gabriele Basilico (H. Moravčíková) 29.08.2012  
 
33. medzinárodný veľtrh stavebníctva CONECO 2012 Bratislava Expozícia výsledkov projektu FM EHP a NFM: Cementové kompozity z plastovej drviny z elektrických a elektronických odpadov pre aplikácie v stavebníctve 27.03.2012  
 
Vitajte v panelstory! Hromadná bytová výstavba v Bratislave 1955 – 1995, 31. 1. – 2. 3. 2012. Galerie Jaroslava Frágnera, Praha (H. Moravčíková, P. Szalay, M. Topolčanská) 31.01.2012  
 
Deadline Today! exhibition on architecture competions in Europe Bratislava Podujatie prinieslo konfrontáciu štandardnej európskej situácie a špecifickej slovenskej situácie v oblasti architektonických súťaží. Bolo adresované odbornej verejnosti, najmä architektom a študentom ŠP architektúra a urbanizmus. Výstavu si prezreli desiatky návštevníkov. 0.2.2011  
 
Vitajte v panelstory! Hromadná bytová výstavba v Bratislave 1955 – 1995 Bratislava Výstava po prvý raz koncentrovane ukázala rozsah, rozmanitosť a chronológiu hromadnej bytovej výstavby na území Bratislavy. Popri jedinečných mapových zázanmoch o výstavbe bratislavských sídlisk si mohli návštevníci prezrieť aj pôvodné historické dokumenty z obdobie plánovania veľkých zámerov hromadnej bytovej výstavby. Súčasťou výstavy bola aj realizácia paralelného výskumu verejnej mienky na tému hromadná bytová výstavba. Výstavu si prezrelo takmer 200 návštevníkov, reagovali na ňu viaceré médiá, medzi inými týždenník Týždeň, Petržalské noviny či Slovenský rozhlas. 08.11.2011  
 
Behind everydayness: Theatre architecture of Central Europe / Za každodennosťou: Divadelná architektúra v strednej Európe. Praha, Budapešť, Bratislava, august – november 2010 Najvýznamnejšie príklady divadelnej architektúry v stredoeurópskom priestore od obdobia počiatkov jej vzniku až po súčasnosť; poukázanie na kultúrnu príbuznosť ale i rôznorodosť strednej Európy; súčasť širšieho medzinárodného projektu Theatre architecture in central Europe. 08.09.2010  
 
Architekt Oscar Niemeyer, Brazília + Architekt Vladimír Dedeček, VŠP Nitra Výstavný priestor ÚSTARCH SAV, Bratislava Kurátorstvo bratislavskej časti výstavy od 3. 11. 2009 do 15. 1. 2010 (predĺžené do 31. 1. 2010), 180 účastníkov na otvorení 03.11.2009  
 
CONECO 09 Výstavisko Incheba Bratislava Prirodzený záujem verejnosti o stavebný výskum v oblasti využitia biomasy a elektronického recyklovateľného odpadu v stavebných kompozitoch 01.04.2009  
 
CONECO 09 Výstavisko Incheba Bratislava Prezentácia výskumu a jeho výsledkov v oblasti využitia lepeného lamelového dreva (GLULAM) a vystuženého lepeného lamelového dreva (RELAM) v stavebných prvkoch 01.04.2009  
 
Veda, výskum, realizácia VVR 09 Výstavisko Agrokomplexu Nitra Prirodzený záujem verejnosti o stavebný výskum v oblasti využitia biomasy a elektronického recyklovateľného odpadu v stavebných kompozitoch 18.04.2009  
 
Veda, výskum, realizácia VVR 09 Výstavisko Agrokomplexu Nitra Prezentácia internetového Registra modernej architektúry Slovenska 16.04.2009  
 
Veda, výskum, realizácia VVR 09 Výstavisko Agrokomplexu Nitra Prezentácia výskumu a jeho výsledkov v oblasti využitia lepeného lamelového dreva (GLULAM) a vystuženého lepeného lamelového dreva (RELAM) v stavebných prvkoch