Aktivity pracovníkov


Autor Názov aktivity Rok Typ Miesto
Križma Martin Ing., PhD. Niektoré vybrané výsledky teoretického a experimentálneho výskumu v oblasti stavebníctva a architektúry na ÚSTARHu SAV v Bratislave – pre 1. roč. DŠ FA STU v Bratislave 2015 exkurzia ÚSTARCH SAV Bratislava
Križma Martin Ing., PhD. Teoreticko – experimentálny výskum v oblasti verifikácie betónových prvkov pri dlhodobom a opakovanom namáhaní – pre 5. roč. IKDS SvF STU v Bratislave 2015 exkurzia ÚSTARCH SAV Bratislava
Moravčíková Henrieta prof. Dr. Ing. arch. Pecha Kucha 2015 osobná prednáška/beseda A4 Bratislava
Moravčíková Henrieta prof. Dr. Ing. arch. Bratislava capital of mass housing 2015 osobná prednáška/beseda Belehrad
Moravčíková Henrieta prof. Dr. Ing. arch. Obchodná – urbánna mutácia 2015 osobná prednáška/beseda Galéria Satelit
Moravčíková Henrieta prof. Dr. Ing. arch. Diskusia 2015 rozhlas Radio Devín
Moravčíková Henrieta prof. Dr. Ing. arch. Emancipované: prvá generácia architektiek na Slovensku 2015 iné Výstavný priestor Foyer FASTU
Moravčíková Henrieta prof. Dr. Ing. arch. Aký bude Areál SAV? 2015 iné Výstavný priestor oA ÚSTARCH SAV
Szalay Peter Mgr., PhD. Diskusia 2015 osobná prednáška/beseda Brno, Praha/Fórum pro architektúru a média
Szalay Peter Mgr., PhD. Rozhovor pre Ranné vysielanie Rádia Slovensko, pri píležitosti výročia výstavby Petržalky 2015 rozhlas RTVS
Szalay Peter Mgr., PhD. Modern Architecture Tour 20th ccentury Society – London 2015 exkurzia Bratislava
Szalay Peter Mgr., PhD. Prvé krematórium na Slovensku 2015 exkurzia Bratislava
Szalay Peter Mgr., PhD. Výstava Architek Vladimír Dedeček Arbeiten 2015 iné Berlín
Darula Stanislav Ing., CSc. AMI za Vami 2014 osobná prednáška/beseda Trnava
Križma Martin Ing., PhD. Teoreticko – experimentálny výskum betónových konštrukcií 2014 osobná prednáška/beseda ÚSTARCH SAV Bratislava
Križma Martin Ing., PhD. Experimentálny výskum pracovných charakteristik pre vrtné cementy a iné špeciálne kompozity 2014 exkurzia ÚSTARCH SAV Bratislava
Moravčíková Henrieta prof. Dr. Ing. arch. Friedrich Weiwnurm: angažovaná architektúra 2014 osobná prednáška/beseda Brno, Vila Tugendhat
Moravčíková Henrieta prof. Dr. Ing. arch. Friedrich Weiwnurm – monografia 2014 osobná prednáška/beseda Fa STU, Bratislava
Moravčíková Henrieta prof. Dr. Ing. arch. Friedrich Weinwurm – architekt 2014 osobná prednáška/beseda Jablonec nad Nisou
Moravčíková Henrieta prof. Dr. Ing. arch. rozhovor o knihe F. Weiwnurm architekt 2014 tlač denník Pravda
Moravčíková Henrieta prof. Dr. Ing. arch. rozhovor o knihe F. Weiwnurm architekt 2014 rozhlas rádio Devín
Kocifaj Miroslav Mgr., PhD. Light pollution – tlačová správa pre International Dark-Sky Association 2013 tlač International Dark-Sky Association, Aarschotsebaan 29, B-3191 Hever, Belgium
Kocifaj Miroslav Mgr., PhD. obežník Electromagnetic scattering news issue 51 2013 internet www.astro.umd.edu/~elsnews/issue51.htm
Kocifaj Miroslav Mgr., PhD. Light Pollution conference 2013 internet www.starlight2007.net/index.php?option=com_content&view=article&id=382:lptmm-2013-conference&catid=61:conferences-a-workshops&Itemid=53&lang=en
Kómar Ladislav RNDr., PhD. Využitie svetla 2013 osobná prednáška/beseda Solar – Hvezdáreň Senec
Kómar Ladislav RNDr., PhD. Žiarenie v atmosférach 2013 osobná prednáška/beseda Solar – Hvezdáreň Senec
Križma Martin Ing., PhD. Vplyv časového faktora na odolnosť a používateľnost panelov s obsahom plastu 2013 exkurzia ÚSTARCH SAV v Bratislave
Križma Martin Ing., PhD. Vplyv kontaktu – sanovaný prvok/zosilňovací prvok na šmykovú odolnosť betónových lineárnych prvkov 2013 exkurzia ÚSTARCH SAV v Bratislave
Mihálka Peter Ing., PhD., rozhovor pre Televízne noviny 2013 TV TV JOJ
Mihálka Peter Ing., PhD., Telefonický rozhovor 2013 rozhlas Slovenský rozhlas
Mihálka Peter Ing., PhD., Rozhovor 2013 internet www.aktualne.sk
Mihálka Peter Ing., PhD., Videoklip k CEKOMAT II 2013 iné internet
Moravčíková Henrieta prof. Dr. Ing. arch. Moderné a/alebo totalitné v slovenskej architektúre 20. storočia 2013 osobná prednáška/beseda FA STU, Bratislava
Moravčíková Henrieta prof. Dr. Ing. arch. Môže byť architektúra totalitná? 2013 osobná prednáška/beseda Vedecká cukráreň, CVTI
Moravčíková Henrieta prof. Dr. Ing. arch. rozhovor 2013 tlač Hospodárske noviny, Bratislava
Moravčíková Henrieta prof. Dr. Ing. arch. rozhovor 2013 tlač týždeň, Bratislava
Moravčíková Henrieta prof. Dr. Ing. arch. Umenie 2013 2013 TV STV 2
Moravčíková Henrieta prof. Dr. Ing. arch. A3UM, Uprostred sídliska 2013 dokumentárny film STV 2
Szalay Peter Mgr., PhD. Vystúpenie vrámci poduijatia PechaKucha 2013 osobná prednáška/beseda Žilina
Szalay Peter Mgr., PhD. Prezentácia Objavu pôvodných plánov Neologickej synagógy v Žiline 2013 TV Markíza Hlavné správy
Szalay Peter Mgr., PhD. Prezentácia Objavu pôvodných plánov Neologickej synagógy v Žiline 2013 TV STV 1 Hlavné správy
Szalay Peter Mgr., PhD. Vystúpenie v dokumentárnom cykle o architektúre A3UM – REHABILITÁCIA 2013 TV STV 2
Szalay Peter Mgr., PhD. Farby v architektúre – Téma dňa 2013 rozhlas Slovenský rozhlas 1
Szalay Peter Mgr., PhD. Vystúpenie vrámci fíčeru Opustená (re)kreácia 2013 rozhlas Slovenský rozhlas 1
Szalay Peter Mgr., PhD. Exkurzia po Bratislave pre študentov urbanizmu Hamburskej City University 2013 exkurzia Bratislava
Szalay Peter Mgr., PhD. Exkurzia pre študentov Ústavu dejín architektúry Stuttgartskej Univerzity 2013 exkurzia Bratislava
Szalay Peter Mgr., PhD. Exkurzia v rámci medzinárodného projektu Den architektury 2013 exkurzia Trenčianske Teplice
Andrášiová Katarína Ing.arch., PhD. Expedícia panelstory. Dni architektúry 2012. 2012 exkurzia Bratislava
Bartošová Nina Ing. arch., PhD. Dni architektúry 2012 Expedícia panelstory 2012 exkurzia Bratislava
Kocifaj Miroslav Mgr., PhD. Electromagnetic scattering news issue 51 2012 internet http://www.astro.umd.edu/~elsnews/issue51.htm
Križma Martin Ing., PhD. Experimentálny výskum na ÚSTARCHu SAV – prednáška pre študentov 5. ročníka KSM SvF STU v Bratislave / osobná prednáška/beseda 2012 osobná prednáška/beseda ÚSTARCH SAV Bratislava
Križma Martin Ing., PhD. Nosné témy exp. výskumu stavebn. konštrukcií na ÚSTARCHu SAV v Bratislave 2012 osobná prednáška/beseda ÚSTARCH SAV Bratislava
Moravčíková Henrieta prof. Dr. Ing. arch. Bauetn fur Kultur 2012 osobná prednáška/beseda Design factory, Bratislava
Moravčíková Henrieta prof. Dr. Ing. arch. Prečo sa architektom páčia škaredé domy 2012 osobná prednáška/beseda Festival Pohoda, Trenčín
Moravčíková Henrieta prof. Dr. Ing. arch. Kamenné námestie – verejný priestor 2012 osobná prednáška/beseda KC Dunaj, Bratislava
Moravčíková Henrieta prof. Dr. Ing. arch. Mesto – diskusia 2012 osobná prednáška/beseda Univerzitná knižnica, Bratislava
Moravčíková Henrieta prof. Dr. Ing. arch. Bratislava: atlas sídlisk – rozhovor 2012 TV STV 2
Moravčíková Henrieta prof. Dr. Ing. arch. Bratislava: Atlas sídlisk – televízna diskusia 2012 TV TV Ružinov
Moravčíková Henrieta prof. Dr. Ing. arch. Bratislava: atlas sídlisk – rozhovor 2012 rozhlas Slovenský rozhlas – rádio Devín
Moravčíková Henrieta prof. Dr. Ing. arch. Bratislava: atlas sídlisk – rozhovor 2012 rozhlas Slovenský rozhlas – zahraničné vysielanie
Moravčíková Henrieta prof. Dr. Ing. arch. Panelové sídlsiská – moderovaná diskusia 2012 rozhlas Slovenský rozhlas, rádio Devín
Szalay Peter Mgr., PhD. Je sídlisko živý organizmus? Hosť Vedeckej kavarňe SPOTs 2012 osobná prednáška/beseda Košice
Szalay Peter Mgr., PhD. Výskum sídliskovej krajny, Prednáška v klube Fiducia 2012 osobná prednáška/beseda Ostrava, Česká republika
Szalay Peter Mgr., PhD. Bratislava mesto sídlisk. Prednáška v Dome čtení 2012 osobná prednáška/beseda Praha ČR
Szalay Peter Mgr., PhD. Moderné a / alebo totalitné v architecture na Slovensku 2012 tlač SME
Szalay Peter Mgr., PhD. Exkrzi an kúpalisku Zelená žaba 2012 TV TA 3
Szalay Peter Mgr., PhD. Debata o publikácii atlas sídlisk 2012 rozhlas Rádio Devín
Szalay Peter Mgr., PhD. Diskusia oDňoch architektúry 2012 rozhlas Rádio FM
Szalay Peter Mgr., PhD. Prechádzky po bratislave M_P_BA, Ružinovské fontány 2012 exkurzia SME
Szalay Peter Mgr., PhD. Dni architektúry 2012, Expedícia panelstory! 2012 exkurzia SME, RTVS, Atrium, Ružinovské Echo, Hlas Nového mesta
Szalay Peter Mgr., PhD. Exkurzia v ramci podujatia Abbandoned recreation 2012 exkurzia Trenčianske Teplice
Szalay Peter Mgr., PhD. Výstava Moderné a/alebo totalitné 2012 iné SME, magazín Arch
Darula Stanislav Ing., CSc. CIE – aktuality. Dostupnosť denného svetla 2011 osobná prednáška/beseda Klub AMI, Dudince
Jerga Ján Ing., PhD. Reologické vlastnosti kompozitov z plastovej drviny 2011 osobná prednáška/beseda Bratislava
Križma Martin Ing., PhD. Prednáška v rámci workshopu projektu SKSK 0081, hotel Matyšák, Bratislava 2011 osobná prednáška/beseda Workshop-hotel Matyšák, Bratislava
Križma Martin Ing., PhD. Výsledky experimentálneho výskumu ústavu dosiahnutých v rámci štrukturálnych fondov 2011 exkurzia Laboratórium ústavu, poslucháči 5 ročník APS SvF STU v Bratislave
Matiašovský Peter Ing., CSc. Cyklus Spektrum vedy – Slnko, voda, betón, plast 2011 dokumentárny film STV 2
Moravčíková Henrieta prof. Dr. Ing. arch. Bratislava – mesto bez identity? 2011 osobná prednáška/beseda Alumni klub STU
Moravčíková Henrieta prof. Dr. Ing. arch. Bratislava stratené mesto 2011 osobná prednáška/beseda STRATENÉ MESTO , konferencia, Bratislava
Szalay Peter Mgr., PhD. Rozhovor pre článok Tomáša Gálisa: Panelák. Ktože by ho nemal rád. 2011 tlač TV oko
Szalay Peter Mgr., PhD. Hosť v publicistickom progeame A3UM 2011 TV STV 1
Szalay Peter Mgr., PhD. Vedenie komentovanej cyklo-prehliadky sochárskych diel na sídliskách Bratislavy 2011 exkurzia Blaf Bratislava
Szalay Peter Mgr., PhD. Vedenie komentovanej prehliadky architektonických diel modernizmu v Bratislave 2011 exkurzia Bratislava
Szalay Peter Mgr., PhD. Vedenie komentovanej exkurzie v budove Slovenského rozhlasu 2011 exkurzia Dizajnvíkend Bratislava
Darula Stanislav Ing., CSc. Spôsoby hodnotenia svetlovodov pri dennom osvetlení rôznych účelových priestorov 2010 osobná prednáška/beseda Svetelná technika, Sprievodný program medzinárodného veľtrhu ELEKTRO EXPO 2010
Darula Stanislav Ing., CSc. Deň otvorených dverí ÚSTARCH SAV, exkurzia v laboratóriu svetelnej techniky 2010 exkurzia ÚSTARCH SAV
Dlháňová Viera Mgr. komentovaná prehliadka výstavy Za každodennosťou 2010 osobná prednáška/beseda Slovenské národné múzeum
Dlháňová Viera Mgr. Bratislava hore-dole. Dni architektúry 2010 2010 exkurzia Bratislava
Kómar Ladislav RNDr., PhD. Deň otvorených dverí ÚSTARCH SAV, exkurzia v laboratóriu svetelnej techniky 2010 exkurzia ÚSTARCH SAV
Križma Martin Ing., PhD. Výsledky expertíznej činnosti na ÚSTARCHu SAV v Bratislave, prednáška ako súčasť DOD – študenti FA STU v Bratislave 2010 osobná prednáška/beseda Laboratória ÚSTARCHu SAV
Križma Martin Ing., PhD. Experimentálny výskum na ÚSTARCHu SAV – prdnáška pre študentov 5. ročníka KSM SvF STU v Bratislave 2010 osobná prednáška/beseda Laboratória ÚSTARCHu SAV v Bratislave
Moravčíková Henrieta prof. Dr. Ing. arch. Literárny večer Rádia devín 2010 Rádio Devín
Moravčíková Henrieta prof. Dr. Ing. arch. Pocta Štefanovi Svetkovi 2010 Rádio Devín
Moravčíková Henrieta prof. Dr. Ing. arch. Nová slovenská architektúra 2010 Slovenský rozhlas 1
Moravčíková Henrieta prof. Dr. Ing. arch. Monumentalita pozdního modernismu: ideologická či architektonická? 2010 osobná prednáška/beseda ČT 24, Česká televize
Moravčíková Henrieta prof. Dr. Ing. arch. Literárne revy Dada Nagya 2010 osobná prednáška/beseda Festival Pohoda, Radio FM
Moravčíková Henrieta prof. Dr. Ing. arch. Prišiel čas na reflexiu 2010 tlač Týždeň 15/2010
Moravčíková Henrieta prof. Dr. Ing. arch. Architekt Weinwurm 2010 tlač Týždeň 35/2010
Moravčíková Henrieta prof. Dr. Ing. arch. Literárna revue: prezentácia knihy Nová slovenská architektúra 2010 TV STV 2
Moravčíková Henrieta prof. Dr. Ing. arch. O osude PKO 2010 internet http://www.tyzden.sk/rozhovory-tyzdna/o-osude-pko.html
Moravčíková Henrieta prof. Dr. Ing. arch. Dni architektúry 2010: Bratislava hore – dole / Bratislava Up & Down 2010 exkurzia Bratislava
Moravčíková Henrieta prof. Dr. Ing. arch. Architekt Ladislav Kušnír, výstava architektonického diela 2010 iné Fakulta architektúry STU, Bratislava
Szalay Peter Mgr., PhD. Architektonický vývoj modernej Bratislavy, exkurzia pre architektov zo Strassburgu 2010 exkurzia Bratislava
Szalay Peter Mgr., PhD. Dni architektúry 2010, Bratislava Up and Down 2010 exkurzia Bratislava
Szalay Peter Mgr., PhD. Výstava – AA20: Register materiálov a konštrukcii 2010 iné Bratislava Ústav stavebníctva a architektúry SAV
Ščepánová Soňa Mgr. Ing. arch. Dni architektúry 2010 – Up and Down Bratislava 2010 exkurzia Bratislava
Ščepánová Soňa Mgr. Ing. arch. AA20: Register materiálov a konštrukcií 2010 iné ÚSTARCH SAV Bratislava
Jerga Ján Ing., PhD. Prednáška “Diagnostika konštrukcií využitím skupinových rýchlostí” konaná v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2009. 2009 ÚSTARCH SAV, Bratislava, Dúbravská cesta 9.
Koronthályová Oľga prom. fyz., CSc. Týždeň vedy a techniky 2009, prednáška: “Výpočet vlhkosti vnútorného vzduchu v prípade hygroskopických povrchov s náterom” 2009 Bratislava, ÚSTARCH SAV
Krajči Ľudovít RNDr., PhD. Týždeň vedy a techniky 2009 RNDr.Ľudovít Krajči, PhD. – prednáška Kaolínové piesky na Slovensku 2009 Bratislava ÚSTARCH SAV
Križma Martin Ing., PhD. Experimentálny výskum na ÚSTARCHu SAV – ostatný ročník na SvF BA – KSM 2009 Laboratórium ÚSTARCHu SAV BA
Križma Martin Ing., PhD. Vybrané výsledky experimentálneho výskumu na ÚSTARCHu SAV v BA – 2 prednášky 2009 ÚSTARCH SAV – laboratórna časť
Križma Martin Ing., PhD. Popularizácia vedy formou posterov v rámci aktivity MH SR 2009 Výstavisko Agrokomplex Nitra
Križma Martin Ing., PhD. Popularizácia vedy formou posterov v rámci medz. výstavy CONECO BA 2009 Výstavisko Incheba BA – st. veltrh CONECO
Kuliffayová Marta Ing. Týždeň vedy a techniky 2009 RNDr.Ľudovít Krajči, PhD. – prednáška Kaolínové piesky na Slovensku 2009 Bratislava ÚSTARCH SAV
Nasch Ludovit Ing., CSc. Veda, výskum, realizácia VVR 09 2009 Výstavisko Agrokomplexu Nitra
Nasch Ludovit Ing., CSc. CONECO 09 2009 Výstavisko Incheba Bratislava
Szalay Peter Mgr., PhD. odborná spolupráca pri príprave článku: Panelstory po Slovensky 2009 denník sme
Szalay Peter Mgr., PhD. Rozhovor do príspevku televíznych novín o panelovej výstavbe na Slovensku 2009 Slovenská televízia 1
Szalay Peter Mgr., PhD. Prednáška “Vysoká škola poľnohospodárska v Bratislave = Brazília? ” konaná v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2009. 2009 Ústav stavebníctva a architektúry SAV Bratislava
Szalay Peter Mgr., PhD. Výstava Architekt Oscar Niemeyer, Brazília + architekt Vladimír Dedeček, VŠP Nitra 2009 Ústav stavebníctva a architektúry SAV Bratislava
Mihálka Peter Ing., PhD., Noc výskumníka 2008 2008 http://sovva.sk/kalendar/Noc-vyskumnika-2008-%22Hviezdy,-ktore-este-nepoznate%22
Moravčíková Henrieta prof. Dr. Ing. arch. Dni architektúry 2008: 1918_1928_1968_2008 v architektúre 2008 Bratislava
Moravčíková Henrieta prof. Dr. Ing. arch. Moderná architektúra na Slovensku, dokumentárny film 2008 STV
Andrášiová Katarína Ing.arch., PhD. Staré novým. Dni architektúry 2014 2014 exkurzia Bratislava, Žilina
Dlháňová Viera Mgr. výstavný katalóg Za každodennosťou 0000 tlač Slovenské národné múzeum
Dlháňová Viera Mgr. výstava Za každodennosťou 0000 iné Slovenské národné múzeum
Dulla Matúš Prof.Ing.arch., DrSc. Vily sú internacionálne. (Rozhovor.) 0000 tlač .týždeň, 7, 2010, 47, 70 – 73.
Dulla Matúš Prof.Ing.arch., DrSc. kniha a výstava Slávne vily Slovenska – séria vystúpení v médiách 2010 tlač Bratislava
Kocifaj Miroslav Mgr., PhD. Electromagnetic News” issue51 0000 internet http://www.astro.umd.edu/~elsnews/issue51.htm
Kocifaj Miroslav Mgr., PhD. Electromagnetic scattering news: issue 51 0000 internet http://www.astro.umd.edu/~elsnews/issue51.htm
Moravčíková Henrieta prof. Dr. Ing. arch. Spisovatelia za pultom 2012 osobná prednáška/beseda Panta Rhei, Bratislava
Moravčíková Henrieta prof. Dr. Ing. arch. Dni architektúry 2014 2014 iné Bratislava
Szalay Peter Mgr., PhD. Prezentácia publikácie Moderné a/alebo totalitné 0000 rozhlas Rádio Devín