Významné aplikácie výsledkov výskumu v spoločenskej praxi

Zadávateľ, odberateľ, zmluvný partner Názov aplikácie/objekt výskumu Začiatok Ukončenie
Expoline, s.r.o. Kúpalisko Zelená žaba v Trenčianskych Tepliciach 2010
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava Stanovenie pevnosti v tlaku a objemovej hmotnosti 2009 2009
Divadelný ústav, Bratislava Divadelná architektúra na Slovensku 2008 2011
Istrofinala. s. a Považská galéria umenia v Žiline Architektonicko-historický výskum budovy elektrárne v Žiline 2014 2014
Slovenské centrum dizajnu, Bratislava Interiéry vládneho salónika, Letisko M. R. Štefánika, Bratislava. Posúdenie a definovanie hodnôt diela 2014 2014
Predsedníctvo SAV, Bratislava Pasportizácia budov v správe SAV na území Bratislavy 2014 2014
TSUS, n. o., Bratislava Pórová štruktúra betónov – overenie ich fyzického stavu ako dôležitého poznatku pre stavebnú prax 2014 2014
Nová Synagóga, občianske združenie, Žilina Architektonicko-historický a pamiatkový výskum Neologickej synagógy v Žiline 2012 2014