Last update:

11.3.2024

Doplňujúce voľby do Správnej rady

Vedecká rada Ústavu stavebníctva a architektúry SAV, v.v.i. v Bratislave oznamuje konanie doplňujúcich volieb členov správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie.
Lehota na predloženie kandidatúry: 15. marca 2024 do 12:00.
Miesto a čas konania pohovoru a voľby: 21. marca 2024 od 10:00 online formou.

Viac informácii nájdete TU

Deň otvorených dverí

Srdečne Vás pozývame na Deň otvorných dverí, ktorý sa uskutoční 9.11.2023 v priestoroch Ústavu stavebníctva a architektúry SAV, v.v.i. Čaká Vás prehliadka historických aj súčasných vedeckých prístrojov, krátke prednášky o našom výskume a komentované prehliadky laboratórií (umelá obloha, veterný tunel, mechanické laboratórium, …).

Začiatok exkurzií:

9:00
10:30
12:30
14:00.

Individuálny vstup na prehliadku je možný v každom termíne, skupiny s viac ako 5 účastníkmi nás prosím kontaktujte pre zaradenie do termínu. Viac informácií TU

Sympóziom ÚSTARCH – výskum v období 1953 – 2023 a dnes

Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i., si pripomenul 70. výročie založenia ústavu sympóziom ÚSTARCH – výskum v období 1953 – 2023 a dnes, ktoré sa konalo 9. – 10. októbra 2023 v Kongresovom centre Slovenskej akadémie vied v Smoleniciach. Viac informácií nájdete TU

Doplňujúce voľby do Správnej rady

Vedecká rada Ústavu stavebníctva a architektúry SAV, v.v.i. v Bratislave oznamuje konanie doplňujúcich volieb členov správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie.
Lehota na predloženie kandidatúry: 20. novembra 2023 do 12:00.
Miesto a čas konania pohovoru a voľby: 24. novembra 2023 od 10:00 online formou.

Viac informácii nájdete TU

Opustil nás doc. Ing. Richard Kittler, DrSc.

Vo veku 92 rokov nás 14. júna 2023 opustil náš dlhoročný kolega a priateľ doc. Ing. Richard Kittler, DrSc.
Vedecká osobnosť celosvetového významu, ktorá podstatne prispela k rozvoju poznania v oblasti denného osvetlenia.
Viac sa o tejto výnimočnej osobnosti môžete dočítať v časopise Světlo (článok bol publikovaný pri príležitosti jeho jubilea).