Objednávky – 2014

<- Späť


číslo objedn. dátum vystavenia predmet odhadovaná cena s DPH číslo zmluvy dodávateľ objednávku podpisal
1/2014 15.1.2014 tekutý dusík 100,00 Elektrotechnický ústav SAV,Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava,IČO:00598429 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
2/2014 24.1.2014 oprava výťahu 185,00 Treva s.r.o, Malá 13,81102 Bratislava,IČO:31367291 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
3/2014 24.1.2014 oprava kryostatu 150,00 Slezák Ján,Planét 16,82102 Bratislava,IČO:32085265 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
4/2014 29.01.2014 čistenie prádla 50,00 Dúbravská žehliareň-M.Kleinová,Žatevná 6,Bratislava,IČO:40103056 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
5/2014 10.02.2014  12 ks-dávkovače mydla  200,00 Hornbach s.r.o,Galvaniho 9,82104 Bratislava,IČO:35838949  Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
6/2014 10.02.2014 Strava a ubytovanie pre 2 účastníkov seminára  70,00 Kongresové centrum SAV,Zámocká 18.91904 Smolenice,IČO:42159580 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
7/2014 18.02.2014 Občerstvenie na schôdzu zamestnancov ústavu  90,00 D&S Ing.Štefan Demovič,Zakoníčkom 16,90201 Pezinok,IČO:11652241 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
8/2014 20.02.2014 Stravné lístky-jedáleň  3700,00 I.E.G. stravovacie služby,Tomášikova 28,82108 Bratislava,IČO:11707402 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
9/2014 20.02.2014 Stravné lístky-Ticket  7700,00 Edenred Slovakia s.r.o, Karadžičova 8, 82015 Bratislava, IČO:31328695 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
10/2014 24.02.2014 Hydraulický olej  200,00 Anamet Slovakia s.r.o,ul.1.mája 29,90001 Modra,IČO:46053972 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
11/2014 27.02.2014 Dentálne bezfarebné lepidlo  38,00 EuDent s.r.o, Na Barine 16, 84103 Bratislava,IČO:30997399 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
12/2014 04.03.2014 Oprava PC  95,00 Compex Data,s.r.o.Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava, IČO31358411 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
13/2014 06.03.2014 Kelímky s viečkami  230,00 Mettler-Toledo s.r.o,Hattalova 12,83103 Bratislava.IČO:31354211 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
14/2014 11.03.2014 Inzerát na prenájom nebytových priestorov  195,00 Petit Press a.s., Lazaretská 12,81108 Bratislava,IČO:35790253 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
15/2014 19.3.2014 počítačová zostava 1 700,00 11/2014 Compex Data,s.r.o.Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava, IČO31358411 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
16/2014 24.3.2014 prenosný počítač 999,00 11/2014 Compex Data,s.r.o.Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava, IČO31358411 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
17/2014 27.3.2014 počítačová zostava 900,00 11/2014 Compex Data,s.r.o.Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava, IČO31358411 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
18/2014 27.3.2014 tlač časopisu BRJ 1 200,00 31/2013 VEDA vydavateľstvo SAV,Dúbravská cesta 9,84502 Bratislava,IČO:00166758 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
19/2014 28.3.2014 kancelársky materiál 45,00 9/2014 ŠEVT a.s. Plynárenská 6,82109 Bratislava,IČO:31331131 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
20/2014 28.3.2014 kancelársky materiál 2,00 9/2014 ŠEVT a.s. Plynárenská 6,82109 Bratislava,IČO:31331131 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
21/2014 3.4.2014 prenosný počítač 922,00 11/2014 Compex Data,s.r.o.Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava, IČO31358411 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
22/2014 4.4.2014 kancelársky materiál 60,00 9/2014 ŠEVT a.s. Plynárenská 6,82109 Bratislava,IČO:31331131 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
23/2014 4.4.2014 počítačová myš, USB Flash disk 40,00 11/2014 Compex Data,s.r.o.Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava, IČO31358411 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
24/2014 4.4.2014 ubytovanie zahr. hosťa 400,00 Slovenská akadémia vied,Štefánikova 49,81438 Bratislava,IČO:00037869 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
25/2014 4.4.2014 ubytovanie zahr. hosťa 600,00 Slovenská akadémia vied,Štefánikova 49,81438 Bratislava,IČO:00037869 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
26/2014 7.4.2014 jarná deratizácia 228,00 ATAK Kollár Dušan,Belinského 5,85101 Bratislava,IČO:37220659 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
27/2014 9.4.2014 kancelárske potreby 110,00 9/2014 ŠEVT a.s. Plynárenská 6,82109 Bratislava,IČO:31331131 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
28/2014 9.4.2014 tonery 612,00 8/2014 Laser servis s.r., Lipová 3,90081 Šenkvice,IČO:35755989 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
29/2014 9.4.2014 kancelárske potreby 35,00 9/2014 ŠEVT a.s. Plynárenská 6,82109 Bratislava,IČO:31331131 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
30/2014 9.4.2014 preškolenie vodičov 40,00 Autoškola Wasso,Haanova 21,85104 Bratislava,IČO:30130433 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
31/2014 10.4.2014 tlač samolepiacich nálepiek 95,00 Projects s.r.o,Jána Stanislava 24,84105 Bratislava,IČO:43954782 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
32/2014 10.4.2014 bezdrôtová numerická klávesnica 30,00 11/2014 Compex Data,s.r.o.Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava, IČO31358411 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
33/2014 10.4.2014 kancelárske potreby 200,00 9/2014 ŠEVT a.s. Plynárenská 6,82109 Bratislava,IČO:31331131 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
34/2014 11.4.2014 MS Office Standard 2013 84,00 11/2014 Compex Data,s.r.o.Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava, IČO31358411 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
35/2014 15.4.2014 súčiastky do uhlovej brúsky 100,00 Bosch s.r.o,Ambrúšova 4,82104 Bratislava,IČO:31355579 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
36/2014 15.4.2014 elektroinštal.materiál 160,00 Anmima s.r.o, Cablkova 3,82104 Bratislava.IČO:44359594 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
37/2014 15.4.2014 pravidelné preškolenie zváračov 40,00 Pavol Hinko-zváračská škola,Medveďovej 17,85105 Bratislava,IČO:30130433 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
38/2014 17.4.2014 odvoz a likvidácia stavebného odpadu 390,00 KASTE-KONTA s.r.o,Obežná 6,82102 Bratislava,IČO:45280886 Prof.Sládek Vladimír,         zástupca riaditeľa
39/2014 28.4.2014 plotrovanie vyrezávaných nálepiek 205,00 Plotbase s.r.o,Košická 6,82109 Bratislava,IČO:45674515 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
40/2014 28.4.2014 tlač 300 ks máp podľa predlohy 222,00 VEDA vydavateľstvo SAV,Dúbravská cesta 9,84502 Bratislava,IČO:00166758 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
41/2014 28.4.2014 tlač posterov 206,00 FF print s.r.o,Jamnického 1/C,84105 Bratislava,IČO:31378714 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
42/2014 29.4.2014 drevená štiepka 85,00 MTP-Milan Plačko,Štefánikova 468,90873 Veľké Leváre,IČO:33033749 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
43/2014 2.5.2014 tonery do tlačiarne 150,00 8/2014 Laser servis s.r., Lipová 3,90081 Šenkvice,IČO:35755989 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
44/2014 9.5.2014 sieťový kábel s koncovkami 12,00 Compex Data,s.r.o.Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava, IČO31358411 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
45/2014 13.5.2014 nalepovanie plotrovaných nálepiek 72,00 Plotbase s.r.o,košická 6,82109 Bratislava,IČO:45674515 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
46/2014 13.5.2014 preklady slovenských textov do angl. jazyka 1 400,00 21/2014 Tharp Martin ,Na Folimance 2118/5,12000 Praha,IČO:24921971 Prof.Sládek Vladimír,         zástupca riaditeľa
47/2014 20.5.2014 testovací špeciálny náter 50,00 Chemolak a.s. Továrenská 7,91904 Smolenice,IČO:31411851 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
48/2014 21.5.2014 servis osobného motorového vozidla 210,00 TODOS Bratislava s.r.o,M.Sch.trnavského 14,84101 Bratislava,IČO:31319823 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
49/2014 21.5.2014 kancelársky materiál 145,00 9/2014 ŠEVT a.s. Plynárenská 6,82109 Bratislava,IČO:31331131 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
50/2014 21.5.2014 uhlová rozbrusovačka 220,00 Bosch s.r.o,Ambrúšova 4,82104 Bratislava,IČO:31355579 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
51/2014 21.5.2014 stravné lístky -jedáleň 3 080,00 I.E.G. stravovacie služby,Tomášikova 28,82108 Bratislava,IČO:11707402 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
52/2014 21.5.2014 stravné lístky -ticket 6 200,00 RZ z 26.7.2011 Edenred Slovakia s.r.o, Karadžičova 8, 82015 Bratislava, IČO:31328695 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
53/2014 23.5.2014 cement 350,00 Prespor s.r.o,turbínová 1,83104 Bratislava,IČO:31340326 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
54/2014 26.5.2014 externý disk 79,00 3/2014 Compex Data,s.r.o.Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava, IČO31358411 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
55/2014 28.5.2014 záťažový koberec 435,00 BauMax SR s.r.o,Hodonínska 25,84103 Bratislava,IČO:31384978 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
56/2014 28.5.2014 čistiace potreby 45,00 23/2014 Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o,Stará Vajnorská 3/A,83104 Bratislava,IČO:35683627 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
57/2014 28.5.2014 kalkulačka 12,00 ŠEVT a.s. Plynárenská 6,82109 Bratislava,IČO:31331131 Prof.Sládek Vladimír,         zástupca riaditeľa
57/2014/A 28.5.2014 čistenie prádla 57,00 Dúbravská žehliareň,Žatevná 6,84101 Bratislava,IČO:40103056 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
58/2014 3.6.2014 igelitové vrecia 24,00 Rempo s.r.o,Stará Vajnorská 19,83245 Bratislava,IČO:35819081 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
59/2014 4.6.2014 maliarske valčeky 24,00 G.D.S.farby-laky, Svätoplukova 49,82108 Bratislava,IČO:13993372 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
60/2014 5.6.2014 dataprojektor 560,00 3/2014 Compex Data,s.r.o.Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava, IČO31358411 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
61/2014 5.6.2014 elektroinštalačný materiál 190,00 ANMIMA s.r.o,Cablkova 3,82104 Bratislava, IČO:44359594 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
62/2014 5.6.2014 zahraničná kniha 50,00 Malé centrum, Radlinského 9,81005 Bratislava,IČO:35812575 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
63/2014 11.6.2014 dvojprocesorová serverová pracovná stanica 4 788,00 3/2014 Compex Data,s.r.o.Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava, IČO31358411 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
64/2014 11.6.2014 software ochranný 273,00 3/2014 Compex Data,s.r.o.Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava, IČO31358411 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
65/2014 11.6.2014 multilicencia ochranného antivírového programu 840,00 Compex Data,s.r.o.Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava, IČO31358411 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
66/2014 12.6.2014 tlač časopisu Architektúra a urbanizmus 1 200,00 12/2014 VEDA Vydavateľstvo SAV,Dúbravská cesta 9,84502 Bratislava,IČO:166758 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
67/2014 12.6.2014 vodné sklo 24,00 BauMax SR s.r.o,Hodonínska 25,84103 Bratislava,IČO:31384978 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
68/2014 13.6.2014 Calcon (R) indikátor kovov 50,00 MERCK s.r.o,Dvorákovo nábrežie 4,80106 Bratislava,IČO:31338101 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
69/2014 13.6.2014 fľaše úzkohrdlé,uzáver závitový 60,00 FISHER Slovakia,s.r.o,Tranovského 55,84102 Bratislava,IČO:36483095 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
70/2014 13.6.2014 čistiace potreby 55,00 32/2014 Buroprofi Kanex Slovakia s.ro,Stará Vajnorská 3/A.83104 Bratsilava,IČO:35683627 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
71/2014 19.6.2014 preklady slovenských textov do AJ 380,00 21/2014 Martin Tharp,Na Folomance 2118/5.12000 Praha 2,IČO:24921971 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
72/2014 19.6.2014 grafické spracovanie časopisu A+U 329,00 24/2013 Mgr.Szalay Peter,Kulíškova 31,82108 Bratislava,DIČ:1072115396 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
73/2014 27.6.2014 farba na náter plechovej strechy 550,00 Chemolak a.s.,Továrenská 7,91904 Smolenice,IČO:31411851 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
74/2014 27.6.2014 acetón p.a. 5 litrov 15,00 Milan Adamík,Fedinova 6,85101 Bratislava,IČO:41472063 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
75/2014 27.6.2014 nabíjateľné batérie 100,00 ŠEVT a.s. Plynárenská 6,82109 Bratislava,IČO:31331131 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
76/2014 27.6.2014 jednoročné predľženie služby Premier 588,00 ELKAN s.r.o,V tuních 12,12000 Praha 2,ČR,IČO:43000771 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
77/2014 27.6.2014 drobný spotrebný materiál 340,00 Hornbach SK,s.r.o,Galvaniho 9,82104 Bratislava,IČO:35838949 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
78/2014 1.7.2014 výpočtová technika 3 100,00 3/2014 Compex Data,s.r.o.Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava, IČO31358411 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
79/2014 3.7.2014 čistiace a hygienické potreby 600,00 32/2014 Buroprofi Kanex Slovakia s.ro,Stará Vajnorská 3/A.83104 Bratsilava,IČO:35683627 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
80/2014 7.7.2014 myš k počítaču 20,00 3/2014 Compex Data,s.r.o.Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava, IČO31358411 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
81/2014 7.7.2014 rešerš z filmových materiálov Slovenský filmový ústav,Groslingova 32,81109 Bratislava,IČO:891444 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
82/2014 7.7.2014 preklady slovenských textov do AJ 910,00 21/2014 Martin Tharp,Na Folomance 2118/5.12000 Praha 2,IČO:24921971 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
83/2014 14.7.2014 externé disky,ovládacia myš,usb kľúče 250,00 3/2014 Compex Data,s.r.o.Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava, IČO31358411 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
84/2014 16.7.2014 rozšírenie operačnej pamäte na 4 PC 67,00 3/2014 Compex Data,s.r.o.Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava, IČO31358411 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
85/2014 16.7.2014 upgrade Windows 8.1 Profesional 60,00 EXE s.r.o,Slávičie údolie 6,81102 Bratislava,IČO:17321450 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
86/2014 16.7.2014 software kancelársky 84,00 3/2014 Compex Data,s.r.o.Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava, IČO31358411 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
87/2014 16.7.2014 vozík štvorkolesový s plošinou 70,00 bauMax SR,Hodonínska 25,84103 Bratislava,IČO:31384978 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
88/2014 16.7.2014 2 ks USB klúče 105,00 3/2014 Compex Data,s.r.o.Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava, IČO31358411 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
89/2014 16.7.2014 tonery 260,00 8/2014 LASER servis s.r.o,Lipová 3,90081 Šenkvice,IČO:35755989 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
90/2014 16.7.2014 kancelársky materiál 310,00 9/2014 ŠEVT a.s. Plynárenská 6,82109 Bratislava,IČO:31331131 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
91/2014 18.7.2014 pevný HDD 170,00 3/2014 Compex Data,s.r.o.Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava, IČO31358411 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
92/2014 30.7.2014 oprava PC 52,00 Compex Data,s.r.o.Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava, IČO31358411 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
93/2014 7.8.2014 elektroinštalačný materiál 230,00 ANMIMA s.r.o,Cablkova 3,82104 Bratislava,IČO:44359594 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
94/2014 7.8.2014 dentálna ortuť 10000 g. 500,00 Safina Slovakia s.r.o.Turčianska 52,82109 Bratislava,IČO:31677444 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
95/2014 7.8.2014 profilaktická prehliadka, kalibrácia prístroja TGA 700,00 Mettler-Toledo s.r.o,Hattalova 12/A,83103 Bratislava,IČO:31354211 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
96/2014 7.8.2014 pracovné a ocgranné prostriedky 65,00 Ľubica,Vajnorská 131/A,83104 Bratislava,IČO:22649778 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
97/2014 7.8.2014 pracovné a ocgranné prostriedky 50,00 Ľubica,Vajnorská 131/A,83104 Bratislava,IČO:22649778 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
98/2014 7.8.2014 kancelársky materiál 195,00 9/2014 ŠEVT a.s. Plynárenská 6,82109 Bratislava,IČO:31331131 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
99/2014 7.8.2014 nabíjateľné batérie 150,00 ŠEVT a.s. Plynárenská 6,82109 Bratislava,IČO:31331131 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
100/2014 7.8.2014 tašky k notebooku 95,00 3/2014 Compex Data,s.r.o.Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava, IČO31358411 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
101/2014 7.8.2014 výpočtová technika 3 950,00 3/2014 Compex Data,s.r.o.Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava, IČO31358411 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
102/2014 8.8.2014 vodoinštalačný materiál 705,00 ENTO Železiarstvo s.r.o,Turbínová 1,83104 Bratislava,IČO:35798505 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
103/2014 8.8.2014 špeciálny” Fotometrický náter” 800,00 Chemolak a.s.,Továrenská 7,91904 Smolenice,IČO:31411851 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
104/2014 13.8.2014 prepäťová ochrana,USB čítačka,adapter,kábel 150,00 Compex Data,s.r.o.Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava, IČO31358411 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
105/2014 13.8.2014 oprava bezpečnostných dverí 45,00 SHERLOCK s.r.o,Miletičova 67,82109 Bratislava,IČO:31341578 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
106/2014 18.8.2014 stravné lístky 9 495,00 Edenred Slovakia s.r.o,Karadžičova 8, Bratislava,IČO:31328695 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
107/2014 21.8.2014 knihy 70,00 Malé centrum, Radlinského 9,81005 Bratislava,IČO:35812575 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
108/2014 4.9.2014 rekonfigurácia a reinštalácia OS 300,00 Compex Data,s.r.o.Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava, IČO31358411 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
109/2014 4.9.2014 PCI karta Thunderbolt 2.0 60,00 11/2014 Compex Data,s.r.o.Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava, IČO31358411 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
110/2014 5.9.2014 maliarske valce,štetce,zakrývacie fólie 167,00 G.D.S.Farby-Laky,Svätoplukova 49,82108 Bratislava,IČO:13993372 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
111/2014 10.9.2014 dočasná pasivácia a spätná aktivácia poplachového systému 135,00 AGRIS TT,s.r.o,Vajanského 22,91700 Trnava,IČO:362471103 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
112/2014 16.9.2014 externý disk,monitor,tlačiareň 540,00 11/2014 Compex Data,s.r.o.Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava, IČO31358411 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
113/2014 16.9.2014 čistiareň 50,00 Dúbravská žehliareň,Žatevná 6,84101 Bratislava,IČO:40103056 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
114/2014 18.9.2014 propan-butan,vodovodné trubky,redukcie, 145,00 ENTO železiarstvo s.r.o,Turbínová 1,83104 Bratislava,IČO:35798505 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
115/2014 18.9.2014 strešná lepenka 180,00 Prespor s.r.o.Turbínová 1,83104 Bratislava,IČO:31340326 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
116/2014 19.9.2014 uhlíky do VZV vozíka 320,00 Sting Trade s.r.o,Považská Teplá 585,01705 Považská Bystrica,IČO:44514077 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
117/2014 19.9.2014 kancelárske potreby 180,00 9/2014 ŠEVT a.s. Plynárenská 6,82109 Bratislava,IČO:31331131 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
118/2014 19.9.2014 kancelárske potreby 100,00 9/2014 ŠEVT a.s. Plynárenská 6,82109 Bratislava,IČO:31331131 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
119/2014 20.9.2014 tonery 560,00 8/2014 Laser Servis s.r.o,Lipová 3,90081 Šenkvice,IČO:35755989 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
120/2014 20.9.2014 kancelárske potreby 35,00 ŠEVT a.s. Plynárenská 6,82109 Bratislava,IČO:31331131 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
121/2014 25.9.2014 adapter AC/DC 30,00 Compex Data,s.r.o.Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava, IČO31358411 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
122/2014 25.9.2014 dusík 5.0 165,00 Messer Tatragas s.r.o,Chalupkova 9,81944 Bratislava,IČO:00685852 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
123/2014 25.9.2014 kalibrácia optiky NIKON,riešenie softverového spektrálneho filtra pre CCD 500,00 VUT v Brně,Ústav elektroenergetiky,Technická 12,61600 Brno,IČO:00216305,ČR Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
124/2014 26.9.2014 kancelárske potreby 70,00 9/2014 ŠEVT a.s. Plynárenská 6,82109 Bratislava,IČO:31331131 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
125/2014 1.10.2014 kábel na prenos dát micro 15,00 Compex Data,s.r.o.Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava, IČO31358411 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
126/2014 6.10.2014 výmena senzora v termoanalytickom zariadení 2 040,00 Mettler-Toledo s.r.o,Hattalova 12/A,83103 Bratislava,IČO:31354211 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
127/2014 6.10.2014 taška na NB 47,00 11/2014 Compex Data,s.r.o.Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava, IČO31358411 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
128/2014 6.10.2014 batéria do NB X301 130,00 Compex Data,s.r.o.Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava, IČO31358411 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
129/2014 6.10.2014 laboratórne kadičky 55,00 FISHER Slovakia s.r.o,Tranovského 55,84102 Bratislava,IČO:36483095 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
130/2014 6.10.2014 laboratórny teplomer, chemikálie 430,00 SLAVUS s.r.o,Nákovná 22,82106 Bratislava,IČO:31337414 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
131/2014 7.10.2014 elektroinštalačný materiál 200,00 ANMIMA s.r.o,Cablkova 3,82104 Bratislava,IČO:44359594 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
132/2014 7.10.2014 jesenná deratizácia 228,00 ATAK,Belinského 5,85101 Bratislava,IČO:37220659 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
133/2014 7.10.2014 uvedenie knihy H.Moravčíková:F.Weinwurm Architekt 490,00 Slovart,Bojnická 10,83000 Bratislava,IČO:17311462 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
134/2014 9.10.2014 stravné lístky do jedálne 2 464,00 I.E.G.stravovacie služby,Tomášikova 28,82108 Bratislava,IČO:11707402 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
135/2014 21.10.2014 elektroinštalačný materiál 550,00 ANMIMA s.r.o,Cablkova 3,82104 Bratislava,IČO:44359594 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
136/2014 29.10.2014 látka na záves 540,00 Irina Florova,Haanova 42,85103 Bratislava,IČO:43757804 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
137/2014 29.10.2014 koženka 50,00 Turos,Cesta na Červený most 10,81104 Bratislava,IČO:17358302 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
138/2014 29.10.2014 riasiaca páska,háčiky na vešanie 55,00 Dom Dekor, Trenčianska 47,82109 Bratislava,IČO:35874040 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
139/2014 5.11.2014 servis tlačiarne OKI C310,myš k PC,kábel 70,00 Compex Data,s.r.o.Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava, IČO31358411 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
140/2014 5.11.2014 toner do tlačiarne 25,00 8/2014 Laser Servis s.r.o,Lipová 3,90081 Šenkvice,IČO:35755989 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
141/2014 5.11.2014 oprava prístroja Poremaster,náhr.diely 340,00 Anamet Slovakia s.r.,ul.1.mája 29,90001 Modra,IČO:46053972 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
142/2014 5.11.2014 PC zostava 855,00 Compex Data,s.r.o.Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava, IČO31358411 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
143/2014 5.11.2014 kniha 60,00 Malé centrum, Radlinského 9,81005 Bratislava,IČO:35812575 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
144/2014 10.11.2014 výmena sezónnych pneumatík 30,00 Todos Bratislava,s.r.o,M.Sch.Trnavského 14,84101 Bratislava,IČO:31319823 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
145/2014 10.11.2014 príklepová vŕtačka, teplovzd.pištol, ručné náradie 400,00 Hornbach, s.r.o,Galvaniho 9,82104 Bratislava,IČO:35838949 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
146/2014 10.11.2014 elektroinštalačný materiál 55,00 ANMIMA s.r.o,Cablkova 3,82104 Bratislava,IČO:44359594 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
147/2014 10.11.2014 vypracovanie projektu el.rozvodov 90,00 LMP Slovakia,s.r.o,Čáčov 399,90501 Senica,IČO:46827439 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
148/2014 10.11.2014 vypracovanie projektu osvetľovacej sústavy 295,00 LMP Slovakia,s.r.o,Čáčov 399,90501 Senica,IČO:46827439 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
149/2014 14.11.2014 6 ks magnetických stojančekov 220,00 Markagro,s.r.o,Riegrova 857,73802 Frýdek-Místek,IČO:64618013 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
150/2014 14.11.2014 biela farba Primalex 180,00 G.D.S.Farby-Laky,Svätoplukova 49,82108 Bratislava,IČO:13993372 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
151/2014 14.11.2014 pracovné a ochranné pomôcky 120,00 Ľubica,Vajnorská 131/A,83104 Bratislava,IČO:22649778 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
152/2014 19.11.2014 kancelárske potreby 300,00 9/2014 ŠEVT a.s. Plynárenská 6,82109 Bratislava,IČO:31331131 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
153/2014 19.11.2014 Lightmeter 205,00 K2W Lights KG,Mozarstrasse 3,D-07607 Eisenberg Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
154/2014 20.11.2014 betonárska výstuž 120,00 FeroMax s.ro,Nová Rožňavská 144,83104 Bratislava,IČO:35743913 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
155/2014 20.11.2014 Spektrometer 1 457,00 GRS-Lehrgeräte KG,Bahnhofstrasse 9,88442 Wasserburg/B,Nemecko Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
156/2014 20.11.2014 Sky Quality Meter LU-DL 230,00 SUPRA Praha,s.r.o,Mochovská 23/310,19800 Praha,IČO:26416387,ČR Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
157/2014 20.11.2014 aku vŕtačky, ručné náradie 400,00 Hornbach, s.r.o,Galvaniho 9,82104 Bratislava,IČO:35838949 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
158/2014 20.11.2014 stravné lístky 4 725,00 Edenred Slovakia s.r.o,Karadžičova 8, Bratislava,IČO:31328695 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
159/2014 20.11.2014 kontrola a oprava hasiacich prístr. a hydrantov 600,00 Pyroteam group,s.r.o,Čáčov 292,90501 Senica,IČO:36241903 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
160/2014 20.11.2014 odborná prehl.zdvíhacích zariadení,skolenie žeriavnikov a vodiča mot.vozíka 670,00 ROTEZ,s.r.o,Strojnícka 8,82105 Bratislava,IČO:36613487 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
161/2014 24.11.2014 vypracovanie doplnkov do softv.programu Lumidisp,inštaláciu,zaškolenie 600,00 VUT v Brně,Ústav elektroenergetiky,Technická 12,61600 Brno,IČO:00216305,ČR Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
162/2014 25.11.2014 toner 100,00 8/2014 Laser Servis s.r.o,Lipová 3,90081 Šenkvice,IČO:35755989 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
163/2014 26.11.2014 2 ks portová nabíjačka 14,00 Compex Data,s.r.o.Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava, IČO31358411 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
164/2014 26.11.2014 softvér WDLS V.5 6990,-CZK Astra MS Software,s.r.o,Nivy 1506,76502 Otrokovice,IČO:29243530 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
165/2014 26.11.2014 prvky pre Luxmeter Minolta 1 400,00 Anamet Slovakia s.r.o,ul.1.mája 29,90001 Modra,IČO:46053972 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
166/2014 26.11.2014 základňa a kábel k senzorom Licor 400,00 DMP Ltd.Marzanna Kunzli,Allmendstrasse 9,CH-8320 Fehraltorf,Switzerland Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
167/2014 26.11.2014 posuvné merítko, aku skrutkovač 155,00 Hornbach, s.r.o,Galvaniho 9,82104 Bratislava,IČO:35838949 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
168/2014 26.11.2014 4 ks úchylkomer,posuvné merítko 172,00 HKM Kalibra s.r.o,Jiráskova 1970, 53002 Pardubice, IČO:27544232 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
169/2014 26.11.2014 tlač časopisu A+U 3-4/2014 1 300,00 12/2014 VEDA,Vydavateľstvo SAV,Dúbravská cesta 9,84502 Bratislava,IČO:166758 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
170/2014 26.11.2014 grafické spracovanie časopisu A+U 3-4/2014 430,00 24/2013 Mgr.Peter Szalay,PhD,Kulíškova 31,82108 Bratislava Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
171/2014 26.11.2014 tonery 170,00 8/2014 Laser Servis s.r.o,Lipová 3,90081 Šenkvice,IČO:35755989 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
172/2014 1.12.2014 tonery 215,00 8/2014 Laser Servis s.r.o,Lipová 3,90081 Šenkvice,IČO:35755989 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
173/2014 1.12.2014 kancelárske potreby 50,00 9/2014 ŠEVT a.s. Plynárenská 6,82109 Bratislava,IČO:31331131 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
174/2014 1.12.2014 6 ks bateriek do PC myši 6,00 Compex Data,s.r.o.Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava, IČO31358411 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
175/2014 1.12.2014 ovládací softvér osvetlovacej techniky 1 200,00 LMP Slovakia s.r.o,Čáčov 399,90501 Senica,IČO:46827439 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
176/2014 2.12.2014 laboratórna sušiareň ED 53 1 280,00 FISHER Slovakia,Mäsiarska 13,05401 Levoča,IČO:36483095 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
177/2014 2.12.2014 ovládacia myš 30,00 Compex Data,s.r.o.Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava, IČO31358411 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
178/2014 2.12.2014 prekalibrovanie váh 180,00 Mettler-Toledo s.r.o,Hattalova 12/A,83103 Bratislava, IČO:31354211 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
179/2014 2.12.2014 kancelárske potreby 100,00 9/2014 ŠEVT a.s. Plynárenská 6,82109 Bratislava,IČO:31331131 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
180/2014 2.12.2014 hydraulické vyregulovanie vnútorných rozvodov ÚK v budovách ÚSTARCH-u 35 703,00 GNGM s.r.o,ul.Miestneho priemyslu 1009,02901 Námestovo,IČO:36421197 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
181/2014 4.12.2014 kombinovaný snímač teploty a vlhkosti 340,00 AREKO s.r.o,Tomanova 35,83107 Bratislava,IČO:31377530 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
182/2014 4.12.2014 príprava mapových podkladov pre publikáciu Moderná Bratislava 1918-1939 480,00 BOGAR KRALIK URBAN,atelier architektúry a dizajnu,Panská 13,81101 Bratislava,reg,č.SKA:0179AA Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
183/2014 4.12.2014 kancelárske potreby 150,00 9/2014 ŠEVT a.s. Plynárenská 6,82109 Bratislava,IČO:31331131 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
184/2014 8.12.2014 občerstvenie na stretnutie dôchodcov 115,00 Demovič a sy,Dúbravská cesta 9,84220 Bratislava,IČO:11652241 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
185/2014 8.12.2014 storno objednávky
186/2014 9.12.2014 ručné náradie 186,00 Hornbach, s.r.o,Galvaniho 9,82104 Bratislava,IČO:35838949 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
187/2014 10.12.2014 inštalácia Jasomeru,školenie,inštruktáž 1 530,00 Anamet Slovakia s.r.o,ul.1.mája 29,90001 Modra,IČO:46053972 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
188/2014 10.12.2014 tonery 215,00 8/2014 Laser Servis s.r.o,Lipová 3,90081 Šenkvice,IČO:35755989 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
189/2014 10.12.2014 jasomer 1 590,00 Anamet Slovakia s.r.o,ul.1.mája 29,90001 Modra,IČO:46053972 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
190/2014 10.12.2014 kancelárske potreby 110,00 9/2014 ŠEVT a.s. Plynárenská 6,82109 Bratislava,IČO:31331131 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
191/2014 12.12.2014 oprava tlačiarne HP LJ 3700 150,00 Compex Data,s.r.o.Dúbravská cesta 9,84104 Bratislava, IČO31358411 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
192/2014 12.12.2014 chemikálie 25,00 SLAVUS s.r.o,Nákovná 22,82106 Bratislava,IČO:31337414 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
193/2014 12.12.2014 tonery 10,00 8/2014 Laser Servis s.r.o,Lipová 3,90081 Šenkvice,IČO:35755989 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
194/2014 15.12.2014 kancelárske potreby 40,00 9/2014 ŠEVT a.s. Plynárenská 6,82109 Bratislava,IČO:31331131 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
195/2014 15.12.2014 stravné lístky 6 475,00 Edenred Slovakia s.r.o,Karadžičova 8,82015 Bratislava,IČO:31328695 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
196/2014 16.12.2014 tlač novoročeniek 20,00 Agentúra 2000 s.r.o,Cintorínska 11,90031 Stupava,IČO:35899255 Ing.Peter Matiašovský, riaditeľ ústavu
197/2014 22.12.2014 tonery 300,00 8/2014 Laser Servis s.r.o,Lipová 3,90081 Šenkvice,IČO:35755989 Prof.Sládek Vladimír, zástupca riaditeľa
198/2014 22.12.2014 statív Manfrotto, hlava na statív 370,00 PRO.Laika s.r.o, Palackého 12,81102 Bratislava, IČO:31355218 Prof.Sládek Vladimír, zástupca riaditeľa