Objednávky

podľa novely č. 382/2011 Z.z. Obč. zákonníka a Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z.