Zmluvy

Uzavreté od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Centrálny Register Zmlúv  –  ÚSTARCH SAV
(prevádzkovateľom Centrálneho registra zmlúv je Úrad vlády SR)