Zmluvy uzavreté v roku 2011

(tieto zmluvy nie sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv)

Zverejnené Firma Názov
17.01.2011 MSC Software Kúpna zmluva, č. RE007840SAV-MA-USA
02.02.2011 PP Kontroltech, s.r.o.  Kúpna zmluva, č. Z-01/2010 PP
17.02.2011 FISHER Slovakia, spol. s r.o.  Dodatok ku kúpnej zmluve zo 18.11.2010
14.03.2011 ILABO, spol. s r.o.  Dodatok ku kúpnej zmluve č. 1/2804/2010
17.03.2011 Tatra Tender, s.r.o.  Zmluva o poskytovaní poradenských služieb
06.04.2011 Slovenský ústav technickej
normalizácie
 Zmluva na riešenie normaliz. úloh
č.73/1014/2011
13.04.2011 GEO-OPTIKA, s.r.o.  Zmluva o nájme nebytových priestorov
13.04.2011 KARPAT Agentúra  Zmluva o nájme nebytových priestorov
13.04.2011 MIHI.sk, s.r.o.  Zmluva o nájme nebytových priestorov
14.04.2011 MONOPRIX, spol. s r.o.  Zmluva o nájme nebytových priestorov
14.04.2011 KANEX Slovakia, s.r.o.  Rámcová kúpna zmluva č.13-4/2011
19.04.2011 Peter Bolek – EKORAY  Zmluva o dielo
19.04.2011 SINTEF Building and Infrastructure  Zmluva o dielo
26.04.2011 COMPAREX Slovakia, spol s r.o.  Kúpna zmluva č. CPX/USASAV/2011/01
27.04.2011 Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.  Súhrnný návrh poistnej zmluvy
26.04.2011 COMPEX-DATA, s.r.o.  Rámcová kúpna zmluva č.1/4/2011
27.04.2011 COMPEX-DATA, s.r.o.  Kúpna Zmluva č. 2/4/2011
08.05.2011 COMPEX-DATA, s.r.o.  Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových
priestorov zo dňa 4.3.2010
11.05.2011 ATRIUM  Partnership Agreement
22.05.2011  SLOVART-G.T.G  Dodatok č.1/2011 ku Kúpno – predajnej zmluve
zo dňa 11 .októbra 2004
22.05.2011  SLOVART-G.T.G  Dodatok č.1/2011 ku Kúpno – predajnej zmluve
zo dňa 11 .októbra 2004
22.05.2011  Poľský Inštitút  Zmluva o spolupráci
25.05.2011  Agentúra na podporu výskumu a vývoja  Zmluva o poskytnutí prostriedkov č.
APW-0031-10
25.05.2011  Agentúra na podporu výskumu a vývoja  Zmluva o poskytnutí prostriedkov
č. APW-0032-10
25.05.2011  Agentúra na podporu výskumu a vývoja  Zmluva o poskytnutí prostriedkov
č. APW-0177-10
25.05.2011  Agentúra na podporu výskumu a vývoja  Zmluva o poskytnutí prostriedkov
č. APW-0179-10
25.05.2011  Agentúra na podporu výskumu a vývoja  Zmluva o poskytnutí prostriedkov
č. APW-0375-10
16.06.2011  COMPEX DATA, s.r.o.  Kúpna zmluva č. 1/6/2011
22.06.2011  Agentúra na podporu výskumu a vývoja  Zmluva o poskytnutí prostriedkov
22.06.2011  Agentúra na podporu výskumu a vývoja  Zmluva o podmienkach poskytnutia účelových
prostriedkov na riešenie úlohy č. APVV-0179-10
22.06.2011  Agentúra na podporu výskumu a vývoja  Zmluva o podmienkach poskytnutia účelových
prostriedkov na riešenie úlohy č. APVV-0375-10
22.06.2011  Agentúra na podporu výskumu a vývoja  Zmluva o podmienkach poskytnutia účelových
prostriedkov na riešenie úlohy č. APVV-0375-10
28.06.2011  Agentúra na podporu výskumu a vývoja  Zmluva o poskytnutí prostriedkov
08.07.2011  Axxence Slovakia s.r.o.  Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových
priestorov zo dňa 17.03.2011
14.07.2011  ADINIS, s.r.o.  Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových
priestorov zo dňa 29.07.2010
21.07.2011  MESSER Tatragas, s.r.o.  Zmluva o nájme
01.08.2011  Edenred Slovakia, s.r.o.  Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
05.09.2011  HBP měřicí technika s.r.o.,  Kupní Smlouva č. KSPW-2011-00246
12.09.2011  COMPEX DATA s.r.o.  Rámcová kúpna zmluva Č.1/2011-USTARCH
23.09.2011  ILABO, spol. s r.o.  Kúpna zmluva č. 1/0607/2011
26.09.2011  Mgr. Martin Tharp  Zmluva o dielo
01.10.2011  Urbárska Lesná Spoločnosť, Cajla  Nájomná zmluva
08.11.2011  Tomáš Džadoň  Nájomná zmluva
23.11.2011  ILABO, spol. s r.o.  Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve
29.11.2011  Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.  Darovacia zmluva
01.12.2011  AE Press, s.r.o.  Zmluva o dielo
09.12.2011  Slovenský hydrometeorologicky ústav  Dohoda o spolupráci č. 108-200-2011
15.12.2011  COMPEX DATA s.r.o.  Dodatok č. 1 k Rámcovej kúpnej zmluve
č. 1/4/2011
15.12.2011  KANEX Slovakia, s.r.o.  Dodatok č. 1 k Rámcovej kúpnej zmluve
č. 13-4/2011
29.12.2011  B&K, s.r.o.  Kúpna zmluva č. 002/11/12