Publications

Sumary with citations:

Repka, Miroslav

Select year reporting publications:

Publications in 2022:
  • SLÁDEK, JánSLÁDEK, VladimírREPKA, Miroslav – PAN, E. Size effect in piezoelectric semiconductor nanostructures. In Journal of Intelligent Material Systems and Structures, 2022, vol. 33, no. 11, p. 1351-1363. (2021: 0.620 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1045-389X. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/1045389X211053049 (SK-CN-RD-18-0005 : Multiškálová flexoelektricka teória a nova metóda na detekciu mikrotrhlín v dielektrikach v realnom čase. VEGA 2/0061/20 : Multiškálové štúdium a modelovanie kompozitných makrokonštrukcií) Typ: ADCA