Publications

Sumary with citations:

Petržala, Jaromír

Select year reporting publications:

Publications in 2022:
  • PETRŽALA, Jaromír. Assessment of Influence of Urban Aerosol Vertical Profile on Clear-Sky Diffuse Radiance Pattern. In Journal of Solar Energy Engineering, 2022, vol. 144, no. 2, art. no. 021009. (2021: 0.614 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0199-6231. Dostupné na: https://doi.org/10.1115/1.4053259 (VEGA 2/0010/20 : Difúzne svetlo v mestskom prostredí: nový model zohľadňujúci vlastnosti lokálnej atmosféry) Typ: ADCA